Školski...

Click here to load reader

Post on 05-Nov-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OSNOVNA ŠKOLA HUGO BADALID BOROVSKA 3 SLAVONSKI BROD

  ŠKOLSKI KURIKULUM školska godina 2013./2014.

  rujan 2013.

 • 2

  SADRŽAJ

  1. UVOD ...................................................................................................................................... 5 2. DODATNA NASTAVA ............................................................................................................... 6

  2.1. DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA (1. RAZRED) ............................................. 6 2.2. DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA ( 7. i 8. RAZRED) ........................................ 7 2.3. DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA (7. i 8. RAZRED) .......................................... 8 2.4. DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE (1. RAZRED)........................................................ 9 2.5. DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE (2. RAZRED) ...................................................... 10 2.6. DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE (3. RAZRED) ...................................................... 11 2.7. DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE (4. RAZRED) ..................................................... 12 2.8. DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE ( 7. i 8. RAZRED) ................................................ 13 2.9. DODATNA NASTAVA IZ BIOLOGIJE (7. i 8. RAZRED) ...................................................... 14 2.10. DODATNA NASTAVA IZ KEMIJE (7. i 8. RAZRED) ......................................................... 15 2.11. DODATNA NASTAVA IZ FIZIKE ..................................................................................... 16 2.12. DODATNA NASTAVA IZ POVIJESTI ............................................................................... 17 2.13. DODATNA NASTAVA IZ GEOGRAFIJE .......................................................................... 18 2.14. DODATNA NASTAVA IZ VJERONAUKA-VJERONAUČNA OLIMPIJADA .......................... 19 2.15. DAROVITI UČENICI ....................................................................................................... 20

  3. IZBORNA NASTAVA ............................................................................................................... 21 3.1. IZBORNA NASTAVA IZ INFORMATIKE ........................................................................... 21 3.2. IZBORNA NASTAVA IZ NJEMAČKOG JEZIKA ................................................................... 22 3.3. IZBORNA NASTAVA IZ VJERONAUKA ............................................................................. 23 3.4. IZBORNA NASTAVA IZ ISLAMSKOG VJERONAUKA ......................................................... 24

  4. DOPUNSKA NASTAVA ........................................................................................................... 26 4.1. DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA (1. RAZRED) ........................................... 26 4.2. DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG (2. RAZRED) ....................................................... 27 4.3. DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA (3. RAZRED) ........................................... 28 4.4. DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOGA JEZIKA (4. RAZRED) ......................................... 29 4.5. DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA (5., 6., 7. i 8. RAZRED) ............................ 30 4.6. DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE (1. RAZRED) .................................................... 31 4.7. DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE (2. RAZRED) ..................................................... 32 4.8. DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE (3. RAZRED) ..................................................... 33 4.9. DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE (4. RAZRED) ..................................................... 34 4.10. DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE ( 5. DO 8. RAZRED) ........................................ 35 4.11. DOPUNSKA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA (3. RAZRED) .......................................... 36 4.12. DOPUNSKA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA (5. i 6. RAZRED) .................................... 37

  5. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI .............................................................................................. 38 5.1. JEZIČNO-KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE ........................................................................ 38

  5.1.1. NOVINARSKA SKUPINA (5.-8. RAZRED) .................................................................. 38 5.1.2. LITERARNA SKUPINA (3. i 4. RAZRED) .................................................................... 39 5.1.3. LITERARNA SKUPINA (5. – 8. RAZRED) ................................................................... 40 5.1.4. DRAMSKA SKUPINA ( 4. RAZRED) ........................................................................... 41 5.1.5. DRAMSKA SKUPINA (5. – 8. RAZRED) .................................................................... 42 5.1.6. DRAMSKO-SCENSKA SKUPINA (3. RAZRED) ........................................................... 43

 • 3

  5.1.7. LITERARNO-SCENSKA SKUPINA .............................................................................. 44 5.1.8. SCENSKO-RECITATORSKA SKUPINA (1. RAZREDI) .................................................. 45 5.1.9. RECITATORSKA SKUPINA ........................................................................................ 46 5.1.10. KREATIVNO-SCENSKA SKUPINA ............................................................................ 47 5.1.11. KREATIVNA SKUPINA ............................................................................................ 48

  5.2. UMJETNIČKO PODRUČJE ............................................................................................... 49 5.2.1. PJEVAČKI ZBOR (4. –8. RAZRED) ............................................................................. 49 5.2.2. MALI ZBOR (1., 2. i 3. RAZREDI) .............................................................................. 51 5.2.3. TAMBURAŠKI SASTAV ............................................................................................. 52 5.2.4. RITMIKA (2., 3. i 4. RAZRED) ................................................................................... 53 5.2.5. FOLKLORNA SKUPINA (2. i 4. RAZRED) ................................................................... 54 5.2.6. LIKOVNA SKUPINA (2. i 4. RAZRED) ........................................................................ 55 5.2.7. LIKOVNA SKUPINA (5. do 8. RAZRED) .................................................................... 56 5.2.8. KREATIVNA SKUPINA .............................................................................................. 57

  5.3. TJELESNO I ZDRAVSTVENO PODRUČJE .......................................................................... 58 5.3.1. ODBOJKA (dječaci) .................................................................................................. 58 5.3.2. ODBOJKA (djevojčice) ............................................................................................. 59 5.3.3. CRVENI KRIŽ (5. RAZRED)........................................................................................ 60 5.3.4. PRVA POMOD ......................................................................................................... 61

  5.4. PRIRODOSLOVNO PODRUČJE ........................................................................................ 62 5.4.1. ESTETSKO UREĐENJE ŠKOLE ................................................................................... 62 5.4.2. ASTRONOMIJA ........................................................................................................ 63 5.4.3. EKOLOGIJA (7. RAZREDI) ......................................................................................... 64 5.4.4. NAPREDNI MATEMATIČARI .................................................................................... 65

  5.5. DRUŠTVENO-HUMANISTIČKO PODRUČJE ..................................................................... 66 5.5.1. ŽIVJETI U SLAVONSKOM BRODU OD 1991.- 1992 (Domovinski rat u Slavonskom Brodu) ............................................................................................................................... 66 5.5.2. ODGOJ ZA DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO ............................................................. 67 5.5.3 BIBLIJSKA SKUPINA (6. RAZREDI) ............................................................................. 68 5.5.4. MLADI KNJIŽNIČARI ( 5- 8. RAZRED) ....................................................................... 70

  6. PROJEKTNA NASTAVA .......................................................................................................... 71 6.1. VIZIJA I MISIJA ŠKOLE ................................................................................................... 71

  6.1.1. HUGINI DANI .......................................................................................................... 71 6.1.2. MEDIJSKA KULTURA-ANIMIRANI FILM .................................................................. 72

  7. IZLETI I PUTOVANJA .............................................................................................................. 73 7.1. UČENICI RAZREDNE NASTAVE ....................................................................................... 73

  7.1.1. GRAD I OKOLICA ..................................................................................................... 73 7.1.2. ŽUPANIJA ................................................................................................................ 74 7.1.3. REGIJA ..................................................................................................................... 75 7.1.4. HRVATSKA .............................................................................................................. 76

  7.2. UČENICI PREDMETNE NASTAVE .................................................................................... 77 7.2.1. 5. razred- Dvorci Slavonije (Našice-Valpovo-Donji Miholjac-Bizovac) .................. 77 7.2.2. 6. razred- Marija Bistrica, Tuheljske toplice .......................................................... 78 7.2.3. 7. razred- Krapina, Muzej krapinskog pračovjeka, Crkva Trski Vrh, Jezerica ........ 79 7.2.4. 8. razred- Plitvička jezera ...................................................................................... 80

  8. PEDAGOŠKI PROJEKTI ........................................................................................................... 80 8.1. UNICEF-ov projekt Za sigurno i poticajno okruženje u školama ................................... 81

 • 4

  8.2. GLOBE PROGRAM .......................................................................................................... 82 8.3. PREVENCIJA OVISNOSTI................................................................................................. 84 8.4. BREAD: A LOAF OF EUROPE, KRUH: ŠTRUCA EUROPE .................................................. 85

  9. OSTALE ODGOJNO - OBRAZOVNE AKTIVNOSTI .................................................................... 87 9.1. ORGANIZACIJA KULTURNIH DJELATNOSTI ŠKOLE ......................................................... 87

  9.1.1. DAN ŠKOLE ............................................................................................................. 87 9.1.2. KAZALIŠNI, FILMSKI I UMJETNIČKI PROGRAM ....................................................... 88 9.1.3. RAD S UČENICIMA S TEŠKODAMA .......................................................................... 89 9.1.4. SAT RAZREDNIKA .................................................................................................... 90

  10. NATJECANJA ....................................................................................................................... 92 10.1. ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ ASTRONOMIJE ............................................................... 92

  11. IZDAVAČKA DJELATNOST ŠKOLE......................................................................................... 93 11.1. DISTRIBUCIJA DJEČIJIH ČASOPISA I OBJAVA ŠKOLSKOG LISTA „ZORA“ ...................... 93

  12. OSTALI PROGRAMI ............................................................................................................. 94 12.1. PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE 1. i 2. RAZREDA U MATIČNOJ ŠKOLI ................... 94 12.2. PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE 1. RAZREDA U PODRUČNOJ ŠKOLI .................... .95

  13. SAMOVREDNOVANJE ŠKOLE .............................................................................................. 97 13.1. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN (MATIČNA ŠKOLA) ............................................................... 97 13.2. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN (PŠ JELAS) ............................................................................ 99

 • 5

  1. UVOD

  Pod pojmom Školskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadržaje, procese i aktivnosti

  koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadada odgoja i obrazovanja kako bismo promovirali intelektualni, osobni, društveni i tjelesni razvoj učenika. On obuhvada, osim službenih programa nastave, i druge programe koje škola provodi, pokazuje brojne aktivnosti učenika i učitelja, pokazuje po čemu je škola prepoznatljiva.

  Školski kurikulum temelji se na učeničkoj razini znanja, interesa i sposobnosti, na raznolikosti i kompleksnosti obrazovnih interesa i potreba učenika, roditelja i lokalne zajednice, stalnom porastu znanja, te potrebom oblikovanja učenikove osobnosti u svijetu koji se stalno mijenja.

  Planiranim aktivnostima, programima i projektima težimo kvalitetnim rezultatima ostvariti ciljeve usmjerene na učenika i njegov razvoj, stručnu samostalnost i odgovornost učitelja, samostalnost i razvoj škole, te uz potporu uže i šire društvene zajednice doprinijeti izgradnji učinkovitog i kvalitetnog obrazovnog sustava.

  Školski kurikulum objavljen na mrežnim stranicama škole, dostupan je učenicima, roditeljima i svima zainteresiranima za život i rad škole.

  Kurikulum OŠ Hugo Badalid temeljni je školski dokument u kojem definiramo način na koji demo ostvariti Nacionalne standarde i odgovoriti na zahtjeve Okvirnog nacionalnog kurikuluma. Svi ciljevi i djelatnosti u odgojno – obrazovnom procesu naše škole temelje se na službenim nacionalnim dokumentima, ali izrastaju iz naše vizije Osnovne škole Hugo Badalid.

  Promjena prelaska na kurikulum može se nazvati i prelaskom s kulture nastavnih planova i programa na kulturu kurikuluma jer se odlikuje:

  1. premještanjem težišta obrazovnog procesa sa sadržaja na ciljeve i rezultate obrazovanja 2. usmjeravanjem na kvalitetu rezultata i kvalitetu procesa obrazovanja 3. razvojem sistema evaluacije i samoevaluacije u obrazovanju 4. usmjeravanjem na učenika i procese učenja 5. poticajnim, razvojno usmjerenim obrazovnim okruženjem Što traži ali i potiče kurikulum: • otvaranje prostora za aktivno učešde svih zainteresiranih u proces obrazovanja • samostalnost škole • uključivanje izvannastavnih aktivnosti u obrazovna područja • profesionalnu samostalnost i odgovornost nastavnika • kvalitetnu školu Što je mogude u kurikularnim uvjetima: 1. stalna društvena potpora i briga za učinkovitost i kvalitetu obrazovnog sustava 2. konstruktivno odgovaranje društvenim izazovima 3. ostvarenje cjeloživotnog učenja

 • 6

  2. DODATNA NASTAVA

  2.1. DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA (1. RAZRED)

  CILJEVI :

  - omoguditi razvoj interesa i sposobnosti

  - razvoj rječnika, mašte i želje za igrom i suradnjom

  NAMJENA :

  - osposobljavanje učenika za vladanje sadržajima

  NOSITELJI :

  - učitelji razredne nastave u prvom razredu

  NAČIN REALIZACIJE :

  - primjena različitih metoda rada i ostalih nastavnih sredstava i pomagala

  VREMENIK :

  - tijekom nastavne godine, 18 sati

  TROŠKOVNIK :

  - školski pribor

  - radni materijal

  - papir za kopiranje

  VREDNOVANJE :

  - stupanj uspješne usmene i pismene komunikacije

 • 7

  2.2. DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA ( 7. i 8. RAZRED)

  CILJEVI:

  - proširivanje znanja iz područja jezika, književnosti i pravopisa

  NAMJENA:

  - korištenje stečenih znanja i sudjelovanje na natjecanjiima

  NOSITELJI:

  - učitelji hrvatskog jezika u predmetnoj nastavi

  NAČIN REALIZACIJE:

  - tjedno se održavaju sati dodatne nastave. Pri tome koristimo dodatne materijale,

  nastavne listide, tekstove s natjecanja

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine 2013./2014.

  TROŠKOVNIK:

  - materijali za fotokopiranje

  VREDNOVANJE:

  - rezultati s natjecanja

 • 8

  2.3. DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA (7. i 8. RAZRED)

  CILJEVI:

  - dodatnim radom omoguditi naprednijim učenicima razvijanje sposobnosti za

  kvalitetniju jezičnu komunikaciju za stranome jeziku

  - senzibilizirati učenike za međukulturološke različitosti

  - potaknuti učenike na samostalan rad pomodu vlastitih projekata

  - razvijati sposobnosti i vještine timskog rada, odgovornosti u izvršavanju povjerenih

  - zadataka, kritičkog promišljanja i kreativnog djelovanja, komunikacijskih vještina

  NAMJENA:

  - dodatno razvijanje svih jezičnih vještina

  - produbljivanje sadržaja redovitog programa te upoznavanje s drugim elementima

  jezika

  NOSITELJI:

  - učitelji engleskog jezika, učenici od 5. do 8. razreda

  NAČIN REALIZACIJE:

  - projektna nastava

  - samostalni rad

  - rad u skupinama

  - primjena suvremenih metoda rada

  VREMENIK:

  - 1 sat tjedno tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - materijal za kopiranje i izradu listida

  VREDNOVANJE:

  - natjecanje iz engleskog jezika

 • 9

  - zadovoljstvo učenika i nastavnika ostvarenim i naučenim

  - analiza rada na kraju školske godine

  2.4. DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE (1. RAZRED)

  CILJEVI :

  - razvoj interesa i sposobnosti za rješavanje matematičkih zadataka

  - razvoj logičkog mišljenja i zaključivanja

  NAMJENA :

  - rad usmjeriti na razvoj sposobnosti učenika da rješavaju matematičke probleme

  NOSITELJI :

  - učitelji razredne nastave u prvom razredu

  NAČIN REALIZACIJE :

  - primjena različitih metoda rada i ostalih nastavnih sredstava i pomagala

  VREMENIK :

  - tijekom nastavne godine planirano realizirati 17 sati dodatne nastave iz matematike

  TROŠKOVNIK :

  - školski pribor

  - radni materijal

  VREDNOVANJE :

  - provjera uspješnosti rješavanja matematičkih problema

 • 10

  2.5. DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE (2. RAZRED)

  CILJEVI :

  - produbiti nastavne sadržaje iz područja matematike na suvremen način

  NAMJENA:

  - poticati interes učenika za proširenim matematičkim znanjem

  - uputiti učenike na primjenu tehnike logičkog mišljenja i razvijati suradnički način

  rada

  NOSTELJ:

  - učenici i učiteljice drugog razreda

  NAČIN REALIZACIJE:

  - učenje otkrivanjem

  - učenje kroz igru

  - rješavanje problemskih zadada

  - razvijanje logičkog i kreativnog mišljenja

  - zaključivanje

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine 1 sat tjedno

  TROŠKOVNIK:

  - radni listidi

  - Sveznalica 2

  - pisanke

  - kreda u boji

  VREDNOVANJE:

  - evaluacijski listidi

  - razredna natjecanja

 • 11

  2.6. DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE (3. RAZRED)

  CILJEVI :

  - postizanje vedeg interesa za matematičke sadržaje

  - omoguditi naprednijim učenicima proširenje nastavnih sadržaja matematike

  NAMJENA:

  - razvijati pozornost u analizi načina rješavanja pojedinih zadataka

  - uvježbavanje pisanog zbrajanja i oduzimanja te pisanog množenja i dijeljenja

  rješavanjem problemskih zadataka

  - uvježbavanje i produbljivanje znanja iz nastavnih tema : mjerenje dužine,

  mase,količine tekudine i vremena

  NOSTELJ:

  - učitelji i učenici 3. razreda

  NAČIN REALIZACIJE:

  - korištenje zornih ,verbalnih i praktičnih metoda

  - iskustveno učenje, suradničko učenje

  - razgovor

  - demonstracija

  - objašnjavanje

  - rješavanje različitih tipova zadataka (prebrojavanje likova , problemski zadaci , zadaci

  dosjetke , zadaci u kojima su sadržane operacije matematičke logike …)

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - listidi za dodatnu nastavu , zbirka zadataka

  - geometrijski pribor, geometrijski likovi i modeli geometrijskih tijela

  - papir za fotokopiranje

  VREDNOVANJE:

  - polugodišnje i godišnje provjeravanje u svrhu utvrđivanja individualnih sposobnosti

  učenika u rješavanju matematičkih problema i napredovanja u radu;

  - zadovoljstvo učenika.

 • 12

  2.7. DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE (4. RAZRED)

  CILJEVI:

  - postizanje vedeg zanimanja za matematiku

  - usvajanje prirodnih brojeva, računanje prirodnim brojevima

  - usvajanje geometrije ( sastavljanje i rastavljanje likova)

  - mjerenje površina

  NAMJENA:

  - - pripremanje učenika za natjecanje ( županijsko, školsko )

  - - rješavanje složenijih zadataka

  NOSITELJI:

  - učitelji i učenici četvrtog razreda

  NAČIN REALIZACIJE:

  - koristedi suvremene metode poučavanja i različite oblike rada kroz satove dodatne

  nastave

  VREMENIK:

  - - tijekom nastavne godine – 1 sat tjedno

  TROŠKOVNIK:

  - materijal za kopiranje i izradu listida ( individualni rad )

  - potreban pribor( geometrija )

  VREDNOVANJE:

  - polugodišnje, razredno, školsko i županijsko

 • 13

  2.8. DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE ( 7. i 8. RAZRED)

  CILJEVI:

  - razvijanje interesa za matematiku, produbljivanje znanja i povedanje kvalitete

  nastavnog rada

  - priprema i uključivanje učenika u natjecanja iz matematike

  NAMJENA:

  - poticanje i razvoj učenikovih sposobnosti i njihova primjena u svakodnevnom životu

  NOSITELJI:

  - učitelji matematike i učenici

  NAČIN REALIZACIJE:

  - individualno, skupno, u paru

  - rješavanjem primjerenih zadataka

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - radni listidi, fotokopiranje

  VREDNOVANJE:

  - pismeno pradenje tijekom školske godine i vrednovanje povjerenstva na

  natjecanjima, individualno i opisno

 • 14

  2. 9. DODATNA NASTAVA IZ BIOLOGIJE (7. i 8. RAZRED)

  CILJEVI:

  - usvajanje pojmova, izvđenje praktičnog rada, upoznavanje građe i uloge pojedinog

  ili skupine organizma pratedi evolucijski slijed, upoznavanje s bolestima koje

  uzrokuju mikroorganizmi i kako se zaštiti. Veliku pozornost demo obratiti na

  kvašdevo vrenje

  NAMJENA:

  - priprema učenika za školsko i županijsko natjecanje

  NOSITELJI:

  - učenici 7. i 8. razreda i predmetni nastavnik

  NAČIN REALIZACIJE:

  - izrada prezentacija, izlaganje, grupni rad, frontalno

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - fotokopiranje radnih materijala, hamer papir, plastelin

  VREDNOVANJE:

  - natjecanje iz biologije

 • 15

  2.10. DODATNA NASTAVA IZ KEMIJE (7. i 8. RAZRED)

  CILJEVI:

  - proširiti učenicima vidike iz kemije

  - obraditi teme koje ih zanimaju

  - dodatan rad na zadatcima

  - izvođenje pokusa

  NAMJENA:

  - Opširnije obrada tema predviđenih za nastavu kemije u 7.i 8. razredu

  - Priprema učenika za školsko i županijsko natjecanje

  - Izvođenje pokusa

  - Izrada plakata i panoa za redovnu nastavu

  - Razvijati posobnosti i vještine timskog rada, odgovornosti u izvršavanju ovjerenih

  zadataka, kritičkog promišljanja i kreativnog djelovanja, komunikacijskih vještina,

  motiviranje učenika za istraživački rad

  NOSITELJI:

  - učiteljica kemije i učenici 7. i 8. razreda

  NAČIN REALIZACIJE:

  - frontalno, rad u skupinama, grupni rad, pokusi, izlaganje, prezentacije

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - fotokopiranje radnih materijala, hamer za izradu plakata, kolaž papir, ljepilo,

  kemikalije

  VREDNOVANJE:

  - natjecanje iz kemije

 • 16

  2.11. DODATNA NASTAVA IZ FIZIKE

  CILJEVI:

  - dodatni programi koji učenicima omoguduju izbor između redovitog programa i

  upoznavanja s novim zanimljivim poglavljima fizike

  NAMJENA:

  - učenicima se omoguduje provjeravanje fizikalnih zakonitosti izvođenjem mjerenja

  fizikalnih veličina, izvođenjem pokusa i rješavanje problemskih zadataka i

  problemskih situacija

  NOSITELJI:

  - učitelj i učenici kod kojih postoji interes za dodatnim učenjem

  NAČIN REALIZACIJE:

  - pojedinačni rad i rad u skupini u trajanju od dva sata u tjednu

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - učenici u radu koriste postojedi školski pribor za fiziku

  VREDNOVANJE:

  - ostvarivanje vedeg znanja u odnosu na redovnu nastavu

  - mogudnost samostalnog rada i dokazivanja

  - provjera osobnog znanja kroz natjecanja

 • 17

  2.12. DODATNA NASTAVA IZ POVIJESTI

  CILJEVI:

  - proširivati znanja učenika iz povijesti s posebnim naglaskom na razvoj interesa i sposobnosti učenika

  - razvijati sposobnost tumačenja društveno- povijesnih pojava i procesa na mjesnoj, nacionalnoj i svjetskoj razini

  - razvijati sposobnost prikupljanja i analiziranja podataka i umijeda učenja iz svih raspoloživih izvora,spremnost za cjeloživotno učenje

  - razvijati sposobnosti i vještine timskog rada, odgovornosti u izvršavanju povjerenih zadataka, kritičkog promišljanja i kreativnog djelovanja, komunikacijskih vještina, motiviranje učenika za istraživački rad

  NAMJENA:

  - pripremanje učenika za školsko i županijsko natjecanje iz povijesti - izrada prezentacija za korištenje na redovnoj nastavi, izrada plakata i školskih panoa - pradenje aktualnih događanja u svijetu i Hrvatskoj,obilježavanje važnih datuma - potaknuti interes učenika za predmet povijesti i pripremiti ih za natjecanje iz

  povijesti

  NOSITELJI:

  - učiteljice povijesti

  NAČIN REALIZACIJE:

  - održavanje dodatnih sati u školi (dva sat tjedno), po potrebi i češde - prikupljanje materijala i izrada prezentacija, plakata i školskih panoa - obilježavanje važnih datuma - planiranje rada u dodatnoj nastavi, formiranje skupine, priprema za školsko i

  županijsko natjecanje

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - sredstava za izradu plakata i školskih panoa (papir, bojice, ljepila…) - kopiranje radnih materijala

  VREDNOVANJE:

  - zadovoljstvo učenika i nastavnika ostvarenim i naučenim - aktivno sudjelovanje u radu - izlaganje panoa u školi, prikazivanje prezentacija na redovnoj nastavi

 • 18

  - uspjeh učenika na školskom i županijskom natjecanju - analiza rada na kraju školske godine

  2.13. DODATNA NASTAVA IZ GEOGRAFIJE CILJEVI:

  - proširivati znanja učenika iz geografije s posebnim naglaskom na razvoj interesa

  - i sposobnosti učenika

  - razvijati sposobnost tumačenja društveno-geografskih pojava i procesa na mjesnoj,

  - nacionalnoj i svjetskoj razini

  - razvijati sposobnost prikupljanja i analiziranja podataka i umijeda učenja iz svih

  - raspoloživih izvora, spremnost za cjeloživotno učenje

  - razvijati sposobnosti i vještine timskog rada, odgovornosti u izvršavanju povjerenih

  - zadataka, kritičkog promišljanja i kreativnog djelovanja, komunikacijskih vještina,

  - motiviranje učenika za istraživački rad

  NAMJENA:

  - pripremanje učenika za školsko i županijsko natjecanje iz geografije

  - izrada prezentacija za korištenje na redovnoj nastavi, izrada plakata i školskih panoa

  - pradenje aktualnih društvenih događanja i obilježavanje važnih datuma

  NOSITELJI:

  - učitelji geografije

  - učenici/ce uključeni u skupinu

  NAČIN REALIZACIJE:

  - održavanje dodatnih sati u školi (jedan sat tjedno), po potrebi i češde

  - odlazak na izložbe

  - prikupljanje materijala i izrada prezentacija, plakata i školskih panoa

  - obilježavanje važnih datuma

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - dio sredstava dobivamo u školi (papir, bojice, ljepila…), a dio materijala donose

  učenici

  VREDNOVANJE:

 • 19

  - zadovoljstvo učenika i nastavnika ostvarenim i naučenim

  - izlaganje panoa u školi, prikazivanje prezentacija na redovnoj nastavi

  - uspjeh učenika na školskom i županijskom natjecanju

  - analiza rada na kraju školske godine

  2.14. DODATNA NASTAVA IZ VJERONAUKA-VJERONAUČNA OLIMPIJADA CILJEVI:

  - produbljivanje i usvajanje znanja o određenom vjeronaučnom sadržaju (događaj, povjesno- kulturno vjerska baština, o značajnim osobama vjere)

  NAMJENA:

  - senzibilizirati učenike za ljepotu katoličke vjere, posvijestiti im smisao i cilj svog postojanja, oduševiti ih za velikane Crkve, poticati samostalnost i kreativnost

  NOSITELJI:

  - vjeroučiteljice i učenici

  NAČIN REALIZACIJE:

  - oblici rada koje demo primijeniti: frontalni, individualni i skupni. - metode rada :rad na tekstu, razgovor, pismeno izražavanje (sastavljanje pitanja i

  pronalaženje odgovora na ista), ponavljanje i uzajamno ispitivanje

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine 2013./2014.

  TROŠKOVNIK:

  - oko 100 kn (prigodni panoi, plakati , pripreme za Božid, Uskrs)

  VREDNOVANJE:

  - opisno vrednovanje

 • 20

  2.15. DAROVITI UČENICI CILJEVI:

  - razvijati kreativno mišljenje kod učenika

  - razvijati suradnju među učenicima

  - konstruktivno korištenje slobodnog vremena

  NAMJENA:

  - učenici de naučiti primjenjivati neke tehnike kreativnog mišljenja, razvijat de

  suradnički način rada

  NOSITELJI:

  - psiholog

  NAČIN REALIZACIJE:

  - radionice za učenike koji su izabrani u skupinu darovitih na temelju intelektualnih

  sposobnosti pokazanih na psihologijskim testovima i iskazanih vještina uočenih od

  strane učitelja

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - sredstva potrebna za izradu plakata, sredstva potrebna za provođenje radionica

  VREDNOVANJE:

  - odaziv učenika na radionice, upitnici

 • 21

  3. IZBORNA NASTAVA

  3.1. IZBORNA NASTAVA IZ INFORMATIKE

  CILJEVI:

  - zadada i cilj je stedi osnovna znanja iz informatike, upoznati učenike sa sadržajima koji

  se nalaze u udžbenicima i priručnicima i temeljito ih pripremiti za informatičko

  natjecanje, potaknuti interes učenika za algoritamsko rješavanje zadataka u

  programiranju.

  NAMJENA:

  - omoguduje svakom učeniku da se potpunije razvije prema individualnim sklonostima

  i interesima

  - omoguditi svakom učeniku da razvije interes prema informatici i nahrani želju za

  učenjem

  NOSITELJI:

  - učiteljica informatike

  NAČIN REALIZACIJE:

  - nastavu informatike mogu odabrati učenici 5., 6., 7. i 8. razreda

  - održavat de se u informatičkim učionicama škole i na natjecanjima,, a ostvaruje se

  prema mogudnostima škole i izraženom zanimanju učenika

  - učenici rješavaju zadatke i zajedno šire svoje programersko znanje, međusobno

  razmjenjuju iskustva, pomažu si i ujedno kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine (intenzivnije od rujna do ožujka)

  TROŠKOVNIK:

  - troškovi za kopiranje (toner i papir) zadataka s prošlogodišnjih školskih, županijskih i

  državnih natjecanja

  VREDNOVANJE:

  - kroz rezultate na natjecanjima, kroz interes učenika za dodatnu i izbornu nastavu

  informatike

 • 22

  3.2. IZBORNA NASTAVA IZ NJEMAČKOG JEZIKA

  CILJEVI:

  - senzibilizirati učenike za međukulturološke različitosti

  - potaknuti učenike na samostalan rad pomodu vlastitih projekata

  - razvijati sposobnosti i vještine timskog rada, odgovornosti u izvršavanju povjerenih

  - zadataka, kritičkog promišljanja i kreativnog djelovanja, komunikacijskih vještina

  NAMJENA:

  - razvijanje svih jezičnih vještina

  - produbljivanje sadržaja redovitog programa te upoznavanje s drugim elementima

  jezika

  NOSITELJI:

  - učiteljica njemačkog jezika

  NAČIN REALIZACIJE:

  - projektna nastava

  - samostalni rad

  - rad u skupinama

  - primjena suvremenih metoda rada

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - materijal za kopiranje i izradu listid

  VREDNOVANJE:

  - zadovoljstvo učenika i nastavnika ostvarenim i naučenim

 • 23

  3.3. IZBORNA NASTAVA IZ VJERONAUKA

  CILJEVI:

  - upoznavanje učenika sa naj-dubljim tajnama katoličke vjere te povezivanje Božje

  Objave i tradicije Crkve sa životnim iskustvom učenika na informativno-spoznajnoj i

  doživljajno-djelatnoj razini te ostvarivanje zrele ljudske i vjerničke osobnosti

  NAMJENA:

  - autentično i sustavno upoznavanje, čuvanje i razvijanje učeničkog osobnog vjerskog i

  kulturnog identiteta, promicanje duha dijaloga i ekumenizma te razvijanje spremnosti

  života po vjeri

  NOSITELJI:

  - vjeroučitelji i učenici

  NAČIN REALIZACIJE:

  - primjenjuju se različiti oblici rada: frontalni,individualni,skupni rad ,rad u paru,te

  različite nastavne metode:

  - usmeno izlaganje, razgovor, rad na tekstu; usmeno,pismeno,likovno,glazbeno i

  molitveno-meditacijsko izražavanje

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - papir A4 za skupne radove, bojice, flomasteri, papiri za plakate, za sv.Nikolu, ukrasi za

  Božid Uskrs, Dane kruha, Majčin dan

  VREDNOVANJE:

  - Propisalo Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa:

  Usmeno i pismeno vrednovanje uz komponente:

  znanje,

  stvaralačko izražavanje,

  zalaganje,

  kultura međusobne komunikacije

 • 24

  3.4. IZBORNA NASTAVA IZ ISLAMSKOG VJERONAUKA

  CILJEVI:

  - Odgojiti i usmjeriti učenike u duhovnom smislu i usmjeriti ih u društvene tokove u

  kojima žive i borave

  - Proširiti i razviti znanje o vjeri i o društvu u kome živimo. Školski vjeronauk stavlja

  naglasak na cjeloviti odgoj čovjeka te, imajudi osobito u vidu religioznu dimenziju, na

  promicanje osobnih i društvenih opdeljudskih i vjerničkih vrednota

  - -Konfesionalno obilježje vjeronauka utemeljeno je na univerzalnom odgojnom i

  kulturnom značenju religiozne činjenice za osobu, kulturu i cijelo društvo, vjera mu

  daje teološko, antropološko-pedagoško i povijesno-kulturno značenje i utemeljenje.

  - Izgrađivanje pozitivnih osobina ličnosti, koji utječu na cjelokupnu izgradnju osobe.

  - Usvojiti temeljne istine i vrijednosti vjere koje pomažu učenicima u orijentaciji u

  životu opdenito, a osobito u razvijanju kvalitetnijih i sigurnijih odnosa u svijetu u

  kojem žive.

  NAMJENA:

  - Uspostaviti odnos povjerenja prema drugima, prihvadati razlike među ljudima

  razvijati duh zajedništva, služenja, prijateljstva i poštovanja tuđeg dostojanstva i

  slobode.

  - Razvijanje odnosa u društvu, suosjedajnosti i socijalizacije, multikulturalnost,

  multietničnost

  - Zauzimati se za siromašne i potrebite, te upoznati karitativne ustanove i organizacije

  - Sudjelovati u životu svoje zajednice.

  - Povezivati Božju objavu i tradiciju Muhammeda a.s. sa životnim iskustvom učenika:

  svjesno i aktivno doživjeti blagdane u obitelji, školi i široj zajednici.

  NOSITELJI:

  - Husret Hasanovid, vjeroučitelj i učenici

  NAČIN REALIZACIJE:

 • 25

  - Redovna nastava u školama u kojima je zastupljen Islamski vjeronauk realizira se

  po planu i programu kroz kombinirane oblike rada, obrada, vježba, samostalni rad,

  rad u skupinama (rad prema smjernicama HNOS-a), vanučionična nastava

  - sudjelovanje na državnom vjeronaučnom natjecanju u Zagrebu

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - potrošni materijal za rad učenika 100 kn

  VREDNOVANJE:

  - usmene i pismene provjere, ocjenjivanje, bodovanje, aktivnost, redovnost pohađanja

  vjeronauka, aktivnost, opisno pradenje napredovanja učenika,

 • 26

  4. DOPUNSKA NASTAVA

  4.1. DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA (1. RAZRED)

  CILJEVI :

  - pomodi učenicima koji slabije svladavaju nastavne sadržaje

  NAMJENA :

  - rad usmjeriti na sposobnosti i potrebe pojedinih učenika

  NOSITELJI :

  - učitelji i učenici prvog razreda

  NAČIN REALIZACIJE :

  - primjena različitih nastavnih metoda, sredstava i pomagala

  VREMENIK :

  - tijekom nastavne godine ( 18 sati kroz nastavnu godinu )

  TROŠKOVNIK :

  - učenici rabe vlastiti pribor i udžbenike

  - nastavni listidi za dopunsku nastavu

  VREDNOVANJE :

  - napredovanje učenika

 • 27

  4.2. DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG (2. RAZRED)

  CILJEVI :

  - individualan rad s učenicima koji imaju problema s predznanjem i usvajanjem novog

  gradiva i uvježbavanju obrađenog

  - poboljšati vještinu početnog čitanja i pisanja

  - razumjeti pročitani tekst

  - samostalno primjenjivati osnovna pravopisna pravila

  NAMJENA:

  - poučavanje učenika koji sporije usvajaju gradivo i prilagođavanje smanjenim

  individualiziranim programima

  NOSTELJ:

  - učitelji 2. razreda

  NAČIN REALIZACIJE:

  - rad prema planu i programu ;

  učenici su raspoređeni u manje skupine i pohađaju dopunsku nastavu 1 puta tjedno

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine, 1 sat tjedno

  TROŠKOVNIK:

  - učenici u radu koriste vlastiti školski pribor

  VREDNOVANJE:

  - poboljšanje opde ocjene iz hrvatskog jezika u odnosu na inicijalno stanje

  - pradenje ostvarenosti planiranih zadataka rješavanjem listida i opisnim pradenjem

  napredovanja učenika u evidencijskim listama za dopunsku nastavu

 • 28

  4.3. DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA (3. RAZRED)

  CILJEVI :

  - pomod učenicima slabijih mogudnosti i interesa

  - poticanje samostalnosti u rješavanju jednostavnijih zadataka

  NAMJENA:

  - poučavanje učenika koji sporije usvajaju gradivo i prilagođavanje smanjenim

  individualiziranim programima

  - individualnim pristupom postidi vede zanimanje za sadržaje i bolji napredak učenika

  NOSTELJ:

  - učitelji i učenici 3. razreda

  NAČIN REALIZACIJE:

  - razgovor , čitanje i rad na tekstu , usmeno i pisano izražavanje,pisanje

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - listidi za dopunsku nastavu , udžbenick za hrvatski jezik , čitanka , dječji časopisi ,

  prozirnice , aplikacije , papir za fotokopiranje

  VREDNOVANJE:

  - napredovanje učenika i uspješnost u savladavanju planiranih nastavnih sadržaja

  - analiza rada na kraju školske godine i zaključna ocjena učenika koji su pohađali

  dopunsku nastavu iz hrvatskog jezika

 • 29

  4.4. DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOGA JEZIKA (4. RAZRED)

  CILJEVI:

  - bogadenje govornog i pismenog izričaja učenika

  - poticanje točnog i izražajnog čitanja

  - primjena pravopisnih i gramatičkih pravila

  - rad na razumijevanju pročitanog teksta

  NAMJENA:

  - ovladati pravopisnim i gramatičkim pravila, samostalno čitanje i rad na tekstu

  NOSITELJI:

  - -učitelj i učenici četvrtog razreda

  NAČIN REALIZACIJE:

  - individualni i individualizirani rad

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - materijal za izradu listida za vježbanje ( papir za fotokopiranje, prozirnice, aplikacije)

  VREDNOVANJE:

  - polugodišnje razredno provjeravanje ( zadaci objektivnog tipa)

 • 30

  4.5. DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA (5., 6., 7. i 8. RAZRED)

  CILJEVI:

  - pomod učenicima pri svladavanju osnovnih znanja predviđenih planom i programom

  NAMJENA:

  - primjenjivanje usvojenih pojmova iz područja gramatike, pravopisa i jezičnog

  izražavanja

  NOSITELJI:

  - učitelji, učenici

  NAČIN REALIZACIJE:

  - vježbanje, ponavljanje i utvrđivanje pojmova iz gradiva određenog iz područja

  hrvatskog jezika

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - papiri i pisadi pribor potrebni za rad

  VREDNOVANJE:

  - postidi što bolje rezultate u skladu s planom i programom.

 • 31

  4.6. DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE (1. RAZRED)

  CILJEVI :

  - pomodi učenicima koji teže svladavaju matematičke sadržaje

  NAMJENA :

  - rad usmjeriti na sposobnosti i potrebe pojedinih učenika

  NOSITELJI :

  - učitelji i učenici prvog razreda

  NAČIN REALIZACIJE :

  - primjena različitih nastavnih metoda, sredstava i pomagala

  VREMENIK :

  - tijekom nastavne godine ( 17 sati kroz školsku godinu )

  TROŠKOVNIK :

  - učenici rabe vlastiti pribor i udžbenike

  - nastavni listidi za dopunsku nastavu

  VREDNOVANJE :

  - analiza rada na kraju školske godine

 • 32

  4.7. DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE (2. RAZRED)

  CILJEVI :

  - utvrđivanje i vježbanje predviđenog nastavnog gradiva za drugi razred

  AMJENA:

  - poučavanje učenika koji sporije usvajaju gradivo

  NOSTELJ:

  - učenici i učiteljice 2. razreda

  NAČIN REALIZACIJE:

  - metoda razgovora

  - metoda demonstracije

  - pokazivanje, objašnjavanje, učenje uz pomod dodatnih didaktičkih materijala

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine (1 sat tjedno)

  TROŠKOVNIK:

  - didaktički materijali, nastavni listidi

  VREDNOVANJE:

  - individualno pradenje učenika

 • 33

  4.8. DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE (3. RAZRED)

  CILJEVI :

  - pomod učenicima slabijih sposobnosti i interesa u svladavanju nastavnog gradiva

  kroz individualan pristup učitelja

  - potaknuti napredovanje učenika , postidi vede zanimanje za matematičke sadržaje

  NAMJENA:

  - postizanje vedeg zanimanja za matematičke sadržaje

  NOSTELJ:

  - učitelji i učenici 3. razreda

  NAČIN REALIZACIJE:

  - individualiziran pristup

  - metode razgovora, izlaganja, objašnjavanja, demonstracije, pisanja, crtanja

  - zorne , verbalne , praktične nastavne strategije

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - listidi za vježbanje (papir za fotokopiranje, prozirnice, aplikacije)

  VREDNOVANJE:

  - napredovanje učenika i uspješnost u savladavanju planiranih nastavnih sadržaja

  - analiza rada na kraju školske godine i zaključna ocjena učenika koji su pohađali dopunsku nastavu matematike

 • 34

  4.9. DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE (4. RAZRED)

  CILJEVI:

  - postizanje vedeg interesa za matematičke sadržaje

  - vježbati računanje prirodnim brojevima

  - usvojiti pojmove iz geometrije

  - rješavati jednostavnije zadatke - mjerenje površine

  NAMJENA:

  - pomod i poticaj učenicima s poteškodama u nastavi matematike

  NOSITELJI:

  - učitelj i učenici četvrtog razreda

  NAČIN REALIZACIJE:

  - individualni i individualizirani rad

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - materijal za izradu listida za vježbanje ( papir za fotokopiranje, prozirnice, aplikacije)

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  VREDNOVANJE:

  - polugodišnje razredno provjeravanje ( zadaci objektivnog tipa)

 • 35

  4.10. DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE ( 5. DO 8. RAZRED)

  CILJEVI:

  - dopunjavanje osnovnih znanja i nadoknađivanje uočenih nedostataka s redovne

  nastave

  NAMJENA:

  - pomod učenicima koji imaju problema sa savladavanjem gradiva na redovnoj nastavi

  zbog slabijih sposobnosti, izostanaka...

  - individualni pristup radu s učenicima, razvijanje samopouzdanja

  NOSITELJI:

  - učitelji matematike, učenici

  NAČIN REALIZACIJE:

  - rješavanje primjerenih zadataka iz osnovnih sadržaja individualno, grupno, u paru

  VREMENIK:

  - jednom tjedno tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - fotokopiranje, radni listidi

  VREDNOVANJE:

  - pismeno pradenje tijekom školske godine

  - uspjeh u savladavanju gradiva na redovnoj nastavi i prema planu i programu

 • 36

  4.11. DOPUNSKA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA (3. RAZRED)

  CILJEVI:

  - usvojiti i utvrditi osnove vokabulara i gramatičkih struktura u nastavi engleskog jezika

  - čitanje s razumijevanjem te slušanje s razumijevanjem

  NAMJENA:

  - usmjeriti se na sposobnosti i potrebe pojedinih učenika koji iz subjektivnih ili

  objektivnih razloga sporije usvajaju nastavne sadržaje

  NOSITELJI:

  - učiteljice engleskog jezika i učenici 3. razreda

  NAČIN REALIZACIJE:

  - Individualni i individualizirani rad

  VREMENIK:

  - jedan školski sat tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - materijali potrebni za fotokopiranje i izradu radnih listida

  VREDNOVANJE:

  - polugodišnje i godišnje razredno provjeravanje-zadaci objektivnog tipa, bilježenje

  zapažanja o razvoju učenikova interesa, motivacije i sposobnosti, odnos prema radu

 • 37

  4.12. DOPUNSKA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA (5. i 6. RAZRED)

  CILJEVI:

  - usvojiti i utvrditi osnove vokabulara i gramatičkih struktura, čitanje s razumijevanjem,

  slušanjem s razumijevanjem

  NAMJENA:

  - usmjeriti se na sposobnosti i potrebe pojedinih učenika koji iz subjektivnih ili

  objektivnih razloga sporije usvajaju nastavne sadržaje

  NOSITELJI:

  - učitelji, učenici 5. i 6. razreda

  NAČIN REALIZACIJE:

  - održavanje nastavnog sata dopunske nastave

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - materijal za izradu listida za vježbanje

  VREDNOVANJE:

  - polugodišnje/godišnje razredno provjeravanje

  - (zadaci objektivnog tipa)

  - bilježenje zapažanja o razvoju učenikova interesa, motivacije i sposobnosti

  - odnos prema radu

 • 38

  5. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  5.1. JEZIČNO-KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE

  5.1.1. NOVINARSKA SKUPINA (5.-8. RAZRED)

  CILJEVI:

  - Upoznati učenike s načinom pisanja novinarskih tekstova (vijest, izvješde, reportaža).

  Osvijestiti učenike o važnosti objektivnog izražavanja. Uloga fotografije u vijestima.

  - Upoznati učenike s osnovama novinskih vrsta te s osnovama novinarskog posla.

  Uključiti ih u školska događanja. Pojačati samopouzdanje u radu i izlaganju.

  NAMJENA:

  - Pisanje novinarskih tekstova, sudjelovanje u izvedbi školskog lista.

  NOSITELJ:

  - učitelji i učenici

  NAČIN REALIZACIJE:

  - Sastajanje i osposobljavanje učenika za pisanje svih vrsta tekstova.

  - Individualan i pojačan rad s učenicima preko pismenih i usmenih zadataka, obrade

  tekstova i prezentacija

  VREMENIK:

  - Jedan sat tjedno tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - Materijali s interneta, novinski isječci.

  VREDNOVANJE:

  - Objavljivanje radova u školskom listu i na mrežnim stranicama škole

  - Ohrabrivanje učenika da sami procijene vlastite i tuđe uratke.

 • 39

  5.1.2. LITERARNA SKUPINA (3. i 4. RAZRED)

  CILJEVI:

  - razviti vještine pisanja bajki, igrokaza i sastava - razvijati vještine pisanja sastavaka i pjesmica - izražajno čitati i pjesme i tekstove

  NAMJENA:

  - zadovoljiti potrebu učenika za pisanim i usmenim izričajem - njegovati stvaralačko pisanje, bogatstvo rječnika - objavljivanje radova u školskom listu - pronalaziti stilska izražajna sredstva u pjesmama - obilježiti prigodne datume i teme - pripovijedanje, prepričavanje - izrada plakata i panoa

  NOSITELJ:

  - učiteljice i učenici 3. i 4. razreda

  NAČIN REALIZACIJE:

  - dramske igre, metode razgovora, metode pisanja, istraživanje - metoda čitanja i rada na tekstu - opisivanje

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine 2013./2014.

  TROŠKOVNIK:

  - papiri, hamer papiri, olovke, dječji časopisi

  VREDNOVANJE:

  - priče i pjesme, različiti članci, sastavi koji de biti objavljeni u školskom časopisu i

  na panoima škole

 • 40

  5.1.3. LITERARNA SKUPINA (5. – 8. RAZRED)

  CILJEVI:

  - osposobiti učenike za pravilno pismeno izražavanje

  - samostalno sastavljanje literarnih i proznih radova

  - čitanje i upoznavanje s piscima

  NAMJENA:

  - Razvijanje lijepog pisanja i interesa za književnost.

  NOSITELJ:

  - učiteljica hrvatskog jezika i učenici

  NAČIN REALIZACIJE:

  - Tjedno sastajanje, uvježbavanje kompozicije pisanja i najboljeg načina

  izražavanja misli i osjedaja

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine 2013./2014.

  TROŠKOVNIK:

  - knjige, priroda i sve što može inspirativno djelovati na učenike.

  VREDNOVANJE:

  - prikaz uradaka na panoima škole i mrežnim stranicama, sudjelovanje na Lidranu

 • 41

  5.1.4. DRAMSKA SKUPINA ( 4. RAZRED)

  CILJEVI:

  - bolje upoznavanje i suradnja učenika u skupini

  - nastupi prigodom određenih blagdana i praznika

  - potaknuti učenike na samostalan rad pomodu vlastitih projekata (Sveti Nikola, Božid,

  Dan škole)

  NAMJENA:

  - Sudjelovanje s dramskim izvedbama na školskim priredbama i natjecanjima.

  NOSITELJI:

  - učenici 4. razreda i učiteljice

  NAČIN REALIZACIJE:

  - čitanje i analiza

  - dramatizacija tekstova

  VREMENIK:

  - 1 sat tjedno tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - papir, hamer papir, boja za izradu lutaka, ljepilo

  VREDNOVANJE:

  - sudjelovanje na školskim priredbama

  - zadovoljstvo učenika i nastavnika ostvarenim i naučenim

 • 42

  5.1.5. DRAMSKA SKUPINA (5. – 8. RAZRED) CILJEVI:

  - upoznati učenike s dramskim tekstom. Osposobiti učenike za dramsko izražavnje

  NAMJENA:

  - sudjelovanje s dramskim izvedbama na školskim priredbama i natjecanjima.

  NOSITELJ:

  - učitelji hrvatskog jezika i učenici

  NAČIN REALIZACIJE:

  - jednom tjedno vježbati dramski tekst i dramsko izražavanje. Samim time osposobiti

  ih za izvođenje dramskog djela.

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine 2013./2014.

  TROŠKOVNIK:

  - materijali potrebni za rekvizite (do 100 kn)

  VREDNOVANJE:

  - sudjelovanje na školskim priredbama. Rezultati sa sudjelovanja na natjecanjima

 • 43

  5.1.6. DRAMSKO-SCENSKA SKUPINA (3. RAZRED) CILJEVI:

  - učenje pjesama, manjih dramskih djela i izvođenje igrokaza

  NAMJENA: - sudjelovanje s dramskim izvedbama na školskim priredbama i natjecanjima NOSITELJ:

  - učiteljica i učenici 3. razreda NAČIN REALIZACIJE:

  - tijekom školske godine 2013./2014. učenici de biti uključeni u skupinu. S njima de se uvježbavati različiti igrokazi, uvježbavatz de javni nastup i izvedbu na pozornici. Pojačan program biti de za vrijeme održavanja Dana kruha, Svetog Nikole, Božida Dana škole

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine 2013./2014. TROŠKOVNIK:

  - materijali dostupni u literaturi i dječjim časopisima VREDNOVANJE:

  - zadovoljstvo učenika - predstavljanje usvojenog na svim školskim priredbama

 • 44

  5.1.7. LITERARNO-SCENSKA SKUPINA

  CILJEVI:

  - povezivanje i primjena vjeronaučnih sadržaja u životu, razvoj mašte i kreativnosti,

  senzibilizacija učenika ka dramskoj umjetnosti, razvoj vještine lijepog i izražajnog

  govorenja i izražavanja, poticanje suradništva i bratske ljubavi, nastojati usvojiti i

  prenijeti poruku vjeronaučnih igrokaza

  NAMJENA:

  - učvršdivanje kršdanskog svjetonazora i života po vjeri, doživljavanje i uživljavanje u

  likove, razvijati duhovnost učenika, formiranje vjerničke osobnosti, poticanje i

  razvijanje mašte i suradništva, kroz dramsku igru oslobađati učenike u govoru i

  pokretu, obilježavanje kršdanskih blagdana.

  NOSITELJ:

  - vjeroučiteljica

  NAČIN REALIZACIJE:

  - rad u skupinama , parovima, individualni rad, frontalni rad, usmeno izlaganje, gluma;

  suradnja sa zborom, recitatorima pri izradi predstava, prezentiranje na školskim

  programima (posebno prigodom katoličkih blagdana) te školskom panou.

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine 2013./2014.

  TROŠKOVNIK:

  - eventualno za garderobu likova i scenu te za kreativne uratke učenika pri

  obilježavanju pojedinih blagdana.

  VREDNOVANJE:

  - opisno

 • 45

  5.1.8. SCENSKO-RECITATORSKA SKUPINA (1. RAZREDI) CILJEVI:

  - učenje pjesama i plesova, te narodnih igara Slavonije NAMJENA:

  - poticanje sluha za narodno stvaralaštvo zavičaja - uočavanje veza između igara nekada i sada - razvijati razumijevanje kroz glazbene sadržaje, te povedati motivaciju

  NOSITELJ:

  - učiteljica i učenici 1. razreda NAČIN REALIZACIJE:

  - tijekom školske godine 2013./2014. učenici de biti uključeni u folklornu skupinu. S njima de se vježbati plesne strukture, narodne igre i kola Slavonije. Sudjelovat de učenici koji imaju osjedaj za ritam i takt, pjesmu i ples. Pojačan program biti de za vrijeme održavanja Dana kruha, Svetog Nikole, Božida Dana škole

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine 2013./2014. TROŠKOVNIK:

  - materijali dostupni na Internetu - školske narodne nošnje - knjiga i CD-rom Naše kolo veselo

  VREDNOVANJE:

  - zadovoljstvo učenika - predstavljanje usvojenog na svim školskim priredbama

 • 46

  5.1.9. RECITATORSKA SKUPINA

  CILJEVI: - čitanje i upoznavanje s piscima - stvaranje osjedaja za poruku koju pjesnik želi prenijeti

  NAMJENA:

  - poticati kod učenika pravilno i zražajno usmeno izražavanje. NOSITELJ:

  - učiteljica hrvatskog jezika i učenici NAČIN REALIZACIJE:

  - tjedno sastajanje, čitanje tekstova i pjesama, slušanje izražajnog čitanja poezije na nosaču zvuka.

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine 2013./2014. TROŠKOVNIK:

  - knjige poezije različitih pjesnika, nosači zvuka. VREDNOVANJE:

  - nastupi na školskim priredbama.

 • 47

  5.1.10. KREATIVNO-SCENSKA SKUPINA

  CILJEVI:

  - povezivanje i primjena vjeronaučnih sadržaja u životu, razvoj mašte i kreativnosti,

  senzibilizacija učenika ka dramskoj umjetnosti, razvoj vještine lijepog i izražajnog

  govorenja i izražavanja, poticanje suradništva i bratske ljubavi, nastojati usvojiti i

  prenijeti poruku vjeronaučnih igrokaza

  NAMJENA:

  - učvršdivanje kršdanskog svjetonazora i života po vjeri, doživljavanje i uživljavanje u

  likove, razvijati duhovnost učenika, formiranje vjerničke osobnosti, poticanje i

  razvijanje mašte i suradništva, kroz dramsku igru oslobađati učenike u govoru i

  pokretu, obilježavanje kršd. blagdana.

  NOSITELJ:

  - vjeroučiteljica

  NAČIN REALIZACIJE:

  - rad u skupinama , parovima, individualni rad, frontalni rad, usmeno izlaganje, gluma;

  suradnja sa zborom, recitatorima pri izradi predstava, prezentiranje na školskim

  programima (posebno prigodom katoličkih blagdana) te školskom panou.

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine 2013./2014.

  TROŠKOVNIK:

  - eventualno za garderobu likova i scenu te za kreativne uratke učenika pri

  obilježavanju pojedinih blagdana.

  VREDNOVANJE:

  - opisno

 • 48

  5.1.11. KREATIVNA SKUPINA CILJEVI:

  - buditi i razvijati stvaralačke sklonosti učenika - razvijati smisao za estetiku

  NAMJENA:

  - razvoj kreativnosti, mašte, divergentnog mišljenja kod učenika

  NOSITELJ:

  - Učiteljica i učenici 2. i 3.razreda

  NAČIN REALIZACIJE:

  -

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine 2012./2013.

  TROŠKOVNIK:

  - stare kartonske kutije, ljepilo, krep-papir, škare, tempere, sjemenke, stare tkanine

  VREDNOVANJE:

  - zadovoljstvo učenika i nastavnika škole, roditelja - izložba radova učenika za Dan škole

 • 49

  5.2. UMJETNIČKO PODRUČJE

  5.2.1. PJEVAČKI ZBOR (4. –8. RAZRED)

  CILJEVI:

  - učenici de uvježbavanjem različitih pjesama sudjelovati u kulturnim manifestacijama škole

  - izvođenje vrijednih umjetničkih djela - usvajati potrebu za kulturnim glazbenim izražavanjem - svladavanje pjevanja kao vještine glazbenog izražavanja - javnim nastupima privikavati se na intenzivno sudjelovanje u manifestacijama - kulturnog života škole i sredine u kojoj žive

  NAMJENA:

  - sudjelovati u aktivnostima na kulturno- umjetničkom području

  - estetsko iskustvo i osjetljivost za vokalno izražavanje

  - njega i obrazovanje glasa

  - socijalizacija učenika, razvoj odgovornosti za skupinu

  NOSITELJ:

  - učiteljice glazbene kulture

  NAČIN REALIZACIJE:

  U sklopu izvannastavnih aktivnosti u matičnoj školi i područnoj školi „Jelas“ učenici de raditi na temama:

  - Božid ( dječji božidni mjuzikl ) - Dan škole - ostali sadržaji vezani uz kulturnu i javnu djelatnost škole ( po potrebi ) - učenje pjesama tijeloglazbom, - učiti jednostavne koreografije - u redovnoj nastavi Glazbene kulture s darovitim učenicima

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - Audio-vizualna sredstva (laptop, projektor, glazbena linija, Cd-i) - Sredstva za snimanje i nabavku matrica - Pomodna sredstva nabavljena od roditelja - Nabavka nekih osnovnih udaraljki

  VREDNOVANJE:

  - osobno zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja zbog proširivanja glazbenih spoznaja i sposobnosti i sudjelovanja u obogadivanju kulturnog života škole

 • 50

  - analiza rada na kraju školske godine - priznanje drugih za uspješnost na svečanostima i priredbama

 • 51

  5.2.2. MALI ZBOR (1., 2. i 3. RAZREDI) CILJEVI:

  - svladavanje pjevanja kao vještine glazbenog izražavanja

  - točno i sigurno usvajanje tekstova i melodije različitih, nepoznatih pjesama, te

  njihovo izvođenje

  - razvijati glazbeno pamdenje i ljubav prema glazbi

  - upoznati razne glazbene kulture

  - razvijati osjedaj za ritam i takt

  NAMJENA:

  - učenici de svojim aktivnim i uspješnim radom sudjelovati u kulturnim

  manifestacijama škole

  NOSITELJ:

  - učiteljica razredne nastave i učenici

  NAČIN REALIZACIJE

  - Dani kruha, Sveti Nikola, Božid, Dan škole

  - pjevanje

  - plesanje

  - igra i stvaranje kroz igru

  - slušanje

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine 2013./2014.

  TROŠKOVNIK:

  - sintisajzer, kajdanke, grafoskop, prozirnica, glazbena linija, CD-romovi, glazbene igre,

  štapidi, zvečke, razni instrumenti

  VREDNOVANJE:

  - sudjelovanje na školskim priredbama

  - zadovoljstvo učenika i nastavnika ostvarenim i naučeni

 • 52

  5.2.3. TAMBURAŠKI SASTAV

  CILJEVI:

  - svladavanje pjevanja kao vještine glazbenog izražavanja - točno i sigurno usvajanje tekstova i melodije različitih, nepoznatih pjesama, te

  njihovo izvođenje - razvijati glazbeno pamdenje i ljubav prema glazbi - upoznati razne glazbene kulture - razvijati osjedaj za ritam i takt

  NAMJENA:

  - -učenici de uvježbavanjem različitih pjesama sudjelovati u kulturnim manifestacijama škole i sredine u kojoj žive

  - izvođenje vrijednih folklornih djela - usmjeravanje učenika ka poštivanju i prenošenju narodne kulturne baštine - pozitivan odnos prema svome porijeklu i korijenima - razvijanje osjedaja za melodiju, ritam, takt

  NOSITELJ:

  - učiteljica glazbene kulture i učenici

  NAČIN REALIZACIJE

  - u sklopu izvannastavnih aktivnosti u matičnoj školi VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine 2013./2014.

  TROŠKOVNIK:

  - nabavka dodatnih instrumenata i žica potrebnih za instrumente, - cd sa primjerima folklornih pjesama i skladbi koje se uvježbavaju

  VREDNOVANJE:

  - osobno zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja zbog proširivanja glazbenih spoznaja i sposobnosti i sudjelovanja u obogadivanju kulturnog života škole

  - analiza rada na kraju školske godine - priznanje drugih za uspješnost na svečanostima i priredbama

 • 53

  5.2.4. RITMIKA (2., 3. i 4. RAZRED) CILJEVI:

  - naučiti koreografiju (plesne pokrete), melodiju i tekst pjesme vezane za priredbe - razvijati osjedaj za ritam, usklađivanje pokreta i glazbe - upoznavanje učenika unutar skupine - razvijanje osjedaja za ritam i pokret u prostoru - sudjelovati u priredbama tijekom školske godine - razvijati sportski duh, ljubav prema plesu - promicati zdravlje, sport i glazbu

  NAMJENA:

  - sudjelovanje u kulturnim događajima u školi i izvan nje - zadovoljiti potrebu za kretanjem

  NOSITELJ:

  - učenici 2., 3. i 4. razreda i učiteljice

  NAČIN REALIZACIJE:

  - pjevanje - plesanje - igra i stvaranje kroz igru - slušanje - rad skupine se odvija prema planu i programu; - učenici se samoinicijativno opredjeljuju za rad u skupini

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - CD - odjeda za nastup (po dogovoru) - glazbena linija, glazbene igre, štapidi, zvečke, razni instrumenti

  VREDNOVANJE:

  - sudjelovanje na školskim priredbama - zadovoljstvo učenika i nastavnika ostvarenim i naučenim

 • 54

  5.2.5. FOLKLORNA SKUPINA (2. i 4. RAZRED) CILJEVI:

  - razvijati ljubav prema zavičaju i domovini Hrvatskoj

  - čuvati narodnu tradiciju

  NAMJENA:

  - upoznati učenike s narodnim običajima u Slavoniji i nošnjama svoga kraja

  - naučiti igre, brojalice, dječje igre s pjevanjem i dječja kola

  NOSITELJ:

  - učenici 2. i 4. razreda i učiteljice

  NAČIN REALIZACIJE:

  - na satima izvannastvne aktivnosti

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - CD-rom i CD-player

  - narodne nošnje u vlasništvu škole

  VREDNOVANJE:

  - sudjelovanje na školskim priredbama

  - zadovoljstvo učenika i nastavnika ostvarenim i naučenim

 • 55

  5.2.6. LIKOVNA SKUPINA (2. i 4. RAZRED) CILJEVI:

  - stvaralačko-kreativni odnos prema radu

  - uvažavati individualni dječji izraz

  - omoguditi učenicima izražavanje likovne pismenosti

  NAMJENA:

  - razvoj osjedaja za lijepo , za iskorištavanje zadanog prostora, za suradnju i

  poštivanje različitosti u viđenju okoline, razvoj mašte i izražavanje osobnosti

  NOSITELJ:

  - učenici i učiteljica razredne nastave

  NAČIN REALIZACIJE:

  - na satima INE

  - rad skupine se odvija prema planu i programu ;

  - tematsko uređenje panoa , uređenje pozornice na školskim priredbama

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine, 1 sat tjedno

  TROŠKOVNIK:

  - blokovi za crtanje, vodene boje, tempere, pastele i ostala sredstva za različite

  likovne tehnike

  VREDNOVANJE:

  - zadovoljstvo učenika zbog proširivanja likovnih spoznaja

 • 56

  5.2.7. LIKOVNA SKUPINA (5. do 8. RAZRED) CILJEVI:

  - razvijanje likovnog izraza

  - upoznavanje likovnog jezika

  - razvijati likovne sklonosti i interes za likovno stvaralaštvo

  NAMJENA:

  - poznavanje i osvještavanje važnosti kulturnog nasljeđa te njegovo očuvanje,

  proširivanje znanja, doprinos estetskom uređenju škole, upoznavanje pravih

  vrijednosti likovne umjetnosti te njena primjena u svakodnevnom životu, razvoj

  samopouzdanja učenika te osvještavanje sposobnosti, uključivanje u timski rad.

  NOSITELJ:

  - učenici i učiteljica likovne kulture

  NAČIN REALIZACIJE:

  - rad u manjim grupama (podjela dužnosti) , dogovor s učenicima, prikupljanje ideja,

  usvajanje zajedničkog cilja, priprema materijala (različite likovne tehnike), estetsko

  uređenje škole, uređenje panoa za prigodne datume, radovi za natjecanje iz likovne

  kulture, suradnja s drugim grupama

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine 2013./2014., 1 sat tjedno

  TROŠKOVNIK:

  - učenici ved posjeduju sav potreban pribor

  VREDNOVANJE:

  - Pradenje i bilježenje zapažanja učeničkih postignuda i uspjeha, interesa, motivacija i

  sposobnosti u ostvarivanju dodatnih sadržaja

 • 57

  5.2.8. KREATIVNA SKUPINA CILJEVI:

  - buditi i razvijati stvaralačke sklonosti učenika - razvijati smisao za estetiku

  NAMJENA:

  - razvoj kreativnosti, mašte, divergentnog mišljenja kod učenika

  NOSITELJ:

  - učiteljica i učenici 2. i 3.razreda

  NAČIN REALIZACIJE:

  - recikliranje materijala – izrada različitih predmeta

  - tematsko uređenje panoa, uređenje pozornice na školskim priredbama

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine 2013./2014.

  TROŠKOVNIK:

  - stare kartonske kutije, ljepilo, krep-papir, škare, tempere, sjemenke, stare tkanine

  VREDNOVANJE:

  - zadovoljstvo učenika i nastavnika škole, roditelja izložba radova učenika za Dan škole

 • 58

  5.3. TJELESNO I ZDRAVSTVENO PODRUČJE

  5.3.1. ODBOJKA (dječaci) CILJEVI :

  - usvajanje znanja, stjecanje vještina i navika, stjecanje teorijskih informacija,

  razvijanje pozitivnog stava prema sportu.

  NAMJENA :

  - usavršiti kineziološka znana i vještine tehnike odbojkaške igre i znati ih primijeniti u

  sportskim i sportsko-rekreativnih aktivnostima, predstavljanje škole na svim

  školskim i ostalim natjecanjima.

  NOSITELJI :

  - nastavnik tjelesne i zdravstvene i svi učenici

  NAČIN REALIZACIJE :

  - tijekom školske godine učenici de imati dva puta tjedno trening u vremenu trajanja

  od 1 sata (utorak i srijeda). Učenici de sudjelovati na školskom natjecanju osnovnih

  škola. Plan i program rada obuhvada usvajanje pravila odbojkaške igre, tehniku,

  taktiku i metodiku odbojkaške igre.

  VREMENIK :

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK :

  - sredstva potrebna za nabavku sportskih majica ili dresova ( oko 500,00 kn), sredstva

  potrebna za nabavku odbojkaških antena (oko 200,00 kn)

  VREDNOVANJE :

  - pradenje, provjeravanje i vrednovanje učeničkih motoričkiha znanja i postignuda u izvannastanoj aktivnosti tijekom cijele školske godine.

  - pradenje razvoja motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti. - odgovornost učenika prema radu i suradnji, te sudjelovanje na sportskim

  natjecanjima i osvajanje određenih mjesta ili plasmana (medalja).

 • 59

  5.3.2. ODBOJKA (djevojčice) CILJEVI :

  - usvajanje znanja, stjecanje vještina i navika, te razvijanje pozitivnog stava prema sportu

  NAMJENA :

  - usavršiti kineziološka znanja i vještine tehnike odbojke, i znati ih primijeniti u

  sportskim i sportsko rekreativnim aktivnostima

  NOSITELJI :

  - nastavnik tjelesne i zdravstvene i svi učenici

  NAČIN REALIZACIJE :

  - tijekom školske godine učenici de imati dva puta tjedno trening u vremenu trajanja

  od 45 min.

  VREMENIK :

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK :

  Mreža- 500,00kn Lopte – 500,00 kn

  VREDNOVANJE :

  - sudjelovanje na natjecanjima školskih sportskih društava - pradenje razvoja motoričkih sposobnosti, odgovornosti prema radu i suradnj

 • 60

  5.3.3. CRVENI KRIŽ (5. RAZRED) CILJEVI:

  - stjecanje odgoja za humaniji i zdraviji život - razvijanje svijest o humanim vrednotama

  NAMJENA:

  - dati osnovne zdravstvene izobrazbe - razvijati socijalnu svijest kroz humanitarni rad - poticati humane osjedaje i djelovanja

  NOSITELJI:

  - učitelj i učenici 5. razreda

  NAČIN REALIZACIJE:

  - učenici de se okupljati jednom tjedno ili prema potrebi - obraditi de se teme: 1.kad smo zdravi 2. prehrana i čistoda 3. navika koje pospješuje zdravlje 4.prevencija ponašanja koje vodi ka ovisnosti 5. tečaj 1.pomodi u CK 6. sakupljanje dobrovoljnog priloga 7. prodaja znački, markica 8. sakupljanje hrane i odjede 9. prava djece, čovjeka 10. emocije i odnosi među spolovima 11. načela CK VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - sredstva potrebna za izradu panoa, slika, markeri, bojice, ljepilo VREDNOVANJE:

  - izlaganje panoa u školi i gradu - provedene humanitarne akcije - druženje učenika - zadovoljstvo učenika i nastavnika

 • 61

  5.3.4. PRVA POMOD CILJEVI:

  - usvajanje osnovnog znanja iz prve pomodi - stjecanje odgoja za humaniji i zdraviji život - razvijanje svijesti o humanim vrednotama

  NAMJENA:

  - dati osnovne zdravstvene izobrazbe - razvijati socijalnu svijest kroz humanitarni rad - poticati humane osjedaje i djelovanja

  NOSITELJI:

  - učenici 5. razreda i predmetni nastavnik

  NAČIN REALIZACIJE:

  - učenici de se okupljati jednom tjedno ili prema potrebi češde - provođenje godišnjeg plana i programa rada aktivnosti po preporuci Crvenog križa

  Slavonski Brod - aktivnosti se provode kroz praktične radionice, upoznavanje osnovnih fizičkih

  povreda te pružanje pomoci istih. Upoznavanje povijesnog i teoretskog dijela osnivanja Crvenog križa, prikupljanje materijala i pradenje informacija o novitetima rada Crvenog križa

  - obilježavanje važnih datuma vezano za rad Crvenog križa - upoznavanje učenika, učitelja i roditelja s radom skupine (putem panoa u školi) - pripremanje učenika za natjecanje iz prve pomodi

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine 2013./2014.

  TROŠKOVNIK:

  - sredstva potrebna za izradu plakata, provođenje radionica i pripremanje učenika za natjecanje

  VREDNOVANJE:

  - izlaganje panoa u školi - sudjelovanje na natjecanju - druženje učenika sa učenicima drugih škola u prostorijama Crvenog križa - zadovoljstvo učenika i nastavnika

 • 62

  5.4. PRIRODOSLOVNO PODRUČJE

  5.4.1. ESTETSKO UREĐENJE ŠKOLE CILJEVI:

  - pridonijeti razumijevanju društvenih i kulturnih pejzaža. Razvijanje svijesti o vrijednosti kreativnog mišljenja i o potrebi uvažavanja tuđeg. Promicanje osjedaja za lijepo.

  NAMJENA:

  - razviti osjetljivost za estetski doživljaj i poštivanje vizualnih umjetnosti - primijeniti umijeda i tehnike pokazujudi osjetljivost za vizualni, prostorni i taktilni

  svijet u stjecanju estetskog iskustva - aktivno stvaralački sudjelovati u prostornom uređenju škole- uređivanje školskog

  interijera, eksperimentirati na spontan, imagitivan način s nizom umjetničkih materijala i tehnika

  NOSITELJ: - škola, učenici i učiteljica likovne kulture

  NAČIN REALIZACIJE:

  - rad pojedinačno, u parovima, u skupinama - korištrnje različitih likovnih tehnika i materijala

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine 2013. /2014. TROŠKOVNIK:

  - izrada fotografija, kolaž papir, papiri, ljepilo, novinski članci, sprejevi u boji, posteri, pribadače, marker u boji, tempere (do 100 kn)

  VREDNOVANJE:

  - Pradenje i bilježenje zapažanja učeničkih postignuda i uspjeha, interesa, motivacija i sposobnosti u ostvarivanju dodatnih sadržaja

 • 63

  5.4.2. ASTRONOMIJA CILJEVI:

  - priprema učenika za izradu samostalnog istraživačkog projekta koja uključuje savladavanje potrebnih teorijskih osnova; planiranje, organizaciju i provođenje odgovarajudih opažanja i mjerenja; pripremu pisanog rada i javnu prezentaciju istraživačkog projekta

  NAMJENA:

  - učenici de izabrati njima zanimljivu i uzrastu primjerenu temu iz područja astronomije

  - izvoditi de konkretna mjerenja - analizirati rezultate mjerenja u pisanom obliku - pripremiti odgovarajudi poster i power point prezentaciju za javno izlaganje - sažetak projekta pripremiti de se za školski list i info pano u školi

  NOSITELJ:

  - voditelj astronomske skupine i učenici NAČIN REALIZACIJE:

  - sastanci astronomske skupine jednom tjedno u trajanju dva školska sata; vrijeme sastanka povezano je s potrebama opažanja/teleskopiranje i ovisi o vremenskim uvjetima i dobu dana kada je objekt opažanja vidljiv na nebu

  VREMENIK: I. – rujan II. – rujan/listopad III. – listopad/studeni- sve dok je objekt vidljiv na nebu IV./V. – po završetku opažanja, rad tijekom jednog mjeseca TROŠKOVNIK:

  - sredstva potrebna za izradu ili nabavu odgovarajudeg uređaja - za nabavu dodatne stručne literature (karte neba) - sredstva za izradu postera i printanja pisanog dijela rada

  VREDNOVANJE:

  - analiza uspješnosti realizacije istraživačkog projekta kao cjeline - sumarna analiza ostvarenih ciljeva/odgovara na primarno postavljena

  pitanja/potvrde hipoteze - osvrt na uspješnost eksperimentalnog dijela rada - osvrt na vremenske prilike za planirani period promatranja - zadovoljstvo učenika ostvarenim i naučenim tijekom izrade projekta

 • 64

  5.4.3. EKOLOGIJA (7. RAZREDI) CILJEVI:

  - upoznati učenike s pojmom ekologija i što sve taj pojam obuhvada, njezinim ostvarivanjem i ugroženim područjima

  - usvojiti znanja o biološkim i ekološkim odnosima te funkcioniranju i razvoju ekologije - promovirati ekološko djelovanje, brigu o prirodi i njezino očuvanje - upoznati ekološke probleme kod nas i u svijetu - razvijati ekološku svijest i sposobnost ekološkog djelovanja među vršnjacima i u

  obiteljima - promicati i razvijati valjan odnos prema radu te usvojiti znanja, vještine, sposobnosti

  i vrijednosti koje omoguduju rješavanje ekoloških pitanja - prepoznati međusobnu povezanost problema kao što su siromaštvo, neekonomična i

  prekomjerna potrošnja prirodnih bogatstava i degradacija okoliša - razvijati sposobnost za prepoznavanje problema i - pitanja na koja treba pronadi odgovor, za planiranje i provođenje istraživanja,

  oblikovanje i obrazlaganje zaključaka te iznošenje ishoda svojega rada - razvijati umijede učenja iz svih raspoloživih izvora i spremnost za cjeloživotno učenje - obilježavati značajne datume i događaje - poticati i razvijati kreativno mišljenje, formiranje i iznošenje vlastitih stavova

  NAMJENA:

  - pradenje aktualnih društvenih događanja i obilježavanje važnih datuma - razvijanje sposobnosti i vještina timskog rada, odgovornosti u izvršavanju povjerenih

  zadataka, kritičkog promišljanja i kreativnog djelovanja,komunikacijskih vještina, - motiviranje učenika za istraživački rad

  NOSITELJ:

  - učenici sedmih razreda i predmetni nastavnik

  NAČIN REALIZACIJE:

  - sastanci jedanput tjedno, po potrebi češde - provođenje projekata po preporuci MZOŠ - aktivnosti se provode kroz projekte i radionice, vođenje diskusija, rikupljanje

  materijala i pradenje informacija te ekoloških izdanja - obilježavanje važnih datuma - upoznavanje učenika, učitelja i roditelja s radom skupine (putem panoa u školi)

  VREMENIK:

  - Tijekom nastavne godine 2013./2014.

  TROŠKOVNIK:

  - sredstva potrebna za izradu plakata i provođenje radionica VREDNOVANJE:

  - zadovoljstvo učenika i nastavnika ostvarenim i naučenim - aktivno sudjelovanje u radu - izlaganje panoa u školi - analiza rada na kraju školske godine

 • 65

  5.4.4. NAPREDNI MATEMATIČARI CILJEVI:

  - prikupljanje i analiza podataka za određene zadatke - razvijati sposobnost timskog rada i kreativnog izražavanja

  NAMJENA:

  - primjeniti stečena znanja o geometrijskim površinama i tijelima

  NOSITELJ:

  - učiteljica matematike, učenici

  NAČIN REALIZACIJE:

  - grupno rješavanje složenijih zadataka

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine 2013./2014.

  TROŠKOVNIK:

  - sredstva za izradu plakata (papir, bojice, ljepilo) - za izradu određenih građevina - za izradu fotografija -

  VREDNOVANJE:

  - zadovoljstvo učenika i nastavnika

 • 66

  5.5. DRUŠTVENO-HUMANISTIČKO PODRUČJE

  5.5.1. ŽIVJETI U SLAVONSKOM BRODU OD 1991.- 1992 (Domovinski rat u Slavonskom Brodu)

  CILJEVI :

  - upoznati učenike o teškim posljedicama koje su nosili nedužni građani Slavonskog Broda”, trebamo navesti sva imena onih koji su ga razarali, koji su pucali na Brođane(poginula djeca na Jelasu)

  - obilježavanje važnih datuma

  NAMJENA :

  - razvijanje sposobnosti i vještina timskog rada, odgovornosti u izvršavanju povjerenih zadataka, kritičkog promišljanja i kreativnog djelovanja, komunikacijskih vještina,

  NOSITELJI :

  - učiteljica povijesti i učenici

  NAČIN REALIZACIJE :

  - individualni rad, grupni rad, rad u paru - rješavanje zadataka - prezentacija putem projektora - traženje litarature - traženje statističkih podataka - sastajanje po potrebi

  VREMENIK :

  - tijekom nastavne godine 2013./2014.

  TROŠKOVNIK :

  - prijenosno računalo - udžbenici - razne knjige vezano za Domovinski rat - materijale imamo u knjižnici

  VREDNOVANJE :

  - zadovoljstvo učenika zbog proširenja znanja o Domovinskom ratu - analiza rada na kraju školske godine - zainteresiranost u radu - redovito pohađanje.

 • 67

  5.5.2. ODGOJ ZA DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO CILJEVI:

  - upoznati učenike s osnovama demokracije, njezinim ostvarivanjem i - ugrožavanjem; usvojiti znanja o društvenim odnosima te funkcioniranju i razvoju

  društva - promovirati ljudska prava i slobode te prava djece; upoznati razlike i probleme u - suvremenom svijetu - razvijati sposobnost tumačenja društvenih odnosa, pojava i procesa na mjesnoj,

  nacionalnoj i - svjetskoj razini - stedi znanja o međunarodnim integracijama i globalizacijskim procesima - razvijati valjan odnos prema radu te usvojiti znanja, vještine, sposobnosti i

  vrijednosti koje - omoguduju preuzimanje uloga i odgovornosti u javnom djelovanju, posebice u

  zalaganju za - demokratski razvoj društva - razvijati svijest o humanim vrednotama i potrebi društvenog djelovanja - razvijati kritičko promišljanje vlastitoga identiteta i djelovanja u društvu - razvijati komunikacijske, organizacijske i socijalne vještine, usvojiti međukulturne - kompetencije koje omogudavaju razumijevanje i prihvadanje drugoga i drukčijega

  bez - obzira na spol, kulturnu, socijalnu, rasnu, religijsku, nacionalnu i etničku pripadnost - razvijati sposobnost za prepoznavanje problema i pitanja na koja treba pronadi - odgovor, za planiranje i provođenje istraživanja, oblikovanje i obrazlaganje

  zaključaka te - iznošenje ishoda svojega rada - razvijati umijede učenja iz svih raspoloživih izvora i spremnost za cjeloživotno učenje - obilježavati značajne datume i događaje (Dan mira… ) s ciljem razvijanja tolerancije, - očuvanja mira i razvoja demokratskog ozračja u školi - vježbati temeljne demokratske vještine komunikacije i dijaloga - poticati i razvijati kreativno mišljenje, formiranje i iznošenje vlastitih stavova - tj. prakticiranje demokracije

  NAMJENA:

  - pradenje aktualnih društvenih događanja i obilježavanje važnih datuma - razvijanje sposobnosti i vještina timskog rada, odgovornosti u izvršavanju povjerenih - zadataka, kritičkog promišljanja i kreativnog djelovanja, komunikacijskih vještina, - motiviranje učenika za istraživački rad

  NOSITELJI:

  - Jasmina Grabrid, učiteljica geografije - učenici/ce uključeni u skupinu

 • 68

  NAČIN REALIZACIJE: - sastanci jedanput tjedno, po potrebi češde - provođenje projekata po preporuci MZOŠ, Delegacije Europske komisije i drugih

  institucija - aktivnosti se provode kroz projekte i radionice, vođenje diskusija, prikupljanje

  materijala i - pradenje informacija te izdanja UNICEF-a - slanje radova na razne natječaje, obilježavanje važnih datuma - upoznavanje učenika, učitelja i roditelja s radom skupine (putem panoa u školi i web - stranice škole

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine 2013./ 2014. TROŠKOVNIK:

  - sredstva potrebna za izradu plakata i provođenje radionica - dio sredstava dobivamo u školi (papir, bojice, ljepila…), a dio materijala donose

  učenici VREDNOVANJE:

  - zadovoljstvo učenika i nastavnika ostvarenim i naučenim - aktivno sudjelovanje u radu - izlaganje panoa u školi, objavljivanje na web stranici škole - analiza rada na kraju školske godine

  5.5.3. BIBLIJSKA SKUPINA (6. RAZREDI) CILJEVI:

  - poznavanje Biblije kao Knjige života - upoznavanje biblijskih likova koji su i danas aktualni za suvremenog kršdanina

  NAMJENA:

  - praktično provođenje biblijskih tekstova u svakidašnjem životu - upoznavanje sposobnosti i vrlina biblijskih likova

  NOSITELJI:

  - učitelj i učenici 6. razreda

  NAČIN REALIZACIJE:

  - učenici de se okupljati dva sata tjedno - radionice, obrade tekstova, izrade plakata i prezentacija - korištenje audio-video vizualnih sredstava (filmovi i sl.)

 • 69

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  VREDNOVANJE:

  - izlaganje panoa u školi - humanitarne akcije - druženje učenika - zadovoljstvo učenika i nastavnika

 • 70

  5.5.4. MLADI KNJIŽNIČARI ( 5- 8. RAZRED)

  CILJEVI: razvijanje interesa za knjigu, poticanje učenja, usvajanje informacijske pismenosti,

  razvijanje svijesti o važnosti čitanja, bogadenja rječnika i znanja, učenje osnovnih

  knjižničarskih poslova, razvijanje kreativnosti

  NAMJENA: poticanje svijesti, stvaralaštva i zajedništva, edukacija, kulturno – javna

  djelatnost, samostalno služenje informacijskim izvorima znanja i razvijanje informacijske

  pismenosti, promovirati školsku knjižnicu kao kulturno središte škole, mjesto učenja i

  druženja

  NOSITELJ: školska knjižničarka

  NAČIN REALIZACIJE: izrada prigodnih plakata i panoa vezanih uz značajne obljetnice i

  osobe, tehnička obrada knjiga, rad s korisnicima, pronalaženje zadanih knjiga, zaduživanje i

  razduživanje, knjižnica na webu, knjižni kutid ( top lista lektire), Klub čitatelja knjiga,

  Comenius projekt – obilježavanje Dana kruha, izrada spomenara, učimo europske jezike,

  upoznajemo različite kulture i običaje, izložbe novih naslova, radionice tijekom školske

  godine: „Od zrna do kruha“ (kreativna radionica izrade nakita od slanog tijesta) , „ Kako

  napraviti letak“, „Izrada prigodnih straničnika“, „Mali božidni anđeli od sirove tjestenine“,

  „Origami radionica“, „Uskrsna jaja“, „Knjiga kao ukras“ (reciklažom do korisnog proizvoda),

  „More“, pripreme za sv. Nikolu, Božid Uskrs i Dan škole– uređenje panoa škole, izložbe i

  radionice

  VREMENIK: dva sata tjedno u MŠ i dva sata tjedno u PŠ tijekom školske godine 2013./2014.

  TROŠKOVNIK: Pribor i materijali za obradu knjižne građe, izložbe i estetsko uređivanje

  knjižnice povodom važnijih događaja

  VREDNOVANJE: povedan broj korisnika knjižnice, redovitost i zalaganje te zadovoljstvo

  učenika – Mladih knjižničara i ostalih učenika škole

 • 71

  6. PROJEKTNA NASTAVA

  6.1. VIZIJA I MISIJA ŠKOLE

  6.1.1. HUGINI DANI

  CILJEVI:

  - promocija škole i njezinog imena - promocija Huginog životnog i književnog rada - upoznavanje i educiranje učenika i nastavnika sa životnim radom Huge Badalida

  NAMJENA:

  - učenici i učitelji sudjeluju u projektu Hugini dani kroz različite aktivnosti u kojima prisustvuju i roditelji i mediji

  NOSITELJ: - učitelji razredne nastave, nastavnici hrvatskoga jezika, nastavnica likovne kulture, nastavnici glazbene kulture NAČIN REALIZACIJE:

  - organiziraju se kvizovi, pjesničke večeri, izložbe likovnih i literarnih radova, kreativne radionice, integrirana nastava (povijest, hrvatski jezik, likovni jezik, geografija, glazbena kultura)

  VREMENIK:

  - u tjednu rođenja Huge Badalida TROŠKOVNIK:

  - sredstva de se nabavljati u dogovoru s roditeljima i školom VREDNOVANJE:

  - sudjelovanje na Huginim večerima - sudjelovanje na izložbi

 • 72

  6. 1.2. MEDIJSKA KULTURA-ANIMIRANI FILM CILJEVI:

  - ostvarenje vedeg obrazovnog postignuda učenika, te upoznavanje sa dijelovima filma

  i njegovim nastajanjem

  NAMJENA:

  - obogatiti nastavu sudjelovanjem učenika, pod mentorstvom nastavnika, kroz

  različite aktivnosti koje odgovaraju dječjem interesu i nastavnom planu i programu,

  ako i afinitetima učenika

  NOSITELJ:

  - učenici i nastavnici

  NAČIN REALIZACIJE:

  - frontalni rad, gledanje filmova, radni listovi, rasprava

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - CD, DVD, DVD-čitač, prijenosno ili stolno računalo

  VREDNOVANJE:

  - povedani nivo obrazovnih postignuda kod učenika i povedanje r