kişisel koruyucu donanımları ve acil kurtarma ekipmanları en standartları

of 14/14
YÜKSEKTE ÇALIŞMA KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARI VE ACİL KURTARMA EKİPMANLARINDA «EN» STANDARTLARI gultekin cangul - a sınıfı iş güvenliği uzmanı

Post on 16-Apr-2017

63 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • YKSEKTE ALIMA

  KSEL KORUYUCU DONANIMLARI

  VE

  ACL KURTARMA EKPMANLARINDA

  EN STANDARTLARI

  gultekin cangul - a snf i gvenlii uzman

 • YKSEKTE ALIMA VE ACL KURTARMA EKPMANLARI EN STANDARTLARI LSTES

  EN 361:2002

  EN 813:2008

  EN 341:2011

  EN 353-1:2002

  PARAT TP

  EMNYET KEMER

  OTURMALI EMNYET

  KEMER

  PERSONEL

  KURTARMA

  EKPMANI

  DKEY TUTUCU

  KARABNA

  (elik tel halatlar iin )

  EN 365 gereklilikleri ve "A" Basks her balantda

  olmaldr.

  EN 365 gereklilikleri ve "A" Basks her balantda

  olmaldr.

  Boyuta gre sabitleme veya ayarlama yntemi

  Maksimum anma yk (kg)

  EN 365 gereklilikleri olmaldr.

  A, B, C or D Tama kapasitesi iaretleri olmaldr.

  ( A en fazla D en dk)

  Maximum ykseklik uzunluk etiketi bulunmaldr.

  Maximum ve minimum tayabilecei yk yazmaldr.

  En dk alma scakl belirtilmelidir.

  Tek kii kullanmal etiketi bulunmaldr.

  EN 365 Gereklilikleri olmaldr.

  Kullanm alma yn belirtmesi olmaldr.

  gultekin cangul - a snf i gvenlii uzman

 • EN 353-2:2002

  EN 354:2010

  EN 355:2002

  EN 358:1999

  YKSEKTE ALIMA VE ACL KURTARMA EKPMANLARI EN STANDARTLARI LSTES

  DKEY TUTUCU

  KARABNA

  ( Esnek pler in )

  LANYARD

  (BALANTI HALATLARI)

  ENERJ

  SNMLEYCLER

  BEL DESTE

  (alma Konumu

  Destei )

  EN 365 Gereklilikleri olmaldr.

  Sadece ip halatlarda kullanlr Etiketi olmaldr.

  Kullanm yn belirtmesi olmaldr.

  Esnek bir ankraj hattnda ynlendirmeli tip dme

  tutucular

  EN 365 Gereklilikleri olmaldr.

  Maximum lanyard Uzunluu

  retim yl ve ay etiketi olmaldr.

  UV gne ndan korunmas ile ilgili ilave bilgilere

  dikkat edilecektir.

  EN 365 Gereklilikleri olmaldr.

  Snmleyici ve lanyard toplam uzunluu yazmaldr.

  Materyalin malzeme cinsi yazl olmaldr.

  gultekin cangul - a snf i gvenlii uzman

 • YKSEKTE ALIMA VE ACL KURTARMA EKPMANLARI EN STANDARTLARI LSTES

  EN 365:2004

  EN 795: 2012

  EN 1891:1998

  EN 12841:2006

  YKSEKTEN

  DMELERE KARI

  KULLANILAN KKD LER

  N GENEL ARTLAR

  BALANTI

  EKPMANLARI:

  GEREKSNMLER ve

  TEST YNTEMLER

  KERNMANTLE (Mantolu )

  HALATLAR

  HALATLA ERM VE

  AYAR SSTEMLER

  malat / Tedariki Bilgileri

  Parti ve Seri numaras Model ve tip numaras

  lgili Standart Numaras ve Yl "Talimatlara Baknz" Simgesi

  A1 - Dikey, yatay veya eimli yzeyler iin Balant ekipmanlar

  A2 - Eimli atlar iin balantlar B - Tanabilir Seyyar balantlar

  C - Yatay esnek hat ieren balant ekipman D - Rayl sistemler iin balantlar

  E - Dzyzeyler iin balant ekipman daras C ve E Balant elemanlar ,

  Max. bal alabilecek personel says, Gerekli enerji snmleyiciler,

  Yerden ykseklik gereklilikleri ayrca bulunacaktr.

  Tek kii kullanabilir ibaresi.

  EN 365 Gereklilikleri olmaldr.

  A or B -Halat eidi A ; B den daha ar ilerde kullanlr.

  ap ( mm )

  rn materyalinin tanmlamas: Yeil - polyamide Mavi - polyester

  Kahverengi - polypropylene Oranj - polyethylene Violet - Dierleri

  Yksekte alma ekipman deildir. Yaplan almalarda tamamlayc olarak

  kullanlmaktadr. EN 365 Gereklilikleri olmaldr. Aklamalar okuyunuz ibaresi.

  malat yl. Ekipman modeli.

  A Kilitli ve ykl iken, kullancnn hareketine izin verebilen

  B A Tipi ile birlikte kullanlr, serbeste bir ynde hareket eder, ancak dier ynde

  kilitlenir

  C Tip A ile birlikte kullanlr, kontroll ini ve serbest duru salar apraz

  balant ap

  Maksimum anma yk Kullanlabilir halat tr

  gultekin cangul - a snf i gvenlii uzman

 • YKSEKTE ALIMA VE ACL KURTARMA EKPMANLARI EN STANDARTLARI LSTES

  EN 1496:1996 /

  2006

  EN 1497:2007

  EN 1497:2007

  KURTARMA AMALI KALDIRMA

  NDRME EKPMANLARI

  ACL KURTARMA AMALI

  YELEKLER KEMERLER

  YKSEKTEN DMELERE KARI

  ACL KURTARMA TAKIMLARI

  Yksekte alma Ekipman deillerdir.

  Tip Model Tanm

  Class: A - Yukar ekmek

  B - Yukar ekmek, aa indirmek

  Anma Yk

  malat Tarihi Son 2 rakam

  retici ad ve markas

  retim seri numaras

  "Sadece acil kurtarmalarda" ibaresi

  Tip Model Etiketi

  retim Tarihi Son iki rakam

  retici ad ve Markas

  Seri numaras

  "Sadece Acil Kurtarmalarda Kullanlr" baresi

  EN 365 Gereklilikleri

  Maximum anma yk

  gultekin cangul - a snf i gvenlii uzman

 • EN STANDARTLAR I

  gultekin cangul - a snf i gvenlii uzman

  KSEL

  KORUYUCU

  DONANIMLAR

 • KO R U Y U C U BA L I K L A R

  EN 443:2008 EN 397 EN 812 : 2012 EN 14052:2005 EN 50365:2002YA N G I N

  K A S K L A R IB A R E T B A R Y E R L K E P Y K S E K

  P E R F O R M A N S L I KO R U M A

  D K G E R L M E L E K T R K KO R U M A

  EN 397:2012-20oC or -30oC - tested at very low temperature

  +150 C - tested at high temperature

  440 V a.c. - tested for electrical insulation

  LD - tested for lateral deformation

  MM - resists molten metal splash

  EN 443:2008

  [14] - higher radiant heat classification (kW/m2) E2 - provides electrical insulation when wet

  E3 - provides surface electrical insulation , or-

  tested to -20, -30 or -40oC respectively gultekin cangul - a snf i gvenlii uzman

 • S O L U N U M YO L L A R I KO R U Y U C U L A R I

  EN 136 EN 137 EN 139 EN 140 EN 141 EN 143 EN 149 EN 270 EN 403 EN 405

  TAM YZ MASKES

  SOLUNUM TP VE

  SIRTLIKLAR

  TEMZ HAVA BESLEMEL MASKELER

  YARIM YZ MASKES

  GAZ BUHAR FLTRELER

  TOZ FLTRELER

  TOZ MASKES

  TEMZ HAVA

  BESLEMEL BALIKLAR

  YANGINDAN

  KAI MASKES

  BAKIM GEREKTRMEYE

  N

  GAZ BUHAR MASKELER

  A :Organik gaz ve buharlar iin kullanlacak filtre (Kaynama noktas 65 dereceden yksek) B : norganik gaz ve buharlar iin kullanlacak filtre E : Asit gazlar iin kullanlacak filtre K : Amonyak ve trevler iin kullanlacak filtre

  K O R U M A F A K T R L E R

  FFP1 Solunum Maskeleri FFP2 Solunum Maskeleri FFP3 Solunum Maskeleri Kaynak Solunum Maskeleri

  NPF 4 NPF 12 NPF 50 NPF 12

  Dk seviyede ince toz (4 x TLVye kadar) ve ya ve su bazlsisler; tipik olarak elle

  kumlama, delme ve kesme srasnda bulunur.

  Orta seviyede ince toz (12 x TLVye kadar) ve ya ve su bazl sisler; tipik olarak svama, imento, kumlama ve ahap tozu

  srasnda bulunur.

  Yksek seviyede ince tozlar (50 x TLVye kadar) ve ya ve su bazl Sislar; tipik olarak eczaclk endstrisinde bulunan zararl tozlarla allmasnda veya biyolojik ajanlar ve

  fiberlerle almada bulunurlar.

  Orta seviyede ince toz (12 x TLVyekadar) ve ya ve su bazl sisler, metal duman ve ozon (12 x TLV) ve TLVninaltnda organik buharlar, tipik olarak

  kaynak ve lehimlemede bulunur.

  Snflandrma Aklamas : Yze oturma testinden gemi bir kullanc tarafndan doru kullanld taktirde, bir FFP1 solunum maskesi, havada uuan partikllere olan maruziyeti, 4 faktr ile; bir FFP2 ve Kaynak Solunum Maskeleri 12 faktr ile ve FFP3, 50 faktr ile azaltmaldr.

  gultekin cangul - a snf i gvenlii uzman

 • GZ VE YZ KORUYUCULARI

  EN 166 EN 167 EN 169 EN 170 EN 171 EN 172 EN 175 EN 207 EN 208

  Koruyucu

  Gzlkler,

  Teknik

  performans

  standart

  Optik testler

  iin yntemler

  KAYNAKI

  GZL

  (IIN FLTREL)

  UV FLTREL

  GZLK

  UR FLTREL

  GZLK

  PARLAKLIK

  FLTREL

  ELEKTRK

  ARK KAYNAI

  KAYNAKI

  YZ SPER

  LAZER

  KORUMA

  LASER IIN

  AYARLAMA

  KORUMASI

  EN 166

  ereve ekil Dizaynna Gre Snflandrma

  3 - Sv sramalarna kar koruma

  4 - 5 Mikrondan byk toz ve partikllere kar koruma

  5 - 5 Mikrondan kk toz ve partikllere kar koruma

  ereve Dayanm Snflandrmas

  S - 12 mt / sn ye kadar hzl nesnelerin arpmasna dayankl

  F - 45 mt / sn ye kadar hzl objelerin arpmalarna dayankl

  B -120 mt / sn ye kadar hzl nesnelerin arpmasna dayankl

  A - 190 mt / sn ye kadar hzl nesnelerin arpmasna dayankl

  T - Scak nesnelerin arpmasna dayankl

  Radyasyon In Koruma Snfllandrmas ( Lensler ) 2 - UV Koruma (EN170). Renk tanma zellii.

  2C or 3 - UV Koruma (EN170). Daha iyi renk tanma zellii.

  4 - Kzltesi Koruma (EN171). Kzltesi slardan koruma zellii

  5 - Gne I Koruma (EN172). nfrared korumasz , UV korumal, Gne parlama korumas

  6 - Gne I Koruma (EN172).UV ve IR koruma, Gne parlama korumas

  G r m e K a l i t e s i 1 - Snf 1 dzgn grme kabiliyeti. Refractive power (Grnt Krlma) of

  0.06 dioptres. 2 - Snf 2 . Orta kalite grme kabiliyeti. Refractive power (Grnt Krlma) of

  0.12 dioptres3 - Snf 3 Dk kalite grme kabiliyeti.. Refractive power (Grnt Krlma) of

  0.25 dioptresgultekin cangul - a snf i gvenlii uzman

 • K U L A K K O R U Y U C U L A R

  EN 352-1 EN 352-2 EN 352-3

  K U L AK L I K K U L AK T I K AC I K U L AK L I K M AN O N T P

  G r l t M a r u z i ye t S r e l e r i

  dB(A) Max. Maruz Kalma Sresi80dB(A) 8 Saat

  83dB(A) 4 Saat

  86dB(A) 2 Saat

  89dB(A) 1 Saat

  92dB(A) 30 Dakika

  95dB(A) 15 Dakika

  98dB(A) 7,5 Dakika

  101dB(A) 3,5 Dakika

  104dB(A) 2 Dakika

  107dB(A) 1 Dakikagultekin cangul - a snf i gvenlii uzman

 • EL KORUYUCULARI

  EN 374 EN 388EN 407-EN

  659EN 420 EN 421 EN 511 EN 1082

  K M YA S A L

  R S K L E R

  K O R U M A

  M E K A N K

  R S K L E R

  K O R U M A

  I S I YA K A R I

  K O R U M A L I

  E R G O N O M ,

  K M YA S A L

  T E S T L E R E

  U Y G U N L U K

  K AY N A K I

  E L D V E N

  S O U A

  K A R I

  K O R U M A

  E L K R G

  E L D V E N

  C E U Y G U N L U K D E R E C E L E R

  Kategori 1- Basit Tasarm

  Bu kategoride eldivenler sadece ok dk ve hi olmayan riskler iindir.

  Zarar olma olaslnda zararn geri dnm ok kolaydr.retici firma

  burada kendi standartn verebilme hakkna sahiptir.

  Kategori 2- Orta Derece Tasarm

  Bu eldivenlerbir veya daha ok tehlikelere kar tespit edilip

  sertifikalanmtr.Bu eldivenler tafafsz kurumlarca tespit edilip,yetkili

  firmalarca sertifika edilir.

  Kategori 3- Kompleks(mkemmel) Tasarm

  Kazalarda telafisi mmkn olmayan ve hayati tehlike ieren durumlar iin

  tespit edilip sertifikalandrlmtr.Bir veya daha fazla tehlike gurubu iin

  retici geerli kaliteyi ve gvenceyi verir.

  E N 4 2 0 S TA N D A R D I

  Bu eldivenin ak ekilde saklama koullarnn belirtilmesi,ele uyumu rahatlk

  oran belirtilmesi, eldiven llerinin ve uzunluunun belirtilmesi, pH orann

  3.59.5 arasnda olduunu ,krom VI orannn(mg/kg)

 • AYAK KORUYUCULARI

  EN 345-6-7 EN ISO 20344:2011 EN ISO

  20345:2011 EN ISO 20347:2011

  Minimal riskler iin ayak koruma standart

  EN 346 : Koruyucu ayakkab standart (100 joule'luk darbeye kar

  korumal ayakkablar)

  EN 345 : Koruyucu ayakkab standart (200 joule'luk darbeye kar

  korumal ayakkablar)

  ayakkabs test metodu 200 j darbelere kar koruma

  spesifikasyonlar

  Iyerinde oluabilecek yaralanmalara

  kar kullancy korumak iin zel

  zelliklere sahip ayakkab

  Kategori Gereklilikler Sembol

  SBShoe with basic requirements -shoes with toe cap

  resistant up to 200J

  S1

  Closed heel area

  Antistatic properties A

  Heel energy absorption E

  Resistance to fuel oil FO

  Resistance to oils

  S1P Like S1 integrated by perforation resistant A/E/FO/P

  S2Like S1 integrated by water penetration and

  absorptionA/E/FO/WRU

  S3Like S2 integrated by perforation resistant /

  Cleated outsoleA/E/FO/WRU/ P

  O1Closed heel area / Antistatic properties A

  Heel energy absorption E

  O2Like 01 integrated by water A/E

  penetration and absorption WRUgultekin cangul - a snf i gvenlii uzman

 • AYAK KORUYUCULARI

  SymbolRequirements /

  CharacteristicsNecessary Performance

  P Penetration resistance sole 1100 N

  E Heel energy absorption 20 J

  A Antistatic footwear between 0,1 and 1000 M

  C Conductive footwear < 0,1 M

  EN 50321Electrically insulating

  footwearClass 0 or 00

  WRUWater penetration-resistant

  uppers 60 min.

  CI Insulation against cold Test at -17C

  HI Insulation against heat Test at 150C

  HROResistance to hot contact

  of the outsoleTest at 300C

  FOResistance to fuel oil of the

  outsole 12%

  WR Water resistance 3 cm

  MMetatarsal protection (only

  for EN ISO 20345) 40 mm (tam. 41/42)

  AN Ankle protection 10 kN

  CR Cut resistance of the upper 2,5 (indice)

  Symbol Slip Resistance Necessary performance

  SRACeramic + Sodium lauryl

  sulfateHeel 0.28 / flat 0.32

  SRB Steel + glycerin Heel 0.13 / flat 0.18

  SRC SRA + SRB between 0,1 and 1000 M

  ESDElectrostatic discharge

  (EM 61340-2-1)between 0,1 and 35 M

  gultekin cangul - a snf i gvenlii uzman

 • GVDE KORUYUCULARI

  EN 340 EN341 EN 343 EN 368 EN 381 EN 412 EN 464 EN465

  ELBSES Genel i

  elbiseleri

  standart

  YAMURLUK SIVI KMYASALLAR

  PENETRASYON

  DAYANIMI

  ZNCR

  TESTERE

  KULLANANI

  KORUMA

  KESLMEYE

  KARI

  NLK STANDARTLARI

  Sv-gaz

  kimyasal

  koruyuculu

  elbiseler

  standart

  KMYASALLARA

  KARI

  EN 467EN 469EN 531

  EN 510 EN 470 EN 471 EN 1149-1 EN 1073 - 1

  SIVI

  KMYASALLAR

  A KARI

  ISIYA VE

  ALEVE

  DAYANIKLI

  ELBSES

  HAREKETL

  DNER

  EKPMANLARA

  KARI

  KORUMA

  NLKLER

  GENEL

  ZELLKLER

  REFLEKTK

  YELEK

  ELEKTROSTATK

  YZEY

  ZELLKLER

  Radyoaktf

  kirlilie kar

  elbise

  standart

  gultekin cangul - a snf i gvenlii uzman