koroner kalp hastalığı fizyopatolojisi tanısı ve epidemiyolojisi-

Post on 10-Apr-2018

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  1/52

  Koroner Kalp HastalFizyopatolojisi Tans veEpidemiyolojisi

  Prof. Dr. Zehra Bura. . stanbul Tp FakltesiKardiyoloji ABD.

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  2/52

  Koroner ArterHastalTanm

  Koroner arterlerinaterosklerotik plakile daralmas

  sonucunda ortayakan kliniksendromdur

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  3/52

  Akut Koroner Sendromun Tanm

  Aterosklerotik plan

  yrtlmas ile yeterlimiktarda trombojeniksubstrat koroner arterlumenine kar

  Trombositler, agregatlar,fibrin ve eritrositler butrombojenik substratnzerinde birikerek

  kmelenir ve koronerarter lumenini tkarlarBu tablo AKUTKORONER

  SENDROMdur

  ASSENT 3, Lancet 2001

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  4/52

  Akut Koroner Sendromlarda Terminoloji

  PlakRptr

  Aterotromboz UA / NSTEMI STEMI

  Stabil Angina UA Non-Q MI Q-MIESKTERM

  YENTERM

  Gnler

  Haftalar

  Dakikalar

  Saatler

  Antitrombotik

  Tedavi

  Trombolitik Tedavi

  Perktan Giriim

  Braunwald E.; Heart Disease 7th Ed. Saunders 2005

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  5/52

  Akut Koroner Sendromlar

  ST elevasyonsuz AKS ST elevasyonlu AKS

  Q DalgalAMI

  Q DalgaszAMI

  MikroinfarktsUnstableAngina

  StabilAngina

  CK-MB

  Troponin T ve I

  CRP

  Panteghini M, Eur Heart J 2004

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  6/52

  Koroner Arter

  HastalEpidemiyolojisi

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  7/52

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  8/52

  Angina Pektoris-Tanm

  Angina pektoris, miyokardn oksijenihtiyac ile oksijen sunumu arasndaki

  uyumsuzluktan kaynaklanan miyokardiskemisi sonucunda ortaya kan gsarsdr

  Efor, souk, tokluk ve emosyonla ortayakar; dinlenmek ve sublingual nitrogliserinile geer = stabil = kararl angina pektoris

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  9/52

  Miyokardn oksijen ihtiyac ve sunumunu etkileyenfaktrler

  EkstravasklerKompresifFaktrler

  Otoreglasyon

  Metabolik

  Kontrol

  HmoralFaktrler

  Nral

  Kontrol

  Vaskler

  Rezistans

  Koroner

  Kan Akm

  DiyastolikFaz

  SUNUM HTYA

  OksijenTama

  Kapasitesi

  Kalp Hz

  Kontraktilite

  SistolikDuvar

  Gerilimi

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  10/52

  Miyokard skemisine Neden Olan Faktrler

  (1)1. Koroner damarlardan oksijen salanmasn kstlayanfaktrler

  a. Damar faktr :*Ateroskleroz sonucunda koroner damarlardameydana gelen daralmalar*Kollateral dolamn yetersiz olmas*Souk, emosyon, gastrointestinal sistem uyarlmasveya sigara imekle meydana gelenvazokonstrksiyon

  b. Kan faktr : hipoksemi, anemi,polisitemic. Dolam faktr : kanama, Valsalva manevras, aortdarl ve aort yetersizlii

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  11/52

  Miyokard skemisine Neden Olan Faktrler

  (2)

  2. Dakika atm hacminin artmas

  a. Fizyolojik faktrler :* Heyecan

  * Fizik egzersiz

  * Ar yemek

  b. Patolojik faktrler :

  * Yksek dakika at

  m hacmi ile seyredentirotoksikoz, arterio-venz fistl,feokromositoma, anemi

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  12/52

  Miyokard skemisine Neden Olan Faktrler

  (3)

  3. Miyokardn oksijen istemini arttran durumlarKalp iinin artt durumlar

  * Diyastolik hipertansiyon

  * Tirotoksikoz

  * Aort darl ve aort yetersizlii

  * Katekolamin artna neden olan durumlar

  feokromositoma, ar heyecan, hipoglisemi

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  13/52

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  14/52

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  15/52

  Angina Pektoris Tanm

  Bir gs hastal vardr. Bu hastalayakalananlar yrrken, bilhassa yokukarken veya yemekten hemen sonragslerinde kt bir his ve ar

  hissederler. Hareketlerine devam etselerlmekten endie ederler. Hareketlerine sonverdikleri anda, ar ve bu kt his

  kaybolur. Hastann tarifi, bu hastalntans iin ok kymetlidirHeberden 1772

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  16/52

  Angina pektoris-Tan-Anamnez

  Angina pektoris iin en nemli tan

  yntemi anamnezdirAnamnezde hastann tanmlad gsarsnn ayrc tans iin arnn bazzelliklerinin bilinmesi gerekir

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  17/52

  Angina pektoris-Tan-

  AnamnezArnn zellikleri

  YeriYaylm

  KarakteriOrtaya karan veya kolaylatran

  ve geiren faktrler

  Sublingual nitrogliserine cevabSresi

  Birlikte bulunan semptomlar

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  18/52

  Angina Pektoris-Arnn Yeri

  Embriyolojik olarak kalp orta hatta bulunur,kalpteki iskeminin ars, gsn tam

  ortasnda, substernal veya gsn her ikitarafnda hissedilir

  Hastalar

  n baz

  lar

  ise ar

  y

  sadecegsn sa veya sol tarafnda hissedebilir

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  19/52

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  20/52

  Angina Pektoris-Arnn

  KarakteriAngina pektoris, gs ve komu

  alanlarda miyokard iskemisi ile ortayakan ancak miyokard nekrozu ilesonlanmayan bir ardrAnginann kelime anlam ar deilskmadr

  Bu nedenle ou zaman bask, skma,boulma, daralma, yarlma, yanmaeklinde ifade edilebilir

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  21/52

  Angina Pektoris-Arnn

  KarakteriAngina pektorisin dier bir karakteristii;

  anginay ortaya karan eforun iddetiningnden gne hatta bir gn iinde saatten

  saate deiebilmesidirGenellikle tokluk, souk, emosyon vebenzeri faktrlerle ortaya kar

  Sabah saatlerinde angina eii dktr,daha hafif eforlarla ortaya kar

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  22/52

  Angina Pektoris

  Ary Ortaya karanFaktrler

  Efor, hzl yrmek, zellikle bir yere yetimekiin acele yrmek, yoku yukar yrmek,

  souk havada rzgara kar yrmekAr yemek sonras efor, korku, kabus grmek

  Kollar ban zerinde uzun sre almak

  Soua maruz kalmak

  Sigara imek

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  23/52

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  24/52

  Angina PektorisAry Geiren Faktrler

  stirahatSublingual nitrogliserin

  ile 1-5 dakikada geer

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  25/52

  Angina PektorisArnn Sresi

  Ksa sreli bir ardr

  2-10 dakika srer

  ok k

  sa sreli ise anginaekarte edilebilir (15 saniye)

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  26/52

  Angina PektorisBirlikte Bulunan Semptomlar

  Terleme

  Bulantarpnt

  Fenalk hissiHalsizlik

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  27/52

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  28/52

  Angina Pektoris-Ayrc Tan

  Unstable (Kararsz) angina pektoris

  anginaya benzer, daha iddetli ve daha uzun srelidir(genellikle 20 dakikadan ksa), istirahatte olur,nitrogliserine ksmen cevap verir

  Akut miyokard infarkts Daha geni bir alana yaylr, daha iddetlidir, efor ve

  emosyon ile ilikili deildir, istirahatte hatta uykuda

  olabilir, istirahat ve nitrogliserin ile gemez, 30 dakikaveya daha uzun srer, nefes darl ,halsizlik, terleme,bulant, kusma bazan lm korkusu ile birliktedir

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  29/52

  KORONER KALP HASTALII RSK FAKTRLER

  KONVANSYONEL RF YEN RF

  SGARA KULLANIMI

  HPERTANSYON

  HPERLPDEM

  METABOLIK SENDROM

  INSULIN REZSTANSIOBEZTE VE DET

  MENTAL STRESS, DEPRESYON

  C-REACTIVE PROTEIN

  ENFLAMASYONMARKERLARININ YKSEKL

  HOMOCYSTEINE

  FIBRINOGEN

  LIPOPROTEIN (a)DABET KORONER KALP HST EDEERDR

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  30/52

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  31/52

  Prinzmetal Anginas

 • 8/8/2019 Koroner Kalp Hastal Fizyopatolojisi Tans ve Epidemiyolojisi-www.stetuskop.com

  32/52

  Fizik Muayene-Genel Muayene

  Arcus cornea (senilis) (familial h