klix.ba, 2010-07-06 - frazemi _ frazeme - bosanski, crnogorski, hrvatski, srpski jezik

Click here to load reader

Post on 21-Oct-2015

52 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 17.06.2010.

  Frazemi / frazemeFrazemi predstavljaju vezu leksema koja se u govornom aktu reproducira kao jedna cjelina u prenesenom znaenju. Njihova veza sesastoji najmanje iz dvije rijei sa viestrukim znaenjem, a njihove lanove nije moguce zamjeniti ni ispustiti.- ivi Bogu iza lea- imati slobodne ruke - slobodno odluivati (imati vezane ruke = suprotno)- trn u oku- biti nekome na velikoj smetnji- bog bogova - vrlo utjecajan covjek- tanak kao akalica - mrav- imati debelu kou - biti ravnoduan, nepovredljiv- plesati kako drugi svira- raditi ono sto drugi ele/zapovjedaju- sjediti na dvije stolici - biti na dva mjesta u isto vrijeme tj. biti prezauzet- dolijevati ulje na vatru - ciniti suprotno od povoljnog za izvrsenje nekog cilja- kad na vrbi rodi grozde - to se nikada nece desiti- idi mi - doi mi - biti ni na jednoj ni na drugoj strani, ni tamo ni vamo- maji kaalj - lagana radnja za izvrsiti- dua od ovjeka - jako velikoduan ovjek- imati dvije lijeve ruke - biti nespretan- imati soli u glavi - biti poprilino gup- ostaviti koga na cjedilu - ne ispuniti neto obeano (u zadnji trenutak)- nije komu otac staklar- prola baba s kolaima - opisuje potencijalnu priliku koju si imao u ivotu, a ipak je nisi iskoristio=> proao je moj voz- knjiki moljac - intelektualac/-ka- nai se u neobranom grou - naci se u neugodnoj situaciji, tamo gdje ti nije mjesto- ostati kratkih rukava - izgubiti: podnijeti gubitak- staviti taku na i - poentirati- nai zajedniki jezik - sporazumjeti se- dobiti korpu - dobiti negativan odgovor- stezati kai - tediti

  Objavio/la damirfree u 00:12, 0 komentar(a), print, #

  SADRAJ

  TRADICIONALNA GRAMATIKA

  Vrste rijei

  Deklinacija/sklonidba imenica ibrojeva

  Pluralia tantum i zbirne imenice

  GLASOVNE PROMJENE 1:palatalizacija, sibilarizacija,asimilacija po zvunosti i mjestutvorbe

  GLASOVNE PROMJENE 2:jotacija/jotovanje, nepostojano A,alternacija L u O, pokretni vokali(mobilni vokal)Arhaine alternacije: Prevoj/prijevojvokala

  Pridjevi i prilozi: funkcija, vrste iaspekt

  Uzvici/usklici i onomatopeje

  ----------------------------------------

  LINGVISTIKA / JEZIKOSLOVLJE

  Kratak pregledlingvistike/jezikoslovlja

  Lingvistika

  Kolokacije

  Frazemi / frazeme

  Morfologija

  Morfologija: afiksi, korijen i osnova

  Morfologija: sloenice i izvedenice

  Morfologija: morfoloke kategorije(analiza vrsta rijei)Imenice: morfoloke kategorijeimenica i podjela prema leksiko-semantikom znaenju i sintaktikojfunkciji

  Dvojina u slavenskim jezicima

  Fonetika i fonologija

  Fonoloka transkripcija, distinktivneosobine fonema

  Fonoloka/fonetska transkripcija uhrvatskom i srpskom jeziku

  Fonoloki sistem bosanskog jezika(bosanska transkripcija)Fonologija distinktivnih osobina

  Fonemi i njihove opozicije

  Sintaksa

  Bosanski, crnogorski, hrvatski, srpski jezikKnjievnost, gramatika i pravopis naih jezika

  Otvori blog

  Frazemi / frazeme - Bosanski, crnogorski, hrvatski, srpski jezik http://bhsj.blogger.ba/arhiva/2010/06/17/2516316

  1 di 3 08/11/2012 14.59

 • Razlike izmeu bosanskog, srpskogi hrvatskog jezika na fonetikoj,morfolokoj, (morfo-fonolokoj),sintaktikoj i pravopisnoj razini

  Valentnost i rekcija glagola

  ----------------------------------------

  LITERATURA

  Nauka o literaturi: ta je toliteratura? Posebnost literarnogteksta, literarni kanon.

  Literatura 19. stoljea: poeci 16. -18. stoljea

  ----------------------------------------

  Naucni radovi (izbor)Prevedenice>>>

  INSTITUCIJE, BIBLIOTEKE,FAKULTETI, PROFESORI IKRITIARI

  UNIVERZITETI

  Karl Frazes Universitaet Graz

  Karl Frazes Universitaet Graz,Institut slavistike----------------------------------------

  University of Sarajevohttp://www.unsa.ba/eng/ouni.php

  TAMPA

  Branko opi: motivi samoubistva?

  ENVER KAZAZ: OBOAVANJEIZMILJENE PROLOSTIHrvatski jezik u BiH

  Od sada govorim srpski!!!

  Muharem Bazdulj: intervju(engleski)JEZIK KOJIM (NE) GOVORIMO:Prof. dr. Midhat Rianovi, intervju

  ----------------------------------------

  >>>

  JEZIK, KULTURA I UMJETNOST(LINKOVI, ALATI, BLOGERI PIUO...)

  Sadrzaj poznatih djelahttp://karaka.blog.hr/

  ----------------------------------------

  Bosanski jezik: uvod u gramatikuhttp://bosanskijezik.blogger.ba/

  Hrvatski jeziki savjetnikhttp://stitch.blog.hr

  ----------------------------------------

  Gramtika srpskog jezikahttp://www.vokabular.org/gramatika/doku.php

  ----------------------------------------

  RJENICI

  Krstarica

  IRILICA - LATINICA

  Otvori blog

  Frazemi / frazeme - Bosanski, crnogorski, hrvatski, srpski jezik http://bhsj.blogger.ba/arhiva/2010/06/17/2516316

  2 di 3 08/11/2012 14.59

 • BROJA POSJETA

  111893

  Copyright 2004-2007 - Blogger.ba. Sva prava pridrana.

  Frazemi / frazeme - Bosanski, crnogorski, hrvatski, srpski jezik http://bhsj.blogger.ba/arhiva/2010/06/17/2516316

  3 di 3 08/11/2012 14.59

View more