košice:dnes 19.1.2016

Download košice:dnes 19.1.2016

Post on 25-Jul-2016

253 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Najväčší denník v meste Košice

TRANSCRIPT

 • POASIE DNES:budeprevanepolooblano.Vietor do 20 km/hod. -3C

  DE

  -9CNOC ZAOV

  STUPE 1MENINY:Dnes: Drahomra, Mrio, SraZajtra: Dalibor

  www.kosicednes.sk, facebook/kosicednes NAJV DENNK V NAOM MESTE utorok 19. janur 2016, slo: 11 / ronk 3

  KOMU VLASTNEKLADIEME VENCE?

  STRANY 2 - 3

  71. vroie oslobodenia Koc

  foto: tasr, archv s

  tajte u v stredu 20.1.2016 !

  ZDRAV POTRAVINY:DNEStajte u v stredu 20.1.2016 !

  ZDRAV POTRAVINY:DNES

  Letk FRESH njdete vo vntri

  Letk FRESH njdete vo vntri

  Letk FRESH njdete vo vntri

  Letk FRESH njdete vo vntri

  Letk FRESH njdete vo vntri

  Letk FRESH njdete vo vntri

  Akcia plat od 22. 1. 2016 do 8. 2.

  Akcia plat od 22. 1. 2016 do 8. 2.

  Akcia plat od 22. 1. 2016 do 8. 2.

  Akcia plat od 22. 1. 2016 do 8. 2.

  Akcia plat od 22. 1. 2016 do 8. 2.

  Akcia plat od 22. 1. 2016 do 8. 2. 201620162016

  HORCAHORCAHORCAHORCAHORCAHORCAZIMAZIMAZIMAZIMAZIMAZIMAVITAMN CVITAMN CVITAMN C

  DOBA AJOVDOBA AJOVDOBA AJOVLSKA?LSKA?LSKA?

  RECEPTYRECEPTYRECEPTY

  0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.5959595959595959595959595959595959590.590.0.0.590.590.590.0.0.590.0.590.0.0.590.590.590.0.0.590.595959595959595959595959595959595959

  2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.8585858585858585858585858585858585858585852.852.2.2.852.852.852.2.2.852.2.852.2.2.852.852.852.2.2.852.2.852.2.2.852.852.852.2.2.852.858585858585858585858585858585858585858585858585

  AKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIA

  2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.3535353535353535352.352.2.2.352.352.352.2.2.352.2.352.2.2.352.352.352.2.2.352.2.352.2.2.352.352.352.2.2.352.2.352.2.2.352.352.352.2.2.352.353535353535353535353535353535353535353535353535

  0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7979797979797979797979797979797979797979797979797979797979797979790.790.0.0.790.790.790.0.0.790.0.790.0.0.790.790.790.0.0.790.0.790.0.0.790.790.790.0.0.790.0.790.0.0.790.790.790.0.0.790.797979797979797979

  L2-VL2-VL2-V

  1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5959595959595959595959595959595959595959591.591.1.1.591.591.591.1.1.591.1.591.1.1.591.591.591.1.1.591.1.591.1.1.591.591.591.1.1.591.595959595959595959595959595959595959595959

  tajte u v zajtrajom vydan!

  STRIEBRO Z DAKARU NA KOICKEJ MOTORKENa prestnej rely dosiahol tefan Svitko historick spech. Nron terny Junej Ameriky zdolval na motorke s koickm evidennm slom.

  VIAC NA STRANCH 22 - 23

 • 02 TMA DA19. janur 2016

  Rozhodnutie odloili 4Poslanci mestskho zastupitestva posunuli rozhodnutie, i m by referendum o mestskch astiach a po vobch.

  Uitelia pjdu do trajku 6Aj v koickch kolch hroz, e od pondelka zostan triedy przdne.

  Mme pekn dievat 12 - 13 Potvrdil to koick kasting na prestnu sa MISS Slovensko 2016.

  Koniec olympijskho sna 24Vodn plisti na ME v Belehrade prehrali aj s Nemeckom.

  TIP PRE NSTipy oakvame na bezplatnej linke - 0800 300 010 e-mail: tipy@kosicednes.sk

  VTIP NA DNESStar dedo sa v novom roku rozhodol doma cvii, aby schudol. ena ho po polhodine podpichuje:- Ta co, keo i u zhodzil?- Tvojo dva kritaove vzy.

  VROK DA

  DOSIAHOL SOM VETKO, O OM SOM SNVALtefan Svitko po spechu na rely Dakar

  V SLE Vroie OSLOBODENIA KOC. Vieme, komu vlastne kladieme vence?

  Koice vraj oslobodzovali aj Brenev a Gorbaov Koice dajne oslobodzovali aj dvaja mui, ktorch men s spojen s novodobou histriou Sovietskeho zvzu. Prvm bol Leonid Brenev, vtedy hlavn politruk 18. armdy, ktor priniesol do mesta rozhodnutie sovietskej a maarskej vldy o zruen Viedenskej arbitre. Druhm bol Sergej Gorbaov, otec neskorieho inicitora perestrojky Michaila, architekta zniku sovietskeho impria. Ako vojak 18. armdy bol zranen poas akch prstupovch bojov ku Koiciam. Zdroj: Ministerstvo obrany SR

  Dodnes nik netu, na ej strane bojoval vojak, ktorho pozostatky ukrva kamenn katafalk pomnka neznmeho na Nmest osloboditeovPadlm v boji proti tyra-nom patr naa cta. Aj v podobe kadoronho pripomnania si vro, ktor znamenali dejin-n medznky na ceste k slobode. Padl za to nemu, najnovie od-krvanie naej minulosti vak ukazuje, e mnoh z pamtnkov II. svetovej vojny, postavench na ich poes, deformovali poli-ticko-ideologick zsahy.

  Viera Horniakovviera.horniakov@kosicednes.sk

  Dnes si pri Pomnku neznme-ho vojaka a Pamtnku padlch vojakov Sovietskej armdy na Nmest osloboditeov op kla-denm vencov a kytc pripomen zstupcovia mesta, kraja i Zv-zu protifaistickch bojovnkov 71. vroie oslobodenia Koc. V rmci vtedajieho eskosko-slovenska boli prvm vekm mestom oslobodenm spod fa-istickej nadvldy. Ako jeho oslo-boditelia vstpili do Koc 19. janura 1945 popoludn vojaci 4. ukrajinskho frontu pod vedenm generla Petrova.

  Neznmy z DuklyMnoh Koiania si oprvnene myslia, e Pomnk neznmeho vojaka, postaven naproti pamt-nka hrdinom osloboditeskej ervenej armdy, symbolizuje ich spolon boj s naimi bojov-nkmi za slobodu proti faistic-

  km okupantom. V kamennom katafalku by tak poda logiky mali by uchovavvan pozostat-ky neznmeho eskoslovenskho vojaka. Poda nezvislho b-datea a dokumentaristu Pavla

  Burka to vak vbec nie je ist: Dodnes nevieme, i pod uach-tilm mottom Vzdaj ctu kad, kto ide okolo tm, ktor umreli, aby si ty il le partizn alebo vojak, dokonca ani to, na ej stra-ne bojoval.

  Svoje provokatvne tvrdenie opiera o dsledn skmanie ar-chvnych materilov, historic-kch zpisov a dobovej tlae. Je presveden, e ak chceme, aby sa nov genercie zaujmali o histriu a verili tomu, o jej pa-mtnky pripomnaj, musia ma istotu v ich pravdivosti.

  P. Burk zistil, e odhalenie pa-

  Doteraz sme si uctievali pamiatku neznmeho osloboditea Koc. Historick fakty vak dokazuj, e ilo o bojovnka, ktor padol v bojoch o Duklu na jese 1944, niekoko mesiacov pred oslobodenm nho mesta. foto: Veronika Janukov

 • 0319. janur 2016TMA DA

  Vroie OSLOBODENIA KOC. Vieme, komu vlastne kladieme vence?

  Autori pomnkaNa zhotovenie nvrhu pamtnka bola vypsan verejn sa, ktorej sa zastnilo 11 architektov. Prv cenu neudelili ni-komu, druh prisdili Karo-lovi Milerskmu z Koc za nvrh na celkov usporia-danie stavby a Viliamovi Columbymu za nvrh na vstavbu samotnej hrobky.Hrob neznmeho proti-faistickho bojovnka postavili zo spisko-rubac-kho travertnu. Samotn hrobku umiestnili centrlne v polkruhu a z troch strn ju ohradili eleznmi mre-ami. Na stvrnen pomn-ka sa podieali aj taliansky architekt Valentino di Ange-

  lo a koick sochr Vojtech Ler. Poda manelky alieho znmeho tunajie-ho sochra Jna Mathho ako mlad zanajci umelec stl aj on pri zrode figurlnych relifov, dokon-ca jednej z tvr prepoial svoju podobu. (VER)

  Dodnes nik netu, na ej strane bojoval vojak, ktorho pozostatky ukrva kamenn katafalk pomnka neznmeho na Nmest osloboditeov

  ZZNAM O EXHUMCII A IDENTIFIKCII HROBU NEEXISTUJE

  mtnka plnovan na 4. vroie SNP museli o rok odloi. Poda dobovej tlae stavbu sa nepodari-lo vas dokoni. Medzitm bolo rozhodnut, e v hrobe bud po-chovan telesn pozostatky ne-znmeho vojaka, ktor prevez z bojiska na Dukle. Okresn n-rodn vbor vo Svidnku k tomu vydal povolenie exhumova mt-volu neznmeho bojovnka-od-bojra, ktor zomrel v dsledku

  frontovch udalost za oslobode-nie SR pri Dukle. Na rozdiel od inch, zdokumentovanch exhumci vojnovch hrobov, v tomto prpade iadne zznamy neexistuj.

  Prv v eskoslovenskuInictorom vzniku pomnka bol Prpravn vbor pre postavenie hrobu neznmeho odbojnka, o bol dobov nzov, striedavo

  pouvan s tvarmi odbojr, bojovnk alebo vojak. Doku-mentuje to uznesenie Sprvnej komisie mesta Koice z 20. jla 1948, ktorm vyhovela iadosti o vylenenie potrebnho priestoru na postavenie pamtnka. Okrem inho sa v om pe, e vybudova-nie pomnka bude ma aleko-siahly morlny vznam u aj pre-to, e takto pomnk nebol dosia nikde vybudovan a e na celom zem ttu je prvm pomnkom takho druhu.

  Hoci poda Burka samotn iados o miesto sa doposia nepodarilo vyptra, s vekou pravdepodobnosou o vstavbu pomnka poiadali tyri vtedy existujce odbojov zvzy, ktor boli organiztormi celottnych oslv 4. vroia SNP. Konali sa v Koiciach od 27. do 29. augus-ta 1948 a v rmci oslv sa zlili do Svzu udovch protifais-tickch bojovnkov (SUB). Zrejme aj preto je pod npisom v mohyle medzi stojacimi figra-mi vojaka a partizna umiestnen ich znak s pcpovu hviezdou a dlaou zovretou v prsanom geste.

  Pomnk financovali aj Koiania Na zabezpeenie financovania stavby pamtnka zriadili od-bojov zvzy verejn zbierku. Predpokladali, ako napsala Pravda z 11. augusta 1948, e v Koiciach nebude nikto, kto by neprispel k ucteniu pamiat-ky tch, ktor za lep zajtrajok obetovali to najcennejie svoj vlastn ivot. Darcov s vkou podpory evidovali na vbernch hrkoch a prispieva mohli udia aj na et v Sporiteni, ktor bol publikovan v regionlnej tlai. Na vybudovan pamtnka sa teda skutone podieali cel Ko-ice, zdranil P. Burk. Celkov nklady sa napokon vyplhali na 2,5 milina Ks, ktor z vej asti poialo prpravnmu v-boru mesto Koice.

  Doteraz sme si uctievali pamiatku neznmeho osloboditea Koc. Historick fakty vak dokazuj, e ilo o bojovnka, ktor padol v bojoch o Duklu na jese 1944, niekoko mesiacov pred oslobodenm nho mesta. foto: Veronika Janukov

  Relif partizna vrazne pripomna tvr sochra Jna Mathho, ktor po-mhal Vojtechovi Lfflero-vi pri tvorbe pomnka. foto: Iveta Vaculov

 • 04 V MESTE19. janur 2016

  POAS VOLIEB referendum nebudeRichard Rai ver, e znenie potu mestskch ast presad inm spsobom

  Tm prakticky zmarili monos, aby sa prve v de volieb do N-rodnej rady konalo celomestsk re-ferendum, v ktorom by sa obania vyjadrili, i s za alebo proti zne-niu potu mestskch ast.

  Konanie referenda v tomto termne presadzoval primtor Ri-chard Rai (