klientu klubs atskaite

of 8 /8
Projekts “Hipotēku bankas Klientu klubs “Mēs paši””

Author: latvian-association-of-local-and-regional-governments

Post on 23-Mar-2016

221 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projekts VAS „Hipotēku un zemes banka” Klientu klubs „Mēs paši” aicina piedalīties ikvienu, kas vēlas ņemt līdzdalību dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu. Projektu konkursiem var pieteikties fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, neformālās apvienības, biedrības, pašvaldību organizācijas un iestādes. Projekta virsuzdevums ir sekmēt Latvijas novadu vienmērīgu attīstību.

TRANSCRIPT

 • Projekts Hipotku bankas Klientu klubs Ms pai

 • Projekts Hipotku bankas Klientu klubs Ms paiKlientu kluba Ms pai koncepcijaProjekts VAS Hipotku un zemes banka Klientu klubs Ms pai aicina piedalties ikvienu, kas vlas emt ldzdalbu dzves un vides kvalittes uzlaboan, aktulu problmu risinan, sekmjot sabiedrisk labuma vairoanu. Projektu konkursiem var pieteikties fiziskas un juridiskas personas, nevalstisks organizcijas, neformls apvienbas, biedrbas, pavaldbu organizcijas un iestdes.Projekta virsuzdevums ir sekmt Latvijas novadu vienmrgu attstbu.

  Projekta Klientu klubs Ms pai plnotais uzdevums:koordint Bankas tla veidoanai un bankas biznesa attstbai paredzto resursu izlietojumu realizjot attstbas bankas principus.Projektu konkursa mris:atbalstot iedzvotju iniciatvas, popularizt socils atbildbas ideju sekmt sabiedrbas izaugsmi un dzves kvalittes uzlaboanos;realizjot projektu konkursu, veicint iedzvotju un to grupu iniciatvas dzves un vides kvalittes uzlaboan, sekmjot sabiedrisk labuma vairoanu katras konkrts kopienas teritorij.Bankas finansjuma apjoms viena konkursa projekta realizcijai ldz 400 LVL.VIDEKULTRAIZGLTBASOCIL atbildbaPATRIOTISK audzinanaprojektiem, kas saistti ar apkrtnes labiekrtoanu, veido sakrtotu un drou vidi;projektiem, kas vrsti uz kultras attstbu un kultrvsturisk mantojuma saglabanu;projektiem, kas paredz izgltoanu, apmcbas, kuru rezultt tiek veicinta iedzvotju (iedzvotju grupu) panodarbintba socili ekonomisks situcijas uzlaboanai, jaunieu profesionl orientcija un karjeras izvles iespjas;projektiem, kas sekm sabiedrisk labuma vairoanu, veicina iedzvotju socilo atbildbu sabiedrb, nodroina papildus socilos pakalpojumus iedzvotju grupm;projektiem, kas saisttas ar teritorijas (rajona, novada, pilstas, pagasta) tla veidoanu, patriotisku jtu audzinanu iedzvotjos; Projektu konkursa ldzeki var tikt pieirti dm prioritrajm jomm:

 • Projekts Hipotku bankas Klientu klubs Ms paiKlientu kluba Ms pai rezulttu izaugsme 2009-2011.gad45,92 % atbalstto projektu skaita pieaugums pret iepriekjo periodu 55,94 % atbalstto projektu skaita pieaugums pret iepriekjo periodu neatbalstto projektu skaits pret kopjo pieteikto projektu skaitu 243,88 %neatbalstto projektu skaits pret kopjo pieteikto projektu skaitu 290,21 %neatbalstto projektu skaits pret kopjo pieteikto projektu skaitu 402,24 %2009.gads2010.gads2011.gadsViena projekta konkursa projekta finansjuma apjoms :2009.gad 500 Ls; 2010.gad 400 Ls (vai 250 labdarbas projektiem);2011.gad 400 Ls

 • Projekts Hipotku bankas Klientu klubs Ms paiAtbalsta grupu skaits - 8Atbalsta grupu skaits - 12Klientu kluba atbalsta grupu skaita un pieteikto-atbalstto projektu uzskaites tabulas

  Atbalsta grupu skaits - 25Klientu kluba Ms pai rezulttu izaugsme 2009-2011.gad

  2009.GadsPieteikti konkursamAtbalstti projektiAizkraukle4814Balvi5613Dobele3711rgi1711Gulbene4913Krslava2910Ogre4412Preii5714Kop:33798

  2010.gadsPieteikti konkursamAtbalstti projektiAizkraukle3211Balvi6710Bauska5912Dobele4811rgi1911Gulbene7219Krslava4111Kuldga4610Ogre4214Preii6011Smiltene/Valka3710Ventspils3513Kop:558143

  2011.gadsPieteikti konkursamAtbalstti projektiBauska379Dobele598Jelgava679Gulbene439Alksne827Balvi528Madona6410Rzekne-Ludza7415Preii187Jkabpils5610Aizkraukle5311Ventspils2711Talsi489Kuldga437Daugavpils5711Krslava3610Valmiera156Smiltene-Valka358Csis406Limbai529Liepja487Saldus4111Tukums169Rga168Ogre418kop:1120223

 • Projekts Hipotku bankas Klientu klubs Ms paiKlientu kluba Ms pai rezultti 2011.gadKlientu kluba Ms pai struktra(atbalsta grupu reionlais pakrtojums)

  Budeta izlietojuma dinamika laik un apjom atbalstto projektu finansanai (%)

  Bauskas klubs Bauska Dobele JelgavaGulbenes klubs Gulbene Alksne Balvi MadonaRzeknes klubs Rzekne-Ludza PreiiJkabpils klubs Jkabpils AizkraukleVentspils klubs Ventspils Talsi KuldgaDaugavpils klubs Daugavpils KrslavaValmieras klubs Valmiera Smiltene-Valka Csis LimbaiLiepjas klubs Liepja SaldusTukuma klubs TukumsRgas klubs RgaOgres klubs Ogre

 • Projekts Hipotku bankas Klientu klubs Ms paiKlientu kluba Ms pai rezultti 2011.gad2011.gad atbalstto projektu statistika un sadaljums pc tematikas (segmentcija)

 • Klientu kluba Ms pai rezultti 2011.gad2011.gad atbalstto projektu statistika un daljums jomas pa klubiem (skaits)

  2011.gad visu atbalstto projektu statistika un daljums jomas procentos (%) Projekts Hipotku bankas Klientu klubs Ms pai

 • Klientu kluba Ms pai rezultti 2011.gad2011.gad atbalstto projektu statistika un daljums jomas pa klubiem (skaits)

  2011.gad visu atbalstto projektu statistika un daljums jomas procentos (%) Klientu kluba atbalsta grupu izvietojuma shma Projekts Hipotku bankas Klientu klubs Ms pai