kreativ engelskundervisning i småskolen - 201617/handout bomlo kreativ engelsk ·...

Click here to load reader

Post on 05-Jun-2018

227 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kreativ engelskundervisning

  i smskolen

  Patricia Pritchard cand polit

  Vren 2017

 • Disposisjon

  Hva m til for lre engelsk? Kreativ bruk - muntlig engelsk Arbeid kreativt med sprklyder og stavemnstre

  Viktige leseopplevelser Lese- og skriveopplring i engelsk

 • Hva betyr kreativ sprkbruk?

  Elevene bruker det sprket de kan til en hver tid, s godt de kan, for gjre seg forsttt. Da utvikler de kommunikativ kompetanse, som er mer enn gjenta innlrte ord, uttrykk og setninger. BLI KREATIV NR DU PLANLEGGE TIMENE OG SLEPP UNGENE LS.

 • Husk - du har to viktige oppgaver:

  gi elevene muligheter til tilegne seg engelsk muntlig og utvikle lrings-strategier

  lre elevene lese og skrive engelsk

  (og kulturkunnskap)

 • Lring v tilegnelse Hva er forskjellen?

  Lring: bevisst, systematisk

  prosess

  Tilegnelse: ubevisst prosess gjennom samhandling

 • Tilegnelsesprosessen krever

  tilstrekkelig input slik at elevene fr et godt vokabular og intuitiv kjennskap til sprkreglene

  at elevene opplever ulike typer input (vanskegrad) for utvikle gode sprklringsstrategier

 • Ulik input vil si

  nivtilpasset tekst: lytter/leser og forst omtrent hvert ord (kjenner 90% av ordene)

  litt over nvrende nivet

  forstr hva teksten handler om

  (Viktig si til elevene hva det er vi forventer!)

 • Bruk ulike aktiviteter som passer til de ulike lringsstilene og bruk alle sansene

  Visuelle lrer best ved se og visualisere f eks tegning, film, bilder, tankekart. Bilder og tegning lar elvene viser deres forstelse f eks les en setning og tegn det.

  Auditive lrer best ved lytte og snakke f eks snakke, synge og forklaringer

  Kinestiske lrer best ved gjre og bevege seg f eks rollespill, bevegelser, praktiske oppgaver. Elevene viser dere forstelse ved en fysisk respons f eks finne bilder og setninger som passer sammen (matching), finne bokstaver rundt i rommet og lage ord.

  http://www.lokus.no/open/questelevnettsted12

  http://www.englishactivities.net/englishgames/pelmanism

  http://www.lokus.no/open/questelevnettsted12http://www.lokus.no/open/questelevnettsted12http://www.englishactivities.net/englishgames/pelmanismhttp://www.englishactivities.net/englishgames/pelmanism

 • Hvis elevene har det gy og er aktive, da

  er de motiverte og trygge er selvtilliten p topp og de har viljen til delta bruker de det de har lrt og da merker de fremgang takler de ulike typer muntlig samhandling (teacher talk, pupil talk, native talk) og ver seg p bruke engelsk

  DISSE FAKTORENE ER NDVENDIGE HVIS DE SKAL LRE ENGELSK

 • k tryggheten. Alltid

  fortell og konkretiser lringsmlet. Si hva du forventer.

  Si hva dere skal snakke om p L1: Hva vet du om det fra fr? Aktiviser

  bakgrunnskunnskap (tankekart) middag Hva tror vi vil lre av engelske ord? Hva nsker du lre? Egenvurdering til slutt hva lrte du?

  Hva kan du gjre for bli bedre?

 • Gyale aktiviteter

  Games

  Hands on

  Songs, rapping and Nursery Rhymes

  Talking Partners

  Story time

  Role play and drama

 • Den frste timen. Jumping in at the deep end.

  Du snakker engelsk og utfrer

  bevegelser

  Elevene hermer etter deg og gjentar

  (Det skal vre brkete slik at de beskjedne vge vre med.)

  (v inn vokabular som du trenger til styre klassen.)

  Lets do it!

 • Flg instruks. Elevene kan mer engelsk enn de kan gi uttrykk

  for

  The Please Game

  Jump please. Hop please. Girls sit down. Boys sit down please. Clap. Clap please (more, louder please) Sssh please.

  Bingo (overtar selv!)

  Relay Race (Fetch a dress, fetch the blue suitcase)

 • Game. Listen, do and repeat.

  Lag grupper p 3. (Mingel game.)

  Gi hver gruppe et navn f eks elephants, monkeys osv.

  Gi en instruks f eks Touch your nose, elephants. NB! Si gruppenavn til slutt slik at barna fortsetter lytte.

  (Differensier: du viser eller viser ikke bevegelsen selv.)

 • Viktig med ulike type muntlig aktiviteter og lringsml

  Reproduksjon

  Bruk av innlrte ordforrd, faste uttrykk og setninger - elevene reproduserer med tett oppflging, og bruker en bestemt dialog.

  Kreativ sprkbruk

  Gir elevene muligheter til kombinerer L2 ord/ uttrykk / setninger de har lrt.

  Samtalestrategier utvikles for kommunisere og oppdage nye ord/uttrykk.

  Vil fre til feil, men gjr elevene til selvstendige L2 sprkbrukere.

 • Game Onion rings

  Reproduksjon

  A.Hello. My name is . What is your name?

  B. Hello, my name is Bye!

  Ready? Lets do it!

  Differensiering

  Kreativt

  You meet a new person. Introduce yourself!

 • Non-stop paper switch

  Reproduksjon

  A.I have a dog. What have you got?

  B. I have a cat.

  Kreativt

  Find out what pictures the others have.

  or

  Answer the questions

  Differensiering

 • Information Gap

  Reproduksjon

  Find someone who has a Do you have a ?

  A dog

  A cat

  A crocodile

  Kreativt

  Les og lag sprsml selv!

  Ready? Lets do it!

  Etterp lag sylediagram

 • Mingel game Ml: ve p faste sprsml og tall. (brukes for lage grupper klar til neste

  aktivitet.)

  Lag et sprsml som kan svares med et tall f eks How many xxx are there? How old are you? What is the time? How many sausages can you eat? Still sprsmlet til elevene. De gjentar og m huske det.

  Elevene gr rundt i rommet og synge.

  Du klapper. Elevene stanser og stiller sprsmlet i kor til deg. Du svarer f eks 4. Elevene lager grupper p 4.

  Gjenta. Endre p verb f eks dance/hop/crawl/ swim around Endre p svaret ditt og dermed gruppestrrelse.

 • Picture Dictation

  Ml: vis forstelse og skaper et bilde. v p preposisjoner.

  Lreren har et bilde og beskriver den p engelsk. Eleven tegner sin versjon av det. Sammenlign bildene. TP Task: Draw something on your picture, secretly. Tell your Talking Partner what you have drawn and ask him to do the same. Compare your pictures.

 • Husk hvor viktig det er med REPETISJON

  Bruk engelsk nr og hvor du kan i hverdagen. Har du gjort det p norsk, s gjr det p engelsk

  Inn og ut marsj, pkledning, spisesituasjon, samlingstund,

  Musikk, matlaging, naturfag, K&H, matte, GYMosv

 • Dialog med hele klassen

  Frst, gi instruks og forklaringer p norsk.

  S snakker vi engelsk!!!!

  Bruk Recast teknikk - Hvis barnet svarer p norsk, oversett og svar p det som ble sagt og fortsett. (Ikke begynn snakke norsk!)

 • Hands on Ingen gloselister!

  Ml: Flge instruks. Vis forstelse og tilegne engelsk samtidig. Make an Easter chick. Elevene m vre aktive sette sammen det de ser og det de hrer.

 • Write about what you have done (leselekse)

  Lrer er sekretr (fellesskriving) Hva har vi lyst si? Hvordan sier vi det p engelsk? Hvordan staver vi det ordet? (ordbilder, phonics, trickey

  words mer om det senere!) Har vi husket stor bokstav og punktum?

  Today I made an Easter chick.

  I cut out a yellow circle. I drew round my hands.

  I glued it all together. My Easter chick is cool.

  Now make a word list and a display of all the Easter chicks!!

 • Andre hands on temaer Plant seeds

  Make a sandwich

  Lay the table

  Wash up

  Make a paper plane

  Make a kite

  Make a fortune teller

  Do an experiment! Osv

 • Songs and Nursery Rhymes

  Sang gjr det lett lre sprk som en helhet ikke bare enkle ord

  Sang gir bde ord og uttrykk, sprkrytmen og glede Bruk sang med illustrasjoner og bevegelser

  hvorfor? Velg sanger som elevene liker og som har

  sprklringsverdi

  Her finner du noen sanger med animasjon, musikk, tekstet og sangtekst som kan skrives ut:

  http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs?page=0%2C0%2C0

  http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs?page=0,0,0http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs?page=0,0,0

 • Nursery Rhymes har ofte en grusom historie!

  Ring a ring of roses

  Grand Old Duke of York

  London Bridge is falling down

  Oranges and Lemons

 • I tillegg Fonetisk oppmerksomhet

  Sanger og rim gir muligheter til lytte og produsere ord som rimer det frste steget p fonetisk oppmerksomhet ift engelsk!

  Mer senere.

  Im a little teapot Short and stout; Heres my handle And heres my spout. When the waters boiling Hear me shout; Lift me up And pour me out. (Teapots why do the English politely drink tea?)

 • Super Simple Songs La ungene lage bevegelser til!

  https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

  Do you like broccoli ice cream?

  https://www.youtube.com/watch?v=Hf6oXuf7VbA

  Put on your shoes

  https://www.youtube.com/watch?v=CG8F-6dZk8k

  The Bath Song m.m.

  https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUkhttps://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUkhttps://www.youtube.com/watch?v=Hf6oXuf7VbAhttps://www.youtube.com/watch?v=Hf6oXuf7VbAhttps://www.youtube.com/watch?v=CG8F-6dZk8khttps://www.youtube.com/watch?v=CG8F-6dZk8khttps://www.youtube.com/watch?v=CG8F-6dZk8khttps://www.youtube.com/watch?v=CG8F-6dZk8k

 • British Council

  Her finner du noen sanger med animasjon, musikk, tekstet og sangtekst som kan skrives ut:

  http://le