kimya bilimi...kimya bilimi ygs kimya soru bankasi ÇÖzÜmlerİ 5 5. Çinko → zn kükürt → s...

Click here to load reader

Post on 24-Feb-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kimya Bilimi

  BÖLÜM

  1

  Kimya Nedir? Test - 1 ...................................................................2

  Kimya Nedir? Test - 2 ..................................................................2

  Kimya Ne İşe Yarar? Test - 3 ........................................................2

  Kimya Ne İşe Yarar? Test - 4 ........................................................3

  Kimyanın Sembolik Dili Test - 5 ...................................................3

  Kimyanın Sembolik Dili Test - 6 ...................................................4

  Kimyanın Sembolik Dili Test - 7 ...................................................4

  Kimyanın Sembolik Dili Test - 8 ...................................................4

  Güvenliğimiz ve Kimya Test - 9 ...................................................5

  Genel Tekrar Testi Test - 10 .........................................................5

 • Yayın

  Deni

  zi

  YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ2

  Kimya Bilimi1 BÖLÜM

  Kimya Nedir? TEST 11. Simyacılar verilenlerin tümüyle ilgilenmişlerdir.

  CEVAP E

  2. Verilen bilgiler “Felsefe taşı”na aittir.

  CEVAP C

  3. Simya, içerisinde mitoloji, tıp, astronomi, felsefe gibi birçok bilimi barındırır.

  Su banyosu, damıtma düzeneği, fırın gibi araç gereçler simyacı-lar tarafından kullanılmıştır.

  CEVAP C

  4. Simya’da deney ve gözlem yoktur. Deneme - yanılma yoluyla ça-lışılır.

  Teorik temellere dayalı çalışmalar yoktur. Bu nedenlerden ötürü bilim olarak kabul edilmez.

  CEVAP C

  5. Yukarıda verilen maddelerin tamamı simyacılar döneminde keş-fedilmiştir.

  CEVAP E

  6. Niels Bohr, atomun yapısı üzerine çalışmalar yapmış olan Dani-markalı fizikçidir.

  CEVAP A

  7. Verilen maddelerin tamamı eski çağ insanları tarafından keşfedil-miştir.

  CEVAP E

  8. Av ve savunma için metal araç gereçlerHastalıklardan korunmak için şap vb.

  Süslenme ve giyinme için hayvan postunu kullanmışlardır.

  CEVAP E

  9. Eski çağ insanları elektroliz işlemini kullanmamışlardır.

  CEVAP D

  10. Verilen yöntemler günümüzde de laboratuvarda kullanılmaktadır.

  CEVAP E

  11. Simyacılar elektoliz ile ilgilenmemişlerdir.

  CEVAP D

  12. Petrolden benzin elde etme simyadan kimyaya aktarılan bulgular arasında yer almaz.

  CEVAP B

  13. Uranyum simyacılar döneminde kullanılan bir element değildir.

  CEVAP D

  14. Tuzun verilen olaylarda kullanılması onu kıymetli bir madde hali-ne getirmiştir.

  CEVAP E

  15. Simya, yukarıda verilen bilim dallarının hepsini bünyesinde barın-dırır.

  CEVAP E

  16. Civa bir elementtir ve günümüzde sembolle ifade edilir.

  CEVAP A

  Kimya Nedir? TEST 21. Değersiz madenlerden altın elde etmek ve ölümsüzlük iksirini

  bulmak simyacıların başlıca amaçlarındandır.CEVAP C

  2. Periyodik tablo ile ilgili ilk sistemli çalışmayı Döbereiner yapmıştır.

  CEVAP D

  3. Simyacılar basit metalleri altına çevirme amaçlarını gerçekleştire-memişlerdir.

  CEVAP C

  4. Simyacılar tarafından yapılan çalışmaların teorik temeli yoktur.

  CEVAP B

  5. Porselen simyacılar döneminde kullanılmamıştır.

  CEVAP B

  6. Isaac Newton yerçekimi kuvvet kanununu ileri sürmüştür.

  CEVAP E

  7. Maddelerin elementlerine ayrılması eski çağ insanlarının uğraşla-rından değildir.

  CEVAP A

  8. Ateşin keşfi ile yapılan çalışmalar gelişmiş ve ilerlemiştir.

  CEVAP B

  9. Eski çağ insanları yaşamlarını kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için verilenlerin hepsini yapmışlardır.

  CEVAP E

  10. Simyacılar, deneme - yanılma yöntemiyle çalışmalar yapmıştır.

  CEVAP A

  11. Simyacılar elektroliz işlemini kullanmamışlardır.

  CEVAP D

  12. Cam simyacılar tarafından bulunmuş, kimya bilimi ile geliştirilmiştir.

  CEVAP A

  13. Altın ve gümüş kaplama çatal, kaşık yapımı simyacılar tarafından gerçekleştirilmemiştir.

  CEVAP A

  14. a) Kimya c) Kimya e) Simyab) Simya d) Kimya CEVAP D

  15. Terazinin bulunması kimyaya geçişte önemli rol oynamıştır.

  CEVAP D

  16. Verilen malzemelerin tamamı simyacılar tarafından keşfedilmiştir.

  CEVAP E

  Kimya Ne İşe Yarar? TEST 31. Kimya bilimi ile ilgili verilen bilgilerin tamamı doğrudur.

  CEVAP E

  2. Kimya eğitimi alan bir kişi Devlet Malzeme Ofisi’nde çalışamaz.

  CEVAP C

  3. Astronomi kimyanın uğraş alanlarından biri değildir.CEVAP C

 • Yayın

  Deni

  zi

  Kimya Bilimi

  YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ 3

  4. Verilen alanların hepsi kimyanın çalışma alanlarındandır.

  CEVAP E

  5. Hastalıkların tedavisi modern tıp teknikleriyle gerçekleştirilmektedir.

  CEVAP D

  6. Analitik kimya maddeyi nitel ve nicel olarak inceler.Fizikokimya kimyasal sistemlerin enerji değişimini inceler.

  CEVAP C

  7. Anorganik kimyanın çalışma alanı verilenler arasında yoktur.

  CEVAP A

  8. Verilen açıklamaların tamamı doğrudur.

  CEVAP E

  9. Farmasötik kimya ilaçların kimyasal yapısını inceler. Nükleer kim-ya atomun çekirdeğinde gerçekleşen olayları inceler.

  CEVAP A

  10. Doğal gübreler toprak için yapay gübrelerden daha faydalıdır.

  CEVAP D

  11. Cam, bir polimer değildir.CEVAP C

  12. Verilen tanım Analitik kimyaya aittir.CEVAP A

  13. Kimyacılar, çimento, kozmetik ve ilaç üretiminde yer alırlar.

  CEVAP E

  14. Ahşabın uzun süre korunması için verilen işlemlerin tamamı ya-pılmalıdır.

  CEVAP E

  15. Makina kimyası kimya alt disiplini değildir.CEVAP B

  Kimya Ne işe Yarar? TEST 41. Kimya yaptığı çalışmalar ile insanların yaşam kalitesini artırır.

  CEVAP D

  2. Jeokimya yerküredeki doğal kimyasal olayları inceler. Agro kimya tarımdaki kimyasal uygulamaları inceler.

  CEVAP B

  3. Canlılarda solunum olayının incelenmesi Biyoloji biliminin uğraşıdır.

  CEVAP D

  4. Verilenlerin tamamı kimyanın çalışma alanı ile ilgilidir.CEVAP E

  5. Su bazlı (plastik) boyaların çözücüsü sudur. CEVAP C

  6. Motor üretimi kimyanın uğraş alanlarından değildir.CEVAP B

  7. Bileşiklerin nitel ve nicel özelliklerini inceleyen kimya alt disiplini Analitik kimyadır.

  CEVAP A

  8. Ameliyat, Tıp bilimine ait bir kavramdır.CEVAP C

  9. Petrokimya çalışmalarında fiziksel yöntemler de kullanılır.

  CEVAP D

  10. Gübre, doğal yollarla da oluşabilen bir maddedir.CEVAP B

  11. Sabun kimyası, kimya disiplini değildir.CEVAP B

  12. Termodinamik, kimya disiplini değildir.CEVAP D

  13. Verilen yöntemlerin tamamı su arıtmada kullanılır.CEVAP E

  14. Kimya ile ilgili verilen bilgilerin hepsi doğrudur.CEVAP E

  15. İlaçlar, verilen özelliklerin hepsine sahiptir.CEVAP E

  Kimyanın Sembolik Dili TEST 51. Simyacılar Helyum’u çalışmalarında kullanmamışlardır.

  CEVAP B

  2. Aristo’ya göre, dört element arasındaki dönüş zinciri; Toprak → Ateş → Hava → Su şeklindedir.

  CEVAP E

  3. Aristo’nun element olarak nitelendirdiği maddelerden sadece su günümüzde “H2O” formülü ile gösterilmektedir.

  CEVAP A

  4. Sirke ruhu yani asetik asit, CH3COOH formülüne sahiptir ve en fazla sayıda atom içerir.

  CEVAP D

  5. Altın → Au Gümüş → Ag Kobalt → CoNeon → Ne Kükürt → S İyot → I

  Brom → Br Fosfor → P CEVAP A

  6. Azot → N Kükürt → SFosfor → P Potasyum → K F (flor) elementi açıkta kalır.

  CEVAP D

  7. Aynı cins atom ve aynı cins molekül içeren maddeler diatomik veya poliatomik elementlerdir.

  CEVAP C

  8. Verilen bilgiler için A şıkkı doğrudur.

  CEVAP A

  9. Zaç yağı → H2SO4 Kezzap → HNO3Sirke ruhu → CH3COOH Su → H2O

  Tuz ruhu → HCI CH3COOH ve HCI Ş 8 + 2 = 10

  CEVAP C

  10. Sodyum hidroksit (NaOH) → Sud kostikCEVAP E

  11. Geleneksel adı nişadırdır.3 cins atom içerir. (N, H, CI)

  Kezzap (NHO3) ile aynı sayıda atom içermez. CEVAP A

  12. Atomik yapılı elementler sembollerle gösterilirler.CEVAP C

  13. Elementler hakkında belirtilen görüşlerin tarihsel gelişimi II → III → I şeklinde sıralanır.

  CEVAP C

  14. BaCI → Baryum klorür.CEVAP A

  15. Neon gazı (Ne) atomik halde bulunur.CEVAP C

 • Yayın

  Deni

  zi

  Kimya Bilimi

  YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ4

  Kimyanın Sembolik Dili TEST 61. Kuru - Soğuk ⇒ Tuz Sıcak - Islak ⇒ Hidrojen gazı

  CEVAP A

  2. Aristo’nun dört element kuramı

  Ateş

  Su

  ToprakHava

  Ateş Kuru

  SoğukIslak

  şeklinde olmalıdır. CEVAP E

  3. Eski çağ insanları değersiz metalleri kullanarak Altın elde etmeyi amaçlamışlardır.

  CEVAP E

  4. Sadece kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılması maddenin kesin-likle bileşik olduğunu kanıtlar.

  CEVAP A

  5. Bakır → Cu Demir → Fe Berilyum → BeKrom → Cr Neon → Ne En çok “e” harfini kullanır.

  CEVAP B

  6. Potasyum → K Fosfor → P Mangan → Mn ✓Kükürt → S Azot → N Demir → Fe

  Brom → Br ✓ Nikel → Ni ✓CEVAP C

  7. X element olabilir.Y karışım olabilir.

  Z molekül yapılı element olabilir. CEVAP E

  8. Amonyak → NH3 Güherçile → KNO3Potas kostik → KOH Na elementi kullanılmaz.

  CEVAP C

  9. Kezzap → HNO3 ⇒ Z = OSönmüş kireç → Ca(OH)2 ⇒ T = Ca

  X = H

  Y = N

  CEVAP B

  10. CaO → Sönmemiş kireç CaCO3 → Kireç taşıCa(OH)2 → Sönmüş kireç

  CEVAP C

  11. Amonyak → BileşikÇelik, Kolonya, Bronz → Karışım

  Kalay → ElementCEVAP A

  12. O2, diatomik elementtir ve yapıtaşı molekülüdür.

  CEVAP B

  13. Verilen X maddesi için yargıların tamamı doğru olabilir.

  CEVAP E

  14. Elementler sembolle, bileşikler formülle gösterilir.Elementler ve bileşikler homojendirler.

  Elementler ve bileşikler saf madde olduklarından sabit basınçta belirli erime ve kaynama noktasına sahiptirler.

  CEVAP D

  15. Bileşikler farklı cins atomdan ve aynı cins moleküllerden oluşurlar.Bileşikler formüllerle gösterilirler.

  CEVAP B

  Kimyanın Sembolik Dili TEST 71. Alkolün donması, su elementinin toprak elementine dönüşümüne

  örnektirCEVAP C

  2. Aynı tür moleküllerden oluşan madde element olabilir.Farklı tür atomlar içeren madde bileşik olabilir.

  CEVAP A

  3. Aynı cins atom içeren madde elementtir. X ⇒Demir, Kalay = 2Aynı cins molekül içeren madde bileşiktir. Y⇒ Su, Alkol 2

  CEVAP B

  4. Saf madde olma element ve bileşikler için ortak özelliktir.Element ve bileşikler aynı tür moleküllerden oluşabilir.

  CEVAP A

  5. Elementlerin harfler ile gösterilmesi fikri J.J.Berzellius’a aittir.CEVAP B

  6. Kalay → Sn Kezzap → HNO3 Tuz ruhu → HCIÇinko → Zn Naftalin → C10H8

  CEVAP B

  7. Berilyum → Be Nikel → NiArgon → Ar CEVAP B

  8. Alkol, Aristo’ya göre su elementlerinden oluşmuş bir maddedir.CEVAP D

  9. Verilen maddelerin tamamı Rönesans Dönemi’nde element ola-rak kabul edilmiştir.

  CEVAP E

  10. Elementler farklı tür moleküllerden oluşamazlar.CEVAP A

  11. Şap → KAI(SO4)2·12H2OZaç Yağı → H2SO4 Güherçile → KNO3

  CEVAP C

  12. KNO3 → Güherçile H2SO4 → Zaç yağıHNO3 → Kezzap NaHCO3 → Yemek sodası

  CEVAP D

  13. I, II ve IV. kaplarda bulunan maddeler bir element olabilir.CEVAP C

  14. X maddesi bir bileşiktir.Y maddesi molekül yapılı bir elementtir.

  Z maddesi atomik yapılı bir elementtir.CEVAP B

  15. Nişadır → NH4CICEVAP B

  16. Verilen bilgilere göre X maddesi bir bileşiktir.CEVAP B

  Kimyanın Sembolik Dili TEST 81. X → Sıcak – Islak = Hava

  Y → Soğuk – Kuru = Toprak

  Z → Sıcak – Kuru = AteşCEVAP B

  2. Tuz, Aristo’ya göre Toprak türü elementtir.CEVAP D

  3. Van Helmont deneylerinde ilk kez terazi kullanmıştır. R. Boyle elementleri parçalanamayan yapı taşı olarak açıklamıştır.

  CEVAP C

  4. Kalay → Sn Kurşun → PbAltın → Au Çinko → Zn

  CEVAP A

 • Yayın

  Deni

  zi

  Kimya Bilimi

  YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ 5

  5. Çinko → Zn Kükürt → S Sodyum → NaFosfor → P Potasyum → K

  CEVAP B

  6. Bronz ve Hava karışımdır. Birden çok atom veya molekül içerirler.CEVAP C

  7. O2 ve H2 aynı tür atom içeren moleküllerden oluşmuşlardır.CEVAP B

  8. Sirke ruhu ⇒ CH3COOH formülüne sahiptir ve 3 tür element içerir.CEVAP A

  9. Zaç Yağı → H2SO4 formülü ile gösterilir. Sistematik adı Sülfürik asittir.

  CEVAP D

  10. Bileşikler kesinlikle formülle gösterilirler.CEVAP A

  11. Cam bir element değildir.CEVAP B

  12. Farklı bileşikler farklı kimyasal özellik gösterir.CEVAP B

  13. Lehim bir alaşımdır ve saf madde değildir.CEVAP D

  14. O2 bir element molekülüdür ve kendinden farklı maddeye parça-lanamaz.

  CEVAP B

  15. Şerbet su - şeker karışımıdır.CEVAP B

  16. NaCI ⇒Sodyum klorürCEVAP B

  Güvenliğimiz ve Kimya TEST 9

  1. Verilen güvenlik sembolü yakıcı maddelere aittir ve yanıcı mad-delerle teması engellenmelidir.

  CEVAP A

  2. Verilen sembol “Çevreye zararlı madde” sembolüdür.CEVAP C

  3. Belirtilen sembol ile ilgili yargıların hepsi doğrudur.CEVAP E

  4. I. Patlayıcı maddeII. Aşındırıcı maddeIII. Yanıcı maddeIV. Tahriş edici madde

  CEVAP D

  5. Verilen özelliklere sahip olan etiket E şıkkında bulunmaktadır.CEVAP E

  6. Güvenli laboratuvar ortamı için verilen işlemlerin tümü uygulan-malıdır.

  CEVAP E

  7. Asidin su ile seyretilmesi suya asidin eklenmesi ile olur.CEVAP B

  8. Laboratuvarlarda yeme, içme gibi gereksinimler giderilmemelidir.CEVAP B

  9. Safsızlığın bozulması ihtimaline karşı deney sonrasında kullanıl-mayan maddeler orijinal kaplarına konulmamalıdır

  CEVAP E

  10. Tıbbi ve kimyasal atıklar çevreye zararlı atıklardır.CEVAP D

  11. Tehlikeli atıklar, bu atıklara özel olarak oluşturulan imha merkez-lerinde yok edilmelidir.

  CEVAP B

  12. Yapay gübre, deterjanlar ve endüstriyel atıklar toprak kirliliğine neden olur.

  CEVAP C

  13. Su kirliliğinin artması verilen sorunların hepsine neden olur.CEVAP E

  Genel Tekrar Testi TEST 101. Kimya bilimi çevreyle, gıdalarla, ilaçlarla ve radyoaktiflik gibi alan-

  larda da inceleme yapar.CEVAP D

  2. Ateş → Kuru - Sıcak CEVAP A

  3. Simyacılar elektroliz işlemini kullanmamışlardır.CEVAP C

  4. Şeker katı halde olduğundan Aristo’ya göre toprak elementidir.CEVAP A

  5. Çelik bir karışımdır ve farklı tür atom veya molekül içerir.CEVAP D

  6. Elementler saf maddelerdir. Ancak bileşiklerde saf maddedir.Atomik yapılı maddeler elementtir.

  Elementler homojendir, Ancak bazı karışımlarda homojendir.CEVAP C

  7. Elementler ve bileşikler homojendirler. Belirli özkütleleri vardır.Elementler ve bileşikler aynı tür atom veya molekülden oluşurlar.

  CEVAP E

  8. CO2 → moleküler yapılı bileşiktir.CEVAP A

  9. Flor ve Fosfor en hafif ilk 20 element arasında yer alırken İyot 53. sırada yer alır.

  CEVAP B

  10. Verilen sembol patlayıcı maddelere aittir. Yakıcı madde sembolü değildir.

  CEVAP B

  11. Zehirli (toksik) madde sembolü C şıkkında verilmiştir.CEVAP C

  12. Pb → KurşunCEVAP D

  13. Karbon → CCEVAP D

  14. Sönmemiş kireç → CaOCEVAP B

  15. Tehlikeli atıklar için verilen yargıların hepsi doğrudur.CEVAP E

  16. Sud kostik ⇒ NaOHCEVAP B

 • Atom ve Periyodik Sistem

  BÖLÜM

  2

  Atom Kavramının Gelişimi (Kütlenin Korunumu Yasası)Test - 1 ....... 2

  Atom Kavramının Gelişimi (Sabit Oranlar Yasası) Test - 2 ................. 2

  Atom Kavramının Gelişimi (Sabit Oranlar Yasası) Test - 3 .................. 3

  Atom Kavramının Gelişimi (Katlı Oranlar Yasası) Test - 4 ................... 4

  Atom Kavramının Gelişimi (Katlı Oranlar Yasası) Test - 5 ................... 4

  Atom Kavramının Gelişimi (Sabit Hacim Oranları Yasası) Test - 6........ 5

  Atom Kavramının Gelişimi (Atom Altı Tanecikler) Test - 7 ................. 5

  Atom Kavramının Gelişimi (Atom Altı Tanecikler) Test - 8 ................. 6

  Atom Kavramının Gelişimi (Atom Altı Tanecikler) Test - 9 ................ 6

  Atom Kavramının Gelişimi (Atom Altı Tanecikler) Test - 10 ................ 7

  Atom Modelleri Test - 11 ......................................................................... 7

  Atom Modelleri Test - 12 ........................................................................ 8

  Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi Test - 13 .................................... 8

  Periyodik Sistem Test - 14 ..................................................................... 9

  Periyodik Sistem Test - 15 ..................................................................... 9

  Periyodik Sistem Test - 16 ................................................................... 10

  Periyodik Sistem Test - 17 ................................................................... 10

  Periyodik Sistem (Periyodik Özellikler) Test - 18 .............................. 10

  Periyodik Sistem (Periyodik Özellikler) Test - 19 .............................. 11

  Periyodik Sistem (Periyodik Özellikler) Test - 20 .............................. 11

  Genel Tekrar Testi Test - 21.................................................................. 12

  Genel Tekrar Testi Test - 22.................................................................. 12

 • Yayın

  Deni

  zi

  Atom ve Periyodik Sistem

  YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ2

  Atom Kavramının Gelişimi TEST 1(Kütlenin Korunumu Yasası)1. X + Y = Z + T ↓ ↓

  18g + 26g = Z + 20 gr

  Z = 24 gr

  6 gram Y arttığına göre 26 gram Y tepkimeye girmiştir.CEVAP B

  2. CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O↓ ↓ ↓ ↓3,2 + x = 8,8 + 7,2 Kullanılan O2 = 12,8 gramdır.

  CEVAP D

  3. Kütlenin korunumu kanununa göre m = 44 – n olduğuna göre,m + 13 = 35 + n

  44 – n + 13 = 35 + n

  2n = 22 ⇒ n = 11 oluşan maddelerin kütlesi 35 + 11 = 46 grCEVAP D

  4. X + Y → Z + T ↓ ↓

  28,4 + Y = Y2 + 48,6

  ⇒ Y = 40,4 gram ⇒ X + Y = 68,8 gram CEVAP C

  5. 4,8 + 9,6 = 10,8 + T ⇒ T = 3,6 gramd V

  m= ⇒ ,,V0 43 6

  = ⇒V = 9 g/cm3

  CEVAP E

  6. A veya B bileşik olabilir.Tepkime sonunda artan madde olabileceği için başlangıçta alı-nan kütle toplamıyla oluşan ürün kütlesi eşit olmayabilir.

  CEVAP A

  7. Tepkime ağzı açık kapta gerçekleştiğinden oluşan H2(g) kabı ter-kedecektir. Kapta sadece MgCI2 katısı bulunur.

  CEVAP D

  8. Tepkime sonunda harcanan ve oluşan maddelerin kütleleri topla-mı birbirine eşittir.

  Z maddesi X ve Y'den oluştuğu için bu maddelerin tüm atomlarını içerir.

  CEVAP B

  9. Kimyasal tepkimelerde kütle ve atom sayısı her zaman korunur.CEVAP C

  10. Verilen tepkimede tüm nicelikler korunmuştur.CEVAP E

  11. Yanma tepkimesi sonucu kabın sıcaklığı artar.CEVAP D

  12. Tepkime kapalı sabit hacimli kapta gerçekleştiğine göre;– Toplam kütle korunur.

  – Katı kütlesi azalır. (Fe2O3 → 2Fe)

  – Gaz yoğunluğu artar. (3O2 → 3CO2)CEVAP A

  13. Tepkime sonrası 60 gram bileşik oluşurken 8 gram X artıyorsa başlangıçtaki madde miktarı X + Y = 68 gramdır.

  CEVAP B

  14. Tepkime sonunda katının bir miktarı gaza dönüştüğünden katı kütlesi azalır.

  Kap ağzı açık olduğundan oluşan gaz kabı terkeder ve kaptaki kütle azalır.

  CEVAP D

  15. X + Y = ZX = k k + (k – m) = 40

  Y = k – m 2k – m = 40

  k m240= + CEVAP B

  Atom Kavramının Gelişimi TEST 2(Sabit Oranlar Yasası)

  1. mm

  94

  Y

  x&=

  4gX + 9gY = 13 g X2Y3

  16gX + 36gY = 52 g X2Y3

  4 4

  CEVAP D

  2. mx = 3k X2YZ43k + 2k + 4k = 9k = 288 gr k = 32 grX = 96 Y = 64 Z = 128

  m m m

  k2 43x y z

  &= = = my = 2k mz = 4k

  CEVAP C

  3. mm

  35

  y

  x&=

  5 gr X + 3 gr Y = 8 gr X2Y3

  45 gr X + 45 gr Y–27 gr Y harcanır+18 gr Y artar

  9 9

  CEVAP D

  4. mm

  25Ca

  O&=

  5 gr Ca + 2 gr O → 7 gr CaO

  5 gr Ca + 5 gr O alındığında3 gr O artar ve 7 gr CaO oluşur.

  3 gr O artarken 7 gr CaO15 gr O artarken x x = 35 gr CaO oluşur. CEVAP C

  5. Kütlenin korunumundan tepkime sonunda 30 gram XY2 oluşur.22 gr X + 8 gr Y → 30 gr XY2

  ise .mm

  olur822

  411

  y

  x = =

  Başlangıçta karışım 38 gramdır.CEVAP E

  6. mm

  45

  s

  Ca&=

  5 gr Ca + 4 gr S → 9 gr CaS

  40 gr Ca + 32 gr S 72 gr CaS8 kat 8 kat 8 kat

  40 gr Ca içerir.

  72 gr bileşikte 32 gr S100 gr bileşikte x

  x = 44,4 (kütlece % 44,4)mbileşik

  mCa = 4072

  59=

  CEVAP C

  7. mm

  125

  y

  x&=

  5 gr X + 12 gr Y → 17 gr X3Y4

  20 gr X 48 gr Y 68 gr X3Y4

  4 kat 4 kat 4 kat

  20 gram X tepkimeye girip 2 gr arttığına göre toplam X, 22 gramdır.

  Başlangıçta 48 gr Y elementi alınmıştır.

  Başlangıç karışımı X + Y = 70 gramdır.

  Tepkimede 20 gr X harcanmıştır. CEVAP B

  8. Eşit kütlede X ve Y artansız tepkime verdiğine göre

  mm

  1Y

  X = dir.

  Bileşiğin kütlece % 50'si X'tir.

  40 gram XY4 bileşiği 20 gram X içerir.CEVAP A

  9. 20 gr X + 80 gr Y 100 gr X2Y316 gr X + 64 gr Y 80 gr X2Y3Tepkimesine göre 16 gr X kullanılmıştır. Y'nin tamamı harcanmış-tır. 80 gram bileşik oluşmuştur.

  CEVAP E

  10. mm

  25

  y

  x&=

  5 gr X + 2 gr Y → 7 gr XY oluşur.

  5 gr X + 5 gr Y (eşit kütlede alındığında)

  3 gr Y artar.Başlangıçtaki karışım 10 gr

  Oluşan bileşik 7 gr ⇒· %10

  7 100 70=

  CEVAP B

 • Yayın

  Deni

  zi

  Atom ve Periyodik Sistem

  YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ 3

  11. gr X gr Y gr XY20 50 50 2"+>bileşiği oluşuyorsa 50 – 20 = 30 gr Y kullanılmıştır. 50 gr bileşikte 20 gr X100 gr bileşikte x

  x = % 40 x elementi vardır.

  ' ü .mm

  t r3020

  32

  y

  x = =Tepkime gerçekleştiğinde 30 gram Y kullanılır. 20 gram Y artar.

  CEVAP A

  12. mm

  35

  y

  x =

  5 gr X + 3 gr Y → 8 gr X2Y5

  mm

  83

  B

  Y = 'dir.

  50 gr bileşikte 20 gr X100 gr bileşikte x x = 3 gr X

  5'er gram X ve Y alındığında Y'nin 3 gramı harcanırken 2 gramı artar.CEVAP E

  13. mm

  45

  y

  x&=

  5 gr X + 4 gr Y → 9 gr XY2

  50 gr X + 32 gr Y8 kat 8 kat

  40 gram X

  10 gram X artar.

  40 gram X + 32 gram Y = 72 gram XY2 oluşur.

  Artan madde =

  grgr

  7210

  356Oluşan XY2 =

  CEVAP D

  Atom Kavramının Gelişimi TEST 3(Sabit Oranlar Yasası)1. 3,5 gram Mg'un 0,8 gramı arttığına göre; 3,5 – 0,8 = 2,7 gram Mg

  harcanmıştır.

  2,7 gr Mg + 1,8 gr O = 4,5 gr MgO

  4,5 gr bileşikte 1,8 gr O varsa100 gr bileşikte x

  x = % 40

  CEVAP B

  2. Bileşiğin % 70'i Y ise % 30'u X'tir.

  mm

  73

  Y

  X = ' dir.

  3 gr X + 7 gr Y → 10 gr X2Y

  25 gr X + 28 gr Y4 kat 4 kat

  12 gram X harcanır.

  13 gram X artar.

  Oluşan X2Y ⇒ 28 + 12 = 40 grCEVAP B

  3. 10 gram X ilave edildiğinde 28 gram bileşik oluşuyorsa kaptaki Y'nin kütlesi 18 gramdır.

  mm

  181095

  Y

  X = 'dur.

  Artan 2 gram X'in harcaması için;

  5 gram X + 9 gr Y ile birleşirse2 gram X ?

  ? = 36 gr daha Y ilave edilmelidir.CEVAP D

  4. Başlangıç karışımı; oluşan bileşik ile artan maddenin kütleleri toplamına eşittir.

  Başlangıç karışımı = 40 + 16 = 56 gram

  Eşit kütlede X ve Y alındığına göre; X = Y = 28 gram

  X'in tamamı harcanırken Y'nin 12 gramı harcanmıştır. (28 – 16 =12)

  mm

  1228

  37

  Y

  X = = 'tür.

  3 gram Y ile 7 gr X birleşirse2 gram Y ile ? ? = 37,3 gr X eklenmelidir. CEVAP A

  5. mm

  74

  Y

  X =

  4 gr X + 7 gr Y → 11 gr X2Y

  2,4 gr X 5,6 gr Y0,6 kat 0,6 kat

  4,2 gr Y 1,4 gr Y artar.

  7 gr Y ile 4 gr X birleşirse1,4 gr Y ile ?

  ? = 0,8 gr X eklenmelidir.CEVAP A

  6. Harcanan A kütlesi = 5a – 3a = 2aHarcanan B kütlesi (C – A) = 6a – 2a = 4a

  mm

  aa42

  21

  B

  A = = mm

  aa46

  23

  B

  C = =

  Tepkime kabına A maddesi ilave edilirse kaptaki B maddesi bittiği için tepkime olmaz.

  CEVAP C

  7. Oluşan MgO kütlesi : 40 – 5= 35 gram4 gr O + 6 gr Mg → 10 gr MgO

  14 gr O 21 gr Mg 35 gr MgO3,5 kat 3,5 kat 3,5 kat

  Tepkimeye giren O = 14 grArtan O = 5 grBaşlangıç karışımındaki O = 19 gr

  CEVAP D

  8. mm

  37Fe

  O=

  7 gr Fe + 3 gr O → 10 gr Fe2O3

  14 gr Fe + 14 gr O 20 gr Fe2O3

  2 kat 2 kat 2 kat

  6 gr O

  8 gr O artar.

  20 gr Fe2O3 oluşur.

  mm

  208

  52

  Fe O

  O

  2 3

  = =

  CEVAP B

  9. mm

  47

  Y

  X =7 gr X + 4 gr Y → 11 gr X2Y

  28 gr X + 16 gr Y → 44 gr X2Y

  35 gr X + 16 gr Y → 44 gr X2Y (7 gr X artar)

  28 gr X + 20 gr Y → 44 gr X2Y (4 gr Y artar)CEVAP A

  10. 10 gr X + 35 gr Y → 35 gr XY2En fazla 35 gram XY2 oluştuğuna göre 10 gram Y artmıştır.

  mm

  2510

  52

  y

  x = = 'tir.

  35 gram bileşikte 10 gr X varsa100 gram bileşikte ?

  ? = 28,6 %10 gr X + 25 gr Y → 35 gr XY2

  5 gr X + 12,5 gr Y → 17,5 gr XY2

  1/2 1/2

  CEVAP D

 • Yayın

  Deni

  zi

  Atom ve Periyodik Sistem

  YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ4

  11. 100 gram XY3 bileşiğinin 40 gramı X ise 60 gramı Y'dir.

  mm

  6040

  32

  Y

  X = = 'tür.

  2 gram X + 3 gram Y → 5 gram XY3Eşit kütlede X ve Y alınırsa X'in % 33,3'ü artar.

  2 gram X + 3 gram Y → 5 gram XY3

  10 gram X + 15 gram Y → 25 gram XY3

  5 kat 5 kat 5 kat

  CEVAP B

  12. 100 gram X2Y3 bileşiğinin 60 gramı Y ise 40 gramı X'tir.

  mm

  32

  Y

  X = 'tür.

  2 gram X + 3 gram Y → 5 gram X2Y3

  36 gram 36 gram24 gram – 36 gram + 60 gram X2Y312 gram X artar oluşur.

  12 kat 12 kat 12 kat

  Artan X kütlesiBaşlangıç karışımı

  = 7212

  61=

  CEVAP A

  Atom Kavramının Gelişimi TEST 4(Katlı Oranlar Yasası)1. KBr – KCI ⇒ Farklı elementlerden oluşmuş X

  FeO – Fe3O4 ⇒ Katlı oran: 43

  3

  SO2 – SO3 ⇒ Katlı oran : 32

  3

  C2H4 – C4H8 ⇒ Basit formülleri aynı (CH2) X

  H2SO3 – H2SO4 ⇒İkiden fazla elementten oluşmuş X

  CEVAP B

  2. Fe2O3 – Fe3O4 ⇒Katlı oran: 89

  C3H4 – C2H6 ⇒ 188

  94=

  C3H8 – C2H4 ⇒ 16

  34

  12=

  C2H2 – C3H6 ⇒ 2126 1=

  CEVAP E

  3. Oksijen miktarları eşitse;X2O3 / 2 ⇒ X4O6XO2 / 2 ⇒ X3O6

  34

  &CEVAP D

  4. Oksijen miktarları eşit iseX2On / 3 ⇒ X6O3nXmO3 / n ⇒ Xm·nO3n

  ·m n6

  53

  & =

  m · n = 10CEVAP E

  5. Bileşikler X3Y4 / 2

  X2Y5 / 3 ⇒Katlı oran: 15

  8

  CEVAP E

  6. I II III

  X2Y / 3 X6Y3 X2Y3 / 1 X2Y3 XY2XY3 / 1 XY3

  16 6=

  X2Y / 3 X6Y3

  31

  62 =

  X3Y2

  31

  14243 14243 14243

  CEVAP E

  7. I. FeO ⇒ % 50II. Fe2O3 ⇒ % 40

  III. Fe3O4 ⇒ % 43 I > III > IICEVAP C

  8. X2Y6 / 120 ⇒ 240X3Y8 / 120 ⇒ 360

  X4Y10 / 120 ⇒ 480 III > II > ICEVAP B

  9. X2Y3 bileşiği için; YX

  YX

  32

  127

  87

  4

  &= =

  X3Y2 bileşiği için ; ··YX

  23

  ifadesinde YX

  yerine yazılırsa; ··2 83 7

  1621= bulunur.

  CEVAP C

  10. X2Y5 bileşiği için; YX

  YX

  52

  207

  87

  4

  &= =

  XY3 bileşiği için; ·YX3 ifadesinde Y

  X yerine yazılırsa

  XY3 için; mm

  247

  y

  x = bulunur.

  7 gr X + 24 gr Y → 31 gr XY3

  14 gr X + 48 gr Y → 62 gram XY3

  2 2 2

  14444244443kullanılır.

  CEVAP D

  11. 1. bileşik için; YX

  YX

  23

  39 2&= =

  2. bileşik (XmYn); ..

  , ..

  ,n Ym X

  nm m n4 5

  612

  4 56 2 3& &= = = =

  CEVAP A

  12. X3Y4 bileşiği için; YX

  YX

  43

  39

  &= =3

  X3Y4 bileşiği için; ba X

  YX yerine yaz l rsaY 6

  16 4·· › ›= =e o

  ba

  b a b14 16

  2 3··

  &= = =4

  Ş bileşik X2Y3CEVAP A

  13. 1. bileşik için; 28 gr X 32 gr Y2. bileşik için; 7 gr X 20 gr Y

  olduğuna göre;

  I. bileşik XY II. bileşik X2Y5 olabilir.CEVAP B

  14. X2Y bileşiği için; YX

  YX2 16

  38

  3 &= =

  X2Y5 bileşiği için; YX

  m m52 8

  5 32 8 8··

  &= = ⇒ m = 7,5

  CEVAP C

  Atom Kavramının Gelişimi TEST 5(Katlı Oranlar Yasası)1. HCIO3 – HCIO4 ⇒ 2'den fazla elementten oluşmuş. 7

  C2O6 – C5H12 ⇒Katlı oran: 45

  3

  N2O4 – N2O ⇒Katlı oran: 4 3

  NO – CO ⇒Farklı elementlerden oluşmuş. 7

  PCI3 – PCI5 ⇒Katlı oran: 53

  3CEVAP C

  2. X3Y4 / 2 ⇒ X6Y8 n n38

  98 3& &= =X2Yn / 3 ⇒ X6Y3n

  CEVAP C

  3. X3Ya / 4 ⇒ X12Y4a ·a b12&XbY4 / a ⇒ XabY4a

  CEVAP D

  4. I. Bileşik % 40 X % 60 Y ⇒ X2Y3 / 1 X2Y3 Ş 3

  8II. Bileşik % 20 X % 80 Y ⇒ XY4 / 2 X2Y8

  CEVAP A

 • Yayın

  Deni

  zi

  Atom ve Periyodik Sistem

  YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ 5

  5. Oksijence en fakir olan bileşik N2O'dur.CEVAP B

  6. X2Y3 bileşiği için; YX

  YX

  32

  95

  65

  &= =

  XY4 bileşiği için; ·YX4 4 6

  5245

  & =

  5 gr X + 24 gr Y → 29 gr XY4

  10 gr X 48 gr Y 58 gr XY4

  2 kat 2 kat 2 kat

  CEVAP A

  7. I. Bileşikte 7 gr X 16 gr Y XY2 olabilir14

  24

  3II. Bileşikte 21 gr X 36 gr X2Y3

  CEVAP E

  8. X2Y / a ⇒ X2aYa a b3 2= =

  ba a b2 4 2 3

  3& &= =

  XaYb / 2 ⇒ X2aY2bCEVAP A

  9. X2Y3 bileşiği için; YX

  YX

  32

  412

  29

  &= =

  X2Y bileşiği için; · ·YX a a a2 2 2

  2 92 18& &= = =

  CEVAP C

  10. X miktarı eşit alındığında;XY / 6 ⇒ X6Y6X2Y / 3 ⇒ X6Y3XY2 / 6 ⇒ X6Y12X2Y3 / 3 ⇒ X6Y9X3Y2 / 2 ⇒ X6Y4 Y miktarı 3. sırada olan XY'dir.

  CEVAP A

  11. X2Y3 bileşiği için; YX

  YX

  32

  614

  27

  &= =II. bileşik XaYb olsun.

  ( )bYaX

  ba

  ba XY12

  4227

  1242

  1··

  6

  6& &= = =

  III. bileşik XcYd olsun.

  d Yc X

  dc

  821

  27821

  ··

  ··

  &= 4

  3

  (X3Y4)CEVAP E

  12. I. Bileşikte 8 gr X + 14 gr →Y → 22 grII. Bileşikte 32 gr X + 28 gr Y → 60 gr

  CEVAP C

  13. I. bileşik için; ·a YX

  YX a2

  2715

  5415

  &= =

  II. bileşik için; Ya X a a8

  205415

  820 3·

  2& &= = =

  CEVAP C

  14. X'in kütlesi sabit tutulduğundan Y kütleleri III > II > I olmalıdır.CEVAP C

  Atom Kavramının Gelişimi TEST 6(Sabit Hacim Oranları Yasası)1. Sabit hacimler kanununu ortaya koyan bilim insanı Gay - Lussac'tır.

  CEVAP C

  2. Katsayılar oranlanırsa O L21 162&

  1CO2 ⇒ 32 L oluşur.CEVAP B

  3. n A2 + 6 B2 → 4A2B3 ⇒ n = 4m A2 + C2 → A3C2 ⇒ m = 2

  3 Ş m + n = 5, 5

  CEVAP E

  4. Tepkime katsayılarına göre hacimler oranlanırsaI. tepkimede 20 L N2O5II. tepkimde 20 L N2O5III. tepkimede 20 L N2O5 oluşur.

  CEVAP A

  5. Grafikte verilen hacim değerleri katsayı olarak yazıldığındaX + 602 → 4CO2 + 6H2O tepkimesi oluşur ve X ⇒ C2H6O formülü bulunur.

  CEVAP C

  6. N2 + 3H2 → 2NH3 tepkimesine göre,Eşit hacimde alınan maddelerden H2 tükenirken 2 hacim N2 ar-tar. Başlangıçta NH3 yoktur.

  CEVAP B

  7. I. tepkimede 10 L N2 artar.II. tepkimede 10 L O2 artar.

  144

  24

  43

  III > II = I

  III. tepkimede 12 L N2 artar.CEVAP D

  8. X2 + Y2 → 2Z 3 hacim 3 hacim

  – 2 hacim – 3 hacim + 2 hacim

  2X2 + 3Y2 → 2Z tepkimesinden Z = X2Y3 bulunur.CEVAP D

  9. 2X + 3Y → 2Z + TKatsayılara göre verilen hacim değerleri yazılırsa;20 L X + 30 L Y → 20 L Z + 10 L T14444244443 144424443

  harcanır oluşurCEVAP D

  10. Verilen hacim değerleri katsayılar ile oranlandığında;4X2 → 2Y2 + 10Z2 bulunur.

  Sadeleştirilirse 2X2 → Y2 + 5Z2 bulunur. CEVAP E

  11. Katsayısı 1 olan C2H6'dan 20 L oluşuyorsaKatsayısı 1 olan C2H2'den 20 L harcanır.

  Katsayısı 2 olan H2'den 40 L harcanır.

  Gazlar başlangıçta eşit hacimli olduğundan, başlangıç karışımı 80 L'dir.

  CEVAP A

  12. X + 2H2 → Y tepkimeleri hacim değerlerine

  144

  24

  43

  göre yazılır.Y + 5O2 → 3CO2 + 4H2O

  Y gazı C3H8 olarak bulunur. İlk tepkimede yerine yazılırsa

  X + 2H2 → C3H8 ⇒ X = C3H4 olarak bulunur.CEVAP C

  13. Ayrışma denklemi yazılıp denkleştirildiğinde2X3Y4 → 3X2 + 4Y2 elde edilir.

  Verilen hacim değerleri ile katsayılar oranlanırsa;

  2X3Y4 → 3X2 + 4Y2↓ ↓ ↓2,4 L 3,6 L 4,8 L

  CEVAP D

  Atom Kavramının Gelişimi TEST 7(Atom Altı Tanecikler)1. Aynı tür yük ile yüklenmiş maddeler birbirini iter.

  CEVAP D

  2. Sürtünme ile elektriklenmede aktarılan tanecik elektrondur.

  CEVAP D

 • Yayın

  Deni

  zi

  Atom ve Periyodik Sistem

  YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ6

  3. Maddeler elektron (– yüklü tanecik) aktarımı ile pozitif yük ile yük-lenirler.

  CEVAP B

  4. X cismi (+) yüklü ve cam çubuğu ittiğine göre cam çubukta (+) yüklüdür.

  Ebonit çubuk ile cam çubuk birbirini çektiğine göre ebonit çubuk (–) yüklüdür ve elektron almıştır.

  CEVAP B

  5. Verilen olayların tamamı statik elektriklenme ile ilgilidir.CEVAP E

  6. Elektroliz deneyi ile atomların elektrik akımı ürettiği gözlenemez.CEVAP D

  7. Verilen örneklerin hepsi elektriksel yüklerin varlığını gösterir.CEVAP E

  8. Elektron kazanan cisim negatif yükle yüklenir.CEVAP B

  9. Faraday, elektroliz deneyleri sonucunda atom altı taneciklerin varlığını tahmin etmiştir.

  CEVAP D

  10. Elektroliz deneyleri elektronun keşfine ışık tutmuştur.CEVAP B

  11. Cam çubuk ipek kumaşa sürtülürse cam ipeğe elektron verir ve cam çubuk (+) yükle yüklenir.

  Ebonit çubuk yün kumaşa sürtülürse yün kumaş pozitif, ebonit çubuk negatif yükle yüklenir.

  CEVAP A

  12. Suyun buharlaşması, fiziksel bir olaydır.CEVAP D

  13. Elektroliz olayı kimyasal bir olaydır.CEVAP A

  14. Yıldırım düşmesi ve şimşek çakmasında elektriksel yük ve kuv-vetler etkindir.

  CEVAP B

  15. Elektroliz deneyleri sonucu atom altı taneciklerin varlığını tahmin ederek atomun da bölünebileceğini düşünmüştür.

  CEVAP E

  16. Aynı tür yük ile yüklü tanecikler birbirini iter, farklı tür yük ile yüklü tanecikler birbirini çeker.

  CEVAP C

  Atom Kavramının Gelişimi TEST 8(Atom Altı Tanecikler)1. Bir atom elektron alırsa çekirdek yükü değişmez.

  CEVAP C

  2. Proton sayısı = 7 + 4 = 11Elektron sayısı = 7 + 4 – 1 = 10

  Nötron sayısı = 7 p > e > nCEVAP C

  3. Yük Kütle Proton +1,6 · 10–19 1,67 · 10–24

  Nötron – 1,68 · 10–24

  Elektron –1,6 · 10–19 9,10 · 10–28CEVAP B

  4.

  35

  P

  30

  35

  3+K.N İyon yükü K.N. = p + n

  80 = 35 + n ⇒ n = 45

  e+ iyon yükü = p e + 3 = 35 ⇒ e = 32CEVAP A

  5. Y– iyonunun elektron sayısı a Ş X4 nin elektron sayısı a + 2'dir.

  a 18=Y a 1 17–a17–& =

  p 24=X p 20 4204& = ++

  CEVAP D

  6. İyonlar farklı elementlere ait olduğundan elektron sayısı, nötron sayısı ve iyon yükü aynı olabilir ancak proton sayıları farklıdır.

  CEVAP E

  7. X Y c b2–b ca

  b c648 32 2–

  & =+ c = b + 2

  c + a = b + 6

  b + 2 + a = b + 6

  a = +4 CEVAP C

  8. K.N. = a p + n ⇒ a = 2b b = c – 3 CEVAP B

  9. Proton sayıları aynı kütle numaraları farklı olan iyonlar birbirinin izotopudur.

  A C1530

  14 1532

  172–+

  CEVAP C

  10. 2 · K + 2 · X + 7 · O = 1422 · 19 + 2 · X + 7 · 8 = 1422 · X + 94 = 1422 · X = 48 ⇒ X = 24 CEVAP C

  11. Nötr bir X atomu elektron aldığında elektron sayısı, fiziksel ve kimyasal özelliği değişir.

  CEVAP E

  12. İyondaki toplam elektron sayısı biliniyorsa Cr atomunun proton ve elektron sayısı bulunabilir. Fakat kütle numarası bilinmediğinden nötron sayısı bulunamaz.

  CEVAP C

  13. Xa iyonu 2 elektron verirse Xa + 2 Yb iyonu 2 elektron alırsa Yb – 2 iyonuna dönüşür.

  a + 2 = b – 2 ⇒ a = b – 4 olur.CEVAP A

  14. H2O'nun proton sayısı 10H3O

  +'nın proton sayısı 11'dir.CEVAP B

  15. İzotop atomların proton sayıları yani çekirdek yükleri ve kimyasal özellikleri aynıdır.

  CEVAP C

  16. İzotop atomların kimyasal özellikleri aynıdır.Kütle numarası küçük olanın doğada bulunma yüzdesi daha faz-ladır.

  CEVAP C

  Atom Kavramının Gelişimi TEST 9(Atom Altı Tanecikler)1. Farklı element atomlarında kesinlikle farklı sayıda proton bulunur.

  CEVAP B

  2. İyonlarda proton sayısı elektron sayısına kesinlikle eşit değildir.CEVAP C

  3. X133+ iyonunun elektron sayısı: 13 – 3 = 10'dur.

  Y102– iyonunun proton sayısı: 10 – 2 = 8'dir.

  Y atomunun elektron sayısı nötron sayısına eşit olduğuna göre

  K · N = 8 + 8 = 16'dır.CEVAP B

  4. X Ya b ba

  b b33

  ––

  + a + b = b – 3 + 2 a + b = b – 1 a = –1

  CEVAP B

 • Yayın

  Deni

  zi

  Atom ve Periyodik Sistem

  YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ 7

  5. X + 3 · Y + n = 326 + 3 · 8 + n = 32 30 + n = 32

  n = 2 ters işaretlisi alınır.CEVAP D

  6. X1817 18

  – İzotop atomların proton sayıları aynı kütle numaraları fark-

  lıdır.CEVAP B

  7. Çekirdek yükü değişmediğinden, çekirdeğin çekim gücü de de-ğişmez.

  CEVAP C

  8. K · N = p · s + n · sproton sayısı = atom numarası = çekirdek yükü

  nötr atomda proton sayısı = elektron sayısıCEVAP E

  9. Elektron alış verişinde çekirdek yükü ve çekirdeğin çekim gücü değişmezken, elektron başına düşen çekim gücü değişir.

  CEVAP B

  10. p – 3 = e ⇒ p = e + 3 (Katyondur)p > e ⇒ e

  p12 x taneciği 3e– alırsa nötr olur.

  CEVAP D

  11. A, pozitif yüklü yani katyon halidir.A ve C'nin atom numaraları aynıdır. C, negatif yüklü yani elektron almış halidir.

  CEVAP D

  12. X ve Y iyonlarının nötron sayıları bilinmediğinden kütle numarala-rı (a ve c) bulunamaz.

  CEVAP B

  13. X Ya b cc2–+

  a = 2c + 1 b = c – 1 ⇒ c = b + 1

  a = 2 · (b + 1) + 1a = 2b + 3 CEVAP C

  14. X Y Z T66

  1242

  87

  157 7

  7

  14103

  66

  125

  –+ +

  CEVAP B

  15. İzotop atomları kimyasal özellikleri aynıdır.CEVAP A

  16. K.N. = proton sayısı + nötron sayısıAtom numarası = elektron sayısı + iyon yükü

  CEVAP E

  Atom Kavramının Gelişimi TEST 10(Atom Altı Tanecikler)1. İzotop atomların kimyasal özellikleri aynıdır.

  CEVAP D

  2. Xn iyonu X atomuna dönüşürken hacmi azalıyorsa elektron veri-yordur ve Xn anyondur. Yani n < O

  Elektron alış verişinde çekirdeğin çekim gücü değişmez.CEVAP A

  3. H3O+ → 10NH 104 "

  +

  CN – → 14 III > I = IICEVAP C

  4. Nükleon sayısı = Kütle numarası = p · s + n · s 63 = 29 + n · s ⇒ n · s = 34Toplam tanecik sayısı = p · s + n · s + e · s 90 = 29 + 34 + e · s ⇒ e · s = 27p · s = e · s + iyon yükü29 = 27 + n Ş n = +2

  CEVAP E

  5. Verilen bilgiler yazılırsaX Ya a a

  a

  e22 2

  ––

  CEVAP B

  6. X2– + 2e– → X4–Y4+ + 2e– → Y2+

  Z+ → Z3+ + 2e–

  CEVAP C

  7. İzotop atomların kimyasal özellikleri aynıdır.proton sayıları farklı olduğundan X ve Y farklı element atomlarıdır.

  CEVAP B

  8. İzotop atomların proton sayıları aynı kütle numaraları farklıdır. CI17

  37107+

  CEVAP C

  9. İzotop iyonların çekirdek yükleri aynıdır.CEVAP D

  10. Elektron alış verişi ile çekirdek yükü ve çapı değişmez.CEVAP A

  11. Atom numarası = e + 3Kütle numarası = 2e + 15 Xe

  e en

  32++

  CEVAP A

  12. a + 2 = 3 – 2 Ş a = –1CEVAP B

  13. Aynı elementin çekirdek yükleri aynıdır ancak nötron ve elektron sayıları farklı olabilir.

  CEVAP A

  14. Toplam elektron sayısı bilinirse niceliklerinin hepsi bulunabilir.CEVAP E

  15. Xn iyonunun atom hacmi, Xm iyonunun atom hacminden büyük-se m > n'dir.

  CEVAP A

  Atom Modelleri TEST 11

  1. “Atomda eşit sayıda (+) ve (–) yüklü tanecik bulunur.” ifadesi Thomson atom modeline aittir.

  CEVAP C

  2. Atom çekirdek tepkimeleri sonucu atom altı parçacıklara ayrılabilir.Atom boşluklu yapıya sahiptir.

  İzotop atomlar nedeniyle aynı element atomları özdeş değildir.CEVAP E

  3. Thomson atom modeli ile ilgili verilen yargıların tamamı doğrudur.CEVAP E

  4. Ruther ford, yaptığı a saçılma deneyinde atomla ilgili verilen yar-gıların hepsini tespit etmiştir.

  CEVAP E

  5. Uyarılmış halde bulunan elektron ışıma gerçekleştirerek temel hâle dönüşebilir.

  CEVAP B

  6. n = 1 katmanında n = 2 katmanına elektron geçişi sırasında enerji alınır.

  CEVAP C

  7. Bohr atom modeli tek elektron içeren taneciklerin davranışlarını açıklayabilir.

  CEVAP E

  8. Thomson ⇒ Üzümlü kekDalton ⇒ İçi dolu küre

  Bohr ⇒ Elektronlar çekirdekten belli uzaklıkta ve dairesel yörün-gede CEVAP D

 • Yayın

  Deni

  zi

  Atom ve Periyodik Sistem

  YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ8

  9. Rutherford atom modeline göre Atom nötr olduğundan proton sa-yısına eşit sayıda elektron içerir.

  CEVAP C

  10. Bohr → Katman, Rutherford → Çekirdek Thomson → ElektronCEVAP A

  11. Atom ve Elektron, üç atom modelinde de yer alır.CEVAP B

  12. Thomson ⇒ Üzümlü kekRutherford ⇒ a saçılma

  Bohr ⇒ Uyarılmış atom CEVAP B

  13. Sırasıyla; Dalton Atom Modeli Thomson Atom Modeli

  Rutherford Atom Modeli

  Bohr Atom Modeli CEVAP B

  14. Bohr atom modelinde yer alan ışımalar havai fişeklere ilham kay-nağı olmuştur.

  CEVAP D

  15. Atom spektrumları ile ilgili verilen yargıların tamamı doğrudur.CEVAP E

  Atom Modelleri TEST 12

  1. Elementler, birleşerek yeni maddeler oluşturabilir yargısı günü-müzde de geçerliliğini sürdürmektedir.

  CEVAP C

  2. Thomson, atom modelinde “Atom pozitif yüklü bir küredir.” ifade-sini kullanmıştır.

  CEVAP D

  3. Atomda bulunan pozitif yükler çekirdekte negatif yükler yörünge-lerde yer almaktadır.

  CEVAP A

  4. Rutherford Atom modeline göre pozitif yüklerin kütleleri toplamı atom kütlesinin yaklaşık yarısına eşittir.

  CEVAP D

  5. Verilen ifadelerin tamamı modern atom modeli ile çelişir.CEVAP E

  6. Çekirdekten uzaklaştıkça yörüngelerin sahip oldukları enerji de-ğeri artar.

  CEVAP C

  7. Bohr atom modeli için verilen yargıların hepsi doğrudur.CEVAP E

  8. Elektronların katmanlar arası geçişlerde aldıkları enerji proton sayısına bağlıdır.

  CEVAP C

  9. Çekirdeğe yakın katmanların sahip olduğu enerji değerleri dü- şüktür. CEVAP C

  10. Atomun merkezinde çekirdek vardır. → RutherfordAtomda elektronlar vardır. → Thomson

  Atomdaki elektronlar katmanlarda bulunur. → BohrCEVAP C

  11. Rutherford çekirdekte yüksüz taneciklerin olabileceğinden bah-setmiştir.

  CEVAP D

  12. Dalton, atomlar içi dolu küredir ifadesini kullanmıştır.CEVAP D

  13. Elektronlar atomun emisyonu sonucu daha düşük enerjili bir kat-mana geçebilir.

  CEVAP C

  14. Çekirdek kavramı ilk kez a - ışını deneyi ile Rutherford atom mo-delinde yer almıştır.

  CEVAP D

  15. Atom spektrumları ile ilgili verilen yargıların tamamı doğrudur.

  CEVAP E

  16. Elektronlar, yörüngelere yerleşirken önce en düşük enerjili yörün-geyi tercih eder.

  CEVAP C

  Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi TEST 13

  1. Rutherford atomun yapısı ile ilgili çalışmalar yapmıştır.

  CEVAP C

  2. Elementlerin üçerli gruplara ayrılması → DöbereinerElementlerin sekizerli gruplara ayrılması → Newlands

  Elementlerin silindirik şeklindeki periyodik sisteme yerleştiril-mesi → Chancourtois CEVAP C

  3. Newlands elementleri müzikte oktavlar kuralından yararlanarak sekiz gruba ayırmıştır.

  CEVAP C

  4. Mendeleyev elementleri artan atom kütlelerine göre sıralamış, özelliklerini göz önüne almamıştır.

  CEVAP D

  5. Elementleri üçerli gruplar halinde sınıflandıran Döbereiner’dir.

  CEVAP B

  6. Döbereiner’in triadlar kuralı ile elementler ilk defa sınıflandırılmıştır.

  CEVAP E

  7. Moseley X - ışınıları ile yaptığı deneyler ile atom numaralarını belirlemiş ve elementleri bu atom numaralarına göre sınıflandır-mıştır. CEVAP B

  8. Döbereiner → Triadlar KuralıNewlands → Oktavlar Kuralı

  Chancourtois → Silindirik SistemCEVAP A

  9. X Z Y Z Z2 239 86 133& &+ = + = =

  K Z 165+ =

  K M L K K2 240 36 32& &+ = + = =

  CEVAP D

  10. William Ramsay 1904 yılında say gazları keşfetmiş ve bu keşfi ona Nobel Kimya Ödülünü kazandırmıştır.

  CEVAP A

  11. Triadlar kuralına göre; ' .X Z Y X Y Z dir2 2 –&+ = =

  X’in atom kütlesi en küçüktür.CEVAP C

  12. Newlands elementleri 8’li gruplara ayırarak oktavlar kuralını öner-miştir.

  CEVAP E

  13. Periyodik sistemin tarihçesi ile ilgili verilen bilgilerin tamamı doğ-rudur.

  CEVAP E

  14. Periyodik sistem ile ilgili ilk çalışmalar Döbereiner tarafından yapılmıştır. Sonrasında Chancourtois’in çalışmaları olmuştur ve tarihsel olarak 3. sırada Newlands çalışmalar yapmıştır.

  CEVAP A

 • Yayın

  Deni

  zi

  Atom ve Periyodik Sistem

  YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ 9

  Periyodik Sistem TEST 141. Modern periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına

  göre düzenlenmiştir.CEVAP D

  2. A grubu elementleri baş grup elementleridir. Lantanitler ve aktinitler 3B grubunda 6. ve 7. periyotlarda bulunur.

  CEVAP E

  3. He ve Ne aynı baş grupta yer almalarına rağmen değerlik elekt-ron sayıları farklıdır.

  H ve Li aynı baş grupta yer almalarına rağmen kimyasal özellik-leri farkılıdır.

  CEVAP B

  4. X elementi alkali metaldir ısı ve elektiriği iyi iletir.CEVAP E

  5. X: 1. periyot 8AY: 3. periyot 4A → Yarı metal

  144

  24

  43

  farklı kimyasal özellik gösterirler.Z: 2. periyot 4A → Ametal

  T: 3. periyot 2ACEVAP B

  6. 19P: 2 8 8 1

  şeklinde olmalıdır.

  CEVAP E

  7. 5X: 2 3

  ⇒ Yarı metal

  9Y: 2 7

  ⇒ Ametal

  15Z: 2 8 5

  ⇒ Ametal

  17T: 2 8 7

  ⇒ Ametal

  19Z: 2 8 8 1

  ⇒ AmetalCEVAP A

  8. Q metali, X, T ve K elementleri ile bileşik oluşturabilir.CEVAP B

  9. L, Y, Z ve K elementleri metaldir.CEVAP B

  10. X5+ iyonun elektron sayısı Mg’nin proton sayısına eşitse X17 125+

  olur. 17X

  2 8 7

  ⇒ 3. periyot 7A grubundadır.

  CEVAP B

  11. 3X: 2 1

  ⇒ Metal

  5Y: 2 3

  ⇒ Yarı metal

  7Z: 2 5

  ⇒ Ametal

  9T: 2 7

  ⇒ Ametal

  11Z: 2 8 1

  ⇒ MetalCEVAP B

  12. Helyum 8A grubunda yer almasına rağmen değerlik elektron sa-yısı 2’dir.

  CEVAP C

  13. 1A grubunda bulunan hidrojen (H) ametaldir ısı ve elektriği iletmez.CEVAP C

  14. Periyodik sistemdeki yeri bilinen bir baş grup elementinin çekir-dek yükü, değerlik elektron sayısı ve elektron bulunduran katman sayısı bulunabilir.

  CEVAP E

  15. Bu iyonların elektron sayılarını 10 kabul edersek, ,X Y Z9 10 11 10 13 10

  3– + + elde edilir.CEVAP B

  Periyodik Sistem TEST 151. Halojenlerden sonra soygazlar gelir.

  CEVAP D

  2. Azot grubu 5A grubudur.CEVAP D

  3. Modern periyodik sistem için verilen yargıların tamamı doğrudur.CEVAP E

  4. Y atomunun elektron alma isteği, X atomununkinden daha fazla-dır.

  CEVAP C

  5. X ve Z soygaz, Y metaldir.Metaller ve soygazlar benzer özellik göstermezler ve bileşik oluş-turmazlar.

  CEVAP D

  6. R bileşiklerinde 3+ değerlik alır fakat soygaz düzenine ulaşmaz.CEVAP B

  7. 5X: 2 3

  7Y: 2 5

  13Z: 2 8 3

  17T: 2 8 7

  19Q: 2 8 8 1 CEVAP C

  8. X ametal ve Y metaldir. Bir araya gelerek bileşik oluşturabilirler.CEVAP A

  9. 5X: 3A 12Z: 2A 20R: 4A 7Y: 5A 14T: 4AZ + Y = 7

  CEVAP C

  10. Aynı grupta yer alan elementlerin atom numaraları kesinlikle fark-lıdır.

  CEVAP A

  11. 2X: 2

  4Y: 2 2

  8Z: 2 6

  12T: 2 8 2

  14P: 2 8 4

  CEVAP C

  12. Helyum’un son katmanında 2 elektron vardır.Doğada tek atomlu halde bulunurlar.

  CEVAP B

  13. Halojenlerden flor ve klor oda koşullarında gaz, Brom sıvı ve iyot katı halde bulunur.

  CEVAP C

  14. 2 durum söz konusu olur. 1 2

  X → ametal X → metal

  Y → soygaz Y → metalBileşik oluşmaz Bileşik oluşmaz.

  CEVAP C

  15. 3B grubunda da bulunabilir.CEVAP B

 • Yayın

  Deni

  zi

  Atom ve Periyodik Sistem

  YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ10

  Periyodik Sistem TEST 16

  1. H’in atom numarası He’den 1 eksiktir fakat ametaldir.CEVAP A

  2. Halojenlerin tamamı 7A grubunda yer alır.CEVAP A

  3. X elementi flordür ve flor bileşiklerinde yalnız –1 değerlik olur.CEVAP C

  4. 12X elementi ile L elementi 2A grubunda yer alır.CEVAP B

  5. Değerlik elektron sayısı en küçük olan X ve Y’dir. X → 2A, Y → 8A grubundadır.

  CEVAP B

  6. 19X: 2 8 8 1

  ⇒ 4. periyot 1A grubuCEVAP A

  7. X ve Y’nin kimyasal özellikleri benzerdir.CEVAP B

  8. 12X: 2 8 2

  ⇒ 3. periyot 2A

  16Y: 2 8 6

  ⇒ 3. periyot 6A

  20Z: 2 8 8 2

  ⇒ 4. periyot 2ACEVAP E

  9. X: 3. periyot 1AY: 2. periyot 6A

  Z: 1. periyot 8A CEVAP E

  10. X, Y ve Z elementleri ile ilgili verilen tüm yargılar doğrudur.CEVAP E

  11. B grubunda yer alabilirler.Yarı metal olabilirler.

  CEVAP C

  12. Hidrojenin son katmanında 1 elektron bulunur.CEVAP D

  13. Alkali metallerin hepsinden sonra toprak alkali metal gelir.CEVAP E

  14. Y soygaz ise X ametaldir.CEVAP C

  15. 1. periyotta metal bulunmaz.proton sayısı 2 olan element soygazdır.

  CEVAP E

  16. Katman sayısı en fazla olanın atom numarası en büyüktür.X’in değerlik sayısı aynı periyottaki Y’den fazla ise X’in atom nu-marası Y’den büyüktür.

  CEVAP C

  Periyodik Sistem TEST 171. Atom numarası soygazlardan 3 fazla olan elmentler geçiş metali

  de olabilirler.

  Atom numarası soy gazlardan 1 eksik olan element hidrojen (ametal) olabilir.

  CEVAP C

  2. 1. periyot ametal (H) ile başlar.1. periyotta toprak alkali metal yoktur.

  CEVAP B

  3. X oda koşullarında gaz hâldedir.CEVAP A

  4. X → 8A Y → 2A Z → 8A T → 4A CEVAP B

  5. 20X: 2 8 8 2 CEVAP C

  6. Z yarı metaldir.CEVAP C

  7. X → ametalY → metal Farklı kimyasal özellik gösterirler.

  CEVAP B

  8. Değerlik elektron sayısı 2 olan element He olabileceğinden, son katmanlarındaki elektron sayısı 1A grubu elementlerinin son kat-man elektron sayısından 1 fazladır.

  CEVAP A

  9. 9X: 2 7

  ⇒ 2. periyot 7A

  15Y: 2 8 5

  ⇒ 3. periyot 5A

  17Z: 2 8 7

  ⇒ 3. periyot 7ACEVAP B

  10. Soygaz olarak He alınırsa X2– ⇒ X ametal olur.

  CEVAP E

  11. Geçiş metalidir. Tel ve levha haline getirilebilir. Isı ve elektriği iyi iletir.

  CEVAP D

  12. X ametalY metal

  144

  24

  43

  olmalıdır.

  Z soygazCEVAP C

  13. 14Z: 2 8 4

  20X: 2 8 8 2

  13Y: 2 8 3

  CEVAP C

  14. X ⇒ Toprak alkali metalidir. Doğada atomik halde bulunur.2Y ⇒ He yani soygazdır.

  CEVAP D

  15. X → 7A (ametal)Y → 4A (ametal)

  Z → 2A (Toprak alkali metal)CEVAP E

  Periyodik Sistem (Periyodik Özellikler) TEST 18

  1. Aynı periyotta sola doğru ve aynı grupta yukarıya doğru atom numarası azalır.

  CEVAP D

  2. Atom yarıçapı (hacmi) aşağıdan yukarı gidildikçe azalır, sağdan sola gidildikçe artar.

  CEVAP B

  3. Elektronegatiflik → Bağ elektronlarını çekme isteğiİyonlaşma Enerjisi → Gaz haldeki ortamdan 1 elektron koparmak için gerekli enerji

  Elektron ilgisi → Gaz haldeki atomun elektron alması sırasındaki enerji değişimi

  CEVAP A

  4. Bir atom için; elektron koparıldıkça bir sonraki elektronun koparıl-ması zorlaşır.

  CEVAP B

  5. Y ve Z’nin ikiside metaldir ve aralarında bileşik oluşturamazlar.CEVAP D

 • Yayın

  Deni

  zi

  Atom ve Periyodik Sistem

  YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ 11

  6. İyonlaşma enerjisi bir grupta yukarıdan aşağı inildikçe azalır.Aynı periyotta sağdan sola gidildikçe Elektronegatiflik azalır.

  Aynı periyotta aşağıdan yukarı gidildikçe atom çapı azalır.CEVAP A

  7. Değerlik elektron sayısı en fazla olan Y ve Z’dir.CEVAP E

  8. X → 1A Y → 2A Z → 3A T → 2A Y = T > XCEVAP C

  9. X → 1A veya 4A olabilir.Y → 2A veya 5A olabilir.

  CEVAP E

  10. X metal, Y yarı metal Z soygazdır.CEVAP B

  11. X → soygazY → metal

  Z → ametal 1. iyonlaşma enerjisi en büyük olan X’tir.CEVAP B

  12. Enerji (A), X atomunun 1. iyonlaşma enerjisidir.Enerji (A) ve Enerji (C), 1. ve 2. iyonlaşma enerjileri olduğundan toplamları Enerji (B)’ye eşittir.

  CEVAP C

  13. Atom yarıçapı aynı periyotta sağdan sola gidildikçe ve aynı grup-ta yukarıdan aşağı inildikçe artar.

  CEVAP A

  Periyodik Sistem (Periyodik Özellikler) TEST 191. Aynı periyotta soldan sağa gidildikçe atom yarıçapı (hacmi) azalır.

  CEVAP D

  2. Atom yarı çapı aynı periyotta sağdan sola gidildikçe ve aynı grup-ta yukarıdan aşağıya inildikçe artar.

  CEVAP A

  3. Periyodik sistemin en elektronegatif atomu F’dur.Periyodik sistemin elektron ilgisi en fazla atomu CI’dur.

  Ametalik özellliği en fazla olan F’dur.CEVAP B

  4. 8X: 2 6

  ⇒ 2. periyot 6A

  10Y: 2 8

  ⇒ 2. periyot 8A

  12Z: 2 8 2

  ⇒ 3. periyot 2A

  Atom yarıçapı → Z > X > Y

  İyonlaşma enerjisi → Y > X > Z CEVAP B

  5. 9X: 2 7

  10Y: 2 8

  11Z: 2 8 1

  CEVAP A

  6. Periyodik tabloda ↓ ← yönlerinde atom yarıçapı artar.CEVAP D

  7. Verilen genellemelerin tümü doğrudur.CEVAP .

  8. 1. iyonlaşma enerjilerine göre sıralama yapıldığında X, Y ve Z

  elementi verilen 3 konumda da bulunabilir.CEVAP E

  9. Aynı periyotta iyonlaşma enerjileri için 2A > 3A dır. Metalik özelliği en az olan Y’dir.

  CEVAP A

  10. X → 1A Y → 3AZ →Tabloya bakılarak grubu bulunamaz.

  T → 1ACEVAP D

  11. K →1A ⇒ 4

  K → 4A ⇒10

  M → 3A M → 6A CEVAP C

  12. X elementinin 3 katmanı, Y elementinin 4 katmanı vardır.17X:

  2 8 7 21Y:

  2 8 8 3

  CEVAP B

  13. Atom yarıçapı en büyük olan Z ise en solda olmalı.Elektronegatifliği en büyük olan X ise en sağda olmalıdır.

  CEVAP C

  14. Elektron ilgisi en büyük olan Y’dir.Atom yarıçapı en büyük olan Z’dir.

  X 2A ve Y 2A grubunda olabilir.CEVAP E

  15. Atom çapı aynı periyotta sağdan sola gidildikçe ve aynı grupta yukarıdan aşağı inildikçe artar.

  1. iyonlaşma enerjisi soldan sağa gidildikçe artar.CEVAP E

  Periyodik Sistem (Periyodik Özellikler) TEST 201. Aynı grupta değerlik elektron sayısı değişmez. Sadece 8A gru-

  bunda He’den dolayı azalır.CEVAP E

  2. 1A ve 7A grubunda bulunurlar ve toplamları 8’dir.CEVAP A

  3. T elementi 3. periyotta olduğundan atom çapı X’ten büyüktür.CEVAP E

  4. Y ile Z’nin periyot numarası eşit ya da Z > Y olabilir.CEVAP A

  5. T’nin değerlik elektron sayısı 8, Z’nin değerlik elektron sayısı Z’dir.CEVAP B

  6. Atom çapı en büyük olan element Y’dir.CEVAP C

  7. 1. iyonlaşma enerjileri Y > Z > X’tir.CEVAP B

  8. Değerlik elektron sayısı 3’tür. (3A grubundadır.)3. periyotta olduğu bilindiğinden atom numarası 13’tür.

  Bileşiklerinde sadece pozitif değerlik alır.CEVAP E

  9. Metalik özellik ve atom hacmi aynı grupta yukarıdan aşağı artar. CEVAP C

  10. X elementi metal olmayabilir.CEVAP C

  11. X ametal (Hidrojen), Y metal olabilir.X ve Y aynı periyotta olmayabilir. (H ve Li)

  CEVAP B

  12. X elementi 2A veya 5A grubunda olabilir. Bu durumda 1. iyonlaş-ma enerjisi Y’den fazla olur.

  CEVAP B

  13. Y ve Z aynı grupta X ise onların sağında olmalıdır.CEVAP B

 • Yayın

  Deni

  zi

  Atom ve Periyodik Sistem

  YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ12

  Genel Tekrar Testi TEST 211. Sürtünme ve elektriklenme maddeler arası elektron alış verişi ile

  olur.

  Pozitif yüklü tanecikler negatif yükte bulundurabilir.CEVAP C

  2. I. DalgaboyuII. Genlik

  144

  24

  43

  olmalıdır.III. Frekans

  CEVAP B

  3. Dalton ve Thomson atom modellerinde atomda çekirdek bulun-duğu düşüncesi yoktur.

  CEVAP B

  4. 2He: 2

  → 8A grubundadır.CEVAP A

  5. mm

  83

  Y

  X&=

  3 gram X + 8 gram Y → 11 gram bileşik

  45 gram X + 120 gr Y → 165 gram15 15

  CEVAP C

  6. Artan madde Y olduğundan oluşan Z kütlesini artırmak için X maddesi eklenmelidir.

  CEVAP B

  7. Katlı oranlar kanunundan bahsedebilmek için en az iki bileşik ol-malıdır.

  CEVAP B

  8. C3H6 – C2H6 → Katlı oran 23

  ’dir.CEVAP E

  9. CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O(2L) (4L) (2L) (4L)

  C2H4 + 3O2 2CO2 + 2H2O(2L) (6L) (4L) (4L)

  CEVAP E

  10. Aynı grupta sıralamaX

  YZ şeklindedir.

  CEVAP D

  11. 3A grubundadır toprak metalidir ve değerlik elektron sayısı 3’tür.CEVAP C

  12. İzotop iyonlardır ve kimyasal özellikleri farklıdır.CEVAP C

  13. Kütlenin korunumu kanununa göre;

  Na + HNO3 → NaNO3 + 21

  H2↓ ↓ ↓ ↓4,6 + x = 17 + 0,2

  ⇒ x = 12,6 gramCEVAP D

  14. Aynı elementin iyonlarının atom numaraları (çekirdek yükleri) ke-sinlikle aynıdır.

  CEVAP A

  15. Bilgi, verilen tüm kanunları kapsamaktadır. 3 gr C + 4 gr O → 7gr CO

  CEVAP E

  Genel Tekrar Testi TEST 22

  1. Verilenlere göre elementler iki farklı konumda bulunabilir. X YZ Z > Y > X

  YZ X X > Z > YCEVAP D

  2. X → DalgaboyuY → Genlik

  CEVAP B

  3. Bileşikler sabit oranlar yasasına uyar. Tuz (NaCI), alkol(C2H5OH)CEVAP B

  4. Negatif yükler atom içerisinde homojen dağılmışlardır.CEVAP B

  5. İki element farklı atom sayısı oranında birleşerek farklı bileşikler oluşturabilir.

  CEVAP C

  6. Z soygaz ise Y ile aynı periyotta olmak zorundadır.CEVAP A

  7. 7A > 2A > 3ACEVAP B

  8. mm

  2012

  53

  y

  x = = Bileşik 20 gram Y içerir.CEVAP A

  9. Ca elementinin 20 gramı artmıştır.CEVAP B

  10. Verilen bilgiye göre sonuçların tamamı elde edilebilir. 5 gr Ca + 2 gr O → 7 gr CaO

  CEVAP E

  11. MnO2 – Mn3O4 Mn3O6 – Mn3O4 ⇒Katlı oran: 2

  3

  PbO – PbO2 ⇒Katlı oran: 21

  SO2 – SO3 ⇒Katlı oran: 32

  NO2 – N2O3 ⇒Katlı oran: : 34

  Fe2O3 – FeO ⇒Katlı oran: 23

  CEVAP D

  12. Faraday’ın yaptığı elektroliz deneyleri ile elektrik akımı uygulanan maddelerin bileşenlerine ayrışarak anotta ve katotta toplandığını göstermiştir.

  CEVAP A

  13. Yalnız elektron sayıları eşitse izotop değildirler ve kimyasal özel-likleri farklıdır.

  CEVAP C

  14. Elektron ve nötron sayılarına değer verilirse X Y Z10

  13

  2312 10

  14

  24122

  1015

  25123+ + +

  CEVAP B

 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

  BÖLÜM

  3

  Kimyasal Tür Nedir? Test - 1 ........................................................ 2

  Lewis Sembolleri Test - 2 ..............................................................2

  Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Test - 3 ..2

  Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Test - 4 ................................. 3

  Güçlü Etkileşimler Test - 5 ........................................................... 3

  Güçlü Etkileşimler (İyonik Bağ) Test - 6 ...................................... 4

  Güçlü Etkileşimler (Kovalent Bağ)Test - 7 ................................. 4

  Güçlü Etkileşimler (Kovalent Bağ) Test - 8 ................................ 5

  Güçlü Etkileşimler (Metalik Bağ) Test - 9 ................................... 5

  Güçlü Etkileşimler (Karma) Test - 10 .......................................... 5

  Zayıf Etkileşimler Test - 11 ........................................................... 6

  Zayıf Etkileşimler Test - 12 ........................................................... 6

  Zayıf Etkileşimler Test - 13 ........................................................... 7

  Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Test - 14 ................................... 7

  Kimyasal Tepkimeler ve Denkleştirilmesi - Test 15 ................... 7

  Kimyasal Tepkimeler ve Denkleştirilmesi - Test 16 ................... 8

  Kimyasal Tepkime Türleri Test - 17 ............................................ 8

  Kimyasal Tepkime Türleri Test - 18 ............................................ 9

  Genel Tekrar Testi Test - 19 ........................................................ 9

  Genel Tekrar Testi Test - 20 ...................................................... 10

  Genel Tekrar Testi Test - 21 ...................................................... 10

 • Yayın

  Deni

  zi

  YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ2

  3 BÖLÜM Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

  Kimyasal Tür Nedir? TEST 1

  1. Kimyasal türler; atom, molekül, iyon ve radikal olmak üzere 4’e ayrılır.

  CEVAP B

  2. NO moleküler yapılı radikaldir.CEVAP A

  3. X Y Z T Q11 11 8

  7 9 912 11 17 180

  –+

  CEVAP E

  4. I. İyonII. MolekülIII. AtomIV. Radikal

  CEVAP A

  5. Radikaller kararsız yapılardır.Soygazlar kararlı yapıya sahip radikal değildirler.

  CEVAP B

  6. Radikaller yapılarında bir veya daha fazla ortaklanmamış elekt-ron bulunduran kararsız yapılardır.

  CEVAP D

  7. Molekül → N2, NO, CO2Atom → N, C, Fe

  Radikal → N , CH3CEVAP D

  8. Radikal → NO , CIMolekül → NO, CI2İyon → NO2

  – , CI–

  CEVAP B

  9. CO elementel molekül değildir.CEVAP E

  10. O2 → Elementel moleküldür.CEVAP B

  11. O , H ve OH birer radikaldir.CEVAP B

  12. Radikaller kararsız olduklarından doğada serbest hâlde bulun-mazlar.

  CEVAP C

  13. H ortaklanmamış elektronu olan bir radikaldir.CEVAP A

  14. Radikaller yapılarında bir veya daha fazla ortaklanmamış elekt-ron bulundurabilir.

  CEVAP B

  15. Moleküller elementlerin birleşmesi ile de oluşabilirler.Moleküller iyonik bağlı da olabilirler.

  CEVAP E

  16. CH3 bir moleküler radikaldir.CEVAP E

  Lewis Sembolleri TEST 2

  1. 13T: 2 8 3

  ⇒ T şeklinde gösterilir.

  CEVAP E

  2. 9X: 2 7

  elementi 1 elektron alırsa 8 X –B ile gösterilir.

  CEVAP C

  3. 12X: 2 8 2

  elementi 2 elektron verirse X 2+8 B ile gösterilir.

  CEVAP B

  4. Lewis yapısı verilen elementin son katmanında 5 elektron bulunur.CEVAP B

  5. 2 4

  6X: ⇒ X 2 8 3

  13X: ⇒ X

  2 68X: ⇒ X

  2 8 515X: ⇒ X

  2 8 717X: ⇒ X

  CEVAP E

  6. Doğru gösterim Na +8 B şeklinde gösterilir.CEVAP D

  7. X atomu 3 elektron alarak, Y atomu 1 elektron alarak ve Z atomu 3 elektron vererek aynı soygaz yapısına ulaşmışlardır. Bu soygaz

  10Ne alınırsa;

  2 57X: ⇒ 5A

  2 79Y: ⇒ 7A

  2 8 313Z: ⇒ 3A bulunur.

  CEVAP B

  8. X hidrojen olabilir yani Lewis gösterimi X şeklinde olur.CEVAP A

  9. X elementinin atom numarası en az 8 olabilir.CEVAP D

  10. Proton sayısı 4 olabilir. Ametal olabilir.

  CEVAP D

  11. 2 8 2

  12X: ⇒ X 2 8 5

  15Y: ⇒ X 2 8 7

  17Z: ⇒ Z

  CEVAP D

  12. X – YZ – T

  K – LCEVAP D

  13. Periyodik sistemde 5A grubunda yer alır.CEVAP A

  14. Z elementinin eşleşmemiş elektron sayısı 4 olduğundan en fazla sayıda bağ yapar.

  CEVAP C

  15. X’ın katman – elektron dağılımı CI atomuna aittir ve verilenlerin ta-mamı doğrudur.

  CEVAP E

  16. Atom numarası 15’de olabilir.CEVAP E

  Kimyasal Türler Arası TEST 3Etkileşimlerin Sınıflandırılması

  1. Kimyasal türler arasındaki bağı kırmak için gereken enerji aynı ba-ğın oluşması için dışarıya verilmesi gereken enerjiye eşittir.

  CEVAP C

  2. Hidrojen bağı moleküller arası bağ türüdür.CEVAP E

  3. I. ZayıfII. GüçlüIII. Büyük CEVAP B

  4. II. tepkimede moleküller arası bağlar koparılmıştır.CEVAP D

 • Yayın

  Deni

  zi

  Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

  YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ 3

  5. İyonik bağ, kovalent bağ ve Metalik bağ güçlü, Hidrojen bağı ve Van der Waals etkileşimleri zayıf etkileşimdir.

  CEVAP D

  6. N – N bağının oluşması için dışarıya 159 kj / mol enerji verilmelidir.CEVAP C

  7. Hidrojen bağı ve Van der Waals bağları fiziksel bağlardır.CEVAP B

  8. Gelişen olay kuvvetli etkileşim olduğundan enerji değişimi 40 kj.mol–1 den büyüktür.

  CEVAP A

  9. Kimyasal türler arası etkileşimler ile ilgili verilen yargıların tamamı doğrudur.

  CEVAP E

  10. Güçlü etkileşimlerin kırılması sonucu kimyasal değişim gerçekleşir.CEVAP C

  11. Güçlü etkileşimler koparıldığında maddenin kimlik özelliği değişir.Atomları bir arada tutan çekim kuvvetleridir.

  CEVAP A

  12. Taneciğin molekülleri arasında zayıf etkileşimler bulunur.CEVAP D

  13. Hal değişimlerinde zayıf etkileşimler kırılır maddenin kimlik özelliği değişmez.

  CEVAP A

  14. H atomlarının birleşmesi ile H2 molekülü oluşumunda güçlü etkile-şim söz konusudur.

  CEVAP C

  15. İyonik bağ, Kovalent bağ ve Metalik bağ güçlü etkileşimdir.CEVAP B

  Kimyasal Türler Arası Etkileşimler TEST 4

  1. I. Metalik BağII. Van der Waals bağlarıIII. Hidrojen bağı

  CEVAP C

  2. Güçlü etkileşimler atomları bir arada tutan kuvvetlerdir. Kimyasal bağları oluştururlar.

  CEVAP A

  3. Kovalent bağ güçlü etkileşim, London kuvvetleri zayıf etkileşimdir.CEVAP B

  4. Zayıf etkileşimlerde bağı koparmak için verilmesi gereken enerji 40 kj. mol–1 den küçüktür.

  CEVAP D

  5. Kimyasal türler arası etkileşimler ile ilgili verilen yargıların hepsi doğ-rudur.

  CEVAP E

  6. I. Güçlü (Kovalent)II. Zayıf (Hidrojen)III. Güçlü (Kovalent)

  CEVAP B

  7. Bağ oluşumu sırasında dışarıya enerji verilir.Bağı koparmak için dışarıdan enerji almak gerekir.

  CEVAP E

  8. Bağı koparmak için verilen enerji ne kadar büyük ise bağ o kadar sağlamdır. III > I > II

  CEVAP D

  9. Fiziksel olaylarda moleküller arası bağlar kopar.CEVAP D

  10. Aynı tür kutuplar birbirini iterken zıt kutuplar birbirini çeker.CEVAP A

  11. Güçlü etkileşimler koparmak için verilmesi gereken enerji 40 kj.mol–1 den büyük olmalıdır. Atomlar arası oluşan kimyasal bağlardır.

  CEVAP E

  12. İyonik bağ, Kovalent bağ ve Metalik bağ güçlü etkileşimlerdir.CEVAP C

  13. Fiziksel, olaylar sırasında zayıf etkileşimler etkin olur.Metanolün gaz fazına geçmesi ve KCI tuzunun suda çözünmesi fizikseldir.

  CEVAP .

  14. Zayıf etkileşimler moleküller arasında gerçekleşen fiziksel bağlardır. Bu bağları koparmak için gereken enerji 40 kj.mol–1 den küçüktür.

  CEVAP E

  15. Zayıf etkileşimlerin kırılması için gereken enerji 40 kj.mol–1 den azdır.CEVAP B

  Güçlü Etkileşimler TEST 51. İyonik bağlı bileşikler iyonik yapılıdır.

  Katı halde elektrik akımını iletmezler.

  Elektron alış verişi ile oluşurlar.CEVAP E

  2. 20X: 2 8 8 2

  ⇒ metaldir. 1K⇒ ametali ile iyonik bağlı bileşik oluş

  turur.CEVAP A

  3. Halojenlerle iyonik bağlı bileşikleri Y, Z, T metalleri oluşturur.CEVAP C

  4. X ametal, Y metal olabilir.CEVAP A

  5. X atomu 2 elektron almıştır.CEVAP C

  6. Z2+ + Y3– → Z3Y2CEVAP D

  7. İyonik bağlı bileşiklerde ilk önce metal sonra ametal yazılır.CEVAP A

  8. İyonik bileşikler katı halde elektrik akımını iletmezler.8 CI –B Mg2+8 CI –B şeklinde gösterilir.

  CEVAP A

  9. 2 8 2

  12Mg: 2 8 6

  16S:

  Lewis gösterimi Mg2+8 S 2–B şeklindedir.CEVAP B

  10. X son katmanında 2 elektron bulunduran Helyum ile benzer özellik göstermez.

  CEVAP C

  11. 19X: 2 8 8 1

  ⇒ Metal Y2Z molekül yapılıdır.

  11Y: ⇒ ametal Y dubletini tamamlamıştır.

  2 68Z: ⇒ ametal

  CEVAP B

  12. Bağı oluşturan iyonların yarıçapı arttıkça bağ zayıflar ve erime – kaynama noktaları düşer.

  CEVAP D

  13. Bağı oluşturan iyonların çapı arttıkça bağ sağlamlığı azalır.CEVAP C

  14. Erime noktası en büyük olan bileşik YF2’dir. Y’nin atom yarıçapı en küçüktür.

  CEVAP E

 • Yayın

  Deni

  zi

  Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

  YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ4

  15. 2 8 1

  11Na: ⇒ 1A 19K:2 8 8 1

  ⇒ 1A

  2 79F: ⇒ 7A

  2 8 717CI: ⇒ 7A

  CEVAP A

  Güçlü Etkileşimler (İyonik Bağ) TEST 61. İyonik bağ molekül içi kimyasal bağlardır ve güçlü etkileşimlerdir.

  Elektron alış verişi ile oluşurlar.CEVAP D

  2. 1X ⇒ Hidrojen yani ametal olduğundan halojenlerle iyonik bağlı bi-leşik oluşturamaz.

  CEVAP A

  3. NaF, CaF2 iyonik bağ içerir.CEVAP B

  4. X → SoygazY → MetalZ → Ametal

  CEVAP B

  5. 2 8 2

  12X: ⇒ 2A (metal)

  Oluşan bileşik XY2

  2 79Y: ⇒ 7A (ametal)

  CEVAP C

  6. X → 3A Oluşan bileşik iyoniktir.Y → 7A Bileşiğin formülü XY3’tür.

  Lewis formülü 8 Y –B X3+8 Y –B 8 Y –B

  CEVAP B

  7. Li elementi dubletini tamamlamıştır.Lewis gösterimi 2Li+8 O 2–B şeklindedir.

  CEVAP A

  8. X, Li elementi olup dubletini tamamlamış olabilir.CEVAP C

  9. X, toprak alkali metalidir.CEVAP C

  10. Metalik aktifliği en yüksek olan X ile ametalik aktifliği en yüksek olan T arasında oluşan bileşiğin iyonik karakteri en yüksektir.

  CEVAP B

  11. İyonik bileşikler katı halde elektrik akımını iletmezler.K metalinin, metalik aktifliği daha fazla olduğundan iyonik karakteri daha büyüktür.

  CEVAP B

  12. Metalik aktifliği büyük olan Na ile oluşan bileşiğin iyonik karakteri en yüksektir. (NaCI)

  Atom çapı en küçük olan AI ile oluşan bileşiğin erime noktası en yüksektir. (AICI3)

  CEVAP B

  13. Halojenlerin atom çapları L > K > M şeklindedir. Atom çapı arttıkça erime noktası azalır.

  CEVAP B

  14. Metalik aktifliği en yüksek olan K’dır. Atom çapı en küçük olan Mg’dir.

  CEVAP C

  15. Atomların yarıçapları küçülürse bağın sağlamlığı artar.CEVAP B

  Güçlü Etkileşimler (Kovalent Bağ) TEST 71. Ametal + Ametal ⇒ Kovalent

  Aynı ametaller arasında ⇒ Apolar kovalent

  Farklı ametaller arasında ⇒ Polar kovalentCEVAP A

  2. Farklı ametal atomları arasında oluşan bağa polar (kutuplu) kovalent bağ denir.

  HF ve H2O polar kovalent bağ içerir. CEVAP B

  3. Kovalent bağlı bileşikler moleküler yapılıdır. CO2, CI2 ve NCI moleküler yapılıdır.

  CEVAP C

  4. CI2 ⇒ CI CI olmalıO2 ⇒ O O olmalı

  N2: ⇒ N N olmalıCEVAP B

  5. 2 6

  8X: ⇒ ametal 1

  1K: ⇒ ametal 2 5

  7Z: ⇒ ametal

  2 8 212Y: ⇒ metal

  2 79T: ⇒ ametal

  2 8 717L: ⇒ ametal

  CEVAP D

  6. 2 4

  6C: Polar kovalent bağ içerir.

  2 68O: O = C = O yapısına sahiptir.

  CEVAP B

  7. Elektron nokta formülünde 2 tane eşleşmemiş elektron çifti vardır.CEVAP D

  8. Y elementi periyodik sistemin 1A grubunda yer alır.CEVAP C

  9. 2 6

  8X: ⇒ 6A grubunda ametaldir.

  20Y:

  2 8 8 2

  ⇒ 2A YX bileşiğini oluşturur.CEVAP E

  10. X: 1A grubu elementidir.Bağ polar kovalenttir.

  CEVAP D

  11. X, Z ve T Kovalent bağlı bileşik oluşturabilir.CEVAP C

  12. I. bileşikteki bağların tamamı polar kovalent.II. bileşikte C atomları arasındaki bağ apolar kovalenttir. C – H, C – O bağları polar kovalenttir.III. bileşikteki bağların tamamı polar kovalenttir.

  CEVAP B

  13. I. C CII. O OCIII. O O CEVAP A

  14. H atomu dubletini tamlamıştır.

  NH3 ve N2 molekülündeki bağ sayıları eşittir.

  N

  HH H

  N N

  CEVAP A

  15. Molekül içi atomlar arası bağ türü ikisinde de polar kovalent bağdır.C C O OC

  CEVAP C

  16. H ve F atomları arasında tekli bağ vardır.CEVAP C

 • Yayın

  Deni

  zi

  Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

  YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ 5

  Güçlü Etkileşimler (Kovalent Bağ) TEST 8

  1. Kovalent bağ iyonik bağdan daha zayıftır. Ametal atomları arasında ve elektron ortaklaşması ile oluşur.

  CEVAP E

  2. 1X ⇒ Hidrojen ametaldir kovalent bağlı bileşik oluşturabilir. Diğerleri metaldir.

  CEVAP A

  3. 2 8 5

  15X: ⇒ 5A (ametal) 2 7

  9Y: ⇒ 7A (ametal)

  2 8 717K: ⇒ 7A (ametal) 19L:

  2 8 8 1

  ⇒ 1A (metal)

  2 8 212P: ⇒ 2A (metal)

  2 57R: ⇒ 5A (ametal)

  CEVAP A

  4. NH3 ⇒H HHN olmalı.

  CEVAP C

  5. H C C HH H

  H H

  polar kovalent bağapolar kovalent bağ CEVAP B

  6. H atomu dubletini tamamlamıştır.N atomu kısmi negatif (δ–) yüklenmiştir.

  CEVAP B

  7. C Cüçlü bağ bulunur.

  C ve O’nin 1’er tane ortaklanmamış elektron çifti vardır.

  Bağlar polar kovalenttir.CEVAP E

  8. Ortaklanmış elektron çifti sayısı 4’tür.CEVAP D

  9. 2 5

  7X: ⇒ -5A (ametal)

  X X

  Atomlar arası üçlü bağ içerir.

  Bağlar apolar kovalenttir.

  Bağ yapımında 3 çift elektron kullanılır.CEVAP E

  10. X’in bağ kapasitesi 1, Y’nin 2’dir.Y’nin değerlik elektron sayısı 6’dır.

  Molekülde 2 tane ortaklanmış elektron çifti vardır.CEVAP A

  11. H2O moleküller arasındaki bağlar hidrojen bağıdır.CEVAP B

  12. N NCEVAP B

  13. N2 ⇒ apolar kovalent bağNH3 ⇒ polar kovalent bağ

  CEVAP C

  14. N N O O Molekül içi bağ sayısı ve ortaklanmış elekt-ron sayısı N2’de daha fazladır.

  CEVAP C

  15. Farklı ametal atomları arasındaki kovalent bağlar polar kovalent bağdır.

  CEVAP D

  16. Elektronegatiflik değerleri arasındaki fark en fazla olan iki element arasında oluşacak bileşiğin kovalent karakteri en azdır.

  CEVAP B

  Güçlü Etkileşimler (Metalik Bağ) TEST 9

  1. Metal atomlarının (+) yüklü kısımlarının metalin değerlik elektron-larını çekmesi ile oluşan kuvvetler metalik bağı oluşturur. Kararlılık gerçekleşmez.

  CEVAP E

  2. Metalik bağda değerlik elektronların çekilmesi söz konusu olduğun-dan elektronegatiflik kesinlikle artar.

  CEVAP A

  3. Aynı grupta aşağı inildikçe metalik bağın kuvveti azalır.CEVAP D

  4. Metalik bağ, saf metallerin ve alaşımların katı ve sıvı hallerinde bu-lunur.

  CEVAP D

  5. 2 8 1

  11X: 2 8 2

  12Y: 19Z:

  2 8 8 1Metalik bağın kuvvetli olması ametalin erime ve kaynama nokta-sını yükseltir.

  CEVAP D

  6. Metalik bağın kuvveti, metal atomunun çapı ile ters değerlik elekt-ron sayısı ile doğru orantılıdır.

  CEVAP C

  7. Sadece 3Y ve 11T atomları arasında metalik bağ bulunur.CEVAP B

  8. Metalik bağ ile ilgili verilen bilgilerin tamamı doğrudur.CEVAP E

  9. Metalik bağın sağlamlığı değerlik elektron sayısı ile doğru, metal atomunun çapı ile ters orantılıdır.

  CEVAP B

  10. Aynı grupta yukarıdan aşağı inildikçe metalik bağ zayıflar, erime noktası düşer.

  Aynı periyotta soldan sağa gidildikçe metalik bağ kuvvetlenir, erime noktası artar.

  CEVAP C

  11. Metalik bağın sağlamlığı ile atom çapı ters orantılı olduğundan Sr’nin atom çapı Ca’dan büyüktür.

  CEVAP C

  12. Metalik bağın kuvveti arttıkça, metalin yaptığı iyonik bileşiklerin iyo-nik karakteri zayıflar.

  CEVAP C

  13. X, Y ve Z elementleri ile ilgili verilen yargıların tamamı doğrudur.CEVAP E

  14. Erime noktası en büyük olan element Y’dir.CEVAP D

  Güçlü Etkileşimler (Karma) TEST 10

  1. Apolar kovalent bağ aynı ametal atomları arasında, Metalik bağ aynı metal atomları arasında oluşur.

  CEVAP D

  2. 2 6

  8X: 2 7

  9Y: 2 7 2

  12Z:

  1442443ametal

  1442443ametal

  144424443metal

  İyonik bağlı bileşikler katı halde elektrik akımını iletmezler.CEVAP A

  3. PCI5 → polar kovalentNH3 → polar kovalent

  CEVAP B

 • Yayın

  Deni

  zi

  Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

  YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ6

  4. CO ⇒ Kovalent bağ içerir.

  2 46C:

  2 78O:

  1442443ametal

  1442443ametal

  CEVAP E

  5. SO42– içerisinde kovalent bağ Na+ ile SO4

  2– arasında iyonik bağ vardır.CEVAP C

  6. XY, XZ, XT, KY, KZ, KT bileşikleri iyonik bileşiklerdir. Katı halde elektriği iletmezler fakat sıvı ve su çözelti halinde iletirler.

  CEVAP E

  7. X2 → Metalik bağCEVAP A

  8. CO2 → Polar kovalentCaCI2 → iyonik

  HCI → Polar kovalentCEVAP B

  9. X →MetalY ve Z ametal XZ bileşik iyonik bağlıdır.

  CEVAP C

  10. İyonik karakteri en yüksek bileşik Z ve T arasında oluşur.CEVAP C

  11. X+ Z2– olduğundan bir molekülü iki bağ içerir.CEVAP E

  12. CaO ⇒ İyonik bağ, diğerleri kovalent bağdır.CEVAP D

  13. XY2 bileşiği kovalent bağ içerdiğinden iki elementte ametal olmalıdır.CEVAP E

  14. 2 7

  9X: 1

  1Y: 11Z:

  2 8 1

  Z+8 Y –B1442443

  ametal 14243ametal

  1442443metal

  1442443olmalıdır.

  CEVAP B

  15. Apolar kovalent ve iyonik bağ, atomlar arası ve molekül içi bağ ola-rak bulunabilir.

  CEVAP D

  16. CO ⇒ C O CO CO2Kovalent bağ 3 4

  Ortaklanmış 3 4

  Ortaklanmamış 2 4

  CO2 ⇒ O OC

  CEVAP E

  Zayıf Etkileşimler TEST 11

  1. Metalik bağ kuvvetli etkileşimdir.CEVAP D

  2. X ve K ametaldir. Oluşan bağ kovalent bağdır.CEVAP E

  3. HCI – CO2 etkileşim türü iyon – dipol’dur.CEVAP E

  4. Soygaz atomlarını yoğun fazda bir arada tutan etkileşim indüklen-miş dipol’dür.

  CEVAP D

  5. “Benzer benzeri çözer” ilkesine göre apolar yapılı YX4 bileşiği apolar yapılı YT2 bileşiğinde çözünür.

  CEVAP C

  6. Ne – C6H6 → London kuvvetleriCH3CI – PH3 → Dipol dipol

  CH3COOH – H2O → Hidrojen bağı CEVAP D

  7. Polar moleküllerde de (Dipol – dipol) London kuvveti görülür.CEVAP D

  8. Yalnızca CH3OH bileşiğinde moleküler arası hidrojen bağı etkindir.CEVAP A

  9. Moleküller arasında London kuvvetleri etkin olan moleküllerde mo-lekül ağırlığı arttıkça kaynama noktası yükselir.

  CEVAP D

  10. BF3 apolar yapılıdır ve polar yapılı suda çözünmez.CEVAP B

  11. Van der Waals etkileşimi ne kadar fazla ise kaynama noktası o ka-dar yüksektir.

  CEVAP A

  12. CH4 ve CS2 molekülleri apolardır.CEVAP B

  13. H2S molekülü polar yapılıdır ve dipol – dipol etkileşimine sahiptir.CEVAP C

  14. a → Kovalent bağb →hidrojen bağ CEVAP C

  15. Kaynama noktaları arasında SO2 > CO2 ilişkisi vardır.SO2 molekülü polardır.

  CEVAP C

  Zayıf Etkileşimler TEST 12

  1. Dipol – dipol ve London kuvvetleri Van der Waals etkileşimleridir.CEVAP B

  2. Verilen olay ve etkileşim türü eşleştirmelerinin tamamı doğrudur.CEVAP E

  3. BH3 – NH3 → Hidrojen bağı olmalıdır.CEVAP E

  4. Van der Waals (London) kuvvetleri verilen moleküllerin hepsinde bulunur.

  CEVAP E

  5. XH3 bileşiği kovalent bağlı bileşiktir.CEVAP A

  6. H2S – CH3CI → Dipol – dipolCH3OH – HF → Hidrojen bağı

  CH4 – C6H6 → London kuvvetleriCEVAP B

  7. Polar yapılı moleküllerde de London kuvvetleri bulunabilir.CEVAP C

  8. Yalnız CH3OH ile oluşan karışımda molekülleri arası hidrojen bağı etkin olur.

  CEVAP B

  9. Halojenlerde atom numarası arttıkça kaynama noktası artar.CEVAP C

  10. Polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücü-lerde iyi çözünür.

  CEVAP C

  11. Molekül kütlesi büyüdükçe Van der Waals kuvveti artar.CEVAP D

  12. PCI3 ve NF3 polar yapılı olduklarından apolar yapılı benzende iyi çözünmezler.

  CEVAP B

  13. a ve c bağları kovalent bağ, b bağı hidrojen bağıdır.CEVAP A

  14. Molekülleri arasında Van der Waals (London) kuvvetleride içerir.CEVAP C

  15. Soygazların yoğun fazında ve apolar moleküllerde geçici dipollük vardır. (BH3 ve CO2)

  CEVAP B

 • Yayın

  Deni

  zi

  Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

  YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ 7

  Zayıf Etkileşimler TEST 13

  1. Zayıf etkileşimler arasında; Hidrojen bağı > dipol – dipol > London kuvvetleri ilişkisi vardır.

  CEVAP C

  2. I. London kuvvetleriII. Hidrojen bağı

  III. İyon – dipol etkileşimiCEVAP A

  3. London kuvvetleri için verilen yargıların tamamı doğrudur.CEVAP E

  4. MgF2 → iyonik bağlı bileşiktir.CEVAP C

  5. Apolar yapılı C6H6, polar yapılı suda çözünmez.Moleküldeki C – C bağları apolar kovalenttir.

  CEVAP A

  6. Molekül büyüdükçe London kuvveti büyür.Molekül ne kadar uzun ise London kuvveti o oranda büyür.

  CEVAP B

  7. Molekül kütlesi büyüdükçe Van der Waals etkileşimi büyür.CEVAP C

  8. C2H5OH molekülleri arasında hidrojen bağı bulunur.CEVAP B

  9. Hidrojen bağı; hidrojen atomunun elektronegatifilikleri çok yüksek olan F, O, N atomları ile oluşturduğu polar bileşiklerde görülür.

  CEVAP D

  10. H2S molekülünde F, O, N atomları bulunmadığından hidrojen bağı etkin değildir.

  CEVAP C

  11. • C – C bağı kovalenttir.• Molekül polardır. CEVAP C

  12. NH3 ve BH3 apolar yapılıdır ve polar yapılı alkolde çözünmezler.CEVAP A

  13. CH4 molekülü yapısında, F, O, N atomları olmadığından H2O ile hidrojen bağı oluşturamaz.

  CEVAP D

  14. CO2 ve CH4 suda çözünmezler.CEVAP D

  Fiziksel ve Kimyasal Değişimler TEST 141. Kimyasal değişimlerde güçlü bağlar kopar ve büyük enerji söz ko-

  nusu olur.

  Fiziksel değişimlerde zayıf etkileşimler kopar ve daha fazla zayıf enerji söz konusu olur.

  CEVAP B

  2. C6H12O6 bileşiği suda çözünmüştür ve molekül yapısı değişmemiştir.CEVAP A

  3. a ve c bağları polar kovalent bağdır kopması sonucu kimyasal deği-şim olur.

  b bağı hidrojen bağıdır ve kopması sonucu fiziksel değişim olur.CEVAP E

  4. Çözeltilerin elektriği iletmesiHarç ya da betonun donması

  144

  24

  43

  kimyasal değişim

  Karbonun kurşun kalem yapımında kullanılmasıCEVAP C

  5. I. → KimyasalII → Fiziksel

  III. → KimyasalCEVAP B

  6. Kimyasal tepkimeler sonucu maddelerin kimyasal özelliği değişir.CEVAP C

  7. Verilen olayların hepsinde kimyasal değişim olmuştur.CEVAP E

  8. Maddenin iç yapısında meydana gelen değişimler kimyasal deği-şimlerdir.

  CEVAP E

  9. Üzümden sirke yapılması, Yumurtanın haşlanması ve Elmanın çü-rümesi kimyasal değişimdir.

  CEVAP C

  10. Hamurun mayalanması kimyasal değişimdir.CEVAP B

  11. Elmanın dilimlenmesi fiziksel, diğerleri kimyasal deği�