konsep asas he

Click here to load reader

Post on 19-Feb-2017

175 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA SECARA UMUM

 • PENGENALAN

  Malaysia telah berjaya keluar drp kumpulan negara MUNDUR kpd negara sedang MEMBANGUN dan kini menuju ke arah status negara MAJU.

  Hubungan etnik paling kritikal sejak zaman penjajahan sehingga selepas merdeka adalah PERISTIWA 13 MEI 1969.

 • PENGAJARAN PENTING 13 MEI 1969

  1.Kemajuan ekonomi sahaja tidak lengkap sekiranya tidak disertai kestabilan politik.2.Kestabilan politik sahaja tidak memadai tanpa pembangunan ekonomi yg seimbang.3.Pembangunan ekonomi dan kestabilan politik perlu berjalan dengan lancar dan seimbang.

 • APA PENTINGNYA MEMAHAMI HUBUNGAN ETNIK?

  Senarai Etnik di Malaysia.

 • KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

 • KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIKMasyarakatBudayaPerpaduan & Integrasi

  MASYARAKATRoucek & Warren (1979): Masyarakat sebagai satu kumpulan manusia yang berhubung secara tetap dan tersusun dalam menjalankan aktiviti secara kolektif dan merasakan bahawa mereka adalah hidup bersama.

 • CIRI-CIRI UTAMA MASYARAKAT:berkelompok;berbudaya;mengalami perubahan;berinteraksi (dalaman & dengan pihak luar)mempunyai kepimpinan; danmempunyai aturan sosial (susun lapis, kelas, status dan kasta)

 • KONSEP ETNIK Sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yg hampir seragam, termasuk adat resam, pakaian, bahasa, & kegiatan ekonomi.

  Etnik pada dasarnya bersikap ETNOSENTRIK. Iaitu mengganggap ciri-ciri budayanya wajar, betul dan lebih utama daripada budaya etnik lain yang dipandang rendah, ganjil atau tidak bermoral.

 • Konsep Etnik membentuk konsep ETNISITIdan ETNOSENTRISME

  ETNISITI:merujuk kepada rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu.

  ETNOSENTRISME:Rasa bangga yang wujud dalam kalangan sesebuahetnik tertentu bahawa budaya mereka lebih baik danhebat dari kelompok lain

 • RAS DAN RASISME

  RAS:

  Kelompok manusia yang mempunyai persamaan dari segi ciri-ciri fizikal-biologikal yang nyata (warna kulit, warna mata, warna rambut dan sebagainya.)

  RASISME:

  Pandangan, pemikiran, atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial atau para anggotanya terhadap sesuatu kelompok lain berdasarkan perbezaan wajah fizikal-biologikal atau ras semata-mata yg dilakukan secara terbuka melalui perilaku atau tindakan.

 • KONSEP PREJUDIS DAN STEREOTAIP

  PREJUDIS:

  -Pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik lain yg tersemat dalam hati seseorang atau kelompok etnik tertentu; prejudis tidak diluahkan secara terbuka. Lazimnya pandangan ini tidak berasaskan maklumat yang jelas, tepat atau mencukupi.

  -Apabila prejudis disuarakan, prejudis menjadi stereotaip.

  STEREOTAIP:merupakan kenyataan-kenyataan umum yg negatif terhadap sesuatu kumpulan etnik. Contohnya semua orang dari etnik X bersifat kasar . si A dari etnik A, maka A adalah orang yang kasar.

 • KONSEP DISKRIMINASI

  Ditakrifkan sebagai pandangan, pemikiran dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok etnik terhadap kelompok etnik lain yg mempengaruhi perilaku pihak yg berpandangan negatif.

  Kesannya, muncul perbuatan membandingbeza dan prasangka terhadap kumpulan etnik lain.

 • KONSEP BUDAYA

 • BUDAYA: Suatu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, susunan organisasi ekonomi, politik, agama, kepercayaan, adat resam, sikap dan nilai.

 • CIRI-CIRI PENTING BUDAYA:1.Dipelajari.2.Dikongsi.Bersifat sejagat.

  4.Diwarisi5.Berubah-ubah6.Mempunyai unsur simbolik7.Adanya pandangan semesta (world view)

 • KONSEP PERPADUAN DAN INTEGRASI

  PERPADUAN-sebagai satu proses yg menyatupadukan seluruh masyarakat & negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti & nilai bersama serta perasaan cinta & banggakan tanah air.INTEGRASI-Satu proses penyesuaian bersama pelbagai kebudayaan & ciri-ciri sosial yang diterima oleh semua kelompok etnik dalm negara. Identiti, hak & budaya hidup sesuatu kelompok etnik tidak dihapuskan tetapi disuburkan.

 • Tahap-tahap hubungan etnik boleh dilihat dari segi darjah kedekatan bermula dgn hubungan terpisah iaitu SEGREGASI sehinggalah hubungan yg berbentuk sebati iaitu AMALGAMASI

  KONSEP SEGREGASI-merupakan pemisahan & pengasingan antara satu kumpulan etnik dgn kumpulan etnik yg lain dalam sesebuah negara.

 • KONSEP AKOMODASI-merupakan proses yang menyebabkan setiap kumpulan etnik menyedari serta menghormati norma & nilai kumpulan etnik yg lain & tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing.

 • KONSEP ASIMILASIAdalah satu proses percantuman dan penyatuan di antara kelompok / individu dari berlainan kebudayaan supaya menjadi satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yg sama.

 • KONSEP AMALGAMASISatu proses penyatuan pelbagai kumpulan etnik dari segi biologi. Dalam proses ini, semua entiti kebudayaan pelbagai kumpulan dicampuradukkan melalui perkahwinan campur dan akhirnya mewujudkan satu bangsa yang baharu.

 • KONSEP AKULTURASI Satu proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari satu kebudayaan lain yang berbeza. Berbeza dengan proses asimilasi, proses akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat penerima.

 • ISL: Analisiskan kepentingan perpaduandan integrasi dalam kontekshubungan etnik di Malaysia.

  *

  *