kinetoterapie physiotherapy

Download Kinetoterapie Physiotherapy

Post on 06-Aug-2015

193 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KINETOTERAPIE/PHYSIOTHERAPYCoordonatori: Vasile Marcu Mirela Dan

Autori: Radu Bogdan Angela Bucur Mircea Chiriac Doriana Ciobanu Dana Cristea Mirela Dan Ianc Dorina Isabela Lozinc Vasile Marcu Petru M rcu Corina Matei Zoltan Pasztai Elisabeta Pasztai Vasile Pncotan Petru Pe an Valentin Serac Carmen erbescu Emilian Tarc u

Contribu ie or dean la realizarea proiectului 2004 Ro/04/b/P/PP 17 5006 Centru de preg tire pentru oferirea unor servicii medicale, profilactice i de recuperare / Training Center for Health Care, Prophylactic and Rehabilitation Services

EDITURA UNIVERSIT

II DIN ORADEA, 2006

1

DESPRE AUTORI: 1. RADU BOGDAN asistent univ. medic. Domenii de competent , anatomie, fiziopatologie, semiologie, E-mail : dr.radubogdan@yahoo.com 2. ANGELA BUCUR lector univ.doctorand medic. Domenii de competen : fiziologie fiziologia efortului. E-mail : bcrangela@yahoo.com 3. MIRCEA CHIRIAC lector univ.doctorand. Domenii de competen : bazele kinetoterapiei, tehnici i metode n kinetoterapie, obiective n kinetoterapie, E-mail: chiriac_mircea_adrian@yahoo.com 4. DORIANA CIOBANU asistent univ.doctorand. Domenii de competen : electroterapie, kinetoterapie n afec ini cardio-vasculare, kinetoterapia n afec iuni obstretico-ginecologice, kinetoprofilaxie E-mail : doriana_ciobanu@yahoo.com 5. DANA CRISTEA asistentent univ.doctorand. Domenii de competent : educa ie fizic i sport, exerci iul fizic, E-mail: cr_reli@yahoo.com 6. MIRELA DAN lector univ.dr. Doctor n tiin din anul 2005, Domenii de competen : terapie ocupa ional , activit i motrice adaptate, hidroterapie, termoterapie, E-mail : kineto2004@yahoo.com 7. DORINA IANC asistent univ. doctorand. Domenii de competen : biomecanic , tehnici i metode n kinetoterapie, E-mail: dorina.ianc@yahoo.com 8. IZABELA LOZINC conf univ.dr. Doctor n tiin din 2004, Domenii de competent : chirurgie, kinetoterapie n afectiunile aparatului respirator, metobolico-digestive i cardiovasculare, Psihologie, E-mail: kineto2004@yahoo.com 9. VASILE MARCU prof.univ.dr. Doctor n tiin din 1981. Domenii de competen : psihologia sportului, psihologie educa ional , kinetoterapie, pedagogie general , psihopedagogie special , asisten a persoanelor aflate n dificultate, E-mail: vmarcu@uoradea.ro 10. PETRU M RCU lector univ. Doctorand, Domenii de competen : educa ie fizic i sport, exerci iul fizic, E-mail: petru_marcut@yahoo.com 11. CORINA MATEI asistent univ.doctorand.Domenii de competen : kinetoterapie n afec iuni neurologice, E-mail: corina_matei@yahoo.com 12. ZOLTAN PASZTAI lector univ.dr. Doctor n tiin din 2006. Domenii de competen : kinetoterapia n afec iunile aparatului locomotor, activit i sportive, pediatrie metode n kinetoterapie i hidroterapie, E-mail: pasztayzoltan@yahoo.com 13. ELISABETA PASZTAI kinetoterapeut. Domenii de competen : metode n kinetoterapie, Email: epasytai@yahoo.com 14. VASILE PNCOTAN lector univ.doctorand. Domenii de competen : kinetoterapia n afec iuni reumatismale, obiective n kinetoterapie, E-mail: vasilepancotan@yahoo.com 15. PETRU PE AN lector univ.doctorand. Domenii de competen : educa ie fizic i sport, exerci iul fizic, E-mail: petanp1967@yahoo.com 16. VALENTIN SERAC asistent univ.doctorand. Domenii de competen : masaj, kinetoterapia n afec iunile geriatrice, E-mail: valentinserac@yahoo.com 17. CARMEN ERBESCU lector univ.doctorand. Domenii de competen : masaj, kinetoprofilaxie, E-mail: carmen_serbescu@yahoo.com 18. EMILIAN TARC U asistent univ.doctorand. Domenii de competen : evaluare n kinetoterapie, kinetoterapia n afec iunile aparatului locomotor, E-mail: bobitaro@yahoo.com

2

CUPRINSINTRODUCERE 1.BAZELE KINETOTERAPIEI 1.1.Bazele anatomice ale kinetoterapiei 1.1.1.Anatomia i biomecanica aparatului locomotor 1.1.2.Anatomia sistemului nervos central 1.1.3. Anatomia organelor interne 1.2.Bazele fiziologice ale kinetoterapiei 1.2.1.Fiziologie general 1.2.2.Fiziologia efortului 1.3.No iuni de kinetologie 1.3.1. No iuni; terminologie 1.3.2. Bazele generale ale mic rii 2.MIJLOACELE KINETOTERAPIEI 2.1.Mijloace fundamentale ale kinetoterapiei 2.1.1. Exerci iul fizic 2.1.2. Masajul 2.2.Mijloace ajut toare kinetoterapiei 2.2.1.Termoterapia 2.2.2. Electroterapia 2.2.3. Hidroterapia 2.2.4. Terapia ocupa ional 2.2.5. Activit i fizice adaptate 2.3.Mijloace asociate kinetoterapiei 2.3.1.Factorii naturali: apa, aerul ,soarele 2.3.2.Factorii igienici i alimenta ia 3.TEHNICI I METODE N KINETOTERAPIE 3.1. Tehnici kinetologice de baz 3.1.1 Tehnici akinetice 3.1.2 Tehnici kinetice 3.2. Stretchingul 3.3. Tehnici de transfer 3.4. Tehnici de facilitare neuroproprioceptiv (FNP) 3.4.1 Tehnici FNP generale 3.4.2 Tehnici FNP specifice 3.4.2.1 Tehnici pentru promovarea mobilit ii 3.4.2.2 Tehnici pentru promovarea stabilit ii 3.4.2.3 Tehnici pentru promovarea mobilit ii controlate 3.4.2.4 Tehnici pentru promovarea abilit ii 3.5. Metode n kinetoterapie 3.5.1. Metode de relaxare 3.5.1.1 Metoda Jacobson 3.5.1.2 Metoda Schultz 3.5.2. Metode de educare/reeducare neuromotorie 3.5.2.1 Conceptul Bobath 3.5.2.2 Metoda Brnngstrom 3.5.2.3 Conceptul Vojta 3.5.2.4 Conceptul Castillo Morales 3.5.2.5 Metoda Frenkel 3

3.5.3. Metode de facilitare neuro-proprioceptiv 3.5.3.1 Metoda Margaret Rood 3.5.3.2 Metoda Kabat 3.5.4. Metode de reeducare postural 3.5.4.1 Metoda Klapp 3.5.4.2 Metoda von Niederhoeffer 3.5.4.3 Metoda Schroth 3.5.5. Metode de recuperare a afec iunilor lombare 3.5.5.1 Metoda Williams 3.5.5.2 Metoda McKenzie 4.OBIECTIVE N KINETOTERAPIE 4.1.Finalit i ale programelor kinetice 4.2.Obiective generale n kinetoterapie 4.3.Opera ionalizarea obiectivelor din programele i activit ile kinetice 5.EVALUARE N KINETOTERAPIE 5.1.Evaluare no iuni generale 5.2.Cteva caracteristici ale evaluarii 5.3.Evaluarea mijloc de baz n stabilirea diagnosticului func ional 6.APLICA II ALE KINETOTERAPIEI 6.1. KINETOTERAPIA N AFEC IUNILE PEDIATRICE 6.1.1.Bazele generale ale mic rii 6.1.2.Tulbur ri, disfunc ii n formarea, dezvoltarea i creterea copilului 6.1.3.Boli ereditare 6.1.4.Bolile reumatismale ale copilului 6.1.5.Afec iuni respiratorii 6.1.6.Traumatologie infantil 6.2. KINETOTERAPIA N CHIRURGIE 6.2.1. Chirurgie pulmonar 6.2.1.1. Diagnostice care necesit interven ie chirurgical 6.2.1.2. Interven ii chirurgicale 6.2.1.3. Deficite postoperatorii 6.2.1.4. Kinetoterapia 6.2.2. Chirurgie cardiac 6.2.2.1. Diagnostice care necesit interven ie chirurgical 6.2.2.2. Angioplastia coronarian transluminal percutan (PTCA) 6.2.2.3. Recuperarea kinetic post angioplastie 6.2.2.4. By-pass-ul i Pacemakerii 6.2.2.5. Recuperarea kinetic n interven iile cardiace 6.2.3. Chirurgie abdominal 6.2.3.1. Diagnostice care necesit interven ie chirurgical 6.2.3.2. Interven ii chirurgicale 6.2.3.3. Recuperarea kinetic n chirurgia abdominal 6.2.3.4. Opera ia cezarien 6.2.3.5. Kinetoterapia lehuzei dup natere prin opera ie cezarian 6.3.ASISTEN A KINETIC N ORTO-TRAUMATOLOGIE 6.3.1.Recuperare n traumatologie no iuni generale; 6.3.2.Recuperarea afec iunilor traumatice pe regiuni; 6.3.3.Traumatismele n activitatea sportiv i inciden a lor pe ramuri de sport 6.4.KINETOTERAPIA N BOLILE REUMATISMALE 4

6.4.1.Descrierea bolilor reumatismale dup criteriul regiunilor anatomice afectate, organelor i sistemelor 6.4.1.1.Afec iuni reumatismale ale membrului superior 6.4.1.2Afec iuni reumatismale ale coloanei vertebrale 6.4.1.3Afec iuni reumatismale ale membrului inferior 6.5. KINETOTERAPIA N AFEC IUNILE CARDIOVASCULARE 6.5.1. Kinetoterapia n cardiopatia ischemic (CI) 6.5.2. Recuperarea n infarctul miocardic acut (IMA) 6.5.3. Kinetoterapia n angina pectoral stabil de efort 6.5.4. Kinetoterapia bolnavilor cu disritmii 6.5.5. Kinetoterapia n cardiopatia ischemic silen ioas 6.5.6. Kinetoterapia n insuficien a cardiac 6.5.7. Kinetoterapia n hipertensiunea arterial (HTA) 6.5.8. Kinetoterapia n hipotensiunea arterial 6.5.9. Kinetoterapia bolnavilor valvulari 6.5.10. Kinetoterapia n arteriopatiile periferice 6.5.11. Kinetoterapia n afec iunile venoase 6.5.12. Kinetoterapia posttransplant cardiac 6.6. KINETOTERAPIA N RECUPERAREA AFEC IUNILOR RESPIRATORII 6.6.1. Kinetoterapia n disfunc ia ventilatorie obstructiv (DVO) 6.6.2. Kinetoterapia n disfunc ia ventilatorie mixt (DVM) 6.7.KINETOTERAPIA N AFEC IUNILE NEUROLOGICE 6.7.1. Evaluarea neurologic 6.7.1.1. Inspec ia 6.7.1.2. Mic rile involuntare (diskineziile) 6.7.1.3. Micarea activ (motricitatea activ /voluntar ) 6.7.1.4. Tonusul muscular 6.7.1.5. Reflexele 6.7.1.6. Coordonarea 6.7.1.7. Sensibilitatea 6.7.1.8. Tulbur rile trofice i vegetative 6.7.1.9. Tulbur rile de limbaj i comunicare 6.7.2. Kinetoterapia n sindroamele neurologice 6.7.2.1. Sindromul de neuron motor central (SNMC) 6.7.2.2. Sindromul de neuron motor periferic (SNMP) 6.7.2.3. Sindromul extrapiramidal 6.7.2.4. Sindromul cerebelos 6.7.2.5. Scleroza n pl ci 6.7.2.6. Traumatismele vertebro-medulare (TVM) 6.7.2.7. Accidentele vasculare cerebrale (AVC) 6.7.2.8. Polineuropatii i Poliradiculoneuropatii 6.7.2.9. Paralizia facial periferic 6.8. RECUPERAREA KINETIC N AFEC IUNILE DIGESTIVE I METOBOLICE 6.8.1. Kinetoterapia n afec iuni digestive 6.8.1.1. Tulbur ri de degluti ie 6.8.1.2. Recuperarea timpului bucal al degluti iei 6.8.1.3. Recuperarea timpului faringian al degluti iei 6.8.1.4. Gastrita cronic 6.8.1.5. Kinetoterapia n gastrita simpl , atrofic , hipoacid i hiposecretorie 5

6.8.1.6. Kinetoterapia n ptoza i atonia gastric 6.8.1.7. Boala ulceroas 6.8.1.8. Dischineziile biliare 6.8.1.9. Dispepsia 6.8.1.10. Colonul iritabil 6.8.1.11. Tratamentul nevrozelor cu predominan a dischineziilor intestinale 6.8.1.12. Constipa ia 6.8.1.13. Defeca ia 6.8.2. Kinetoterapia n afec iuni metabolice 6.8.2.1. Diabetul zaharat 6.8.2.2. Guta 6.8.2.3. Obezitatea 6.9.KINETOTERAPIA N OBSTETRIC -GINECOLOGIE 6.9.1. Kinetoterapia dup o natere normal cu epiziotomie 6.9.2. Kinetoterapia l uzei cu simfizioloz 6.9.3. Kinetoterapia l uzei dup opera ie cezarian 6.9.4. Incontinen a urinar de efort 6.9.5. Kine