knjiga-b5 kompletna

Author: nedeljko-krupnikovic

Post on 07-Aug-2018

236 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  1/322

  See discussions, stats, and author profiles for this publication at:http://www.researchgate.net/publication/273449394

  Onkologija sa njegom

  BOOK · DECEMBER 2013

  DOWNLOADS

  958

  VIEWS

  123

  6 AUTHORS, INCLUDING:

  Mirza Oruč

  University of Zenica

  12 PUBLICATIONS  5 CITATIONS 

  SEE PROFILE

  Available from: Hakija Beculić

  Retrieved on: 06 September 2015

  http://www.researchgate.net/profile/Mirza_Oruc?enrichId=rgreq-dcd2c50f-38bb-47ec-a008-e40b61bc024e&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MzQ0OTM5NDtBUzoyMDYyNTk3NzgyNjUwOTNAMTQyNjE4NzU3MTUzNg%3D%3D&el=1_x_7http://www.researchgate.net/profile/Mirza_Oruc?enrichId=rgreq-dcd2c50f-38bb-47ec-a008-e40b61bc024e&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MzQ0OTM5NDtBUzoyMDYyNTk3NzgyNjUwOTNAMTQyNjE4NzU3MTUzNg%3D%3D&el=1_x_7http://www.researchgate.net/institution/University_of_Zenica?enrichId=rgreq-dcd2c50f-38bb-47ec-a008-e40b61bc024e&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MzQ0OTM5NDtBUzoyMDYyNTk3NzgyNjUwOTNAMTQyNjE4NzU3MTUzNg%3D%3D&el=1_x_6http://www.researchgate.net/profile/Mirza_Oruc?enrichId=rgreq-dcd2c50f-38bb-47ec-a008-e40b61bc024e&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MzQ0OTM5NDtBUzoyMDYyNTk3NzgyNjUwOTNAMTQyNjE4NzU3MTUzNg%3D%3D&el=1_x_5http://www.researchgate.net/profile/Mirza_Oruc?enrichId=rgreq-dcd2c50f-38bb-47ec-a008-e40b61bc024e&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MzQ0OTM5NDtBUzoyMDYyNTk3NzgyNjUwOTNAMTQyNjE4NzU3MTUzNg%3D%3D&el=1_x_5http://www.researchgate.net/profile/Mirza_Oruc?enrichId=rgreq-dcd2c50f-38bb-47ec-a008-e40b61bc024e&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MzQ0OTM5NDtBUzoyMDYyNTk3NzgyNjUwOTNAMTQyNjE4NzU3MTUzNg%3D%3D&el=1_x_5http://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-dcd2c50f-38bb-47ec-a008-e40b61bc024e&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MzQ0OTM5NDtBUzoyMDYyNTk3NzgyNjUwOTNAMTQyNjE4NzU3MTUzNg%3D%3D&el=1_x_1http://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-dcd2c50f-38bb-47ec-a008-e40b61bc024e&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MzQ0OTM5NDtBUzoyMDYyNTk3NzgyNjUwOTNAMTQyNjE4NzU3MTUzNg%3D%3D&el=1_x_1http://www.researchgate.net/profile/Mirza_Oruc?enrichId=rgreq-dcd2c50f-38bb-47ec-a008-e40b61bc024e&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MzQ0OTM5NDtBUzoyMDYyNTk3NzgyNjUwOTNAMTQyNjE4NzU3MTUzNg%3D%3D&el=1_x_7http://www.researchgate.net/institution/University_of_Zenica?enrichId=rgreq-dcd2c50f-38bb-47ec-a008-e40b61bc024e&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MzQ0OTM5NDtBUzoyMDYyNTk3NzgyNjUwOTNAMTQyNjE4NzU3MTUzNg%3D%3D&el=1_x_6http://www.researchgate.net/profile/Mirza_Oruc?enrichId=rgreq-dcd2c50f-38bb-47ec-a008-e40b61bc024e&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MzQ0OTM5NDtBUzoyMDYyNTk3NzgyNjUwOTNAMTQyNjE4NzU3MTUzNg%3D%3D&el=1_x_5http://www.researchgate.net/profile/Mirza_Oruc?enrichId=rgreq-dcd2c50f-38bb-47ec-a008-e40b61bc024e&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MzQ0OTM5NDtBUzoyMDYyNTk3NzgyNjUwOTNAMTQyNjE4NzU3MTUzNg%3D%3D&el=1_x_4http://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-dcd2c50f-38bb-47ec-a008-e40b61bc024e&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MzQ0OTM5NDtBUzoyMDYyNTk3NzgyNjUwOTNAMTQyNjE4NzU3MTUzNg%3D%3D&el=1_x_1http://www.researchgate.net/publication/273449394_Onkologija_sa_njegom?enrichId=rgreq-dcd2c50f-38bb-47ec-a008-e40b61bc024e&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MzQ0OTM5NDtBUzoyMDYyNTk3NzgyNjUwOTNAMTQyNjE4NzU3MTUzNg%3D%3D&el=1_x_3http://www.researchgate.net/publication/273449394_Onkologija_sa_njegom?enrichId=rgreq-dcd2c50f-38bb-47ec-a008-e40b61bc024e&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MzQ0OTM5NDtBUzoyMDYyNTk3NzgyNjUwOTNAMTQyNjE4NzU3MTUzNg%3D%3D&el=1_x_2

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  2/322

      U   N

   I   V   E  R  S

   I  TY  O F  Z  E  N   I   C    A    

   UN     I          

  V     E     R   S    I    T   A  

  S   S  T  U D IO R   U

    M  Z   E

     N   I   C

      A     E     N

          S 

         I        S

   U N

  I           

  V     E     R    S    I    T    A  S  

  S  T  U  D IO R   U  M

    Z   E

   N   I    C

      A     E     N       S

             I

          S

      U   N   I   V

     E  R  Z I TET  U  Z  E  N   

  I   C   I    

  ONKOLOGIJA SA NJEGOM

  Prim. doc. dr. sci. ed. Alma Mekim ć-Abazović i saradnici

  Zenica, 2013.decembar

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  3/322

   

  ONKOLOGIJA SA NJEGOM 

  Prim.doc.dr.sci. med. Alma Mekić-Abazović i saradnici

  Zenica, decembar 2013.

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  4/322

  II

  AUTORI: Prim.doc.dr.sci.med. Alma Mekić-Abazović 

  Mr. Sci. med. Hakija Bečulić 

  Prim.dr. Senad Dervišević 

  Prim.dr.mr.sci. Ibrahim Šišić 

  Dr. Lejla Mujbegović 

  Dipl.med.tehn. Mirza Oruč 

  RECENZENTI: Prof.dr.sci.med. Branislava Jakovljević 

  Prof.dr.sci.med. Vladimir Kovčin

  LEKTOR: Prof. Svjetlana Lalić-Slinić 

  IZDAVAČ: Zdravstveni fakultet Univerziteta u Zenici

  ZA IZDAVAČA:  Prim.doc.dr.sci.med. Alma Mekić-Abazović 

  ŠTAMPA: Štamparija Fojnica, d.o.o. Fojnica

  TIRAŽ: 300 komada

   Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici broj-------------- od (datum), knjiga„Onkologija sa njegom“  prihvata se kao Univerzitetski udžbenik Zdravstvenog fakuteta

  Univerziteta u Zenici potreban za obavljanje nastavno-naučnog procesa za matičnu obast-Onkologija, te se preporučuje za štampanje.

  CIP- Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska bibliotekaBosne i Hercegovine, Sarajevo

  616-006(075.8)

  ONKOLOGIJA sa njegom / Alma Mekić-Abazović i

  saradnici. – Zenica : Univerzitet, Zdravstvenifakultet, 2013. – 306 str. : ilust. ; 25 cm

  Bibliografija uz tekst

  ISBN 978-9958-639-46-31.  Mekić-Abazović, Alma

  COBISS.BH-ID 20803334 

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  5/322

  III

  PREDGOVOR

  Kniga “Onkologija sa njegom“ prvenstveno je namijenjena studentima Zdravstvenog

  fakulteta Univerziteta u Zenici, ali i studentima drugih fakulteta zdravstvenog usmjerenja, kao

  i kliničarima. Onkologija je jedna od novijih grana medicine, koja u zadnje vrijeme počinje

  naglo da se razvija. To je zbog toga, što je broj onkoloških bolesnika u stalnom porastu.

  Zasigurno, niti na jednom drugom mjestu, uloga multidisciplinarnog liječenja nije tako

  značajna kao u onkologiji. Težina malignih oboljenja ostavlja na bolesnika i fizičkog i

   psihičkog traga. Onkolog je, nerijetko, u prilici da bude i ljekar i psiholog. Sveobuhvatnost i

  kompleksnost ovih oboljenja nalažu ljekaru onkologu da stalno bude na izvoru sticanja novih

  znanja koje treba da ugradi u postojeće modalitete liječenja svog bolesnika.

  Ova knjiga je dokaz da smo pokušali onkologiju predstaviti kao jednu kariku dugog

  multidisciplinarnog lanca u kojem je svaki segment podjednako važan.

   Nadamo se da će studenti Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici sada imati potpuni

  uvid u preventivni, terapijski i palijativni pristup onkološkom bolesniku, a sve u namjeri da

  mu omogućimo bolji kvalitet života, što nam je uzvišeni cilj.

  Autori

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  6/322

  IV

  SADRŽAJ

  PRVO POGLAVLJE ............................................................................................................... 1

  1. BIOLOGIJA TUMORA ................................................................................................... 1 

  1.1. Značaj razumijevanja maligniteta na molekularnom nivou ........................................ 2

  1.2. Malignitet kao višestepeni proces................................................................................ 3

  1.3. Molekularno-genetičke promjene kod humanog malignoma ...................................... 5

  1.3.1. Nestabilnost na nivou nukleotida ......................................................................... 6

  1.3.2. Hromozomska nestabilnost .................................................................................. 8

  1.4. Ćelijska signalizacija, faktori rasta i mehanizam ćelijske transdukcije ....................... 91.5. Ćelijski ciklus i poremećaji ćelijskog ciklusa ............................................................ 11

  1.6. Programirana ćelijska smrt-apoptoza ........................................................................ 14

  1.6.1. Veza apoptoze i ćelijskog ciklusa ...................................................................... 14

  1.7. Angiogeneza .............................................................................................................. 15

  1.7.1. Proangiogeni faktori ........................................................................................... 16

  1.7.2. Antiangiogeni faktori ......................................................................................... 17

  1.8. Invazija i metastaziranje ............................................................................................ 18

  1.8.1. Mehanizam tumorske invazije ........................................................................... 18

  1.8.2. Osnova metastatskog širenja .............................................................................. 18

  1.8.3. Metastaziranje kao višestepeni proces ............................................................... 19

  1.8.4. Migracija ............................................................................................................ 20

  1.9. Literatura ................................................................................................................... 20

  DRUGO POGLAVLJE .......................................................................................................... 23

  2. ETIOLOGIJA TUMORA .............................................................................................. 23

  2.1. Hemikalije ................................................................................................................. 232.2. Dijeta i gojaznost ....................................................................................................... 24

  2.3. Infekcija ..................................................................................................................... 24

  2.4. Zračenje ..................................................................................................................... 24

  2.5. Nasljednost ................................................................................................................ 25

  2.6. Fizički agensi ............................................................................................................. 25

  2.7. Hormoni ..................................................................................................................... 25

  2.8. Ostali faktori .............................................................................................................. 25

  2.9. Literatura ................................................................................................................... 26

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  7/322

  V

  TREĆE POGLAVLJE ........................................................................................................... 27

  3. EPIDEMIOLOGIJA TUMORA ................................................................................... 27

  3.1. Prevencija malignih oboljenja ................................................................................... 29

  3.1.1. Primarna prevencija ............................................................................................ 29

  3.1.2. Egzogeni faktori rizika ....................................................................................... 29 

  3.1.3. Sekundarna prevencija ........................................................................................... 32

  3.1.4. Tercijarna prevencija .......................................................................................... 32

  3.2. Literatura ................................................................................................................... 33

  ČETVRTO POGLAVLJE ..................................................................................................... 35

  4. PATOLOŠKA DIJAGNOSTIKA.................................................................................. 35

  4.1. Literatura ................................................................................................................... 40

  PETO POGLAVLJE.............................................................................................................. 41 

  5. TERAPIJA U ONKOLOGIJI ....................................................................................... 41 

  5.1. Sistemska terapija ...................................................................................................... 41

  5.1.1. Hemioterapija ..................................................................................................... 41

  5.1.2. Hormonalna terapija ........................................................................................... 44

  5.1.3. Imunoterapija ..................................................................................................... 46

  5.2. Lokalna terapija ............................................................................................................. 475.2.1. Hirurško liječenje ................................................................................................... 47

  5.3. Principi radijacijske onkologije ................................................................................. 54

  5.3.1. Radiobiološke osnove radioterapije ................................................................... 55

  5.3.2. Oblici radioterapije ............................................................................................. 58

  5.3.3. Planiranje radioterapije ...................................................................................... 60

  5.3.4. Cilj radioterapije ................................................................................................. 61

  5.3.5. Neželjene posljedice radioterapije ..................................................................... 62

  5.4. Literatura ................................................................................................................... 63

  ŠESTO POGLAVLJE............................................................................................................ 65 

  6. SIMPTOMATSKO LIJEČENJE ONKOLOŠKIH PACIJENATA .......................... 65

  6.1. Infekcija ......................................................................................................................... 65

  6.2. Kaheksija ................................................................................................................... 66

  6.3. Mijelosupresija .......................................................................................................... 67

  6.4. Poremećaji probavnog trakta ..................................................................................... 68

  6.5. Ispadanje kose (alopetia) ........................................................................................... 69

  6.6. Sr čana toksičnost ....................................................................................................... 706.7. Neurološka toksičnost ................................................................................................ 70

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  8/322

  VI

  6.8. Plućna toksičnost ....................................................................................................... 70

  6.9. Flebitis ....................................................................................................................... 70

  6.10. Bol .......................................................................................................................... 76

  6.11. Literatura ................................................................................................................ 79

  SEDMO POGLAVLJE ..........................................................................................................81 

  7. TUMORI CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA .................................................... 81 

  7.1. Epidemiologija ........................................................................................................... 81

  7.2. Etiologija ................................................................................................................... 82

  7.3. Tumorski markeri ...................................................................................................... 84

  7.4. Klasifikacija tumora centralnog nervnog sistema ..................................................... 88

  7.5. Neuroepitelijalni tumori ............................................................................................ 89

  7.5.1. Astrocitni tumori ................................................................................................ 89

  7.5.2. Oligodendrogliomi i oligoastrocitomi ................................................................ 93

  7.5.3. Ependimalni tumori ............................................................................................ 93

  7.5.4. Tumori pleksus horoideusa ................................................................................ 94

  7.5.5. Ostali neuropitelijalni tumori ............................................................................. 95

  7.5.6. Neuronalni i miješani neuronalno/glijalni tumori (gradus I i II) ........................ 96

  7.5.7. Pinealni tumori ................................................................................................... 98

  7.5.8. Embrionalni tumori ............................................................................................ 99

  7.5.9. Tumori kranijalnih i paraspinalnih nerava ....................................................... 101

  7.5.10. Tumori meninga ............................................................................................... 101

  7.5.11. Ostali rijetki mezenhimalni tumori .................................................................. 103

  7.5.12. Primarni meningealni melanocitni tumori ........................................................ 104

  7.5.13. Limfomi i hematopoetski tumori ...................................................................... 104

  7.5.14. Tumori selarne regije ....................................................................................... 105

  7.5.15. Metastatski tumori ............................................................................................ 106

  7.6. Klinička prezentacija ............................................................................................... 106

  7.7. Dijagnostika ............................................................................................................. 1077.8. Menadžment ............................................................................................................ 108

  7.8.1. Hirurgija ................................................................................................................ 108

  7.8.2. Radioterapija ......................................................................................................... 109

  7.8.3. Hemioterapija ........................................................................................................ 110

  7.9. Literatura ................................................................................................................. 114

  OSMO POGLAVLJE ..........................................................................................................117 

  8. TUMORI GLAVE I VRATA ....................................................................................... 117 8.1. Epidemiologija ............................................................................................................ 117

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  9/322

  VII

  8.2. Etiologija i riziko faktori ............................................................................................. 118

  8.3. Klinička slika.............................................................................................................. 119

  8.4. Dijagnoza .................................................................................................................... 120

  8.5. Histološke forme tumora ......................................................................................... 121

  8.5.1. Prekanceroze ......................................................................................................... 121

  8.6. Prognoza .................................................................................................................. 122

  8.7. Tretman .................................................................................................................... 122

  8.8. Pojedini tumori glave i vrata ................................................................................... 123

  8.8.1. Karcinom usne šupljine ......................................................................................... 123

  8.8.2. Karcinom usne ...................................................................................................... 126

  8.8.3. Karcinom jezika .................................................................................................... 126

  8.8.4. Karcinom poda usne šupljine ................................................................................ 127

  8.8.5. Karcinom nazofarinksa ......................................................................................... 128

  8.8.6. Karcinom orofarinksa ........................................................................................... 131

  8.8.7. Karcinom hipofarinksa .......................................................................................... 133 

  8.8.8. Karcinom larinksa ................................................................................................. 135

  8.5. Literatura ................................................................................................................. 138

  DEVETO POGLAVLJE ...................................................................................................... 141 

  9. TUMORI GRUDNOG KOŠA ..................................................................................... 141 

  9.1. Tumori pluća ............................................................................................................... 1419.1.1. Etiologija ............................................................................................................... 142

  9.1.2. Histologija ............................................................................................................. 142

  9.1.3. Simptomatologija .................................................................................................. 147

  9.1.4. Dijagnostika .......................................................................................................... 148

  9.1.5. Klasifikacija .......................................................................................................... 149

  9.1.6. Liječenje ................................................................................................................ 151

  9.2. Tumori medijastinuma ................................................................................................ 154

  9.3. Literatura ..................................................................................................................... 159

  DESETO POGLAVLJE ...................................................................................................... 161 

  10. TUMORI PROBAVNOG SISTEMA ...................................................................... 161 

  10.1. Tumori jednjaka ........................................................................................................ 162

  10.1.1. Etiologija i epidemiologija .................................................................................. 162

  10.1.2. Klinička slika ...................................................................................................... 162

  10.1.3. Dijagnoza ............................................................................................................ 162

  10.1.4. Terapija ............................................................................................................... 164

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  10/322

  VIII

  10.1.5. Prognoza ............................................................................................................. 164

  10.2. Tumori želuca ............................................................................................................ 165

  10.2.1. Etiologija i epidemiologija .................................................................................. 165

  10.2.2. Klinička slika ...................................................................................................... 165

  10.2.3. Dijagnoza ............................................................................................................ 166

  10.2.4. Terapija ............................................................................................................... 168

  10.2.5. Prognoza ............................................................................................................. 169

  10.3. Tumori jetre ......................................................................................................... 169

  10.3.1. Etiologija i epidemiologija .................................................................................. 169

  10.3.2. Klinička slika ...................................................................................................... 169

  10.3.3. Dijagnoza ......................................................................................................... 170

  10.3.4. Terapija ............................................................................................................. 170

  10.3.5. Prognoza ........................................................................................................... 171

  10.4. Tumori žučnih vodova i žučnog mjehura ............................................................ 171

  10.4.1. Etiologija i epidemiologija .................................................................................. 171

  10.4.2. Klinička slika ...................................................................................................... 171

  10.4.3. Dijagnoza ......................................................................................................... 172

  10.4.4. Terapija ............................................................................................................. 172

  10.4.5. Prognoza ........................................................................................................... 173

  10.5. Tumori gušterače ................................................................................................. 173

  10.5.1. Etiologija i epidemiologija .................................................................................. 173

  10.5.2. Klinička slika ...................................................................................................... 173

  10.5.3. Dijagnoza ......................................................................................................... 174

  10.5.4. Terapija ............................................................................................................. 174

  10.5.5. Prognoza ........................................................................................................... 175

  10.6. Tumori tankog i debelog crijeva .......................................................................... 175

  10.6.1. Etiologija i epidemiologija .................................................................................. 175

  10.6.2. Prevencija ............................................................................................................ 177

  10.6.3. Klinička slika.................................................................................................... 177

  10.6.4. Dijagnoza ......................................................................................................... 178

  10.6.5. Terapija ............................................................................................................. 181

  10.6.6. Prognoza ........................................................................................................... 183

  10.7. Tumori analnog kanala ........................................................................................ 183

  10.7.1. Etiologija i epidemiologija .................................................................................. 183

  10.7.2. Klinička slika ...................................................................................................... 183

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  11/322

  IX

  10.7.3. Dijagnoza ......................................................................................................... 183

  10.7.4. Terapija ............................................................................................................. 184

  10.7.5. Prognoza ........................................................................................................... 184

  10.8. Literatura .............................................................................................................. 185

  JEDANAESTO POGLAVLJE............................................................................................ 187 

  11. TUMORI BUBREGA I MOKRAĆNOG SISTEMA ............................................. 187 

  11.1. Karcinom parenhima bubrega ....................................................................................... 187

  11.1.1. Etiologija i epidemiologija ............................................................................... 187

  11.1.2. Klinička slika.................................................................................................... 188

  11.1.3. Dijagnoza ......................................................................................................... 188

  11.1.4. Terapija ............................................................................................................. 190

  11.1.5. Prognoza ........................................................................................................... 190

  11.2. Tumori pijelona, mokraćovoda i mokraćne bešike ................................................... 190

  11.2.1. Etiologija i epidemiologija .................................................................................. 190

  11.2.2. Klinička slika ...................................................................................................... 191

  11.2.3. Dijagnoza ............................................................................................................ 191

  11.2.4. Terapija ............................................................................................................... 192

  11.2.5. Prognoza ............................................................................................................. 193

  11.3. Literatura .............................................................................................................. 193

  DVANAESTO POGLAVLJE ............................................................................................. 195

  12. KARCINOM DOJKE ............................................................................................... 195

  12.1. Etiologija i epidemiologija ........................................................................................ 195

  12.2. Klinička slika ............................................................................................................. 196

  12.3. Dijagnoza ............................................................................................................. 197

  12.4. Terapija ................................................................................................................ 20112.5. Prognoza .............................................................................................................. 205

  12.6. Literatura .............................................................................................................. 205

  TRINAESTO POGLAVLJE ............................................................................................... 207 

  13. TUMORI ŽENSKOG SPOLNOG SISTEMA ........................................................ 207 

  13.1. Karcinom grlića materice ......................................................................................... 207

  13.1.1. Epidemologija ..................................................................................................... 207

  13.1.2. Klinička slika ...................................................................................................... 208 

  13.1.3. Dijagnostika ........................................................................................................ 208

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  12/322

  X

  13.1.4. Liječenje .............................................................................................................. 211

  13.2. Karcinom jajnika ....................................................................................................... 212

  13.2.1. Epidemiologija .................................................................................................... 212

  13.2.2. Patologija ............................................................................................................ 212

  13.2.3. Klinička slika ...................................................................................................... 213

  13.2.4. Dijagnostika ........................................................................................................ 213

  13.2.5. Liječenje .............................................................................................................. 215

  13.3. Karcinom endometrija ......................................................................................... 216

  13.3.1. Epidemiologija ................................................................................................. 216

  13.3.2. Klinička slika.................................................................................................... 216

  13.3.3. Dijagnostika ..................................................................................................... 217

  13.3.4. Liječenje ........................................................................................................... 219

  13.4. Karcinom vagine .................................................................................................. 219

  13.4.1. Epidemiologija ................................................................................................. 219

  13.4.2. Klinička slika.................................................................................................... 220

  13.4.3. Dijagnostika ..................................................................................................... 220

  13.4.4. Liječenje ........................................................................................................... 220

  13.5. Karcinom vulve .................................................................................................... 221

  13.5.1. Epidemiologija ................................................................................................. 221

  13.5.2. Klinička slika.................................................................................................... 221

  13.5.3. Dijagnostika ..................................................................................................... 221

  13.5.4. Liječenje ........................................................................................................... 222

  13.6. Literatura .............................................................................................................. 222

  ČETRNAESTO POGLAVLJE ........................................................................................... 225 

  14. TUMORI MUŠKOG SPOLNOG SISTEMA ......................................................... 225 

  14.1. Karcinom prostate ..................................................................................................... 225

  14.1.1. Etiologija i epidemiologija .................................................................................. 225

  14.1.2. Klinička slika ...................................................................................................... 226

  14.1.3. Dijagnoza ............................................................................................................ 226

  14.1.4. Terapija ............................................................................................................... 229

  14.1.5. Prognoza ............................................................................................................. 230

  14.2. Karcinom testisa ........................................................................................................ 230

  14.2.1. Etiologija i epidemiologija .................................................................................. 230

  14.2.2. Klinička slika ...................................................................................................... 23014.2.3. Dijagnoza ............................................................................................................ 231

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  13/322

  XI

  14.2.4. Terapija ............................................................................................................... 233

  12.2.5. Prognoza ............................................................................................................. 234

  14.3. Karcinom penisa .................................................................................................. 234

  14.3.1. Etiologija i epidemiologija ............................................................................... 234

  14.3.2. Klinička slika.................................................................................................... 234

  14.3.3. Dijagnoza ......................................................................................................... 234

  14.3.4. Terapija ............................................................................................................. 235

  14.3.5. Prognoza ........................................................................................................... 235

  14.4. Literatura .............................................................................................................. 235

  PETNAESTO POGLAVLJE .............................................................................................. 237 

  15. TUMORI KOŽE ....................................................................................................... 237 15.1. Nemelanomski tumori kože ...................................................................................... 237

  15.1.1. Etiologija ............................................................................................................. 237

  15.1.2. Patologija ............................................................................................................ 238

  15.1.3. Dijagnostičke metode .......................................................................................... 239

  15.1.4. Liječenje .............................................................................................................. 242

  15.2. Maligni melanom ...................................................................................................... 242

  15.2.1. Epidemiologija .................................................................................................... 243

  15.2.2. Etiologija ............................................................................................................. 243

  15.2.3. Histološki i klinički tipovi malignog melanoma ................................................. 244

  15.2.4. Dijagnostika ........................................................................................................ 244

  15.2.5. Liječenje-modaliteti ............................................................................................ 248

  15.3. Literatura .............................................................................................................. 249

  ŠESNAESTO POGLAVLJE ............................................................................................... 251 

  16. SARKOMI MEHKIH TKIVA ................................................................................. 251 

  16.1. Epidemiologija i etiologija ........................................................................................ 251

  16.2. Patohistologija ........................................................................................................... 252

  16.3. Klinička slika ....................................................................................................... 252

  16.4. Dijagnostika ......................................................................................................... 253

  16.5. Liječenje ............................................................................................................... 255

  16.6. Literatura .............................................................................................................. 256

  SEDAMNAESTO POGLAVLJE........................................................................................259 

  17. TUMORI KOSTI ...................................................................................................... 259 

  17.1. Opće karakteristike sarkoma kostiju ......................................................................... 259

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  14/322

  XII

  17.1.1. Liječenje .............................................................................................................. 260

  17.2. Sarkomi kosti ............................................................................................................. 260

  17.2.1. Epidemiologija .................................................................................................... 260

  17.2.2. Etiologija ............................................................................................................. 260

  17.2.3. Klasifikacija ........................................................................................................ 261

  17.3. Osteosarkom ........................................................................................................ 261

  17.3.1. Klinička slika.................................................................................................... 262

  17.3.2. Liječenje ........................................................................................................... 262

  17.4. Hondrosarkom...................................................................................................... 262

  17.4.1. Klinička slika.................................................................................................... 263

  17.5. Gigantocelularni tumor ........................................................................................ 263

  17.5.1. Epidemiologija ................................................................................................. 263

  17.5.2. Klinička slika.................................................................................................... 263

  17.5.3. Liječenje ........................................................................................................... 264

  17.6. Ewingov sarkom .................................................................................................. 264

  17.6.1. Epidemiologija i etiologija ............................................................................... 264

  17.6.2. Klinička slika.................................................................................................... 264

  17.6.3. Liječenje ........................................................................................................... 265

  17.7. Literatura .............................................................................................................. 265

  OSAMNAESTO POGLAVLJE ..........................................................................................267 

  18. MALIGNI LIMFOMI ............................................................................................... 267 

  18.1. Etiologija i epidemiologija ........................................................................................ 267

  18.2. Non-Hodgkin limfom ................................................................................................ 268

  18.2.1.Etiologija i epidemiologija ................................................................................... 268

  18.2.2. Klinička slika ...................................................................................................... 268

  18.2.3. Dijagnostika ........................................................................................................ 269

  18.2.4. Liječenje .............................................................................................................. 270

  18.3. Hodgkin limfom ................................................................................................... 270

  18.3.1. Epidemiologija i etiologija ............................................................................... 270

  18.3.2. Patologija .......................................................................................................... 271

  18.3.3. Dijagnostika ........................................................................................................ 272

  18.3.4. Klinička slika.................................................................................................... 273

  18.3.5. Liječenje ........................................................................................................... 274

  18.4. Literatura .............................................................................................................. 274

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  15/322

  XIII

  DEVETNAESTO POGLAVLJE ........................................................................................ 277 

  19. TUMORI NEPOZNATOG PORIJEKLA ..............................................................277 

  19.1. Literatura ................................................................................................................... 279

  DVADESETO POGLAVLJE.............................................................................................. 281 

  20. PARANEOPLASTIČNI SINDROMI ..................................................................... 281 

  20.1. Epidemiologija i etiologija ................................................................................... 281

  20.2. Literatura .............................................................................................................. 283

  DVADESET I PRVO POGLAVLJE .................................................................................. 285 

  21. URGENTNA STANJA U ONKOLOGIJI .............................................................. 285 

  21.1. Sindrom gornje šuplje vene ................................................................................. 286

  21.1.2. Etiologija ............................................................................................................. 286

  21.1.3. Klinička slika ...................................................................................................... 286

  21.1.4. Liječenje .............................................................................................................. 287

  21.2. Kompresija kičmene moždine (KKM) ................................................................. 288

  21.3. Urološke hitnosti .................................................................................................. 289

  21.4. Hirurške hitnosti ................................................................................................... 290

  21.5. Povećan intrakranijalni pritisak ........................................................................... 292

  21.6. Metaboličke hitnosti ............................................................................................. 29421.6.1. Tumor lysis syndrom ........................................................................................ 294

  21.6.2. Hiperkalcemija ................................................................................................. 294

  21.7. Hemoptizije .......................................................................................................... 296

  21.8. Opstrukcija glavnih disajnih puteva ..................................................................... 296

  21.9. Literatura .............................................................................................................. 296

  DVADESET DRUGO POGLAVLJE ................................................................................. 299

  22. PALIJATIVNA NJEGA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA ..................................... 299

  22.1. Sestrinstvo u onkologiji ....................................................................................... 300

  22.1.1. Planiranje njege pacijenta ................................................................................. 301

  22.1.2. Odnos sestre/tehničara i pacijenta .................................................................... 302

  22.1.3. Obrazovna funkcija .......................................................................................... 302

  22.1.4. Profesionalna uloga .......................................................................................... 302

  22.1.5. Procjena pacijenta kao temelj pružanja zdravstvene njege .............................. 302

  22.2. Komplikacije periferne intravenske terapije ........................................................ 303

  22.3. Literatura .............................................................................................................. 305

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  16/322

  XIV

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  17/322

  1

  PRVO POGLAVLJE

  Mr. Sci. med. Hakija Bečulić 

  1.  BIOLOGIJA TUMORA

  Maligna oboljenja su kroz historiju bila predmet istraživanja velikog broja naučnika. Samo

  ime kancer-rak, potiče od Hipokrata koji je, 2300. godine p.n.e opisao tumor kao izraslinu sa

   brojnim okolnim krvnim sudovima koji se zrakasto prostiru što podsjeća na izgled raka (1).

  Godine 1795. dokazana je povećana učestalost raka skrotuma kod dimnjačara u Engleskoj, što

   je bio dokaz uticaja vanjskih faktora na razvoj karcinoma. Već  u 19. stoljeću raste broj

  oboljelih od raka pluća, što se dovodi u direktnu vezu sa pušenjem cigareta. Samo zapažanje

  uticaja vanjskih faktora na nastanak raka otvorilo je brojna druga pitanja. Tako se smatralo da

  rak nastaje kao posljedica djelovanja infektivnih agenasa, hronične iritacije, radijacijskog

  oštećenja, hereditarnih faktora itd (1,2).

  Već 1910. godine je uočeno da se može napraviti jednostavan transfer malignih ćelija sa jedne

  na drugu životinju. Danas je poznato nekoliko virusa involviranih u onkogenezu ( Rous

   sarcoma virus npr.). Osim toga, hronično tkivno oštećenje može dovesti do razvoja malignog

  tumora. Godine 1927. u radovima Hermana Mullera dokazano je da radijacija kože može

  dovesti do razvoja karcinoma. U narednom periodu dokazan je uticaj niza hemikalija na

  razvoj malignoma i identificirane su brojne molekularno-genetičke promjene koje imaju za

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  18/322

  2

   poljedicu maligni rast. Prvi dokazi se pojavljuju identifikacijom Ph hromozoma, te

  dokazivanjem mutacije Rb gena i familijarne pojave retinoblastoma (3,4).

  Rizik od razvoja maligne bolesti se povećava sa dobi. Osim toga, postoji i određena spolna

   predisponiranost, tako da u SAD jedan od dva muškarca ima rizik da oboli od raka, dok je

  kod žena taj odnos jedan naprema tri. Osobe koje su izložene određenim riziko faktorima

  imaju veću šansu da obole od maligniteta. Tako, naprimjer, pušači imaju 10-20 puta veći rizik

  da obole od raka pluća. Neke osobe su genetički predisponirane za obolijevanje od malignih

   bolesti. Tako naprimjer, osobe sa nasljednom mutacijom i inaktivacijom p53 gena (Li

  Fraumeni sindrom) imaju veću sklonost obolijevanju od maligniteta nego osobe bez mutacije

  (2-4).

  1.1. 

  Značaj razumijevanja maligniteta na molekularnom nivou

  Danas postoje dokazi da su maligni tumori monoklonalnog porijekla i da nastaju od jedne

   jedine transformirane ćelije. Postoje i druge teorije koje pokušavaju da objasne porijeklo

  malignog tumora. Jedna od njih govori da veći broj normalnih ćelija doživljava malignu

  transformaciju i tada se govori o poliklonalnom porijeklu tumora, ili jedna jedina ćelija doživi

  transformaciju i tada se govori o monoklonalnom porijeklu tumora. Inicijalno se formira

  ćelijska masa koja je ograničena na tkivo iz kojeg potiče tumor (carcinoma in situ). Daljim

  rastom nastaje invazija susjednog tkiva, što već postaje invazivni karcinom. U daljem toku

  maligne ćelije se mogu diseminirati limfotokom i krvotokom i dati metastatsku bolest (5,6).

  Malignitet je oboljenje pri kojem jedna normalna ćelija doživi određene genetičke promjene u

  smislu transformiranja u malignu ćeliju. Ona u daljem toku doživljava višestepenu

   proliferaciju dok ne naraste do određene vidljive tumorske mase (7). Drugi važan momenat je

  da maligne ćelije pokazuju značajne razlike u odnosu na normalne ćelije. Naprimjer, maligne

  ćelije imaju izraženu genetičku nestabilnost uz pojavu delecija, duplikacija itd., što se

  direktno odražava na fenotipske karakteristike tumora, zbog čega njegove ćelije pokazuju

  značajne morfološke razlike u odnosu na normalne. Jezgro normalne ćelije čine 1/5 volumena

  ćelije, dok je taj odnos kod maligne ćelije 1/2 ili više. Maligne ćelije mogu imati

  karakteristike tkiva iz kojeg potiču, npr. sekrecija sluzi kod adenokarcinoma probavne cijevi

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  19/322

  3

  (porijeklom iz žljezdanog epitela), ali ih isto tako mogu i izgubiti. U malignim tumorima

  mogu se vidjeti brojne mitoze, koje su u normalnom tkivu mnogo rjeđe (4,8).

  Maligne ćelije ne ragiraju na normalne regulatore rasta i proliferacije, za razliku od normalnih

  ćelija. Sedamdesetih godina prošlog stoljeća razvijen je bazični molekularni model koji

  objašnjava rast malignih tumora. On počiva na činjenici da hemijski i drugi kancerogeni

  indukuju mutacije kritičnih gena. Posljedica toga je pojava abnormalnog rasta tumora.

   Nekada takve mutacije imaju nasljedan karakter. Novija istraživanja su pokazala da je mali

   broj gena i to onih involviranih u kontrolu ćelijskog rasta involviran u nastanak malignog

  tumora (1). U svakom slučaju, ključne promjene u malignoj transformaciji i daljem rastu se

  dešavaju na molekularno-genetičkom nivou. Shodno tome, moderni terapijski pristup ovim

  oboljenjima uključuje djelovanje na ključne molekularno-genetičke faktore involvirane u

  onkogenezu (1-3).

  1.2.  Malignitet kao višestepeni proces

  Ključne promjene u procesu maligne transformacije se doga

  đaju na molekularno-geneti

  čkom

  nivou. One dovode do transformacije normalne ćelije u prekanceroznu, a nakon toga u

  malignu. Mutacije pojedinih gena imaju ključnu ulogu u nastanku malignoma.

  Radi se o genima koju su aktivni u različitim fazama života i koji su uključeni u kontrolu

  ćelijskog rasta i proliferacije. Jedna grupa gena, svojom ekspresijom, potencira nastanak

  malignoma, dok ih druga inhibira. Prvi se nazivaju protoonkogenima, čijom aktivacijom

   postaju onkogeni, dok se druga naziva antionkogenima ili tumor supresor genima (9).

  Mutacijom protoonkogena započinje proces onkogeneze, nastaje stimulacija ćelijskog rasta i

   proliferacije, dok mutacijom antionkogena ili tumor supresor gena izostaje njihov inhibitorni

  efekat na iste procese. Mutacija i jedne i druge grupe gena ima za posljedicu nekontroliran

  rast i proliferaciju i pojavu malignog tumora (10).

  Protoonkogeni kodiraju sintezu strukturnih proteina koji funkcioniraju kao faktori rasta ili

  receptori faktora rasta. Oni su involvirani u procese signalne transdukcije. Ovi faktori mogu

  imati autokrini, parakrini i endokrini efekat. Pojednostavljeno, svoju funkciju obavljaju naslijedeći način: faktor rasta se vezuje za receptor na površini ciljne ćelije koji doživljava

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  20/322

  4

  transformaciju i omogućava transmisiju signala u samu ćelijsku citoplazmu. U daljem toku

  informacija se prenosi u jedro i dolazi do djelovanja na gene koji direktno djeluju na ćelijski

  ciklus. Najpoznatiji onkogeni su:

  • 

  PDGF ( Platelet-derived growth factor/ Trombocitni faktor rasta) gen kodira sintezu

   proteina koji je involviran u rast većine malignoma, naročito tumora mozga. Taj

   protein se naziva trombocitni faktor rasta (PDGF-  Platelet-derived growth factor ) i

  djeluje preko specifičnog receptora za kojeg se veže.

  •  K-ras kodira protein koji je involviran u signalne puteve kod plućnog, ovarijalnog,

   pankreatičnog raka i raka debelog crijeva.

  •  MDM2 gen kodira sintezu proteina koji djeluje kao antagonist p53 tumor supresor

  gena. Involviran je u patogenezu brojnih malignoma (11). Najpoznatiji tumor supresor geni su:

  •   NF1 kodira sintezu proteina koji inhibira signalne puteve. Značajan je kod

  neurofibromatoze tip 1, tumora mozga i mijeloične leukemije.

  •  Rb gen kodira sintezu Rb proteina uključenog u regulaciju ćelijskog ciklusa.

  Involviran je u patogenezu retinoblastoma, tumora mokraćne bešike, koštanih tumora i

  dojke.

  •  Gen p53 kodira sintezu p53 proteina koji je uključen u kontrolu ćelijskog ciklusa,

  apoptoze i prolaska ćelije kroz restrikcijsku tačku (12).

  Onkogeni su u stvari mutirane forme protoonkogena. Produciraju faktore koji direktno utiču

  na rast i proliferaciju ćelije. Mutacijom tumor supresor gena izostaje njihov inhibitorni efekat

  i na taj način ćelija biva izložena nekontroliranoj stimulaciju rasta i proliferacije (11,12).

  I jedni i drugi mogu dovesti do poremećaja jednog od tri najvažnija sistema u ćeliji.

  Jedan od njih je sistem reparacije DNK. Funkcija ovog sistema je identifikacija i korekcija

  grešaka na molekuli DNK nastalih tokom replikacije. Ukoliko sistem za popravak zakaže,

  mutacija postaje stabilna. Ovakve mutacije mogu biti razlogom subletalnih oštećenja i

  maligne transformacije (13).

  Drugi sistem je programirana ćelijska smrt ili apoptoza. Ona počiva na činjenici da svaka

  ćelija nakon određenog broja generacija doživljava programiranu smrt. Ovom procesu ne

   podliježu maligne ćelije, što faktički znači da su besmrtne. Protein p53 je involviran u

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  21/322

  5

  kontrolu apoptoze normalnih ćelija. Njegova inaktivacija je dokazana kod većine malignoma

  (14).

  Treći bitan događaj je zaustavljanje ćelijskog ciklusa. Naime, djelovanjem enzima telomeraza

  dolazi do skraćivanja hromozoma i postepenog izlaska ćelije iz ciklusa. Njihova inaktivacija

  dovodi do izostanka inhibitornog signala iz telomernih regiona, fuzije hromozoma, što je za

  većinu ćelija fatalno.

  Razvoj tumora je višestepeni proces i posljedica je akumulacije promjena tokom vremena,

   pojave niza mutacija, poremećaja rasta i proliferacije. Ovim se objašnjava i to što je, nakon

  djelovanja etiološkog faktora, potreban relativno dug period za nastanak tumora (1-3).

  1.3.  Molekularno-genetičke promjene kod humanog malignoma

  Malignitet je kompleksno oboljenje koje involvira niz molekularno-genetičkih puteva,

  uključenih u procese inicijacije, progresije, invazije i metastaziranja. Općeprihvaćeno

  stanovište je da se radi o multiplim akumuliranim mutacijama sa posljedičnom aktivacijom

  onkogena (gena koji potenciraju nastanak malignoma), disrupcijom, odnosno supresijomantionkogena (gena supresora), promjenama u ćelijskom ciklusu i klonalnom ekspanzijom

  ćelija (11,12).

  Genetička nestabilnost je jedan od najznačajnijih događaja u kancerogenezi. Genetička

  nestabilnost se ispoljava u širokom obimu, od tačkastih mutacija, do narušavanja strukture i

   broja cijelih hromozoma.

  Smatra se da je minimalan broj mutacija potreban za inicijaciju maligniteta i početak klonalne

  ekspanzije šest. Kod karcinoma dojke je taj broj devet, a kod kolorektalnog karcinoma

  dvanaest (15).

  Kao osnovni razlog za sklonost malignom oboljenju navodi se genska nestabilnost, koja se u

   biti može dešavati na nivou nukleotida i na nivou hromozoma. Kada je riječ o nukleotidnoj

  nestabilnost radi se uglavnom o akumulaciji mutacija kao posljedica poremećaja reparacije

   pogrešno inkorporiranih ili defektnih nukleotida. Kao posljedica toga mijenja se kopija

  genskog materijala, koja na kraju mijenja strukturu i funkciju ishodišnog proteina. Takvamutacija postaje stabilna. Drugi vid nestabilnost jeste hromozomalna nestabilnost koja se

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  22/322

  6

  može sresti u vidu različitih mutacija: delecija, inverzija, translokacija, monosomija, trisomija,

   polisomija itd. To ima za posljedicu formiranje atipičnog kariotipa, koji je karakteristika

  većine malignoma. U suštini, ovisno o genima koji su lokalizirani na hromozomu dolazi do

   promjena koje se u različitom obimu odražavaju na ćelijsku strukturu i funkciju (15,16).

  U osnovi hromozomalna nestabilnost dovodi do nekoliko vrsta poremećaja:

  •   promjene u putevima involviranih u stabilnost centromera i telomera

  •  kritična tačka ćelijskog ciklusa i kinaza ovisni putevi

  •   putevi koji reguliraju posttranslacionu modifikaciju proteina

  •  kohezija sestrinskih hromatida i razdvajanje hromozoma

  •  duplikacija centromera

  U načelu ključne promjene se dešavaju na nivou nukleotida i na nivou hromozoma (1,15,16).

  1.3.1.  Nestabilnost na nivou nukleotida

   Nestabilnost na nivou nukleotida se ispoljava u više formi:

  1.  nukleotidna nestabilnost (NIN)-može biti poremećaj samo na nivou jedne

  heterociklične baze (Deffects of Base Excision Repair-BER)  ili defekt nukleotidne

  reparacije (Deffects of Nucleotide Excision Repair-NER); 

  2.  mikrosatelitna nestabilnost (MIN) koja se manifestira pogrešnom reparacijom

  (Mismatch Repair-MMR) (17).

  1.3.1.1. 

   Nukleotidna nestabilnost

  U svakoj ćeliji se dešavaju spontana oštećenja DNK koja mogu biti endogenog i egzogenog

   porijekla. Endogena oštećenja obuhvataju i inkorporiranje neodgovarajućih nukleotida za

  vrijeme replikacije i/ili promjenama u strukturi samih nukleotida (deaminacija, nastanak

  ksantina, hipoksantina i uracila), inkorporiranje uracila umjesto timina itd (1-3).

  Egzogena oštećenja uključuju promjene na molekulama DNK uzrokovane djelovanjem

   jonizirajućeg i/ili nejonizirajućeg zračenja, te različitih hemijskih supstanci.

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  23/322

  7

   Nukleotidna nestabilnost je rezultat poremećaja u strukturi DNK koji se može reparirati na

  dva načina: reparacija ekscizijom baze i reparacija ekscizijom cijelog nukleotida (1).

  U suštini proces se odvija u tri faze: prepoznavanje, uklanjanje i resinteza.

  Reparacija ekscizijom baze je prepoznata kao proces reparacije oštećenja induciranog

  endogenim metaboličnim procesima, kao što su i metilacija, deaminacija, hidroliza i ROS

  (restricted oxigen species). Različite vrste proteaza (nukleaza i glikosilaza) identificiraju

  izmijenjenu bazu, ekscidiraju istu, nakon čega slijedi resinteza u kojoj značajnu ulogu imaju

  DNK polimeraze i ligaze (18).

  Kod sisara je identificirano oko jedanaest tipova glikosilaza. Bialelna inaktivacija MYH

  (glikosilaze) dovodi do autosomno recesivnog nasljeđivanja kolorektalnog karcinoma poznatijeg kao MYH asocirana polipoza.

   Nukleotidna nestabilnost (NEN) obuhvata lezije na nivou nukleotida, obično uzrokovane

  egzogenim faktorima (zračenje i hemikalije).

  I ovdje su bitna tri ključna procesa: prepoznavanje, uklanjanje i resinteza.

   NEN je višestepeni proces u kojeg je uključeno više od 30 proteina kodiranih od strane

  različitih gena. Oboljenje kod kojeg nastupa defekt na nivou NEN je Xeroderma

  Pigmentosum (XP). Radi se o nasljednom defektu kod kojeg postoji poremećaj u reparaciji

  više od sedam nukleotida. Pacijenti oboljeli od XP su veoma osjetljivi na razvoj kancera u

   područ jima kože koja su izložena suncu (1-3).

  Mikrosatelitna nestabilnost je promjena u redoslijedu nukleotida uzrokovana insercijom ili

  delecijom mikrosatelita. Ova pojava nastaje kao posljedica nemogućnosti stanica da poprave

   pogreške u redoslijedu nukleotida nastale tokom replikacije molekule DNK. Tipičan primjer

  mikrosatelitne nestabilnosti je MMR (Mismatch repair). Reparacija replikacijskih grešaka u

  DNK ima centralnu ulogu održavanju genetičke stabilnosti. To je postreplikacioni mehanizam

  koji eliminira pogrešno spojene baze nastale za vrijeme sinteze DNK (17,18).

  Mikrosatelitna nestabilnost je ključan momenat u razvoju nekoliko vrsta humanih maligniteta

  uključujući kolorektalni, endometrijalni, ovarijalni i gastrični karcinom. Hereditarni

  nepolipozni kolorektalni karcinom (HNPCC) je udružen sa defektima gena koji kodiraju

  MSH2 (oko 35% slučajeva) i MLH1 (oko 60% slučajeva). Kod tumora obično postoji više od100 000 mutacija. Proteinski produkti nastali ovim procesom involvirani su u vitalne ćelijske

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  24/322

  8

   procese kao što su DNA reparacija, signalna transdukcija, apoptoza, regulacija translacije,

  imunogenost itd (19).

  1.3.2.  Hromozomska nestabilnost

  Svi maligni tumori pokazuju veliki broj hromozomskih abnormalnosti. U većini slučajeva ove

  abnormalnosti su rezultat rasta i progresije tumora, te akumulacije mutacija kao posljedica

  rasta tumora (16).

  Hromozomska nestabilnost se sastoji od kontinuiranog kumuliranja novih hromozomskih

  aberacija za vrijeme mitoze. Ona je rezultat numeričkih i strukturnih hromozomskih aberacija.

   Numerička hromozomska nestabilnost involvira promjene u broju hromozoma, dok se

  strukturna odnosi na promjene u strukturi samih hromozoma (1,16).

  Kod numeričkih aberacija može nastati aneuploidija (odstupanje u broju hromozoma u smislu

  suviška ili nedostatka jednog hromozoma) i poliploidija (kod koje postoji višak jedne ili više

  haploidnih garnitura hromozoma). Numeričke aberacije se događaju za vrijeme ćelijske diobe.

  U somatskimćelijama, u normalnim okolnostima, se doga

  đa izme

  đu 0,1 i 0,8 % spontanih

  aneuploidija. Mutacija više od 100 gena može uzrokovati hromozomsku nestabilnost. To su

  geni uključeni u regulaciju ćelijske diobe, regulaciju ćelijskog ciklusa, posebno regulaciju

  restrikcijske tačke (20).

  Strukturna nestabilnost uključuje i delecije, translokacije, inverzije, insercije, duplikacije,

   prstenasti hromozom itd.

  Tipična translokacija, opisana kod hronične mijeloične leukemije (CML) i nađena u više od

  95% slučajeva je Philadelphia (Ph) hromozom. Radi se o translokaciji 9:22. Sve humane

  ćelije posjeduju telomeraze, enzime koji protektiraju telomerne regione i na taj način daju

  signal za prestanak rasta (16-20).

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  25/322

  9

  1.4.  Ćelijska signalizacija, faktori rasta i mehanizam ćelijske transdukcije

  Ćelijska signalizacija je kompleksan sistem međućelijske komunikacije posredovan

  određenim molekulama i njihovim receptorima, a koji koordinira ćelijsku aktivnost na

   bazičnom nivou. Poremećaji ćelijske signalizacija i transdukcije signala mogu rezultirati

  razvojem niza oboljenja, kao što su maligna oboljenja, dijabetes i autoimune bolesti (1,3).

  Ćelijska signalizacija je posredovana određenim molekulama koje funkcioniraju kao faktori

  rasta i receptori tih faktora. Sam efekat se može ispoljavati putem direktnog kontakta sa

  drugomćelijom (jukstakrini), djelovanjem na vlastiti rast (autokrini), okolne

  ćelije (parakrini)

  i na udaljene ćelije (endokrini). Neke ćelije ostvaruju signalni efekat direktnim međućelijskim

  kontaktom putem međućelijskih veza (gap junction).  Osim toga, ćelijska signalizacija je

   posredovana humoralnim mehanizmima koji svoje djelovanje ostvaruju putem specifičnih

  receptora na ćelijskoj površini, a koji dalje prenose signal na intracelularne molekule. Većina

  njih funkcionira kao kinaza ovisni receptori, koji aktivacijom započinju fosforilaciju

  intracelularnih proteina, te mijenjaju njihove morfofunkcionalne karakteristike (21).

  Primjer takvog međudjelovanja imamo kod epidermalnog faktora rasta (Epidermal Growth Factor-EGF)  koji se vezuje za receptor epidermalnog faktora rasta (EGFR). Aktivacijom

  receptora nastaje njegova autofosforilacija. Tako fosforiliziran EGFR djeluje sa

  intracelularnim proteinom (GRB2) koji započinje proces intracelularne aktivacije (22).

  Jedan od mehanizama intracelularne aktivacije odvija se preko G proteina. Nakon vezivanja

  za receptor, G protein aktivira se adenilat ciklazu koja katalizira nastanak cikličnog adenozin

  monofosfata (cAMP) iz adenozin trifosfata (ATP). Posljedica djelovanja cAMP je

  fosforilacija intracelularnih proteina, što se direktno odražava na njihovu funkciju (1).

  Kada je riječ  o EGFR-u, on se sastoji od nekoliko komponenti: transmembranske tirozin

  kinaza (TK) receptora, nazvanog HER1/ERB1 ili bolje poznatog kao EGFR, HER2/ERG2,

  HER3/ERB3 i HER4/ERB4.

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  26/322

  10

  Slika 1. Shematski prikaz mehanizma aktivacije i djelovanja EGFR-a(Slika preuzeta sa www.discoverymedicine.com)

  EGFR je 170 kilodaltona transmembranski protein na kojeg se vezuje nekoliko liganada kaošto su endotelijalni faktor rasta (EGF), transformirajući faktor rasta alfa (TGF-alfa), heparin

  vezujući EGF, anfiregulin, betacelulin, epiregulin i neuregulin G2b.

   Nakon vezivanja liganada transmembranska komponenta dimerizira i pokreće kaskadu

  intracelularnog signalnog puta. Aktivacija EGFR ili HER2 uzrokuje multiple biološke

  odgovore uključujući mitogenezu, apoptozu, ćelijski motilitet, angiogenezu i regulaciju

  diferencijacije (1-3,22). Aktivacija EGFR/HER2 signalne kaskade uključena je dva važna

   puta:

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  27/322

  11

  Ras/mitogen aktivirajuća protein kinaza (MAPK)-zavisni put i fosfoinozitol-3-kinaza (PI3)-

  zavisni put. Povećana ekspresija HER receptora i njihovih liganada može se dokazati kod niza

  tumora, epitelnog i mezenhimalnog porijekla. Uglavnom su asocirani sa uznapredovalom

   bolešću i lošim ishodom. Sa druge strane, povećana ekspresija otvara mogućnost primjene

  terapije monoklonalnim antitijelima. Jedan od prvih poznatih lijekova koji se koristi za ove

  svrhe je Herceptin, blokator HER2 receptora u liječenju raka dojke. Vezivanjem antitijela za

  ligand spriječava se aktivacija receptora i dalja intracelularna transmisija signala. Inhibicija

  EGFR koristi se u tretmanu nemikrocelularnog karcinoma pluća (NSCLC). U te svrhe

   primjenjuju se gefitinib i erlotinib (22,23).

  Slika 2. Mehanizam signalne transdukcije(Slika preuzeta sa www. Nature.com)

  1.5.  Ćelijski ciklus i poremećaji ćelijskog ciklusa

  U samim ćelijama odvijaju se dvije vrste diobe: mejoza u gametama i mitoza u somatskim

  ćelijama. Sa aspekta maligniteta značajne su faze prolaska ćelije kroz ćelijski ciklus: G1, S,

  G2 i M faza. Novonastale ćelije ulaze u G1 fazu ćelijskog ciklusa i postepeno prelaze u

  naredne faze. Nekada se ćelija može nalaziti u fazi mirovanja duži period, što se označava kao

  G0 faza. Iz G1 faze ćelija ulazi u S fazu u kojoj se vrši sinteza DNK i njena replikacija. U tom

   procesu nastaju dvije kopije svake molekule (1). Za vrijeme G2 faze ciklusa ćelija se pripremaza konačnu diobu na dvije ćelije. U ovoj fazi već može da dođe do diobe ćelijskog jedra. Za

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  28/322

  12

  vrijeme M faze nastaje konačna dioba ćelije. Ćelijski ciklus je jako osjetljiv proces i strogo je

  kontroliran nizom faktora. Za vijeme G2 faze u ćelijskom jedru se povećava koncentracija

  specifičnih proteina, ciklina. Oni formiraju ciklin-cdk komplekse koji kontroliraju

  fosforilaciju intracelularnih proteina i moduliraju njihovu funkciju. Cilin-cdk kompleksi su

  među najvažnijim kontrolnim elementima koji reguliraju progresiju i aktivnost svake faze

  ćelijskog ciklusa. Ciklin-D-cdk4, Ciklin-D-cdk6 i ciklin-E-cdk2 kontroliraju prolazak kroz

  G1 i prelazak u S fazu ćelijskog ciklusa, dok ciklin-A-cdk2 kontrolira prolazak kroz S fazu

  ćelijskog ciklusa (1-3,24).

  Veoma bitan elemenat ćelijskog ciklusa je da ćelija godinama može ostati u G1 fazi. Postoji

   jedan momenat prelaska iz G1 u S fazu, koji kada se desi neminovno završava diobom.

  Početak S faze inducira značajnu aktivnost transkriptivnog faktora E2F kojeg ima više vrsta.E2F normalno stvara kompleks sa pRb koji je normalno inaktivan. Da bi došlo do otpuštanja

  transkriptivnog faktora, pRb podliježe postepenoj fosforilaciji, procesu koji je kataliziran od

  strane ciklin-cdk kompleksa. Nakon fosforilacije, pRb nastaje otpuštanje E2F. Abnormalna

  fosforilacija pRb dovodi do prematurnog otpuštanja E2F i abnormalne progresije iz G1 u S

  fazu ćelijskog ciklusa, što neminovno završava diobom. Početak S faze inducira značajnu

  aktivnost transkriptivnog faktora E2F, kojeg ima više vrsta (25).

  Svi faktori koji su involviran u kontrolu prelaska G1 u S fazu, kao što su ciklini D i E, cdk,

   pRb i E2F regulirani su nizom gena. Njihova mutacija rezultira poremećajem u funkcioniranju

  ovih proteina i poremećaju ćelijskog ciklusa (1).

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  29/322

  13

  Slika 3. Ćelijski ciklus(Slika preuzeta sa fhs-bio-wiki.pbworks.com)

  Kada je u pitanju regulacija ćelijskog ciklusa traba napomenuti postojanje cdk inhibitora.

  Postoje 2 familije ovih inhibitora: CIP/KIP i INK4. Članovi CIP/KIP familije stupaju u

  interakciju sa cDk/ciklin kompleksima. Jedan od proteina iz ove familije, p21 uključen je u

  regulaciju prolaska ćelije kroz restrikcijsku tačku (G1/S). Članovi INK4 familije stupaju u

  interakciju sa cdks. Naprimjer, p16 intereagira sa G1cdks i prevenira njegovo vezivanje za

  ciklin D, te inhibira formiranje kompleksa. Osim stupanja u interakciju sa E2F, Rb je

  negativan regulator CK/p16. Inaktivacija Rb sa ciklinom D povećava ekspresiju p16 koji

  inhibira aktivaciju G1 cdk. Myc transkriptivni faktor je značajan regulator. On aktivira

  transkripciju cdc25 koji aktivira cdk kompleks kontrolirajući prelazak u S fazu. Ukoliko je

  detektirano oštećenje, ćelija ne može preći u S fazu. Celularno oštećenje aktivira sintezu

  transkriptivnog faktora p53 koji inhibira G1-S progresiju i G2-M tranziciju. On aktivira gen

  koji kodira sintezu p21, a koji dalje ispoljava efekt preko CDK/ciklin kompleksa (24-26).

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  30/322

  14

  1.6.  Programirana ćelijska smrt-apoptoza

  Apoptoza se definira kao programirana ćelijska smrt i bitno se razlikuje od nekroze kao

  neprogramirane ćelijske smrti. Ova razlika je definirana određenim morfološkim kriterijima.

  Apoptoza je esencijalna komponenta normalnog razvoja i homeostaze i značajna je u

  eliminaciji starih i lediranih ćelija. Oko 50% neurona sisara podliježe apoptozi tokom

  embriogeneze. U imunološkom sistemu autoimuni limfociti se eliminiraju apoptozom i

   poremećaj ovog procesa rezultira pojavom autoimune bolesti. Mutacija bilo kojeg od ključnih

   puteva apoptoze je letalna. U sušitni postoji balans između apoptoze i stvaranja normalnih

  ćelija, što je ključno u homeostazi. Kada je riječ  o regulaciji apoptoze, značajna su dva

   procesa: mitohondrijalni put i receptorima posredovana ćelijska smrt. Oba regulatorna puta su

  kontrolirana setom enzima koji se nazivaju kaspaze (27).

  Postoje dva tipa kaspaza: kaspaze inicijatori i kaspaze inhibitori.

  Kaspaze inicijatori aktiviraju efektorne kaspaze preko prokaspaza. U ovoj grupi se nalaze

  dvije vrste kaspaza: kaspaza -8 i kaspaza-9. Kaspaza 8 je involvirana u receptor posredovanu

  apoptozu, dok je kaspaza 9 uključena u mitohondrijalni put.

  Efektorne kaspaze su enzimi odgovorni za programiranu ćelijsku smrt. Njihov supstrat

  uključuje inhibitore apoptoze (bcl, Rb), ćelijske strukturne i proteolitičke enzime (1,3,27).

  1.6.1.  Veza apoptoze i ćelijskog ciklusa

  I pored podataka o porastu učestalosti, malignomi su generalno rijetka oboljenja. Smatra se da

  će oko 10% ljudi u jednoj fazi života oboljeti od malignoma, uključujući i najstariju dob kada

  su najčešći. Postoji više razloga za takvu situaciju. Jedan od njih, možda i najvažniji je

   poremećaj ćelijskog ciklusa i apoptoza. Postoji povezanost kontrole restrikcijske tačke

  ćelijskog ciklusa i apoptoze. Ključan elemenat koji povezuje apoptozu i ćelijski ciklus je p53.

  Oštećenje ćelije aktivira p53. On inhibira diobu aktivacijom kopleksa CK/p21. Osim toga,

   p53 inducira apoptozu inhibicijom ekspresije bcl2 i aktivacijom Bax i Fas gena (1,24).

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  31/322

  15

  Rb je inhibitor G1-S tranzicije i apoptoze. On suprimira p53 zavisnu apoptozu. Myc

  transkriptivni faktor inducira ćelijsku diobu i apoptozu, a također inducira i p53. Na dovoljno

  nepoznat način u ovoj proces se uključuje i bcl2 (24,27).

  1.7.  Angiogeneza

  Angiogenza je esencijalan proces za rast tumora. Bez angiogeneze rast tumora ne bi prelazio

  1-2 mm. Angiogeneza je rezultat međudjelovanja anti i proangiogenih faktora. Predominacija

   proangiogenih faktora rezultira potenciranjem i ubrzavanjem angiogeneze. Ciljna meta

  djelovanja ovih faktora su endotelne progenitorne ćelije. U proangiogene spadaju: VEGF,FGF, TGF alfa i beta, EGF, TNF alfa, angiogenin, interleukin-8, angiopoetin 1,2 (28). U

  antiangiogene faktore spadaju: TSP-1 angiostatin, endostatin, vazostatin, interferon-alfa,

   prolaktin, tumstatin, interleukin-1,2. Ispoljavanje angiogenog fenotipa je ključna stepenica u

  rastu tumora od mikrolezije do veće mase (29). Stimulacija angiogeneze dolazi od niza

  faktora koji uzrokuju celularni stres, kao što su hipoksija, niska Ph vrijednost, nutritivna

  deficijencija i kisikovi radikali. U procesu angiogeneze postoje dvije faze: aktivacija i

  rezolucija. Kada je stimuliran rast endotelnih ćelija one počinju da luče proteaze, heparinaze idruge enzime koji razgrađuju bazalnu membranu oko krvnih sudova i vrše destrukciju

  ekstracelularnog matriksa. Veze između pojedinih endotelnih ćelija su oslabljene što olakšava

  rast novostvorenih krvih sudova shodno djelovanju stimulusa. U daljem toku u fazi rezolucije

  nastaje stabilizacija novoformiranih krvnih sudova formiranjem bazalne membrane,

  formiranjem međućelijskih veza rearanžmanom pericita. Kod tumorskih sudova rezolucija je

  nepotpuna, a to ima za posljedicu formiranje iregularnih i poroznih krvnih sudova,

  fragmentirane bazalne mebrane, što rezultira povećanom vaskularnom propusnošću. Ovi

  sudovi ne slijede normalan proces diferencijacije i rasta i ne mogu ići u pravcu formiranja

  arteriola, venula i kapilara (28,29).

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  32/322

  16

  1.7.1.  Proangiogeni faktori

   Normalne ćelije stimuliraju angiogenezu produkovanjem nekoliko angiogenih faktora:

  vaskularni endotelni faktor rasta (VEGF), angiopoetin, bazični fibroblastni faktor rasta

  (bFGF), epidermalni faktor rasta (EGF), interleukin-8 (IL-8) i transformirajući faktor rasta

   beta, kao i brojne druge molekule. Tumorske ćelije, endotelijalne ćelije tumora, stromalne

  ćelije i cirkulirajuće ćelije domaćina (endotelijalne progenitorne ćelije domaćina, makrofagi i

  trombociti) su značajni modulatori angiogeneze. Potentan aktivator tumorske angiogeneze

  dolazi iz alfa granula trombocita, a to su VEGF-A, PDGF i bFGF. Aktivirani trombociti luče i

  druge potentne aktivatore angiogeneze: hepatocitni faktor rasta, EGF, angiopoetin-1,

  fibronektin i heparinaza (30).

  1.7.1.1.  Vaskularni endotelni factor rasta (Vascular endothelial growth factor -VEGF)

  VEGF  je najpotentniji angiogeni faktor rasta, otkriven 1989. godine od strane Napoleone

  Ferrara. Do sada je poznato šest faktora iz porodice VEGF, a to su A,B,C, D , E i placentarni

  faktor rasta. VEGF-A je dominantno vrsta u angiogenezi, dok su C i D u limfangiogenezi. Svi

  djeluju preko svojih receptora (VEGFR-1,2,3) (31,32).

  1.7.1.2.  Angiopoetini

  Postoje četiri tipa angiopoetina označenih brojevima od 1-4. Djeluju preko odgovarajućih

  receptora. Ang-1 i Ang-2 djeluju vezivanjem za Tie-4 receptor. Ang-1 je u visokoj ekspresiji

   prisutan kod niza tumora. Ang-2 pokazuje povećanu ekspresiju kod jako vaskulariziranih

  tumora.

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  33/322

  17

  1.7.1.3.  Fibroblastni faktor rasta ( Fibroblast growth factor -FGF)

  FGF pripada porodici heparin vezujućih proteina. FGF-1 (kiseli) i FGF-2 (bazni) su potentni

  induktori angiogeneze. Svi FGF se vezuju za heparan sulfat proteoglikane (HLGAGs) naekstracelularnom matriksu. FGFs se vezuje za 4 vsrte transmembranskih receptora, koji

  aktiviraju protein kinaze. FGF-1 i FGF-2 induciraju proliferacuiju endotelnih ćelija. FGF-2

  stimulira otpuštanje aktivatora plazmionogena i kolagenaza iz endotelnih ćelija (33).

  1.7.2.  Antiangiogeni faktori

   Najznačajniji antiangiogeni faktori su tombospondin-1 i angiostatin/endostatin (29).

  1.7.2.1.  Trombospondin-1 (TSP-1)

  Trombospondin-1 pripada familiji EGM proteaza. CD 36 (poznat kao GP88, GPIV, GPIIIb)

   je važan celularni receptor za TSP-1 na endotelu krvnih sudova i nephodan je zaantiangiogeno djelovanje. Interakcija TSP-1 i njegovog receptora aktivira kaskadu

  intracelularnih događaja koji na kraju rezultiraju apoptozom endotelnih ćelija. Osim

  navedenim putem, TSP-1 potentno inhibira apoptozu interakcijom sa MMP2/9 ili

  indukcijomn zaustavljanja ćelijskog ciklusa. Nekoliko proteolitičkih enzima, uključujući

  trombin, plazmin i tripsin generiraju po dva fragmenta TSP-1 (od 25 i od 140 kDa). Najveći

  dio antiangiogene aktivnosti se ispoljava preko domene od 140 kDa (34).

  1.7.2.2.  Endostatin/angiostatin

  Endostatin/angiostatin je plazminogen fragment od 38 kDa. Sistemska injekcija angiostatina

   potentno inhibira neoangiogenezu i metastatski rast. Inhibicija angiogeneze predstalja nov

  način terapije malignih tumora (1).

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  34/322

  18

  1.8.  Invazija i metastaziranje

  Termin metastaza prvi je upotrijebio Joseph Claude Recamier, francuski ljekar, koji je 1882.

  god. opisao mekotkivnu invaziju kod žene sa rakom dojke. Diseminacija tumorskih ćelija

  odvija se na tri načina: krvnim sudovima, limfnim sudovima i tjelesnim šupljinama (1).

  1.8.1.  Mehanizam tumorske invazije

  Postoje tri mehanizma kojima se odigrava tumorska invazija:

  1.  mehanički pritisak-tumorske ćelije komprimiraju krvne sudove i rastu u iste, te nakon

  toga dolaze u krvotok i diseminiraju se.

  2.  otpuštanje litičkih enzima (metaloproteinaze, intersticijelne koagulaze, stromelizini,

  kolagenaza tip IV itd.), razgrađuju ekstracelularni matriks i omogućavaju invaziju

  tumorskih ćelija.

  3. 

   porast motiliteta-neoplastične

  ćelije se kre

  ću kroz normalno tkivo aktivnim kretanjem.

  Liotta i sar. (1986) su otkrili molekule koje stimuliraju motilitet (AMF-autocrine

  motillity factor ), koji je povećavao pokretljivost malignih ćelija, ali ne i normalnih

  (1,2).

  1.8.2.  Osnova metastatskog širenja

  Određeni tumori imaju preferencijalna mjesta metastaziranja. Postoji više teorija koje

   pokušavaju da objasne ovaj proces:

  1.  mehanička teorija se svodi na lokalizaciju primarnog tumora i sklonost metastaziranja na

  susjedni organ, npr. tumori kolona metastaziraju na jetru.

  2.  „seed and sail“ teorija bazirana na kompleksnoj interakciji između metastatskih ćelija i

  organa domaćina (1,3).

 • 8/20/2019 knjiga-B5 kompletna

  35/322

  19