kort om äktenskap, samboskap och partnerskap

Click here to load reader

Post on 06-Jul-2015

1.711 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slideshow baserad på en videointervju av Mathias Nylund/brollop.fi med VH Berndt Holmström om äktenskap mm

TRANSCRIPT

  • 1. Diskussion om ktenskap,sambofrhllanden och parternskap i samarbete med

2. Att sga ja i kyrkan betyder inte bara att manbekrftar sin krlek till partnern.Jurist Berndt Holmstrm i Karis berttar om vad ingende av ktenskap betyder rent juridisk. Och ifall det skulle g dligt, vilka konsekvenser ett upplsande av ktenskapet medfrDiskussionen finns som video del 1 och del 2 3. Vilka r de mest centrala juridiska aspekterna av ett ktenskap?Det viktigaste r den begrnsning som utgrs av giftortten, dvs den vilande rttighet som parterna har till varandras egendom.Det betyder att man t ex inteensidigt kan slja bort det hem somman bor i gemensamt.Drtill blir bda underhllsskyldiga 4. Man lovar ofta att lska i nd och lust. r det lftet juridiskt bindande?Nej.Rtten till ktenskapskillnad r en subjektiv rtt som kan anvndas nr som helst utan motivering.Tidigare var t ex pvisad otrohet enfrutsttning fr skiljsmssa, men idagr det endast en moralisk frga, inte enjuridisk. 5. r man som gift juridisk bunden att ta hand om varandra? Vad hnder om man frsummar dettaansvar? Jo, det str mycket klart iktenskapslagen.Man r underhllsskyldig bdegentemot partnern och eventuella barn.Om detta inte skts kan den andraparten g till domstol och krva attdet faststlls ett underhll. Dethandlar rent konkret om en summai euro. 6. Blir man ansvarig fr sin makes/makas tidigare skuldervid gifterml? Inte enligt huvudregeln. Man blir dock ansvarig fr gemensamma skulder som manskaffar sig under ktenskapet.ven om bara den enes namn str p lnehandlingarna r bda ansvariga om syftet varit gemensamt. 7. Vilka juridiska band existerar mellan ogifta sambon?Hr r situationen flytande, och jag vill varna fr att man inte blandar med svensk lagstiftning som r meraomfattande p omrdet.Huvudregeln r att sammanboende r skilda parter ochifall frhllandet avslutas tar bda sina egna grejer och gr. Det finns dock en sambolag, och det kan vid upplsandeav sambo-skap finnas mjlighet till underhll fr den insats man gjort under sambofrhllandets gng. 8. Vad r juridiken kring samknade ktenskap(partnerskap)?Det r ingen strre skillnad frutom vissa begrnsningar gllande reglerna gllande adoption. Och nr man bryter upp gller samma regler som fr skilsmssa i heterosexuella ktenskap. 9. Har frlovning ngon juridisk innebrd?Tidigare hade den betydligt mera betydelse,men inte lngre.Trolovade kan vgra att vittna mot varandra, och vid ett brytande avfrlovningen kan det finnas vissamjligheter till kompensation om den enablivit avgrande ekonomiskt beroende av den andra.I praktiken r det vldigt sllan det har ngon betydelse. 10. Vilka r de mest centrala juridiska konsekvenserna avupplsande av ett ktenskap?Det mest centrala r i praktiken ekonomin och giftortten. Under ktenskapets gng ger var och en sina grejer ochkan kpa saker i eget namn och fr egna pengar.Men om ktenskapet avslutas (skilsmssa eller ddsfall) kan man sga att all egendom stts i en hg och den delas p mitten.Den som har mera mste ge t den som har mindre. 11. Varfr r det s?D man ingr ktenskap har man bundit sig till denna uppoffring.Reglerna finns till fr att skydda den svagare parten i ett ktenskap, vilket i praktiken ofta r hustrun (men lagen r knsneutral) som lmnat sitt arbete fr att skta hus och barn. Annars skulle hen inte f ngontingfr den uppoffring och insats hen hargjort. 12. Om man d gifter sig rikt, och lmnar inskilsmssoanskan dagen efter vigseln. Delas det docks 50/50?I extrema fall kan den med strretillgngar begra en jmkning somavviker frn huvudregeln, d den andra parten skulle vinna oskligtp skilsmssan. Men om ktenskapet pgtt verett r eller tv blir det mera oskertom en jmkning kan fs och juldre ktenskapet r, desto mindrechans r det att f det jmkat. 13. Hur lper processen vid en skilsmssa?Om ngon av parterna lmnar in en anskan om skilsmssafaststller domstolen en betnketid som r sex mnaderoch i kraft hgst ett r. Syftet r att makarna under betnketiden ska frska hittatillbaka till varandra. Det tar allts i praktiken ungefr sju mnader att skiljasig.Om makarna bott separat i ver tv r kan slutgiltigskilsmssa beviljas direkt. 14. Kan t ex bevisad otrohet spela in vid bouppdelning vid skilsmssa? Nej, inte enligt huvudregeln.Hur pverkar ingnget ktenskap vrdnadsrtt frbarn?Om ett barn fds utanfr ktenskapet gr myndigheterna enutredning om faderskap, och d faststlls en underhllsskyldighet. Den frndras inte fast paret flyttar isr. Vid en skilsmssa r det i sista hand domstolen som bestmmer vrdnadsrtt om inte makarna kan kommaverens. Inom ktenskapet anses nyftt barn alltid vara makarnas gemensamma barn, och bda har underhllsskyldighet enligt ekonomiska mjligheter. 15. Vad hnder med makens/makans egendom ifall denne dr?Frst grs en avvittring som bestmmer vilken egendomsom anses tillhra den avlidne. Sedan trder arvsrtten in, och den avlidnes egendomen ges i frsta hand till barn och barnbarn, i andra hand tillfrldrar och sen till den avlidnes syskon ellersyskonbarn.Mostrar/fastrar/morbrder/farbrder kan ocks rva. Kusiner r de frsta som inte rver enligt finsk lag. 16. Vad r ett ktenskapsfrord?Det r ett avtal mellan makarna somsidostter giftortten helt eller delvis.Avtalet kan glla hela egendomen ellerbara detaljer av den. Avtalsfriheten r total. ktenskapsfrord kommer oftast pfrga nr den ena parten har en strre frmgenhet n den andra. 17. Vill du som jurist rekommendera ktenskapsfrord till alla brudpar? Nej, inte ndvndigtvis. Ibland r det helt ondigt.Och ibland kan folk som gjort upp ett ktenskapsfrordngra sig efter mnga r av ktenskap och d gr det attndra, ofta t.ex. genom att kombinera det med etttestamente om man inte vill upphva det helt och hllet. 18. ktenskapsfrord r kanske inte s romantiskt?Det r sant, men som jurist tycker jag att man inte alltid skalta bara knslorna styra.Vissa kan uppleva ktenskapsfrordet som ett misstroendevotum och bevis p att den andra inte lskar p riktigt.Men som sagt, ett ktenskapsfrord kan upphvas omman mrker att krleken hller. Men bda mste vara verens om det skall ndras! 19. Vad r ett skenktenskap? Termen existerar inte i ngon lag, men den betecknar ett ktenskap som inte baseras p krlek utan att det finns enannan agenda i bakgrunden, t ex att hjlpa en invandrareatt f stanna i landet. r det olagligt att ing ett skenktenskap?Enligt lagen fr man gifta sig av vilken orsak som helst, ssjlva ktenskapet kan inte vanligen annulleras trots att sklet till gifterml inte r krlek. Dremot kan det i fallet med immigration eventuellt konstituera ngon form avbrott eller vilseledande om det efter vigseln uppenbarasatt man inte verhuvudtaget tnkt leva tillsammans.Tvng/vld som tvingar till brllop fr dock inte frekomma. 20. Br man tnka p ngot srskilt om ena parten rutlnning?Om man bor i Finland och gifter sig i Finland gller finsklag. Drmed ingen skillnad rent juridiskt. andra sidan kan det i praktiken vara ett stort steg attbrygga ver kulturskillnader mellan folk frn helt olika kulturer.Reglerna fr att f sin kta hlft till Finland om man gifter sig utomlands r ett skilt kapitel, dr kan misstankar om det omtalade skenktenskapet t.ex. verka hindranden. 21. Texten ovan behandlar bara huvuddrag och varje situation br i praktikengranskas av en jurist, undantag och andra regler n de framfrda existerar. Mera om brllop kan lsas p www.brollop.fi och om juridiken pwww.berndtholmstrom.fiCopyright 2012 brollop.fi/Mathias Nylund och VH Berndt Holmstrm, Juristbyr Berndt HolmstrmSamtliga bilder frn http://www.sxc.hu och publicerade enligt de villkor somdenna sida anger p sin ntsida