kongre kitapçığı için tıklayınız

Click here to load reader

Post on 03-Feb-2017

233 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DEVRMC SALIK- SENDKASI

  PETROL- SENDKASI

  SALIK VE SOSYAL HZMET EMEKLER SENDKASI

  TRK DHEKMLER BRL

  TRK EBELER DERNE

  TRK ECZACILARI BRL

  TRK HEMRELER DERNE

  TRK MEDKAL RADYOTEKNOLOJ DERNE

  TRK TABPLER BRL

  TRKYE DYETSYENLER DERNE

  SALIK ALIANLARININ SALII ALIMA GRUBU

 • Kongre Bakan

  Trk Medikal Radyoteknoloji Dernei Nezaket zgr

  Kongre Sekreteri

  Trk Hemireler Dernei zlem zkan

  Trk Tabipleri Birlii zlem Kurt- Azap

  Kongre Dzenleme Kurulu

  Dev Salk -Funda Kele

  Petrol - brahim Doangl

  SES - Onur Hamzaolu

  SES - mit Doan

  TDB - Serdar St

  TDD - Mine Akn

  TEB - Serkan Mercan

  TED - Yeliz akr- Koak

  TED - Ummuhan Ycel

  THD - Yeim Kkouz

  TTB - Arif Mezzinolu

  TTB - Hasan Ogan-

  Nuren Ylmaz- Badi

  ISBN 978-605-5867-54-6

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  3

  3

  BLM KURULU

  Prof. Dr. Cem all Ege nv. Tp Fak. Radyoloji AD

  Prof. Dr. Cem Terzi Dokuz Eyll nv. Tp Fak. Genel Cerrahi AD

  Prof. Dr. aatay Gler Hacettepe nv. Tp Fak. Halk Sal AD

  Prof. Dr. Feride Aksu Tank Ankara nv. Tp Fak. Halk Sal AD

  Prof. Dr. Kadriye Buldukolu Akdeniz nv. Salk Yksekokulu Hemirelik Blm

  Prof. Dr. Meltem l Ankara nv. Tp Fak. Halk Sal AD

  Prof. Dr. Mintaze Kerem Gnel Hacettepe nv. Salk Bilimleri Fak. Fizik Ted. ve Rehabilitasyon Bl.

  Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak Trakya nv. Tp Fak. Halk Sal AD

  Prof. Dr. Nermin Yamalk Hacettepe nv. Di Hekimlii Fak.

  Prof. Dr. Nuray zglnar stanbul nv. Tp Fak. Halk Sal AD

  Prof. Dr. Nurettin Abacolu Gazi nv. Eczaclk Fak. Farmakoloji AD

  Prof. Dr. Okan Akhan Hacettepe nv. Tp Fak. Radyoloji AD

  Prof. Dr. Rait Tkel stanbul nv. stanbul Tp Fak. Psikiyatri AD

  Prof. Dr. Reyhan Uku Dokuz Eyll nv. Tp Fak. Halk Sal AD

  Prof. Dr. Seluk Candansayar Gazi nv. Tp Fak. Psikiyatri AD

  Prof. Dr. Selma Karabey stanbul nv. Tp Fak. Halk Sal AD

  Prof. Dr. evket Bahar zvar Hacettepe nv. Tp Fak. Halk Sal AD

  Prof. Dr. Tayfun Uzbay Glhane Askeri Tp Akademisi Tbbi Farmako-loji AD

  Prof. Dr. Zuhal Bahar Dokuz Eyll nv. Hemirelik Fakltesi

  Do. Dr. Alpay Azap Ankara nv. Tp Fak. Enfeksiyon Hastalklar ve Klinik Mikrobiyoloji AD

  Do. Dr. Aynur Uysal Ege nv. Hemirelik Yksekokulu

  Do. Dr. Esin eber Ege nv. zmir Atatrk Salk Yksekokulu Ebelik Blm

  Do. Dr. Meltem iekliolu Ege nv. Tp Fak. Halk Sal AD

  Do. Dr. Meral Trk Ege nv. Tp Fak. Halk Sal AD

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  4

  Do. Dr. Murat Civaner Uluda nv. Tp Fak. Tp Tarihi ve Etik AD

  Do. Dr. Nadi Bakrc Acbadem nv. Tp Fak. Halk Sal AD

  Do. Dr. Nilay Etiler Kocaeli nv. Tp Fak. Halk Sal AD

  Do. Dr. afak Taner Ege nv. Tp Fak. Halk Sal AD

  Do. Dr. Zeliha Asl cek Ege nv. Tp Fak. Halk Sal AD

  Do. Dr. Zuhal Kunduraclar Karaelmas nv. Salk Bilimleri Fak. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Blm

  Yrd. Do. Dr. Handan Gler Cumhuriyet nv. Salk Bilimleri Fak. Ebelik Blm

  Yrd. Do. Dr. Hayriye nl Bakent nv. Salk Bilimleri Fak. Hemirelik Blm

  Yrd. Do. Dr. Nuran Gler Cumhuriyet nv. Salk Bilimleri Fak. Hemi-relik Blm

  Yrd. Do. Dr. Sema Ylmaz Seluk nv. Salk Bilimleri Fak. Ebelik B-lm

  Dr. Nazif Yeilleten Emekli Hekim

  Dr. Sedat Abbasolu Ankara Tabip Odas i Sal Komisyonu

  Dt. Helin Aras- Tek Ankara Di Hekimleri Odas

  Dt. Sha Alpay TDB MYK yesi

  Mevlde zcan Ko Memorial ili Hast. Radyoloji AD

  Seyhan Erdem Gazi nv. Tp Fak. Radyoloji AD

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  5

  5

  PROGRAM

  18 KASIM 2011 CUMA

  08.30 Kayt

  09.15 Dinleti

  09.30 Nezaket zgr - Kongre Bakan Al Konumas

  10.00 Panel 1: Salk Hizmetlerinde Emek, Sermaye, cret ve Kar

  Yrtc: Dr. Bayazt lhan, Ankara Tabip Odas Bakan

  Kapitalizmin Bugn ve Yarn

  Prof. Dr. Korkut Boratav, Emekli retim yesi

  Emekiler ve Salk Emekileri

  Prof. Dr. Tlin ngen, Ankara nv. Siyasal Bilgiler Fak.

  Art Deer Teorileri ve Salk Sektrndeki Yeri

  Do. Dr. lker Belek, Akdeniz nv. Tp Fak. Halk Sal AD

  12.00 le Yemei

  13.30 Panel 2: Trkiyede Kamu Hastane Birlikleri ve Kamu zel Ortakl

  Yrtc: Bedriye Yorgun, SES Merkez Ynetim Kurulu yesi

  Kamu Hastane Birlii, Kamu zel Ortakl Nedir?

  Neden, Kim(ler) in Tercih Ediliyor?

  Prof. Dr. Kayhan Pala, Uluda nv. Tp Fak. Halk Sal AD

  Trkiyede Salk Alannda Kamu Hastane Birlii ve

  Kamu zel Ortakl Hangi Aamada, Nasl Devam Edecek?

  Yrd. Do. Dr. Alpaslan Trkkan, Uluda nv. Tp Fak. Halk Sal AD

  Kamu Hastane Birlii ve Kamu zel Ortakl Emekilere Nasl Yansyacak?

  Yrd. Do. Dr. Cavit Ik Yavuz, Kocaeli nv. Tp Fak. Halk Sal AD

  15.00 Grup almalar - I

  16.30 Ara

  16.45 Bildiri Sunumlar - I

  18.00 Al Kokteyli

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  6

  19 KASIM 2011 CUMARTES

  09.00 Grup almalar - II

  10.15 Ara

  10.30 Panel 3: Trkiyede zel Salk Sektrnde Emekilerin alma Koullar

  Yrtc: Dr. Hasan Oan, stanbul Tabip Odas Ynetim Kurulu yesi

  Ar. Gr. Aysun Ekiolu, Ege nv. zmir Atatrk Salk Yksekokulu

  Mevlde zcan- Ko, TMRT-DER YK yesi

  Harun Kzlay, Trk Eczaclar Birlii Genel Sekreteri

  Do. Dr. zlem zkan, Trk Hemireler Dernei

  Do. Dr. Arda Saygl, stanbul Tabip Odas

  Dt. Cengiz Tamtunal, Trk Dihekimleri Birlii MYK yesi

  12.30 le Yemei

  13.45 Konferans 1 A: Salkta Dnm Emekilere Nasl Yansyor?

  Yrtc: Prof. Dr. evkat Bahar zvar, HTF Halk Sal AD.

  Yrd. Do. Dr. Ata Soyer, Dokuz Eyll nv. Tp Fak. Halk Sal AD

  Konferans 1 - B: Salk Alannda Kazalar

  Yrtc: Do. Dr. Aynur Uysal, Ege nv. Hemirelik Yksek Okulu

  Do. Dr. idem alayan, Kocaeli nv. Tp Fak. Halk Sal AD

  15.15 Ara

  15.30 Konferans 2 A: Trkiyede Salk Emekilerinin stihdam Biimleri

  Yrtc: Prof. Dr. Mehmet Zencir, Pamukkale nv. Tp Fak. Halk Sal AD

  Dr. Arzu erkezolu, Devrimci Salk- Sendikas Genel Bakan

  Konferans 2 B: Salk Alannda iddet

  Yrtc: Dr. Arif Mezzinolu - TTB yeri Hekimlii Kol Bakan

  Prof. Dr. Zeynep Solakolu, stanbul nv. stanbul Tp Fak. Tp Eitimi AD

  17.00 Bildiri Sunumlar - II

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  7

  7

  20 KASIM 2011 PAZAR

  09.00 Grup almalar - III

  10.15 Ara

  10.30 Panel 4: Salk Emekilerinin rgtlenmesi: Engeller Ve zm nerileri

  Yrtc: Mustafa ztakn, Petrol- Genel Bakan

  Dr. Eri Bilalolu, Trk Tabipleri Birlii Merkez Konseyi Bakan,

  Erdoan olak, Trk Eczaclar Birlii Bakan,

  Yrd. Do. Dr. Nazan Karahan / Trk Ebeler Dernei Bakan,

  Nezaket zgr, TMRT-DER Bakan,

  Prof. Dr. Saadet lker, Trk Hemireler Dernei Bakan

  Dr. Arzu erkezolu, Dev Salk- Genel Bakan,

  etin Erdolu, SES Genel Bakan

  12.45 le Yemei

  13.45 Konferans 3: Salk Kurumlarnda i Sal rgtlenmesi: Trkiye ve Avrupa rnekleri

  Yrtc: Do. Dr. Nadi Bakrc, Acbadem niversitesi

  i Sal Hizmetleri: Baz Avrupa lkelerinden rnekler

  Andr Burgmeier, Meral Trk, Maria Gonzalez, Jean- Francois Gehannlo, Alain Kantineau

  Trkiyede Salk Kurumlarnda i Sal ve Gvenlii Hizmetleri

  Meral Trk

  14.45 Ara

  15.00 Grup almalar Sunumlar ve Deerlendirilmesi

  Yrtc: Nuren Ylmaz- Badi, Fizyoterapist, Yksek htisas Hastanesi

  16.00 Kongre Deerlendirmesi ve Kongre Kapan Bildirisi

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  8

  ALIMA GRUPLARI

  Grup almas-1

  Salk alanlarnn alma Yaamndaki Fiziksel Tehlike ve Risklerle Sonular ve nlemleri

  Sunum : Do. Dr. Zuhal Kunduraclar

  Grup almas-2

  Salk alanlarnn alma Yaamndaki Kimyasal Tehlike ve Risklerle Sonular ve nlemleri

  Sunum: Do. Dr. Zeliha cek

  Grup almas-3

  Salk alanlarnn alma Yaamndaki Biyolojik Tehlike ve Risklerle Sonular ve nlemleri

  Sunum: Do. Dr. Alpay Azap

  Grup almas-4

  Salk alanlarnn alma Yaamndaki Mekanik ve Ergonomik Risklerle Sonular ve nlemleri

  Sunum: Do. Dr. Songl Vaizolu

  Grup almas-5

  Salk alanlarnn alma Yaamndaki Zihinsel Tehlike ve Risklerle Sonular ve nlemleri

  Sunum: Do. Dr. Burhanettin Kaya

  Grup almas-6

  Salk alanlarnn i Sal ve Gvenlii Hukuksal Mcadelesi

  Sunum : Av. Ziynet zelik

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  9

  9

  NDEKLER

  NDEKLER ............................................................................................... 9

  SUNU ........................................................................................................ 15

  SUNU ........................................................................................................ 17

  PANEL-1 SALIK HZMETLERNDE EMEK, SERMAYE, CRET VE KAR .. 23

  Kapitalizmin Dn, Bugn .................................................... 24 Korkut Boratav

  Emekiler ve Salk Emekileri .............................................. 26 Tlin ngen

  Art-Deer Teorileri ve Salk Sektrndeki Yeri ..................... 27 lker Belek

  PANEL-2 TRKYEDE KAMU HASTANE BRLKLER VE KAMU ZEL ORTAKLII ................................................................................................. 31

  Kamu Hastane Birlii, Kamu zel Ortakl Nedir? Neden, Kim(Ler) iin Tercih Ediliyor? ................................................. 32 Kayhan Pala

  Salkta Kamu Hastane Birlikleri ve Kamu zel Ortakl Hangi Aamada, Nasl Devam Edecek? ................................... 39 Alpaslan Trkkan

  Kamu Hastane Birlii ve Kamu zel Ortakl Emekilere Nasl Yansyacak .................................................................... 48 Cavit Ik Yavuz

  PANEL-3 TRKYEDE ZEL SALIK SEKTRNDE ALIMA KOULLARI ................................................................................................ 57

  zel Sektrdeki Ebeler ........................................................... 58 Aysun Ekiolu

  zel Salk Sektrnde yonizan Radyasyon Emekilerin alma Koullar ................................................................... 60 Nezaket zgr

  Eczane Eczaclnn Sorun Alanlar ve zm nerileri ......... 62 Harun Kzlay

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  10

  zel Salk Sektrnde Hemireler ........................................ 63 zlem zkan

  Di Protez Laboratuvarlarnda Sal Tehdit Eden Riskler Nelerdir? ................................................................................ 65 Cengiz Tamtunal

  KONFERANS-1A SALIKTA DNM EMEKLERE NASIL YANSIYOR .................................................................................................. 69

  Salkta Dnm" ve Kamu Salk alanlar ..................... 70 Ata Soyer

  KONFERANS 1B SALIK ALIANLARINDA KAZALARI ................... 75

  idem alayan

  KONFERANS 2B SALIK ALANINDA DDET ........................................ 79

  Zeynep Solakolu

  PANEL 4 SALIK EMEKLERNN RGTLENMES: ENGELLER VE ZM NERLER ................................................................................... 80

  Eri Bilalolu Erdoan olak Nazan Karahan Nezaket zgr Arzu erkezolu etin Erdolu

  KONFERANS 3 SALIK KURUMLARINDA SALII RGTLENMES VE AVRUPA RNEKLER ............................................... 95

  Salk Kurumlarnda i Sal rgtlenmesi: Avrupa ve Trkiye rnekleri ................................................................... 96 Andr Burgmeier, Meral Trk, Maria Gonzalez, Jean- Francois Gehannlo, Alain Kantineau

  Trkiyede Salk Kurumlarnda i Sal ve Gvenlii Hizmetleri .............................................................................. 98 Meral Trk

  SZL BLDRLER .................................................................................. 105

  S01- Bir niversite Hastanesinde alan Salk alanlarnn Ruhsal Salk Durumunun Belirlenmesi ve Doyumu ile likisinin ncelenmesi .......................................................... 106 Mehtap Trkay, Ercan Aydodu

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  11

  11

  S02- Hemirelerde Psikolojik Yldrma (Mobbing), Doyumu ve Etkileyen Faktrler ......................................... 108 Glay Ylmazel

  S03- Geleneksel ve Sosyal Medyada Salk alanlarna Ynelik iddet ...................................................................... 110 Asibe zkan, Elgiz Ylmaz

  S04- Gaziantepde alan Salklarn Mobbinge Bak ... 112 Rabia Sohbet, Sevgi Karaba

  S05- anakkale linde alan Kamu Salk alanlarnn, Salk Reformlarnn Etkileri Konusundaki Dnceleri ........ 114 Eftal Yldrm, Gkhan Top, Diner Eker, Tark Can, Meral Bayrak, Fatma Demirel, smail Ylkaya ...................................................................................... 114

  S06- Salk Bakanl alanlarnn Salk Ynetimine Katk ve Katlmlarnn Deerlendirilmesi ............................. 116 Kemal Macit Hisar

  S07- niversite rencilerinin Toplumdaki Kadn Profiline Bak ................................................................................... 118 Rabia Sohbet, Sevgi Karaba, pek Trkmen, Hayale Yiri, Gamze Nihadiolu

  S08- Tp Fakltesi Hastanesi Salk alanlarnn Epworth Skalas Sonular ................................................................. 120 Kezban zmen-Sner, Songl Uygun, Emine Banu akrolu, Hasan Sner, Gle-Balbay, Ali Nihat Annakkaya

  S09- Salk alanlarnn Sigara Kullanma Skl .............. 122 Emine Banu akrolu, Kezban zmen-Sner, Songl Uygun, Ali Nihat Annakkaya, Peri Arbak

  S10- Salk alanlarnda Kayma, Ayan Taklmas ve Dme .................................................................................. 124 Makbule Tokur-Kesgin

  S11- Di Hekimlerinin Mesleki Hastalk Durumlar .............. 127 mer Ekici

  S12- Kocaeli niversitesi Tp Fakltesi 2011-2012 Eitim retim Yl 6. Snf rencilerinin Mesleksel Salk Durumlar ............................................................................. 128 Derya Seven, Sevcan zdemir, Seyit evik, Esma zer, Emre Kl, lke Karadal, Melek Yorun, Emrah Sln, Mehmet Gllhal.Tamer nc, Aydn Savu, Mustafa Karaku, Gkay Gven, Mustafa pek, idem alayan

  S13- Bir niversitenin Hemirelik ve Tbbi Laboratuar Blmnde Okuyan rencilerinin Uygulama Alanlarnda Mesleki Risklerle Karlama Durumlar ............................... 130 lfiye elikkalp, Mnire Temel

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  12

  S14- Bursa Devlet Hastanesi Hasta ve alan Riskleri Analiz Sonular ................................................................... 132 mer Faruk Mete, Ayfer Peker, Seniye zkul

  S15- stanbulda Bir Doumevi ve ocuk Hastalklar Hastanesinde alan Ebe ve Hemirelerde Son 12 Aylk Bel Ars Prevalans ve likili Etmenler ..................................... 134 Kevser Tar Seluk, Celalettin evik, Glay Karata, Yeliz Mercan. Ebe

  S16- Hasta ve zel Hastanelerin Salk alanlarna Etkileri ................................................................................. 136 brahim Yeral

  S17- Az-Di Sal Hizmetlerinde Performansa Dayal deme: Niteliksel Bir alma ............................................. 137 Zeliha cek, Kevser Vatansever

  S18- Trkiyede Aile Hekimlii Uygulamasnn Ebelerin alma Koullarna Etkisi ................................................... 139 Ummahan Ycel, Aye Yksel

  S19- Vardiya Sistemi le alan Hemirelerin Dikkat Dzeyleri* ............................................................................. 141 Ayfer Peker. Hemire, Sreyya Karaz

  S20- Bir niversite Hastanesinde alan Salk alanlarnn Kazas Geirme Prevalans ve Kaza Geirmeyi Etkileyen Faktrler .............................................................................. 143 Mehtap Trkay

  S21- 657 Sayl Yasa Kapsamndaki Salk Emekilerinin rgtlenmesine likin Genel Bir Deerlendirme .................. 145 zgr Mftolu, Kader Mert

  POSTER BLDRLER ................................................................................ 147

  P01- Makinelemenin ve Teknolojinin nsan Hayatna Etkilerinin Deerlendirilmesi ................................................ 148 Rabia Sohbet, Leyla Deliba, Esin Gevher, Didar Sultan Krtl, Hatice Kzlay, Sakine Almas, Duygu Haymana, Arzu Selbi

  P02- Salk alanlarnda Polisomnografi Kayt Sonular (15 Olgu Deneyimi) .............................................................. 150 Kezban zmen-Sner, Peri Arbak, Songl Binay, Emine Banu akrolu, Ali Nihat Annakkaya

  P03 - Salk Bakanlnda nsan Kaynaklar Ynetimi .......... 152 Kemal Macit Hisar

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  13

  13

  P04 - Balkesir linin Bir lesinde 2.Basamak Salk Kuruluunda alan Salk alanlarnda Sigara me Prevalans ............................................................................ 154 Kevser Tar-Seluk, Celalettin evik, Glay Karata.

  P05- Yakackta Doumevi ve ocuk Hastalklar Hastanesinde alan Ebe ve Hemirelerde Delici-Kesici Aletlerle Yaralanma Skl ................................................................. 156 Kevser Tar-Seluk, Glay Karata, Celalettin evik

  P06- niversite rencilerinin Sigara ve Alkol Kullanmna Bak ................................................................................... 158 Rabia Sohbet, Sevgi Karaba, Baak Karatayl, Hasan Kk, Kazm elik, Hasan Akl

  P07- Salk alanlarnn Hasta Haklarna Ynelik Dnceleri .......................................................................... 160 Rabia Sohbet, Seher Grdil, Sibel Kymac, mmhan Ocak, Ebru Yldz, Burcu Bilmez

  P08- Hemirelerin Trk Hemireler Dernei yeliine Bak ................................................................................... 162 Rabia Sohbet, Seher Grdil, Kenan Aydodu, Mehmet Okur, Mehmet Bakahan, mer Bac, Murat Bora

  P09- Hemirelerin Meslekten Memnuniyeti ve Etkileyen Faktrler .............................................................................. 164 Rabia Sohbet, Leyla Deliba, Fatma Yakar, Glseren elebi

  Grup almas-1 Salk alanlarnn alma Yaamndaki Fiziksel Tehlike ve Risklerle Sonular ve nlemleri .............................................. 166

  Zuhal Kunduraclar

  Grup almas2 Salk alanlarnn alma Yaamndaki Kimyasal Tehlike ve Risklerle Sonular ve nlemleri .............................................. 170

  Zeliha cek

  Grup almas -3 Salk alanlarnn alma Yaamndaki Biyolojik Tehlike ve Risklerle Sonular ve nlemleri .............................................. 173

  Alpay Azap

  Grup almas -4 Salk alanlarnn alma Yaamndaki Ergonomik Tehlike ve Risklerle Sonular ve nlemleri ............................ 177

  Songl Vaizolu, aatay Gler

  Grup almas5 Salk alanlarnn alma Yaamndaki Zihinsel Tehlike ve Risklerle Sonular ve nlemleri .............................................. 184

  Burhanettin Kaya

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  15

  15

  SUNU Deerli Konuklar, Deerli Salk Emekileri,

  lki 26-28 Kasm 1999 ylnda, ikincisi 16-18 Kasm 2001 tarihinde yaplan ve bugn ncs yaplacak olan Salk alanlarnn Sal Kongresinde yeni-den sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum.

  Bu alanda sevindirici olan, salk emek rgtleri olarak salk alanlarnn sa-ln korumaya ynelik mcadelelerin ve almalarn yaplmasna devam edil-mesi, zc olan ise sorunlara yenilerin eklenerek, isim ve ekil deitirmesi.

  Salkta dnm programnn tm olumsuzluklarndan salk hizmeti sunan ve salk hizmeti alanlar olarak bire bir etkilendik, etkileniyoruz.

  Biz salk alanlar en deerli varln insann, en kymetli hazinesi olan sal-nn korunmas grevini yerine getirmekteyiz. Ve yerine getirirken de kendi sal-mz kaybetmekte salk sorunlar yaamakla kar karya kalmaktayz.

  n grlen salk politikalar anlaynn dayatlmasnn sonucu, biz hizmet re-tenleri deersiz ve nemsizletirilip, sala yaplmas gereken yatrm ise sal gelitirmek, korumak, tedavi etmek yerine, salk sisteminden nasl kar ederim anlay hayatmza olaan durummu gibi kanksatlmaya allmaktadr. Sal-n piyasalatrlmas/metalatrlmas, salk emekilerinin alma srelerinin uzatlmasndan, dzensizletirilmesine, youn ve ar almasna, taeron ii ve/veya szlemeli olarak istihdam edilmesine, performans ve dner sermaye gibi esnek cretlendirilmesine, isizlik gibi sorunlar yaamasna yol amaktadr.

  Bizim dmzda belirlenen ve bizlere dayatlan alma yaam, topluma salk hizmeti vermekle sorumlu olan biz salk alanlarnn ve rencilerin saln bozmakta, meslek hastalklarna, i kazasna maruz kalmamza, bunlarn sonu-cunda biz alanlarn sakatlanmasna hatta yaammzn kaybolmasna neden olmaktadr.

  Mikro lekte deerlenme yaplrsa son ylda radyoloji alanlarnn zlk hak kayplar konuyu zetlemeye yetmektedir. Radyoloji alanlarnn isimleri deitirildi, alma sreleri uzatld, fiili hizmet zammnda hak edilen sre ksal-tld, emeklilik sresi uzatld, zorunlu klmas gerenken salk/ua ve yllk izinle-rinde ek demeleri kesildi. Hastanelerin tm risk faktrlerinin yan sra bir de iyonizan radyasyona maruz kalmalarna ramen ek deme cretlendirilmesin de riskli birim saylmad. Zorunlu yaplmas gereken salk taramalar cretlendirildi.

  Emek ve demokratik toplum rgtlerinin grleri alnmadan yaplan Salkta Dnm Program ile balayan Kanun Hkmnde Kararnameler ile devam

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  16

  eden Hastane Birlikleri Yasa Tasarsyla srecek olan salk politikalar, salk alanlarn ve hizmet alanlar mutlu etmeyen sistemler olduklarndan, faydala-nanlar iinde etkin olamazlar. alanlar iinse mutluluk; herkes gibi salkl olabilmek ve emeklerinin karln alabilmektir.

  Resme byk bakta ise karmza salk alannda suiistimale ak ve karl bir alan, malzeme ve ekipman pahal ve da bamllk mevcut, hastann grnt kalitesinden dn verme ve az kii ile ok i yaparak, emei smrmek salk sisteminden kar artrmann yolu. Oysa salk herkesin ulaabilecei kaliteli, nitelikli, parasz ve eit verilmelidir.

  Emein rgtlenmesi sadece belirli i kolunda alanlarn ynetim karsndaki haklarn ve meslek saygnlklarn deil, onurlu ve insanca yaam korumaya ynelik olmaldr. Salk emek rgtleri olarak bizler Salk Sektrnde cret-Emek-Sermaye ve Kar temas ilenecek kongremizde yaanan sorunlarmz bilimsel verilerle grnr olmasna, bu sorunlar temel belirleyicileriyle ele aln-masna ve zm nerileri gelitirilmesine, tartma ve paylama olana sala-yacan umuyoruz.

  Kongremizi anlaml ve gzel klan farkl kollardaki salk emek rgtlerinin bir arada almasyla planlanm olmasdr. Bu almaya destek veren tm salk meslek rgtlerine, katlm salayan ve emei geen herkese teekkrler.

  Emeini esirgemeyen ve teekkr pein olarak hak eden Kongre Dzenleme Kurulu arkadalarma, TTB alanlarndan Hlya Yksel ve Sinan Solmaza ok teekkr ederim. Emeklerine, yreklerine salk.

  Gzel bir Kongre diliyorum.

  Dostluk ve salkla kaln.

  Nezaket zgr Trk Medikal Radyoteknoloji Dernei ve

  Salk alanlarnn Sal 3. Ulusal Kongre Bakan

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  17

  17

  SUNU Deerli Salk Emekileri,

  Deerli Salk renciler,

  Deerli Salk Emekisi Dostlar,

  Kapitalizmin kresellemesiyle beraber, kapitalist ve kapitalistleen lkelerin 1970 sonras salk dahil pek ok alan piyasalam, ticarilemi, ksacas meta-lamtr. Beraberinde salk emek-gc de saysal esneklik, fonksiyonel esneklik cret esneklii, retim srecinde esneklik, iyerinin esnekletirilmesi ya da uzak-latrma stratejileri gibi esnek retim biimleriyle kar karya kalmtr. Bunun sonucunda, piyasalardaki talep deiikliine ve yeni teknolojik uygulamalara gre emek-gcnn saysnn belirlenmesi, uluslararas emek-gc g, her ne kadar salk hizmeti retimi kadn emeine dayal bir sektr olarak adlandrlsa da son yllarda erkek emeinin youn olduu mesleklere kadnlarn, kadnlarn youn olduu mesleklere ise erkeklerin dahil olmas ve bunun giderek artmas sz konusu olmutur. Bunlarn yannda, kamusal istihdam politikalarnn kst-lanmasna ve plansz salk emek-gc yetitirilmesine bal olarak zel sektrde almann artmas, salk emek-gcnn daha ok tedavi edici salk hizmetle-rinin verildii hastanelerde istihdam edilmesi, youn teknoloji kullanm, belirli sreli szleme alma, ksmi sreli szlemeli alma, yar zamanl alma, geici alma, arya dayal alma, zorunlu alma srelerinin uzatlmas ve alma saatlerinin dzensizletirilmesi, youn alma, ar alma, tele alma, uzmanlama ve st uzmanlamann artmas, vardiyal/gnll alma, icaplk, salk emek-gcnn i tanmlarnn esnekletirilmesi, taeron alma, perfor-mansa dayal cretlendirme ve toplam kalite ynetimi, insan kaynakl ynetimi gibi yeni hizmet ynetim biimleri ortaya kmtr. zde tm bunlar salk emekilerinin mutlak ve greli emek smrlerini yeniden yeniden artrrken, ideolojik olarak bunlar salk emekilerine olumlu, gerekli ve zorunlu durum ya da sonular olarak yanstlmtr. Oysa, bunlar, salk emekilerinin nlenebilir ve korunabilir olan, ie bal risklerini, meslek hastalklarn, i kazalarn, sakat-lk, i grmezlik durumlarn ve hatta lmlerine yol amtr. Ksacas topluma salk hizmeti sunan salk emekilerinin kendi sal salkszlatrmtr. rne-in, 2006 ylnda orum Doum ve ocuk Hastanesinde szlemeli hemire olarak alan 30 yanda NY (30yanda), 2008 ylnda Bolu Krolu Devlet Hastanesi'nde alan hemire A (26 yanda) ve 2009 ylnda Ondokuz Mays niversitesi Tp Fakltesi Hastanesinde hemirelik yapan ve Salk Hizmetleri Meslek Yksekokulu Ambulans ve Acil Bakm Teknikerlii Blm rencisi olan 18 yandaki KY (18 yanda) ie bal nedenle Krm Kongo Kanamal

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  18

  Atei (KKKA)ne maruz kalm ve yaamlarn kaybetmilerdir. Daha bu ekilde yaamn kaybeden ok sayda salk emekisi arkadamz vardr.

  Ne yazk ki, bu sorunlara ska maruz kalnmas, bunlarn tekil, birbirinden ba-msz olaylar olarak grlp, bir btn olarak ele alnmamas, nedenlerinin alanlarn bilgisizlii ve eitimsizliine balanmas, sorunun boyutu ve gerek nedenlerinin grnr olmasn engellemekte ve bu sorunlar ola-anlatrmaktadr.

  Tm bunlar olurken, lkemizde salk alanlarnn sal ile ilgili emek rgtle-rinin Salk alanlarnn Sal iin nemli almalar olmutur. Bunlardan bazlar unlardr;

  1. Salk alanlarnn salna ynelik ilk giriim, 1988 ylnda Trk Ta-bipleri Birlii (TTB) i Sal Komisyonunun salk alanlarnn sa-l bildirim formunu gelitirmesiyle balamtr. Bu form ok sayda sa-lk alanna ulatrlarak, onlarn maruz kaldklar meslek hastalklar, i kazalar ve baz riskli durumlar saptamak amacyla kullanlmtr. TTB Haber Blteninde de 1989 ylnda bu alma hakknda bilgi verilmitir.

  2. 1990 ylnda, Ankara Tabip Odas Halk Sal Brosu Trkiye in i Sal Tez Raporu hazrlamtr. Raporda, alanlarn retim srecin-de inisiyatifli olmad ve ynetime katlmad srece, gerek koruyucu salk hizmetlerinin gerekleemeyecei vurgulanm ve birinci basamak salk hizmetlerinin retim birimi temelinde rgtlenmesi gerektii belir-tilmitir. Byle bir hizmetin ancak yeni bir emeki ve yeni bir salk tipi ile yaama geirileceinin, salk tipinin ise kaderci olmayan, bilimsel, demokratik ve toplumsal davran alkanlklarn gelitirmi, katlmc, sorumluluk alan, zgveni gelimi bir emeki olduunun alt izilmitir.

  3. Bu ilkelere bal olarak, 1992 ylnda ATO Halk Sal Komisyonu ve Genel Salk- Sendikas Salk alanlarnn Risklerine Kar Bilin-lendirilmesi ve rgtlenmesi Projesi gelitirmi ve 200 akn salk emekisi bu kursa katlm ve sertifika almtr.

  4. 1995-1997 yllar arasnda Trkiyedeki salk meslek rgtleri, Petrol- Sendikas, Genel- Sendikas ve Salk ve Sosyal Hizmet Emekileri Sendikas (SES) destei ile kurulan Ankara Salk Platformu hastane-lerde salk alanlarna ynelik eitim programlar yrtmtr.

  5. Ankara Tabip Odas ev sahipliinde 26-28 Kasm 1999 tarihinde 11 ka-tlmc rgt ile (Genel-, Petrol , SES, Trk Di Hekimleri Birlii, Trk Diyetisyenler Dernei, Trk Eczaclar Birlii, Trkiye Fizyoterapistler Dernei, Trk Tabipleri Birlii, Trk Veteriner Hekimleri Birlii, Veteri-ner Hekimleri Dernei ve Veteriner Salk Teknisyenler Dernei) Anka-rada Salk alanlarnn Sal 1. Ulusal Kongresi gereklemitir.

  6. Bu Kongredeki baz bildirilerin tam metinleri, Kongre Kapan Bildirgesi ve Kongre alma grubu yeleri tarafndan hazrlanan Salk alan-

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  19

  19

  larnn Sal in yeri rgtlenme Modeli Toplum Hekimin 1999, 16(6) saysnda yaymlanmtr.

  7. Salk alanlarnn Sal 1. Ulusal Kongresinin Kapan Oturu-munda bir alma grubunun oluturulmas ve bu kongrenin iki ylda bir dzenlenmesi kararlar alnmtr. Bunun zerine, Aralk 1999 tari-hinde farkl salk alanlarnn rgtsel ve bireysel katlm ile oluan Salk alanlarnn Sal alma Grubu kurulmutur. Bu alma grubunun amac; salk emekilerini emeinin karsnda duran durum ve olgulardan haberdar etmek, rgtllk bilincini harekete geirmek ve nihai olarak snf mcadelesine katkda bulunmaktr. almalar yakla-k yl sren Grubun balca almalar; a) Salk alanlarnn Sa-l Ulusal Kongrelerini yaama geirilmesi b) ki ayda bir Salknn Sal Blteninin yaymlanmas c) SES Genel Merkezi SS Komisyo-nu un yrtm olduu Salk alanlarnn Sal/Gvenlii in -yeri Salk Birimi projesine katkda bulunulmas d) Hukuksal mcade-lenin de nn aacak olan; salk emekilerinin maruz kald meslek hastalklar, i kazalar vb konularn gndeminde tutarak, bunlar hu-kukular ile dava konusu haline dntrlmesidir.

  8. 2000 ylnda yayn hayatna balayan Salknn Sal Blteni 2001 yl sonuna kadar toplam 9 say ve iki zel says ile toplam 11 say ya-ymlanmtr.

  9. Musa zdemir tarafndan Hkmetin ngrd Personel Rejimi balkl hukuk bror hazrlanmtr.

  10. Salk alanlarnn Sal alma Grubu Salk alanlarnn Sa-l iin yeri rgtlenme Birimi konusunda teorik alt yapnn olutu-rulmas iin hazrlklarna devam etmitir.

  11. 16-18 Kasm 2001 tarihinde Ankarada Salkta; Emek-Sermaye, cret-Kar temasyla 12 salk meslek rgt (Ankara Veteriner Hekimler Odas, Biyologlar Dernei, H ocuk Geliimi ve Eitimi Uzmanlar Dernei, Sosyal Hizmet Uzmanlar Dernei, Trk Dihekimleri Birlii, Trk Eczaclar Birlii, Trk Hemireler Dernei, Trk Medikal Radyoloji Teknisyenleri Dernei, Trk Psikologlar Dernei stanbul ubesi, Trk Tabipleri Birlii, Trkiye Diyetisyenler Dernei, Trkiye Fizyoterapistler Dernei) ve sendika katlmyla (Genel-, Petrol- Sendikas, Salk ve Sosyal Hizmet Emekileri Sendikas) Salk alanlarnn Sal 2. Ulusal Kongresi dzenlemitir.

  12. 26-27 Mays 2001 tarihinde TTB tarafndan Sosyalletirme Genel Kuru-lunda Salk alanlarnn Sal alma Komisyonu tarafndan Salk alanlarnn Sal iin yeri rgtlenme Birimi ile ilgili bir sunum yaplmtr.

  13. Bu almalarn da katksyla, 14-15 Ekim 2000 tarihinde SES 3. Ola-an Genel Kurulunda, kamu salk kurumlarndaki salk alanlarna

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  20

  ynelik karar nergesi kabul edilmitir. Bu nerge: a) salk alanlar-nn maruz kald meslek hastalklarnn, i kazalarnn ve riskli uygula-malarnn lke koullar iinde tanmlanmas ve saptanmas b) tanmla-nan meslek hastalklar ve i kazalar iin bildirim sisteminin oluturul-mas c) bildirim sisteminden elde edilen verilerden merkezi bir veri ta-bannn oluturulmas d) bata hastaneler olmak zere, tm salk kuru-lularnda salk alanlar iin birinci basamak salk hizmetleri alabil-mesi, sendikal ve mesleki rgtlenmenin salanmas iin iyeri rgt-lenme birimlerinin kurulmas e) SES Genel Merkezi ve ubelerinde Salk alanlarnn Sal alma Komisyonlarnn kurulmasdr.

  14. ubat 2001 tarihinden itibaren, SES Genel Merkezinde salk meslek rgt temsilcilerinden oluan Salk alanlarnn Sal alma Komisyonu faaliyetlerine balamtr. Bu komisyon tarafndan hastane-lerde kurulmas hedeflenen iyeri salk biriminin hizmet alanlar ve ilke-leri belirlenmitir. Hizmetin ilkeleri: a) salk alanlarnn saln geli-tiren, koruyan, hastalklarn nleyen ve ayaktan tedavi edici salk hiz-metlerini yerine getiren birinci basamak salk hizmeti b) salk hizmetin planlanmasndan uygulanmasna kadar olan retim srecinde, alan-lara mesleki risk faktrler konusunda her trl bilgiye ulama, aratrma yapma ve sonularn aklama hakkna sahip olan c) katlml d) ulusal salk sistemi rgtlenmesi iinde e) genel bteden finanse edilen f) salk hizmetleri retimini durdurma konusunda inisiyatifli g) salk hiz-meti retimi alanlarnda istihdam edilen tm emek gcn kapsamas-dr.

  15. SES Genel Merkezinde salk meslek rgt temsilcilerinden oluan Salk alanlarnn Sal alma Komisyonu yelerinden zlem zkan tarafndan 2003 ylnda Trkiyede Salk alanlarnn Sal ile ilgili Salk alanlarnn Sal Bibliyografyas (1985-2001) kitab yaymlanmtr.

  16. SES Salk alanlarnn Sal alma Komisyonu meslek hastal ve i kazas bildirim formu hazrlanmtr. Ayrca, hastane iyeri birimi-nin n uygulamas Ankara Numune Hastanesinde yrtlmtr. ki ay sren n uygulamada konu ile ilgili alanlara ynelik eitim gerek-letirilmitir. Hastanenin ynetiminin deiimi nedeniyle, salk alan-larnn meslek hastal ve i kazas bildirim formu ve iyeri birimi uygu-lamalar yaplamamtr.

  17. Bu almalarn da katksyla baz niversitelerin hastanelerinde salk alanlarnn sal birimleri kurulmaya balamtr.

  18. 2009 ylnda TTB Merkez Konseyinin alma ortamnda hekime ve di-er salk alanlarna ynelik giderek artan iddetin tm boyutlar ile tannmas ve nlenmesi amacyla izlenecek yol ve yntemleri belirlemek zere salk meslek rgtlerinin katlmyla bir altay dzenlenmitir. Bu altay sonunda iddete Sfr Tolerans alma Grubu kurulmu-

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  21

  21

  tur. Salk meslek rgtlerinden nemli bir blm iddete Sfr Tole-rans alma Grubu nu kurmu ve meslek yesinin iddete maruz kal-d durumlar web araclyla kayt altna alarak mcadele etmektedir.

  19. SES Genel Merkezinde Salk alanlarnn Sal Komisyonu 2009 ylnn ikinci yarsndan itibaren aktif olarak tekrar almaya balamtr. Salk alanlarnda meslek hastalklar ve i kazalar konusunda far-kndalklarn arttrmak iin Kazalarmz ve Nedenlerini Birlikte Belir-leyelim! balkl el ilan hazrlanmtr. Daha sonra, salk alanlarnn maruz kald i kazalarnn tanmlanmas, nedenlerinin ve sonularnn belirlenmesi iin daha nce gelitirilen Kazas Bildirim Formu gn-celletirilerek, lke dzeyinde aylk izleme dayal bir alma yr-tlmtr. Bu almann verileri analiz aamasndadr.

  20. Be salk meslek rgt (DEV SALIK-, SES, THD, TMRT-DER, TTB) yrtmesiyle, 27 Kasm 2010 tarihinde stanbulda Salk Hizme-ti retim Alanlarnda i Sal ve Gvenlii altay dzenlenmi-tir.

  21. Bu altay sonunda kan en nemli kararlardan birisi Salk alan-larnn Sal Kongresinin ncsnn yaplmas olmutur. Tm bu almalarn katklaryla beraber, 2010 ylnda u anda gerekletirdii-miz Kongrenin hazrlklarna balanmtr.

  zlem zkan Salk alanlarnn Sal 3. Ulusal Kongre Sekreteri

  zlem Kurt-Azap Salk alanlarnn Sal 3. Ulusal Kongre Sekreteri

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  23

  23

  PANEL-1

  SALIK HZMETLERNDE EMEK, SERMAYE, CRET VE KAR

  Yrtc: Bayazt lhan. Dr., Ankara Tabip Odas Bakan. Ankara.

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  24

  KAPTALZMN DN, BUGN

  Korkut Boratav. Prof. Dr., Emekli retim yesi. Ankara.

  Kapitalizmin Vahi Gemii

  Kapitalist bir sistemde, dorudan reticiler (emekiler) retim aralar zerindeki mlkiyetlerini yitirmi durumdadrlar. Varlklarn srdrebilmek iin igleri bir meta haline dnmtr ve bu metay, retim aralarnn zerinde mlkiyet tekeli oluturmu olan bir snfa (kapitalistlere, burjuvaziye) satp satmamakta zgrdrler.

  Burjuvazi, igc piyasalarnn serbest (ba bo) olmasn ister. gc piyasalar serbest, ba bo olduunda; yani emeki tek bana, korumasz olarak o piyasa-ya girdii zaman kapitalizmin ideal, saf hali gereklemi olur.

  Kapitalist sistem, sistematik, srekli ve kalc olarak eitsizlik yaratr. En bata retim aralar mlkiyeti zerinde snfsal tekeli olan burjuvazi ile igcnden baka satacak hibir eyi olmayan iiyi kar karya getiren igc piyasas iin bu geerlidir. i, yaratt deerin bir blmne sahip kamaz; bu blm art deer olarak kapitaliste intikal eder. Temel blm ilikilerinde bu eitsizlik oluunca, dier piyasalarn tm de eitsizlik zerine dayanm olur. Zira, o piyasalara her vatanda tek bir oyla deil, cebindeki para kadar girer. Bu neden-le, mal piyasalar da temel blm ilikisinden kaynaklanan eitsizlii kaynak tahsisine tar; talep ve retimin yaps bylece belirlenir. Bu olgular sonunda tm piyasalar eitsizlik retir, eitsizlie dayanr ve o yzden anti demokratiktir. Serbest piyasac, demokrat, liberal evrelerin piyasa vglerinin arkasnda temel bir anti demokratik sapma vardr.

  Hem igc, hem de mal piyasalarnda sistematik eitsizlik reten serbest, mdahalesiz koullarn olutuu ortam vahi kapitalizm olur. Vahi kapitalizmin siyaseti de sadece kapitalistler ve servet sahibi snflar iin demokratiktir. Emeki snflar ve kadnlar, uzun bir dnem boyunca oy verme, siyasete katlma hakla-rndan yoksun tutulmulardr.

  Kapitalizmin Yakn Gemii: Refah Devleti

  Fransz devriminden bu yana bata ii snf olmak zere halk snflar vahi kapitalizmi deitirmenin, uygarlatrmann, amann mcadelesini verdiler. Bu mcadelelerin iinde ve sonunda emeki snflar eitsizlii yaratan piyasa mekanizmasn ksmen dzeltecek yntemi siyasette buldular. Siyaset, eitsizlii iki trl hafifletir: Eer emekiler siyasi iktidarn oluumuna katlma hakkn elde edememilerse, sokaklarda meydan okumaya balarlar; sistemi deitirmeyi hedefleyen devrimci dalgalar olutururlar. Er veya ge burjuvazi, emniyet sibop-larn geniletmek, halk snflarna siyaset yapma hakkn tanmak zorunda kalr. O zaman da emekiler, semen olarak arlklarn koyarlar ve bylece devleti

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  25

  25

  etkilemeye balarlar. Semen olarak her vatandaa eit oy hakk veren siyaset, piyasa mekanizmasyla karlatrldnda daha demokratiktir.

  Siyasetin ekonomiye mdahalesi, devletin aktif bir aktr olarak adalet arayn topluma tamas anlamna gelir. Burjuvazinin devlet aygt zerindeki plak egemenlii ne kadar hafiflerse, piyasann sistematik adaletsizlii ve anti demok-ratik nitelii ayn lde telafi edilmi olur. 19 yzyln sonlarna doru kapita-lizm bu dorultuda evrilmeye balad. Sistem kapitalist niteliini korurken, bur-juvazi devlet zerindeki kontrolnn bir ksmn emeki snflarla paylamak zorunda kald. Her lkede farkl bir izgi izleyerek, refah devleti veya sosyal dev-let dzenlemeleri byle olutu.

  Kapitalizmin Bugn: Sermayenin Kar Saldrs ve Neoliberalizm

  Yirminci yzyln son eyreine girildiinde, metropol lkelerinin egemen snflar farkettiler ki, sosyal adalet salayan ekonomi politikalar retim biiminin vazge-ilmez eleri haline gelirse kapitalist sistemin ana parametreleri ciddi ve tehlikeli anmalara urayacaktr: Bu alglama sermayenin kar hcum zorunluluunu gndeme getirdi. Bu zorunluluk 1979-1980de Britanya ve ABDde Margareth Thatcher ve Ronald Reagann iktidara gelmeleriyle adm adm hayata geirildi. Sermayenin snrsz tahakkmn hedefleyen kar saldr, nce metropollerde, sonra ise uluslararas ekonomik ilikilerde ve evre toplumlarnn iinde adm adm hayata geirildi. Bu dnm neoliberalizm diye adlandrld.

  nc dnyada bu hikaye askeri dikta rejimleri tarafndan Latin Amerikada ili, Brezilya, Arjantinde balad. Trkiye bu iin ncln Latin Amerikadan sonra hayata geiren ilk lke oldu. 1961 Anayasasnn salad siyaset orta-mnda gelitirilen sosyal devlet kurumlarnn adm adm tasfiyesini hedefleyen ilk nemli neoliberal dnmler 24 Ocak 1980de balatld; 12 Eyll rejimi tara-fndan anayasal, yasal gvencelerle ve sol muhalefetin bastrlmasnn verdii ortamdan yararlanlarak nemli boyutlarda hayata geirildi ve sonraki iktidarlar tarafndan otuz yl boyunca srdrld; gelitirildi.

  Bu dnmn ana eleri, retim aralar ve altyap zerinde kamu mlkiyeti-nin ortadan kaldrlmas; devlet mdahalelerinin tasfiyesi; tm alanlarda kent ve kr emekileri lehine oluturulmu blm ilikilerinin ve sosyal devlet dzen-lemelerinin adm adm zelletirilerek, ticariletirilerek ve piyasaya devredilerek tasfiye edilmesidir.

  Piyasa, kapitalist bir sistemde vazgeilemeyecek bir aygttr; ama adaletsiz, ar-pk sonularnn siyaset yoluyla devlet yoluyla dzeltilmesi gereken bir aygt. Tek bana braklrsa sistemi gaddar ve bizi vahi kapitalizme geri dndrmenin arac olur. Halk snflarn aresizlie mahkum ederek siyaset dna srkleme-nin de ana mekanizmasdr. Piyasaya tam teslimiyet, bu nedenlerle sermayenin toplumlarmz zerindeki snrsz tahakkmn salayacak en etkili yntemdir.

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  26

  EMEKLER VE SALIK EMEKLER

  Tlin ngen. Prof. Dr., Ankara niversitesi, Siyasal Bilgiler Fakltesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Ynetimi Blm. Ankara.

  Snfsal konumlar en tartmal meslek gruplarnn banda hi kukusuz hizmet sektr ile kamuda alan emekiler gelmektedir. zellikle eitim, salk ve sosyal alma gibi kamusal hizmet alanlarnda i gren emekilerin hangi snfa dahil olduklar, literatrde olduu kadar alanlarn kendi aralarnda da gr ayrlklarna yol aan bir konudur. Bunun balca nedeni, snflarn tanmlanmas konusunda birden fazla yaklamn bulunmasdr.

  rnein hakim paradigma olan Weberci kuram, snflar retim sreci iindeki nesnel yerlerinden ok pazardaki geim kaynaklar/yaam koullarna gre birbi-rinden ayrt ettiinden, dorudan kol gcne dayanan emek etkinliinden (maddi mal retiminden) ziyade zihinsel etkinlie dayanan (hizmet sunumunda bulunan) bir ite alanlar, ii snfndan (mavi yakal) ayrmakta, orta snflar ('beyaz yakal') kapsamnda deerlendirmektedir. Buna karlk snflar smr ilikileri balamnda tanmlayan Marksist yaklam, dorudan reticilerin kendi iinde bylesine keyfi bir biimde blnmesine kar kmakta; ister maddi bir mal retmek isterse hizmet sunmak biiminde olsun artk deerin retimine dorudan ya da dolayl olarak katkda bulunan tm alanlar nesnel olarak ii snf yesi (kolektif ii) saymaktadr.

  Benzer durum kamu alanlar asndan da geerlidir. Nitekim baz yeni Mark-sistler de dahil olmak zere Weberci dnrlerin tamam, sermaye yerine dev-let adna i grdkleri (dolaysyla gelirlerini sermaye yerine devlet gelirlerinden elde ettikleri) ve ounlukla kullanm deeri yaratan bir emek etkinlii ortaya koyduklar, ayrca asl ilevleri toplumsal yeniden retimi gerekletirmek olup, gerek emek gerekse rn sunumu asndan dorudan pazar koullarna tabi olmayan ilerde altklar iin kamu alanlarn, ya ayr bir snf ya da orta snf dilimi olarak grmektedirler. Oysa Marksist yaklam, baz istisnalar dnda kamu alanlarnn da byk bir blmn ii snf dahilinde deerlendirmek-ten yanadr.

  Bildiride nce ana hatlaryla yukarda deinilen yaklam farkllklar ile bunun pratikteki sonular zerinde durulacaktr. Ardndan zgl bir meslek kategorisi olan hekimler ile dier salk alanlarnn snfsal profilleri belirlenmeye alla-caktr. En son olarak da salk iinin eliik doasndan kaynaklanan kimi zel-likler ile bunun alanlarn bilin ve tutumlar zerindeki etkileri deerlendirile-cektir.

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  27

  27

  ARTI-DEER TEORLER VE SALIK SEKTRNDEK YER

  lker Belek. Do. Dr., Akdeniz niversitesi Tp Fakltesi, Halk Sal Anabilim Dal. Antalya.

  Kapitalizm, Smr ve Art-Deer

  Kapitalist retim ilikilerinde toplumsal zenginlii yaratan emek-gcdr. Emek-gc, bunu, kapitalistlerin mlkiyetindeki iliklerde, hammaddeleri retim ara-larnda ileyerek gerekletirir.

  Kapitalistlerin servetinin yaratcs da emek-gcdr. Kapitalistler, retim arala-rnn mlkiyetine sahip olmann kendilerine kazandrd hakla emek-gc tarafndan retilmi rnn bir ksmna karlksz olarak el koyarak servet birikti-rirler.

  Art-deer, emek-gcnn rettii emein kapitalistlerce el konulmu ksmdr. Art-deer ve onun birikmi hali olan servet bu nedenle hrszlktr.

  Marxn art-deer ve smr tanmlar ok ksaca ve kabaca yukardaki gibi zetlenebilir. Kapitalist retimin her sektrnde, her aamasnda bu iliki geer-lidir.

  Marxtan nce zenginliin kayna olarak toprak ve ticaret grlyordu. phe-siz bu ilikilendirme retim tarzlarnn tarihsel geliim sreciyle dorudan iliki-liydi. Feodalite dneminde, yani temel retim biiminin tarm olduu dnemde, iktisatlarn zenginliin kayna olarak topra grmeleri doald. Benzer ekilde, kapitalizmin ticari aamasnda da rnlerin karlkl deiimine dayanan ticari faaliyet zenginliin kayna olarak deerlendiriliyordu.

  Marx ise toplumsal zenginliin, kapitalistlerin servetinin, retim ortamndaki smrnn ve ii snfnn ezilmiliinin kaynanda dorudan meta retimi srecindeki ilikileri saptamtr.

  Bu entelektel srama dorudan ok zel ve nemli siyasal balantlara sahiptir: Bunlar toplumun uzlamaz snfsal yapda olduu, snf atmasnn toplumsal deiimin dinamiini oluturduu saptamalar ve bunlardan hareketle de snf atmasnn sosyalizme balanaca ngrsdr.

  Salk Hizmetlerinin Kapitalist retim likilerindeki Yeri

  Emek-gcnn kapitalistler asndan, kapitalistlerin karna olan ilevini yerine getirebilmesi iin salkl olmas gerekir.

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  28

  Aslnda bu zorunluluk kapitalizmi nceleyen retim tarzlar asndan da geerli-dir. retim, en azndan o retimi gerekletirecek kadar salkl ve eitimli emek-gcne gereksinim duyar.

  Kapitalizmi, kendisinden nceki retim tarzlarndan ayran ey, retim aralar-nn gelimiliiyle balantl biimde, salkl emek-gcne olan gereksinimin nceki retim tarzlarna gre hem niteliksel hem de niceliksel olarak artm ol-masdr.

  zellikle, bant tipi retim aamasndan itibaren, tek bir iinin herhangi bir so-runu nedeniyle bant zerindeki yerini alamamas, btn bandn durmasna neden olmaya balamtr.

  te o aamada, kapitalist i ilikileri iine i ynetimi ve i sal gibi tartmala-rn girmeye baladn grrz.

  Kapitalist retim ilikilerinde, salk hizmetinin ilevi, retim bandnn (bant tipi retimde), retim hcresinin (esnek retimde) durmasn engelleyecek ekilde salkl emek-gcnn retilmesini gerekletirmektir.

  retimi gerekletiren emek-gcnn nitelii ne kadar yksekse (ki bu onun gerekletirdii iin niteliiyle ilikilidir) salkl emek-gcne olan gereksinim de o derecede yksektir ve bu balamda da salk hizmetinin nemi artar. Bunun tesinde iilere salk hizmeti sunmak kapitalistler asndan yalnzca bir mali-yettir ve salk hakknn geniletilmesi ii snfnn verecei mcadeleye baldr.

  Demek ki, iiye sunulacak salk hizmetinin niteliini belirleyen iki temel faktr, emek-gcnn yapt ile belirlenmi nitelii ile ii snfnn ortaya koyduu snf mcadelesi dzeyidir. Bunun dnda yedek ii snfnn boyutlar, yani birey olarak iinin kendi yedekleriyle ikame edilebilirlii de iinin deerini ve bu balamda da kendisine sunulma zorunluluu bulunan salk hizmetinin nice-lik ve niteliini belirler.

  Emek-Gcnn Meta Karakteri ve Bir Meta Olarak Emek-Gcnn Deerine Katlan Salk Hizmeti

  Kapitalizmde her ey deiim iin retilir ve deiim iin retilen rnlere Marx meta der.

  Bu anlamda emek-gc de bir metadr.

  Bir meta olarak emek-gcnn deeri, kendisinin ve bakmakla ykml olduu ailesinin yeniden retimi iin gerekli emek zamanyla llr.

  Emek-gcnn yeniden retimi iin gereksinimlerinin asgari dzeyde de olsa karlanmas gerekir. Kapitalistlerin asgari cret olarak tanmladklar cretin objektif dayana da budur.

  Emek-gcnn iinin banda her gn iini gerekletirebilecek fiziksel, ruhsal ve sosyal btnlk halinde bulundurulabilmesi iin eitim, salk, beslenme, barn-

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  29

  29

  ma, elenme, reme ve ulamla ilgili gereksinimlerini karlayacak bir gelirle cretlendirilmesi gerekir.

  Bunun da tesinde, eer kimi gereksinimler, bireysel olarak tatmin edilme inisi-yatifine braklamayacak kadar nemliyse, o zaman kamusal gvence altna alnmalar zorunluluu doar.

  rnein, barnma gereksiniminin karlanmas iinin kendi inisiyatifine brakla-bilir. Ancak eitim ve salk byle deildir. Her ikisi de bu nedenle kamusal mekanizmalarla bir yandan gvenceye alnr, bir yandan da zorlayc kurallara balanr. rnein, ilkretim zorunlu tutulur ve kimi alarn yaptrlmamasnn ceza yasalarnda karl vardr.

  Salk Hizmetinin Deeri Salkl Emek-Gcnn Deeri Kadardr

  Salk hizmetinin deeri rettii salkl emek-gc kadardr. retilen salkl emek-gc ise retim hattndan salk sorunu nedeniyle kopan emek-gcnn neden olduu retim kaybyla llebilir.

  Bu anlamda salk hizmetinin kendisi dorudan bir deer retmez. Salk hizme-tinin deeri hizmetle retim hattna gnderilen emek-gcnn deerine tabidir. Kapitalist, tedavi edilerek retim hattna gnderilen emek-gcnn rettii de-erden kendisine art-deer ayracana gre, kapitalist retim srecinin dier sektrlerindeki smr ilikileri dorudan salk hizmetinin deerini ve salk sektrndeki smr derecesini belirleyecek demektir.

  Bu anlamda salk sektr, kapitalist ekonomide dier dorudan deer reten sektrlerin arasna skm bir karaktere sahiptir.

  Salk Sektrnde Emek Smrs Giderek Artacaktr

  Yukarda tanmlanan arada kalmlk salk sektrnde emek smrsn dier sektrlere gre younlatran bir ortam yaratmaktadr. Bu ortamn iki dz-lemde ele alnmas uygun olur:

  Birincisi: Yeniden ve artan oranda vahileen kapitalist retim ilikileri zeminin-de, emek maliyetlerinin drlmesi amacyla balantl olarak salkl emek-gcnn yeniden retilmesinin de maliyetinin drlmesi hedeflenmektedir. Bu zellikle kamu salk hizmet ve harcamalar zerinde bir basn oluturmak-tadr.

  kincisi: Kamu salk sektrnn basklanmas, kanlmaz biimde zel salk sektrnn gelimesine neden olmakta ve zel salk sektr kamu tarafndan deiik mekanizmalarla zel olarak da desteklenmektedir. Ancak zel salk kurumlarna yatrm yapan sermaye gruplarnn para kazanma amalar, emek maliyetlerinin drlmesi genel hedefinin ekillendirdii iktisadi ortamda, zel salk kurumlarndaki smr derecesini artracak ynetiim tekniklerini ayrca harekete geirmektedir.

  Bunun dnda Trkiye asndan ok nemli bir gelime de salk emekilerinin alma koullarnn ktlemesiyle ilikilidir. O da halkn salk hizmeti kullanma

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  30

  sklndaki yksek ivmeli arta baldr. Bu gelime i ykn ve i younluu artrmakta, alma srelerini uzatmakta ve reel saatlik cretin dmesine neden olmaktadr.

  Bugn eitim hastanelerindeki asistanlarn saatlik creti asgari cretin altndadr.

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  31

  31

  PANEL-2

  TRKYEDE KAMU HASTANE BRLKLER VE KAMU ZEL ORTAKLII

  Yrtc: Bedriye Yorgun. SES Merkez Yrtme Kurulu yesi. Ankara.

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  32

  KAMU HASTANE BRL, KAMU ZEL ORTAKLII NEDR? NEDEN, KM(LER) N TERCH EDLYOR?

  Kayhan Pala. Prof. Dr., Uluda niversitesi Tp Fakltesi, Halk Sal Anabilim Dal. Bursa.

  Kamu Hastane Birlikleri

  Sigorta ile finansmann saland salk sistemi modelleri, salk rgtlenmeleri-ni gereksinimlerine uygun olarak yapabilmek ura ierisindedir. Sosyal sigor-tann baat olduu sistemlerde kurulmaya allan kamu hastane birlikleri bu arayn rndr ve temel olarak maliyet snrlama politikalar ile gndeme getirilmektedir. Adnda kamu gemesine karn, bir sre sonra kurulan birlik zel bir salk giriimi modeline dner ve sunu/istem dengesi ile bir piyasa olumas halinde yaar; aksi halde arsas ve/veya binas ile birlikte kar maksimi-zasyonunun bir arac olarak tarihin tozlu yapraklar arasnda kaybolup gider.

  Kamu hastane birlikleri, devletin tedavi edici hizmetlerden ekilmesinin yollarn-dan biri olarak karmzdadr. Bu haliyle kresel kapitalizmin gereksinimlerini karlamaktadr. Artk hastane szc salk iletmesi kavram ile yer dei-tirmi durumdadr.

  Anmsanaca gibi, Dnya Bankas (DB) Haziran 2002de yaynlad bir rapor-da Her iki Bakanlk da, u anda yksek ncelik vermedikleri daha nemli g-revler tadklar iin, mevcut yaplarnn zn oluturan salk hizmetlerinin retilmesi ve sunulmas iiyle gerekte dorudan ilgili olmamaldr diyerek, Salk ve alma Bakanlklarnn salk hizmeti sunumundan ekilmesi gerektii ile ilgili tavrn aka ortaya koymutu.

  nce alma Bakanl SSK hastanelerini Salk Bakanlna devrederek salk hizmeti sunumundan ekildi. Bu sreci kamuda salk hizmeti sunumunun tek elden ynetilmesi asndan olumlu bulduumuzu; ancak bunun hastanelerin zelletirilmesini kolaylatrmak iin atlan admlarn ncl olmamas gerektiini pek ok kez vurguladk. Ardndan 2004 ylnda karlan Kamu Ynetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yaplandrlmas Hakknda Kanun ile Salk Bakanl- Tara tekilat kapatlan bakanlklar arasnda yer ald. Bu kanuna gre Salk Bakanl tara tekilatnn grev ve yetkileri, eitim hastaneleri hari, salk evi, salk oca, salk merkezi, dispanser ile hastaneler ara, gere, ta-nr ve tanmaz mallar, alacak ve borlar, bte denekleri ve kadrolar ile birlikte olmak zere personeli il zel idarelerine devredilecekti. Ancak zamann Cumhurbakan tarafndan Kanun veto edildi ve Hkmet ayn yasada srarl olmaynca da yrrle giremedi.

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  33

  33

  Salk Bakanlnn DBnn direktifleri dorultusunda ikinci ve nc basamak salk hizmetlerinden ekilmesinin ikinci denemesi imdi Kamu Hastane Birlik-leri Pilot Uygulamas Hakknda Kanun Tasars ile hayata geirilmeye all-maktadr.

  Kanun tasars hem TBMM Salk, Aile, alma ve Sosyal ler Komisyonu hem de TBMM Plan ve Bte Komisyonu tarafndan kabul edilmi durumdadr. Ta-sarnn nmzdeki gnlerde TBMM Genel Kurulunda grlmesi (belki de buna gerek kalmadan bir kanun hkmnde kararname ile karlmas) beklen-mektedir. Tasar genel olarak devlet hastanelerinin ynetiminin bir mtevelli heyete devredilmesi, tm personel ile birlikte hekimlerin de szlemeli olarak i gvencesinden yoksun altrlmas, kamu hastanelerin de snflandrlmas ve hastanelerin kendi gelirleriyle yaamaya zorlanmas yaklamn benimsemekte-dir.

  Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulamas Hakknda Kanun Tasars aslnda Hkmetin salk alannn zelletirilmesi giriiminin bir parasdr. Hkmet, 2008 ylnn son gnnde Resmi Gazetede yaynlad Avrupa Birlii Mktese-batnn stlenilmesine likin Trkiye Ulusal Programnda bu durumu devletin salk alanndaki paynn azaltlmas biiminde ortaya koymutur: zelletirme vizyonu erevesinde nmzdeki dnemde, devletin bankaclk, hava ve deniz ulam ile lokomotif ve vagon retimi, et-balk rnleri piyasas, eker, ttn ve ay rnlerinin ilenmesi, petro-kimya sanayi, malzeme alm, elektrik datm ve toptan ticareti, ans oyunlar, MKB, altn borsas, eitli kamu hizmetleri (ara muayene istasyonlar, otoyol/kpr iletmecilii, belediye-p/atk toplama ve yeniden deerlendirme), telekomnikasyon ve turizm alanlarndan tamamen ekilmesi; bunun yan sra, elektrik retimi, su ebekesi, kanalizasyon altyaps, salk, eitim, savunma, radyo-televizyon yayncl, doal gaz piyasas, kmr ve dier maden iletmeciliindeki paynn azaltlmas hedeflenmektedir.

  Salk Bakanl 2009-2013 Stratejik Plan incelendiinde, Bakanln Kamu Hastane Birliklerini 2013 ylna kadar tamamlamay hedefledii anlalmaktadr. Hkmet Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulamas Hakknda Kanun Tasars iin ne srd genel gerekeler ierisinde verimsizlii n plana kartarak; hem idari ve mali zerklie hem de hastanelerin ynetim anlayndaki eksiklik-lere vurgu yapmaktadr. Srayla bu gerekeleri incelemeye alalm.

  Kamu Hastanelerinin Verimsiz Olduu Doru mudur?

  Hayr. Verimlilik bir plan, program ya da projenin uygulan ile elde edilen sonularn, o i iin harcanan para miktar ile karlatrlp, sonularn harcama-ya deip demediini ifade etmektedir.

  Neoliberal reformlar benimseyenler, salk reformlarnn etkilerini lmek ve salk sisteminin performansn deerlendirmek iin tahsisat verimlilii, teknik verimlilik, salk hizmetlerine ulamda eitlik, finansman eitlii ve finansal sr-drlebilirlik gibi gstergeleri kullanmaktadr. Hastane hizmetlerinin verimlilik ve uygunluunun gelitirilmesine ynelik yaklamlar ise drt ana balkta toplan-

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  34

  maktadr: 1) deme sistemleri 2) hizmet kalitesi stratejileri 3) ynetim teknikleri 4) klinik performans stratejileri.

  Kamunun verimsiz olduu iddialar, bu iddiay ortaya koyanlar asndan bile kendi iinde kimi elikiler iermektedir. Sz gelimi, deme sistemleri zerinden her hangi bir deerlendirme yapmakszn, kamu hastanelerini verimsiz olarak aklamak bilimsel olmad gibi gereki bir yaklam da deildir. nk fi-nansmann sigorta yoluyla saland salk sistemlerinde, tek bana geri deme kurumlarnn kii bana, olgu bana ya da hizmet bana deme yaklamlar bile salk ekonomisi asndan ayrntl olarak incelenmesi gereken bir zelliktir.

  Hastanelerde verimlilik kavram salk ekonomisi asndan pek ok parametre zerinden deerlendirilir. En sk kullanlan ltlerden birisi yatak doluluk oran-dr. Kaba bir deerlendirme olmasna karn; kamu hastanelerinin byk bir ounluunda (Siyasi gerekelerle nfus gzetilmeksizin alm hastaneleri saymazsak) yatak doluluk oranlarnn yksek olduu bilinmektedir. Yaplan aratrmalarda, verimlilik ltleri deerlendirildiinde kamu hastanelerinin zel hastanelerin bir oundan verimli olduu ortaya karlmtr.

  Ynetsel zerklik Bu Yasa ile Salanabilir mi?

  Hayr. zerklik, Trk Dil Kurumu tarafndan Bir topluluun, bir kuruluun ayr bir yasaya bal olarak kendi kendini ynetme hakk biiminde tanmlanmak-tadr. Felsefi olarak zerklik, bir kiinin, bir topluluun kendi uyaca yasay kendisinin koymas anlamna gelmektedir. Kamu hastane birlikleri ile ilgili yasa-ya bakldnda; hastaneleri salk alanlarnn deil; salkla hi ilgisi olmayan bir heyetin ynetmek zere grevlendirilmeye alld anlalmaktadr. Dolay-syla, bu yasann hastanelerde zerklii salamak gibi bir amacnn olmad aktr.

  Hastaneleri ynetmek zere oluturulan mtevelli heyetlerde l genel meclisi tarafndan belirlenen iki ye (Hukuku ve mali mavir/muhasebeci), Vali tara-fndan belirlenen bir ye (iletme/iktisat/maliye), Salk Bakanl tarafndan belirlenen bir ye (Hekim), Salk Bakanl tarafndan belirlenen bir ye (Drt yllk yksek renim mezunu), Ticaret Odas tarafndan belirlenen bir ye ve l Salk Mdr/yardmcs yer alacaktr. Mtevelli heyette yer alan yedi yeden yalnzca birinin hekim olma zorunluluu bulunmaktadr. yelerinin niteliine bakldnda; bu yapnn kamu hastanelerinde zerklii salamasnn mmkn olmad aktr. stelik Ticaret Odas temsilcisinin de ierisinde yer ald bu yap kamu hastanelerinin ticari bir iletmeye dntrldnn de ak kant-dr. Hastane alanlar braknz kendi kendilerini ynetmeyi; tam aksine hasta-ne kendi gelirleriyle giderlerini karlayabilsin diye; tamamen kapitalist bir ksr dngnn iine srklenmi olacaktr. Bu yasann yrrle girmesi halinde kamu hastanelerinin yurttalarmzn salk hakkn salamak zere hizmet sun-ma anlay tamamen ortadan kalkabilir. stelik, eer temel ama Salk Bakan-l tarafndan dile getirildii gibi hastanelerin zerkletirilmesi ise; o zaman Bakanlk neden ie hastane yneticilerinin seimle ibana gelmesine ynelik bir dzenlemeyle balamamaktadr?

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  35

  35

  Kamu Hastaneleri ve Mali zerklik: Hekimleri, Salk alanlarn ve Toplumu Ne Bekliyor?

  Yasada mali zerklik ile getirilmeye allan; hastanelerin kendi gelirleri ile giderlerini karlamak zorunda braklmasdr. Bir baka deyile hastaneler tam anlamyla bir iletmeye dntrlmektedir. Ya gelirleri giderlerini karlamaya yetmezse? lk nce salk alanlarnn zlk haklar trpanlanacak, ardndan sunulan hizmetin yelpazesi daraltlacak ve son olarak da zellikle arsa/binas deerli hastaneler elden karlacaktr. Bu yasa ile hekimler ve salk alanlarn uzun alma saatleri, dk zlk haklar, rekabet, i gvencesi olmakszn a-lma ve isizlik; toplumu ise salk hizmeti niteliinde azalma, hizmete eriimle ilgili sorunlar ve arsa/bina deeri yksek hastanelerin zaman iinde kapanma riski beklemektedir.

  Yasa tasarsnda en dikkat eken maddelerden birisi; mtevelli heyetlere hastane arsasnn ve binalarnn kiralama ve satma yetkisinin verilmesidir. zlerek sy-lemek gerekir ki; bu yasann yaklam kamu hastanelerinin elden karlmas ve zellikle deerli arsalarn/binalarn ranta teslim edilmesidir.

  Kamu Hastanelerinin Snflanmas Ne Anlama Geliyor?

  Tasar ile kamu hastaneleri de hizmet altyaps, organizasyonu, kalite, verimlilik ve hasta memnuniyetine gre Adan Eye kadar snflanmaktadr. Snflama hastanelerle snrl kalmayacak, ardndan yurttalarmz ve salk alanlar da zorunlu olarak snflandrlacaktr. A grubu insanlar A grubu hekimlerin alt A grubu hastanelere bavurabileceklerdir. Ya dierleri? Hastanelerin snflandrl-mas ok tehlikeli bir yaklamdr ve konunun taraflar ile bir uzlamaya varlma-dan hayata geirilmesi halinde salkta yaanan eitsizlikler daha da artacaktr.

  Kamu Hastanelerindeki Kt Ynetim Nereden Kaynaklanyor?

  Salk politikalarnn temel belirleyici etkisine ek olarak, kamu hastanelerinin bir blmnde kt ynetimin varl yadsnamaz. Ancak bu kt ynetim liya-kat/kariyer yaklam gzetilmeden gerekletirilen ynetici atamalar ve ynetim srelerinin izlenmemesi/denetlenmemesi ile ilgilidir. Eer Salk Bakanlnn kt ynetimle ilgili bir yaknmas varsa; sorun hastaneleri elden kararak deil, kt ynetime yol aan kk nedenlerin ortadan kaldrlmas ile zmlenebilir.

  Salk Alannda Kamu-zel Ortakl

  Kamu-zel Ortakl (KO) her ne kadar adnda ortaklk szc gese bile, gerek anlamda ortaklk olarak adlandrlamayacak bir kavramdr. Ksaca kamu-nun zel sektrden ald hizmet ve arsas kendinden olmak zere yaptrd ve uzun bir sre sonra sahibi olaca binalar karlnda kira demesi biiminde tanmlanabilir. Ortaklardan birinin dierine kira dedii bir birlikteliin ticari olarak ortaklk olarak nitelendirilmesi sz konusu olamayacana gre; aslnda bu sistemi kamudan zel sektre kaynak aktarmak olarak tanmlamak daha doru olacaktr.

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  36

  KO yeniliki ve byk finansman gerektiren kamu hizmetleri iin kstl mali kaynaklar olduu artk hepimize ezberletilen kamuya nemli bir seenek olarak karmza karlyor. Sz gelimi yz yllk ve artk epeyce eskimi kamu hastanelerinin hkmetler tarafndan salanacak finansmanla yeniden yapl-mas mmkn olmadndan, zel sektr tarafndan yaplarak kamuya kira karlnda hizmet sunmas yurttalarn yeni ve ada hastanelerden hizmet almasn kolaylatracak yepyeni bir model olarak sunulmaktadr.

  Sz fazla uzatmadan nemli soruyu muhataplarna yneltmekte yarar bu-lunmaktadr:

  1. Salk gibi sosyal hizmetler sz konusu olduunda hep kstl olduu bilinen kamu kaynaklar, konu, batan bankalar ya da irketlere geldi-inde birdenbire nasl oluyor da kstl olmaktan kabiliyor ve lkeye gre milyar/trilyon dolar tutarndaki kaynaklar banka/irketlerin kurta-rlmasna aktarlabilmektedir? 2001 ekonomik krizi srasnda Trkiyede bankalarn kurtarlmas iin harcanan milyar dolarlar ve 2008 krizi sra-snda ABDde banka/irketlerin kurtarlmas iin kamu btesinden ak-tarlan trilyon dolarlar bu konudaki arpc rnekler olarak karmzda-dr.

  2. Trkiyedeki rneklerden yola karsak, yl iinde yaptrlp toplam 28 yl boyunca yksek kira denecek hastanelerin bu yntemle yapt-rlmasnn toplum asndan ekonomik yarar nedir? nk 28 yl bo-yunca yaklak olarak ylda yz milyon TL tutarnda kira denecek hastanelerin yapm bedeli neredeyse bir yllk kira tutarna eittir. Dona-nm ve iletme giderleriyle birlikte toplam olarak be yllk kira bedelinin tm masraflar karlayabilecei varsaylsa bile, geriye kalan yirmi yl boyunca aktarlacak tutar nasl aklanabilir? Bu yntemin salk eko-nomisinin temel kurallarna gre verimsiz olduu aktr ve tek bana ngilteredeki rnekler bile bu verimsizlii ortaya koymak bakmndan pek ok kant ortaya karmaktadr. yleyse bu srarn nedeni nedir?

  3. KO yntemi lkemizde kamps hastaneler kurmak yaklamyla bir-likte gndeme getirilmitir. Bu yntemle kentlerin dnda byke alan-larda be-alt hastane birden kurulacak; kent merkezlerindeki kamu has-taneleri buraya tanacaktr. Kamu hastane birlikleri modeli ile salk hizmetlerinden tamamen ekilmeyi planlayan Salk Bakanlnn, ka-mu hastanelerini yenilemek adna byle bir finansman/hizmet modeli arayna ynelmesinin gerek gerekeleri nelerdir? Bu soruya ek ola-rak, kent merkezindeki rant deeri yksek kamu hastanelerinin arsa ve binalarnn nasl deerlendirilmesinin planland da sorulabilir.

  Kukusuz sorular yukardaki soruyla snrl deildir. Ancak bu temel sorulara verilecek/bulunacak yantlar, KO yntemini anlamamz kolaylatracaktr.

  ncelikle unu sylemek zorundayz: Kamu kaynaklar yurttalarn sosyal gereksinimlerini karlamak asndan yetersiz deildir. Kamu kaynakla-

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  37

  37

  rn yetersiz olarak gsteren ve snrl hale getiren siyasi tercihlerdir. Biz bundan on yl nce Sala ayrlan pay yetersiz dediimizde, kamu kaynaklarnn snr-l olduunu iddia edenler; neoliberal salk reformlar sz konusu olunca bu snrll birden bire unutup, kresel kapitalizmin gereksinimlerini karlamak ve kamudan zel sektre kaynak aktarmak amacyla deyim yerindeyse kesenin azn averdiler.

  kincisi, KO verimli bir yntem deildir. Salk Bakanl Kamu zel Or-takl Daire Bakanl tarafndan 30.06.2011 tarihinde yaplan ak eksiltme ihalesi ile Ankara Etlik Entegre Salk Tesisi Yapm ine ilikin ihale yaplmtr. hale sonucunda Ankara/Etlik/Kasalar mevkiinde, 1.550.000 metrekarelik alanda 3056 yatakl salk tesisi ina edilecei aklanmtr. Ayrca hale ile ayrca kul-lanmda olan yedi hastanenin yeni tesise tanaca, devredilen hastane binala-rnn ise ihaleyi alan firmalarca ticari amalarla kullanlaca aklanmtr. Yine bu ihale kapsamnda yklenicilere grntleme ve laboratuvar hizmetlerinin de aralarnda bulunduu baz hizmetlerin iletmesi de bu ihale ile devredilmitir. hale ilanna gre Ankara-Etlikde yaplacak kampste 504 yatakl genel, 344 yatakl kadn hastalklar ve yeni doan, 496 yatakl ocuk, 328 yatakl KVC, 328 yatakl onkoloji ve ocuk onkolojisi, 456 yatakl ortopedi, 300 yatakl fizik tedavi ve rehabilitasyon, 200 yatakl ruh ve sinir hastalklar ve 100 yatakl yk-sek gvenlikli adli psikiyatri hastanesi olmak zere toplam 3056 yatak buluna-caktr. landa, ihalenin belli istekliler arasnda ihale yntemiyle yaplaca ak-lanmtr. Yklenicinin projenin finansman, uygulama projesini, tasarmn, inaatn, medikal cihazlar ve dier ekipman tedarikini ve tesis iin gerekli mefru-at salayaca belirtilmitir. lana gre yklenici, tesislerin bakm ve onarm, grntleme, laboratuvar ve dier tbbi destek hizmetleri ile bilgi ilem, sterili-zasyon, amar, temizlik, gvenlik ve yemek dahil olmak zere destek hizmetle-rinin sunumunu salk hizmetleriyle uyumlu ve Bakanlk onayn alacak ticari alanlarn yapm ve iletmesini de stlenecektir. Proje kamu zel ortakl modeli ile gerekletirilecek ve yapm dnemi 42 ay, iletme dnemi 25 yla kadar ola-caktr. landa yklenicilerde aranan mesleki ve teknik ltler de aklanmtr. ortaklklarnn bu ltleri birlikte ya da alt ykleniciler araclyla da karlaya-bilecekleri belirtilmitir. Ankara-Etlik ihalesi ak eksiltme yntemiyle 30.06.2011 tarihinde yaplm, 319 Milyon TL yllk kira bedeli ile en avantaj-l teklifi veren Astaldi SPA-Trkerler naat A.. zerinde kald aklanmtr. Ayn gnlerde Salk Bakan Prof. Recep Akda, Dou ve Gneydounun en byk hastanesini, memleketi Erzurumda yaptrmaya karar vermi ve 1200 yatakl salk kompleksinin bedelinin yaklak 260 milyon TLye mal olaca hesaplanmtr. hale 7 Nisan 2011de yaplm ve bir inaat firmas 173,7 mil-yon TL teklif vermitir.

  Toplam 3056 yatak iin 28 yl boyunca (her yl gncellenmek kouluyla) ylda 319 milyon TL kira demekle (Toplam olarak 9 milyar TLden daha fazla bir para denecektir), 1200 yatakl hastaneye 174 milyon TL karlnda sahip olmak karlatrldnda; hangisinin verimli olduunun tartlmas sz konusu deildir.

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  38

  Salk Bakanl Salk Hizmeti Sunumundan ekilmektedir. Bu e-kilmenin yanll bir yana, ekilmeye karn KO ile ok sayda salk kamp-snn kurulmaya allmas; tamamen kresel sermayeye kaynak aktarlmas amacn tamaktadr.

  Son Sz Yerine

  Kamu hastanelerinin zelletirilmesi, tek bana salk alan ile ilgili bir dzenle-me olmaktan oktan kmtr. Kresel kapitalizmin en bata eitim ve salk olmak zere tm sosyal alanlar daha ok paraya dntrme abas, toplu-mun emeki kesimlerinin gl bir biimde direnmesi gereken ortak hatt hepi-mize gstermektedir. Aksi halde hayatn her alanndaki eitsizlikler daha da de-rinleecektir.

  Kaynaka

  1. Bayer Y. 260 milyonluk ihalede 10 firma kapt ama... http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/18408965.asp?yazarid=42

  2. Bursa Tabip Odas (2010). Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasars Ne

  Getiriyor, Ne Gtryor? Sempozyum Kitab. 5 Haziran 2010. Bursa

  Tabip Odas. Ulam adresi:

  http://www.bto.org.tr/yayinlar/raporlar/kitapkamuhastanebirlikleri.pdf .

  3. Pala K. Kamu hastane birlikleri: Hekimleri nasl bir gelecek bekliyor?

  Hekimce Bak, 2010; Ocak-ubat-Mart 74:33-34.

  http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/18408965.asp?yazarid=42http://www.bto.org.tr/yayinlar/raporlar/kitapkamuhastanebirlikleri.pdf

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  39

  39

  SALIKTA KAMU HASTANE BRLKLER VE KAMU ZEL ORTAKLII HANG AAMADA, NASIL DEVAM EDECEK?

  Alpaslan Trkkan. Yrd. Do. Dr., Uluda niversitesi Tp Fakltesi, Halk Sal Anabilim Dal. Bursa.

  Salkta Dnm Program (SDP) ad altnda 2003 ylnda uygulamaya konan reform paketinin birinci aya, salk hizmet sunumu ile finansmann ayrlarak, sosyal gvenlik kurumunun (Emekli Sand, Ba-Kur, SSK) Genel Salk Sigortas (GSS) ats altnda birletirilmesidir. Birinci basamak salk hizmetleri-nin dzenlendii Aile Hekimlii ikinci aya oluturur. Programn nc ayan ise; Salk Bakanln yeniden yaplandrarak, salk hizmeti reten kurumdan, salk politikalarnn belirlenmesi, koordinasyonu ve denetimden sorumlu hale dntrecek olan, ikinci ve nc basamaa ynelik dzenleme oluturur. Salkta Kamu Hastane Birlikleri ile Kamu zel Ortakl balklar ayr incelene-cek olmakla birlikte ayn ama uruna giriilen dzenlemeler olduklar saptama-snn batan yaplmasnda yarar vardr.

  Kamu Hastane Birlikleri

  lk ad Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulamas Hakknda Kanun Tasars olan ve 9 maddeden oluan dzenleme 06 Mart 2007 gn TBMM Bakanl-na sunulmutur. Tasar iki komisyon (Salk, Aile, alma ve Sosyal ler Komisyonu ile Plan ve Bte Komisyonu) tarafndan deerlendirilmi, Kamu Hastane Birlikleri Kanunu Tasars ad ile ve madde says 16ya karlarak kabul edilmitir. Tasarnn komisyonlara gnderilen halinde 40 birlik oluturacak olan pilot uygulama, komisyonlarda pilot uygulama yerine, ayn anlamda Bakanlar Kurulunun belirleyecei illerde uygulanacak ekilde 90 birlik olutu-rulmas eklinde deitirilmitir. Son halini alan tasarnn nmzdeki gnlerde TBMM Genel Kurulunda grlmesi beklenmektedir.

  Tasar Salk Bakanlna bal ikinci ve nc basamak salk hizmeti sunan hastaneleri; snflandrarak, birlik bnyesinde toplamakta, ynetimlerini meslek-leri ve kimi zellikleri tanmlanm kiilerden oluan Ynetim Kuruluna devret-mekte, yasal statlerini deitirerek kamu tzel kiiliine dntrmekte, tm alanlar szlemeli statde i gvencesinden yoksun altran, kendi gelirleri ile yaamak durumunda kalan iletmelere evirmektedir. Tasarda gemeyen iletme tanm, Salk Bakanlnn yaymlad Trkiye SDP lerleme Rapo-runda idari ve mali zerklie sahip iletmeler eklinde belirtilmektedir. Tasar zellikle salkta zelletirmeye hazrlk olduu, salktaki eitsizlikleri artraca ve ierii asndan sendika ve rgtler tarafndan eletirilerek salk gndemine tanmtr.

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  40

  Yasa Tasars genel gerekesinde; dnyadaki ynetim anlay ve yapsndaki deiim, halkn artan ve eitlenen talepleri, yeni beklentileri vurgulanmakta, Trkiyede kamu ynetiminin temel sorunlar olarak; uygun grev dalm ya-plmamas, merkezi hkmete ar bamllk, katlmn salanamamas ve temel fonksiyonlara zaman ayramama gsterilmektedir. Tasarda hedef hastane hiz-metlerinin kar amal olmayan, verimli ve etkin ekilde sunulmas olarak bildi-rilmektedir.

  Gelecee ynelik deerlendirme yapmaya olanak tanmas asndan Salk Bakanl stratejik planlar deerlidir. Salk Bakanl 2010-2014 stratejik plan stratejik ikinci amac htiya duyulan salk hizmetinin gvenli ve kaliteli olarak sunulmasn salamak olarak bildirilmitir. Bu amacn alt balklarnda hastane hizmetlerinin idari, yapsal ve fonksiyonel olarak gelitirilmesi, standartlar yk-seltmek, kaliteyi artrmak, eriilebilirlik, etkililik, verimlilik, llebilirlik ve hakka-niyet ilkelerine vurgu yaplmaktadr. Stratejik planda Kamuoyundaki olumlu imaj, idareye gven ve destein var olmas, btn kamu/zel kurum/kurulular ile ulusal ve uluslararas kurulular ile ibirlii yapabilme imkn ile SDPnn baarl bir salk politikas olarak devam etmesi Bakanln gl ynleri olarak saptanmtr.

  Salk Bakanl ironik ekilde kamu salk hizmetlerinin, daha katlmc, etkili, verimli, sratli, kaliteli ve halkn talep ve beklentilerine daha duyarl bir ekilde sunulmas iin, 2014 yl sonuna kadar idari, mali zerklie sahip kamu hastane birliklerini oluturacan bildirmektedir. Bunu baarmann yolu olarak da yasa-nn karlmas ve uygulanmas gsterilmektedir. Stratejik ama 2de kamu has-tane birlii says performans gstergesi olarak deerlendirilmektedir. Performans hedefi ise 2014 ylnda tm illerde birliklerin kurulmasdr.

  Kamu-zel Ortakl

  Kamu-zel Ortakl kamu idarelerinin zel sektr ile bir altyap projesi veya bir hizmetin gerekletirilmesi amacyla, bir projenin tasarm, finansman, yap-m ve iletilmesi ile mevcut bir yatrmn yenilenmesi, kiralanmas, bakm-onarmnn yaplmas ve iletilmesinde zel sektr katlmnn saland yntem-ler btn olarak tanmlamaktadr. Kamu zel Ortaklklarnn dnyada bilinen ismi Public Private Partnerships ksaca PPPdir. Ortaklk tanmlamas ile kazan-kazan durumuna, riskin paylalacana iaret edilmekle birlikte gerekle rt-memektedir.

  Trkiyede 1980 sonrasnda ulam ve enerji altyap yatrmlarnda uygulanan Kamu-zel Ortakl (KO) modeli, 2000li yllarn sonlarndan itibaren salk alannda da uygulama alan bulmutur. Salk Bakanl yabanc proje firmalar-na, 2010-2014 yatrm programnda da yer alan 29 ayr proje tasarlatmtr. Projeler 22 ilde gerekletirilecek olup 17si Yksek Planlama Kurulundan onay almtr. Proje aamasnda ki 16 kampsn 35 yl ierisinde tamamlanmas planlanmaktadr. Kampslerin yaplaca iller incelendiinde, daha nce hizmet gtrlen ve zaten gelimi yerlerde kampus yaplaca dikkati ekmektedir. Bu durum, KO modeli ile blgesel eitsizliklerin azalmas bir yana, derinleecei sonucuna gtrr.

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  41

  41

  KO projelerinde TOK kanalyla bulunacak arazide mteahhitlik hizmeti zel sektre verilecek, hastanenin iletilmesi Salk Bakanl tarafndan yaplacaktr. Kafeterya, otopark, yemekhane, otelcilik, alveri merkezi, spermarket gibi salk d alanlarn iletmesi de yine zel sektre verilecektir. KO modeli yat-rmn inaat yapmna odaklanmakla birlikte, yaplacak salk kampslerinde oluturulacak ok geni bir hizmet alan da ihale kapsamndadr. Mterisi ve getirisi ortaklardan biri tarafndan garantilenmi alanda nemli bir rant alan oluacaktr. Bu alanda da zel irketlerin kendi aralarnda ortaklk kurarak ya da taeron firmalardan hizmet satn alarak gerekli hizmet sunumunu salayacaklar beklenmelidir.

  Trkiyede KO modeli bugn gelinen aamasnda hekimlik hizmetleri dndaki inaat, bakm ve otopark vb. ticari iletmecilik ile snrldr. Dnyadaki eilimin KOlarnn inaat ve bina-bakm alanlarndan salk hizmetleri sunumuna do-ru yaylmas ynnde olduu gz nne alnrsa bu ayrmann kalc olmayaca- dnlebilir. Yakn bir gelecekte yalnz inaat ve salk dndaki hizmetlere odaklanm aamann alarak salk hizmetini de kapsayacak ekilde geniletil-mesi beklenebilir. Riski kamuya kar zele aktarlan model gelecek dnemlerde kamu hizmetlerinin KO modelleri ile daha fazla piyasalatrlarak sunulmasnn yolunu aacaktr.

  Henz fazlaca dillendirilmeyen salk kampslerinin ynetiminin, Kamu Hastane Birlikleri modeli erevesinde gerekletirilmesi planlanmaktadr. Konumuz d olmas nedeniyle fazla girilmeyecek olan hastane birlikleri modelinin, iletme merkezli yapda olduu yalnz biri hekim olan ynetim kurulunca mali ve idari zerk ekilde ve kendi ya ile kavrulmak zorunda braklan yaplar olduklarn belirtmekte yarar vardr. Hastane birliklerine geildiinde akla mali glk du-rumunda KO kira demelerinin ne olaca sorusu gelmektedir. demelerin devamll KO hastanelerinin gelecei asndan nemlidir. Kendi btesi olan zerk hastane iletmelerine bakanlk destek olacak mdr? Salk Bakanl, sis-temin ilerliini salamak iin salk iletmelerinin gvencesi olarak gerektiin-de gereken rol stlenecektir.

  Salk Bakanl Stratejik Plannda Toplum ve Blge Temelli Salk Hizmetleri Organizasyonunu (TTSHO) 2014 yl sonuna kadar tamamlayarak, blgeleri kendi ierisinde yeterli salk alanlar haline getirmeyi amaladn bildirmekte-dir. Salk Bakanl 2010 yl sonuna kadar Ankara-Etlik, Ankara-Bilkent, s-tanbul-kitelli, Kayseri, Elaz, Manisa, Mersin, anlurfa, Adana, Hatay, Antalya, Eskiehir, Kocaeli, Gaziantep, Bursa, zmir ve Konya illerinde salk kampsleri-ne 2011 yl sonuna kadar da Balkesir (kamps), stanbul (Anadolu-Beyolu Psikiyatri hastaneleri), Isparta, stanbul (skdar), Osmaniye, Tekirda ve Yoz-gat genel hastanelerine balamay planlamaktadr. Projelerin tmnn tamam-lanmas iin hedeflenen tarih 2014 yl sonu olmakla birlikte ncelikli olarak Erzurum (RSH, YGA, FTR, KVC, Onkoloji), Samsun (RSH, YGA, FTR, KVC, Onkoloji), Diyarbakr (RSH, YGH, FTR), Trabzon (RSH, YGA) kampslerinin tamamlanmas hedeflenmektedir.

  Salkta KO Projelerinde durum:

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  42

  Trkiyede salkta KO projeleri deiik aamalarda srmektedir. Bunlar:

  n Yeterlik halesi Yaplan Projeler: Adana Entegre Salk Kamps, FTR, Psikiyatri ve Yksek Gvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri, Gaziantep Entegre Salk Kamps, Isparta ehir Hastanesi, zmir Bayrakl Entegre Salk Kamps, Kocaeli Entegre Salk Kamps

  Nihai Teklif Srecinde Olan Projeler : Bursa Entegre Salk Kamps, stanbul kitelli Entegre Salk Kamps, Konya Karatay Entegre Salk Kamps, Mersin Entegre Salk Kamps, Yozgat Eitim ve Aratrma Hastanesi

  Szleme Aamasnda Olan Projeler: Ankara Bilkent Entegre Salk Kamps, Ankara Etlik Entegre Salk Kamps, Elaz Entegre Salk Kamps, Manisa Eitim Aratrma Hastanesi

  Yapm Aamasnda Olan Projeler : Kayseri Entegre Salk Kampsdr.

  Bu projeleri, bykln ve genel gidii kavramak iin ayr ayr deer-lendirmekte yarar vardr.

  Kayseri Entegre Salk Kamps (Yapm Aamasnda )

  Kayseri Salk Yerlekesi 1048 yatakl Eitim Aratrma Hastanesi, 200 yatakl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, 200 yatakl Psikiyatri Hastanesi ve 100 yatakl Yksek Gvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi olmak zere toplam 1548 yatakl bir salk kamps projesidir. KO yatrm-finansman modeli ile gerekletirilecek projenin yatrm dnemi 3 yl, iletme dnemi 25 yldr. "Kay-seri Entegre Salk Kamps Yapm leri ile rn ve Hizmetlerin Temin Edilmesi i 'ne ait szleme; Salk Bakanl Kamu zel Ortakl Dairesi Bakanl ile YDA naat Sanayi Ticaret A.. & INSO Sstem Per Le Infrastrutture Socal S.P.A Ortakl arasnda 10 Austos 2011 gn imza-lanmtr.

  Manisa Eitim Aratrma Hastanesi (Szleme Aamasnda)

  Manisa Eitim Aratrma Hastanesi, (400 yatakl) Yapm ileri ile rn ve Hiz-metlerin Temin Edilmesi inde ak eksiltme ihalesi 05.10.2011 tarihinde yaplm ve en uygun teklifi veren Yda n. San. ve Tic. A.. & Inso Sstem Per Le Infrastrutture Socal S.P.A Ortakl finansman modeli, proje teklifi vb. konularda detayl incelemeler balatlm olup ihale sreci halen devam et-mektedir.

  Elaz (Szleme Aamasnda)

  Elaz Entegre Salk Kamps, 400 yatakl Blge Hastanesi, 250 yatakl Kadn Doum ve ocuk Hastanesi, 200 yatakl Psikiyatri Hastanesi, 100 yatakl Yksek Gvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi olmak zere toplam 950 yatakl bir Entegre Salk Kamps yatrmn kapsar. Nihai teklif 16/09/2011 tarihinde alnm ve Sla Dan. Bil. Et. n. Taah. Tic. ve Sa. Hizm. Ltd. ti. entrkler Mh. n. Taah. Turz. San. ve Tic. A.. - Medical Park Sa. Hizm. A.. Ortakl teklif vermitir.

  Ankara Etlik (Szleme Aamasnda)

  http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=YaziKategorileri&BolumID=7&KategoriID=95http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=Yazilar&KategoriID=87http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=Yazilar&KategoriID=89http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=Yazilar&KategoriID=89http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=Yazilar&KategoriID=88http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=Yazilar&KategoriID=88http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=Yazilar&KategoriID=92http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=Yazilar&KategoriID=91http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=Yazilar&KategoriID=91http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=Yazilar&KategoriID=90http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=YaziKategorileri&BolumID=7&KategoriID=97http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=Yazilar&KategoriID=84http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=Yazilar&KategoriID=86http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=Yazilar&KategoriID=86http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=Yazilar&KategoriID=83http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=Yazilar&KategoriID=85http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=Yazilar&KategoriID=85http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=Yazilar&KategoriID=82http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=YaziKategorileri&BolumID=7&KategoriID=98http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=Yazilar&KategoriID=75http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=Yazilar&KategoriID=74http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=Yazilar&KategoriID=78http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=Yazilar&KategoriID=81http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=Yazilar&KategoriID=81http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=YaziKategorileri&BolumID=7&KategoriID=99http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=Yazilar&KategoriID=15

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  43

  43

  Ankara Etlik Entegre Salk Kamps Projesi 1.400.000 m2 arsa zerinde Blge Hastanesi (504 yatakl), Kalp Damar Hastalklar Hastanesi (328 yatakl), Ortopedi ve Nrolojik Bilimler Hastanesi (456 yatakl), Onkoloji Hastanesi (328 yatakl), Kadn Doum Hastanesi (344 yatakl), ocuk Hastanesi (496 yatakl), Rehabilitasyon Hastanesi (300 yatakl), Psikiyatri Hastanesi (200 yatakl) ve Yksek Gvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi (100 yatakl) olmak zere dokuz dal hastanesini ieren, toplam 3056 yatak kapasitesine sahip bir entegre salk kampsdr. Kamps iersinde; Salk Bilimleri niversitesi, Kongre Merkezleri ve Ticari Alanlar, Yksek Teknoloji Merkezi ve ARGE Merkezi yer alacaktr. Avrupa ve dnyada hazrlanm en son ve en byk hastane pro-jesinde otoparklar kapal olarak bodrum katlarda tasarlanmtr.

  Ankara Etlik Entegre Salk Kampus Yapm leri le rn ve Hizmetlerin Te-min Edilmesi iine ait ak eksiltme ihalesi 30.06.2011 tarihinde yaplm olup en avantajl teklif sahibi Astaldi SPA - Trkerler n. Turz. Mad. Enrj. rt. Tic. San. A.. Ortakl olup ihale komisyonu, firmann finansman modeli, proje teklifi vb. konularda detayl incelemeler balatm olup ihale sreci halen devam etmektedir.

  Ankara BLKENT (Szleme Aamasnda)

  Ankara Bilkent Entegre Salk Kamps Projesi 1.200.000 m2 arsa zerinde Blge Hastanesi (504 yatakl), Kalp Damar Hastalklar Hastanesi (328 yatakl), Ortopedi ve Nrolojik Bilimler Hastanesi(456 yatakl), Onkoloji Hastanesi (328 yatakl), Kadn Doum Hastanesi (344 yatakl), ocuk Hastanesi (496 yatakl), Rehabilitasyon Hastanesi (300 yatakl), Psikiyatri Hastanesi (200 yatakl)ve Yksek Gvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi (100 yatakl) olmak zere Dokuz dal hastanesini ieren, toplam 3056 yatak kapasitesine sahip bir entegre salk kamps olacaktr. Kamps iersinde; Salk Bilimleri niversitesi, Kongre Merkezleri ve Ticari Alanlar, Yksek Teknoloji Merkezi ve ARGE Merkezi yer alacaktr. Projede otoparklar kapal olarak bodrum katlarda tasarlanmtr.

  Ankara Bilkent Entegre Salk Kamps Yapm leri ile rn ve Hizmetlerinin Temin Edilmesi iine ait ak eksiltme ihalesi 10.10.2011 tarihinde yaplm olup en avantajl teklif sahibi IC ta naat San.Tic. A.. - Dia Holding Fzco Ortakl Ortakl'dr. hale komisyonu firmann finansman modeli, proje teklifi vb. konularda detayl incelemeler balatlm olup ihale sreci halen devam etmektedir.

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  44

  Yozgat (Nihai teklif srecinde)

  400 yatakl Yozgat Eitim ve Aratrma Hastanesi Yapm ileri ile rn ve Hiz-metlerin Temin Edilmesi inde ihaleye katlan firmann nihai teklifleri istenmitir.

  Mersin (Nihai teklif srecinde)

  Proje; 500 Yatakl Blge Hastanesi, 100 Yatakl Kalp ve Damar Hastalklar Hastanesi, 350 Yatakl Kadn Doum ve ocuk Hastanesi, 100 Yatakl Psikiyatri Hastanesi ve 50 Yatakl Yksek Gvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi olmak zere toplam 1100 yatakl bir Entegre Salk Tesisi yatrmn kapsamaktadr. Mersin Entegre Salk Kamps Yapm leri ile rn ve Hizmetlerin Temin Edilmesi ine ait ilk teklifi firma vermitir.

  Konya Karatay Entegre Salk Kamps (Nihai teklif srecinde)

  Konya Karatay Entegre Salk Kamps, 400 yatakl Blge Hastanesi ile 400 yatakl Kadn Doum ve ocuk Hastalklar Hastanesi olmak zere toplam 800 yatakl bir Entegre Salk Tesisi yatrmn kapsamaktadr. Konya Karatay En-tegre Salk Kamps Yapm leri ile rn ve Hizmetlerin Temin Edilmesi ine ait teklif veren drt firma vardr.

  stanbul kitelli (Nihai teklif srecinde)

  Kamu zel Ortakl modeli ile gerekletirilecek proje kitelli-stanbulda yapla-caktr. Proje; 400 yatakl Blge Hastanesi, 150 yatakl Onkoloji Hastanesi, 250 yatakl ocuk Hastanesi, 300 yatakl Kadn Doum Hastanesi, 150 yatakl Kalp Damar Hastalklar Hastanesi, 250 yatakl Nrolojik ve Ortopedik Bilimler Has-tanesi, 200 yatakl Psikiyatri Hastanesi, 200 yatakl Fizik Tedavi ve Rehabilitas-yon Hastanesi, 10 yatakl Yank nitesi, 50 yatakl Travma Merkezi ve 20 yatakl Transplantasyon nitesi olmak zere toplam 1980 yatakl Entegre Salk Komp-leksinin tasarm, inaat, tefriat, tbbi ekipmann temini, tbbi hizmet dndaki hizmet ve alanlarn iletilmesini kapsamaktadr.

  Bursa (Nihai teklif srecinde)

  Kamu zel Ortakl modeli ile gerekletirilecek proje Bursada yaplacaktr. Proje; 400 yatakl Blge Hastanesi, 200 yatakl Kalp Damar Hastalklar Hasta-nesi, 200 yatakl Onkoloji Hastanesi, 100 yatakl Psikiyatri Hastanesi, 100 yatak-l Yksek Gvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi ve 200 yatakl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi olmak zere toplam 1200 yatakl bir Entegre Salk Kamps yatrmn kapsamaktadr. Bursa Entegre Salk Kamps Yapm leri ile rn ve Hizmetlerin Temin Edilmesi ine ait ilk teklifler be firma tarafndan verilmitir.

  Kocaeli (n Yeterlik halesi Yapld)

  Proje; 400 yatakl Blge Hastanesi, 100 yatakl Onkoloji Hastanesi, 250 yatakl Kadn Doum ve ocuk Hastanesi, 100 yatakl Kalp Damar Hastalklar Hasta-nesi, 100 yatakl Psikiyatri Hastanesi, 100 yatakl Yksek Gvenlikli Adli Psiki-

  http://www.kamuozel.gov.tr/?Islem=Yazilar&KategoriID=83

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  45

  45

  yatri Hastanesi ve 100 yatakl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi olmak zere toplam 1150 yatakl bir Entegre Salk Kamps yatrmn kapsamaktadr.

  Kocaeli Entegre Salk Kamps Yapm leri ile rn ve Hizmetlerin Temin Edilmesi i n Yeterlik ihalesine dokuz firma katlm olup n yeterlik deerlen-dirmesi devam etmektedir.

  zmir Bayrakl (n Yeterlik halesi Yapld)

  Proje; 400 yatakl Blge Hastanesi, 100 yatakl Onkoloji Hastanesi, 300 yatakl Kadn Doum ve ocuk Hastanesi, 200 yatakl Kalp Damar Hastalklar Hasta-nesi, 200 yatakl Psikiyatri Hastanesi, 100 yatakl Yksek Gvenlikli Adli Psiki-yatri Hastanesi ve 150 yatakl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi olmak zere toplam 1.450 yatakl bir Entegre Salk Kamps yatrmn kapsamaktadr

  zmir Bayrakl Entegre Salk Kamps Yapm leri ile rn ve Hizmetlerin Temin Edilmesi i n Yeterlik ihalesine 12 firma katlm olup deerlendirme devam etmektedir.

  Isparta ehir Hastanesi (n Yeterlik halesi Yapld)

  Proje; 400 yatakl Blge Hastanesi ve 200 yatakl Kadn Doum ve ocuk Has-tanesi olmak zere toplam 600 yatakl bir Entegre Salk Kamps yatrmn kapsamaktadr. Isparta ehir Hastanesi Yapm leri ile rn ve Hizmetlerin Temin Edilmesi i n Yeterlik ihalesine dokuz firma katlm olup deerlendir-me devam etmektedir.

  Gaziantep Entegre Salk Kamps (n Yeterlik halesi Yapld)

  Proje; 500 yatakl Blge Hastanesi, 100 yatakl Onkoloji Hastanesi, 400 yatakl Kadn Doum ve ocuk Hastanesi, 100 yatakl Kalp Damar Hastalklar Hasta-nesi, 200 yatakl Psikiyatri Hastanesi, 100 yatakl Yksek Gvenlikli Adli Psiki-yatri Hastanesi ve 150 yatakl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi olmak zere toplam 1.550 yatakl bir Entegre Salk Kamps yatrmn kapsamakta-dr.

  Gaziantep Entegre Salk Kamps Yapm leri ile rn ve Hizmetlerin Temin Edilmesi i n Yeterlik ihalesine dokuz firma katlm olup deerlendirme sr-mektedir.

  FTR, Psikiyatri ve Yksek Gvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri (n Yeterlik halesi Yapld)

  Kamu zel Ortakl Modeli ile gerekletirilecek olan proje kapsamndaki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikiyatri ve Yksek Gvenlikli Adli Psikiyatri Hasta-neleri aadaki tabloda belirtilmitir.

 • SALIK ALIANLARININ SALII 3.ULUSAL KONGRES

  46

  LLER FTR PSKYATR YGAP

  1 AFYON 150

  2 BOLU 60

  3 DYARBAKIR 150 80 100

  4 ERZURUM 150 80 100

  5 STANBUL-BAKIRKY 400 200

  6 KAHRAMANMARA 90

  7 MALATYA 150

  8 SAMSUN 150 120 100

  9 TRABZON 100 50

  10 VAN 150 100 50

  TOPLAM 900 1030 600

  GENEL TOPLAM 2530

  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikiyatri ve Yksek Gvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri Yapm leri le rn ve Hizmetlerinin Temin Edilmesi i n yeterli-lik ihalesine alt firma katlmtr.

  Adana (n Yeterlik halesi Yapld)

  Proje; 400 yatakl Blge Hastanesi, 100 yatakl Onkoloji Hastanesi, 250 yatakl Kadn Doum ve ocuk Hastanesi, 200 yatakl Kalp Damar Hastalklar Hasta-nesi, 200 yatakl Psikiyatri Hastanesi, 100 yatakl Yksek Gvenlikli Adli Psiki-yatri Hastanesi ve 150 yatakl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi olmak zere toplam 1400 yatakl bir Entegre Salk Kamps yatrmn kapsamaktadr.

  Adana Entegre Salk Kamps Yapm leri ile rn ve Hizmetlerin Temin Edilmesi i n Yeterlik ihalesine sekiz firma katlmtr. n Yeterlik deerlen-dirmesi devam etmektedir.

  Son sz yerine

  Salk Bakanlnn Kamu Hastane Birlikleri ve KO modeli ile salk kampsleri kurma konusundaki almalar srmekte ve 2014 ylna kadar bu srecin tamamlanmas hedeflenmektedir. Kamu Hastane Birlikleri Kanun Tasa-rs, Dnya Bankas direktifleri dorultusunda Salk Bakanlnn ikinci ve