kig indenfor 2012

Download Kig indenfor 2012

Post on 19-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Her kan du læse Risskov Gymnasiums pjece, Kig indenfor, som vi har udgivet i anledning af vores åbent hus 30/1 2012 - og til vores mange brobyggere fra 8.-10. klasse

TRANSCRIPT

 • - Kig indenfor!

 • Risskov GymnasiumTranekrvej 708240 Risskov

  Rektor:Gitte Horsbl

  Kontorets bningstid:man-tor: 8.00-15.00fre: 8.00-14.00

  Tlf. 86 21 40 77adm@risskov-gym.dk www.risskov-gym.dkwww.facebook.com/Risskov-Gymnasium

  Du kan kontakte studievejled-ningen ved at ringe til skolens kontor. Du er ogs velkommen til at stille sprgsml p skolens Facebook-side.

  Redaktion:Informations- og Kommunikationsudvalget(Ansvar: Kirsten Bach, Katrine Busk og Sonja Clingman)

  Tryk og layout: LavprisTrykkeriet ApS

  RissKov Gymnasium

  [02/12] Risskov Gymnasium - Kig indenfor!

  Julie Nielsen, 3b, formand for Elevrdet og medlem af skolens bestyrelse

  Som medlem af elevrdet fr man ikke blot indflydel-se p, hvad der sker p skolen fagligt og socialt; man lrer ogs, hvad det vil sige at tage ansvar og samar-bejde med mange mennesker om flles projekter. Spndende skolepolitiske de-batter, nye venskaber og uforglemmelige

  oplevelser er, hvad der venter kommende

  elevrdsreprsentanter gld jer!

  Scene fra rets store musical Nat p Montmartre

  VidenFllesskabIdentitetKreativitet

 • Eleverne p Risskov Gymnasium er glade for deres skole. Nr de skal pege p, hvad de isr er glade for, s nvner de frst og fremmest det sociale milj og de mange dygtige lrere. Vores slogan udtrykker noget af det samme: Trivsel som en forud-stning for lring og udvikling. Vi er overbeviste om, at elever, som trives, lrer bedre. Derfor vrner vi om det sociale milj, og vi gr meget for at skabe en god stemning bde i timer-ne og uden for timerne.

  Et moderne gymna-sium med traditionerVi er et moderne gymnasium, sam-tidig med at vi er stolte af vores tra-ditioner, som vi med glde holder i hvd. Den store skolefest, hvor 3g-eleverne danser lanciers ifrt det flot-teste festtj, er t eksempel, men vi afholder ogs en lang rkke nede-p-jorden-arrangementer, hvor fl-lesskab og samvr er det centrale. Det er dog vigtigt at understrege, at det gode sociale milj ikke kan st

  KRe Kommende 1G-elev

  Trivsel som forudstning for lring og udvikling [03/12]

  alene. Risskov Gymnasium er en skole, hvor faglighed er i centrum; vi arbejder mlrettet for at give udfor-dringer til alle vores elever bde de allerdygtigste og de elever, som har brug for lidt sttte undervejs. Vi n-sker at lfte den enkelte elev mest muligt i forhold til de faglige ml.

  Studieretninger med vgt p faglighedVi udbyder en meget bred vifte af stu-dieretninger p Risskov Gymnasium. Vi har tilbud til bde naturvidenskabe-ligt interesserede elever og til elever, som foretrkker at specialisere sig in-den for sprog eller samfundsfag. Vi har gennem de sidste par r eksempelvis oprettet en klassikerstudieretning med latin og grsk, og som noget nyt ud-byder vi fra i r tysk eller fransk i kom-bination med mediefag og engelsk. Vi har to studieretninger med musik p programmet: n retning med musik p A-niveau koblet med engelsk og n retning med musik p B-niveau koblet med fysik og matematik. Du kan lse

  meget mere om vores studieretninger i denne pjece.

  Det er vigtigt for dig som kommende elev at vide, at det endelige valg af studieretning frst finder sted i slut-ningen af grundforlbet. Nr man gr i 9. eller 10. klasse, kan det vre svrt at vlge, hvilken studieretning der er den rigtige. Derfor bruger vi grund-forlbet til at klde eleverne p til at foretage det endelige valg.

  Vi glder os meget til at modtage dig som ny elev p skolen efter sommerfe-rien, og vi hber, at du har mod p at ud-fordre dig selv bde fagligt og socialt.

  Velkommen!

  Gitte Horsbl, rektor

  Julie Horn Arve, 3d

  Nr man som jeg endnu ikke ved, hvad man vil vre, nr man bliver voksen, er tiden p Risskov Gymnasium bestemt ikke spild af tid, men en god in-vestering, der giver n viden og venner for livet. Her bliver der stillet krav, som lrer dig at blive struktureret og selvstndig,

  og denne lreproces gr, at du ikke gr

  tomhndet ud af gymnasiet. For gymna-

  siet giver dig ikke kun faglige og sociale

  kompetencer, men ogs mulighed for at

  udvikle dig selv.

 • [04/12] Risskov Gymnasium - Kig indenfor!

  En gymnasieuddannelse strkker sig over tre r og er bygget op af et grund-forlb, et studieretningsforlb og nogle valgfag. Nr du sger om optagelse p gymnasiet, skal du tilkendegive, hvilket studieretningsforlb du nsker at flge. Dette valg er vejledende for os, men det er ikke bindende for dig; dit ende-lige valg af studieretning skal du frst trffe omkring 1. december 2011.

  I forbindelse med din ansgning skal du vlge et kunstnerisk fag og et sprogfag. Det kunstneriske fag er enten billed-kunst, dramatik, mediefag eller musik. Sprogfaget er enten et af fortstter-sprogene tysk eller fransk p B-niveau eller et af begyndersprogene fransk el-ler spansk p A-niveau. Du skal vre opmrksom p, at dit sprogvalg kan pvirke dine vrige valgmuligheder. Se mere herom p skolens hjemmeside, eller kontakt evt. en af skolens studie-vejledere for yderligere information.

  Grundforlbet det frste rI grundforlbet har du ud over de ob-ligatoriske fag naturvidenskabeligt grundforlb, almen sprogforstelse og almen studieforberedelse.

  Det naturvidenskabelige grundforlb (NV) giver dig en introduktion til de naturvidenskabelige fag og deres ar-bejdsmetoder.

  Undervisningen i almen sprogforst-else (AP) giver dig en introduktion til grammatik, sproglig analyse, sproghi-storie, latin og sproglige lringsstrate-gier. AP forbereder de arbejdsmetoder, du skal bruge i arbejdet med sprogfa-gene og dansk i studieretningsforlbet.

  Studieretningsforlbet de nste 2 rEn studieretning er en klasse, hvor du ud over de obligatoriske fag har nogle fag, som karakteriserer den studieretning, du har valgt. Du flger din klasse i stu-dieretningsfagene og i nsten alle de obligatoriske fag. Undtaget herfra er de kunstneriske fag og sprogfagene, fransk, tysk og spansk, hvor vi sammenstter holdene af elever fra forskellige klasser for at kunne imdekomme dit valgnske.

  Gymnasiet en tReRiG uddannelse

  De frie valgfagI de fleste studieretninger kan du vlge et frit valgfag inden for alle hovedom-rder. Skolens udbud af valgfag kan du se p skolens hjemmeside. Valg-holdene sammensttes af elever fra forskellige klasser.

  Almen studieforberedelse

  I almen studieforberedelse (AT) gr flere fag sammen om forlb inden for og p tvrs af gymnasiets tre faglige hoved-omrder: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Her arbejder vi med spndende emner, fx verdensbil-leder eller det multikulturelle samfund, og formlet er at udfordre dine kreative og innovative evner og din kritiske sans i anvendelsen af faglig viden. AT afslut-tes med en mundtlig prve sidst i 3.g.

  Undervisningsformer

  Ud over traditionel klasseundervisning vil du komme til at deltage i projekt-arbejde, flerfagligt arbejde i samspil mellem fagene, virtuel undervisning, forelsninger, aktiviteter ud af huset, fx samarbejde med virksomheder, vide-regende uddannelsesinstitutioner, 2.g-studietur og 3.g-ekskursion m.m.

 • Den enkelte elev skal smitte af p gymnasiet [05/12]

  Faget og studieretningen for dig, der er fascineret af naturens mange fno-mener og samtidig har lyst til at lre om gener, molekylrbiologi, biokemi og mange af de nye bioteknikker. Bio-teknologi A er adgangsgivende til de fleste videregende uddannelser.

  Undervisningen tager udgangspunkt i spndende temaer fra verden om-kring os. Nr der udvikles nye anti-biotika mod infektioner, insulin til sukkersygepatienter eller enzymer til vaskepulver, lbrygning og fdevare-fremstilling, s er det p grundlag af de seneste rs forskningsresultater i netop bioteknologi.

  I undervisningen arbejder vi ikke kun teoretisk med temaerne. I laborato-riet kommer du til at udfre ekspe-rimenter for at f indsigt i metoder, begreber og lovmssigheder inden for biologi, kemi, biokemi og mole-kylrbiologi. Med denne viden er det lettere at vurdere bioteknologiens be-tydning for det enkelte menneske og samfundet. P et tidspunkt i livet skal du mske selv personligt tage stilling til et af bioteknologiens fremskridt, fx anvendelsen af stamceller, DNA-fin-

  BioteKnoloGi ageraftryk, gensplejsning eller kloning, som kan indeholde et etisk dilemma. I bioteknologiundervisningen diskute-

  rer vi disse dilemmaer. Og nr du har en strre viden inden for et felt, er du bedre rustet til at tage stilling.

  Anders Centio Jensen, 3y

  Det fede ved naturviden-skab er eksperimenterne, og her p skolen er der gode faciliteter og muligheder for at lave nogle spndende eksperimenter. Grunden til, at jeg valgte en naturvidenskabelig stu-dieretning, er, at man altid kan finde et svar.Om mandagen er der Lektiecaf. Det er

  en fed mde at f lavet lektier p. Man kan

  mdes med sine venner efter skole og f

  lavet sine lektier sammen, og hvis der er

  problemer, str der altid en lrer klar til at

  hjlpe. Og s er der selvflgelig ogs de

  gratis boller!

  Vores studieretning med samfunds-fag A, Engelsk A og matematik B har lnge vret populr. En srlig ud-gave af den er globalt orienteret. Her foregr undervisningen i samfundsfag og religion - og engelsk, selvflgelig - udelukkende p engelsk.

  Lrerne i samfundsfag og religion er samtidig ogs engelsklrere, s un-dervisningen finder sted p samme hje niveau som normalt, men med den vigtige tilfjelse, at du som elev hele tiden bliver prsenteret for en engelsksproget terminologi og derfor

  GloBal society classbliver fortrolig med at arbejde med fa-gene p engelsk. Dette er et meget stort skridt i retning af at styrke dine engelskkundskaber og dermed dine studiekompetencer.

 • [06/12] Risskov Gymnasium - Kig indenfor!

  Lise Lotte Beck Andersen, 2b

  Musikfaget p gymna-siet giver dig en teoretisk- videnskabelig, kunstnerisk og performativ tilgang