konstrukcje betonowe ii - · pdf filenormy [1] pn-en 1992-1-1:2008. eurokod 2: projektowanie...

Click here to load reader

Post on 27-Feb-2018

242 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ZAJCIA 1

  KONSTRUKCJE BETONOWE II

  KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. IN. JULITA KRASSOWSKA

 • Literatura z przedmiotu"KONSTRUKCJE BETONOWE

  [1] Podstawy projektowania konstrukcji elbetowych i spronych wedug

  Eurokodu 2. Praca zbiorowa pod redakcj M. Knauffa, Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN, Dolnolskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocaw, 2006.[2] Pdziwiatr J.: Wstp do projektowania konstrukcji elbetowych wg PN-EN-1992-1-1:2008. Dolnolskie Wyd.Edukacyjne, Wrocaw, 2010.[3] apko A., Jensen B.Ch.: Podstawy projektowania i algorytmy oblicze konstrukcji elbetowych. Wyd. Arkady,Warszawa, 2005.[4] apko A.: Projektowanie konstrukcji elbetowych wedug normy zgodnej z Eurokodem 2. Wyd. Arkady,Warszawa, 2003.[5] Ajdukiewicz A.: EUROKOD 2 Podrczny skrt dla projektantw konstrukcji elbetowych.Wyd. Stowarzyszenie Producentw Cementu, Krakw, 2009.[6] Kamiski M., Pdziwiatr J., Sty D.: Projektowanie konstrukcji elbetowych. Wedug normy PN-B-03264:2002.Dolnolskie Wyd. Edukacyjne, Wrocaw, 2004.[7] Starosolski W.: Konstrukcje elbetowe wg PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2. T I (2006), T II (2007), T III (2007),Wyd. PWN, Warszawa.[8] Starosolski W.: Konstrukcje elbetowe wg PN-B-03264:2002. T I i T II, Wyd. PWN, Warszawa, 2003.[9] Kobiak J., Stachurski W.: Konstrukcje elbetowe. T I (1986), T II (1987), T III (1989), T IV (1991), Wyd. Arkady,Warszawa.[10] Grabiec K., Bogucka J., Grabiec-Mizera T.: Obliczanie przekrojw w elementach betonowych i elbetowychwedug PN-B-03264:1999. Wyd. Arkady, Warszawa, 2002.[11] Grabiec K.: Konstrukcje betonowe. Przykady oblicze statycznych. Wyd. PWN, Warszawa - Pozna, 1998.

 • NORMY[1] PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz 1-1: Reguy oglne i reguy dla budynkw. PKN, wrzesie 2008.[2] PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, elbetowe i sprone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PKN, grudzie 2002.[3] PN-EN 1990:2004/A1:2008. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.[4] PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje.Cz 1-1: Oddziaywania oglne Ciar objtociowy, ciar wasny, obcienia uytkowe w budynkach.[5] PN-EN 1991-1-3:2005. Eurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje. Cz 1-3: Oddziaywania oglne Obcienie niegiem.[6] PN-EN 1991-1-4:2008. Eurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje.Cz 1-4: Oddziaywania oglne Oddziaywania wiatru.[7] PN-EN 1991-1-5:2005. Eurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje.Cz 1-5: Oddziaywania oglne Oddziaywania termiczne.[8] PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.Cz 1: Zasady oglne.[9] PN-82/B-02000. Obcienia budowli. Zasady ustalania wartoci.[10] PN-82/B-02001. Obcienia budowli. Obcienia stae.[11] PN-82/B-02003. Obcienia budowli. Obcienia zmienne technologiczne i montaowe.[12] PN-80/B-02010. Obcienia w obliczeniach statycznych. Obcienia niegiem.[13] PN-77/B-02011. Obcienia w obliczeniach statycznych. Obcienia wiatrem.[14] PN-86/B-02015. Obcienia budowli. Obcienia zmienne rodowiskowe. Obcienia temperatur.[15] PN-76/B-03001. Konstrukcje i podoa budowli. Oglne zasady oblicze.[16] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezporednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.[17] PN-B-01040:1994. Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady oglne.[18] PN-90/B-03000. Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

 • ZAKRES WICZENIA PROJEKTOWEGO:

  Zestawienie obcie konstrukcji ramowej.

  Wyznaczenie si wewntrznych (M,T,N) w ukadzie ramowym od obcie staych i zmiennych: uytkowych, niegu, wiatru, zmiany temperatury, skurcz betonu (z wykorzystaniem programw komputerowych do oblicze statycznych)

  Sporzdzenie obwiedni momentw si wewntrznych oraz zestawienie tabelarycznych ekstremalnych wartoci M,T,N.

  Wymiarowanie przekrojw wybranych elementw ramy (SGN, SGN)

  Zaprojektowanie wybranej stopy fundamentowej.

  Rysunek konstrukcyjny fragmentu ramy elbetowej (1:20) wraz z charakterystycznymi przekrojami (1:10, 1:5)

 • Zasady zaliczenia przedmiotuKorekta (max 40pkt):

  I korekta Obliczenia statyczne ramy -20pkt

  II korekta Wymiarowanie rygli SGN i SGU , supw -20pkt

  Kolokwium (max 30pkt):

  zasady wymiarowania i konstruowania zbrojenia w elementach zginanych, stan SGN i STU procedury wymiarowania i wymagania dotyczce zbrojenia

  zasady wymiarowania i konstruowania zbrojenia w elementach mimorodowo ciskanych, sprawdzenie SGN, SGU procedury wymiarowania i wymagania dotyczce zbrojenia

  Obrona projektu (max 30pkt):

  Ocena czci obliczeniowej i graficznej projektu: - 15pkt

  - ocena przedstawionego opracowania pod wzgldem formalnym (zawarto, czytelno, estetyka, itp.)

  - ocena rysunku konstrukcyjnego

  - ocena poprawnoci rozwizania

  Obrona 3 pytania x 5pkt = 15pkt

 • PROGRAM SZCZEGOWY WICZE PROJEKTOWYCH Z PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE BETONOWE

  Lp. Opis wicze projektowych

  1. Omwienie programu szczegowego zaj i warunkw zaliczenia wicze projektowych

  Przedstawienie literatury i obowizujcych norm

  Wydanie tematw wicze projektowych

  Ustalenie wstpnych wymiarw przekrojw elementw ramy elbetowej.

  Zestawienie obcie

  2. Obliczenia statyczne ramy

  Okrelenie si wewntrznych T,M,N program komputerowy

  3. Obliczenia statyczne ramy - wyznaczenie ekstremalnych wartoci si wewntrznych, rysunek

  obwiedni

  4. Wymiarowanie przekrojw mimorodowo ciskanych

  Uwzgldnienie wpywu smukoci przy projektowaniu supw elbetowych

  Zaoenia SGN w przypadku duego mimorodu i maego mimorodu w metodzie uproszczonej

  (przykad)

  5. I korekta wiczenia projektowego ( obliczenia statyczne ramy )

  I Kolokwium (zasady wymiarowania i konstruowania zbrojenia w elementach zginanych, stan SGN

  i SGU procedury wymiarowania i wymagania dotyczce zbrojenia )

  Projektowanie elementw zginanych (rygle ramy) SGN, SGU

 • 6. Wymiarowanie przekrojw mimorodowo ciskanych

  Obliczenia zbrojenia niesymetrycznego (przykad)

  Obliczenia zbrojenia symetrycznego (przykad)

  7. Wymiarowanie przekrojw mimorodowo ciskanych

  SGN przekrojw mimorodowo ciskanych (przykad)

  8. II korekta wiczenia projektowego wymiarowanie rygli i supw

  II Kolokwium (zasady wymiarowania i konstruowania zbrojenia w elementach mimorodowo

  ciskanych, sprawdzenie SGN, SGU procedury wymiarowania i wymagania dotyczce zbrojenia)

  Omwienie rysunku konstrukcyjnego elbetowej ramy monolitycznej

  - zasady zbrojenia rygli zaamanych

  - konstruowanie wzw i naroy

  -konstruowanie sztywnego poczenia supa z fundamentem

  -zasady sporzdzania wykazu stali zbrojeniowej

  9. ODDANIE PROJEKTU

  Kolokwia poprawkowe

  10. Kolokwia poprawkowe

  Obrona wykonanych wicze projektowych.

 • System punktowy: - Warunki zaliczenia:

  Punkty OCENA

  91 100 5,0

  81 90 4,5

  71 80 4,0

  61 70 3,5

  51 60 3,0

  0 50 2,0

 • Studenta obowizuje udzia w zajciach projektowych, a nieusprawiedliwiona nieobecno minimum w 1/5 liczby godzin zaj skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia przedmiotu.

 • Temat: Projekt monolitycznej, elbetowej konstrukcji budynku przemysowego.

  DANE WYJCIOWE DO PROJEKTOWANIA:Schemat statyczny ramy elbetowej oraz jej wymiary naley przyj wg poniszego rysunku:

 • 1. Konstrukcja w postaci ramy paskiej.

 • 2. Konstrukcja w postaci ramy przestrzennej.

  Rygiel

  Supwewntrzny/skrajny

 • Obliczenia statyczne ramy.

  Zestawienie obcie staych

 • Zestawienie obcie staych rygiel stropodachu:

  rygiel midzykondygnacyjny:

  supy:

  2)15

  1

  12

  1( Lhr

  rr hb )5,03,0(

  2)12

  1

  9

  1( Lhr

  rr hb )5,03,0(

  rsl hh )75,06,0(

  cmbb rsl 5

  Wysoko rygli jest z gruboci pyty

 • Prawidowa wysoko belek h wynosi Belki drugorzdne i sabo obcione

  ebra silnie i rednio obcione

  Podcigi sabo obcione w budownictwie powszechnym

  Podcigi silnie obcione

  Szeroko belek b Belki prostoktne

  Belki teowe

  ebro miedzykondygnacyjne / stropodachu

  lh

  20

  1

  18

  1

  lh

  18

  1

  12

  1

  lh

  18

  1

  15

  1

  lh

  15

  1

  18

  1

  hb

  5,2

  1

  2

  1

  hb

  3

  1

  5,2

  1

  s

 • rr

  r

  hb

  Lh

  )5,03,0(

  )12

  1

  9

  1( 2

  rsl

  rsl

  bb

  hh

  )75,06,0(

  rr

  r

  hb

  Lh

  )5,03,0(

  )15

  1

  12

  1( 2

  hb

  sh

  3

  1

  5,2

  1

  18

  1

  12

  1

 • Stropodach:Zestawienie obcie na 1m2 pyty stropodachu

 • L.p. Obcienia staeWarto

  charakterystyczna[kN/m2]

  Wsp. obcienia

  F

  Warto obliczeniowa

  1. 2xpapa na lepiku 0,1 1,35 0,135

  2. gad cementowa 3cm 0,69 1,35 0,932

  3. folia PE 0,2cm 0,005 1,35 0,007

  4. styropian 10cm 0,045 1,35 0,061

  5. pyta elbetowa 9 cm 2,25 1,35 3,038

  6.tynk cementowo-wapienny

  1,5cm0,315 1,35 0,425

  Razem -

  zestawienie obcie na 1mb ebra stropodachu w rozstawie 1,92m:

  L.p. Obcienia staeWarto

  charakterystyczna[kN/m]

  Wsp. obcienia

  F

  Warto obliczeniowa

  1.ciar wasny ebra

  stropodachu1,55 1,35 2,093

  2.tynk cementowo-wapienny

  1,5cm0,195 1,35 0,263

  Razem -

 • Strop midzykondygnacyjny:Zestawienie obcie na 1m2 pyty

  lastriko bezspoinowe 20mm

  jastrych cementowy 50mm

  pyta elbetowa 80mm

  tynk cementowo-wapienny 15mm

 • Zestawienie obcie na 1m2 pyty stropu

  L.p. Rodzaj obcieniaWartoci

  charakterystyczne[kN/m2]

  Wsp. obcienia

  Wartoci obliczeniowe

  [kN/m2]

  1. Lastryko bezspoinowe

View more