kotouttajana kansalaisopisto julkaisu

Download Kotouttajana kansalaisopisto julkaisu

Post on 07-Apr-2016

215 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tämän julkaisun tarkoituksena on koota yhteen kansalais- ja työväenopistojen toteuttamia hyviä kotoutumiskoulutuksen käytänteitä ja selkiyttää joitakin keskeisimpiä kotoutumiskoulutuksen käsitteitä. Julkaisu on osa Kansalaisopistojen liiton vuosina 2013–2014 koordinoimaa KOTKA-hanketta. Kotouttajana kansalaisopisto - monikulttuurisen opetustyön osaamisen vahvistamisen hankkeessa kansalaisopistojen opetushenkilöstölle tarjottiin mahdollisuus oman pedagogisen osaamisen kehittämiseen kotoutumiskoulutuksen viitekehyksessä. Hanketta koordinoi Kansalaisopistojen liitto, ja se toteutettiin yhteistyössä neljän monikulttuuriseen työhön perehtyneen kansalaisopiston kanssa. Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Espoon työväenopisto, Pieksämäen Seutuopisto, Vanajaveden opisto ja Vantaan aikuisopisto. Hanketta rahoitti Opetushallitus.

TRANSCRIPT

 • NUORISOTAKUUKOULUTUS

  OMAEHTOINEN KOTOUTUMISKOULUTUS

  TYVOIMAPOLIITTINEN KOTOUTUMISKOULUTUS

  KOTOUTTAJANAKANSALAISOPISTO

 • Erilaiset elmntilanteet asettavat erilaisia koulutustarpei-ta. Monipuolisella tarjonnalla taataan koulutuspalvelut kaikille maahanmuuttajille. Kaikki maahanmuuttajat eivt nimittin suinkaan kuulu tyvoimakoulutuksena jrjestet-tvn kotoutumiskoulutuksen kohderyhmn. Tyelmn ulkopuolella olevia maahanmuuttajia ovat esimerkiksi kotona lastaan hoitavat vanhemmat (kotiidit), ikihmiset sek sairauden tai vamman takia tykykyns menett-neet. Koulutukseen osallistuminen edist kuitenkin kaik-kien maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yh-teiskuntaan.

  Tmn kohderyhmn tarpeisiin voidaan vastata tarjo-amalla omaehtoista koulutusta. Kansalais- ja tyvenopis-tot ovat erittin luontevia tmn koulutuksen jrjestji. Opiskelijaksi omaehtoisiin opintoihin hakeudutaan joko omasta aloitteesta tai toisinaan mys kunnan tai TE-toimis-ton ohjaamana.

  On mys runsaasti sellaisia maahanmuuttajia, joilla on typaikka ja jotka eivt siksi kuulu TE-toimiston palvelui-den piiriin. Silti tarve kielen oppimiselle voi olla suuri. Mys tlle kohderyhmlle omaehtoinen opiskelu kansa-laisopistossa on hydyllist.

  Omaehtoisena koulutuksena voidaan jrjest esimer-kiksi suomen kielen opetusta, kulttuurin tuntemusta lis-vi kursseja, erilaisia kulttuurien kohtaamiseen thtvi kursseja, maahanmuuttajille suunnattuja taide-, liikunta- ja ruuanlaittokursseja jne. Mys neuvontapalveluja on syyt jrjest.

  Tmn lisksi on hyv muistaa, ett kansalaisopiston kaik-ki kurssit ovat avoimia kaikille kuntalaisille, mys maa-han muuttaneille. Kansalaisopistossa on matala kynnys ja runsas opetustarjonta, josta jokainen voi helposti lyt itsen kiinnostavia opintoja ja harrastuksia. Tm on luonteva vyl maahanmuuttajien tulla tutuksi kantav-estn kanssa ja oppia suomalaisen kulttuurin tapoja ja pinvastoin.

  Ponnistuksia kuitenkin tarvitaan, jotta kaikki lytvt tien-s opistoon. Yksi keino auttaa maahanmuuttajia lyt-

  mn opistoon on tarjota maahanmuuttajille rtlityj kursseja, joiden kautta he psevt opiston kanssa ensi-kosketukseen. Tmn jlkeen kynnys osallistua muuhunkin opetukseen madaltuu.

  Omaehtoista koulutusta maahanmuuttajille voidaan rahoit-taa normaalisti vapaan sivistystyn valtionosuustunneilla. Mys vapaan sivistystyn opintoseteliavustusta voidaan hydynt. Toisinaan kunta voi kohdistaa maahanmuut-tajille suunnattuun omaehtoiseen koulutukseen erillist ra-hoitusta. Kunta voi mys osoittaa kansalaisopistolle jonkin tietyn kohderyhmn kouluttamistehtvn.

  ALKUKARTOITUSTE-toimisto kynnist alkukartoituksen maahanmuuttajal-le, joka on tytn tynhakija. Kunta puolestaan kynnis-t alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka saa muuten kuin tilapisesti toimeentulotukilain mukaista toimeentulo-tukea.

  OMAEHTOINEN OPISKELU KOTOUTUMISTUELLAOpiskelijan kotouttamissuunnitelmaan voidaan sisllytt mys kotoutumistuella tuettavaa omaehtoista opiskelua. Tm edellytt, ett asiasta on sovittu TE-toimiston kans-sa ennen opintojen aloittamista.

  Opiskelija voi saada taloudellista tukea, mikli omaeh-toista opiskelua on yli 20 tuntia viikossa. Kytnnt vaih-televat paikkakunnittain.

  INFOA:http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/kotouttami-nen/kotoutumista_edistavat_toimenpiteet/kotoutumiskou-lutus/omaehtoinen_opiskelu

  OMAEHTOINEN KOTOUTUMISKOULUTUS

  1

  Kansalaisopistojen liiton julkaisu 2014. Toimittanut ja taittanut Elina Vesalainen. Julkaisu on tuotettu osana Kotouttaja-na kansalaisopisto - monikulttuurisen opetustyn osaamisen vahvistamisen hanketta.

 • KOTOUTUMISKOULUTUS MAAHANMUUTTAJANAISILLEElena Levantovskaja, Turun suomenkielisen tyvenopis-ton monikulttuurinen osasto Luuppi

  Turun suomenkielisen tyvenopiston monikulttuurinen osasto Luuppi jrjest kotoutumiskoulutusta, jonka koh-deryhmn ovat tyelmn ulkopuolella ja heikossa ty-markkina-asemassa olevat erityist tukea tarvitsevat maa-hanmuuttajanaiset, ensisijaisesti kotouttamislain piiriss olevat. Erityisen tuen tarve voi liitty lukutaitoon, vhi-seen koulutustaustaan, elmntilanteeseen tai yleisiin op-pimisvaikeuksiin. Haasteita voi olla kaikissa osa-alueissa tai vain yhdess.

  Koulutuksessa opiskellaan suomen kielt ja vahvistetaan yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elmnhallintaan liittyvi valmiuksia sek edistetn tyelmn ja jatkokoulutuk-seen psy. Opiskelijat jaetaan lhttasosta riippuen lukutaidottomien, lukutaitoisten ja edistyneiden lukutai-toisten ryhmiin. Koulutus sislt mys valinnaisaineita, kuten kdentaitoja (mm. ompelua ja virkkaamista), liikun-taa (tanssiliikuntaa maahanmuuttajanaisille), ATK:ta sek arjen taitoihin kuuluvaa ryhmopetusta.

  Opetussuunnitelman lhtkohtana on sosiokonstruktivisti-nen oppimisksitys, jonka mukaisesti oppija nhdn ak-tiivisena ja kehityskykyisen oppimisen subjektina, joka itsenisesti etsii, valikoi ja reflektoi tietoa ja liitt sit omiin aiempiin tietorakenteisiinsa. Oppituntityskentelys-s trke on vaihtelevuus. Perinteisen opettajajohtoisen opetuksen ja oppikirjatyskentelyn lisksi opetusmenetel-mien kirjoon kuuluvat esimerkiksi vittely, draama, pieni-muotoiset esitelmt, tietokilpailut, pelit, leikit ja musiikki. Opetuksessa voidaan kytt tukena shkist oppima-teriaalia, oppimispivkirjoja ja vaikkapa ajatuskarttoja.

  Erityist huomiota kiinnitetn opiskelijoiden tukemiseen ja ohjaukseen. Tavoitteena on ohjattavan omien kehitty-mispyrkimysten tukeminen.

  Vaikeaa kotiitien ryhmss on se, ett pienten lasten vuoksi idit saapuvat oppitunneille tiputellen. Aamuisin saa odotella, ett oppilaat saapuvat paikalle. On kuiten-kin hatunnoston arvoista, ett he jaksavat aamutuimaan tulla vauvoineen ja pikkulapsineen opiskelemaan suomea kenties hankalankin bussimatkan pst. Ainahan ei edes mahdu bussiin lastenvaunujen kanssa, sataa vett ja lap-sia pit sytt, pest ja pukea. Joten ahkeria naisia!

  Suomen kielen opettaja Jaana Niemi

  Koulutus on laajuudeltaan 60 opintoviikkoa. Yksi opin-toviikko vastaa opiskelijan noin 35 tunnin typanosta. Typanos voi koostua lhiopetuksesta, itsenisest opis-kelusta, vierailuista ja kotitehtvist. Opetusta annetaan 1224 tuntia viikossa. Opiskelijan on mahdollista suo-rittaa 1060 opintoviikkoa lukuvuodessa ja koulutuksen voi suorittaa 13 lukuvuoden aikana. Erityisen painavista syist opinto-oikeutta voidaan jatkaa neljnnell lukuvuo-della.

  Turun suomenkielisess tyvenopistossa on jrjestetty kotoutumiskoulutusta jo kymmenen vuoden ajan. Koko tmn ajan on tehty tiivist yhteistyt Turun kaupungin ulkomaalaistoimiston kanssa, josta on mys ohjattu asiak-kaat opetukseen. Kursseista tiedotetaan sek tyvenopis-tolla ett ulkomaalaistoimistolla. Tietoa vlitetn laajasti mys Turun maahanmuuttajaverkoston kautta. Yhteistyt tehdn mys Turun varhaiskasvatuksen Lasten pivhoi-don kanssa, joka huolehtii kotiitien alle kolmevuotiaiden lasten hoidosta lastenhuoneessa opetuksen aikana.

  Vuosina 20112012 tyvenopisto teki laajaa yhteisty-t Osallisena Suomessa -hankkeen kanssa. Yhdess sen ja Turun kaupungin ulkomaalaistoimiston kanssa on ke-hitetty ja kokeiltu erilaisia kotoutumiskoulutukseen liittyvi opetusmateriaaleja ja oppimisen tytapoja. Tyvenopis-to ja Osallisena Suomessa -hanke ovat tystneet yhdess maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen oppilaitoskoh-taisen opetussuunnitelman.

  Kurssi rahoitetaanvapaan sivistystyn valtionosuustunneilla.

  OMAEHTOINEN KOTOUTUMISKOULUTUS

  Warren Goldswain - Fotolia

  2

 • ALKUKARTOITUS SOSIAALI-TOIMEN ASIAKKAILLEElena Levantovskaja ja Ilona Ruohomki, Turun suomen-kielisen tyvenopiston monikulttuurinen osasto Luuppi

  Turun kaupunki on valtuuttanut Turun suomenkielisen ty-venopiston monikulttuurisen osaston Luupin jrjestmn alkukartoitukset sosiaalitoimiston asiakkaille. Alkukartoi-tuksessa pyritn selvittmn asiakkaiden tausta, opiske-lutaidot ja -valmiudet, mahdolliset oppimisvaikeudet sek oman idinkielen ja suomen kielen osaamisen taso.

  Luupin alkukartoitus kest noin kaksi viikkoa, jonka aika-na asiakas osallistuu kartoitukseen 35 pivn.

  Luupin kyttmt testit on kehitetty Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon alkukartoituskeskus Testorissa, joka on osa Turun kaupungin Palo-hanketta (Maahanmuuttajien palve-luohjaushanke). Testit valitaan henkilkohtaisen haastatte-lun avulla. Kaikki paitsi suomen kielen testit ovat omakie-lisi.

  Alkukartoitukseen kuuluu alkukeskustelu, jossa selvitetn asiakkaan koulutushistoria, tykokemus, kielten osaami-nen, elmntilanne kotimaassa ja Suomessa, terveys, muisti, nukkuminen, tulevaisuuden toiveet ja tavoitteet sek erityisosaaminen (harrastukset, ATK- tai muut taidot). Alku-keskustelun yhteydess testataan asiakkaan latinalaisten aakkosten lukutaito ja suomen kielen suullinen taito. Jos yhteist kielt ei ole, alkukeskustelu tehdn tulkin kanssa.

  Alkukartoituksen lopuksi kydn palautekeskustelu, jon-ka yhteydess asiakas saa todistuksen, josta selvi testa-uksessa esiin tulleet asiat.

  Alkukartoitus-tiedote on opiston verkkosivuilla sek opinto-ohjelman painetussa versiossa. Lisksi kurssista tiedote-taan sosiaalitoimiston vlityksell sek muiden yhteisty-tahojen kautta.

  Kunta rahoittaa alkukartoitukset.

  KURSSEJA VASTASAAPUNEILLE PAKOLAISILLEMarjo Karvonen, Raaseporin kansalaisopisto

  Raaseporin kaupunki vastaanotti 26 syyrialaispakolaista lokakuussa 2014. Ryhmn kuului 15 aikuista ja 11 las-ta. Vajaan kahden viikon pst pakolaisten saapumises-ta Raaseporin kansalaisopisto osallistui Lnsi-Uudenmaan Maahanmuuttajatoimiston kutsumana yhteiseen info- ja keskusteluiltapivn, jossa pohdittiin mm. kansalaisopis-ton mahdollisuuksia tarjota kotouttavaa toimintaa kyseisil-le henkilille.

  Tilaisuudessa kvi ilmi, ett vaikka toiveita on monenlai-sia, suurimpana tarpeena on pst kiinni suomen kie-len opintoihin mahdollisimman pian. Ptoiminen kielen-opetus toisaalla oli alkamassa vasta seuraavan vuoden puolella, tammihelmikuussa 2015, mist johtuen kan-salaisopi