konsumentmakt eller maktlöshet i sociala medier kl. 10 · pdf file 2013. 6....

Click here to load reader

Post on 16-Oct-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Konsumentmakt eller maktlöshet i sociala medier

  Kl. 10.30 Professor Jan Nolin, Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap,

  Högskolan i Borås

  jan.nolin@hb.se

  Docent Ann-Sofie Axelsson, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers

  annaxe@chalmers.se

  IT INNOVATIONS EXPO 2013 22 januari

 • Maktrelationer

  • Sociala media-företag tar makten över traditionella företags kundkommunikation

  • Globala sociala medie-företag tar makten över nationell lagstiftning

  • Konsumenter tar makten över företags varumärken • Företag och sociala medie-företag tar makten över

  konsumenters persondata

 • IN FO

  RM AT

  IO N

  P O

  W ER

 • ”You have one identity… Having more than one identity is a lack of personal integrity.” “Radical transparency”

 • Facebook Open Graph API

  http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.aktiespararna.se/pagedir/27310/facebook.jpg&imgrefurl=http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Aktiviteter/Lokalavdelningar/Region-Mitt2/Orebro/Nyheter-fran-Orebro/facebook/&usg=__ia50polZwdGtIz0ithos9KRI3lU=&h=373&w=531&sz=54&hl=sv&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=KtdhK8pYQWjBzM:&tbnh=93&tbnw=132&prev=/images?q=facebook&hl=sv&gbv=2&tbs=isch:1� http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.aktiespararna.se/pagedir/27310/facebook.jpg&imgrefurl=http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Aktiviteter/Lokalavdelningar/Region-Mitt2/Orebro/Nyheter-fran-Orebro/facebook/&usg=__ia50polZwdGtIz0ithos9KRI3lU=&h=373&w=531&sz=54&hl=sv&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=KtdhK8pYQWjBzM:&tbnh=93&tbnw=132&prev=/images?q=facebook&hl=sv&gbv=2&tbs=isch:1�

 • Personalisering

 • Ev ol

  ut io

  n of

  p ri

  va cy

  o n

  Fa ce

  bo ok

  . So

  ur ce

  : M . M

  cK eo

  n, 2

  01 0.

  “ Th

  e ev

  ol ut

  io n

  of p

  ri va

  cy o

  n Fa

  ce bo

  ok ,”

  a t

  ht tp

  :/ /w

  w w

  .m at

  tm ck

  eo n.

  co m

  /f ac

  eb oo

  k- pr

  iv ac

  y/ .

  http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.aktiespararna.se/pagedir/27310/facebook.jpg&imgrefurl=http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Aktiviteter/Lokalavdelningar/Region-Mitt2/Orebro/Nyheter-fran-Orebro/facebook/&usg=__ia50polZwdGtIz0ithos9KRI3lU=&h=373&w=531&sz=54&hl=sv&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=KtdhK8pYQWjBzM:&tbnh=93&tbnw=132&prev=/images?q=facebook&hl=sv&gbv=2&tbs=isch:1� http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.aktiespararna.se/pagedir/27310/facebook.jpg&imgrefurl=http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Aktiviteter/Lokalavdelningar/Region-Mitt2/Orebro/Nyheter-fran-Orebro/facebook/&usg=__ia50polZwdGtIz0ithos9KRI3lU=&h=373&w=531&sz=54&hl=sv&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=KtdhK8pYQWjBzM:&tbnh=93&tbnw=132&prev=/images?q=facebook&hl=sv&gbv=2&tbs=isch:1� http://www.mattmckeon.com/facebook-privacy/� http://www.mattmckeon.com/facebook-privacy/� http://www.mattmckeon.com/facebook-privacy/�

 • ”Algorithmic identities” (Cheney-Lippold, 2011)

 • Sociographics Geolocation SoMoLo Augmented Reality

 • The Daily Me

 • Social shopping

 • Reputation systems

 • On the Internet, Everyone Knows If You're A Big Dog, Or Just A Dog

  http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.aktiespararna.se/pagedir/27310/facebook.jpg&imgrefurl=http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Aktiviteter/Lokalavdelningar/Region-Mitt2/Orebro/Nyheter-fran-Orebro/facebook/&usg=__ia50polZwdGtIz0ithos9KRI3lU=&h=373&w=531&sz=54&hl=sv&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=KtdhK8pYQWjBzM:&tbnh=93&tbnw=132&prev=/images?q=facebook&hl=sv&gbv=2&tbs=isch:1� http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.aktiespararna.se/pagedir/27310/facebook.jpg&imgrefurl=http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Aktiviteter/Lokalavdelningar/Region-Mitt2/Orebro/Nyheter-fran-Orebro/facebook/&usg=__ia50polZwdGtIz0ithos9KRI3lU=&h=373&w=531&sz=54&hl=sv&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=KtdhK8pYQWjBzM:&tbnh=93&tbnw=132&prev=/images?q=facebook&hl=sv&gbv=2&tbs=isch:1� http://klout.com/how-it-works�

 • ”Google har Pagerank för att avgöra hierarkin i sökresultatet. Facebook har Edgerank för att avgöra vad som ska visas i din logg. Överallt där det finns möjlighet att använda data och matematik för att skapa ett beslutsunderlag så används det. Att det inte skulle finnas nytta i en algoritm för att mäta inflytande på nätet känns väldigt avlägset.” Joakim Jardenberg, vd för Mindpark.

  Targets or waste?

  http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.aktiespararna.se/pagedir/27310/facebook.jpg&imgrefurl=http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Aktiviteter/Lokalavdelningar/Region-Mitt2/Orebro/Nyheter-fran-Orebro/facebook/&usg=__ia50polZwdGtIz0ithos9KRI3lU=&h=373&w=531&sz=54&hl=sv&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=KtdhK8pYQWjBzM:&tbnh=93&tbnw=132&prev=/images?q=facebook&hl=sv&gbv=2&tbs=isch:1� http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.aktiespararna.se/pagedir/27310/facebook.jpg&imgrefurl=http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Aktiviteter/Lokalavdelningar/Region-Mitt2/Orebro/Nyheter-fran-Orebro/facebook/&usg=__ia50polZwdGtIz0ithos9KRI3lU=&h=373&w=531&sz=54&hl=sv&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=KtdhK8pYQWjBzM:&tbnh=93&tbnw=132&prev=/images?q=facebook&hl=sv&gbv=2&tbs=isch:1�

 • Filterbubblan

  http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.aktiespararna.se/pagedir/27310/facebook.jpg&imgrefurl=http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Aktiviteter/Lokalavdelningar/Region-Mitt2/Orebro/Nyheter-fran-Orebro/facebook/&usg=__ia50polZwdGtIz0ithos9KRI3lU=&h=373&w=531&sz=54&hl=sv&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=KtdhK8pYQWjBzM:&tbnh=93&tbnw=132&prev=/images?q=facebook&hl=sv&gbv=2&tbs=isch:1� http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.aktiespararna.se/pagedir/27310/facebook.jpg&imgrefurl=http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Aktiviteter/Lokalavdelningar/Region-Mitt2/Orebro/Nyheter-fran-Orebro/facebook/&usg=__ia50polZwdGtIz0ithos9KRI3lU=&h=373&w=531&sz=54&hl=sv&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=KtdhK8pYQWjBzM:&tbnh=93&tbnw=132&prev=/images?q=facebook&hl=sv&gbv=2&tbs=isch:1� http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles.html�

 • Panopticon

  Institutionsdesign Bentham, J. (1785).

  En metafor för dagens västerländska samhälle Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison (A. Sheridan, Trans.). New York: Vintage.

 • Många fördelar En hel del nackdelar

  http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.aktiespararna.se/pagedir/27310/facebook.jpg&imgrefurl=http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Aktiviteter/Lokalavdelningar/Region-Mitt2/Orebro/Nyheter-fran-Orebro/facebook/&usg=__ia50polZwdGtIz0ithos9KRI3lU=&h=373&w=531&sz=54&hl=sv&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=KtdhK8pYQWjBzM:&tbnh=93&tbnw=132&prev=/images?q=facebook&hl=sv&gbv=2&tbs=isch:1� http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.aktiespararna.se/pagedir/27310/facebook.jpg&imgrefurl=http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Aktiviteter/Lokalavdelningar/Region-Mitt2/Orebro/Nyheter-fran-Orebro/facebook/&usg=__ia50polZwdGtIz0ithos9KRI3lU=&h=373&w=531&sz=54&hl=sv&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=KtdhK8pYQWjBzM:&tbnh=93&tbnw=132&prev=/images?q=facebook&hl=sv&gbv=2&tbs=isch:1�

 • Papacharissi, Z. (2010). Privacy as a luxury commodity. First Monday. Volume 15, Number 8 - 2 August 2010.

  http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.aktiespararna.se/pagedir/27310/facebook.jpg&imgrefurl=http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Aktiviteter/Lokalavdelningar/Region-Mitt2/Orebro/Nyheter-fran-Orebro/facebook/&usg=__ia50polZwdGtIz0ithos9KRI3lU=&h=373&w=531&sz=54&hl=sv&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=KtdhK8pYQWjBzM:&tbnh=93&tbnw=132&prev=/images?q=facebook&hl=sv&gbv=2&tbs=isch:1� http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.aktiespararna.se/pagedir/27310/facebook.jpg&imgrefurl=http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Aktiviteter/Lokalavdelningar/Region-Mitt2/Orebro/Nyheter-fran-Orebro/facebook/&usg=__ia50polZwdGtIz0ithos9KRI3lU=&h=373&w=531&sz=54&hl=sv&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=KtdhK8pYQWjBzM:&tbnh=93&tbnw=132&prev=/images?q=facebook&hl=sv&gbv=2&tbs=isch:1�

 • Förslag Företag bör utveckla en sofistikerad know-how kring sociala medier kopplat till företagets ansvar (CSR). Detta för att kunna ta tillbaka en del makt från sociala medieföretag (ex. Facebook). Social media-strategi b

View more