KOPERASI UMS 2015

Download KOPERASI UMS 2015

Post on 25-Dec-2015

157 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KOPERASI UMS 2015

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Isi K</p><p>and</p><p>unga</p><p>n</p><p>Kata-Kata Aluan Menteri PerdaganganDalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan</p><p>Kata-Kata Aluan Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia</p><p>Logo, Visi dan Misi</p><p>Perkhidmatan Kewangan</p><p>Pemborongan dan Peruncitan</p><p>Pelancongan, Penjagaan Diri, Kesihatandan Kraftangan</p><p>Pertanian dan Industri Asas Tani</p><p>Perladangan</p><p>Perkhidmatan</p><p>Borang Penyertaan</p><p>Borang Pengemaskinian Maklumat</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>6</p><p>37</p><p>62</p><p>93</p><p>126</p><p>136</p><p>159</p><p>160</p></li><li><p>Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh</p><p>Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan mempunyai misi untuk membangunkan koperasi yang berdaya </p><p>saing, progresif dan berdaya tahan.</p><p>Misi ini mampu tercapai dengan sokongan dari semua pihak yang berkaitan dengan </p><p>gerakan koperasi secara berkesan.</p><p>Selaras dengan objektif Dasar Koperasi Negara 2011-2020 yang mensasarkan 10% sumbangan koperasi kepada keluaran negara menjelang 2020, usaha memasarkan produk perlu lebih berkesan dan inovatif. Penerbitan Direktori Produk dan Perkhidmatan Koperasi ini merupakan salah satu usaha untuk mempromosikan produk serta perkhidmatan koperasi agar jualan produk koperasi dapat menembusi pasaran yang lebih luas sama ada di peringkat tempatan atau antarabangsa.</p><p>Justeru, tahniah saya ucapkan kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia atas usaha untuk menerbitkan Direktori Produk dan Perkhidmatan Koperasi ini. Mudah-mudahan dengan adanya Direktori Produk dan Perkhidmatan Koperasi ini, akan menjadi panduan kepada seluruh masyarakat terutama dalam gerakan koperasi untuk memperluas lagi pemasaran produk koperasi dan seterusnya meningkatkan jualan koperasi. Promosi produk dan perkhidmatan koperasi ini akan menjadi lebih berkesan sekiranya kualiti produk dapat memenuhi citarasa pengguna di pasaran.</p><p>Adalah menjadi harapan saya agar usaha ini dapat merealisasikan Dasar Koperasi Negara 2011-2020 yang telah dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2010. </p><p>Sekian.</p><p>1Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan </p><p>DATO SRI ISMAIL SABRI BIN YAAKOB</p><p>Kata-Kata Aluan Menteri Perdagangan DalamNegeri, Koperasi Dan Kepenggunaan </p><p>2</p></li><li><p>Kata-Kata Aluan Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia</p><p>Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh</p><p>Alhamdulillah saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana usaha untuk menerbitkan </p><p>Direktori Produk dan Perkhidmatan ini dapat dilaksana, sebagai satu kaedah untuk </p><p>mempromosi produk dan perkhidmatan koperasi yang telah didaftarkan oleh </p><p>Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM). </p><p>Direktori Produk dan Perkhidmatan Koperasi ini memberi tumpuan kepada Bidang Ekonomi Utama yang di tetapkan dalam Dasar Koperasi Negara 2011-2020 iaitu bidang Kewangan, Perkhidmatan, Pemborongan dan Peruncitan, Pelancongan, Penjagaan Diri dan Kesihatan, Pertanian dan Industri Asas Tani, dan Perladangan.</p><p>Promosi produk dan perkhidmatan ini adalah salah satu usaha SKM supaya gerakan koperasi dapat meningkatkan sumbangan kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dengan cara yang lebih berkesan. Langkah mempromosi produk koperasi melalui penerbitan direktori ini diharap dapat memberi semangat kepada koperasi untuk mempertingkatkan kualiti produk dan perkhidmatan. Penyediaan Direktori ini juga akan dapat meningkatkan pasaran produk dan perkhidmatan koperasi bukan sahaja dalam negara tetapi juga ke luar negara selaras dengan hasrat Kerajaan untuk mengembangkan perniagaan koperasi.</p><p>Akhir sekali saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penghasilan buku ini. Semoga ianya dapat dimanfaatkan oleh keseluruhan gerakan koperasi.</p><p>Sekian.</p><p>1Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan </p><p>DATUK HJ. MD. YUSOF BIN SAMSUDIN</p><p>3</p></li><li><p>VISIPeneraju Kecemerlangan Koperasi Bagi Menjadikannya Penyumbang</p><p>Berkesan Kepada Pembangunan Negara</p><p>RASIONAL LOGO</p><p>Perkataan COOP adalah ringkasan dari perkataan COOPERATIVE dan logo berwarna merah putih melambangkan identiti produk/perkhidmatan untuk </p><p>koperasi yang didaftarkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia</p><p>MISIMerangsang Pembangunan Koperasi Supaya Kompetitif, Berdaya Tahan, Berdaya Saing, Progresif Dan Berintegriti</p><p>Meningkatkan Penglibatan Koperasi Dalam Pelbagai Sektor Ekonomi</p><p>Membangunkan Modal Insan Yang Kompeten dan Berbudaya Keusahawanan</p><p>PENERAJU KECEMERLANGAN KOPERASI</p><p>4</p></li><li><p>7LYROPKTH[HU2L^HUNHU 5</p><p>DIREKTORI PRODUK / PERKHIDMATAN KOPERASI</p><p>KEWANGAN</p></li><li><p>7LYROPKTH[HU2L^HUNHU6</p><p>1</p><p>BANK KERJASAMA RAKYATMALAYSIA BERHAD (BANK RAKYAT)IBU PEJABAT ;PUNRH[)HUN\UHU)HUR9HR`H[1HSHU;HUNZP7L[P:\YH[2\HSH3\TW\Y;LS! </p><p>2</p><p>KOPERASI ANGGOTA-ANGGOTA KERAJAAN BATU PAHAT BERHAD 5V 1HSHU)PU[HUN;HTHU2VWLYHZP)HOHNPH)H[\7HOH[1VOVY</p><p>7LTIPH`HHURLWHKH(UNNV[H</p><p>(Y9HOU\7LYHI\[)HYHUN,SLR[YPRKHU</p><p>:[LZLU4PU`HR</p><p>7LYIHURHU7LTIPH`HHU2LWHKH</p><p>(UNNV[HKHU(Y9HOU\</p><p>IBU PEJABAT</p><p>JOHOR</p><p>JOHOR</p></li><li><p>7LYROPKTH[HU2L^HUNHU 7</p><p>3</p><p>KOPERASI KAKITANGAN LADA LANGKAWI BERHAD+(!3LTIHNH7LTIHUN\UHU3HUNRH^P3HKH;PUNRH[2VTWSLRZ3HKH7L[P:\YH[7LYZPHYHU7\[YH3HUNRH^P2\HO2LKHO;LS!</p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>4</p><p>KOPERASI KAKITANGAN MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI KEDAH BERHAD 4HQSPZ7LYIHUKHYHU:\UNHP7L[HUP:\UNHP7L[HUP2LKHO;LS!</p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>5</p><p>KOPERASI KAUM IBU AYER HITAM JERLUN BERHAD )HUN\UHU:2:2H\T0I\(`LY/P[HT)7LRHU(PY/P[HT(`LY/P[HT2LKHO;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI GURU WANITA DAERAH KOTA SETAR BERHAD+(!:LRVSHO4LULUNHO2LIHUNZHHU;\U:OHYPMHO9VKaPHO2T1HSHU2\HSH2LKHO(SVY:[HY2LKHO;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>6 </p><p>KEDAH</p></li><li><p>7LYROPKTH[HU2L^HUNHU8</p><p>KOPERASI JIMAT-CERMAT DAN PINJAMAN WANG GURU-GURU SEKOLAH CINA KEDAH/PERLIS BERHAD 5V.1HSHU)HRHY(YHUN:\UNHP7L[HUP2LKHO;LS!</p><p>7PUQHTHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>7</p><p>8</p><p>KOPERASI GURU-GURU QURAN (TAJWID) KEDAH BERHAD 3V[,TPUH;PUNRH[([HZ7\ZH[)HUKHY)HYH[)HUKHY+HY\SHTHU1P[YH2LKHO;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>10</p><p>KOPERASI KEMAJUAN PEKERJA-PEKERJA LADANG KEDAH, PERLIS, PULAU PINANG DAN PERAK BERHAD&gt;PZTH2,7,3(5V1HSHU/VZWP[HS:\UNHP7L[HUP2LKHO;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN KEDAH BERHAD 1HIH[HU</p></li><li><p>7LYROPKTH[HU2L^HUNHU 9</p><p>12</p><p>KOPERASI GURU-GURU LEPASAN MAKTAB NEGERI KEDAH BERHAD &gt;PZTH+;*2LKHO1HSHU:\S[HU)HKSPZOHO(SVY:L[HY2LKHO;LS!</p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>13</p><p>14</p><p>15</p><p>16</p><p>KOPERASI PEGAWAI- PEGAWAI PERTANIAN MELAYU NEGERI KEDAH BERHAD5V;PUNRH[([HZ9\THO2LKHP7LY\THOHU(^HT4LYNVUN(SVY:L[HY2LKHO;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI AGAMA KEDAH DARUL AMAN BERHAD 5V(1HSHU:\S[HU)HKSPZOHO(SVY:L[HY2LKHO;LS!</p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI JABATAN PENJARA ALOR SETAR BERHAD1HIH[HU7LUQHYH1HSHU:\S[HUHO(SVY:L[HY2LKHO;LS!</p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KEDA BERHAD0I\7LQHIH[2LKHO7L[P:\YH[ 1HSHU;\UR\0IYHOPT(SVY:L[HY2LKHO;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p></li><li><p>7LYROPKTH[HU2L^HUNHU10</p><p>KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN BERHAD5V;HTHU2VWLYHZP1HSHU;\U(IK\S9HaHR(SVY:L[HY2LKHO;LS!</p><p>7LTIPH`HHURLWHKH(UNNV[H(Y9HOU)LUNRLS2LYL[H2LKHP7LUNN\UHKHU:[LZLU4PU`HR</p><p>17</p><p>18</p><p>19</p><p>20</p><p>21</p><p>KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KEMAS NEGERI KEDAH BERHAD5V&gt;PZTH2VWLYHZP2LTHZ1HSHU:\S[HUHO(SVY:L[HY2LKHO;LS!</p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN BALING KEDAH BERHAD:;PUNRH[1HSHU:`LK:OLPRO 2LKHO;LS!</p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN BANDAR BAHARU KEDAH BERHAD5V1HSHU)\SH[HU)HUKHY)HY\ 2LKHO;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOP. PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN DAERAH KULIM BHD();R[([HZ&gt;PZTH2VWLYHZP1SU;\UR\7\[YH 2\SPT2LKHO;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p></li><li><p>7LYROPKTH[HU2L^HUNHU 11</p><p>22</p><p>KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI JKR DAN JPS KEDAH BERHAD5V7LY\THOHU(^HT4LYNVUN(SVY:L[HY2LKHO;LS!</p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>23</p><p>24</p><p>25</p><p>26</p><p>KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN DAERAH SIK BERHAD5V1HSHU;\UR\0IYHOPT:PR2LKHO;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOP. PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN KUALA MUDA/YAN KEDAH BERHAD5V;PUNRH[1HSHU4LSH[P:H[\(THUQH`H:\UNHP7L[HUP2LKHO;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN KUBANG PASU BERHAD5V;HTHU7HZ\1P[YH2LKHO;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI PEKERJA SHARP SUNGAI PETANI BERHAD7L[P:\YH[ :\UNHP7L[HUP2LKHO;LS!</p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p></li><li><p>7LYROPKTH[HU2L^HUNHU12</p><p>29</p><p>30</p><p>31</p><p>KOPERASI AL-TAQWA KAMPUNG KISAP LANGKAWI BERHAD5V2HTW\UN2PZHW4\RPT2\HO3HUNRH^P2LKHO;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI ANGGOTA LPP/PP KEDAH BERHAD +(3LTIHNH7LY[\I\OHU7LSHKHUN5LNLYP2LKHO7L[P:\YH[1HSHU:\S[HU)HKSPZOHO(SVY:[HY2LKHO</p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI BUMIPUTERA KEDAH BERHAD5V(3VYVUN7\[PO ;HTHU9HR`H[4LYNVUN:LILYHUN1HSHU7\[YH(SVY:L[HY2LKHO;LS!</p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>27</p><p>28</p><p>KOPERASI PEKERJA-PEKERJA U.T.C. KEDAH DARUL AMAN BERHAD+(2LUKLYHHU3HUNRHZ\RH:);PUNRH[)H^HO2VTWSLRZ(SVY:[HY3LI\OYH`H+HY\SHTHU(SVY:[HY2LKHO;LS!</p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI PENGHULU-PENGHULU NEGERI KEDAH BERHAD5V;HTHU</p></li><li><p>7LYROPKTH[HU2L^HUNHU 13</p><p>KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN DAERAH PADANG TERAP BERHAD7LQHIH[+HLYHO7HKHUN;LYHW2\HSH5LYHUN2LKHO;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>32</p><p>KOPERASI PERMODALAN DAN KEBAJIKAN GURU-GURU MELAYU KEDAH BERHAD 5V;PUNRH[)HUN\UHU7.421HSHU9HQH(SVY:L[HY2LKHO;LS!</p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI RISDA UTARA BERHAD7LQHIH[9PZKH5LNLYP2LKHO)HUN\UHU9PZKH1HSHU;LSVR&gt;HUQHO(SVY:L[HY2LKHO;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI SERBAGUNA PEGAWAI-PEGAWAI LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA BERHAD0I\7LQHIH[3LTIHNH2LTHQ\HU7LY[HUPHU4\KH(TWHUN1HQHY (SVY:L[HY2LKHO2LKHO;LS!</p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>33</p><p>34</p><p>35</p></li><li><p>7LYROPKTH[HU2L^HUNHU14</p><p>36</p><p>KOPERASI GURU MELAYU KELANTAN BERHAD5V1)HUN\UHU2VWLYHZP.\Y\1HSHU2LI\U:\S[HU2LSHU[HU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>37</p><p>38</p><p>KOPERASI PERBADANAN KEMAJUAN IKTISAD NEGERI KELANTAN BERHAD;PUNRH[)HUN\UHU720521HSHU;LUNR\4HOHYHUP7\[LYP2V[H)OHY\2LSHU[HU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI RISDA KELANTAN BERHAD.1HSHU:\S[HUHOAHPUHI2HTW\UN:PYLO2V[H)OHY\2LSHU[HU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>39</p><p>KOPERASI GERTAK KECHUPU BERHAD3V[ 2N4LU[\HU2V[H)OHY\2LSHU[HU;LS! /Q2HTHY\SaHTHU</p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KELANTAN</p></li><li><p>7LYROPKTH[HU2L^HUNHU 15</p><p>KOPERASI KAKITANGAN KADA BERHAD0I\7LQHIH[2HKH3\UKHUN7L[P:\YH[2V[H)OHY\2LSHU[HU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>40</p><p>41</p><p>42</p><p>KOPERASI KAKITANGAN MARDI KELANTAN BERHAD:[LZLU7LU`LSPKPRHU7HKP4HYKP2\IHUN2LYHUQP7L[P:\YH[2V[H)OHY\2LSHU[HU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI KAMPONG PANJANG BERHAD 2N7HUQHUN+HLYHO)HUNN\2V[H)OHY\2LSHU[HU;LS! ;U(IK\SSHO 9HKaP\KPU</p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI PEGAWAI MELAYU KELANTAN BERHAD;HTHU2VWLYH[PM;HUQ\UN*OH[2V[H)OHY\2LSHU[HU;LS! 7LUN\Y\Z</p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>43</p><p>44</p><p>KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KESEDAR BERHAD0I\7LQHIH[2LZLKHY.\H4\ZHUN2LSHU[HU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p></li><li><p>7LYROPKTH[HU2L^HUNHU16</p><p>KOPERASI GURU-GURU DTC MALAYSIA BERHAD ;PUNRH[&gt;PZTH+;*)1HSHU:\S[HUHOAHPUHI2V[H)OHY\2LSHU[HU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>45</p><p>46</p><p>47</p><p>48</p><p>49</p><p>KOPERASI GURU-GURU SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN KELANTAN BERHAD:LR4LU(NHTH(S</p></li><li><p>7LYROPKTH[HU2L^HUNHU 17</p><p>50</p><p>51</p><p>52</p><p>KOPERASI PEKERJA-PEKERJA MAJLIS PERBANDARAN KOTA BHARU KELANTAN BERHAD4HQSPZ7LYIHUKHYHU2V[H)OHY\1HSHU/VZWP[HS 2V[H)OHY\2LSHU[HU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI PEKERJA MELAYU KERAJAAN NEGERI KELANTAN BERHAD3V[:LRZ`LU;PUNRH[)HUN\UHU2VWLYHZP7LRLYQH7LRLYQH4LSH`\2LYHQHHU5LNLYP2LSHU[HU)LYOHK1HSHU7LUNRHSHU*OLWH2V[H)OHY\2LSHU[HU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI PENGGAWA NEGERI KELANTAN BERHAD5V2N)HUPY)LSPRVUN7HZPY7\[LO2LSHU[HU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>54</p><p>KOPERASI SEPATU TIMUR BERHAD3V[1HSHU7HKHUN;LTIHR7LUNRHSHU*OLWH2LSHU[HU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>53</p><p>KOPERASI YAYASAN ISLAM KELANTAN BERHAD@H`HZHU0ZSHT2LSHU[HU5PSHT7\YP7L[P:\YH[2V[H)OHY\2LSHU[HU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p></li><li><p>7LYROPKTH[HU2L^HUNHU18</p><p>KOPERASI KELUARGA FAMA NEGERI KELANTAN BERHAD+(7LQHIH[-HTH5LNLYP2LSHU[HU3V[:LRZ`LU1HSHU+H[V3\UKHUN2V[H)OHY\2LSHU[HU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>55</p><p>56</p><p>57</p><p>58</p><p>59</p><p>KOPERASI KKGLM MALAYSIA BERHAD(YHZ)HUN\UHU2VWLYHZP22.34:LRZ`LU1HSHU2V[H+HY\S5HPT2V[H)OHY\2LSHU[HU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI MAJLIS AGAMA ISLAM KELANTAN BERHAD3V[ .1HSHU)H`HT2V[H)OHY\2LSHU[HU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI MARA NEGERI KELANTAN BERHAD7LQHIH[4HYH5LNLYP2LSHU[HU;PUNRH[2VTWSLRZ4HYH1HSHU+H[V7H[P2V[H)OHY\2LSHU[HU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI PEGAWAI DAN KAKITANGAN WISMA PERSEKUTUAN KOTA BHARU BERHAD;PUNRH[)H^HO&gt;PZTH7LYZLR\[\HU1HSHU)H`HT2V[H)OHY\2LSHU[HU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p></li><li><p>7LYROPKTH[HU2L^HUNHU 19</p><p>KOPERASI SERBAGUNA KAKITANGAN PENJARA KELANTAN BERHAD1HSHU4HR[HI7LUNRHSHU*OLWH2V[H)OHY\2LSHU[HU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>60</p><p>61</p><p>62</p><p>KOPERASI SERBAGUNA KEMAS NEGERI KELANTAN BERHAD-1HSHU2\HSH2YHP2V[H)OHY\2LSHU[HU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI WARGA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KELANTAN BERHAD+()HOHNPHU7LYHUJHUN2VYWVYH[;PUNRH[/VZWP[HS</p></li><li><p>7LYROPKTH[HU2L^HUNHU20</p><p>KOPERASI PENIAGA-PENIAGA PASAR BESAR GUA MUSANG BERHAD7HZHY)LZHY.\H4\ZHUN.\H4\ZHUN2LSHU[HU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>65</p><p>66 </p><p>KOPERASI PENIAGA-PENIAGA PASAR MALAM KELANTAN BERHAD3V[1HTI\4LYHO4LSVY2V[H)OHY\2LSHU[HU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>67</p><p>68</p><p>KOPERASI PERMODALAN KELANTAN BERHAD3V[7[;PUNRH[1HSHU2\HSH2YHP)H[\&gt;HRHM*OL@LO2V[H)OHY\2LSHU[HU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H(Y9HOU\</p><p>KOPERASI PEKEBUN GETAH KOTA BHARU, BACHOK DAN TUMPAT BERHAD 3V[7[7LRHU2L[LYLO2V[H)OHY\2V[H)HOHY\2LSHU[HU;LS! </p><p>(Y9HOU\</p><p>69</p><p>KOPERASI WAWASAN MALAYSIA BERHAD (KOWAMAS) 9\HUN3LNHY;PUNRH[:H[\4LKHU</p></li><li><p>7LYROPKTH[HU2L^HUNHU 21</p><p>KOPERASI KAUM IBU KAMPONG PARIT KUALA PILAH BERBAD5V)H[\2\HSH7PSHO5LNLYP:LTIPSHU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>70</p><p>71</p><p>KOPERASI KAUM IBU SRI MENANTI BERHAD5V2HTW\UN)H[\/HTWHY:LYP4LUHU[P5LNLYP:LTIPSHU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>73</p><p>KOPERASI KAKITANGAN KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MALAYSIA BERHAD+(PZTH)\R[P7Z7LYZLUKPYPHU5V7LQHIH[7VZ)LZHY(TWHUNHU5LNLYP:LTIPSHU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H(Y9HOU\</p><p>NEGERI SEMBILAN</p></li><li><p>7LYROPKTH[HU2L^HUNHU22</p><p>74</p><p>KOPERASI KAKITANGAN MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN BERHAD+(4HQSPZ7LYIHUKHYHU:LYLTIHU1HSHU@HT;\HU :LYLTIHU5LNLYP:LTIPSHU;LS-HRZ!</p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI JABATAN PARIT DAN SALIRAN DAERAH TAMPIN /REMBAU),9/(++(1HIH[HU7LUNHPYHU+HU:HSPYHU9LTIH\5LNLYP:LTIPSHU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>77</p><p>78</p><p>KOPERASI KAKITANGAN JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN SEREMBAN/JELEBU BERHAD+(1HSHU;\HUR\2O\YZPHO:LYLTIHU5LNLYP:LTIPSHU;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>75</p><p>76</p><p>KOPERASI PEKERJA-PEKERJA KUALA PILAH JEMPOL BERHAD1HIH[HU7LUNHPYHU+HU:HSPYHU2\HSH7PSHO5LNLYP:LTIPSHU;LS!</p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI WANITA KUALA PILAH BERHAD5V)SVR2-LSKH2LWPZ)HOH\5LNLYP:LTIPSHU;LS!7U)HKHYPHOI[L5NH[PTHU</p><p>4PRYV2YLKP[)HUR9HR`H[</p></li><li><p>7LYROPKTH[HU2L^HUNHU 23</p><p>79</p><p>KOPERASI GURU-GURU TAMIL NEGERI SEMBILAN BERHAD+(;HTHU5LNLYP:LTIPSHU1HSHU9HZHO:LYLTIHU5LNLYP:LTIPSHU;LS-HRZ!</p><p>7PUQHTHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>KOPERASI KAKITANGAN KUMPULAN PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI PAHANG BERHAD :\P[L;PUNRH[2VTWSLR;LY\U[\T1HSHU4HORV[H2\HU[HU7HOHUN;LS! -HRZ! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>80</p><p>KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR BERHAD;PUNRH[&gt;PZTH27271HSHU.HTI\[2\HU[HU7HOHUN;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>81</p><p>KOPERASI PENGGUNA PAHANG BERHAD;PUNRH[(YHZ1HSHU)LZHY2\HU[HU7HOHUN;LS! </p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>82</p><p>PAHANG</p></li><li><p>7LYROPKTH[HU2L^HUNHU24</p><p>85</p><p>KOPERASI BINA BERSAMA KAMPONG GAJAH PERAK BERHAD5V(4LKHU2VWLYHZP2HTWVUN.HQHO7LYHR;LS!</p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H(Y9HOU\</p><p>83</p><p>KOPERASI ANGGOTA KERAJAAN IPOH BERHAD5V1HSHU+H[\R6UU1HHMHY0WVO7LYHR;LS!</p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H</p><p>86</p><p>KOPERASI GURU-GURU SEKOLAH MALAYSIA BERHAD5V 1HSHU*O\UN;O`WL7OPU0WVO)HYH[0WVO7LYHR;LS!</p><p>7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H(Y9HOU\</p><p>84</p><p>KOPERASI SERUAN EMAS PERAK BERHAD5V1HSHU:\S[HU0ZRHUKHY0WVO7LYHR;LS! </p><p>7...</p></li></ul>