kimyasal tehlike İşaretleri

of 17 /17
İŞARETLER VE SEMBOLLER KİMYASAL TEHLİKE İŞARETLERİ 1 www.atikyonetim.com/evsel/

Author: taytek

Post on 25-May-2015

49.591 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ürünün kimyasal açıdan sahip olduğu tehlike özelliğini gösteren işaretler...

TRANSCRIPT

 • 1. ARETLERVESEMBOLLER KMYASAL TEHLKE ARETLER www.atikyonetim.com/evsel/

2.

 • rnlerin zerinde bulunan turuncu zemin zerinde siyah bask ile gsterilen iaretler,kimyasal tehlike iaretleri dir.
 • Bu iaretler rnn kimyasal adan sahip olduu tehlike zelliini gsterirler.

www.atikyonetim.com/evsel/ 3.

 • Bu iaret bize o maddenin ya da karmn, alev etkisi altnda patlayabileceini ya da oklara ve srtnmeye kar hassas olduunu ifade eder.
 • Bu maddeler belirli bir scaklk ve basn altnda, kendi kendilerine kimyasal reaksiyon vererek hzla gaz olumasna neden olabilirler.

PATLAYICIwww.atikyonetim.com/evsel/ 4.

 • Bir maddenin oksitleyici zellikte olmas demek; dier maddelerle, zellikle de yanc maddelerle temas halinde yksek oranda s aa kartacak tepkimeler gsterebilmesi demektir.
 • Yanc olup olmadna baklmakszn, oksijen vererek dier maddelerin yanmasna sebep olan ya da katkda bulunan maddelere oksitleyici maddeler diyoruz. rnek: Oksijen

OKSTLEYC www.atikyonetim.com/evsel/ 5. ALEVLENR

 • Bu tehlike iareti bir maddenin alevlenebilir zellikte olduunu gstermek iin kullanlr.Alevlenebilirkelimesi " tutuabilen " kelimesi ile ayn anlamdadr. Bu maddeler kolayca alevlenebilirler.
 • Bazen bu iaretin sa alt ya da sol stkesinde bir F harfi de bulunabilir.

www.atikyonetim.com/evsel/ 6.

 • Bir maddenin alevlenebilir zellikte olduunu gsteren tehlike iaretinin zerinde " F + " ibaresi varsa, bu bize o maddenin ok kolay alevlenebileceini gsterir.

OK KOLAY ALEVLENR www.atikyonetim.com/evsel/ 7.

 • Hepimizin de bildii gibi bu iaret bize o maddenin tehlikeli yani zehirli olduunu anlatr.
 • Soluduumuzda veya yuttuumuzda ya da derimize nfuz ettiinde, salk ynnden ciddi, akut veya kronik risk oluturan ve hatta lme neden olan madde veya karmlaratoksikya da dier adylazehirlimaddeler diyoruz.

ZEHRL (TOKSK) www.atikyonetim.com/evsel/ 8. OK ZEHRL (TOKSK)

 • Eer zehirli olduunu gsteren tehlike iaretinin zerinde " T + " ibaresine rastlarsak, buradan o maddenin ok zehirli olduunu anlayabiliriz.

www.atikyonetim.com/evsel/ 9.

 • Bazenkanserojenya damutajenzellikteki maddeleri belirtmede de kullanlan bu tehlike iareti daha sklkla zararl maddeleri ifade etmede kullanlr.
 • Soluduumuzda veya yanllkla yuttuumuzda ya da derimize nfuz ettiinde belirli bir salk riski ieren fakat lmcl sonulara neden olmayan madde ve karmlara dazararlmaddeler diyoruz.

ZARARLI www.atikyonetim.com/evsel/ 10.

 • Bir maddenin zararl olduunu gsteren tehlike iaretinin sa alt ksmnda " " harfi bulunuyorsa, bu bize o maddenin tahri edici zellikte olduunu, derimize ve gzlerimize zarar verebileceini ifade eder.

TAHR EDC www.atikyonetim.com/evsel/ 11. KANSEROJEN

 • Bu sembol, baz durumlarda bize o maddenin zehirli olduunu deil de kanserojen olduunu gstermek iin kullanlr.
 • Soluduumuzda, yanllkla yuttuumuzda ya da derimize nfuz ettiinde, kansere yol aan/yakalanma ihtimalini arttrc rol oynayan maddelerekanserojenmaddeler diyoruz.

www.atikyonetim.com/evsel/ 12.

 • Bu iaret bize o maddenin mutajen zellikte olduunu ifade eder. Herhangi bir malzemenin zararl olduunu ifade eden tehlike iaretinden fark sa alt kesinde Xn ibaresini bulundurmasdr.
 • Soluduumuzda, az yoluyla aldmzda veya derimize nfuz ettiinde kaltmsal genetik hasarlara yol aabilen veya bu etkinin oluumunu hzlandran maddelere mutajen maddeler diyoruz.

MUTAJEN www.atikyonetim.com/evsel/ 13.

 • Bu iaretle kar karya kaldmzda o maddenin andrc olduuna dair bir uyar alm oluruz. Temas etmemiz halinde kimyasal olarak canl dokularmza ciddi zararlar verebilen ya da tamamyla tahrip edebilen madde veya karmlaraandrcya da dier adylakorozifmaddeler diyoruz. rnek: eitli asitler.

AINDIRICI (KOROZF) www.atikyonetim.com/evsel/ 14.

 • Bu simgeyi grdmzde o maddenin cilt temas ile alerjik zellikte olduunu anlarz. Bir malzemenin zararl olduunu ifade eden tehlike iaretinden fark sa alt kesinde Xi ibaresini bulundurmasdr.
 • Bu tr maddelerle temas etmemiz durumunda vcudumuzda ar derecede hassasiyet meydana getirirler ve daha sonra olumsuz etkilerin ortaya kmasna neden olurlar.

CLT TEMASI LE ALERJK www.atikyonetim.com/evsel/ 15. SOLUMA LE ALERJK

 • Bir nceki iarete benzer ekilde bu simge de bize o maddenin soluma yolu ile alerjik zellikte olduunu ifade eder. Bir malzemenin zararl olduunu ifade eden tehlike iaretinden fark sa alt kesinde bulunan Xn ibaresidir.
 • Bu tr maddeleri solumamz durumunda vcudumuzda ar derecede hassasiyet meydana getirirler ve daha sonra olumsuz etkilerin ortaya kmasna neden olurlar.

www.atikyonetim.com/evsel/ 16.

 • evrenin bir veya daha fazla kesimi zerinde ani veya gecikmeli olarak zararl etkiler gsteren veya gsterme riski tayan maddelereekotoksikya da dier bir deyileevreye zararlmaddeler diyoruz.
 • Ekotoksik maddeler canllar zerinde birikim yapabilirler. rnek: tarm ilalar

EVREYE ZARARLI (EKOTOKSK) www.atikyonetim.com/evsel/ 17.

 • KAYNAKLAR
 • Tehlikeli Kimyasallar Ynetmelii (11.7.1993 tarihli ve 21634 sayl Resm Gazete) , T.C. evre ve Orman Bakanl.

www.atikyonetim.com/evsel/