køn, uddannelse og befolkningsstrømme

Download Køn, uddannelse og befolkningsstrømme

Post on 29-Jul-2016

223 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Under det danske formandskab for Nordisk Ministerråd blev der i 2015 sat fokus på udfordringer og gode praksiseksempler i relation til køn, uddannelse og befolkningsstrømme i yderområderne i hele Norden – Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island og de selvstyrende lande Grønland, Færøerne samt Åland. Denne opsamlingsrapport sammenfatter de resultater samt konklusioner, som er afdækket i den eksisterende nordiske forskning og faglitteratur på området samt de erfaringer og faglige indspil, som er kommet frem undervejs i den fælles dialog og erfaringsudveksling.

TRANSCRIPT

 • Kn, uddannelse og befolkningsstrmmeOpsamling af tvrnordiske indspil, erfaringer og praksiseksempler

 • Kn, uddannelse og befolkningsstrmme Opsamling af tvrnordiske indspil, erfaringer og praksiseksempler

  Kathrine Bjerg Bennike, Stine Thidemann Faber og Helene Pristed Nielsen

  TemaNord 2016:513

 • Kn, uddannelse og befolkningsstrmmeOpsamling af tvrnordiske indspil, erfaringer og praksiseksempler Kathrine Bjerg Bennike, Stine Thidemann Faber og Helene Pristed Nielsen ISBN 978-92-893-4501-9 (PRINT) ISBN 978-92-893-4502-6 (PDF) ISBN 978-92-893-4503-3 (EPUB) http://dx.doi.org/10.6027/TN2016-513 TemaNord 2016:513 ISSN 0908-6692 Nordisk Ministerrd 2016 Layout: Hanne Lebech Omslagsfoto: ImageSelect Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Printed in Denmark

  Denne rapport er udgivet med finansiel sttte fra Nordisk Ministerrd. Indholdet i rapporten afspejler dog ikke ndvendigvis Nordisk Ministerrds synspunkter, meninger, holdninger eller anbefalinger. www.norden.org/nordpub

  Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Frerne, Grnland og land. Det nordiske samarbejde er bde politisk, konomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europiske og internationale samarbejde. Det nordiske fllesskab arbejder for et strkt Norden i et strkt Europa. Det nordiske samarbejde nsker at styrke nordiske og regionale interesser og vrdier i en global omverden. Flles vrdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner. Nordisk Ministerrd Ved Stranden 18 1061 Kbenhavn K Telefon (+45) 3396 0200 www.norden.org

 • Indhold

  Resum DK ..................................................................................................................................... 71. Baggrund for rapporten ...................................................................................................... 92. Tal og fakta om kn, uddannelse og befolkningsstrmme ............................. 113. Hvorfor er det vigtigt at medtnke kn og ligestilling? ......................................... 214. Ligheder og forskelle mellem de nordiske lande .................................................. 235. Eksisterende forskning og faglitteratur et sammendrag ............................... 25

  5.1 De unge i yderomraderne fler et stort pres for at forlade deres lokalsamfund ............................................................................................................ 25

  5.2 Det er ofte uddannelses- eller arbejdsrelateret, nar unge (isr kvinderne) flytter ................................................................................................... 25

  5.3 Stedet, hvor de unge bor, danner prmisserne for deres muligheder og valg i forhold til uddannelse ........................................................................... 26

  5.4 Stedet, hvor de unge bor, danner tillige prmisserne for engagement og lyst til lring ........................................................................... 26

  5.5 Den geografiske mobilitet er ofte koblet til social mobilitet ............. 275.6 Bade det knsopdelte uddannelsesvalg og det knsopdelte

  arbejdsmarked er udtalt i Nordens yderomrader .................................. 285.7 De unge kvinder i yderomrderne oplever ikke bare at have frre

  muligheder pa de lokale arbejdsmarkeder, men ogs i det lokale foreningsliv, ved fritidsaktiviteter og i kulturelle udbud .................... 28

  5.8 Den strke knssegregering af de nordiske arbejdsmarkeder forstrker de negative udviklingstendenser i yderomraderne ...... 29

  5.9 Yderomraderne rummer potentielt iboende patriarkalske strukturer, der skubber de unge kvinder vk ......................................... 29

  5.10 Nogle mnd i yderomraderne bliver srligt ramt af de lokale arbejdsmarkeders omstrukturering og de ndrede levevilkar ...... 29

  5.11 I yderomraderne bor ogsa mnd, som har truffet bevidste valg som bliver boende, fordi de trives netop her............................................ 30

  6. Indspil til politiske beslutningstagere og andre myndigheder samt udvalgte praksiseksempler ................................................................................................................... 336.1 Tema: Begrnset adgang til uddannelse i yderomrderne .............. 346.2 Tema: Omstrukturering af yderomrdernes arbejdsmarkeder ..... 386.3 Tema: Kvinder finder livet i yderomrderne mindre attraktivt ...... 406.4 Tema: Arbejdsudbuddet er for snvert i yderomrderne................ 436.5 Tema: Yderomrdernes stigma pvirker de unge af begge kn ...... 44

  Referencer ........................................................................................................................................ 49Rsum UK ................................................................................................................................... 51

 • Resum DK

  Under det danske formandskab for Nordisk Ministerrd i 2015 blev der sat fokus p udfordringer og gode praksiseksempler i relation til kn, uddannelse og befolkningsstrmme i yderomrderne i hele Norden Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island og de selvstyrende lande Grnland, Frerne samt land. Denne opsamlingsrapport sammenfatter de resultater samt konklusioner, som er afdkket i den eksisterende nordiske forskning og faglitteratur p omrdet samt prsenterer de erfaringer og faglige indspil, som kom frem p et seminar for vidensdeling for forskellige interessenter p tvrs af Norden. Rapport giver sledes en komprimeret prsentation af den viden, der foreligger p omrdet, og fungerer samtidig som et mere praksisorienteret inspirationskatalog til politiske beslutningstagere, andre myndigheder og aktrer i forhold til en fremtidig indsats p omrdet lokalt, regionalt, nationalt og p tvrs af Norden.

 • 1. Baggrund for rapporten

  Under det danske formandskab for Nordisk Ministerrd blev der i 2015 sat fokus p udfordringer og gode praksiseksempler i relation til kn, uddannelse og befolkningsstrmme i yderomrderne i hele Norden Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island og de selvstyrende lande Grnland, Frerne samt land.

  Som led heri blev der udfrdiget en kortlgning over eksisterende forskning og faglitteratur p omrdet samt afholdt et tvrnordisk seminar d. 17. juni 2015 i Nuuk med deltagelse af bl.a. en rkke politiske aktrer, embedsfolk samt reprsentanter fra forskellige nordiske uddannelses- og arbejdslivsorganisationer. I forbindelse med udarbejdelsen af kortlgningen og gennemfrelsen af seminaret blev der taget kontakt til et bredt udvalg af nordiske forskere og andre aktrer p omrdet for at afdkke viden og erfaringer fra de forskellige lande bedst muligt.

  nsket om at stte fokus p kn, uddannelse og befolkningsstrmme har vret motiveret af, at Nordens yderomrder alle er kendetegnet ved en rkke ensartede udfordringer; udfordringer som bl.a. omfatter ndrede levevilkr, stagnerende eller negativ konomisk udvikling, lav vkst, nedgang i antallet af arbejdspladser (isr indenfor de traditionelle mandefag) samt ikke mindst affolkning og migration (isr blandt kvinderne i yderomrderne). Der er tale om udfordringer, som har stor betydning for de mennesker som bor i yderomrderne, men ogs for omrdernes langsigtede levedygtighed og deres sammenhngskraft (Faber, Pristed Nielsen & Bennike 2015: 19). I forbindelse med kortlgningsarbejdet og det afholdte seminar blev det bekrftet, at ovennvnte udfordringer har bevgenhed i hele Norden, hvilket understregede, at flles dialog og erfaringsudveksling p tvrs af de nordiske lande er befordrende.

  Denne opsamlingsrapport sammenfatter de resultater samt konklusioner, som er afdkket i den eksisterende nordiske forskning og faglitteratur pa omradet samt de erfaringer og faglige indspil, som er kommet frem undervejs i den flles dialog faciliteret af Nordisk Ministerrad i 2015. Tanken er saledes, at denne rapport kan give en komprimeret prsentation af den viden, der foreligger pa omradet, og samtidig fungere som et mere praksisorienteret inspirationsgrundlag

 • 10 Kn, uddannelse og befolkningsstrmme

  for politiske beslutningstagere, andre myndigheder og aktrer (fx i den kommunale forvaltning, pa uddannelsesinstitutionerne, pa arbejdspladser, via interesseorganisationer, i fagbevgelserne, osv.) i forhold til en fremtidig indsats pa omradet lokalt, regionalt, nationalt og pa tvrs af Norden. For de lsere, som matte have nske om at fa en bredere indfring i forskningen og litteraturen pa omradet og et mere indgaende kendskab til de bagvedliggende problematikker omkring kn, uddannelse og befolkningsstrmme henvises til kortlgningsrapporten Sted, (U)lighed og Kn En kortlgning af udfordringer og best practices i relation til kn, uddannelse og befolkningsstrmme i Nordens yderomrader (2015).1

  1 Kortlgningen om forskning og faglitteratur p omrdet blev udarbejdet af Centre for Equality, Diversity and Gender (EDGE) p Aalborg Universitet og gennemfrt i perioden januar 2015 til maj 2015. Kortlgningen findes i en henholdsvis engelsk- og dansksproget version. Begge ligger online tilgngeligt: Dansk version: Sted, (U)lighed og Kn En kortlgning af udfordringer og best practices i relation til kn, uddannelse og befolkningsstrmme i Nordens yderomrder (2015). Online tilgngelig her: http://dx.doi.org/10.6027/TN2015-557 Engelsk version: Place, (In)Equality and Gender A Mapping of Challenges and Best Practices in Relation to Gender, Education and Population Flows in Nordic Peripheral Areas (2015). Online tilgngelig her: http://dx.doi.org/10.6027/TN2015-558

 • 2. Tal og fakta om kn,uddannelse ogbefolkningsstrmme

  Dette afsnit giver en hurtig oversigt over de vs

Recommended

View more >