kontrolni rad iz društva ime i prezime

Download Kontrolni rad iz društva           ime i prezime

Post on 10-Aug-2015

135 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. K O NTROLNI RAD IZ DRUTVA IME I PREZIME _______________________________1. Kako se zovu nai preci i gdje su bili naseljeni?_________________________________________________________________________________________________________2. Juni Sloveni su ivjeli u ________________zajednicama. Vie takvih zajednica inilo je jedno______________.3. Prva Srpska drava je (zaokrui taan odgovor): a) Raka b) Duklja c) Zeta4. Zato je znaajan Sveti Sava?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5. Srpska drava je dostigla svoj najvei uspon u XIV vijeku u vrijem vlasti_______________________________koji je dobio nadimak ______________________6. Kulin ban je stvorio Bosnu u a) XIv. b) XIIv. c) XIIIv.7. Gdje je bilo sjedite bana?__________________________________________________8. Bosansku dravu je obnoio i proirio __________________________________________9. Ko je prvi kralj Bosne? a) Stjepan II Kotromani b) Tvrtko I kotromani10. Kada je bila Kosovska bitka? ________________________________________________11. Ko j predvodio Kosovsku bitku na srpskoj a ko na turskojstrani?__________________________________________________________________12. Koje godine je Bosna pala pod tursku vlast i objasnizato?___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________13. Ko je inio raju u Bosni?___________________________________________________14. ta je to zulum? _________________________________________________________15. Ko su hajduci i uskoci?_____________________________________________________________________________________________________________________________16. Prvi srpski ustanak je bio _________i vodio ga je _______________________________17. Drugi srpski ustanak je bio ________i vodio ga je _______________________________18. Ko je bio Luka Vukajlovi?________________________________________________________________________________________________________________________19. Nabroj bune u Bosni:_______________________,______________________________.20. Najznaajniji ustanak je ___________________________________.OCJENA_________________________________