knjiŽevnost i jezik ispitna knjižica 2 - · pdf filehrv b ik-2 d-s001 12 nacionalni centar...

Click here to load reader

Post on 31-Jan-2018

228 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • HRV B IK-2 D-S001

  12

  Nacionalni centar za vanjskovrednovanje obrazovanja

  Hrvatski jezikosnovna razina

  KNJIEVNOST I JEZIKIspitna knjiica 2

  HRV-O-A.indb 1 19.4.2010 16:35:19

 • HRV B IK-2 D-S001

  Hrvatski jezik

  99

  Praz

  na st

  rani

  ca

  HRV-O-A.indb 2 19.4.2010 16:35:19

 • HRV B IK-2 D-S001

  Ova ispitna knjiica ima 24 stranice, od toga 4 prazne.

  99

  UPUte

  Pozorno slijedite sve upute.Ne okreite stranicu i ne rjeavajte test dok to ne odobri deurni nastavnik.Nalijepite identifikacijsku naljepnicu na sve ispitne materijale koje stedobili u omotnici.Ispit traje 80 minuta bez prekida.Ispred svake skupine zadataka nalazi se uputa za njihovo rjeavanje.Pozorno ju proitajte.Odgovore obvezno prepiite na list za odgovore.Kada rijeite test, provjerite odgovore.

  elimo Vam puno uspjeha!

  Nain popunjavanja lista za odgovore

  Dobro LoeIspravljanje pogrjenoga unosa

  HRV-O-A.indb 3 19.4.2010 16:35:19

 • HRV B IK-2 D-S001

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  01

  I. Zadatci viestrukoga izbora

  U sljedeim zadatcima izmeu triju ili etiriju ponuenih trebate odabrati jedan odgovor.Odgovore obiljeite znakom X i obvezno ih prepiite na list za odgovore.

  Pozorno proitajte prvi tekst i odgovorite na sljedea pitanja.

  1. Kojemu knjievnomu rodu pripada prvi tekst?

  a. epiciB. liriciC. drami

  2. Kako se naziva oblik u kojem je napisana pjesma?

  a. gazelaB. glosa C. sonetD. balada

  3. Kakva je rima u pjesmi?

  a. abab cdcd eff egg B. abab cdcd efe egeC. abba abba cdc eedD. abba abba cdd dee

  4. Kakvi su stihovi u posljednjoj strofi?

  a. jedanaesterac, jedanaesterac, dvanaesterac B. dvanaesterac, jedanaesterac, dvanaesterac C. dvanaesterac, jedanaesterac, jedanaesterac D. jedanaesterac, dvanaesterac, jedanaesterac

  HRV-O-A.indb 4 19.4.2010 16:35:19

 • HRV B IK-2 D-S001

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  01

  a.

  B.

  C.

  D.

  5. Kakva je pjesma po tematici?

  a. pejzanaB. socijalnaC. misaonaD. domoljubna

  6. Koje osjetilne poticaje pjesnik spaja u sljedeem stihu? zvue ko ice, miriu ko cvijee

  a. olfaktivne i auditivneB. gustativne i auditivneC. vizualne i gustativneD. vizualne i olfaktivne

  7. Koja je glavna poruka prvih dvaju stihova?

  a. Pjesnik je doivio mnogo lijepih godina.B. Hrvatski je lijep jezik.C. Pjesnik se cijeli ivot izraavao hrvatskim jezikom.D. Hrvatski je jezik davno nastao.

  8. Pjesnik navodi da je podrijetlom

  a. iz SlavonijeB. iz LikeC. iz DalmacijeD. iz Zagorja

  9. Kakav je odnos pjesnika prema vlastitu sluenju hrvatskim jezikom?

  a. Prirodno ga je usvojio roenjem.B. Naporno je njime ovladavao.C. Nauio ga je u koli.D. I dalje se trudi usavravati u njemu.

  HRV-O-A.indb 5 19.4.2010 16:35:19

 • HRV B IK-2 D-S001

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  01

  a.

  B.

  C.

  D.

  10. U kojoj strofi pjesnik govori da je pomou jezika puno nauio?

  a. u prvoj strofiB. u drugoj strofiC. u treoj strofiD. u etvrtoj strofi

  11. Zato je pjesnik elio biti dobar pjesnik?

  a. Zato da dobro zvui poput glazbala.B. Da pokae kako ima bogat rjenik.C. Da pjeva o temama od roenja do smrti.D. Da u svojim stihovima ivi zauvijek.

  12. Koji Cesariev stih iz Pjesme mrtvog pjesnika smislom odgovara sadraju posljednje strofe u prvome tekstu?

  a. Pred smru ja se skrih (koliko mogoh) / u stihoveB. Moj prijatelju mene vie nema.C. Jo koji asak htio bih da ivim / u grudima tiD. Sav ivot moj u tvojoj sad je ruci.

  13. U kakvome su znaenjskome odnosu rijei zipka i grob u tekstu?

  a. u homonimnomeB. u sinonimnomeC. u antonimnomeD. u hiponimnome

  14. Kako bi u stilski neobiljeenome izrazu glasio posljednji stih?

  a. I onda, kad me vie nee biti.B. I onda, kad me vie ne bude.C. I onda, kad vie ne budem.

  HRV-O-A.indb 6 19.4.2010 16:35:20

 • HRV B IK-2 D-S001

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  01

  a.

  B.

  C.

  D.

  15. to znai rije drevni?

  a. voljeniB. davniC. jedinstveniD. izraajni

  HRV-O-A.indb 7 19.4.2010 16:35:20

 • HRV B IK-2 D-S001

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  01

  Pozorno proitajte drugi tekst i odgovorite na sljedea pitanja.

  16. Kojoj knjievnoj vrsti pripada drugi tekst?

  a. romanuB. pjesmiC. esejuD. poemi

  17. Koju su kulturu zatekli Hrvati nakon dolaska na sunane obale Sredozemlja?

  a. grkuB. rimskuC. talijanskuD. tursku

  18. Kako se jo naziva hrvatska glagoljica?

  a. pravaB. kurzivnaC. oblaD. uglata

  19. Tko su slavenski apostoli?

  a. Driha i DobrovitB. Rastislav i MihajloC. iril i Metod D. Crnorizac Hrabar i pop Dukljanin

  HRV-O-A.indb 8 19.4.2010 16:35:20

 • HRV B IK-2 D-S001

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  01

  a.

  B.

  C.

  D.

  20. Koji spomenik autor naziva dragocjenim kamenom?

  a. Trpimirov natpisB. Zapis popa Martinca C. Vinodolski zakonD. Baansku plou

  21. Kada je prvo pisano svjedoanstvo jezika (...) uklesano u jedan dragocjeni kamen?

  a. sredinom 9. stoljeaB. potkraj 11. stoljeaC. sredinom 15. stoljeaD. poetkom 16. stoljea

  22. to je zapisano na dragocjenome kamenu o kojem govori autor teksta?

  a. opis hrvatskoga poraza na Krbavskome polju B. uredba odnosa knezova i graana C. darovnica benediktincima u JurandvoruD. godine kraljevske vladavine u Dalmaciji

  23. Koji se hrvatski kralj spominje na dragocjenome kamenu o kojem govori autor teksta?

  a. ZvonimirB. TomislavC. Petar KreimirD. Branimir

  HRV-O-A.indb 9 19.4.2010 16:35:20

 • HRV B IK-2 D-S001

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  01

  24. to se saznaje o razvoju hrvatskoga jezika iz reenice ... ali i o prirodnom rastu hrvatskoga jezika koji bi se, u uvjetima trajnije domae vlasti, upravo zahvaljujui toj slubenoj uporabi, mnogo bre i sustavnije konstruirao u knjievni izraz?

  a. Hrvatski je jezik do 18. st. bio zaboravljen i nije se na njemu pisalo. B. Hrvati stoljeima nemaju hrvatsku vlast pa se jezik i knjievnost sporije razvijaju. C. Prirodni rast hrvatskoga jezika prekinut je dolaskom slavenskih apostola i

  prihvaanjem novoga pisma.D. Dolaskom na nove prostore Hrvati su preuzeli jezik latinskoromanskih

  starosjedilaca.

  25. Koji svjetski epovi nastaju u istome knjievnopovijesnome razdoblju kao i dragocjeni kamen o kojem govori autor teksta?

  a. Ilijada i Odiseja B. Gilgame i Mahabharata C. Bijesni Orlando i Osloboeni Jeruzalem D. Beowulf i Pjesma o Rolandu

  26. Kako se zove prva hrvatska tiskana knjiga?

  a. Misal po zakonu rimskoga dvoraB. ibenska molitvaC. LucidarD. Biblija

  27. Koliko je pisama u uporabi u hrvatskoj srednjovjekovnoj knjievnosti?

  a. jedno B. dva C. tri D. nijedno

  HRV-O-A.indb 10 19.4.2010 16:35:20

 • HRV B IK-2 D-S001

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  01

  Pozorno proitajte trei tekst i odgovorite na sljedea pitanja.

  28. Tko se krije iza naslova djela Kua lutaka?

  a. lica koja su prave lutkeB. lica koja simboliziraju lutkeC. lica koja se igraju lutkamaD. lica koja bi eljela biti lutke

  29. to je po knjievnoj vrsti djelo Kua lutaka?

  a. dramaB. romanC. epD. pjesma

  30. Tko je autor djela Kua lutaka?

  a. Miroslav KrleaB. A. Pavlovi ehovC. Marcel ProustD. Henrik Ibsen

  31. Na emu se temelji promjena Helmerova raspoloenja u tekstu?

  a. na kontrastuB. na metaforiC. na poredbiD. na personifikaciji

  HRV-O-A.indb 11 19.4.2010 16:35:20

 • HRV B IK-2 D-S001

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  01

  a.

  B.

  C.

  D.

  32. Kojemu dijelu pripadaju priloeni odlomci u strukturi djela?

  a. poetku B. zapletuC. vrhuncuD. zavretku

  33. Kako se u svojoj najduoj replici priloenih odlomaka Helmer obraa Nori?

View more