koronarna bolest

of 19 /19
Koronarn a bolest

Upload: dr-sarac

Post on 14-Apr-2017

225 views

Category:

Health & Medicine


9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Koronarna bolest

Koronarna bolest

Page 2: Koronarna bolest

KORONARNA

BOLEST

SRCA

1. Angina pectoris

2. Infarkt srca

3. Poremećaji srčanog ritma i provođenja

4. Asimptomatska koronarna bolest srca („silent“ ishemija – „nema“ ishemija)

5. Srčana slabost (insuficijencija srca)

6. Naprasna srčana smrtKoronarna bolest srca ili ishemijska bolest srca nastaje u 95% slučajeva usled ATEROSKLEROZE krvnih sudova koji snabdevaju krvlju srčani mišić tj. ishranjuju srce. Ovi krvni sudovi se nazivaju koronarne arterije. Postoje dve koronarne arterije: leva i desna i obe izlaze iz aorte – najveće arterije tela. One daju brojne grane koje ishranjuju sve delove srca.

U 5% slučajeva uzroci koronarne bolesti su NEATEROSKLEROTSKOG POREKLA. Relativno čest uzrok su koronarne anomalije ili “muscular bridge”(glavne srčane arterije su normalno smeštene na površini srca, dok kod ove anomalije deo srčane arterije ulazi dublje u srčani mišić i u toku kontrakcije (grčenja) srca se sužava. Osoba sa ovom anomalijom može imati različite simptome, od angine pectoris, infarkta, opasnih aritmija, pa do naprasne smrti).

Page 3: Koronarna bolest

ŠTA JE ATEROSKLEROZA?

Stvaranje naslaga masti u krvnim sudovima celog tela. Ako pacijent ima još neke udružene bolesti i faktore rizika proces ateroskleroze će se ubrzati

ŠTA SE DEŠAVA SA KRVNIM SUDOVIMA U PROCESU ATEROSKLEROZE?

Nagomilavanjem masti u zidovima srčanih arterija, vremenom, dolazi do njihovog suženja i smanjenja protoka krvi kroz njih. Srčani mišić ne dobija dovoljno kiseonika, te nastaju simptomi tzv. ishemijske bolesti srca. U početku se simptomi javljaju u naporu jer su tada potrebe srčnog mišića (miokarda) za kiseonikom veće, a ponuda mala. Nagomilavanjem masti, arterija se sve više sužava i simptomi se javljaju i u mirovanju.

Pored masti, plak sadrži i fibrozno (ožiljno) tkivo koje je po konzistenciji čvršće od masnog tkiva. Prema količini masnog i fibroznog tkiva aterosklerotski plak može biti STABILAN i

NESTABILAN. Stabilan plak ima više fibroznog tkiva, pa takav plak ređe puca.

Često se u plak ugrađuju i soli kalcijuma. Nestabilan plak ima više masnog tkiva, pa je opasniji, često puca i na tom mestu se stvara tromb koji zatvara koronarnu arteriju. Tako nastaje infarkt srca.

KOJI SU FAKTORI RIZIKA ZA RAZVOJ ATEROSKLEROZE ?

Godine životaRizik od koronarne bolesti srca se linearno povećava u zavisnosti od godina života. Kod žena nije veliki rast pre menopause. Nakon 50. godine je rizik skoro kao i kod muškaraca, a od 60. godine suizjednačeni.

Holesterol Značajna je ne samo ukupna koncentracija holesterola u krvi, već i odnos njegovih delova upojedinim lipoproteinskim frakcijama. Najveći njegov deo u krvi nalazi se u obliku LDL-holesterola (oko 70% ukupnog holesterola), a on ima štetno, aterogeno delovanje. Manja frakcija, HDL-holesterol, ima zaštitni efekat na proces arterioskleroze.

PušenjePušenje je odgovorno za oko 21% svih slučajeva naprasne smrti, a rizik od IM-a je oko 50% veći nego kod nepušača. Kod pušača rizik korelira sa brojem popušenih cigareta-svaka cigareta povećava rizik za koronarnu bolest srca za oko 10%. Godine pušenja takođe utiču na rizik - nakon 30 godina povećava se rizik za duplo negošto je nakon 10 godina. “Light cigarette” nisu manje štetne. Pasivni pušači imaju takođe povišen rizik do 23%.

Page 4: Koronarna bolest

Krvni pritisakKod TA >120/85mmHg povećava se rizik linearno. Kad je dijastolni (donji) pritisak povišen, rizik izrazito raste. Kad je sistolni (gornji) pritisak 160 mmHg,rizik se trostuko povećava. Kad je dijastolni pritisak 100 mmHg rizik se povećava 5 puta.

Lipoprotein AStruktura Lp(a), je slična strukturi LDL tj “lošeg” holesterola, a deo ovog lipoproteina je sličan plazminogenu, proteinu krvi koji utiče na zgrušavanje.Smatra se da verovatno sputava fibrinolizu, tj razgradnju tromba i ima uticaj na stvaranje tromba.

HiperhomocistinemijaHomocistein je aminokiselina. Povišen nivo homocisteina verovatno oštećuje unutrašnji sloj zida krvnih sudova, dovodi do stvaranja tromba i blokira LDL-receptore (često je udružen sahiperlipidemijom). Povećava se rizik od infarkta, moždanog udara i obolenja perifernih krvnih sudova.Folna kiselina, B6 i B12 vitamini snižavaju nivo homocisteina u krvi.

Fizička neaktivnostNeutreniranost povećava rizik od infarkta srca. Rizik od infarkta opada kada osoba vežba preko 2,2 h nedeljno (npr. džoging, sportovi sa loptom, brza vožnja bicikla).

Šećerna bolest (Dijabetes mellitus)Čak i kod poremećene tolerancije glukoze (lako povišen nivo šećera u krvi), postoji povećanje smrtnosti (mortaliteta) od koronarne bolesti srca. Šećerna bolest dovodi i do slabosti srca.Diabetes je odgovoran za oko 60% svih smrtnih slučajeva

od koronarne bolesti srca. Naročito kod tipa I (inzulinozavisni dijabetes) nastaju difuzna

suženja koronarnih arterija ili pretežno intramuskularnih krvnih sudova (“bolest malih krvnih sudova”).

InfekcijeRazličita mišljenja postoje kad je u pitanju dejstvo bakterije Helikobacter pylori, CMV (Citomegalovirus) i Chlamidia-e pneumonia-e (CP). Često povećanje titra CP kod koronarnih bolesnika povećava učestalost infarkta srca nakon prve infekcije. Dokaz za CP je njihov nalaz u aterosklerotičnom plaku. Pacijenti na hinolonskoj Th (Ofloxacin, Ciprofloxacin, Trovafloxacin) imaju u sledeće 2 godine oko 55% smanjen rizik od infarkta srca. To jesnažan argument za učešće bakterija u patogenezi koronarne bolesti srca.

Psihisocijalni faktoriInfarkt srca je čest kod psihosocijalnih opterećenja, mada nema jasnih statističkih dokaza za to. Tip A koronarne ličnosti(ambiciozni, svadljivi) ima dvostruki rizik od koronarne bolesti srca.

GojaznostGojaznost povećava rizik od koronarne bolesti srca udružena sa drugim faktorima rizika (hiperholesterolemija, hipertenzija). Bitna je građa tela: kod gojaznog stomaka, a manje količine sala oko kukova (lošiji odnos bokovi : struk) povećava se rizik od oboljenja srca (kod žena ako je taj odnos > 0,85).

EstrogeniOralni kontraceptivi povećavaju LDL-holesterol i arterijski krvni pritisak, pogoršavaju toleranciju glukoze ipovećavaju mogućnost zgrušavanja krvi. U kombinaciji sa nikotinom i arterijskom hipertenzijom rizik se jasno povećava. Takođe i kod nedostatka estrogena raste rizik od koronarne bolesti (u menopauzi). savetuje.

Page 5: Koronarna bolest

Bubrežna insuficijencija

Kod dijaliziranih bolesnika se rizik od koronarne bolesti srca povećava više od 10 puta. Uzroci su verovatno multifaktorijalni (hipertenzija, homocystein, drugi faktori rizika).

AlkoholRedovno konzumiranje alkohola u umerenim količinama snižava mortalitet od koronarne bolesti (nivo HDL holesterola raste). Crveno vino ima koronaroprotektivno dejstvo za razliku od piva i rakije. Ne utiče na ukupan mortalitet. Kod konzumiranja velikih količina alkohola raste rizik od koronarne bolesti srca i ubrzava se cerebralna (moždana) ateroskleroza.

Page 6: Koronarna bolest

ANGINA PECTORIS

To je sindrom koji se sastoji od napada bolova iza grudne kosti obično sa širenjem u levu ruku ili vrat i gušenja sa osećajem straha od smrti. Nastaje zbog nedovoljnog snabdevanja srca kiseonikom. Može da se javi u naporu ili u mirovanju, pa se prema tome deli na:

STABILNA ANGINA PECTORIS

Nastaje u toku fizičkog opterećenja, kada su potrebe srca (miokarda) za kiseonikom povećane, aisporuka od strane srčanih krvnih sudova mala.

UZROCI:

Telesni napor: pre izometrijski (dizanje tegova, džudo, rvanje) nego izotonički napor (šetnja, trčanje).

Psihički napor: bol često dugo traje kao nakon organskih uzroka. Infarkt srca - treba isključiti.

Hladnoća, toplota, vlažnost: nastaje sužavanje krvnih sudova (vazokonstrikcija) sa povećanjem krvnog pritiska. Toplota i vlažnost povećavaju frekvencu srca, a povećanjem frekvence povećava se i potreba srca za kiseonikom.

Hrana: povećana količina krvi u trbuhu takođe ubrzava srčani rad.

Polni odnosi: 20-60% svih koronarnih bolesnika imaju anginu u toku orgazma. Smrt je retka.

Page 7: Koronarna bolest

SIMPTOMI:

Bol u grudima je izazvana naporom

Lokalizacija bola:

- u većini slučajeva bol nastaje iza grudne kosti, retko na levoj strani grudnog koša.

-često širenje u levu ruku, rame, vrat ili bradu (loša dijagnoza se može postaviti ako se javi kao zubobolja!), retko u desnu stranu.

- Bolovi u stomaku: gotovo uvek iznad pupka.

Kvalitet bola:

- u većini slučajeva potmuo, u vidupritiska, sa tegobama u grudnom košu.

- “Levinov znak”: bolesnik steže pesnicu i stavlja je nagrudi kada opisuje bol.

- Retko se javlja bol u vidu pečenja. Oštar bol govoriprotiv angine.

- Bol ne zavisi od položaja tela.

Jačina bola: često neprijatan bol, ali nije maksimalno jak. Ako je bol užasno jak, to govori protiv angine: infarkt srca, disekcija (cepanje) aorte ilipleuritis (zapaljenje plućne maramice).

Trajanje bola: Bol ima kreščendo-karakter i prestaje kada pacijent miruje ili nakon ling. Nitroglicerina (NTG).

POSEBNI TIPOVI ANGINE PECTORIS:

Ekvivalentna angina: bez bola u grudima, ali sa gušenjem (dispneom) u miru ili smanjenom tolerancijom napora (hibernirajući myo).

Atipičan bol: bol nezavisan od napora, ne prolazi na NTG ili ima atipičan karakter ili lokalizaciju (u ručnom zglobu, u trbuhu u vidu pritiska).

Noćna angina: ima dva tipa: 1. Decubitus angina: u toku prve faze noći kada poraste venski priliv krvi u srce, a time i pritisak na zid komora srca. Proširena komora ima poremećenu funkciju. 2. Angina u toku REM-faze spavanja: zbog povišenja pritiska i frekvenca pulsa u toku sna.

“Nema” miokardna ishemija: oko 1/3 pacijenata sastabilnom anginom pektoris i skoro svi pacijenti sa nestabilnom AP imaju faze ishemije miokarda bez bolova.naročito dijabetičari i pušači. “Nema” ishemija je jedan od indikatora rizika IM-a u narednim godinama.

Page 8: Koronarna bolest

NESTABILNA ANGINA PECTORISbezazlenih pa do opasnih po život (to su ventrikularna tahikardija i ventrikularna fibrilacija). Ove arimije mogu biti uzrok naprasne smrti.

Nestabilna angina pestoris nastaje kod visokogstepena suženja srčanih krvnih sudova i javlja se najčešćeu miru. Često predhodi akutnom infarktu srca.

Oblik nestabilne angine pectoris je vazospastična (Prinzmetalova) angina. Ona nastaje kada se javlja spazam(grčenje uz sužavanje) srčanih arterija bilo da su one aterosklerotski izmenje ili ne. To znači da ako ovaj spazamduže traje, osoba može dobiti infarkt srca, a da nema nikakve promene na zidovima krvnih sudova srca, tj nema aterosklerozu. Česta je kod pušača i mlađih ljudi.

U toku napada angine pektoris, nastaje ishemija srca, tj jedan deo srca dobija manje kiseonika. To možeuzrokovati pojavu aritmija srca, koje mogu biti od

KAKO SE DIJAGNOSTIKUJE ANGINA PECTORIS?

Slika: EKG u napadu angine pectoris

EKG U MIRU: pokazuje abnormalnosti kao znakove ishemije srca ili poremećaje srčanog ritma i provođenjaelektričnih srčanih impulsa. Ako bolesnik nema tegobe, jertrenutno nema ishemije srca, EKG može biti normalan.Zbog toga se radi:

Page 9: Koronarna bolest

EKG U OPTEREĆENJU: (ergometrija) – osoba hoda po pokretnoj traci ili vozi bicikl, dok se postepeno povećava opterećenje. Na taj način se izaziva ishemija, te ako postoji suženje neke od srčanih arterija, na EKG-u će se videti znakovi ishemije..

Stres EHO test: koristi se kod pacijenata kod kojih se iz bilo kojih razloga ne može uraditi ergometrijski test. Daje se Dobutamin, lek koji jača snagu srčane kontrakcije i frekvencu srca i na taj način povećava zahtev srčanog mišića za kiseonikom. Srce se posmatra ultrazvukom i ako se smanji pokretljivost zida miokarda, to je znak postojanja ishemije.

Slika: kateterizacija srca Slika: koronarografija srca (strelica pokazuje mesto suženja koronarne arterije)

Slika: scintigrafija srca

SCINTIGRAFIJA SRCA: Postupak za prikazivanje prokrvljenosti srčanog mišića i za ocenjivanje funkcije srčanih komora tokom opterećenja korišćenjem radio-nuklearnog kontrastnog sredstva. Ispitaniku se daje radiofarmak, obično venskim putem pa se nakon nekog vremena, koliko je potrebno za raspodelu markera po telu, vrši snimanje. Snimanje se obavlja posebnim uređajem

koji prati prostornu i vremensku raspodelu radiofarmaka u telu i na taj način se dobija slika srca gde se radiofarmak nakupio. Senzitivnost za otkrivanje koronarnog oboljenja srca je veća nego kod EKG-a pod opterećenjem.

KORONAROGRAFIJA: Snimanje krvnih sudova srca se izvodi u bolničkim uslovima. Bolesnik je svestan svo vreme pregleda, dobija lokalnu anesteziju u preponu ili ruku u zavisnosti od mesta, tj. krvnog suda preko koga se ulazi u arterijski sistem.Vrši se punkcija arterije iglom preko koje se navlači fina žičica vodič koja ulazi u krvni sud. Zatim se ubaci kateter za koronarografiju. On se pod neprekidnom rentgenskom kontrolom dovede do ušća koronarnih arterija, kroz njega se ubrizga kontrast i nalaz se snimi na film ili kompakt disk. Na ovaj način se dobija slika srčanih krvnih sudova sa njihovim eventualnim suženjima. Nakon završetka procedure koja obično traje oko 15 min, vadi se kateter, a na

Page 10: Koronarna bolest

mesto uboda se vrši kompresija (pritiska se) oko 10 min. da bi se zaustavilo krvarenje.

U zavisnosti od nalaza koronarografije, preporučuje se jedan od tri načina lečenja: medikamentozna terapija, balon dilatacija koronarne arterije sa ili bez ugradnje stenta ili hirurško lečenje aortokoronarnim bajpasom.Medikamentozna terapija dovodi do povećanja protoka krvi kroz koronarne arterije.Kod balon dilatacije koronarne arterije suženo mesto se širi balonom sa utiskivanjem plaka u zid krvnogsuda.Hirurški aortokoronarni bajpas se zasniva na stvaranju premošćenja pomoću kojih se zaobilaze suženja i zapušenja krvnih sudova srca.Komplikacije koronarografije postoje i nekada su veoma opasne, ali su one veoma retke i efikasno sezbrinjavaju, posebno kada je reč o velikim centrima gde se radi veliki broj ovakvih procedura i gde ječitavo osoblje koje učestvuje u ovoj proceduri veoma iskusno.

TERAPIJA KORONARNE BOLESTI SRCA

Ako imate ove od gore navedenih simptoma anginepectoris, stavite Nitroglicerin pod jezik i sedite da se odmorite. Ako bol ne prođe za 5 minuta, možeteponoviti istu terapiju još dva puta. Ako ni posle trećeg Nitroglicerina bol ne prođe, zovite službu Hitne medicinske pomoći.

Ako ste ranije imali napade angine pectoris, a sada vam se pojavio mnogo jaći bol u grudima nego ranije, stavite Nitroglicerin pod jezik, popijte jednu tabletu Andol (Midol, Cardiopirin) i pozovite službu Hitne medicinske pomoći odmah.

ANTIAGREGACIONA TERAPIJA: (Acetilsalicilati, Clopidogrel, Ticlopidin) smanjuje mogućnost slepljivanja trombocita i stvaranje tromba.

BETA BLOKATORI: smanjuju krvni pritisak ifrekvencu srca, smanjuju snagu srčane kontrakcije, smanjuju potrebu srčanog mišića za kiseonikom i na taj način smanjuju ishemiju srca, pa i simptome angine. Koriguju aritmije srca. Uzimaju se svakodnevno buz obzira da li colesnik ima simptome ili ne, jer je dokazano da preveniraju napade angine pectoris i naprasnu smrt.

NITRATI: smanjuju venski priliv krvi u srce i na taj način rasterećuju srce, pa smanjuju ishemiju.

KALCIJUMSKI ANTAGONISTI: sprečavaju napadeangine pectoris, snižavaju krvni pritisak, a neki deluju i na srčane aritmije. Uzimaju se ako je lečenje beta blokerima kontraindikovano ili se napadi angine ponavljaju i pored terapije beta blokerima. Ključni su u terapiji nestabilne angine pectoris jer otklanjaju spazam krvnih sudova.

STATINI: su lekovi koji snižavaju nivo LDL (štetnog) holesterola i triglicerida.

ACE INHIBITORI: smanjuju arterijski krvni pritisak,rasterećuju srce, povoljno utiču kod srčane slabosti.

AT INHIBITORI: deluju isto kao i ACE inhibitori, a daju se kada bolesnik ne toleriše ACE inhibitore

Page 11: Koronarna bolest

INVAZIVNA TERAPIJA:

PTCA Ugradnja STENTa

Perkutana transluminalna koronarna angioplastika

(PTCA) se izvodi radi otvaranja zapušenih koronarnih arterija i obezbeđivanja protoka krvi u njima. Indikacije

za PTCA su kod bolesnika sa jednim ili više simptoma suženja jedne ili više koronarnih arterija; koji imaju loše

medikamentozno kontrolisanu anginu pektoris ili anginu koja se javlja u miru i ograničava dnevne aktivnosti bolesnika, kao i kod osoba sa akutnim infarktom srca.Dva sata pre procedure pacijent uzima Aspirin tbl (ili ticlopidin (Ticlodix) ili clopidogrel (Plavix)), a intravenski se daje Heparin.Pacijent za vreme procedure ostaje budan što mu omogućava da prati uputstva lekara (dadiše duboko ili zadrži dah itd). Specijalni kateter se plasira preko preponske ili arterijena ruci do srčanih krvnih sudova. Uz pomoć rentgena lekar može videti gde je mestosuženja koronarne arterije. Zatim se plasira žica vodič i preko nje balon do mesta suženjakoronarne arterije, naduva se u trajanju od 1-2minuta i na taj način pritiskajući okolno masno tkivo širi koronarnu arteriju i poboljšava protok krvi kroz nju. Nakon potpunog ispražnjenja balon se vraća preko katetera vodiča, a žica ostaje. Stenozirana regija se angiografski ponovo snimi i dokaže da li se povećala prohodnost krvnog suda, a time i uspeh PCI (rezidualne stenoze, trombi, disekcija, spazmi,

Zadovoljavajući uspeh je ako je rezidualna stenoza < 30%, postoji normalni protok, nema visokostepene ili komleksne disekcije odnosno tromba. Balon kateter se odstranjuje. Radi se angiografska kontrola. Koronarna vodič-žica i vodič-kateter se izvade.

Page 12: Koronarna bolest

Kod nezadovoljavajućeg rezultata radi se redilatacija odgovarajućim kateterom.Lekar određuje da li je neophodno uraditi još neku

proceduru

npr. aterektomiju (odstranjivanje aterosklerotskog plaka). Ova procedura se koristi kada postoji nagomilavanje kalcijuma u aterosklerotičnom plaku, kada je plak isuviše čvrst ili je koronarna arterija potpuno zatvorena). Nekada se lekar odluči na ugradnju stenta.

Za vreme PTCA procedure, pacijent može osetiti bol u grudima jer je koronarna arterija potpuno zapišena dok je balon naduvan. Nakon procedure vrši se pritisak na mesto punkcije krvog suda 5-15 minuta, a nakon toga pacijent mora da leži na leđima i ne sme da savija nogu ili ruku još barem 6 h.

Komplikacije u toku i neposredno nakon procedure:

smrtnost je 0,25%

retko može biti potrebna hitna bypass operacija srca

Restenoze nakon PTCA: 30-50% unutar 6 meseci.

Rizik je povećan kod dijabetičara, hipertenzije, bubrežne insuficijencije itd.

STENT

Page 13: Koronarna bolest

U slučaju težih suženja srčanog krvnog suda lekar može da se odluči za postavljanje(implantaciju) stenta.

To je metalna cev koja se uvede do suženog ili zapušenog dela krvnog suda u toku hemodinamske obrade, a zatim se raširi naduvavanjem balona, te ostaje utisnut u unutrašnju stranu zida krvnog suda. Jednom plasirani stent zauvek ostaje u arteriji. S vremenom on urasta u zid krvnog suda podupirući ga.

Restenoze (ponovna suženja) nakon stenta:

učestalost: 17-32%

uzroci: bujanje ćelija unutrašnjeg sloja zida koronarne arterije.

rizik je povećan kod: dijabetičara; zatim kod uskih krvnih sudova (<3mm) itd.

Zbog ove komplikacije koriste se stentovi salekovima koji smanjuju mogućnost bujanja ćelija zida krvnog suda.

Nakon procedure pacijent mora uzimati dvojnuantitrombocitnu terapiju: acetilsalicilna kiselina (Midol,Cardiopirin) i clopidogrel (Plavix) u trajanju od 9-12meseci.

AORTOKORONARNA BYPASS OPERACIJA SRCA

Ovom operacijom vrši se premošćavanje suženih srčanih arterija pomoću venskih grafta tj. delića venskih krvnih sudova koji se uzimaju iz noge, ruke ili se koristi grudna arterija tzv. artria mamaria interna (IMA).

Nekoliko arterija može biti premošćeno u toku jedne operacije.

Mortalitet (stopa smrtnosti) je u većim centrima mali (<1%) u bolesnika kod kojih srcenije jako oštećeno, a funkcija pluća, bubrega, jetre i drugih organa je uredna.

Pošto se otvara grudni koš, oporavak traje nešto duže.

Page 14: Koronarna bolest

Novija ispitivanja su fokusirana na pronalazak faktorarasta koji će moći da se ubrizgaju u koronarne arterije ilidirektno u levu komoru i koji će stimulisati rast novihkrvnih sudova u srcu. Tako bi se stvorilo više kolateralnih krvnih sudova koji će ishranjivati srce.

PROGNOZA KORONARNE BOLESTI

Kod oko 1/3 pacijenata koji boluju od koronarne bolesti prva manifestacija je naprasna smrt,

kod isto tolikobolesnika infarkt srca, sa fatalnim tokom. 50% svih smrtnih slučajeva od koronarne bolesti su naprasni.

PREVENCIJA KORONARNE BOLESTI SRCA

ŠTA TREBA UČINITI DA SPREČIMO KORONARNU BOLEST?

Proceniti rizik od koronarne bolesti srca. Početi većkod osoba od 20 godina (ako vam roditelji ili bliskirođaci boluju od koronarne bolesti, ako pušite, akoste gojazni, ako uzimate veće količine alkohola, akoniste fizički aktivni, postoji velika verovatnoća da

obolite od bolesti srčanih krvnih sudova). Potrebnaje kontrola krvnog pritiska, body mass index-a (BMI),merenje obima struka i merenje pulsa najmanjesvake 2 godine. Merenje nivoa holesterola (lipidnistatus) i šećera u krvi treba raditi najmanje na 5godina ili ako postoje drugi faktori rizika, na 2 godine.Kod osoba >40 godina potrebno je svakih 5 godina(ili češće ako postoji povećan rizik od koronarnebolesti) vršiti procenu 10-godišnjeg rizika od bolesti srca

Osobe koje imaju dijabetes ili one sa skorom >20% imaju visok rizik od koronarne bolesti srca.

KAKO SPREČITI NASTANAK KORONARNE BOLESTI SRCA?

Prekinuti pušenje Održavati nivo krvnog pritiska <140/90 mmHg, a kod

dijabetičara <130/80 mmHg. Zdravo se hraniti tj. unositi što više voća i povrća,

žitarica, orahe, hranu sa minimalnom količinommasti, ribu, piletinu. Samnjiti unos soli <2,5 g/dan, smanjiti unos alkohola (<2 pića/dan).

Uzimati Aspirin u malim dozama (75-160 mg/d) ako jepovišen rizik od koronarne bolesti i ako nemakontraindikacija.

Održavati nivo LDL-holesterola na <2,6 mmol/l.

Page 15: Koronarna bolest

Održavati idealnu telesnu težinu (BMI treba da bude18,5-24,9 kg/m2, a obim struka <102 cm kodmuškaraca, a kod žena <89 cm)

Regulasati nivo šećera u krvi (održavati HgA1c <7%) Kontrolisati puls, održavati sinusni ritam srca, a kod

postojanja atrijalne fibrilacije uzimati terapiju zasprečavanje tromboembolijskih komplikacija.

AKO KORONARNA BOLEST VEĆ POSTOJI:

Uzimati propisanu terapiju

Voditi zdrav život sa pravilnom ishranom i dosta fizičke aktivnosti (30 minuta umerene fizičke aktivnosti (da se preznojite, a da još uvek možete bez većeg napora da pričate sa nekim), 5 dana u nedelji – brzo hodanje, rad u bašti ili u kući).Najbolje je napraviti rehabilitacioni program za bezbedno fizičko opterećenje. On se pravi naosnovu testa opterećenja. Dozvoljava se opterećenje koje je ispod stepena na kom su sepojavili simptomi ili promene na EKG-u.

Održavati idealnu telesnu težinu (BMI treba da bude 18,5-24,9 kg/m2, a obim struka <102 cm kod muškaraca, a kod žena <89 cm)

Prekinuti pušenje

Održavati krvni pritisak <140/90mmHg i <130/80 mmHg kod dijabetičara

Regulasati nivo šećera u krvi (održavati HgA1c<7%)

Pratiti nivo masnoća u krvi i sprovesti dijetu, a ako ona nije dovoljna koristiti lekove (održavati nivo LDL holesterola na <100 mg/dl (2,6 mmol/l).

Ukoliko se razvije srčana insuficijencija redovno uzimati lekove.

Page 16: Koronarna bolest

Karakteristike bola Angina pektoris Srčani udar

Početak i trajanje bola Bol u grudima obično se dešava bez napora ili pri naporu i traje oko 10 minuta, ali ne duže od 30 minuta

Bol u grudima obično se dešava naglo i traje najmanje 30 minuta, a može potrajati i do 1-2 sata ili čak nekoliko dana.

Karakteristike bola (prema opisu bolesnika)

Blag do umeren, Jak i težak pritisak,

Stezanje, Gnječenje,

Težak pritisak, Gušenje,

Duboki bol, Stezanje,

Napetost u grudima. Duboki bol i pečenje.

Tegobe koje prate bol Nestanak daha, Nedostatak vazduha,

Znojenje, Obilno znojenje,

Mučnina, Mučninu,

Teskoba. slabost i zamor,

Vrtoglavicu,

Veliku uznemirenost.

Page 17: Koronarna bolest

BOL U GRUDIMA

Šta sve moze da uzrokuje bol u grudima?

1. UZROCI OD STRANE SRCA

· Angina pectoris (bol iza grudne kosti koji moze da se širi u vrat, levo rame, levu ruku, sve do najčešće

domalog i malog prsta). Smanjuje mu se intenzitet nakon uzimanja Nitroglicerina. Ovaj bol se često zove stenokardija.

· Infarkt miokarda srca - srčani udar (jak bol iza grudne kosti, strah od smrti, preznojavanje, ponekad mučnina i bolovi u trbuhu. Bol se ne smanjuje nakon uzimanja Nitroglicerina.

· Poremecaji srčanog ritma (lupanje srca uz pritisak u grudima; probadanje).

· Perikarditis – zapaljenje srčane ovojnice (bol u grudima se pojačava u toku udisanja vazduha.Bolesniku je lakše kada sedi i nagne se prema napred). Moze se javiti nakon neke infekcije, infarkta srca ili operacije na srcu.

· Disekcija aneurizme torakalne aorte - pucanje i raslojavanje najveće arterije u telu (naglo nastao jak bol iza grudne kosti koji se najćešće širi u ledja, vrat i trbuh). Može nastati i oduzetost jedne strane tela, bol u nogama, jaki bolovi u trbuhu. Često se javlja kod osoba koje imaju višegodišnji povišen krvni pritisak.

2. UZROCI OD STRANE PLUĆA

· Embolija pluća – prekid cirkulacije krvi u jednom delu pluća (bol u grudima se pojačava pri udisanju vazduha, a pored toga javlja se i: gušenje, ubrzanodisanje, ubrzan rad srca, modre usnice i pad krvnog pritiska, što zavisi od stepena težine bolesti). Često se javlja: nakon dugotrajnog ležanja, kod postojanja

Page 18: Koronarna bolest

tromba u donjim ekstremitetima, nakon operacije kuka, nakon carskog reza ili operacija u karlici, kod postojanja tumora ili tromboembolijske bolesti u familiji.

Slika: Pneumotoraks ili nakupljanje vazduha u plućnoj maramici

· Pneumotoraks – pucanje plućne maramice (bol je oštar, lokalizovan, javljaju se i kašalj, gušenje, ubrzano disanje. Često se javlja kod mlađih muškaraca.

4. OSTALI UZROCI· Pleuritis, pleuralni izliv,

empiem pleure – zapaljenje plućne maramice,

nakupljanje tečnosti ili gnoja u njoj (oštar bol pri udisanju). Često nastaje u toku upale pluća, virusne infekcije, tuberkuloze, plućne embolije.

· Tumori pluća

3. UZROCI OD STRANE JEDNJAKA I ŽELUCA

· Refluks-ezofagitis – upala jednjaka nastala čestim vraćanjem želudačnog sadržaja u jednjak (bol u vidu pečenja iza grudne kosti bez širenja, pojačava se u ležećem položaju). Čest kod gojaznih ljudi i alkoholičara.

· Poremećaji pokretljivosti jednjaka (jak bol iza grudne kosti nastao nakon uzimanja hrane uz moguće povraćanje nesvarenehrane).

· Spontana ruptura jednjaka – pucanjejednjaka (razdirući bol iza grudne kosti nastaje nakon obilnog obroka uz povraćanje).

· Pucanje čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu (bol u predelu želuca, trbuh je tvrd, napet).

· Akutni pankreatitis – zapaljenje pankreasa (bol u gornjem delu trbuha koji se širi u ledja. Često se javlja kod alkoholičara.)

Page 19: Koronarna bolest

· Iritacija torakalnog (grudnog) živca (bol počinje duž grudnog dela kičme i širi se poput kaiša prema trbuhu, ali na jednoj polovini tela. Prolazi nakon ubrizgavanja lokalnog anestetika. )

· Zapaljenje međurebarnih mišića

·Povreda grudnog koša (nagnječenje ili prelom rebara) ē

Spazam (grčenje) međurebarnih mišića usledanksioznosti

· Zapaljenje hrskavice na spojevima rebara i grudne kosti (naročito na levoj strani – Tietz-ov sindrom)

· Funkcionalni srčani poremećaji, tegobe nastale usled nervoze srca (oštar bol u grudima u vidu probadanja).

· Hiperventilacioni sindrom – duboko, ubrzano disanje (često kao probadanje u grudima, gušenje, trnjenje u ekstremitetima i oko usta). Najčešće je psihogeno uslovljen.