kompjuteri prsonal (pc)

Download Kompjuteri prsonal (PC)

Post on 06-Apr-2018

225 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  1/46

  Kompjutert personalKompjutert personal( Personal computers( Personal computers--PCPC ))

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  2/46

  PCPC--jaja sht i prber nga:sht i prber nga:HARDWER-i qjan pjest

  ((HARDHARD q do t thot e fq do t thot e fort)ort)

  dhe

  SOFTWER-i qjan programet

  ((SOFTSOFT-- q do t thot eq do t thot e but)but)((sikurse njeriusikurse njeriu,, nga TRUPI dhe SHPIRTInga TRUPI dhe SHPIRTI).).

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  3/46

  HARDWERI (TRUPI):HARDWERI (TRUPI):

  Jan pjest e forta t kompjuteritJan pjest e forta t kompjuterit

  qq mund ti shohim me symund ti shohim me sy dhedhe

  mund ti prekim me dormund ti prekim me dor

  Dhe ndahet ne:Dhe ndahet ne:

  Pjes hardwerike tPjes hardwerike tmbrendshmembrendshme dhedhe pjespjes

  hardwerike t jashtmehardwerike t jashtme

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  4/46

  Pjes t mbrendshme jan:Pjes t mbrendshme jan:

  ROM (Read Only Memory)memoria vetem pr lexim e cila nuk fshyhet

  asnjehere po ngel ashtu si e ka dhene prodhuesi

  RAM (Random access memory)

  memoria pr lexim dhe shkrim e cila aktivizohetme kyqjen e kompjuterit dhe sht aktive deri sa

  sht aktiv edhe kompjuteri, me kyqjen e

  kompjuterit kjo memori fshyhet, ndrsa

  kapaciteti i saj matet me MB

  HDD (hard disku)

  hard disku eshte njesi hardwerike ku rruhen t

  dhenat , programet, shenimet e ndryshme etj,

  thjeshte paraqet nje magazin te madhe,

  kapacitete e HDD maten me GB

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  5/46

  Pjes t mbrendshme jan:Pjes t mbrendshme jan:

  Procesori shte pjesa kryesore ku behetprpunimi i informatave hyrese-dalse dhe ai

  prcakton kompjuterin se me cfar kompjuteri

  kemi te bejme, kemi disa lloje procesoresh si

  psh AMD.Cirix,Pentium etj, (Standardi i

  tanishem eshte Intel-PENTIUMIV)..

  Kartela grafike prcakton pamjen n

  ekran kemi disa lloje , kapaciteti i

  matet me MB.

  Kartela e zrit prcakton zrin n kompjuter.

  ...dhe pjes tjera , q gjenden n brendi

  si Pllakza amz etj.

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  6/46

  Pjes t jashtme jan:Pjes t jashtme jan:

  Tastatura e cila prpos si pjeshardwerike mund t prcaktohet

  edhe si njesi hyrse nga ku i japim t

  dhnat dhe komandat e caktuara,

  Ekrani - i cili gjithashtu mund tprcaktohet edhe si pjes dalse

  hardwerike ku i shohim t dhnat e

  caktuara,

  FDD - flopi disku ose disketa, ketu mund te

  bejme incizimin e shenimeve te caktuara

  dhe ti marim me vete, kapaciteti standard i

  disketes eshte 1.44MB.

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  7/46

  Pjes t jashtme jan:Pjes t jashtme jan:

  Miu i cili zavendeson tastaturnn shume raste dhe lehtson

  punn me kompjuter.

  Printeri njesi e jashtme ku i shohimt dhenat dhe rezultatet e caktuara

  nga puna e jon me PC-n.

  Scaneri, CD ROM-i,

  CD-RW,

  Kamera etj.

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  8/46

  SOFTWERI (SHPIRTI)SOFTWERI (SHPIRTI)

  nga vet fjalanga vet fjala SOFTSOFT shihet se kemi t bjmshihet se kemi t bjm

  m dika t but dhe t pa prekshme por tm dika t but dhe t pa prekshme por t

  dukshme e q si ngjajsi kemi marrdukshme e q si ngjajsi kemi marr ShpirtinShpirtin

  e njeriute njeriut, Thjesht Softweri paraqet, Thjesht Softweri paraqetprogramet e komjuterit, edhe pse nuk kaprogramet e komjuterit, edhe pse nuk ka

  ndonje ndarje karakteristike t softwerit nendonje ndarje karakteristike t softwerit ne

  do te bjm nje ndarje logjike q tdo te bjm nje ndarje logjike q tkuptojm me mire programet e caktuara.kuptojm me mire programet e caktuara.

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  9/46

  SOFTWERI (SHPIRTI)SOFTWERI (SHPIRTI)1.1. Sistemet OperativeSistemet Operative

  (DOS, WINDOWS, UNIX, LINUX)(DOS, WINDOWS, UNIX, LINUX)

  2. Programet n pak2. Programet n pakeet (t ( MS OFFICE etjMS OFFICE etj..))

  3. Programet aplikative3. Programet aplikative

  (Programe private )(Programe private )

  4. Programe t internetit4. Programe t internetit

  (Internet explorer, Netskape etj)(Internet explorer, Netskape etj)

  5. Programet tjera5. Programet tjera ..

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  10/46

  Windowsisht n disaWindowsisht n disa

  verzione, siverzione, si ::WINDOWS95 , WINDOWS97 ,WINDOWS95 , WINDOWS97 ,

  WINDOWS98 , WINDOWSME ,WINDOWS98 , WINDOWSME ,

  WINDOWSNT, WINDOWS2000 ,WINDOWSNT, WINDOWS2000 ,WINDOWSXP.WINDOWSXP.

  WindowsXPServer 2003, etjWindowsXPServer 2003, etj

  Me s shumtiprdoret,Me s shumtiprdoret,WINDOWS95/98, Me dheWINDOWS95/98, Me dhe

  WINDOWSXP.WINDOWSXP.......

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  11/46

  Sistemi DOS (Sistemi DOS ( para Win 95para Win 95--shitshit ))

  DOS (Disk operating sistem);DOS (Disk operating sistem);--

  Edhe pse sht sistem m i hershm i PCEdhe pse sht sistem m i hershm i PC--ve ne do tve ne do t

  prmendim disa komanda t tij,prmendim disa komanda t tij, CD, DIR, MD, RDCD, DIR, MD, RD

  (Keto jan komanda q kan t bjn m(Keto jan komanda q kan t bjn m drejtoritdrejtorit))

  dhedhe

  CD..CD.. (Kalon nga nj drejtori e caktuar n nj tjetr,)(Kalon nga nj drejtori e caktuar n nj tjetr,)

  DIRDIR (Shfletimin e drejtorive dhe fajllave)(Shfletimin e drejtorive dhe fajllave)

  MDMD (make directory) krijon drejtori(make directory) krijon drejtori

  RDRD fshin drejtorifshin drejtori

  DEL,COPY,EDIT,DATE,TIMEDEL,COPY,EDIT,DATE,TIME etjetj

  (Keto jan komanda tjera pr(Keto jan komanda tjera prfajllatfajllat))

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  12/46

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  13/46

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  14/46

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  15/46

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  16/46

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  17/46

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  18/46

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  19/46

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  20/46

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  21/46

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  22/46

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  23/46

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  24/46

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  25/46

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  26/46

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  27/46

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  28/46

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  29/46

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  30/46

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  31/46

  Item Description

  A1 AGP slot

  BT1 Battery

  BU1 Buzzer

  CN1 CPU 1 thermal sensor connector

  CN2 CPU 1 fan connector

  CN3 Power assist

  CN4 Upper: PS/2 mouse connectorLower: PS/2 keyboard connector

  CN5 Power connector

  CN7 USB connectors

  CN8 Upper: Parallel portLower left: Serial 1 portLower right: Serial 2 port

  CN10 CPU 2 thermal sensor connector

  CN11 CPU 2 fan connector

  CN12 LAN jack (RJ45)

  CN13 Upper: Line-out portLower: Audio-in port

  CN14 CD-ROM connector

  CN15 Mic-in port

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  32/46

  CN17 FDD connector

  CN22 Reserved

  CN23 IDE2 connector

  CN28 IDE1 connector

  CN29 Front connectorCN30 Wake on LAN connector

  CN32 Ultra 160/m SCSI channel Aconnector

  CN33 Ultra 160/m SCSI channel Bconnector

  CPU1-2

  Two CPU Slot-2 slots

  Fan1-4

  Housing fan connectors

  RM1-4

  RIMM slots

  JP1 Password settings

  1-2: Check password2-3: Bypass password

  JP2 BIOS settings

  1-2: OEM BIOS2-3: BIOS

  JP4 Flashed BIOS safety boot

  1-2: FWH top lock2-3: FWH top unlock

  JP5 System reboot when POST timedout

  1-2: Timeout reboot2-3: Don't reboot

  JP6 Onboard buzzer/external speaker

  1-2: Onboard Buzzer2-3: External speaker

  JP7 Force CPU to run at 2 x 133 MHzor 2 x 100 MHz

  1-2: Set by ICH11112-3: CPU strap

  JP8 SCSI terminator for Channel A

  1-2: SCSI terminator off2-3: SCSI terminator on

  JP8X SCSI terminator for Channel B

  P1,2,3, and6

  32-bit/33-MHz PCI slots

  P4 and 5 64-bit/66-MHz PCI slots

  U4 Intel 82801 chipset (ICH)U9 Intel 82840 chipset (MCH)

  U16 Intel 82559 LAN chipset

  U37 SMC 47B277 super I/O chipset

  U48 AD1881 audio chipset

  U63 Adaptec AIC-7899 chipset

  U64 Intel 82806 chipset (P64H)

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  33/46

 • 8/3/2019 Kompjuteri prsonal (PC)

  34/46

  CMOS battery bad CMOS battery power lost.

  Action: Replace the lithium battery or contact yourdealer.

  CMOS checksum error CMOS RAM error.

  Action: Run Setup and reconfigure the system. (To

  enter the BIOS Setup screen, press CTRL + ALT +ESC during POST. For details about running

  Setup, see Chapter 4, Setup Utility.)

  CPU clock mismatch CPU frequency has been changed by the user.

  Action: When the user changes the CPU frequency, this

  message appears once and then BIOS adjusts theCPU clock automatically.

  Diskette drive controller error or Notinstalled floppy disk controller Error

  This error is caused by one of the following:

  * Power supply cable is not connected to the diskettedrive connector.

  * The diskette d

View more