konspekt lekcyjny

Download KONSPEKT LEKCYJNY

If you can't read please download the document

Post on 11-Jan-2017

221 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KONSPEKT LEKCYJNY

KONSPEKT LEKCYJNYDZIA PROGRAMOWY: BUDOWA I FUNKCJONOWANIE UKADW ORGANIZMU CZOWIEKA. TEMAT LEKCJI:

TRAWIENIE I WCHANIANIE POKARMW.ZAKRES TRECI:

Rodzaje enzymw trawiennych i ich rola. Wchanianie strawionych pokarmw w jelicie cienkim. Rola krwi w procesie odywiania. Wielorakie funkcje wtroby.

CELE OPERACYJNE:

Poziom wiadomoci:Ucze wymienia:enzymy trawice pokarmy

Ucze okrela:miejsca powstawania enzymw miejsca ich dziaania budow i rol wtroby

Ucze wylicza:skadniki mleczka pokarmowego jako produktu rozkadu cukrw, biaek i tuszczy

Poziom umiejtnoci:Ucze potrafi:uzasadni rol enzymw w procesie trawienia zilustrowa na schemacie etapy trawienia pokarmw uzasadni budow jelita cienkiego z funkcj wchaniania strawionego pokarmu przeprowadzi dowiadczenie, przeanalizowa wyniki, zanotowa spostrzeenia i sformuowa wnioski.

Cel wychowawczy:przekonanie o wpywie sposobu odywiania na wzrost i rozwj organizmu doskonalenie metod pracy w zespole.

METODY: LABORATORYJNA - DOWIADCZENIA UCZNIOWSKIE, PRACA Z TEKSTEM. RODKI DYDAKTYCZNE:

LEKKO CITE BIAKO KURZE, HCL, PEPSYNA, BYDLCA, OLEJ, WODA DESTYLOWANA, ZLEWKA, ALKOHOL ETYLOWY, KWAS OCTOWY, PYN LUGOLA, PROBWKI, ZAKRAPLACZ, WGLAN SODU, ATLAS ANATOMICZNY.

STRATEGIA: OBSERWACYJNA, KOJARZENIOWA, EMOCJONALNA. CZAS TRWANIA: 1 GODZINA LEKCYJNA. PRZEZNACZENIE: I KLASA GIMNAZJUM. PLAN PRZEBIEGU LEKCJI:

FAZA WPROWADZAJCA:Sprawy organizacyjno - porzdkowe, nauczyciel sprawdza obecno uczniw, wpisuje temat do dziennika lekcyjnego. Przypomnienie roli i budowy ukadu pokarmowego czowieka - nauczyciel zadaje pytania, na ktre odpowiadaj uczniowie. Na podstawie wczeniej zdobytych wiadomoci, uczniowie wymieniaj gwne skadniki niezbdne do prawidowego funkcjonowania organizmu, zawarte w rnych pokarmach.

FAZA WACIWA:Nauczyciel dzieli klas na trzy zespoy. Zesp wybiera lidera. Kady zesp otrzymuje zestaw do przeprowadzenia dowiadcze wraz z instrukcj. Nauczyciel zwraca uwag na waciwe zachowanie si w czasie wykonywania dowiadcze - zachowanie bezpieczestwa i rozwagi. Wspomaga prac zespow, sprawdza wyniki i notatki. Uczniowie wykonuj dowiadczenia zgodnie z instrukcj.

Dowiadczenie I ilustruje wpyw liny na skrobi. Dowiadczenie II obrazuje dziaanie pepsyny na biaka. Dowiadczenie III ilustruje emulgacj tuszczw przez . Na podstawie atlasu Anatomii czowieka, uczniowie okrelaj funkcje wtroby.

FAZA PODSUMOWUJCA:Liderzy grup omawiaj trudnoci, ktre napotkali w czasie wykonywania dowiadcze Kada grupa odczytuje swoje obserwacje i spostrzeenia.

Dowiadczenie I: W probwkach 1, 3 i 4 pyn Lugola zabarwi zawarto na kolor ciemnoniebieski, wiadczy to o zawartoci skrobi w probwkach. W probwce nr 2 reakcja barwna nie wystpia poniewa nastpi rozkad skrobi przez amylaz linow. Jest ona aktywna tylko w rodowisku obojtnym. lina jest pierwszym sokiem trawiennym, jaki pokarm napotyka na swej drodze. Skada si z okoo 98% wody, biaka - mucyny, soli mineralnych i enzymu amylazy linowej zwanej ptialin. Dowiadczenie II: Biako w probwce 3 ulega stopniowemu rozoeniu dziki obecnoci pepsyny i kwasu solnego - nastpuje zmtnienie pynu w probwce. Dowiadczenie III: W probwce 4 stwierdzamy powstanie emulsji. rozbia tuszcz na mikroskopijne kropelki. Z pomoc nauczyciela uczniowie wycigaj wnioski i zapisuj notatk do zeszytu. Oglny wniosek z wszystkich dowiadcze: Biaka, tuszcze i wglowodany rozkadane s na prostsze elementy skadowe, ktre mog bez przeszkd przenika przez ciany jelita cienkiego do krwi. Uczniowie uzupeniaj kart pracy - Narzdy i procesy trawienne.

INSTRUKCJA DO DOWIADCZE:DOWIADCZENIE I:Dziaanie amylazy linowej na wielocukry. W ani wodnej o temperaturze 36 - 37C umieci 4 ponumerowane probwki. Do kadej z probwek nalejcie po 1cm 1% kleiku skrobiowego. Kolejno dodajcie: do probwki z numerem 1 - 1cm wody destylowanej do probwki z numerem 2 - nieco wasnej liny do probwki z numerem 3 - nieco liny i 1cm alkoholu etylowego do probwki z numerem 4 - nieco liny i 1cm kwasu octowego Po 15 minutach dodajcie do kadej probwki po 1 kropli pynu Lugola. Zaobserwujcie reakcj barwn.

DOWIADCZENIE II:Dziaanie pepsyny na biaka. W ani wodnej o temperaturze 36 - 37C umieszczamy 3 ponumerowane probwki. Do kadej z probwek nalewamy po 1cm wody destylowanej i wkadamy kawaek citego biaka z jaja kurzego. Do probwek dodajemy kolejno: 1 probwka: 1cm rozcieczonego - 0,1% kwasu solnego. 2 probwka: 2cm pepsyny. 3 probwka: 1cm rozcieczonego - 0,1% kwasu solnego i 2cm pepsyny. Obserwujemy ewentualne zmiany zachodzce w probwkach. Notujemy wyniki obserwacji. Zaobserwujcie reakcj barwn.

DOWIADCZENIE III:Dziaanie ci na tuszcze. Przygotujcie 4 ponumerowane probwki, do ktrych nalejcie: 1 probwka: 2cm wody destylowanej. 2 probwka: 2cm kwanego wglanu sodu. 3 probwka: 2cm wglanu sodu i wody destylowanej. 4 probwka: 2cm ci. Do kadej probwki dodajemy po 2cm oliwy jadalnej i silnie wstrzsamy. Po kilku minutach obserwujemy zmiany i notujemy wyniki obserwacji.

KARTA PRACY UCZNIAOpisz przedstawione na zamieszczonym poniej rysunku jedne z najwaniejszych narzdw ukadu pokarmowego:

Podaj funkcje tych narzdw:

a..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................c..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................d..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Pocz prawidowo skadniki pokarmowe i produkty ich rozpadu, ktre powstay w wyniku trawienia:

cukier prostyBIAKAglicerolWGLOWODANYkwasy tuszczoweTUSZCZEaminokwasyKARTA PRACY UCZNIANarzdy i procesy trawienne Nazwij narzdy nalece do ukadu pokarmowego. Opisz w ramkach procesy zachodzce w poszczeglnych odcinkach tego ukadu.

1................................................ 2................................................ 3...............................................4................................................ 5................................................ 6...............................................7................................................ 8................................................ 9...............................................13..............................................14............................................... 15.............................................KARTA PRACY UCZNIABudowa i funkcje jelita cienkiego Opisz poniszy rysunek.

Opisz przystosowanie jelita cienkiego do funkcji, jak peni w organizmie.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................KARTA PRACY UCZNIACzym rni si przewd pokarmowy czowieka, rolinoercy i misoercy - porwnaj schematy rysunkowe:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Wrd rozsypanych poj odszukaj i zaznacz tym samym kolorem nazw gruczou, nazw jego enzymu, miejsce dziaania i skadnik pokarmowy trawiony przez ten enzym.

pepsynaliniankiptialinaodek trawienie tuszczwjama ustnatrawieniebiaek lipazatrawienie wglowodanw amylaza

cianaodka

trzustkatrypsyna

dwunastnica

Na czym polega wspdziaanie ukadu pokarmowego z ukadem krenia?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................