kontrol kuralları ve işleyişleri

of 45/45
TEMEL MİZAN KONTROL KURALLARI VE İNCELEMELERİ MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRÜĞÜ ANKARA - 2013 Sertaç BEZCİ – Maliye Uzmanı

Post on 31-Jan-2017

241 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TEMEL MZAN KONTROL KURALLARI VE NCELEMELER

  MALYE BAKANLII MUHASEBAT GENEL MDR

  ANKARA - 2013

  Serta BEZC Maliye Uzman

 • KONTROL KURALLARI VE LEYLER

  MZAN NCELEME REHBER

  ARTI AZALI KONTROLLER

  TEMEL MZAN NCELEMELER

  EREVE

 • Toplam bor tutar bir nceki dnemle eit olamaz. Toplam alacak tutar bir nceki dnemle eit olamaz. Toplam Bor - Toplam Alacak Tutarlar Eit Olmaldr. 100 hesap ile 690 arasndaki hesaplarn bor alacak toplamlar eit

  olmaldr 8li grubun bor alaca eit olmaldr 9lu grubun bor alaca eit olmaldr 600,630 hesaplarn girilmesi zorunludur. Kaytlarnz kontrol ediniz 630 lu hesaplarn kapal olarak girilmemesi gerekir. 600 l hesaplarn kapal olarak girilmemesi gerekir. Gelir hesaplarnn veya gider hesaplarnn toplam bakiyesi sfr

  olamaz. 800 l hesaplarn kapal olarak girilmemesi gerekir. 830 lu hesaplarn kapal olarak girilmemesi gerekir.

  KONTROL KURALLARI VE LEYLER-1

 • 906 hesabn bor toplam ile 907 hesabn alacak toplamnn; 907 hesabn bor toplam ile 906 hesabn alacak toplamnn eitliinin zorunlu tutulmas gerekmektedir.

  800,805 ve 810 hesaplarnn toplam bor alaca eit olmaldr 830,834 ve 835 hesaplarnn toplam bor alaca eit olmaldr 900-901-902-903-904 ve 905 hesaplarnn toplam bor alaca eit

  olmaldr 900, 901, 905 hesaplarn girilmesi zorunludur 9 lu grubun girilmesi zorunludur 910 hesabn bakiyesi 911 hesabn bakiyesine eit olmaldr 912 hesabn bakiyesi 913 hesabn bakiyesine eit olmaldr 920 hesabn bakiyesi 921 hesabn bakiyesine eit olmaldr 800 alacak bakiyesi 805 bor bakiyesi ile 810 bor bakiyesi toplamna eit

  olmaldr 835 alacak bakiyesi 830 bor bakiyesi ile 834 bor bakiyesi toplamna eit

  olmaldr

  KONTROL KURALLARI VE LEYLER-2

 • Bte geliri hesaplarnn ve bte gideri hesaplarnn toplam bakiyesi sfr olamaz.

  590 - 591 hesaplardan birinin girilmesi zorunludur.

  570 hesabn alaca 590 hesabn borcundan byk veya eit olmas gerekir

  580 hesabn borcu 591 hesabn alacandan byk veya eit olmak zorundadr

  830 Hesap kodu kullanldnda 1,2 ve 3 ile balayan ekonomik kodlarn girilmesi zorunludur.

  800,830,805,835 hesaplarn girilmesi zorunludur. Kaytlarnz kontrol ediniz

  Geen Dnem Kullandnz Hesabn Bu Dnem Kaytlarnda da Bulunmas Gerekir.

  Hesabn bor veya alacak tutarlar nceki dnem tutarndan dk olamaz.

  Hesap kodunu 3 karakter giriniz

  Kayt Hesap Tablosunda Tanml Deil

  Kaydin Bor ve Alacak Deerleri Ayn Anda Sfrdr

  KONTROL KURALLARI VE LEYLER-3

 • Bor Karakterli Hesabn Bor Tutar, Alacak Tutarndan Byk ya da Eit Olmak Zorunda

  Alacak Karakterli Hesabn Alacak Tutar, Bor Tutarndan Byk ya da Eit Olmak Zorunda

  120.6 Hesabn borcu nceki dneme gre artm Aralk ay mizannda 690 veya 895 hesaplar kullanlmayacaktr Kaydn Fonksiyon Kodlar Fonksiyon Tablosunda Tanml Deil 805 hesabn Aralk aynda bakiye vermesi gerekmektedir. 835 hesabn Aralk aynda bakiye vermesi gerekmektedir. 590 hesabn bor alaca eit olmaldr 591 hesabn bor alaca eit olmaldr 900,901 ve 905 hesaplarnn toplam bor alaca eit olmaldr

  KONTROL KURALLARI VE LEYLER-4

 • 901 alacak bakiyesi 905 ve 900 hesaplarn bor bakiyeleri toplamna eit olmaldr!

  Ayn Dnemde Hem Olumlu Hem Olumsuz Faaliyet Sonucu Olamaz.Bilgi in [email protected] Adresine E-Posta Gnderebilirsiniz.

  800 Hesap kodu kullanldnda 1 ve 5 ile balayan ekonomik kodlarn girilmesi zorunludur.

  Al kaydn takiben 590 hesap 570 hesaba aktarlacandan veya 591 hesap 580 hesaba aktarlacandan; 590 veya 591 hesaplar borcu ve alaca eit girilmelidir

  Hesabn Finansman kodu yanl ya da eksik. 630.5.8.9.51 LLER BANKASI PAYLARI HESABI KULLANIMA

  KAPATILMITIR. BU HESABIN KULLANILMASINI GEREKTREN BR DURUM VAR SE [email protected] ADRESNE BLG VERMENZ GEREKMEKTEDR. (LLER BANKASI SERMAYE PAYI KESNTS N 240 MAL KURULULARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI KULLANILABLR.)

  KONTROL KURALLARI VE LEYLER-5

 • Mizan inceleme rehberine www.kbs.gov.tr adresinden genel ynetim mali istatistikleri alanndaki eitim blmnden ulalabilecektir. https://www.kbs.gov.tr/Portal/gymis.jsp?p=3 l kontrol grevlileri ve muhasebe birimi kontrol grevlilerince, mizan incelemeleri, KBSde yer alan merkeze gnderme ilemi tamamlanm mizan verileri zerinden yaplacaktr.

  MZAN NCELEME REHBER-1

  http://www.kbs.gov.tr/http://www.kbs.gov.tr/http://www.kbs.gov.tr/http://www.kbs.gov.tr/http://www.kbs.gov.tr/http://www.kbs.gov.tr/http://www.kbs.gov.tr/http://www.kbs.gov.tr/http://www.kbs.gov.tr/http://www.kbs.gov.tr/http://www.kbs.gov.tr/http://www.kbs.gov.tr/http://www.kbs.gov.tr/http://www.kbs.gov.tr/http://www.kbs.gov.tr/http://www.kbs.gov.tr/http://www.kbs.gov.tr/http://www.kbs.gov.tr/http://www.kbs.gov.tr/http://www.kbs.gov.tr/

 • Muhasebe birimi kontrol grevlileri sorumlu olduklar birimlerin mizanlarn mizan inceleme rehberine gre kontrol edecekler, il kontrol grevlileri ise koordinasyon sorumluluu erevesinde incelemenin yaplp yaplmadn takip edeceklerdir.

  MZAN NCELEME REHBER-2

 • Hesaplarn bakiyesi deil, bor ve alacak tutarlar girilecek. 6l ve 8li grup hesaplar aralk ay da dahil olmak zere kapatlmayacak. Dolays ile mizanda 690 ve 895 hesaplar bulunmayacak. Hesaplar kmlatif olarak girilecek.

  KBS MZAN ZELLKLER

 • KBS zerinden birimlerden art ve azallara ynelik aklamalar alnmaktadr. Birimler mizanlarn merkeze gnderme aamasna geldiklerinde Sisteme ilenmi olan hesap ve oranlara gre uyar ekran ile karlamakta, bu alanlara aklama yazmalar istenmektedir. lenmi oran ve tutarlar hesaplarn mahiyeti dikkate alnarak belirlenmektedir.

  ARTI AZALI KONTROLLER-1

 • l kontrol grevlileri ile muhasebe birimi kontrol grevlileri, KBS zerinden birimlerin bte gelir gider hesaplarnn dnemler arasndaki artlarn kontrol edebileceklerdir. Artlara baklrken ilgili hesaplarn mahiyetine gre olaan art tutarlar belirlenecek ve olaand bir art ya da azal olduu zaman durum incelenecektir.

  ARTI AZALI KONTROLLER-2

 • Art azallara baklrken verilerin kmlatif olduu ihmal edilmemelidir. rnein ilk 3 aylk dnemde 1.000.0000 TL olan bir hesap, ikinci 3 aylk dnemde 2.000.000 TL olduunda %100 gibi grnen artn 1 milyonu ilk dnemden geldiinden tutarl bir art gibi dnlebilir. Burada nemli ayrnt, hesabn mahiyeti olmaktadr. Dolays ile her hesapta belli bir oran normal kabul edilmeli ve bu orann stnde olup, tutar da yksek olan hesaplarn doruluu kontrol edilmelidir.

  ARTI AZALI KONTROLLER-3

 • rnek: 800.1-Vergi gelirleri hesabnn 4. dzeyinde normal bir art beklenmelidir. (vergilendirme dnemleri dikkate alnmaldr) 800.3-Teebbs ve mlkiyet gelirleri hesabnn 4. dzeyinde yksek artlar olabilir. 800.6-Sermaye Gelirleri hesabnn 4. dzeyinde bir dnemde yksek bir art grlebilir.

  ARTI AZALI KONTROLLER-4

 • rnek: 830.1-Personel Giderleri hesabnn 4. dzeyde tutarl art gstermesi beklenir. 830.2-SGK Devlet Primi Giderleri hesabnn 4. dzeyde tutarl bir art gstermesi beklenir. 830.3-Mal ve Hizmet Alm Giderleri hesabnn 4. dzeyde yksek artlar olabilir. 830.6-Sermaye Giderleri hesabnn 4. dzeyinde bir dnemde yksek bir art grlebilir.

  ARTI AZALI KONTROLLER-5

 • zel bir konunun tm birimlerde incelenmesi Birden fazla konunun belli birimlerde incelenmesi Art azallarn tm birimlerde incelenmesi Tek birim incelemesi Tek bir hesap incelemesi

  BAKANLIKA YAPILAN NCELEMELER-1

 • Hazine borlarnn doru hesaplarda izlenip izlenmediinin incelenmesi* Merkezi idare vergi gelirlerinden alnan paylarn incelenmesi* ller bankas verileriyle karlatrma* Kullanlmas zorunlu hesaplar ve kullanlmamas gereken hesaplarn incelenmesi Art ve azallarn incelenmesi Maddi duran varlk hesaplarnn incelenmesi Amortisman hesaplarnn incelenmesi

  BAKANLIKA YAPILAN NCELEMELER-2

 • Dier kodlarnn mahiyetinin incelenmesi Faaliyet hesaplarnn durumunun incelenmesi Yksek tutarl hesaplarn mahiyetinin incelenmesi Hazr deerler hesap grubunun incelenmesi Net deer hesabnn incelenmesi Faaliyet hesaplaryla bte hesaplarnn karlkl incelenmesi (ekod-1 dzeyinde) KDV hesaplarnn incelenmesi Banka hesaplar ile bte gelir ve gider hesaplar arasndaki iliki

  BAKANLIKA YAPILAN NCELEMELER-3

 • HAZNE BORLARININ NCELENMES-1

  HesKod E1 E2 E3 E4 Hesap Ad

  303 01 Genel Bte Kapsamndaki darelere Borlar

  403 01 Genel Bte Kapsamndaki darelere Borlar

  630 03 05 06 01 Mahalli darelerin Borlanma Genel Giderleri

  830 03 05 06 01 Mahalli darelerin Borlanma Genel Giderleri

  381 04 02 09 01 Ulusal Para Cinsinden Dier Bor Faiz Giderleri

  381 04 02 09 02 Dvize Endeksli ve Dviz Cins. Di. Bor Faiz Gid.

  481 04 02 09 01 Ulusal Para Cinsinden Dier Bor Faiz Giderleri

  481 04 02 09 02 Dvize Endeksli ve Dviz Cins. Di. Bor Faiz Gid.

  630 04 02 09 01 YTL Cinsinden Dier Bor Faiz Giderleri

  830 04 02 09 02 Dvize Endeksli ve Dviz Cins. Di. Bor Faiz Gid.

  830 04 02 09 01 YTL Cinsinden Dier Bor Faiz Giderleri

  830 04 02 09 02 Dvize Endeksli ve Dviz Cins. Di. Bor Faiz Gid.

 • Kur fark sorunu Tahsilat yansmamas sorunu ve d bor ayrm sorunu Yaplan ikraz anlamasndan sonra birimlerin borcu d bor gibi alglamas sorunu Ksa ve uzun vade ayrm sorunu Birimlerin genelinde faiz ile ilgili farkndalk olmay Uzlama yaplan borlarda faiz sorunu Mahalli dareler Detayl Hesap Planna gre mutlak bir kyaslama yaplamamas sorunu

  HAZNE BORLARININ NCELENMES-2

 • Hazineden, Bakanlmza gelen detayl veri olmasa da hazine alacak stokundan hazineye borlu olan birimler tespit edilip, ilgili hesaplar kullanp kullanmadklar kontrol edilebilir.

  lgili tabloya www.hazine.gov.tr adresindeki Kamu Finansman - statistikler sekmesine tkladktan sonra kan ekrandaki Hazine Alacak Verileri sekmesine tklayp ardndan Hazine Alacak Stoku satrndan ulalabilmektedir.

  HAZNE BORLARININ NCELENMES-3

  http://www.hazine.gov.tr/http://www.hazine.gov.tr/http://www.hazine.gov.tr/http://www.hazine.gov.tr/http://www.hazine.gov.tr/http://www.hazine.gov.tr/http://www.hazine.gov.tr/

 • Birimlere merkezi idare vergi gelirlerinden paylar gnderilmektedir. Bu tutar 800.5.2.2.51- Merkezi idare vergi gelirlerinden alnan paylar hesabnda izlenmelidir. Pay alan birimlerin mizanlarnda bu hesabn mutlaka bulunmas gerekir.

  MERKEZ DARE VERG GELRLERNDEN ALINAN PAYLARIN NCELENMES

 • Merkezi idare vergi gelirlerinin mahalli idarelere datm 5779 sayl L ZEL DARELERNE VE BELEDYELERE GENEL BTE VERG GELRLERNDEN PAY VERLMES HAKKINDA KANUN erevesinde yaplmaktadr. Sermaye pay, genel bte vergi gelirleri tahsilt toplamndan, vergi iadeleri dldkten sonra kalan net tutar zerinden hesaplanr. Her ay Maliye Bakanl ve ller Bankas tarafndan datlacak vergi gelirleri paylarnn toplam zerinden aylk olarak yzde iki orannda kesilir.

  LLER BANKASI VERLERYLE KARILATIRMA-1

 • Hes.Kod Hesap Ad Bor Alacak

  102 Banka H. 98.000

  240 Mali Kurululara Yatrlan Sermayeler H. 2.000

  600.5.2.2.51 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alnan Paylar H. 100.000

  805 Gelir Yanstma Hesab 100.000

  800.5.2.2.51 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alnan Paylar 100.000

  830.5.8.9.51 ller Bankasna Verilen Paylar 2.000

  835 Gider Yanstma Hesab 2.000

  LLER BANKASI VERLERYLE KARILATIRMA-2

  Maliye Bakanlndan X birimine gelen payn muhasebe kayd: (Dier kesinti yok.)

 • ller bankasndan Bakanlmza gelen veri olmasa da merkezi idare vergi gelirlerinden pay alan birimlerin ilgili hesaplar mutlaka kullanmas gerektii gz nne alnarak mizanlarnda bu hesaplarn olup olmad kontrol edilebilir.

  LLER BANKASI VERLERYLE KARILATIRMA

 • Hesaplarn mahiyetleri dikkate alnarak; - belli bir oran - belli bir tutar belirleyip - tm hesaplarda - dnemler aras 3 er aylk, yada izleyen yln ayn dnemi arasnda temel incelemeler yaplabilir. rnein iki dnem hesaplar arasnda; fark en az 1 milyon olup, %200 n zerinde art, fark en az 1 milyon olup, %50 nin zerinde azal gsteren hesaplar kontrol edilebilir.

  ARTI VE AZALILARIN NCELENMES

 • 800.6-Sermaye Gelirleri Hesabnn daha alt dzeylerindeki maddi duran varlklarn satna dair kodlarnda alacak bakiyesi var ise; buna ilikin ilgili maddi duran varln alacanda o ylda bir art olmaldr. 830.6-Sermaye Giderleri Hesabnn daha alt dzeylerinde bor bakiyesi var ise; buna ilikin ilgili maddi duran varln borcunda o ylda bir art olmaldr. lgili maddi duran varln borcunda bir art var ise; bu tutar ya 830.6-Sermaye Giderleri hesabnn borcunda ya 500.2.3-Maddi Duran Varlklardan Envanteri Yaplanlar Hesabnn alacanda yada 600.4-Alnan Ba ve Yardmlar ile zel Gelirler Hesabnn alacana yansmaldr.

  MADD DURAN VARLIK HESAPLARININ NCELENMES

 • lgili yl edinilmi olup henz dnem sonu gelmemi olanlar hari olmak zere; 25li grup hesaplar iin 257, 26l grup hesaplar iin 268 29lu grup hesaplar iin 299 Birikmi amortismanlar hesaplarnn kullanlp kullanlmad kontrol edilmelidir.

  AMORTSMAN HESAPLARININ NCELENMES

 • Tm hesaplarda dier ile balayan ekonomik kodlar istisnai durumlarda kullanlmas gereken hesaplardr. Kriter; detayl hesap plannda konuyla ilgili kod bulunmamas durumunda dier hesabnn kullanlmas olmaldr. Birimlerin bir ounda bu kriter salanamamaktadr. zellikle faaliyet gelir giderleri ile bte gelir giderleri hesaplarnda olmak zere; yksek tutarlarda dier kodlarnn kullanlmas kontrol edilmelidir. Bu erevede birimlerden dier kodunun mahiyeti renilerek uygun bir kod bulunmasnn salanmas nemlidir.

  DER KODLARININ MAHYETNN NCELENMES

 • ncelenmek istenen birimin; 600-Gelirler Hesabnn alacak bakiyesi (ana hesap baznda) 630-Giderler Hesabnn bor bakiyesi (ana hesap baznda) Arasndaki fark cari ylda o aya kadar ki olumlu yada olumsuz faaliyeti hakknda bilgi verecektir. Birim bu konuda ticari bir iletme gibi dnlebilir.

  FAALYET HESAPLARININ DURUMUNUN NCELENMES

 • Art ya da azallara baklmadan; Tm hesaplar iinde yksek tutar ierenlerin gzden geirilmesi ve mahiyetine gre makul grlmeyenlerin incelenmesi.

  YKSEK TUTARLI HESAPLARIN MAHYETNN NCELENMES

 • Hazr deerler hesap grubu iinde yer alan hesaplardaki hareketler birimin ilem hacmi hakknda bilgi verecektir.

  HAZIR DEERLER HESAP GRUBUNUN NCELENMES

 • Hesap plannn ilk uygulanmaya baland yldaki varlk ve ykmllkler arasndaki fark 500.01.01 lk Yl Denge Kayd Hesab nda izlenir. Bu detay kodundaki hesaba sadece ilk yl kayt yaplr ve bu hesap bir daha deimez. Bu hesapta deiiklik olmas durumunda birimden bilgi alnmaldr.

  500.01.09-Dier Denge Kaytlar hesabndaki tutarlarda nemli deiiklikler varsa durum hakknda birimden bilgi alnmaldr.

  NET DEER HESABININ NCELENMES

 • 600.01 le 800.01 Vergi Gelirleri Arasndaki liki 600.03 le 800.03 Teebbs Ve Mlkiyet Gelirleri Arasndaki liki 600.04 le 800.04 Alnan Ba Ve Yardmlar le zel Gelirler Arasndaki liki 630.01- le 830.01- Personel Giderleri likisi 630.02- le 830.02- Sgkna Devlet Primi Giderleri likisi 630.03- le 830.03- Mal Ve Hizmet Alm Giderleri likisi 630.04- le 830.04- Faiz Giderleri likisi

  FAALYET HESAPLARI LE BTE HESAPLARININ KARILIKLI NCELENMES (EKOD-1 DZEYNDE)

 • Genel olarak 800.01 hesapla bunun paralel hesab olan 600.01 hesaplarnn birbirine yakn alacak bakiyeleri iermesi gerekir. Ancak bu durumun baz istisnalar vardr: Cari ylda gerekleen vergi tahakkuku tahsil edilemeyip takibe

  alndysa ve bir sonraki dnemde tahsil edildi ise,

  Bir defada tahakkuk eden vergi taksitle tahsil ediliyor ise,

  Yl iinde yaplan ret ve iadeler

  lk iki durumda cari ylda 600.01 bakiyesi yksek grnrken, bir sonraki ylda ise tersi olarak 800.01 bakiyesi yksek grnecektir. nc durumda ise 600.01 hesabn alacak bakiyesi azalacaktr.

  600.01 LE 800.01 VERG GELRLER ARASINDAK LK

 • Genel olarak 800.03 hesapla bunun paralel hesab olan 600.03 hesaplarnn birbirine yakn alacak bakiyeleri iermesi gerekir. Ancak bu durumun baz istisnalar vardr: Cari ylda gerekleen taksitli mal ve hizmet

  satlar, Bu durumda cari ylda 600.03 bakiyesi yksek

  grnrken, bir sonraki ylda ise tersi olarak 800.03 bakiyesi yksek grnecektir.

  600.03 LE 800.03 TEEBBS VE MLKYET GELRLER ARASINDAK LK

 • Genel olarak 800.04 hesapla bunun paralel hesab olan 600.04 hesaplarnn birbirine yakn alacak bakiyeleri iermesi gerekir. Ancak bu durumun baz istisnalar vardr: Ayni yardmlar Yaplan ayni yardmlar bteye gelir kaydedilmediinden 600- Gelirler Hesabnn alacak bakiyesi ile fark oluacaktr.

  600.04 LE 800.04 ALINAN BAI VE YARDIMLAR LE ZEL GELRLER ARASINDAK LK

 • Bu hesabn tamamen paralel alt dnldnden bor bakiyelerinde denklik olmas beklenmektedir.

  630.01 LE 830.01- PERSONEL GDERLER LKS

 • Bu hesabn tamamen paralel alt dnldnden bor bakiyelerinde denklik olmas beklenmektedir.

  630.02 LE 830.02- SGKNA DEVLET PRM GDERLER LKS

 • Bu hesaplar arasnda byk farklar olabilmektedir. Zira; Alnan mal veya hizmet kullandka giderletirilmektedir. Yani almda 830.03 hesap kullanlrken, 630.03 alnan mal ve hizmet tketildike kullanlmaktadr.

  Dolays ile arada ok byk farklar olduu zaman incelenmesi uygun olacaktr.

  630.03 LE 830.03- MAL VE HZMET ALIM GDERLER LKS

 • Genel olarak 630.04 hesapla bunun paralel hesab

  olan 830.04 hesaplarnn birbirine yakn bor

  bakiyeleri iermesi gerekir.

  Ancak bu durumun nemli istisnas vardr:

  Uzun vadeli faiz borcunda faiz tahakkuku cari ylda yaplr. Faiz demesi ise ertesi ylda yaplr. Bu durumda ise tahakkukun yapld cari ylda 630.04 yksek olurken faiz demesinin yapld ylda ise 830.04 yksek olacaktr.

  630.04- LE 830.04- FAZ GDERLER LKS

 • Aylk dnemler sonunda mahsup ilemlerinin yaplmas ile 191 ndirilecek KDV ve 391 Hesaplanan KDV hesaplarnn kapal olmas gerekir.

  KDV HESAPLARININ NCELENMES

 • 102- Banka Hesabnn bor tarafndaki dnem ii art tutar ile 800- Bte Geliri Hesabnn alacak tutar arasnda olaand farklar tespit olunduunda u istisnalar dikkate alnmal:

  Emanet hesaplarnn bakiyesi

  Borlanma tutarlar

  Alnan depozito, teminat ve avanslar

  buradaki tutarlarda fark aklamyorsa birimden bilgi alnmaldr.

  BANKA HESAPLARI LE BTE GELR VE GDER HESAPLARI ARASINDAK LK-1

 • 102 Banka Hesabnn alacak tutar ile 830 Bte Giderleri Hesabnn bor tutar arasnda olaand farklar tespit olunduunda u istisnalar dikkate alnmal: (bte gideri yazlmayan demeler)

  103 alacak bakiyesi

  Bor deme

  Alnan depozito, teminat ve avans demeleri

  ve personel avanslarnn bor bakiyesi

  Dvizle yaplan demeler

  buradaki tutarlarda fark aklamyorsa birimden bilgi alnmaldr.

  BANKA HESAPLARI LE BTE GELR VE GDER HESAPLARI ARASINDAK LK-2

 • TEEKKRLER

  MALYE BAKANLII MUHASEBAT GENEL MDR

  ANKARA - 2013

  Serta BEZC Maliye Uzman