kimia tak organik

Author: zumariah-ahmad

Post on 22-Feb-2018

221 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Kimia Tak Organik

  1/13

  KIMIA TAK ORGANIK

  DALAM TANAH

  KUMPULAN 3

  KALA A/P PARAMASIVAM

  YUVANESWARI A/P RAMAN

  THANALETCHUMI A/P RAMANAIDOO

  WAN AZIMAH IBRAHIM

  ZAM ZA MILA JOHARI

  ZUMARIAH AHMAD

 • 7/24/2019 Kimia Tak Organik

  2/13

  PENG

  ENAL

  AN

  Merupakan bahan ionik yang terdiri dari anion d

  yang bergabung dengan adanya ikatan io

  Pengkajian sintesis dan struktur sebatian tak org

  organometalik ( terdapat 2 bahagian )

  Kimia Tak Organik

  Bahagian pertama

  (bersifat lebih moden)

  Bahagian kedua

  (bersifat tradisi)

  Cth: Garam NaCl yang terdiri daripada kation natr

  (Na) dan anion klorida (Cl!"

 • 7/24/2019 Kimia Tak Organik

  3/13

  aspek-aspek asas dalam

  kimia

  struktur atom, pembentukan ikatan

  kimia dan daya tarikan

  antara zarah, variasi sifat-sifat fizik

  dalam jadual berkala, teori asid dan bes, tindak balas redoks, sebatian koordinasi,

  sebatian-sebatianor anolo am

  Bahagian pertama (bersifat moden)

  KIMIA TAK ORGANIK DALAM TANAH

  Bahagian kedua (

  meliputi sifat

  setiap unsur ydikaji me

  kumpula

 • 7/24/2019 Kimia Tak Organik

  4/13

  CONTOH KIMIA TAK ORGANIK DALAM TANAH

  MerkuriPu!"u!K#$!iu!See%iu!Ar&e%ik

  LOGAM BERAT

  B#'# #!

  &uB#'# !#

  &uB#'#

  BAJA SIN

  !ontoh ba"a #imia$M%riate of &otash

  G#r#!

 • 7/24/2019 Kimia Tak Organik

  5/13

  KUMPULAN GARAM TAK ORGANIK DALAM TANAH

  Ok&i$#K#r"(%#*Su)#*H#i$#

  Garam tak organik dalam keada

  biasanya adalah konduktor listrik namun bila dilarutkan dalam air#

  menjadi konduktor yang b

  !ontoh penggantian ganda kdua garam di"ampurkan dan

  inonya akan saling tertuk

  # $a!l % 'O # &!l % $a

 • 7/24/2019 Kimia Tak Organik

  6/13

  CIRI,CIRI

  KIMIA TAK

  ORGANIK

  B(e-

  !e!#&uki

  &u!"er #ir

  &e.#r# &e!u#

  '#$i #*#u

  !e#ui &u!"er

  e%.e!#r#%(e- #k*i0i*i

  !#%u&i#

  Ber# $#ri&u!"er $#1#

  ##! !i%er#

  2 "uk#%

  !#k-uk -i$u

  Ti$#k

  !u$#-

  *er"#k#r

  S*ruk*ur

  &e$er-#%#

  Ti$#

  &e%

  #%(r+

  !e!i

  k#

  D#

  $##!

  #ir #*#

 • 7/24/2019 Kimia Tak Organik

  7/13

  PENGGUNAAN KIMIA TAK ORGANIK

  DALAM TANAH

  Nutrien dalam kimia tak organik dapat digunakan terus oleh tumbuh

  menyerap serta!merta nutrien diperlukan selepas baja diberikan semenampakkan perubahan dalam beberapa hari selepas pembajaan

  Penggunaan baja bukan organik juga meningkatkan kandungan ba

  dalam tanah se%ara tidak langsung$ Baja bukan organik adalah dipe

  satu atau lebih garam inorganik seperti muriate of potash ( &Cl)# pot

  &2') dan magnesium sulfat (Mg')$

  Baja bukan organik biasanya *ujud sebagai baja tunggal# %ampuran

  Baja tunggal biasanya membekalkan hanya satu jenis nutrien *alau

  penge%ualian di mana ada baja tunggal yang membekalkan lebih da

  Contoh baja tunggal !urea +, N# C-.P /0, P2+ dan muriate of p

  &2$

 • 7/24/2019 Kimia Tak Organik

  8/13

  CONTOH BAJA

  TAK ORGANIK

  DALAM TANAH

 • 7/24/2019 Kimia Tak Organik

  9/13

  KELEBIHAN PENGGUNAAN BAJA TAK

  ORGANIK DALAM TANAH

  Nu*rie% 1#%+ *erk#%$u%+ $##!%1# *er&e$i# $##!

  "e%*uk 1#%+ $##* $i+u%#k#% *eru& (e- *u!"u-#%

  k#$#r %u*rie% $ike*#-ui 'e#& #$# #"e "#'# ki!i#

  !e!"#%*u !e!"erik#% %u*rie% &e.uku%1# #$# (k(k

  -#r+#%1# 1#%+ e"i- !ur#- "er"#%$i%+

  "#'# (r+#%ik5

 • 7/24/2019 Kimia Tak Organik

  10/13

  KEKURANGAN

  PENGGUNAAN

  BAJA TAK

  ORGANIK

  DALAM TANAH

  DIHASILKAN DARIPADA SUMBER

  YANG TIDAK BOLEH DIPERBAHARUI

  SEMULA

  MEMBERI KESAN

  PANJANG KEP

  PELADANG TIDAK DAPAT

  MENGHASILKAN SENDIRI BAJA

  KIMIA MENYEBABKAN TERPAKSA

  BERGANTUNG SUMBER LUAR

  UNTUK PEMBAJAAN5

  PENGGUNAAN

  SECARA BERTER

  UNTUK MEMBENT

  SEPERTI ARSEN

  TANA

 • 7/24/2019 Kimia Tak Organik

  11/13

  PENUTU&

  *enggunaan baja bukan organik juga dapat meningkatka

  bahan organik dalam tanah se"ara tidak langsung $am

  peningkatan kepada penggunaan bahan organik dalam

  mengurangkan penggunaan baja bukan organik pada masa a

 • 7/24/2019 Kimia Tak Organik

  12/13

  LATIHAN

  $Bahan bukan organik yang salah satu atomnya dari gol

  %ontohnya Natrium &lorida dan 4sam &lorida termagaram bukan organik5555555

  4$ &arbonat

  B$ ksida

  C$ 6alida7$ 'ullfat

  8a* : 6

 • 7/24/2019 Kimia Tak Organik

  13/13

  SENARAI RUJUKAN

  *ustaka

  +avid ' *age Prinsip-prinsip Biokimia; rlangga .akarta /001

  .ullian &oland dan Tim Ensiklopedi IPTEK untuk Pelajar dan um

  Kimia dan Unsur; 2entera 3badi .akarta

  *aul 4 &e5itt etal Conceptual Integrated cience *earson d

  'an 7ransis"o, #881

  'uroso 39 dkk Ensiklopedi : ains dan Ke!idupan; !: Tarity 'am

  .akarta

  6nternet

  http;