kinetoterapia in viaţa copiilor cu sindromul down 2

Download Kinetoterapia in Viaţa Copiilor Cu Sindromul Down 2

Post on 02-Mar-2018

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Viaa Copiilor Cu Sindromul Down 2

  1/18

  Beneficiile kinetoterapiei pentru copiii cu sindrom Down

  CAPITOLUL I - PARTEA E!ERAL"

  #$Particularit%ti anatomo-func&ionale 'i (iomecanice ale re)iunii

  studiate

  *indromul Down +mon)oloidism, idio&enie mon)olian%, *e)uin, Trisomia #.$

  Boala a fost descris% de Lan)don Down +#/00. su( numele de idio&enie mon)olian%$

  1$ Blessin) a constatat ca 023 din ca4uri sunt la ni5elul im(ecilit%&ii sau al de(lit%&iimintale, deci numai 623 pre4int% idio&enie$

  Aspectul anatomic

  Capul este mic -diameterul anteroposterior mic'corat 'i occiputplat$7ontanelele se 8nc9idcu 8nt%r4iere$

  7a&a rotund%, l%&it% e:cesi5 'i plat%,nereliefat%$Pome&ii si ridic%turile or(itale sunt relati5a(sente ,ceea ce face ca fa&a s% fie 8n acela'i plan cu oasele frun&ii$Coloratura o(ra;ilor 'i a5 din ca4uri$Pupilele sunt e:centrice$La

  periferia irisului se o(ser5% ni'te pete al(e sau cenusii-iri4a&ii +pete Bron9s9field.$

  !asul este )ros 'i turtit ,cu r%d%cina seroas%$!arinele sunt lar)i 'i proiectate 8nainte$

  ura este mic%, cu fisur% comisural%,permanent 8ntredesc9is% l%s

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Viaa Copiilor Cu Sindromul Down 2

  2/18

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Viaa Copiilor Cu Sindromul Down 2

  3/18

  Lim(a;ul se de45olt% t ani.'i foarte lacunar$Pe toata perioada de45olt%rii sale,latura semantic% 'i cea e:presi5% sunt la )rade diferite afectate$Cei mai mul&i dintre acestianu dep%'esc fa4a de infantilism 8n comunicare prin sim(oluri )rafice+tesr (on9omme.$

  Acti5it%&i de cunoa'tere

  C9iar c

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Viaa Copiilor Cu Sindromul Down 2

  4/18

  !europatolo)ia copilului este diferit% de cea a adultului prin faptul *$!$C a acestuiadin cau4a faptului ca este incomplet de45oltat are o reacti5itatea particular% pe parcursulstadiilor de de45oltare $Aceste le4iuni au su(strat )enetic-adic% primar prin in5olu&iacere(ral%$

  Ca 'i c

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Viaa Copiilor Cu Sindromul Down 2

  5/18

  Talia 'i )reutatea sunt su( limita normal% corespunt%toare 5

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Viaa Copiilor Cu Sindromul Down 2

  6/18

  memorare +8n citirea unui te:t spre e:emplu, capacitatea de a memora cu5intele 8n cadrulmemoriei de scurt% durat% este foarte important% pentru 8n&ele)erea te:tului.

  Adesea copiii cu sindrom Down au dificult%&i 8n men&inerea concentr%rii

  aten&iei sau 8n diferen&ierea anumitor stimuli mai mult sau mai pu&in asem%n%tori 8ntre ei,

  aten&ia lor poate fi men&inut% at

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Viaa Copiilor Cu Sindromul Down 2

  7/18

  n ceeea ce pri5e'te dia)nosticul clinic este relati5, simplu pentru toate formelese5ere+idio&enie,im(ecilitate.$ Pentru sta(ilirea dia)nosticului clinic se 5a faceanamne4a+de45oltarea psi9omotorie,performa&ele 'colare ,adaptarea social%., con5or(ireacu (olna5ul,e:aminarea somatic% 'i neuropsi9ic%,testele psi9omotrice$

  n ela(orarea pro)nosticului se pot folosi in5esti)a&iile paraclinice care includanali4e (ioc9imice, radiolo)ice, E$7$, E$?$$

  In5esti)a&ii 8nainte de a r%m

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Viaa Copiilor Cu Sindromul Down 2

  8/18

  $0 Dia)nostic po4iti5

  Eco)rafia fetal% -Aceasta poate depista semne ale *indromului Down 8n primaparte a sarcinii

  O ima)ine de eco)rafie fetal% poate ar%ta o proieminen&% mai mare dec

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Viaa Copiilor Cu Sindromul Down 2

  9/18

  6$ Trisomia 21 partial ,8n mai pu&in de #3 dintre ca4urire4ult% prin se)re)area meiotica acromo4omilor deri5a&i,forma&i 8n urma unor transloca%ii reciproce ec9ili(rate+ce implicaun se)ment din cromo4omul #.,pre4ente la unul dintre parin&i$

  $/ E5olu ie, pro)nostic, complica&ii f%r% tratament

  n ceea ce pri5e'te pro)nosticul este important ca dia)nosticul sa fie pus indi5idual pentru c%orice copil cu sindromul Down se afl% 8ntr-un stadiu diferit deoarece materialul s%u )enetic este)enetic este normal 'i patolo)ic 'i are 5alori diferite de la ca4 la ca4$Asadar 8n reali4area pro)nosticului tre(uie s% a5em 8n 5edere ca 'i kinetoterapeu&i de

  Anamne4% care implic% cunoa'terea trecutului patolo)ic 'i a istoricului (olii E:amenul clinic+semne o(iecti5e,su(iecti5e,locale 'i )enerale-le)ate de partea

  somatic%neurolo)ic%,psi9iatric%.

  In5esti)a&ii paraclinice+(ioc9imice,radiolo)ice,,E$7$, E$?$. Re4ultatele in5esti)a&iilor psi9olo)ice+acestea au le)atur% )radul tul(urarii

  psi9ice 'i pot determina pro)resul pro)ramului kinetic. Tre(uie sa a5em 8n 5edere e:tinderea le4iunilor neurolo)ice,e:isten&a

  simptomatolo)iei somatice asociate Aplicarea tratamentului adec5at ca urmare a e5alu%rii corecte reali4ate ?odul cum este inte)rat 8n familie care 5a da o alt% 5aloare 'i eficien&% terapiei$

  Pro)nosticul 8n ca4ul copiilor cu *indromul Down depinde de mai mul&i factori pe ca re i-amenumerat mai sus 'i se poate reali4a pe masur% ce timpul 5a solu&iona par&ial pro(lemele acesteimaladii pentru ca dupa cum 'tim nu putem fi dec

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Viaa Copiilor Cu Sindromul Down 2

  10/18

  6$1inetoterapia 8n afec iunea studiat%

  1inetoterapia e:ercitat% prin educa&ia sen4orial%

  1inetoterapia prin educa&ia sen4orial% a copiilor cu aceast% afec&iune dore'te s%e5iden&ie4e punerea 8n lucru a sim&urilor 8n fa5oarea de45olt%rii 'i perfec&ion%rii acestora$

  Pe de alt% parte 8'i propune asimilarea de noi informa&ii concrete, c

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Viaa Copiilor Cu Sindromul Down 2

  11/18

  E:erci&iul sim&urilor este un autoe:erci&iu, care prin repeti&ie duce la pro)resulacti5it%&ii psi9osen4oriale a copilului cu dificult%&i, la o modelare treptat% a o(ser5a&iei,spre o )

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Viaa Copiilor Cu Sindromul Down 2

  12/18

  al(i, el face cel pu&in dou%-trei tipuri de diferen&iere 8ntre m%rimea +5olumul. cu(urilor,forma lor 'i culoare$ Dac% prin aceea'i mi'care simpl%, cu satisfac&ie primar% de pl%cere, 5aconstata c% este posi(il% o sc9im(are permanent% a culorii 'i a m%rimii 'i c% r%m

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Viaa Copiilor Cu Sindromul Down 2

  13/18

  fenomen demonstrat de $Pia)et are o importan&% fundamental% 8n e5olu&ia mintal% acopilului$ Literatura pri5itoare la deficien&ii mintali este s%rac% 8n asemenea studii$ n mecanismul 8n5%&%rii la copilui cu sindrom Down a5em ne5oie de un sistem deantrenament specific pentru formarea 'i de45oltarea sim(olurilor$ Date fiind limitele

  (iofi4iolo)ice ale deficientului mintal, nu 5om o(&ine structuri de sim(oluri de )radesuperioare, dar 5om forma un mecanism de (a4% al 8n5%&%rii$ >$ Al treilea tip de ;oc-8n5%&are este cel cu reguli$ Primele forme ale cate)orieiQre)uli sunt constituite de le)ile de asem%nare, deose(ire, asam(lare, succesiune, situare8n spa&iu etc$ Orice copil cu or)ani4are mintal% normal%, ;uc

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Viaa Copiilor Cu Sindromul Down 2

  14/18

  de con&inutul pro)ramelor 'colare ela(orate pentru aceast% cate)orie de 9andicapa&i, 8nscopul recuper%rii deficientului mintal K 8n limitele sale$ *c9emele e:ercitate 8n ;oc sunt sc9eme pe care se (a4ea4% structurile 'i func&iile

  personalit%&ii$ !e interesea4% )radul de or)ani4are a personalit%&ii pe care ;ocul 8l)enerea4%, 8ncep

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Viaa Copiilor Cu Sindromul Down 2

  15/18

  ;uc%rii, o(iecte din;ur, mane5rareaacestora

  c

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Viaa Copiilor Cu Sindromul Down 2

  16/18

  anotimp$

  *timulareastructurii percepti5motrice de form%

  Identificarea'idiscriminare

  a formelorprincomparare,suprapuneresi 8ncastrare$

  ore -E:erci&ii derecunoa'tere oformelor )eometrice

  simple p%trat,dreptun)9i, triun)9i,cerc,

  -E:erci&ii de asocierea formelor cuo(iectele din mediu+e:emplu pa9aruleste rotund, u'a estedreptun)9iulara etc$.

  -E:erci&ii dedecupare, colorare,lipire a di5erse forme)eometrice,

  -E:erci&ii decomparare dup%criterii )rosime,m%rime, dimensiuni,

  -E:erci&ii de8ncastrare sausuprapunere,

  -E:erci&ii deidentificare a uneiforme dintr-o mul&ime

  -Piese QLe)o

  -plan'e de

  decupare,colorare,lipire adiferitelorforme)eometrice,

  -Ilustra&ii cuo(iecte dediferite forme,

  -ncastrare cudiferite forme,

  -7i'eindi5iduale

  pentruidentificareaunei formedintr-o

  mul&ime

  *e 5a oferispri;in 8nreali4area

  acti5it%&ilor

  -?aterialul 5afi ini&ial maisimplu iar apoi se 5amer)e sprecomple:,

  -Este necesar

  s% e:iste unnum%r sporitde e:ers%ri

  pentru fiecaretip dee:erci&iu

  Identificareasidiscriminarea formelorcu a;utorulsim&uluitactil

  ore -E:erci&ii deidentificare aformelor )eometrice

  prin pip%it cu oc9ii8nc9i'i,

  -E:erci&ii deidentificare aformelor dintr-uns%cule& cu a;utorulsim&ului tactil$

  Piese QLe)os%cule&

  Acti5itatea sepoatedesf%'ura su(form% decompeti&ie,QCinedescoper% maimulte forme

  *timulareamotricit%&ii fine

  ore -E:erci&ii de 8n'irarede m%r)ele pe un fir

  7ire de nailon,m%r)ele,

  1-Pledoarie pentru demnitate/Anca Rsnicu,Lucreia Ivan,Daniela Tonigar,LorantVarga!uceava"#u$atinii,%&1&

 • 7/26/2019 Kinetoterapia in Viaa Copiilor Cu Sindromul Dow