King of pop - powerpoint template

Download King of pop - powerpoint template

Post on 08-Aug-2015

8 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ol><li> 1. HEISLEGENDAISLEGENDTHENEVERANDDEAD </li><li> 2. THI TH U V THE JACKSON 5 Michael Joseph Jackson (29 thng 8 nm 1958 25 thng 6 nm 2009) L ngi con th 8 trong gia nh 9 ngi con. Bt u s nghip m nhc chuyn nghip t nm 11 v l thnh vin t trong nhm nhc The Jackson 5. Khi nghip sl nm 1971 khi vn ang l thnh vin ca nhm. </li><li> 3. S NGHIP M NHC </li><li> 4. Michael Jackson biu din ca khc "Billie Jean" cng iu Moonwalk vo ngy 25 thng 3, 1983 trong bui truyn hnh c bit Motown 25 K t , moonwalk tr thnh bc nhy ni ting nht trn th gii </li><li> 5. LETS GUESS </li><li> 6. Album Dangerous (1991) Sn xut hon ton bi MJ Hn 30 triu bn c tiu th trn th gii Mt 1 nm thu m v chinh sa Pht hnh ngy 26/11/1991 Heal the world, Black and white, Dangerous. </li><li> 7. Bestmusicvideo scream Pht hnh 16/07/1995 Nhn 5 gii Grammy Album th 9 ca M ichealJackson Scream,Earth song,Youare notalone </li><li> 8. TN GII THNG TN GII THNG American Music Awards 26 gii MTV Awards 15 gii Billboard Awards 46 gii Soul Train Awards 12 gii BRIT Awards 7 gii NAACP Image Awards 16 gii MOBO Awards 1 gii RIAA Awards 95 gii Grammy Awards 13 gii American Video Awards 2 gii Guinness World Records 26 gii World Music Awards 18 gii Tng cng: 492 gii thng v nhiu gii thng ph khc </li><li> 9. Vo nm 2000, sch k lc Guinness cng nhn MJ ng h hn 39 t chc t thin Hin tng ton b li nhun ca Dangerous World Tour : Hng chc triu USD T chc chng trnh ha nhc "Michael Jackson v nhng ngi bn" ti c v Hn Quc Tin thu c c gi ti "Qu tr em Nelson Mandela", Hi Ch Thp quc t v UNESCO </li><li> 10. 1988, MJ mua 1 mnh t 11 km2 Santa Ynez xy NeverRanch gm: 1 vng u quay, 1 rp xic thu, 1 rp ht v 40 nhn vin an ninh . 1992 sng lp"Qu t thin Heal the world a tr em khng ni nng ta v in trang Neverland Ranch. </li><li> 11. Michael Jackson </li></ol>