književnosti starog-istoka

Download Književnosti starog-istoka

Post on 19-Jul-2015

218 views

Category:

Education

23 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KNJIEVNOST STAROG ISTOKA

KNJIEVNOSTI STAROGA ISTOKANajprije je postojala usmena kultura

Bez obzira o kojoj je civilizaciji rije, pojavljuju se zajednike teme: mitovima se pokuavalo objasniti postanak svijeta i pojave koje ovjek ne razumije, javlja se kult zagrobnog ivota i sl.

Djela se udaljavaju od svakodnevnog govora, postaju ritmina i formulaina. Na taj se nain moglo razviti epsko pjesnitvo

Pojava pisma oko 3. tisuljea prije Krista dovodi do postupnog prijelaza na pisanu kulturu.Najstariji tekstovi bliski onome to danas smatramo knjievnou3. i 2. tisuljee prije KristaVjerojatno nastali iz religijskih pobuda (obredi)Njihova se struktura i jezina organizacija udaljuje od govora i pribliava umjetnikom oblikovanju.Neka od djela : - Razgovor razoarana ovjeka i njegove due-(dijalog o smislu ivljenja)- Pouka mudrosti(pripisuje se dravniku Ptahotepu)- Pjesme s rijeke( zbornik ljubavne poezije)- Himna Nilu - Himna Atonu,bogu Suncu( pripisuje se faraonu Ehnatonu 2.tisuljee pr.Kr.)

STAROEGIPATSKA KNJIEVNOSTEp o Gilgameu Najstariji ep svjetske knjievnosti (oko 1700.g.pr.Kr.)Tema je Gilgameeva potraga za besmrtnouPisan je klinastim pismom na glinenim ploicama, zapisan na akadskom jezikuSmatra se kako je nastao povezivanjem pojedinanih pjesama u cjelinuUoljiva je primjena sredstava retardacije radnje primjerice ponavljanja, formulainih opisa,umetnutih pria i dr.Zavretak epa donosi pouku: iako ovjek mora umrijeti, on moe biti i stvaratelj.Ep je poseban jer se u njemu mijenja karakter glavnog junaka.Ep je u 19.st pronaen u knjinici kralja Asurbanipala.BABILONSKO-ASIRSKA KNJIEVNOST(MEZOPOTAMIJA)

Sadrajno se moe podijeliti u dvije cjeline:

1. dio (1.-7. ploica) Vanjski svijet. Pripovijedanje o Gilgameevom vladanju Urukom, uslianoj molbi da se od gline napravi Enkidu. Enkidu i Gilgame se bore, no kasnije postaju prijatelji. Opisuju se njihove zajednike pustolovine. Na kraju Enkidu umire.

2.dio(8.-12.ploica) Unutarnji svijet, odnos ovjeka prema samome sebi. Gilgame traga za vjenim ivotom. Dolazi do Utnapitima (biblijski Noa) koji mu pria o velikom potopu. Zatim mu Enkiduova sjena govori kako je smrt zavretak. Gilgame se vraa u Uruk i umire.

KNJIEVNOST SREDNJEG ISTOKA(INDIJSKA KNJIEVNOST)Zapisana je na sanskrtu, starom indoeuropskom jeziku.

U Indijsku knjievnost ubrajamo: - Vede (zbornik svetih knjiga)- Mahabharatu (opsean ep)- Ramajanu (junaki ep)- Panantantru (zbirka pounih knjiga i basni)

6

Vede ( svete knjige)Tekstovi su dugo prenoeni usmenom predajom. Sveenika kasta brahmana je imala dunost da tekstove ue napamet, te ih predavaju buduim naratajima.

To je najstariji zbornik staroindijskih tekstova.

Obrednog je karaktera u stihu i prozi.

Tekstovi su vjerojatno nastajali u 2. i 1. tisuljeu pr. Kr.

Sastoje se od etiriju zbirki, od kojih je najvanija Rgveda.Velika pjesma(ep) o plemenu Bharata

Nastalo u rasponu od 4.st. pr.Kr. do 4.st.pos.Kr.

Tema je borba za vlast izmeu bliskih roaka Pandava i Kaurava, pripadnika plemena Bharata.

Sastoji se od 18 knjiga i dodataka, sadraj u cjelinu povezuju sukobi Pandava i Kaurava.

Opsegom je 20 puta vea od Ilijade i Odiseje zajedno.

Mahabharata

Bhagavadita (Pjesma uzvienog) jedan od najljepih dijelova epa. Opisuje razgovor junaka i boga Krine prije bitke.

U djelu se oituju sve jezine faze od vedskoga jezika do klasinoga sanskrta.

Pojavljuju se i razliite vrste poezije : epska sa svojom didaktinou,ali i lirska s iznoenjem osobnih doivljaja.

Djelo je sastavljeno od 100 000 loka.

loka je strofa od etiri osmerca.

Junaki ep o ivotu kralja Rame.

Nastala u usmenoj knjievnosti, a verzija teksta koju poznajemo je nastala izmeu 5.st.pr.Kr. i 2.st.pos.Kr.

Pojavljuju se mnogi slikoviti fantastini motivi,udovita i duhovi.

Sastoji se od 7 knjiga, a pretpostavlja se da su 1. i 7. knjiga najkasnije nastale.Ramajana ( Ramini podvizi)SADRAJ RAMAJANE :

SADRAJ: Kralj Rama i Sita ive skladno, ali zbog obeanja njegova oca, Rama mora biti prognan na neko vrijeme. U progonstvu mu se pridruuje ena Sita. Oni se bore s fantastinim biima i svladavaju prepreke, te ostaju dosljedni do kraja i svojiim su vrlinama uzor dananjim Indijcima.

Zbirka pounih pria i basni. Prie su u prozi i ispriane su jednostavnim jezikom.Na kraju se nalazi pouka u stihovima.

Nastala je oko 3. stoljea. Bila je namijenjena dvorskoj sredini, ali je i bila popularna u svim drutvenim slojevima.

Matija Antun Reljkovi je preveo basne s francuskog jezika. Basne se u tom prijevodu zovu basnama Pilpajevim.

Izvorni se tekst nije sauvao. Zahvaljujui prijevodu na perzijski, arapski i grki jezik proirila se na Afriku, Aziju i Europu.Panatantra (Pet knjiga)

Sastavio ju je mudri brahman Vinuarman, na zahtjev kralja Amaraaktija.Kralj je elio svoje ne odvie pametne sinove pripremiti za preuzimanje vlasti.Sadraj Panatantre1. knjiga Razdvajanje prijatelja (prijateljstvo lava i bivola,akal unosi razdor)2.knjiga Stjecanje prijatelja (sloga donosi spas)3.knjiga Vrane i sove4.knjiga Gubitak steenoga ( ismijava se ulazak u posao s lukavijim od sebe).5.knjiga Nepromiljeno djelovanje ( osuuju se nagli i nepromiljeni potezi) Knjiga pjesama = antologija najstarije kineske poezije Izbor i priprema pjesama se pripisuje filozofu Konfuciju (6/5 st.pr.Kr.) Pjesme su raznovrsne po vremenu nastanka, sadraju i formi.Daleki istok KINESKA KNJIEVNOST

Bibliju ine 73 knjige nastale izmeu 13.st.pr.Kr. i 1.st.pos.Kr.BLISKI ISTOK (Podruje sjevernoga dijela Arapskog poluotoka)STARA HEBREJSKA KNJIEVNOST BIBLIJASTARI ZAVJET(46 knjiga)Sinijski savez Boga s izabranim narodomNOVI ZAVJET (27 knjiga)Krist ostvaruje novi savez Boga s ovjekomPetoknjije(Mojsije),Povijesne knjige,Psalmi( David),Mudrosne knjige(kralj Salomon) i Proroke knjigeEvanelja,Djela apostolska,Poslanice apostola Pavla, Katolike poslanice, Otkrivenje ( Apokalipsa)Jezik: veinom hebrejski;najstariji dijelovi pisani aramejskim jezikomJezik : grki jezikVrijeme: od 13. st.pr.Kr. do roenja Isusa KristaVrijeme: prvo stoljee poslije KristaNajitanija je i najprevoenija knjiga u povijesti knjievnosti. ( preko 2000 jezika)Spomenik povijesti ovjeanstva unoenjem Biblije u grko-rimski svijet ona ulazi u temelje europske kulture i civilizacije.Biblijski likovi i motivi su uli u umjetniku batinu.

podrijetlo naziva Biblos stara fenika luka (Libanon)la biblia (gr.) = knjiice

BIBLIJA (kulturoloko znaenje)

SEPTUAGINTA (Prijevod Sedamdesetorice) prijevod SZ s hebrejskoga na grki jezik, 3. 2. st.pr.Kr.VULGATA Biblija u cijelosti prevedena na latinski jezik( sv.Jeronim).

Hrvatski prijevodi: Bartol Kai 1630. (prijevod ostao u rukopisu, objavljen tek 1999./2000. u Njemakoj)Matija Petar Katani 1831. godine, 1. tiskani potpuni prijevod Biblije na hrvatski jezikNajvaniji prijevodi Biblije

Tekstovi su se najprije prenosili usmenom predajom, poeli su se zapisivati oko 7.st.pr.Kr.

Tematski se u Starom zavjetu prati idovska povijest od njezinih poetaka do potpadanja pod kulturni utjecaj helenistikih drava.

Petoknjije:Knjiga postanka Knjiga izlaska Levitski zakonik Knjige brojeva Ponovljenog zakon

STARI ZAVJET

Prvi i temeljni dio Biblije, u njemu je zapisana religijski shvaena povijest Izraelaca.

Na poetku mu je postanak svijeta i poeci ljudskoga roda, a na kraju pripreme izabranoga naroda za ulazak u Obeanu zemlju.

PETOKNJIJE( Nauk ili Tora)Knjiga postanka

bavi se opeljudskim pitanjima podrijetla i ovjekove sudbine, odnosom dobra i zla. Opisuje postanak svijeta i ovjeanstva, povijest izabranoga naroda, sve do Josipove smrti.ine je mitovi iz narodne predaje. Neki od najpoznatijih biblijskih motivi voe sa stabla spoznaje, zmija, Adam i Eva, Kain i Abel, Noa, Abraham i dr.

Knjiga izlaska Bavi se osloboenjem i izlaskom izabranoga natoda iz egipatskoga ropstva pod Mojsijevim vodstvom; ukljuuje i savez na Sinaju. Od izraelskih plemena se stvara jedan narod.Poznati biblijski motivi zemlja kojom tee med i mlijeko, mana koja pada s neba kao Boji dar, deset zapovijedi Bojih i dr.

Levitski zakonik donosi tekstove koji pokazuju idovstvo kao religiju i obrede povezane s njom.

Knjiga brojeva pokazuje daljnju povijest Izraelaca i njihov put kroz pustinju. Isprepliu se povijesna zbivanja sa zakonskim propisima.

Ponovljeni zakon bavi se obnovljenim savezom s Jahvom i prikazom zakonskih propisa. Zavrava Mojsijevom smru.Sve su povijesne knjige isprepletene knjievnim ulomcima, ali su ponajprije vani povijesni izvori.Najpoznatija je Knjiga o Juditi (itanke str. 218.) Pretpostavlja se da je dogaaj koji se opisuje izmiljen

Izvorni je tekst pisan aramejskim ili hebrejskim jezikom, ali je sauvan samo u grkome prijevodu.

Odjeci Judite u hrvatskoj knjievnosti: Marko Maruli otac hrvatske knjievnosti, ep Judita 1501.

POVIJESNE KNJIGE

U njoj se velia idovska religija i domoljublje, a obrana domovine je poistovjeena s obranom ivota i vjere. Jedan je od najdramatskijih biblijskih opisa.

Judita je udovica koja ivi u Betuliji, gradu koji opsjeda vojskovoa Holoferno. Ostavi bez vode, stanovnitvo je oajno i eli se predati. Sveenici odluuju ekati Boju pomo jo 5 dana, Judita ih uvjerava da ucjenom nee nita postii. Ona odlazi u neprijateljski tabor, napije Holoferna, te mu odrubi glavu.

JuditaZbirka religiozne lirike. Sastoje se od 150 biblijskih molitava i obrednih pjesama. Po obliku su verseti( omanji zasebni stavci od 2 do 3 retka u veemu tekstu). Zadnji psalam svake knjige zavrava hvalom Jahvi ( doksa).Psaltir knjiga koja sadri psalme rasporeena po njihovu redosljedu u Bibliji.Pjevali su se uz pratnju glazbala sa strunom, a uglavnom su povezani s bogoslujem.Nastal