kompozicijos reikšmė - wordpress.com · web viewgalimos reikšmės: „pasaulis yra kamuolys“...

of 20/20
Kompozicijos reikšmė I. ĮŽANGA Šiandienos fotografija laikosi pažado – neatidėliotino meistriškumo. Auto- focus (auto fokusas), auto light-metering (auto šviesos matavimas), image stabilization (atvaizdo stabilizavimas), infinite deletes (neriboti trynimai)... sąrašas naudos, kurį gauname iš šiuolaikinių technologijų yra beveik neišsenkantis. Ir labai lengva tuo įtikėt. Bet, kol visi skaitmeniniai pagalbininkai (plius, matyt, neribota galimybė manipuliuoti mūsų atvaizdais vieną kartą prives prie sunkaus vairavimo šia kryptimi ) yra, be abejonės, malonė šiandienai, akivaizdu, kad padaryti gerą nuotrauką reikia turėti žymiai daugiau, nei vien tik naujas technologijas. Kaip kitaip galėtumėm paaiškinti visus top-laipsnio lęšių darbus, kurie buvo padaryti seniai prieš atsirandant mikročipams – be trynimo , be autofocuso, be atvaizdų stabilizavimo,be jokių likusių mūsų moderniųjų patogumų? Kai kurie Senųjų laikų fotografijos šedevrai buvo padaryti naudojant įrangą, kuri būtų neatskiriama nuo šiandienos nereikalingų daiktų; Tik medinės dėžutės su pinhole jose, ir veikiančiomis metalinėmis plokštelėmis. P.S. Pinhole (lot. camera obscura, išvertus į lietuvių kalbą – tamsus kambarys) technika žinoma dar nuo senovinių laikų. Pirmasis apie šią techniką užsiminė kinų filosofas Mo-Ti (gyvenęs 5 amžiuje prieš Kristų). Vėliau apie tai rašė Aristotelis, Leonardo Da Vinci bei daugelis kitų žinomų mokslininkų ir astronomų. Camera obscura – pro mažą skylutę įsiskverbianti šviesa ant visiškai tamsios patalpos sienos projektuoja apverstą vaizdą. Taip buvo atrastas fotografavimo būdas. Šiais laikais Pinhole technika fotografai naudojasi tik dėl smalsumo, noro sukurti ypatingas meniškas nuotraukas. Jie gaminasi kameras iš kavos, arbatos, tabako dėžučių ar kitokių dėžių. Dėžėje pragręžiama skylutė, o į dėžės vidų dedama šviesai jautri medžiaga. Fotografuojant šiuo būdu vaizdas gali būti fiksuojamas (eksponuojamas) labai ilgai: minutę, valandą ar net parą. Taigi, pamirškite technologijas trumpam. Technologijos pačios pasirūpins savimi. Yra daug dalykų, kuriuos reikia išmokti norint padaryti puikią nuotrauką ir technologijos čia niekuo dėtos. PROGRAMINĖ ĮRANGA JŪSŲ GALVAI Grįžtant atgal, kai fotografija dar buvo savo vaikystės amžiuje, pasaulio kultūra buvo visai kitoje vietoje. Pagrindinis vizualinis menas buvo, ir 1

Post on 21-May-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Kompozicijos reikšmKompozicijos reikšm I. ANGA Šiandienos fotografija laikosi paado – neatidliotino meistriškumo. Auto-focus (auto fokusas), auto light-metering (auto šviesos matavimas), image stabilization (atvaizdo stabilizavimas), infinite deletes (neriboti trynimai)... srašas naudos, kur gauname iš šiuolaikini technologij yra beveik neišsenkantis. Ir labai lengva tuo tikt. Bet, kol visi skaitmeniniai pagalbininkai (plius, matyt, neribota galimyb manipuliuoti ms atvaizdais vien kart prives prie sunkaus vairavimo šia kryptimi ) yra, be abejons, malon šiandienai, akivaizdu, kad padaryti ger nuotrauk reikia turti ymiai daugiau, nei vien tik naujas technologijas. Kaip kitaip galtumm paaiškinti visus top-laipsnio lši darbus, kurie buvo padaryti seniai prieš atsirandant mikroipams – be trynimo , be autofocuso, be atvaizd stabilizavimo,be joki likusi ms modernij patogum? Kai kurie Senj laik fotografijos šedevrai buvo padaryti naudojant rang, kuri bt neatskiriama nuo šiandienos nereikaling daikt; Tik medins duts su pinhole jose, ir veikianiomis metalinmis plokštelmis.
P.S. Pinhole (lot. camera obscura, išvertus lietuvi kalb – tamsus kambarys) technika inoma dar nuo senovini laik. Pirmasis apie ši technik usimin kin filosofas Mo-Ti (gyvens 5 amiuje prieš Krist). Vliau apie tai raš Aristotelis, Leonardo Da Vinci bei daugelis kit inom mokslinink ir astronom.
Camera obscura – pro ma skylut siskverbianti šviesa ant visiškai tamsios patalpos sienos projektuoja apverst vaizd. Taip buvo atrastas fotografavimo bdas.
Šiais laikais Pinhole technika fotografai naudojasi tik dl smalsumo, noro sukurti ypatingas meniškas nuotraukas. Jie gaminasi kameras iš kavos, arbatos, tabako dui ar kitoki di. Dje pragriama skylut, o ds vid dedama šviesai jautri mediaga. Fotografuojant šiuo bdu vaizdas gali bti fiksuojamas (eksponuojamas) labai ilgai: minut, valand ar net par.
Taigi, pamirškite technologijas trumpam. Technologijos paios pasirpins savimi. Yra daug dalyk, kuriuos reikia išmokti norint padaryti puiki nuotrauk ir technologijos ia niekuo dtos. PROGRAMIN RANGA JS GALVAI Grtant atgal, kai fotografija dar buvo savo vaikysts amiuje, pasaulio kultra buvo visai kitoje vietoje. Pagrindinis vizualinis menas buvo, ir buvo labai ilg laik, tapyba. Ir plati mokomoji sistema mok studentus meno ir sumanumo kaip padaryti nuotraukas. Šie mokymai neatsirado šiaip sau prestiinse staigose, tokiose kaip L'ecole des Beaux Arts, ymi prancz meno ir architektros mokykla kvpta klasikini estetikos princip. Svarbi ir nauja meno instrukcija atsirasdavo visur: mokykl populiariosiose iliustracijose, reklamos agentrose, korespondencijos kursuose plakat dizaine, oranerijose vizualiajame radikalizme, kaip šie iš Futurist arba Bauhaus, ir meistr padjj dirbtuvse vairiose atelj visame pasaulyje. Ir šie mokymai nesikoncentravo tik labiau provincialias ir akademinias inias susijusias su molbertine tapyba, teptuko technika, spalv teorija ir panašiai. Pagrindas viso to buvo sukurti profesionali, egzistuojani, parduodam visais atvilgiais fotografij, atvirutes ir reklam eksponavimui galerijose, urnaluose ir ant sien. Todl buvo pateikami dideli tomai mini, patarim, filosofijos ir diagram susijusi su egzistuojaniais, nuostabiais, graiais, reikšmingais ir harmoningais element derinimais fotografijoje ( dar inoma kaip Vizualin kompozicija). Tai, kad bt tikinama, kada populiarioji fotografija kvp savo pirmuosius oro gurkšnius (apie t laik, kai George Eastman pirm kart atneš turg jo nešiojam d-kamer ir tvirtai besilaikant filmavimo inventori 1889) pionieriai fotografai buvo gerai sitais, kad pasiekt naud estetins erudicijos, kuri juos supo. Ir jie tai dar. Ir dabar nra nei vienos prieasties, kodl mes negalime perkelti tos paios plaios estetins erudicijos skaitmenin ami. SIAURINAME MS FOKUS inoma, praeities vizualiniai meistrai turi mums tiek daug k pasilyti kompozicijos teorijoje, kad mes turime bti labai atsargs, jog neatsikstumm daugiau, nei galsim sukramtyt. Vietoj to, kad smaugti visus informacijos gausa, ketinu susiaurinti savo fokus viena aspekt kompozicinje estetikoje, kuris manau yra labai svarbus, bet vis dar danai apleistas šiandienos svarbi vizualini meninink. Ir tai yra šifras reikšms fotografijoje, naudojant grafin dizain. APIE K AŠ NEKALBU Dabar, rašydama "Reikšm" aš nekalbu apie politin reikšm. Socialinis Realizmas, kuris yra vienas iš klasikini anr politiniame mene, yra daniausiai apie subjekto svarb. Ir subjekto svarba, ypatingai politiškai-pakrauta subjekto reikšm, yra visai kita tema.
Nekalbu ir apie gro. Sutinku, kad noras ufiksuoti pasaulio gro yra danai pirminis ir ipareigojantis daugeliui fotograf, bet taip pat kakas svarbaus, kam fotografai jau turi stipr instinkt,nekalbant apie reikšming treniravimsi. Ties sakant, Jodie Coston mums jau dav puik elementori kompozicijos pagrind basics of composing grai fotografij šiame tinkalapyje.. Taigi, palikime gro ramybje. K AŠ TURIU OMENYJE RAŠYDAMA REIKŠM ? Taigi k aš turiu omenyje, rašydama "reikšminga kompozicija".
"Reikšminga kompozicija" Aš turiu omenyje kompozicij, kuri yra „abstrakiai informatyvi psihologiniu arba simboliniu atveju“. Kokie elementai gali bti "abstrakiai informatyvs psihologiniu arba simboliniu atveju"? Trumpai tariant, viskas susij su sumanumu sudarant (komponuojant) fotografijas: Forma, Linijos, Spalvos, element pozicijos, rminimas ir taip toliau. Viskas, išskyrus, subjekto svarb, kuri yra tikra arba „konkreti“, ne abstrakti. Vis dl to, tai yra savotiškas srašas, taigi vl, aš siaurinu savo fokus. Šioje pamokoje aš noriau susikoncentruoti tiktai ties grafini form reikšmmis, kurios naudojamos vizualinje kompozicijoje. II. ABSTRAKI FORM REIKŠM TRIKAMPIS Geros fotografijos krypst turjim stiprios centrins temos, viena aiški idja, kuri atrodo suriša visk nuotraukoje, subjektas ir kompozicija vienodai svarbu. Tai yra "minties vieningumas" arba "tikslo vieningumas", ko menininkai siekia savo darbuose bent jau nuo Aristotelio laik. Kai kurioms fotografijoms šis vientisumas yra paprastas dalykas.
Pavyzdiui, sudtinga bt nufotografuot Egipto Piramid ir neturt trikampio kaip pagrindo šioje kompozicijoje. Ir mes visi suprantame, kad trikampis yra inomas abstraktus simbolis, kuris turi papildom reikšm – stabilumo ir tvirtumo. Ir kadangi piramids yra stiprios (tvirtos) ir stabilios (ties sakant, piramids yra vienos tviriausi struktr, inom ininerijoje) ia automatiškai vientisumas reiškia: trikampis lygus tvirtumui, jgai. Piramid yra stipri ir trikamp. Istorijos pabaiga.
O kaip šioje nuotraukoje, kur tiesus kelias susilieja su horizontu?
Grafiškai kalbant, ta pati piramids forma, bet ar ji turi t pai reikšm kaip ir piramidi nuotraukoje? Mes inome, kad kelias nra trikampis. Tai yra viena, ištisin linija dervos, kuri išsitiesus tkstaniais kilometr, susijungianti su kita ilga linija dervos palei keli. Štai ia yra rodymas, kai dominuoja dvi erdvins formos kompozicijoje (trikmapis) nra „lygus, toks pat“ vaizduojamam subjektui (linijai). Bet nuotraukoje, kol mes matome keli, aišk kaip diena, ši esm grafins formos vis dar gerai rezonuoja. (gerai atrodo, skamba). Mes pasmoningai „pagauname“ stabilum ir tvirtum trikampio, kai irime kelio nuotrauk. Bet informacija, kuri mes gauname nra nei trikampis izoliuotas, nei kelias izoliuotas(atskirtas). Tai yra abu dalykai viename, lydinys. Tai kaip mes „perskaitome“ Kelio ir Trikampio sintez? Išdliokime faktus: Kelias tai yra trajektorija, kuriuo kakas keliauja. Trikampis reiškia stabilum ir tvirtum. Taigi, k tai reiškia keliauti trajektorija (keliu), kuri yra stabili ir tvirta? Tai veda tiesiai horizont be svyravim? Jei mes btumm kelyje dabar, mes tiksliai inotumm, kur ms kelion veda jau ilg laik. Tiesa? Ir štai: kelias yra tikras matomai ateiiai: Stiprus ir Stabilus. Kaip piramid. Taigi kelio ir piramids sintez nuotraukoje yra neabejotinas faktas. Kelias yra tikras. Ms suvokimas kelio tuo paiu metu ir kelio ir piramids sukuria nauj, subtili reikšm. Reikšm , galiau pridt, kuri ms pasmon jau seniai iliustravo, daug seniau, nei prieš mums sugebant analizuoti tai odiais. (Ir štai ia yra jga simbolini form nuotraukose.)
Bet mes dar nebaigme su šia foto, nes ia dar yra didelis staiakampis danguje, skrajojanio virš horizonto. Negalime jo ignoruoti. Tai irgi reikšminga kompozicijos dalis. Analizuokime toliau.Jei pairsime dang daugiau grafiškai, mes pamatysim tai kaip didel blok balansuojant ant piramids viršaus. K gali reikšti balanso idja bendrai kompozicijai? Atgal prie fakt: Kelias veda horizont. Horizontas yra kur kelias „palieia“ dang. Taigi, dangus, galtumm sakyti, yra „ateitis“ (simboliškai kalbant). Tai yra tai, kur keliaujame, ms tikslas.
Ir "Ateitis" yra "balansuojanti" ant trikampio taško. Negalime nepastebti koks šviesus ir melsvas dangus yra, ar kokie purs ir nepavojingi debesys atrodo.
Taigi, gal iš šios foto mes galime perskaityt: kelias yra tvirtas, tikras, ir ateitis yra atvira ir šviesi su galimybmis. Tai bt teisinga, tiesa?
Jei debesys bt tamss ir su bloga nuojauta, inoma reikšm pasikeist. Ir foto tuomet signalizuot tamsias galimybes ateityje labiau, nei šviesias. Foto "Skaitymas" visada yra suderinamas reikšme grafinio dizaino su dabartiniu turiniu fotografijoje. Pereikime prie kitos formos, apskritimo.
APSKRITIMAS Reprezentuoja daugiausiai vientisum, pilnum, išbaigtum, vis pasaul, vieningum.
Galime matyti vis magilla. Tai didelis apskritimas, visas pasaulis. Niekas nra paslpta. Nieko nra palikta. Mnulis = apskritimas. Vientisumas šiuo atveju, vl, automatinis.
Beveik t pat matome ir šioje fotografijoj: Minkštas kamuoliukas yra apskritimas kaip mnulis. Bet kaip tai gali bti - pasaulis? Be abejo, tai gali bti tik kamuoliukas ir neturti jokios asociacijos su pasauliu. Bet pairjus j per terminus šioje pamokoje apie asociacijas, kurias sukelia apskritimas pasmoningai suvokiame tai kaip dangišk (dangaus) kn. K turime ia yra dar kita sintez. Idja apskritimo, kuri atstovauja „pasauliui“, yra susimaišius su kamuoliuku. Galimos reikšms: „Pasaulis yra kamuolys“ arba keiiantis „kamuolio pasaulis“. inoma, artimas pjvis padeda taip pat. Jei kamuolys bt toks didelis, netilpt vaizdo ieškiklyje. Ir violetinis fonas artimas nakties dangui arba kosmosui. Visi šie dalykai pridti. Bet pirmas taikinys yra dominuojantis apskritimas šaltose spalvose. Kaip ir kelio/piramids pavyzdyje, abstrakti reikšm esamos figros (apskritimo) sintezuoja su esamu vaizduojamuoju subjektu (kamuoliuku) tam, kad išreikšt nauj idja irtojui ( pasaulis kaip kamuolys). Labai paprasta sintez. Bet pamokanti.
DOMINUOJANIOS FORMOS PASAKO DAUGIAUSIAI Js pastebsite šiose paprastose nuotraukose, kad viena figra (forma) dominuoja visoje kompozicijoj. Beveik visose stipriose kompozicijose viena forma (arba viena grafin idja) yra dominuojanti. Taigi, viena psichologin tema krypsta dominavim. Ir tai yra gerai, nes sunku turti vientisum minties, kuomet dvi ar daugiau idj varosi dl lygi teisi (dmesio) toje paioje nuotraukoje. Bet yra ir nuokaln šiam dominavimui taip pat. Pagrindins formos yra tokios atpastamos ir stiprios ir ikoniškos, kad mes visada teisiame kliš, kuomet naudojame jas ms kompozicijoje. Taigi bkime išradingi ir pakankamai atsargs kad išvengti spst.
Taigi,taip, stiprioje kompozicijoje, viena pagrindin forma bus dominuojanti. Bet forma nebtinai turi bti tokia akivaizdi kaip praeituose pavyzdiuose. Ties sakant, forma šeiminink gali dominuoti nuotraukoje gana subtiliu bdu. Neirint to, kad piramids forma šioje nuotraukoje neatrodo, kad reikšt stipryb ir stabilum kaip ir praeituose pavyzdiuose, vienas dalykas yra. Tai trikampio kraštai, kurie yra pabrti. Trikampis pats savaime yra daugiau asfaltas. Iš esms trikampis yra padarytas iš „nieko“. Ir nra jokio tikro pagrindo remtis tirkampiu apskritai. Kas leidia manyti apie trikamio form šioje nuotraukoje ne kaip apie piramid, bet kaip apie rodykl. Vietoj irjimo objekt, kas turt bti stipru ir stabilu, mus nukreipia kitur. Kai interpretuojame š atvej, fotografija beveik kaip iš dektyvinio filmo. Yra uuominos ant ems, kurios atrodo yra susij su kakuo. Yra kilimlis iš automobilio ir laidai, kurie atrodo irgi iš automobilio. Ir pamestas batelis. Ar ia nelaimingas vykis?
Yra daug rodykli rodani mums tirti toliau. Ties sakant, mas priešakyje rodykli iš foto viršaus dešinje, tarsi sakyt „ ia anapus fotografijos yra paslapties atsakymas“. Ir kadangi neinome kas ten anapus fotografijos, lauome galvas savo splinse kas galjo vykti (Roman Polanski yra ymus naudojant panaši vizualin strategij savo klasikiniame detektyviniame filme Chinatown, ankstyvuosiuose 1970 m.) Beja, faktas, kad nuotrauka atrodo visa sukomponuota iš trikampi, taip pat labai domus. Tai vizualin situacija kuri graikai pavadino Analogija. (analogija-daikt, reiškini ar svok panašumas kuriuo nors atvilgiu). Analogija yra efktyvus kelias apjungti ir harmonizuoti nuotrauk apie vien grafin tem, ir šiuo atveju nukreipanti rodykl, didina ši tem per nuotrauk visais dydiais ir vietomis ir su skirtingais suvokimo laipsniais.
Kartais, irint iš kitos puss, ia yra skirtingi atpastami kontrai, formos išsimiusios per vis kompozicij. Mes galime irti šias formas tuo paiu principu kaip irime spalvas spalv schemoje. Kaip dominant, subdominant ir akcentai, su dominuojania tema, kuri tiekia daugum grafins reikšms, taip kaip mes tikims. AIŠKINIMAS, INTERPRETACIJA Noriu pasinaudoti proga ir pasakyti, kad šis analizavimas form yra linksmas ir nebtinai pastovus. Form reikšms, kol atidaromos iki tam tikro interpretacijos lygio, nra savavališkai galiotos. Tiesi (vertikali) trikampio forma negali bti interpretuojama senuoju bdu. Reikšm trikampio kaip simbolizuojanti tvirtum ir stabilum yra labai sena asociacija. Daugiausia, manau, dl fakt apie ms pasaul. Pavyzdiui, kadangi kalnai yra trikampio formos ir yra stiprs bei stabils. Arba, apskritimo atveju, kadangi mnulis danguje yra aiškiausiai visas, sveikas, save išlaikantis pasaulis kakur anapus ms.
Taigi, js matote, visos reikšms asocijuojasi su pagrindinmis formomis ir yra pagrstos mogaus patirtimi iš pasaulio. Ne spliojimais.
Dl šio fakto, daugelis bendr form, vlgi, kaip tarkim, trikampiai ar apskritimai, turi real vartojim tarpe vis šali moni. Nra moni nemaiusi sauls ar mnulio arba kaln, panaši trikampius. Taigi, simbolins formos apie kurias mes kalbame yra tam tikra universali ir pirmin kalba, suprantama visiems. Bendri KONTRAI, FORMOS IR J KELIAMOS ASOCIACIJOS, REIKŠMS
Puiku,manau, jau pamatme kaip pagrindins formos sveikauja su nuotrauka. Eikime toliau, prie kit bendr form. Pradsime nuo linij.
VERTIKALS IR HORIZONTALS Vertikali linija turi asociacijas su kilnumu ir pagarbia baime: aukštas vyras, Vašingtono paminklas, Graik kolonos, banyios bokštas ir t.t. Vertikals keliauja nuo ems iki dangaus ir taip atrodo pasiekia didingesnius dalykus ir siekia kako. Horizontali linija turi asociacijas su ramumu ir tyla: nejudantis eeras, miegantis mogus, nesikeiiantis horizontas.
Kai vertikals ir horizontals susikombinuoja vienoje nuotraukoje, jos sukelia ore formalum ir rami didyb (kilnum). Kaip tarkim, šiame labai formaliame ir klasikiname Hollstein karvs portrete.
KVADRATAS Vertikals ir horizontals gali sukombinuoti kvadrat. Taigi, kvadratas turi asociacij su j komponuojaniomis linijomis. Bet taip pat, turi asociacij, kad tai padaryta mogaus, kadangi kvadratas lengvai nra atrandamas natralioje gamtoje. Taigi jis asocijuojasi su sakymu ir Tikslumu taip pat kaip su Matavimu ir Rib nustatymu. Štai veršiuko nuotraukoje, kurioje naudojamas kvadratas kaip pagrindin forma, kai kur akivaizdi, kai kur maiau. Kombinuota reikšm svirduliuojanio veršiuko pirmyn ir sakymo, primetamo kvadrat, veda skirtingus spliojimus ir galimas reikšmes. Bet palikime gilias interpretacijas vienam momentui ir susikoncentruokime tik tai skirting form identifikavim ir j keliamas asociacijas.
SPIRAL Spirals hipnotizuoja. Jos asocijuojasi su Paslaptimi (kaip vedama Ties) ir taip pat jos asocijuojasi su vandens skuriu ir uraganu, ir evoliucijos bei transformacijos idja.
Štai keli pavyzdiai spirali. Ir grafin versija, kaip spiral gali atsirasti tikrojo pasaulio situacijoj nuotraukose.
Ši nuotrauka bt normalaus tylaus miško kelio, bet spirals elementai sukuria paslapt ir lengv jausm, kad mes esame piešti, traukti mišk. Efektas kaip galvos sukimosi.
PINWHEEL (AŠIS)
Ašis panaši spiral, nes turi kak savyje hipnotizuojanio. Bet jos daugiau turi besitsianio veiksmo nei Paslapties. Akys krypsta apie rat, sekant linijas jo atšak, nei kad priek centro kaip spirals. Štai trys grafiniai ašies pavyzdiai:
Šioje fotografijoje ašies efektas labai aiškus ir akis aktyviai sukasi apie paveiksl. Ties sakant, ia yra netgi kelios, nekrentanios ak, ašys, tik viena yra labiau atskirta ir matoma. Vl, pairjus ši nuotrauk sukuriamas galvos sukimosi spdis, kai irime emyn nuo kalno viršaus.
AIBO STRL (AIBAS) aibas yra puikus grafinis simbolis energijai, grynai energijai simbolizuoti. Ir kaip tikras aibas, šis simbolis yra labai gyvybingas, jaudinantis, domus vizualiai. aibo, ašies ir spirals formos padeda pamatus daugeliui veiksmo nuotrauk. aibas taip pat gali bti vaizduojamas kaip zigzagas. Štai keli aibo pavyzdiai. Ir pagaliau, kaip aibas gali atsirasti tikrojo gyvenimo situacijose fotografijoje.
Štai kelios fotografijos, kuriose aibas arba zigzagas suteikia grafin jaudul dviem labai skirtingom scenom.
ELIPS Elips yra trij tašk linijoje ym (...) naudojama rašytinje kalboje paymti laiko prajim ir kakokios informacijos nebuvim (praleidim). „Vien kart....“ labai danas ir mums inomas elipss pavyzdys. Elips nurodo, kad informacija ateinanti, taiau nenurodo kas tai. Tie patys trys taškai yra naudojami paymti dingusius odius viduryje citatos; „Bilas nujo parduotuv... ir buvo suimtas“ir jie gali vesti sakin kaip tarkim „ ... ir jie ilgai ir laimingai gyveno.“ Elips turi antrinink vizualiniame mene, kuris iš esms reiškia t pat. Kad laikas eina. Laikas eina, niekas nevyksta. Taškas.Taškas.Taškas.
Šioje nutraukoje yra trys klasikins elipss figros, kurios yra beveik identiškos. Laikas tikrai eina šioje nuotraukoje ir ne daug kas keiiasi emje.
MINTIES BALIONAS
Minties balionas tai tam tikros ršies modifikuota elips. Tai grafin išraiška dm kamuoli, kurie laikui bgant tampa debesimis.Kaip maa idja pamau atskleidianti didi teorij. Kakas „priima form“ vaizduotje.
Aš manau, debes aspektas remiasi faktu, kad kai mes irime debesis danguje, j beformiai kontrai danai silo mums atpastamas formas ir tai adina vaizduot. Paveiksllis emiau yra beveik nebegyvas skambutis minties baliono ikonai.
ia yra tas pats paveikllis iš anksiau, kuriame yra beveik ikoniška elipss versija.Bet dabar aš pabriau debesis viršuje. Atkreipk dmes kaip kiekvienas debeslis atrodo kaip minties balionas.
Ir taip pat pamiau visus kartu tris debesis tam, kad suskurti toki pai, didesn minties baliono versij., Tai, vl gi, vadinama Analogija. Reikšmi terminuose, mes turime mintis mintyse(t.y. viduje) plaukianias virš ramumos. Tai labai idomi ir daug galios turinti fotografija.
(Tarp kitko, panašios serijos mini balion pasirodo danguje nuotraukose trikampio kelio, anksiau minto ir rodyto. Verta pairt atgal j, nes šios formos praturtina nuotraukos reikšm.)
SUDTINGUMAS, PAINUMAS Be abejo, mes buvome teiss, nešališki „arti prie kranto“ nuotraukose, kurias analilzavom iki šiol. Pagrindins formos (kontrai), nieko per daug drastiško ar sudtingo nagrinjimui. inoma, grafinis nuotraukos dizainas gali duoti daug daugiau sudtingumo negu buvo prieš tai parodyta, ir taip simboliškumas tampa daug daugiau sudtingas atskyrimui ir ištyrimui. Aš esu sitikinus, kad danai form painiava, kuri mes pagauname nuotraukose yra tokia susimaišiusi, kad „reikšm“ nuotraukos paprastai negali bti nagrinjama gabaliukas po gabaliuko. Galbt nuotraukos formos atrodo kaip atsitiktiniai daiktai iš antklods gabaliuk, kur kiekviena forma atrodo prilipdyta prie kitos ir nei vienos formos ar kontro, kuris dominuot. Bet tai taip pat gali bti tam tikra reikšm. Antklods gabaliukai (formos) tikriausiai yra tam tikri gabaliukai nuotraukoje. Ir kai kalbame apie mas sujungto mogiškumo ir komercijos uimto miesto, antklods gabaliukai tinkanti metafora: Tame taip pat yra Minties Vientisumas. PASKUTINS MINTYS Kai tampame jautrs formai šeimininkei, paslptai kompozicijose, tos formos tampa labiau akivaizdios mums. Ir mes tampame gabesniais forminti jas savo darbuose- netgi pasmoningai. Ties sakant, dabar galbt pastebsime savo susirpinim, kai geriau matysime nerpestingai atlikto darbo naudojim pai pagrindini form kit kompozicijose. Pavyzdiui, jei pagrindin forma yra per daug drsi ar akivaizdi. Arba jei forma rkia „Simbolis!“ Prisiminkite, kad naudojimas reikšmingos grafins srovs(tendencijos) nuotraukoje yra tam, kad sustiprinti subjekto svarb.
Ir štai todl, noriu Jums perduoti vien išminties gaball iš vieno grafikos meistr,Alphonse Mucha. Jis pasak savo studentams: PASLPKITE SAVO MENIŠKUM (SKONINGUM). Puikus patarimas, nesvarbu kokiomis priemonmis dirbate. Ypatingai supratus „pagautas bnant protingu“ yra pagrindinis meniškas ne ne. Ir virš to, didiausia nauda sugebjimo paslpti savo meniškum yra utikrinti kad simboliai, kuriuos ukodavot savo darbe nebus matomi irovo kritiškiems gabumams. Taigi, jie tiesiog pralks pro akis, tiesiai pasmon. Tai sukuria galing emocin reakcij irovui. GREITAS URAŠAS APIE IRONIJ Kita svarstoma problema, kuri mes galime pradti pastebti yra ta, kad kai kuriose kompozicijose grafin reikšm atrodo tarsi dirbt u pasitenkinimo prekystalio nuotraukoje. Nebent, ironiškas tvirtinimas yra turtas omenyje, ir šis atkyrimas gali sugriauti nuotrauk. III. PABAIGA Man visuomet atrod be galo domu, kad ia yra daugiau nei vienas lygmuo informacijos, kuri ateina iš vizualinio meno. Vis laik, stiprios formos slpsi u paviršiaus. Ir šios formos, bet kuriuo duotu momentu, veriasi per paveiksl ir tiesiai ms pasmon, veikant mus paiame pagrindiniame lygyje. Tai kiekviena nuotrauka, kuri mes irime ir kiekviena, kuri sukuriame yar tikriausiai labiau reikšminga ir labiau sudtinga nei prieš tai manme. Manau, matme pakankamai pavyzdi, kad dabar vertintumm ir suprastumm kaip kai kurios iš ši reikšmi sukyla, atsiranda. Ir tikriausiai ms supratimas apie šiuos dalykus išaugo. Ir galbt ši pamoka bus maas ingsnelis priekin labiau tiesaus naudojimo simboli pagrindins form kalbos, praturtinant ms kompozicijas. Bet net jeigu nusprstumte tai ignoruoti, tos formos vis tiek išliks. Nra jokio kelio aplink tai, form sintez ir pasitenkinimas atsitinka kiekvien kart, kai mes nuspaudiame mygtuk- atidarome langines. PABAIGA.
PAGE
15