kibris tÜrk edebİyati ve halk kÜltÜrÜ bİlİmsel eserler ... · 5 kibris tÜrk edebİyati ve...

of 66 /66
1 FEN-EDEB YAT FAKÜLTES KIBRIS TÜRK EDEBİYATI VE HALK KÜLTÜRÜ BİLİMSEL ESERLER KAYNAKÇASI Hazırlayan: Prof. Dr. Metin Karadağ ve ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Author: dinhbao

Post on 29-Aug-2019

224 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  FEN-EDEB�YAT FAKÜLTES�

  KIBRIS TÜRK EDEBİYATI VE

  HALK KÜLTÜRÜ BİLİMSEL ESERLER

  KAYNAKÇASI Hazırlayan:

  Prof. Dr. Metin Karadağ

  ve ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

  ÖĞRETİM ELEMANLARI

 • 2

  İÇİNDEKİLER Sunuş...........................................................................................................3 Genek kaynakça dizini...............................................................................5 Kitap Dizini...............................................................................................54

  Yeni kaynak bilidirimleri için: [email protected]

 • 3

  SUNUŞ

  I. Kaynakçanın amacı: Kıbrıs Türk Edebiyatı, Halk kültürü (halk edebiyatı, gelenek/görenekleri/ el sanatları, inançları maddî kültür öğeleri vs) üzerine yazılmış ürünlerin genel bir bibliyografyasının bulunmaması, bu kaynakçanın planlanma sebeplerinin başında gelmekteydi. Öte yandan bir kaç sınırlı internet sitesinin dışında bu alanda geniş fikir verebilecek ve kaynakları tanıtabilecek bir olanağın bulunmayışı da, tarafımızdan önemli bir eksiklik olarak görülmekteydi. Bu noktadan hareket ederek kaynakçanın amaç ve hedeflerini belirledik. Kimlik ve tanınma çabaları içinde olan Kıbrıs Türk toplumunun asırlarla oluşmuş köklü ve etkileyici kültürüne ilişkin kaynakların bir araya getirilmesi, ulusal ve evrensel bir sorum uluk olarak gözükmekteydi. II. Kapsam: Kaynakçanın kapsamı Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Halk kültürü üzerinde yazılmış/basılmış kitap, ansiklopedi, bibliyografya, makale, araştırma ve incelemelerin bibliyografyasının hazırlanması; temel kaynak makalelerin /araştırmaların bir araya getirilmesi; internet ortamında dağınık olarak bulunan çeşitli kaynak niteliğindeki verileri bir araya getirmekle sınırlandırılmıştır. III. Hazırlama aşamaları: Konu ile ilgili daha önce yapılmış bibliyografya kaynakları incelenmiş, Mili Kütüphane başta olmak üzere, KKTC kütüphaneleri, başta Kıbrıs Araştırmaları Dergisi olmak üzere halkbilimi/edebiyat dergileri taranmış, üniversitelerin lisansüstü tezleri ele alınmış, sanal ortamdaki veriler toplanmıştır. Bu tarama yeni eklemeler sürecinde devam edecektir. IV. Sonuç: Olanaklar çerçevesinde Kıbrıs Türk Edebiyatı, Halk Kültürü ve edebiyatı alanındaki en geniş kaynakçanın oluşturulacağına inanmaktayız. Kuşkusuz hiçbir bibliyografik çalışma tamamlanmış sayılamaz. Temel çerçeveye sürekli olarak yapılacak eklemelerle, güncelleştirilmiş bir yapıyla yararlı bir tablo ortaya konulabileceği sanılmaktadır. Bu alanda emek vermiş -başta Sayın Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ve Harid Fedai olmak üzere- araştırmacıları şükranla anıyoruz. Öte yandan 24 derleme, 40 derleme/inceleme ve 31 adet incelemeden oluşan “Kıbrıs Türk Halkbilimi Bibliyografyası (1928-2002)” adlı eleştirmeli bibliyografya kitabının yazarı genç bilim insanı Zeki Akçam’ı özellikle anmak ve kutlamak isteriz. Bu tür çalışmalarla Kıbrıs Türk kültürü kaynaklarının bilimsel etkinliklerde kılavuz niteliği taşıyacağına inanmaktayız. Kaynakçamızın hazırlanmasında bilimsel yöntemler uygulanmış, ancak –maalesef- göremediğimiz kimi kaynakların künye bilgilerindeki eksiklikler kaçınılmaz olmuştur. Ancak tüm ulaşabildiğimiz kaynakların belirtilmesi gereğine inandığımızdan bu eksiklikleri olduğu gibi yansıtmayı uygun bulduk. Bibliyografyaların sürekli olarak güncelleştirilmesi gereği, bu eksiklikleri de zamanla ortadan kaldıracaktır. Bu amaçla internet sitemizi ziyaret eden konuyla ilgililerin eser/künye bildirimlerine açık oladuğumuzdan kaynakçanın güncelliği süreklilik kazanacaktır.

 • 4

  Araştırmamızın ilk bölümünü oluşturan kaynakçanın abecesel sıralanmasından sonra temel kaynak makaleler, Kıbrıs Türk edebiyatı ve halk kültüründe önemli yerleri olan kişilere ait özgeçmişler, kimi örnek ürünler hazırlanacak olan internet sitemizin verileri olarak araştırma dosyamızda yer alacaktır. Bu kaynakçanın hazırlanmasında yararlandığımız önceki çalışmaların sahiplerine ve özellikle de Kıbrıs Türk Edebiyatı ve kültürüne katkı yapmış tüm değerli yazar, şair, araştırmacı/incelemecilere; çalışmanın kitaplaşmasını sağlayan üniversitemiz Mütevvelli Heyeti Başkanı Sayın Mete Boyacı’ya, rektörümüz Sayın Prof. Dr.Halil Nadiri’ye; Türk Dili ve Edebiyatı bölüm başkanımız Doç.Dr. Gürkan Gümüşatam’a, Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç’a, Dr. Gülden Sarı Kanlıay’a, Arş.Gör. Zeynep Çolak’a içtenlikle teşekkür ederim. Lefkoşa 2017 Prof. Dr. Metin Karadağ DEKAN

 • 5

  KIBRIS TÜRK EDEBİYATI VE HALK KÜLTÜRÜ KAYNAKÇASI A Adalı, Kutlu, (2000) Nasrettin Hoca'dan Öyküler, Peyak Kültür Yayınları, Lefkoşa. Adalı, Kutlu (2000) Dağarcık. Lefkoşa. Işık Yayınları, 1997. 2. baskı: Lefkoşa. Adalı, Kutlu, Köy Raporları. KKTC Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Basın İrtibat Bürosu Yayınları 3. Lefkoşa. Adalı, Kutlu (1995) "İlk Karikatürcülerimizden: Rifat Efendiyi Anmak", "Yeni Düzen" Gazetesi, 19.12.1995, Lefkoşa. Adanır, Eralp (1997), Kıbrıslı Türklerde Müzik: Darülelhan ve 1955 – 1965 Müzik Toplulukları, Er Dörtrenk Matbaacılık Ltd., Lefkoşa. Adanır, Eralp (2005), “Kıbrıs Türk Ağıt Geleneğinde Müzikal Çeşitlilik”, Kıbatek - YDÜ XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni, Lefkoşa. Ahmet, Kemal (1973), Kıbrıs Türk Folkloru, İstanbul Üniversitesi Bitirme Tezi, İstanbul. Akalın, Şükrü Halûk(2003), “Diliyle, Edebiyatıyla, Kültürüyle Kıbrıs Türkü”. Türk Dili, nr.614, Şubat 2003. Ankara. Akalın, Şükrü Halûk (1998 ) “Saltuk-nâme'ye Göre XIII. Yüzyılda Kıbrıs ve Adalar”, II. Uluslar Arası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 24-26 Kasım 1998, Gazi Mağusa. Akar Metin (1998) “Kutup Osman Efendi Ve Kıbrıs’ta Bıraktığı İzler “I. Uluslararası Türk Dünyası Eren Ve Evliyaları Kongresi Bildirileri Ervak Yayınları Ss.29– 43. Ankara. Akar, Metin(2000) “Kıbrıs’ta İki Din Mensuplarınca Kutsal Sayılan, Ziyaret Edilen Mekânlar” II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir. Akar, Metin (2000) “Gazimağusa Kutup Osman Türbe Kitabesi ve Kitabe Metninin Problemleri” II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir. Akar, Rüştü (1987), “Halkbilimi Çalışmalarında Uluslararası İlişkilerin Yolu, Önemi”, V. Halkbilimi Sempozyumu, Lefkoşa. Akçam, Zeki (2002), “Dipkarpaz Köyü’nde Halk Meteorolojisi İle İlgili İnançlar Üzerine Bazı Tespitler, İnançlar Halk Hekimliği Kötü Sözler”, Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları, III. Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, s. 85 – 94. Gazimağusa.

 • 6

  Akçam, Zeki (2002) “Dipkarpaz Köyü’nde Halk Meteorolojisi İle İlgili İnançlar Üzerine Bazı Tespitler” İnançlar Halk Hekimliği Kötü Sözler . Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları III- Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları Ss.85-94. Gazimağusa. Akçam, Zeki (2007), Kıbrıs Türk Halkbilimi Bibliyografyası (1928-2002), İstanbul. Akengin Yahya (1999) “Kıbrıs Türk Kültürü’nden Şiir Dünyasına Yansımalar” İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi . Cilt III Türkçe Bildiriler Edebiyat- Sanat Daü Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları Ss.147-151. Gazimağusa.

  Akgün, Adnan, Meslekler Törenler Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları 2, DAÜ. Gazimağusa.

  Akilhoca, Fatma (2001), İstersem Güneşi Tutabilirim, DAÜ Basımevi, Mağusa. Akün, Erdinç (1987), Çocuk Oyunları, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Yayını, S. 87/3, Lefkoşa. Akün, Erdinç (1987), Tekerleme Çocuk Oyunları, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Yayını, S. 87/5, Lefkoşa. Akyıl, Mehmet (1985), Kıbrıs Batı Mesarya Köyleri Ağzı Ses ve Şekil Bilgisi, Hacettepe Üniversitesi Lisans Bitirme Tezi, Ankara. Alasya, Halil Fikret (1939), Kıbrıs Tarihi ve Belli Başlı Antikiteleri. Lefkoşa. Albrecht, Misli, (1994), Turkish Cypriot and Mediterranean Cookery, Havellia Publishing, London. Alicik, Hasan (1997), Kimlik Yabancılaşma Asimilasyon, Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa. Ali, Kemal M. (1967), Kıbrıs Klâvya (Alaniçi) Ağzı, DTCF Bitirme Tezi, Ankara. Ali, Nesim (1986), Kıbrıs Türk Edebiyatında Sosyal Konular.Lefkoşa. Ali, Zeki (1999), Sürüden Ayrılan Saman, Işık Kitabevi Yayınları, Lefkoşa. Alp, Konur (1966), Kıbrıs Anemonları, Lefkoşa. Alpay, Necmiye (1996), “Paradigmanın Gösterdikleri”, SOMBAHAR, S. 35, Mayıs-Haziran. Alptekin, Ali Berat- Saim Sakaoğlu (1985), “ Kıbrıs Türk Masalları” , Folklor ve Etnografya Araştırmaları, 1985, Anadolu Sanayi Yayınları, , s. 413. İstanbul Alptekin, A. Berat (1999), “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Anlatılan Hayvan Masalları Üzerine Bir Araştırma”, İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, C. IV Türkçe Bildiriler, Halkbilim – Çeşitli Konular, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, s. 43 – 61. Gazimağusa. Altan, Zekâi – Gülay Kaşer – Aydan Afşaroğlu – Emel Tel (1996), Unutulmaktan Korkuyorum. Gençlik Merkezi Yayını, Lefkoşa.

 • 7

  Altan, Zekâi (1987), “Kıbrıs Meyhane Kültürü”, V. Halkbilimi Sempozyumu, Lefkoşa. Altan, Zekai (2001), “Mezeler”, Halkbilimi Sempozyumları III, Lefkoşa. Altay, Hasan Şefik( 1971), Şiirlerle Kutsal Savaş ve Direnişimiz, Lefkoşa An, Ahmet (1987), “Kıbrıs Rum Toplumunda Yortular”, V. Halkbilimi Sempozyumu, Lefkoşa. An, Ahmet (1997), Kıbrıs’ta Türkçe Basılmış Kitaplar Listesi 1878-1997, KKTC MEKGSB Yayınları, 41., Lefkoşa. An, Ahmet (1999), Kıbrıs Türk Kültürü Üzerine Yazılar, Kıvılcım Yayınları – 5, Lefkoşa. Anıl, Engin (1987), Turunçlu’da Dünürcülük ve Düğün, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Yayını, S. 87/5, Lefkoşa. Anıl, Engin (2002) “Kıbrıs’a Halk Arasındaki İnançlar: Hayvanlarla İlgili Çeşitli İnanışlar İnançlar Halk Hekimliği Kötü Sözler”. Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları III. Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları Ss.73-85. Gazimağusa. Argunşah, Hülya (2000), “Kaytazzade Nazım’ın Şiirlerinde Sosyal Hayatla İlgili Unsurlar”, III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, s. 191 – 203. Gazimağusa. Argunşah, Hülya (2000),“Kaytazzade Nazım’ın Şiirlerinde Sosyal Hayatla İlgili Unsurlar”, III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 13-17 Kasım 2000, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. (Yayını: III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Dil – Edebiyat, C. 2, , s. 191-201.) Gazimağusa. Argunşah, Mustafa(2003), Yaşayan Kıbrıs Türk Ağzı. Türk Dili, nr.614, Şubat 2003. Ankara. Argunşah, Mustafa (2000), “Kıbrıs Ağzıyla İlgili Yayımlanmış Çalışmalara Eleştirel Bir Bakış”, III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 2. c., Gazimağusa. Arkan, Çiğdem (2002), “Kıbrıs Türk Halk Kültüründe Hava Tahminleri İle İlgili İnanışlar” İnançlar Halk Hekimliği Kötü Sözler . Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları III. Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları Ss.94-101. Gazimağusa. Arnaut, Tudora (2005). “Gagauz ve Kıbrıs Türk Öyküleri Arasında Üslûp ve Konu Açısından Karşılaştırmalı Analiz”, Kıbatek - YDÜ XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni, Lefkoşa. Artun, Erman (1996) “Adanalı Aşıkların Şiirlerinde Kıbrıs Barış Harekâtı”, KAD (Kıbrıs Araştırmaları Dergisi), C. 2, S. 4, 1996. Gazimağusa. Artun, Erman (1999), “Türkiye’de ve Kıbrıs’ta Mâni Söyleme Geleneğine Karşılaştırmalı Bir Bakış”, II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, c. IV, Türkçe Bildiriler, Halkbilim – Çeşitli Konular, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, s. 139 – 159. Gazimağusa.

 • 8

  Artun, Erman (2000), “Kıbrıs Yerel Fıkra Tipi: Kırk Bir Deliler”, 3. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri, 13-17 Kasım 2000, Gazimağusa . Asya, Arif Nihat (1976), Kıbrıs Rubaileri (3. Baskı), Kültür Bakanlığı Yayınları, Kültür Eserleri Dizisi: 7, Ankara. Ateşin, Hüseyin (1987), “Gelenek ve Modernizmin Kıskacında İnsan ve İnşa Edilmiş Çevre”, V. Halkbilimi Sempozyumu, Lefkoşa. Atılgan, Hilmi Elmas (1966), Baf Ağzı (Kıbrıs), DTCF Bitirme Tezi, Ankara. Atun, Suna, Kıbrıs Türk Edebiyatı’nda Öykü’nün 107 Yıllık Kronolojik-Antolojisi Tarihsel Süreç, Samtay Vakfı Yayını. Atun, Ata (2001), Excerpta Cypria’dan Magusa Yazıları (MÖ. 66- MS. 1772) Samtay vakfı yayını. Gazimağusa. Atun, Ata (2004), Kıbrıs’ın 2500 Yıllık Geçmişinde Tarihin Derinliklerinde Kaybolmuş Yer İsimleri Samtay Vakfı yayını. Gazimağusa. Atun, Ata (2004), Milat Öncesinden Günümüze Kıbrıs Tarihi.Samtay Vakfı yayını.Gazimağusa. Atun, Suna (2000), ”Kıbrıs Türk Milli Mücadele Tarihi’nde Toplumsal Moral Değere İki Örnek: Canbulat Radyosu ve Karga Mizah Dergisi” 10-14 Mayıs. 1V. Uluslararası Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya Türk Edebiyatları Sempozyumu. Struga. Atun, Suna ( 2000 ), “Kıbrıslı Türklerin Özgürlük Ve Direniş Mücadelesinde Mağusa Destanı Ve Şehitlerimiz” “Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan Özgürlük ve Direniş Mücadeleleri Sempozyumu. 11-15 Haziran, DAÜ. Gazimağusa. Atun, Suna (2000,) “Eğitim, Araştırma ve Yazınla Geçen Bir Ömürde Dr. Servet Sami Dedeçay” “III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi” 14-17 Kasım. DAÜ. Gazimağusa. Atun, Suna (2001) “Kıbrıs Türk Basın-Yazın ve Yayıncılığında Mürekkebi Kurumayan Bir Kalem : Hikmet Akif Mapolar” “V. Uluslararası Kıbatek Edebiyat Şöleni” 4-7 Haziran. Kazakistan. Atun, Suna (2001) “Çağdaş Çevre Ve Halk Sağlığı Bilincinde Öncü Bir İsim : Mehmet Aziz Bey” “İz Bırakan Kıbrıslı Türkler 2. Sempozyumu, 12-14 Kasım Daü. Gazimağusa. Atun, Suna (2002) “60’lı Yıllardan Günümüze Gazete ve Dergi Koleksiyonlarında Bir İsim : İlter Veziroğlu” III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 28-29 Kasım, DAÜ. Gazimağusa. Atun, Suna (2005), “İstiklal Gazetesinin Kıbrıs Türk Edebiyatına Katkıları”, Kıbatek-YDÜ XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni, Lefkoşa.

 • 9

  Atun, Suna - Bülent Fevzioğlu (2001)“Kıbrıs Türk Edebiyatında Öykü Yazın ve Yayımcılığı” Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi “Kıbatek Öykü Sempozyumu.Ankara. Atun, Suna - Bülent Fevzioğlu (2002) “Kıbrıs Türk Halk Kültüründe Geçmişten Günümüze Halk Hekimliği İnançlar Halk Hekimliği Kötü Sözler” Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları III. Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları Ss.39-61. Gazimağusa. Atun, Suna – Bülent Fevzioğlu (2002) “Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar ve Ağıtlar Üzerine Bilgiler – Belgeler – Araştırmalar”, C. 1. Atun, Suna - Bülent Fevzioğlu (2002) “Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı’nda Ağıt” “VI. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Şöleni”. 5-10 Haziran. Ukranya. Atun, Suna – Bülent Fevzioğlu,(2003) “Kıbrıs Türk Halk Kültüründe Geçmişten Günümüze Halk Hekimliği”, Folklor Edebiyat Dergisi, s. 36 – 2003/4.Ankara. Avkıran, Şerif (1970), Lefkoşa Ağzı, DTCF Lisans Bitirme Tezi, Ankara. Aydın, Ertuğrul (2005), “İbrahim Zeki Burdurlu’nun Kıbrıs Yılları ve Kıbrıs’la İlgili Kitaplarında Kıbrıs”, I. Burdur Sempozyumu, 16 Kasım 2005, Burdur. Aydın, Ertuğrul (2006), “Kuzey Kıbrıs’ta Geleneksel Tiyatro ve Tiyatro Geleneği”, LAÜ, VII. Lefke Edebiyat Buluşması, (20-21 Nisan 2006), Lefke. Aydın, Mustafa (1963), Kıbrıs Karpaz Ağzı, DTCF Lisans Tezi, Ankara. Aydın, Sami (1960), Kıbrıs Ağzı Üzerinde Bir Deneme, DTCF Lisans Bitirme Tezi, Ankara. Aydoğdu, Ahmet, (2005) Kıbrıs'ta Türk Nüfusu, Kendi Yayınları, , ISBN: 9759844311. İstanbul Aylanç, Mihrican (2004), Kıbrıs Türk Romanı Üzerinde Tematik Bir İnceleme, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı.Gazimağusa. Aysaygın, Mustafa (2002), “Kıbrıs Türk Halk Kültüründe Küfürler ve Kötü Sözler”, İnançlar Halk Hekimliği Kötü Sözler, Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları, III. Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, , s. 247 – 254. Gazimağusa. Azdın, Bekir (2002), “Kıbrıs’tan Çevreci Bir Aziz Geçti” İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu bildirileri, 12-14 Kasım 2002 Gazimağusa. Azmun, Yusuf (2006), “Halının Sunduğu Bazı Dil ve Müzik Kavramları”, LAÜ, VII. Lefke Edebiyat Buluşması, (20-21 Nisan 2006), Lefke.

 • 10

  B Bağışkan, Tuncer ,“Dünyada ve Kıbrıs Halkbiliminde Sihirli Bir Ot: Mandragora (Beşdamar Otu)”, Halkbilimi Sempozyumları III, Ankara. Bağışkan, Tuncer (1987), “Karşılaştırma Yöntemiyle Kıbrıslı Türk ve Rumların Ortak İnanç ve Uygulamaları”, V. Halkbilimi Sempozyumu, Lefkoşa. Bağışkan, Tuncer (1987), “Çocuk Yaşatmayan Kadınlarla İlgili İnanç Ve Sağaltma Uygulamaları”, V. Halkbilimi Sempozyumu, Lefkoşa. Bağışkan, Tuncer (1989), “Kıbrıs’ta Büyü Bozmaya Dayalı İnanç ve Uygulamalar”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Yayını, S. 89/2, Lefkoşa. Bağışkan, Tuncer (1989), “Kıbrıs Türk Folklorunda Sarılık Hastalığı”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Yayını , S. 89/3, Lefkoşa. Bağışkan, Tuncer (1991), “Kıbrıs Halkbiliminde Yemekli Adak Törenleri”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Dergisi, S. 91/2, Lefkoşa. Bağışkan, Tuncer (1997), Kıbrıs Türk Halkbiliminde Ölüm, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları, 36, Lefkoşa. Bağışkan, Tuncer (2001), “Dünyada ve Kıbrıs Halkbiliminde Isgarato ve Sağaltma Uygulamaları”, Halkbilimi Sempozyumları III, Lefkoşa. Bağışkan, Tuncer (2004), “Kıbrıs’ın Uzak ve Yakın Geçmişinde Model Adaklara Dayalı İnanç ve Uygulamalar”, Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri, Tüksev Yayınları, s. 189-227. Ankara. Bağışkan, Tuncer (1997- 2. baskı: 2005), Kıbrıs’ta Osmanlı-Türk Eserleri. MEB yayınları. Lefkoşa. Bağışkan, Tuncer (2006), “Kıbrıs’ta ‘Göz Dutması’na Dayalı İnanç ve Uygulamalar”, LAÜ, VII. Lefke Edebiyat Buluşması (20-21 Nisan 2006), Lefke. Bali, Muhan (1996), “Atatürk Üniversitesi’nde Kıbrıs Türk Kültürü ile İlgili Olarak Yapılan Çalışmalar”, KAD, C. 2, s. 4. Gazimağusa. Baran, Sevim (1993), İki Halkın Hikayesi. Barışsever, Mehmet (2002) “Kıbrıs’ta Halk Sağlığı Alanında Bir Öncü: Mehmet Aziz” İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu bildirileri, 12-14 Kasım 2002, Gazimağusa.

 • 11

  Batislam, Dilek (2000), “Kıbrıslı Şair Kaytazzade Mehmet Nazım Efendi’nin Mersiyeleri Üzerine bir İnceleme”, III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 13-17 Kasım 2000. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa. Batkan, Narin Ağa(2000), Kıbrıs Baf ve Limasol Göçmenlerinin Ağzı, Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Baturay, Ali (2002), Kıbrıs’a Özgü Yılanlar, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Yayını, S. 50, Lefkoşa. Bayırlı, Ayşe (1997), Kıbrıs Halk Edebiyatından Örnekler, Selçuk Üniversitesi, Lisans Bitirme Tezi, Konya. Bayraktar, Kadriye (1984), KKTC Kuruova Köyü, Köy Monografisi, İnönü Üniversitesi, Lisans Tezi, Malatya. Bedevi, Vergi (1978) Tarih Boyunca Kıbrıs Anadolu İlişkilerine Bakış, Lefkoşa. Belevi, Hatice (1970), Lefkoşa Türk Folkloru, Ankara Üniversitesi, Lisans Bitirme Tezi, Ankara. Beratlı, Nazım (1991) Kıbrıslı Türklerin Tarihi (1-2-3), İnceleme-Araştırma Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa. Bergil, Suat (1993), “Kıbrıs’ta Ahilik Kökenli Etkinliklerin İzlenmesi İçin Elimizdeki Birkaç Nottan Çıkış”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Dergisi, S. 93/3. Lefkoşa. Beyatlı, Nazım, Kıbrıslı Türk Kimliğinin Oluşması, Işık Yayınevi, Lefkoşa. Bilsel, Ayhan (Editör), “İnançlar, Halk Hekimliği, Kötü Sözler”, Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları III, DAÜ, III. Kıbrıs Türk Halk Kültürü Kollokyumu.Gazimağusa. Birinci Kıbrıs Türk Halk Mutfağı ve El Sanatları Kolokyumu Bildirileri, Gazimağusa, 21-22 Mayıs 1998, Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, Gazimağusa. Birinci, Mehmet (1988), “Kıbrıs Halk Müziğinin Temel Özellikleri”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Dergisi, S. 88/1, Lefkoşa. Birinci, Mehmet (1992), “Geleneksel ve Ulusal Kültür”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Dergisi, S. 92/3, Lefkoşa. Bozkurt, İsmail (1998), “Kıbrıs Türklerinde Köroğlu’ndan Yansımalar”, Bolu’da Halk Kültürü Ve Köroğlu Uluslararası Sempozyumu Bildirileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları, s.196-212. Bolu. Bozkurt, İsmail (1998), “Kıbrıs Türkleri’nde İngiliz Sömürge Yönetimi’ne Karşı Destanlarla Direnme”, KAD, C. 4, S. 1.Gazimağusa. Bozkurt İsmail (2001) “Atatürk Ve Kıbrıs Türk Kültürü” I. Uluslararası Atatürk Ve Türk Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları. Ss.41-53. Ankara.

 • 12

  Bozkurt, İsmail – Fedora Arnaut, (2001), Yeniboğaziçi Halk Kültürü, Doğu Akdeniz Üniversitesi. (2001 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Kıbrıs Türk Halk Kültürünü Araştırma Kulübü üyesi öğrencilerinin Yeniboğaziçi’nde yaptıkları alan araştırmalarından elde ettikleri sonuçları içeriyor.) Gazimağusa. Bozkurt, İsmail (2002), “Kıbrıs Türk Halk İnançlarında Şaman İzleri”, İnançlar, Halk Hekimliği, Kötü Sözler, Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, s. 1-7. Gazimağusa. Bozkurt, İsmail (2006), “Bir Alan Çalışması Ürünü / Yeniboğaziçi Halk Kültürü,” LAÜ, VII. Lefke Edebiyat Buluşması (20-21 Nisan 2006), Lefke. Bozkurt, İsmail (1996), “Kıbrıs Türk Edebiyatında Roman”, KAD, C. 2, S. 3. Gazimağusa. Bozkurt, Orkun (1996), İnsan Mı Maymun Mu?, Mizah-Öykü, Ateş Matbaası, Lefkoşa. Bozyiğit, A. Esat (1999), “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sokak Adları”, Lefkoşa ve Gazimağusa İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, C. IV, Türkçe Bildiriler, Halkbilim – Çeşitli Konular, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, , s.271-283. Gazimağusa. Bulunç, Hasan (1997), “Bilmeceler”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Yayını , S. 45, Lefkoşa. Burağan, Altay (2005), “Akdeniz Temasının Kıbrıs Türk Şiirindeki Yeri”, Kıbatek-YDÜ XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni, Lefkoşa. Burdurlu, İbrahim Zeki (1959) Günaydın Yavru Kıbrıs, Lefkoşa.

 • 13

  C Cahit, Neriman (2001), Eski Lefkoşa Kahveleri ve Kahve Kültürü, Şadi Kültür Yayınları, Lefkoşa. Caner, Reha (1996), “Kıbrıs Türkçesi, Ölçünlü Türkçe ve Eğitim”, Söylem, I, s. 4. Lefkoşa. Cantaş, Yıltan (1979), Kıbrıs Lefkoşa, Ortaköy ve Gönyeli Ağzı Dil ve Gramer Hususiyetleri, İstanbul Üniversitesi, Lisans Bitirme Tezi, İstanbul. Celil, Osman (1971), Kıbrıs Mağusa Halk Edebiyatları Örnekleri, Atatürk Üniversitesi Lisans Bitirme Tezi, Erzurum, 1971. Coşan, Oğuz (2006), “Mübârekî”, LAÜ, VII. Lefke Edebiyat Buluşması (20-21 Nisan 2006), Lefke.

 • 14

  Ç Çakır, Ahmet (1997), “KKTC Halkoyunları Üzerine Bazı Düşünceler”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Dergisi, s. 45, Lefkoşa. Çakmak, Hüseyin 1992) "Kıbrıs Türk Mizah ve Karikatür Sanatının Kısa Bir Tarihçesi", "Çorum Haber" Gazetesi, 29 Temmuz-1 Ağustos, Çorum. Çakmak, Hüseyin (1993) "Kıbrıslı Türklerin Yayımladığı Karikatür-Mizah Dergileri ve Gazeteleri", "Alternatif Yazın" Dergisi, No:3, Eylül-Ekim, Lefkoşa. Çakmak, Hüseyin (1994) "Kıbrıslı Türk Karikatürcülerinin Yayımladığı Karikatür ve Çizgi Roman Albümleri", "Alternetif Yazın" Dergisi, No:5, Ocak-Şubat, Lefkoşa. Çakmak, Hüseyin (1996), "Kıbrıs Türk Mizahının Kısa Bir Özeti", "Mizahi Çizgiler ve Öyküler Albümü", Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği-Işık Kitabevi Yay., Lefkoşa. Çakmak, Hüseyin (2001), Gapellari Hüseyin Dayı, Lefkoşa. Çakmak, Hüseyin (2005) Kıbrıs Türk Müzik Tarihinden Kesitler, Samtay Vakfı yayını.2005 Yılı Araştırma Kitap Ödülü. Gazimağusa. Çelebi, Nazmiye (2002), Kıbrıs Ağzında Soru Tümcelerinde Ezgi, DAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisans Tezi, Gazimağusa. Çelik, Ali: Tarihte Kıbrıs ve Hala Sultan. Işık Yayınları 48. Lefkoşa. Çevikel, Nuri (2000) “Kıbrıs’ta Değirmenlik Nahiyesi Balıkesir Karyesi ve Kirovazo bint-i Yorgi ve Mustafa bin Mahmud Olayı (1214/1799) Hakkında Bazı Değerlendirmeler” II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu 31 Mayıs - 02 Haziran 2000 bildirileri. Balıkesir. Çevikel, Nuri Çevikel (2001), “Osmanlı Dönemi Kıbrıs Türk Tababetine Giriş” Kıbrıs’ta İz Bırakmış Türkler Sempozyumu. DAÜ. Gazimağusa. Çeliker, Dervişe (2007), Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türk İşlemeleri, Lefkoşa. Çınar, Havva (2002) “Kıbrıs Türk Halk Kültüründe Gaipten Gelen Sesler Ve Rüdaya Malum Olma İle İlgili İnanışlar İnançlar” Halk Hekimliği- Kötü Sözler. Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları III. Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları Ss.126-133. Gazimağusa. Çinkayalar, Erbil (1990), Kıbrıs Türk Halk Oyunları, K.K.T.C. Millî Eğitim ve Kültür Yayını. Lefkoşa. Çobanoğlu, Özkul (1996), "Kıbrıs ve Türkiye Arasında Halk İnançlarında Süreklilik Bağlamında Memoratlar" Journal for Cypriot Studies, C. 2, S. 4, s.335-342.Lefkoşa.

 • 15

  Çobanoğlu, Özkul (1998), "Uygulamalı Halkbilimi ve Halkhayatı Çalışmaları Açısından Gazimağusa Kültür Turizmi Üzerine Öneriler", Gazimağusa Sempozyumu 98 Bildirileri, Doğu Akdeniz Üniversitesi, s. 263-267. Gazimağusa. Çobanoğlu, Özkul (1998), “Adalar Türklüğü Folkloru: Kıbrıs ile Midilli, Girit, Sakız, İstanköy ve Rodos Türkleri’nin Folklorundaki Yapısal ve İşlevsel Ortaklıklar Üzerine Tespitler”, I. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu Bildirileri, (Y. haz. İ. Bozkurt ve A. Dağlı), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, , s.101-114. Gazimağusa. Çobanoğlu, Özkul (1999), "Yeni Osmanlılar Tarihi ve Kıbrıs Adası Bağlamında: Namık Kemal", Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri, (Y. haz. M. Akar) DAÜ, s.75-82. Gazimağusa. Çobanoğlu, Özkul (1999), "Kıbrıs Türk Halk Kültüründe Halk Kahramanı Kalıbı ve Sosyo-Psikolojik İşlevleri", II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri, Türkçe Bildiriler-Halkbilim-Çeşitli Konular, DAÜ, c. IV, (Y.Haz. İ. Bozkurt, M. Kansu),: DAÜ Basımevi s. 227-238. Gazimağusa. Çobanoğlu, Özkul (1999), "Kıbrıs Türk Halk Kültüründe Atatürk Sevgisi ve Devrimlerinin Yayılması Üzerine Tespitler", Millî Folklor, C. 6, S. 44, s. 5-12. Ankara. Çobanoğlu, Özkul (1999), "Günümüz Halkbilimi Paradigmaları Perspektifinden Kıbrıs Türk Mutfağı ve El Sanatları Araştırmaları İçin Yeni Ufuklar", I. Kıbrıs Türk Halk Mutfağı ve El Sanatları Kolokyumu Bildirileri, (Y.haz. M. Akar), Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Türk Halk Kültürünü Araştırma Kulubü Yayınları, s. 1-8. Çobanoğlu, Özkul (2000), "Osmanlı İskân Siyasetiyle Adalar Türklüğü'nün Akıbeti Bağlamında Dağ Köyleri ve Kıbrıs Türklerinin Devam Etmekte Olan Millî Mücadelesi", Rauf Denktaş'a Armağan (Haz. Y. Cumalioğlu ve E. Cihangir), Turan Kültür Vakfı Yayınları, s. 91-105. Ankara. Çobanoğlu, Özkul (2000), "Kıbrıs Türk Halk Kültürü Araştırmaları Tarihçesi", Doğu Akdeniz Türkoloji Dergisi, S. 2, Gazimağusa. Çobanoğlu, Özkul (2000), "Akdeniz Konsepti Bağlamında Kıbrıs Türk Halk Kültürünün Temel Özellik Belirleyici Dinamikleri Üzerine Tespitler", III. Kıbrıs Kongresi Bildirileri. Gazimağusa.

 • 16

  D Dağlı, Ayşen (1998), “Masallar Kimindir, Kimler Ne Anlatır?” Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Dergisi, s.46, Lefkoşa. Dağlı, Uğur Ulaş – Fatma İlkin (2001), Sessiz Adanın Sesli Kültürü, Koruçam – Maronit, Sipahi – Kıbrıslı Rum, Hisarköy Kıbrıslı Türk, Işık Kitabevi Yayınları, Lefkoşa. Debeş, Taçgeg (1989), “Kıbrıs’tan Bir Pulya”, II. Milletlerarası Yemek Kongresi Bildirileri, Konya Kültür ve Turizm Vakfı Yayını, , s.113-1 Ankara. Debeş, Taçgeg (1998) “Eralp Adanır’ın Kıbrıslı Türklerde Müzik Adlı Eserinin Düşündürdükleri” KAD, c.4 s.3. Gazimağusa. Debeş, Taçgeg, “Kuzey Kıbrıs’ın Dünya Mutfağına Sunuşu: Lalangı”. Cypnet.co.uk’tan. Dedeçay, Servet Sami (1991), Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere Ait Kütüphane ve Kitabevleri, Özel Türk Üniversitesi Yayını, Lefkoşa. Dedeçay, Servet Sami (1987), Kıbrıslı Türkler Tarafından veya Kıbrıslı Türkler Hakkında Türkçe veya Yabancı dillerde Yayınlanmış Kitablar. Gelişim Ofset. Lefkoşa. Deliceırmak, Orbay (1989), Süleyman Uluçamgil Bütün Eserleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı. Lefkoşa. Deliceırmak, Orbay (1994), Leyla ile Köroğlu, Sultan Matbaacılık, Lefkoşa. Demir, Nurettin (2002) “Kıbrıs Ağızları Üzerine Notlar”. Scolarly depth and accuracy. A Festschrift to Lars Johanson. Lars Johanson Armağanı. 100-110. Ankara. Demir, Nurettin (2003) “Kıbrıs Ağızları Üzerine Çeşitlemeler”. Türk Dili 614/Şubat 2003, Ankara. Demir, Nurettin (2005) “Kıbrıs Ağızlarında İstek Eki Almış Cümleler.” V. Uluslararası Türk Dil Kurultayı I. 725-729. Ankara. Demir, Nurettin (2005) “Kıbrıs Ağızlarında –mış Ekinin Durumu”, Türk Dili ve Kültürünün Eski Dönemleri – Tarihi Gelişme Çizgisi – Kıbrıs’a Ulaşması – Bugünkü Durumu”, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne. Demirağ, Fikret (1996), “Kıbrıslı Türk Şiirinde Artık Derin Sulara Yol Almanın Zamanı”, Sombahar, S. 35 Mayıs-Haziran. İstanbul. Demirağ, Fikret (1996), Hüzün Ana (şiir), Galeri Kültür Yayıncılık, Lefkoşa. Demirağ, Fikret 1997) Eros’un Oku. Hera Şiir Kitaplığı. Demirağ, Fikret (1999) Ada’mın Sahilinde. Dünya Yayıncılık. İstanbul.

 • 17

  Demirağ, Fikret, Şu Müthiş Savaş Yılları.Galeri Kültür Yayınları.İstanbul. Demiryürek, Meral ( 2002) “108 Yıl Önce Kıbrıs Türk Basını: Kıbrıs Gazetesi” Toplumsal Tarih Dergisi, Temmuz. Demiryürek, Meral (2002) “Yaşasın Cumhuriyet, (1929-30 Yıllarında Kıbrıs'ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları)”, Kıbrıs Gazetesi, 29 Ekim. Lefkoşa. Demiryürek, Meral (2003), “Bir Kıbrıs Türk Aydını: Hamid Orundalı”, Kıbrıs Gazetesi, 23 Ocak 2003.Lefkoşa. Demiryürek, Meral (2003) “Ankebut ve Millî Mücadele”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4 Sayı: 2 Aralık. Eskişehir. Demiryürek, Meral (2003), “1897 Türk-Yunan Savaşı'nın Servet-i Fünun ve Kokonoz-Akbaba Gazetelerine Yansımaları”, Lefke Edebiyat Buluşması, 9 Mayıs. Lefke. Denktaş, Rauf. R. (1996) Karkot Deresi, Kıbrıslı Yayınları. İstanbul. Destina, M. Celâl (1971), Kıbrıs Pile Köyü Folkloru, Ankara Üniversitesi DTCF Bitirme Tezi, Ankara. Dimiler, Sertaç (1984), Kıbrıs Ağızları Üzerine Bir Çalışma, Ankara Üniversitesi DTCF Lisans Tezi, Ankara. Direktör, Şevket (1995), Kıbrıs Türk Mutfağı, Güneş Ofset, Lefkoşa. Dölek, Fatih – İlker Dölek (1992), Kıbrıs Türk Halk Müziği, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Lefkoşa. Duman, Musa (1999), “Kıbrıs Ağzı Üzerine Bazı Notlar”, İlmî Araştırmalar 8, s. 15-130. İstanbul Duman, Musa (2000), “Kıbrıs Ağzının Morfolojik Kaynakları: +cık Küçültme Ekinin Kullanımı”, III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, C. 2, Gazimağusa. Duman, Musa (2003) “Kıbrıs ile Anadolu Arasındaki Fark”, Türk Dili, Nisan, sy. 616, TDK Yayınları, s. 386-393. Ankara. Durbilmez, Bayram (1999), “Kayserili Halk Şâirlerinin Şiirlerinde Kıbrıs”, (Geçit Yayınevi), Küçük Boy, s. 158. Kayseri. Durbilmez, Bayram (2000), “Tarihi Olay-Edebi Metin İlişkileri Bağlamında Kıbrıs Konulu Âşık Tarzı Şiirler Üzerine Bir Değerlendirme”, III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, s. 87-107. Gazimağusa. Duymaz, Ali (1999), “Kıbrıs Türk Tekerlemelerinin Türk Dünyası Tekerlemeleri ile Yapı ve Anlam Bakımından Karşılaştırılması”, II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, C. IV,

 • 18

  Türkçe Bildiriler, Halkbilim – Çeşitli Konular, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, s.165-177. Gazimağusa. Duymaz, Ali, “ Kıbrıs Türk Folklorunda Oyunlaşan Bir Denizcilik Töreni: Gemi Kaldırma”, III. Uluslar Arası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Gazimagusa. Duymaz, Ali (1999), “Türkiye, Kıbrıs ve Balkanlar Türk Halk Edebiyatında Sihir/Büyü Şiirleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Folklor/Edebiyat, 1999/4, S. 20, s. 31-44.Ankara. E

 • 19

  Ekendal, Aytün (1987), “Düğünlerimiz”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Yayını, s. 87/5, Lefkoşa. Eker, Gülin Öğüt (1999), “Türk Kültürü İçinde Kıbrıs Düğün Geleneğinin Değerlendirilmesi”, II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, C. IV, Türkçe Bildiriler, Halkbilim-Çeşitli Konular, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, s.107-121. Gazimağusa Engin, Arın (1975) Yükseliş Savaşımızda Kıbrıs Destanı. Atatürkçülük Kültür Yayınları. 32. Erden, Ş. ( 2006), “Kuklaların Eğitimdeki Yeri ve Yapımı”, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kıbrıs Türk Halk Kültürünü Araştırma Kulübü (KTHAK), 11.05.2006, Gazimağusa. Erdengiz, Ahmet (1992), “17. yy.’da Kıbrıs Türkleri Arasında Kullanılan İsimler”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Dergisi, S. 93/2, Lefkoşa. Erdengiz, Ahmet (1993), “Kıbrıs Türklerinin Kökeni ve Tarihi Süreç İçerisinde Kıbrıslı Türk Toplumunun Oluşumu”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Dergisi, S. 93/1, Lefkoşa. Erdengiz, Ahmet (1995), “Bir Lefkoşa Masalı ve Eski Lefkoşa Hakkında Bazı Saptamalar”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Dergisi, 95/3, Lefkoşa. Erdengiz, Ahmet (2002), “17. Yüzyıl Osmanlı Kayıtlarına Göre Kıbrıs’ta Kullanılan Ev Eşyaları ve Kişisel Eşyalar”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Yayını , S. 50, Lefkoşa. Erdengiz, Ahmet (2002), “Hala Sultan: Yüzyılların Ötesinden Gizemli Bir Ses”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Yayını , S. 50, Lefkoşa. Eren, Hasan (1964), “Kıbrıs’ta Türkler ve Türk Dili”, DTCF Türkoloji Dergisi, c.1, S. 1, Ankara. Eren, Hasan (1971), “Kıbrıs Ağzının Kökeni”, Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi, Türk Heyeti Tebliğleri, Ankara. Erdim, Murat (1992), “Halk Yapı Sanatı ve Maddi Kültür Çalışmalarına Toplu Bakış”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Dergisi, S. 92/1, Lefkoşa. Ergun, Sami (1966), Larnaka Ağzı, Ankara Üniversitesi DTCF Bitirme Tezi, Ankara. Erkmen, Gülçin (1987), “Anılarda Yağmur Duası”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Dergisi, S. 87/1, Lefkoşa. Erkmen, Gülçin (1987), “Mağusa ve Karpaz’da Düğünler”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Yayını, S. 88/3, Lefkoşa. Ersavaş, Fahri (1965) Kıbrıs Şiirleri Antolojisi (2. Baskı), 303 S, Yağmur Yayınları: 21, Şiirler. Lefkoşa.

 • 20

  Ersavaş, Fahri (2003), “Kıbrıs’ın Bitmeyen Çilesi”, TDK Kıbrıs Türk Kültürü Dosyası. Türk Dili, nr.614, Şubat 2003. Ankara. Ersoy, Ruhi (2006), “Gelenek, Değişim ve Kıbrıs’ta Türk Kimliği”, LAÜ, VII. Lefke Edebiyat Buluşması (20-21 Nisan 2006), Lefke. Erten, Öcal – Hasan Bulunç (1986), “Kıbrıs’ta Horoz Güreşleri”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Yayını, S. 1, Lefkoşa. Erten, Öcal (2001), “Hisarköy (Gambilli) Eğlenceleri Üzerine Bir Araştırma”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Dergisi, S. 49, Lefkoşa. Ertuğ, Mehmet (1993), Geleneksel Kıbrıs Türk Tiyatrosu, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı. (Genişletilmiş 2. baskı: 2007) Lefkoşa. Ertuğ, Mehmet (1997), “Karagöz’ün Kıbrıs Sosyal Yaşamına Etkileri”, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi - Halk Müziği, Oyun, Tiyatro, Eğlence, Seksiyon Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 149-153. Ankara. Ertuğ, Mehmet (2001), “Gocoloz”, Halkbilimi Sempozyumları III, Lefkoşa. Ertuğ, Mehmet (2002), Bit Hanım, Pire Kadın, Ertuğ Yayınları, Lefkoşa. Ertuğ, Mehmet (2004), “Kıbrıs’ta Meddahlık” Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslararası Sempozyumu. Gazi Üniversitesi. 25- 27 Kasım. Ankara. Engin, Soner (2002), “Kıbrıs’ta Kimlik ve İnsan”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Yayını, S. 50, Lefkoşa.

 • 21

  F Faiz, Muharrem (1987), “Geleneksel El Sanatlarımızdan Lefkara İşi”, V. Halkbilimi Sempozyumu. Lefkoşa. Faiz, Muharrem (1996), Kültür ve Yabancılaşma= Lefkara İşleri Üzerinde Bir Araştırma, 2. Baskı, İstanbul. Fedai, Harid (1986) "Kıbrıs Türk Basınında Mizah ve Yergi", Yeni Kıbrıs Dergisi, No:2-3-4-5, Kasım, 1986-Şubat 1987. Lefkoşa. Fedai, Harid (1986), Kıbrıs’ta Masum Millet Olayı. Fedai, Harid (1987), “Kıbrıslı Âşık Kenzi”, III. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri, Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları, s. 157-165. Eskişehir. Fedai, Harid (1988), “Kıbrıslı Aşık Kenzi’nin Destanları”, I.Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi Bildirileri, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, s.103-129. Fedai, Harid (1987) Kıbrıs Müftüsü Hilmi Efendi- Şiirler. Lefkoşa. Fedai, Harid (1988), “Kıbrıslı Âşık Kenzi’nin Naatleri, Medhiyeleri, Söylediği Tarihleri ve Mersiyesi”, I. Mersin Milli Kültür ve Eğitim Sempozyumu Bildirileri, Mersin Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Yayınları, s.126-133. Ankara. Fedai, Harid (1989), Kıbrıslı Aşık Kenzi Divanı I.KTB yayınları.Ankara. Fedai, Harid (1993), Kıbrıslı Aşık Kenzi Divanı II. KTB yayınları. Ankara. Fedai, Harid (1993), Kıbrıslı Aşık Kenzi Divanı III. KTB yayınları. Ankara. Fedai, Harid (1991), Kıbrıs Tarihçesi. Fedai, Harid - Bekir Azgın (1993) Ruh-i Mecruh-Şiirler-Kaytazzade Nazım Efendi. Fedai, Harid (1996), “Kıbrıs’ta Halk Hekimliği Üzerine Bazı Tespitler”, III. Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kongresi Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, , s.287-295. Ankara. Fedai, Harid (1997), Kıbrıs Türk Edebiyatı, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 9, Ankara. Fedai, Harid (1997) Koza- Şiirler. Lefkoşa. Fedai, Harid (1997), Fethiyye-i Cezire-i Kıbrıs. KTB Yayınları; Orta ve Yakın Doğu Tarihi, Osmanlı Tarihi 1300-1600; Ankara. Fedai, Harid - Fuat Memduh, (1997), Adsız Kitap. Fedai, Harid (1997), Kıbrıs Sanayi Mektebi. KKTC Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları; Orta ve Yakın Doğu Tarihi; Ankara.

 • 22

  Fedai, Harid - Mustafa Haşim Altan (1997), Lefkoşa Mevlevihanesi, KKTC MEKGSB, Lefkoşa. Fedai, Harid (1997), “Kıbrıs Türk Yazın Kültürüne Evrimsel Bir Bakış”, KAD, C. 3, S. 3. Gazimağusa. Fedaî, Harid (1997) “Tesalya Savaşına Dair Bir Destan”. Balıkesir Üniversitesi I.Halkbilimi Bilgi Şöleni Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ss.108-128. Ankara. Fedai, Harid (1998), “Kıbrıs Türkleri’nin Kültürel İlişkilerinin Tarihi”, KAD. C. 4, S. 2. Gazimağusa. Fedai, Harid 1(998) “Taşbaskısı Bir ‘Hikâye-i Köroğlu’ Üzerine Notlar” Bolu’da Halk Kültürü Ve Köroğlu Uluslararası Sempozyumu Bildirileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları Ss.169-196. Bolu. Fedai, Harid (1999) ”Yazma Bir Aşık Garip Hikayesi Üzerine Notlar”III. Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildiriler Adana Valiliği Yayınları Ss.286-344. Adana. Fedai, Harid -Hazırlayan- (1999), Kıbrıs Tarihi - Ziver Bey. KKTC, MEB yayını. Lefkoşa. Fedai Harid (2001) “ İstiklal Harbi Yıllarında Bir Dergi: İrşâd”. I. Uluslararası Atatürk Ve Türk Halk Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ss.113-129.Ankara. Fedai, Harid (2002), “Son Çeyrek Yüzyılda Kıbrıs’ta Yer Alan Türk Halk Kültürü Çalışmaları”, VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Son Elli Yılda Türkiye Dışındaki Türk Halk Kültürü Çalışmaları Seksiyon Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, s.78-124 Fedai, Harid (2002), “Kıbrıs'a Özgü Sayılabilecek Yemek, Çorba ve Tatlı Türlerinden Bazılarının Tanıtılması”, Kıbrıs Türk Kültürü, Bildiriler-I, s. 281-289. Ankara. Fedai, Harid (2003), “Sivaslı Âşık Ali İzzet Özkan’ın Karslı Âşık Dursun Cevlânî ile Kıbrıs’a Gelişleri”, Kıbrıs Türk Kültürü Bildirileri II, Eren Yayıncılık, s.325-334. İstanbul. Fedai, Harid (2003), Handî Divanı- Gazeller. ISBN 9757622958. İstanbul. Fedai, Harid (2003), Kıbrıs Türk Kültürü- Bildiriler II, Ankara. Fedai Harid (2003) “İki Destan” Kıbrıs Türk Kültürü Bildiriler II. Eren Yayıncılık Ss.1-33. İstanbul Fedai Harid (2003) “Reşîdî’nin Destanları” Kıbrıs Türk Kültürü Bildiriler II .Eren Yayıncılık Ss.53-76. İstanbul. Fedai, Harid (2003) “Vehhâbi İsyanı Üzerine İki Destan”. Kıbrıs Türk Kültürü Bildiriler II .Eren Yayıncılık. Ss.41-53. İstanbul. Fedai, Harid (2004) Yadigâr-ı Muhabbet. Kaytaz-zade Mehmed Nazım; Hazırlayan: Harid Fedai. Akdeniz Haber Ajansı Yayınları; Türkçe Sözlükler; Lefkoşa.

 • 23

  Fedai, Harid (2005), Kıbrıs Türk Kültürü-Makaleler I, SAMTAY Yayınları, Gazimağusa. Fehmi, Hasan, “Güneyde Kalan Değerlerimiz”. Lefkoşa. Fevzi, Hasan Sarper (1981), Kıbrıs Ağzı = Çatoz, Kalavaç, Kazafana, Kırnı, İstanbul Üniversitesi, Lisans Bitirme Tezi, İstanbul. Fevzioğlu, Bülent – Suna Atun (2001), “Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar ve Ağıtlar Üzerine Bilgiler, Belgeler, Araştırmalar”, Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı Yayınları, Tür: Folklor, s. 308. Gazimağusa. Fevzioğlu, Bülent – Suna Atun (2001), “Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar ve Ağıtlar Üzerine Bilgiler – Belgeler – Araştırmalar”, C. 1, Samtay Vakfı Yayınları, Türk Halk Edebiyatı, Yakın Doğu Tarihi, Halk Edebiyatı, Ortadoğu-Asya, Ankara. Fevzioğlu, Bülent – Suna Atun (2002), “Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar ve Ağıtlar Üzerine Bilgiler – Belgeler – Araştırmalar”, C. 2, Samtay Vakfı Yayınları, Türk Halk Edebiyatı, Yakın Doğu Tarihi, Ortadoğu-Asya, Halk Edebiyatı, Ankara. Fevzioğlu, Bülent – Suna Atun (2004), “Kıbrıs Türk Edebiyatı'nda Öykü'nün 107 Yıllık Kronolojik – Antolojik Tarihsel Süreci”, Samtay Vakfı Yayınları, Türk Edebiyatı, Yakın Doğu Tarihi, Ortadoğu-Asya, Türk Edebiyatı, Lefkoşa. Fevzioğlu, Bülent (2005), “Kıbrıslı Türklerde Taş Plaktan Compakdiske”, Kıbatek-YDÜ XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni, Lefkoşa. Fikretoğlu, Ozan (1990), “Toplumsal Psikoloji Perspektifinde Kültür ve Kültür Değerleri”, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı. Lefkoşa. G

 • 24

  Gariboğlu, Celil (1999), “Kıbrıs - Azerbaycan Folklor İlişkileri ve Ortak Türk Kültürü”. II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, C. IV, Türkçe Bildiriler – Halkbilim – Çeşitli Konular, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, , s. 61-75. Gazimağusa. Gazioglu, Ahmet C., The Turks in Cyprus: A Province of the Ottoman Empire, (1571-1878), CYREP, Nicosia. Gazioğlu, Ahmet (1960) İngiliz İdaresinde Kıbrıs . İstanbul. Gazioğlu, Ahmet (1975) Kıbrısta Aşk ve Savaş, 2. baskı Efes Yayınları. Gelen, Nazemin M (1980), Hasan Bulliler: Bir Devrin Efsane Kahramanları, Lefkoşa. Genç, İlhan “Kıbrıs Lefkoşe Mevlevihanesi’nde Yetişmiş Mevlevi Divan Şairleri”, II.Uluslar arası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 24-27 Kasım 1998, Doğu Akdeniz Üniversitesi, , Gazimagusa. Genç, İlhan “Divan Edebiyatında Bir Şiir Adası: Kıbrıs”, III.Uluslar arası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 13-17 Kasım 2000, Eastern Mediterranean University, Gazimagusa,. Genç, Reşat (1991): “Anadolu ve Kıbrıs’ın Müşterek Kültür Değerlerinin Kaynakları”, Kıbrıs’ın Dünü-Bugünü Uluslar arası Sempozyumu. (Gazi Magosa 28 Ekim–2 Kasım 1991), K.K.T.C. Doğu Akdeniz Ü. ve T.C. Van Yüzüncü Yıl Ü. Rektörlükleri Yayınları, 1993, s. 207-213. Ankara. Giritli, Fatoş (2002), “Kıbrıs Türk Halk Dansları Çalışmalarının 29. Yılına Girerken”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Yayını , S. 50, Lefkoşa. Gökbulut, Burak (2005), “Hasan Bulliler (Hasan Bulliler Destanı) ile Seyit Noçi (Seyit Noçi Destanı) Destan Kahramanlarının Tip Yönünden Karşılaştırılması”, Kıbatek-YDÜ, XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni, Lefkoşa. Gökçeoğlu, Mustafa (1987), “Kıbrıs Atasözleri ve Deyimlerinin Bazı Nitelikleri ve Yapıları”, V. Halkbilimi Sempozyumu, Lefkoşa. Gökçeoğlu, Mustafa (1988), Tezler Sözler, Gençlik Merkezi, Lefkoşa. Gökçeoğlu, Mustafa (1992), Kıbrıs Halk Fıkraları, Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa. Gökçeoğlu, Mustafa (1993), Aynalı’nın Okuduğu Şiirler, Gökçe Yayınları, Lefkoşa. Gökçeoğlu, Mustafa (1997), Bir Varmış Bir Yokmuş, Er Reklam Yayını, Lefkoşa. Gökçeoğlu, Mustafa- B. Mertan- R.Atakan Cihan Şah (1997), “Kıbrıs ve Türkiye Esnaf Destanlarının Karşılaştırılmaları”.Gökçeoğlu Yay. (Bildiri sunumu: II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu- 31 Mayıs- 2 Haziran 2000) Lefkoşa.

 • 25

  Gökçeoğlu, Mustafa (1999), Bilmecelerimiz: Kıbrıs Türk Halkbilimi, Bilmece, Bulmaca, Lügaz, Muamma, Gençlik Merkezi Yayını, Lefkoşa. Gökçeoğlu, Mustafa (2000), “Kıbrıs’taki Lâedri ve Ölçülü Sözler”, III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, , s. 47 – 65. Gazimağusa. Gökçeoğlu, Mustafa (2000), Masal Ağacı- Kıbrıs Masalları, Girne Belediyesi, Girne. Gökçeoğlu, Mustafa (2000), Bildiriler Panel Notları-1, Gökçeoğlu Yayını, Lefkoşa. Gökçeoğlu, Mustafa (2001), Telefonun Ucundaki Sevda Sözleri, Gökçeoğlu Yayınları, Lefkoşa. Gökçeoğlu, Mustafa (2004), Efsanelerimiz (Kıbrıs Türk Halkbilimi Sözel Kültürel Değerlerimiz), Gökçeoğlu Yayınları, Lefkoşa. Gökçeoğlu, Mustafa (2004), Kıbrıs Türk İkilemeleri, Lefkoşa. Gökçeoğlu, Mustafa (2006), “Atasözlerimizdeki ve Deyimlerimizdeki Kadın”, LAÜ, VII. Lefke Edebiyat Buluşması (20-21 Nisan 2006), Lefke. Gökçeoğlu, Mustafa (2006), Kıbrıs Türk Halkbilimi Masal Coğrafyamız II, Toplu Masallar I-II (Ay Oğul, Ayan Oğlum), Lefkoşa. Gökçeoğlu, Mustafa, Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa. Gökdemir, Gönül (1997), KKTC’de Küçükbaş Hayvancılık Kültürü, Hacettepe Üniversitesi Halkbilimi Bitirme Tezi, Ankara. Gökdemir Gönül (2002) “Kıbrıs Türk Halk Kültüründe (Göz Değmesi) Nazar İnancı” İnançlar Halk Hekimliği Kötü Sözler - Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları III- Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları Ss.61-73. Gazimağusa. Gökdemir, Gönül (2006), “Kıbrıslı Türklerin Düğün Geleneğinde ‘Testi Oynatma’ Ritüeli”, LAÜ, VII. Lefke Edebiyat Buluşması (20-21 Nisan 2006), Lefke. Gözaydın, Nevzat (2003) “Kıbrıs Türklerinin Dili ve Gelenekleri Üzerine.” Türk Dili dergisi. C. LXXXV. Şubat 2003. Ankara. Grabar, Sergey (2005), “İsmail Bozkurt’un ‘Bir Gün Belki’ Romanının Edebi Özellikleri”, Kıbatek-YDÜ, XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni, Lefkoşa. Gülensoy, Tuncer (1996), “Kıbrıs ile İlgili Çalışmalara Bir Bakış”, KAD, C. 2, S. 4. Gazimağusa. Günay, Umay (2006), “Türk Kültüründe Karşılaştırmalı Çalışmaların Önemi”, LAÜ, VII. Lefke Edebiyat Buluşması (20-21 Nisan 2006), Lefke.

 • 26

  Günay, Umay (2006), Türklerin Tarihi- Geçmişten Geleceğe- Akçağ yayını. Ankara. Gündüz, Naile (1981), Kıbrıs’ta Türk Düğünleri, Türk Öğretmen Koleji Bitirme Tezi, Lefkoşa. Güneyli Ahmet(2006) “Kıbrıs Türk Çocuk Masallarının Eğitsel Özelliklerine Genel Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi Çocuk Edebiyatı Sempozyumu, Ankara. Gürkan, Ali (1987), “ Geçitkale’de Cenaze Merasimi”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Yayını , S. 87/1, Lefkoşa. Gürkan, Ali (1997), Kıbrıs Ağzında Edatlar, Bağlaçlar ve Ünlemlerin Kullanım Özellikleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayını.Lefkoşa. Gürkan, M. Haşmet, Kıbrıs Tarihinden Sayfalar, İnceleme-Araştırma, Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa. Gürkan, M. Haşmet (1986), Bir Zamanlar Kıbrıs'ta. İnceleme-Araştırma, Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa. Gürkan, M. Haşmet (1989), Dünkü ve Bugünkü Lefkoşa, İnceleme-Araştırma, Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa. Gürkan, M. Haşmet, Zaman İçinde Kıbrıs, İnceleme-Araştırma, Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa. Gürmen, Aysel (2000), “Geçmişten Günümüze Masalın İşlevi”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Dergisi, s. 48, Lefkoşa. Güven, Suna (2002) “Lefkoşa’da Türbeler Ve Fetih Şehitleri”. Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi Bildirileri, Tüksev Yayınları Ss.415-429. Ankara.

 • 27

  H Hafız, Nimetullah (2000), “Kosova ile Kıbrıs Türk Ağızları Arasında Kimi Benzerlikler”, III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, C. 2, Gazimağusa. Hakeri, Bener Hakkı (1982), Kıbrıs’ta Halk Ağzından Derlenmiş Sözcükler Sözlüğü, Lefkoşa. Hakeri, Bener Hakkı (1992), “Kıbrıs Türk Ansiklopedisi”, C. 1, Lefkoşa. Hakeri, Bener Hakkı (1993), Başlangıcından 1878’e Dek Kıbrıs Tarihi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayını. Lefkoşa. Hakeri, Bener Hakkı (1997), Kurtuluşa Kaçış, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayını. Lefkoşa. Hakeri, Bener Hakkı, (2003), "Hakeri'nin Kıbrıs Türkçesi Sözlüğü", Suna ve Ata Atun Mağusa Tar. Arş.ve Yazın Vakfı, Gazimağusa. Halil, Sonay (1974), Abohor Ağzı, Ankara Üniversitesi DTCF Lisans Bitirme Tezi, Ankara. Hatay, Mete (2003), “Kıbrıs Yemek Kültürü Üzerindeki Arap ve Sami Etkileri”, Halkbilimi dergisi, 51. Lefkoşa. Helimoğlu (Yavuz) Muhsine (2003) “Üç Kıbrıs Efsanesinin İçerdikleri İletiler Açısından Çözümlemesi”. Folklor Edebiyat dergisi. Sayı 33, 2003/1. Ankara. Hikmetağalar, H. ( 1993), “Eski Lefkoşa’da Aktarlar”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Dergisi, s. 92/3, Lefkoşa. Hür, Emine (1998), Bakdıydım Genne, Ateş Matbaacılık, Lefkoşa. Hür, Emine (2001), Maneler/Mâniler, Ateş Matbaacılık, Lefkoşa. Hüseyin, Ziya (1973), Girne Kazası Templos Köyü Masalları, Atatürk Üniversitesi Lisans Bitirme Tezi, Erzurum. İ

 • 28

  İmamzade, Zihni: “Osmanlı Döneminde Kıbrıs Türkleri”, Söz Gazetesi, Şubat 1984. Lefkoşa. İmer, Kâmile (2001), “Kıbrıs Ağzında Tümce Sonu Perde Değişimleri”, KAD. C. 7, S. 1-2. DAÜ. Gazimağusa. İnatçı, Ümit, Anna Marangou, Marina Schiza & Yiannis Toumazis, (2005) Cyprus Art in the 20th Century, New Cyprus Association, , ISBN: 9963912605, pp.309, h/b, large format with text in English, Turkish and Greek.. Nicosia. İslamoğlu, Mahmut (1979), Kıbrıs Çocuk Oyunları, Lefkoşa. İslamoğlu, Mahmut (1983), “Kıbrıs Türk Mutfağı ve Etkileri”, Türk Mutfağı Sempozyumu Bildirileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mifad Yayınları, s.161-177, Ankara. İslâmoğlu, Mahmut (1983), “Kıbrıs El Sanatlarından Örnekler ve Konuk Ağırlama”, II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, C. V, Maddi Kültür ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları, s.113-125 1946, Ankara. İslamoğlu, Mahmut (1984), Ülkemiz ve Kültürümüz, Kema Ofset, Lefkoşa. İslâmoğlu, Mahmut (1987), “Türk Dili ve Türk Halk Edebiyatı’nın Kıbrıs Rum Halk Edebiyatı Üzerindeki Etkileri”, I. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri, Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları, s.127-145, Eskişehir. İslâmoğlu, Mahmut (1987), “Kıbrıslı İki Ozandan Taşlama Örnekleri”, II. Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri, Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları, s. 155-167, Eskişehir. İslâmoğlu, Mahmut (1987), “Kıbrıs Türk Atasözlerinin Kerkük Ve Kosova’daki Varyantları”, III. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri, Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları, s.173-185-428, Eskişehir. İslâmoğlu, Mahmut (1987), “Kıbrıs Türklerinde Çeyit Yazma Geleneği”, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, C. IV, Gelenek Görenek ve İnançlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mifad Yayınları, s.185-203, Ankara. İslâmoğlu, Mahmut (1995), “Kıbrıs’ta Türk İslâm Yatırları ve Bunlara İlişkin Efsaneler”, İpek Yolu Uluslararası Halk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı, Hagem Yayınları, s. 267-285, Ankara. İslâmoğlu, Mahmut – Şevket Öznur (2005), “Kıbrıs Türk ve Rum Masallarında Ortak Benzerlikler”, Kıbatek-YDÜ XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni, Lefkoşa. İslamoğlu, Mahmut (2006), Kıbrıs Rum Halk Edebiyatı'nda Ağıtlar, Masallar, Atışmalar, Elegies-tal Ateş Matbaacılık Ltd., Lefkoşa. İslâmoğlu, Mahmut – Şevket Öznur (2006), “Çapuras’ın Ağıtları Işığında O Dönemin Sosyal Yaşamı”, LAÜ, VII. Lefke Edebiyat Buluşması (20-21 Nisan 2006), Lefke.

 • 29

  İslamoğlu, Mahmut (2006), Kıbrıs Türk Folkloru, (Genişletilmiş 2. Baskı), Ankara. İslamoğlu, Mahmut (2006), Kıbrıs Rum Halk Edebiyatı’nda Türkler İçin Yakılan Ağıtlar, C. I, Ateş Matbaacılık, Lefkoşa. İsmailoğlu, Yaşar (1989), Kıbrıs’ın Sosyal Yaşamından Bir Yaprak: Hasan Bulliler, Lefkoşa. İvgin, Hayrettin (1999), “Kıbrıs Zafer Destanları”, II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, C. 3, Türkçe Bildiriler Edebiyat- Sanat, DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, s. 24, Gazimağusa. İvgin, Hayrettin (2001) “Anadolu ve Kıbrıs Halk Kültüründe Lokman Hekim İnanışı” İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu bildirileri, 12-14 Kasım 2001. Gazimağusa. İzmen, Mehmet Ali (2005), Lefkara ve Lefkaralılar: Sosyo-Antropolik bir Araştırma, (Geçitkale- Boğaziçi Direnişinde Lefkaralılar), Girne. K

 • 30

  Kabataş, Orhan (2005), “Kıbrıs Türk Ağızlarında Korunan Eski Sözcükler Üzerine”, Türk Dili, s. 609, Ankara. Kabataş, Orhan (2007), Kıbrıs Türkçesinin Etimolojik Sözlüğü, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını, Lefkoşa. Kabataş, Sema (1982), Kıbrıs Türk Ağızları Sözlüğü, (Yayınlanmamış Lisans Tezi), Ankara. Kahhar, Tahir (2005), “Kıbrıs Türk Klasik Şiirinin Özbek Basınında Tanıtımı”, Kıbatek-YDÜ XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni, Lefkoşa. Kalafat, Yaşar (2000) “Türk Halk İnançları Atlasında Kıbrıs” Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları. Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımev.i Ss.157-161. Gazimağusa. Kalkanlı, Hasan (2002), “Küfürlerin Gençler ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi”, İnançlar, Halk Hekimliği, Kötü Sözler, Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları III, Mağusa. Kanol, Kani (1997), (Yayına hazırlayan), Halk Bilimi Sempozyumları II, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Lefkoşa. Kansu, Mehmet (2005), “Genelde Kıbrıslı Türk Yazını, Özelde Kıbrıslı Türk Şiiri’nde Farklı Kuşaklar Birbirlerine Ne Kadar Yakındırlar?”, Kıbatek-YDÜ, XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni, Lefkoşa. Kara, Bekir (2006) “Dünden Bugüne Kıbrıs Türk Halkında Evlenme”, LAÜ, VII. Lefke Edebiyat Buluşması (20-21 Nisan), Lefke. Kara, Hasan K. (1972), Anadolu ve Kıbrıs Türklerinin Ortak Sözcükleri, Ankara Üniversitesi DTCF Lisans Bitirme Tezi, Ankara. Karaağaç, Günay (2006), “Türkçe’nin Gelenek, Görenek ve Yasa İle İlgili Sözleri”, LAÜ, VII. Lefke Edebiyat Buluşması (20-21 Nisan), Lefke. Karabacak, Esra (2005), “Kıbrıs Ağzından Birkaç Kelime Üzerine”, Halkbilimi, 53, Lefkoşa. Karadağ, Metin (1998) “Halk Şiirimizde Kıbrıs”. İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 24-27 Kasım 1998 Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa. Karadağ, Metin (2005), “Çağdaş Kıbrıs Türk Edebiyatı İçinde Osman Türkay Şiirinin Evrensel Boyutları”, Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası Tarih ve Edebiyat Sempozyumu, 11 Kasım. Manisa. Karadağ Metin (2005)” Kıbrıs Türklerinin Millî Mücadelelerinde Halk Kültürü Üzerinde Bir Araştırma” 19-23 Temmuz 2005-12-26 –“Türk Halk Kültüründe Millî Mücadele I. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu”. Erzurum. Karadağ Metin (2006), “Akdeniz Kültürü Bağlamında Osman Türkay Şiiri”, Lefke Avrupa Üniversitesi Edebiyat Buluşması, 20-21 Nisan, Lefke.

 • 31

  Karadağ Metin (2007), “Çağdaş Kıbrıs Türk Şiirinde Akdeniz Külltürü Yansımaları”, Atatürk Üniversitesi, Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, 24-27 Nisan, Erzurum. Karadağ Metin (2007), “Akdeniz ve Kıbrıs Türk Şiiri”, Vira Dergisi, İstanbul. Karagözlü, Vijdan (2002), “ Serdarlı’da El Sanatları”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Yayını, S. 50, Lefkoşa. Karakartal, Oğuz- Metin Akar (1997), “I. Dünya Savaşında Kıbrıs’taki Esir Türk Askerleri ve Gazi Magosa Çanakkale Şehitliği”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. S. 285-290. İstanbul. Karakartal, Oğuz- A. Pehlivan (2000), “ Kıbrıs Türk Basınında Atatürk ile İlgili Bazı Haberler”, Kıbrıs’ta tÜrk Varlığı Semppozyumu, 17 Kasım 2000. Lefkoşa. Karakartal, Oğuz (Baskıda), Kıbrıs’ta Türkiye Kültür Adamları ve Eserleri, (1873-1974). İstanbul. Kaya, Doğan (1996), “Kıbrıs Manileri’ne Genel Bir Bakış”, KAD, C. 2, S. 4. Gazimağusa. Kaya, Doğan (1999), “Sivaslı Âşıkların Kıbrıs Konulu Şiirleri”, II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, C. III, Türkçe Bildiriler Edebiyat- Sanat, DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, s.261-285, Gazimağusa. Kaya, Doğan (2000) “Sivaslı Âşıkların Kıbrıs Konulu Şiirleri” Âşık Edebiyatı Araştırmaları Kitâbevi Ss.283-315. İstanbul. Kaya, Emel (2000), “Kıbrıs Ağzı Bibliyografyası”, Selçuk Üniversitesi, Basılmamış Seminer Çalışması, Konya. Kaya, Turhan (2000), “Kıbrıs Türk Çocuk Edebiyatında Ayşen Dağlı’nın Masalları”, III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, s.339 – 353, Gazimağusa. Kayıran, Yücel (1996), “Kıbrıs Türk Şiiri Üzerine Bir Yorumlama Denemesi”, Sombahar, S. 35, Mayıs-Haziran. Kefeli, Emel (2002), “Kıbrıs Türk Halkının Direniş Hareketi (1963-64 / 1974 olayları) ve Masum Tanıkları”, Savaş Çocukları, Öksüzler, Yetimler, M. Ü. Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uluslararası Sempozyum, 31 Aralık / 1 Kasım. İstanbul. Kefeli, Emel (2002), “Kıbrıs Türk Edebiyatında Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri”, Kıbrıs Kültürünü Araştırma Merkezi, 26 Kasım. Gazimağusa. Kefeli, Emel (2003), “Kültürlerarası İlişkiler Açısından Seyahatler ve Seyahatnameler”, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, 8 Mayıs. Lefke. Kefeli, Emel (2003), “Savaş – Çocuk İlişkisinin Kıbrıs Türk Şiirindeki Yansımaları”, İlmi Araştırmalar, Bahar 2003, S. 15, s.27-38. İstanbul.

 • 32

  Kefeli, Emel (2005), “Kıbrıs Türk Şiirine ‘Géo-littéraire’ Bir Yaklaşım”, The Fifth International Congress on Cyprus Studies, April 14-15. Gazimağusa. Kemal, Zeliha (1970), Limasol Folkloru, Ankara Ünivesitesi DTCF Lisans Bitirme Tezi, Ankara. Kızılyürek, Niyazi, (2005), Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti: Doğmamış Bir Devletin Tarihi, İletişim Yayınları, , Istanbul. Kocadal, Filiz (1982), Kıbrıs Türk Folklorunda Kıyafetler, Eski Ramazanlar, Eskiden Okula Başlama ve Hatim Etme, Türk Öğretmen Koleji Bitirme Tezi, Lefkoşa. Konedralı, Güner (2006) “Kıbrıs Türk Çocuk Masallarının Eğitsel Özelliklerine Genel Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi, Çocuk Edebiyatı Sempozyumu.04-06 Ekim. Ankara. Konur, İsmet (1938), Kıbrıs Türkleri, İstanbul. Köksal, Hasan (2006), “Yaşaması ve Değişmesi Gereken Bazı Geleneklerimiz”, LAÜ, VII. Lefke Edebiyat Buluşması (20-21 Nisan), Lefke. Kumbaroski, Razme (2004), Cennet Ada Kıbrıs – Ak Güvercinin Kristal Yuvası (Şiir), KIBATEK Yayınları, Lefkoşa. Kural , Sevda Alankuş (1995) “Kıbrıs Sorunu ve Kıbrıslı Türk Kimliği” Birikim, Eylül 1995 sayı 77 ss.32 . İstanbul. Kükrer, Fatma (1995), “Çocuklararası Masal”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Dergisi, S. 94/2, Lefkoşa. Kurullarca hazırlanan kaynaklar: Kıbrıs Bibliyografyası, (1964), Türk Kültürü Dergisi, C. 2, S. 16, s. 68, Ankara. Kıbrıs Bibliyografyası, (1964), Haz: Milli Kütüphane Genel Müdürlüğü, Ankara. Kıbrıs İle İlgili Yayınlarımız, (1974), Türk Kültürü Dergisi, Yıl XII, s.139-141, Ankara. Kıbrıs Bibliyografyası, (1976), Haz: Milli Kütüphane Genel Müdürlüğü, Ankara. Kıbrıs Türk Edebiyatı - Başlangıçtan Bugüne, (1998), KKTC Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayını Kültür Dizisi, 10. Kitap, Lefkoşa. Kıbrıs Türkleri Bibliyografyası II, (2000), Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dökümantasyon Dairesi Başkanlığı Yayını 21, Ankara. Kıbrıs Halk Danslarının Yakın Geçmişi, (2006), Has-Der Yayınları, Lefkoşa. L

 • 33

  Levent, Mehmet (1987), Folklorik Skeçler, KKTC MEKGS Bakanlığı Yayını, Lefkoşa. Levent, Mehmet( 1997) , Bu vatan Bizim, (2.baskı) Lefkoşa Livatyalı, Hüsnü Y. (1996) “Türk Kültürü’nün Temel Kaynak Eserleri Işığında Kıbrıs Türk Eğitim Politikası Nasıl Olmalıdır” KAD, C. 2, S. 3. Gazimağusa. M

 • 34

  M. Ch. Kareklas M.B.E. (2001), Hasan Bulliler’in Suç Faaliyetleri, Işık Kitabevi Yayınları, Lefkoşa. Matvejeviç, Predrag (2004), Akdeniz’in Kitabı, (çev. Tolga Esmer). YKY. İstanbul Mahmut, Ertan (1972), Kıbrıs Baf Ağzı, Atatürk Üniversitesi Lisans Bitirme Tezi, Erzurum. Manizade, Derviş (1975) Kıbrıs Dün, Bugün, Yarın. İstanbul. Mehmet Ali (1990) Edebiyatta Kıbrıslı Türk Kimliği”. ISBN 0 9515 656 05. Fatal Yayınları. Londra. Mengi, Mine (1999), “Kıbrıslı Âşık Kenzi Divanı Üzerine Bir Değerlendirme”, II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, C. III, Türkçe Bildiriler Edebiyat - Sanat DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, s. 151-165, Gazimağusa. Menteş, Ayhan (1987), “Masalların Evreni”, V. Halkbilimi Sempozyumu, Lefkoşa. Meray, Hüray (1992), Kıbrıs Türk Toplumunda Doğum, Evlenme ve Ölüm ile İlgili Adet ve İnanışlar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı. Lefkoşa. Mirzaoğlu, F. Gülay (2000), “Zeybek Tarzı Davranış Kalıpları Coğrafyası Bağlamında Kıbrıs”, III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 13-17 Kasım, KKTC. Muharremkızı, Makbule (2001) “Azerbaycan Halk Tababeti Kıbrıs İle Bazı Mukayeseler” Kıbrıs’ta İz Bırakmış Türkler Sempozyumu. DAÜ. Gazimağusa. Muharremova, Makbule (2005), “Hayrettin İvgin’in Kıbrıs’la İlgili Çalışmaları”, Kıbatek-YDÜ XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni, Lefkoşa. Muhtaroğlu, Esat Faik(2007), Eski Lapta ve Eski Laptalılar- I. Kitap, Girne. Mutlu, Ayten (2006), Akdeniz, Şiirin Tanrıçası, Ayrıntı Edebiyat (sanal dergi) sayı 45. Nisan/Mayıs 2006, www.ayrinti.net. N

 • 35

  Nail, Ali (1980), Kıbrıs Mesarya Ağzı, İstanbul Üniversitesi Lisans Bitirme Tezi, İstanbul. Naldöven, Filiz (1996), “Kıbrıslı Türkçe Kadın Şiirinde Kapanmayan Sezaryan Yarası”, Yeşilhat, Sombahar, S. 35 - Mayıs-Haziran. İstanbul. Nasrattınoğlu, İrfan Ünver (1998), “Türk Dünyası Ortak Edebiyatı ve Bu Edebiyat İçerisinde Kıbrıs ve Balkan Türkleri Edebiyatının Yeri”, I. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu Bildirileri, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, s.81-89, Gazimağusa. Nesim, Ali (1987), Batmayan Eğitim Güneşleri. Lefkoşa. Nesim, Ali (1990), Kıbrıslı Türklerin Kimliği. Lefkoşa. Nesim Ali (1997), “Kıbrıs Türk Edebiyatı’nda Kimlik ve Toplumsal Konular”, KAD, C. 3, S. 3. Gazimağusa. Nesim, Ali (2005), “Kıbrıs Türk Romanında Üç Kadın Yazar”, Kıbatek-YDÜ XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni, Lefkoşa. Nesim, Ali (2006), “Gelenek ve Göreneklerin Işığında Kıbrıs Türkleri”, LAÜ, VII. Lefke Edebiyat Buluşması (20-21 Nisan), Lefke. O

 • 36

  Oberling, Pierre (1982), The Road To Bellapais. New York. Onuk, Taciser (1998), “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti El Sanatlarının (Lefkara İşi) Sosyo Kültürel ve Ekonomik Açıdan Yeri ve Önemi”, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, II.Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Gazimağusa. Ö

 • 37

  Öger, Adem (2005), “Kıbrıs Türk Manileri”, Kıbatek-YDÜ XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni, Lefkoşa. Öksüzoğlu, Oktay (1980) , Kurtuluş Savaşımızdan Şiirler, Lefkoşa. Önder, Mehmet (1978), “Kıbrıs (Lefkoşa) Mevlevihanesi ve Müze Olarak Ziyarete Açılması”, II. Uluslalarası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, s.279-283, Gazimağusa. Önür, Ethem (1952), Kıbrıs Dönüşü, Dursun Cevlanî/Önür Ethem, Ankara. Önür, Ethem (1969) Âşıklar Dilinde Kıbrıs. Ankara. Önür, Ethem (1973), Âşık Ali İzzet’ten Yavru Vatan Şiirleri, Ankara. Ören, Buket (1987), “Akıncılarda Yılbaşı”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Dergisi, S. 87/4, Lefkoşa. Öykün, Emine (2003), 1974 Mutlu Barış Harekatı Öncesi ve Sonrası Erenköy Kültürü, İstanbul Üniversitesi Basılmamış Lisans Tezi, İstanbul. Öz, Asım (2006) “Politik ve Edebî Bir Proje Olarak Kıbrıslılık”, Analiz, sayı 140. 2006/4, 69.sayfa. Özarslan, Metin (2000), “Kıbrıslı Âşık Kenzî Divanındaki Aruzlu Türler Üzerine Bazı Tesbitler”, III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, s.127-137, Gazimağusa. Özdemir, Nabi (1996), “Kıbrıs Türk Çocuk Folkloru”, KAD, C. 2, S. 4. Özdemirciler, Faize (1996), “Kıbrıs Türk Şiirinde “Öteki”nin Yeri”, Sombahar, S. 35, Mayıs-Haziran. Özdemirciler, Faize (2001) Her Aşk Doğduğu Yere Benzer: şiirler/ Hera Şiir Kitaplığı. İstanbul. Özdenoğlu, Tuncay (2003) Uzay Çağı Ozanı Osman Türkay, Gökada ve Osman Türkay Vakfı Yayınları, Lefkoşa. Özen, Kutlu (1998) “Kıbrıs’taki Hala Sultan Yatırı ve Aynı Dönemdeki Anadolu Sahabeleri” 2. Uluslararası Kıbrıs Kongresi, 22-28 Kasım, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa, Özkök, Berna (1996), Kıbrıs Ağzı ve Türkiye Türkçesi Dil Özelliklerinin Karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi DTCF Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Özkul, Ali Efdal (2005), “XVIII. Yüzyıllın İkinci Çeyreğinde Osmanlı Kıbrıs’ında Kölelik”, Kıbatek-YDÜ XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni, Lefkoşa.

 • 38

  Öznur, Şevket, (2002), “Masal Metinleri”, “Akıldane”, “Ahdımamım Olsun”, “Gülbalım”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Yayını , Lefkoşa. Öznur, Şevket (2002), Osman Türkay İlk Şiirleri Üzerine Bir Araştırma (1946-1961), Gökada Yayınları, Lefkoşa. Öznur, Şevket (2002), “Kıbrıs Türk Masallarında Dil Özellikleri”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Yayını, S. 50, Lefkoşa. Öznur, Şevket- Tuncay Özdenoğlu (2003) Uzay Çağı Ozanı Osman Türkay: Gökada ve Osman Turkay Vakfı Yayınları, Lefkoşa. Özokutan, Türkân (2002), “Kuzey Kıbrıs Türk Halk Kültüründe Ağaç Kültü”, İnançlar, Halk Hekimliği, Kötü Sözler, Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları, III. Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, s. 190-201, Gazimağusa. Özokutan, Türkân (2005), Kıbrıs Türk Masalları, (Derleme-İnceleme) İstanbul Üniversitesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Öztürk, Mehmet, (2003), "Arif Nihat Asya Kıbrıs'ta", Yeni Avrasya Yayınları, ISBN: 975666992. İstanbul. Öztürk, Rıdvan (2000), “Kıbrıs Ağzının Kelime Hazinesindeki Değişimler”, III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, C. 2, Mağusa. Öztürk, Rıdvan (2006) “Anadolu ve Kıbrıs Ağızlarında Bir Dilde , Tekinsiz (Tabu) Örneği ‘Dulunmak’,” Bilig dergisi, Bahar. Ankara. Öztürk, Rıdvan (2003), “Dil Erimesi, Kimlik Erimesi ve Kıbrıs”. Türk Dili, nr.614, Şubat 2003. Ankara. P

 • 39

  Parmaksızoğlu, İsmet (1964) Kıbrıs Sultan İkinci Mahmud Kütüphanesi, , 42 S., Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları. Pehlivan, Ahmet (2000), Kıbrıs Ağzının Ölçünlenmesi, Ankara Üniversitesi, SBE Doktora Tezi, Ankara. Pehlivan, Ahmet (2000), “KKTC İlkokul Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Görülen Kıbrıs Ağzına Ait Sesbilimsel Özellikler”, III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, C. 2, Gazimağusa. Pehlivan, A. - M. Gökçeoğlu (2001). “Kıbrıs Türk Kültürü ve Ağzında Çay”, Türk Kültüründe Ayrıntılar: Çay. İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi. Pehlivan, A. - M. Gökçeoğlu (2003). “The Greek Language in Turkish Cypriot Literature”, Intercultural Aspect in and Around Turkic Literatures. University of Cyprus. Pehlivan, Ahmet (2005), “Kıbrıs Türk Edebiyatında Ağız Kullanımı”, V. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi. Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi.

  Pehlivan, Ahmet- Şirvan Kalsın (2007), “Kıbrıs Ağzında Argo”. Atatürk Üniversitesi Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu. Erzurum.

  Pehlivan, S.- N. Tör, (2002) “Halk Arasında Kullanılan Bitkilerin Tanıtımı, Etkileriyle Halk Dil ve Kültür Ürünlerine Yansımaları”, IV. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Gazimağusa. Pınar, İlhan, (1996), Kıbrıslızade Binbaşı Osman Beyin Hatıraları ya da 19 yüzyılda Doğuda İngilizler, Akademi Kitabevi, Izmir. Pilli, Hilâl (2002), “Kıbrıs Türk Halk Kültüründe Halk Hekimliği, Uygulamaları, İnançlar, Halk Hekimliği, Kötü Sözler”, Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları III, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, s.168-183, Gazimağusa. Pilli, Hilâl (2003), Aya İrini’den Akdeniz’e Kıbrıs Ağzının Değişimi, Adım Yayınları, Lefkoşa.

 • 40

  R Rauf Ali (1973), Kıbrıs’ın Magusa İlçesi Karpaz Bölgesi Türk Folkloru, Ankara Üniversitesi DTCF Türkoloji Kürsüsü Bitirme Tezi, Ankara. S

 • 41

  Saatçı, Suphi (1999), "Kerkük ile Kıbrıs ve Balkanlarda Yaşayan Türk Topluluklarının Edebiyatları Arasında Varolan Benzerlikleri", İkinci Uluslar arası Kıbrıs ve Balkan Türk Edebiyatı Sempozyumu . s.42-43. İzmir. Sadrazam, Ejdan (2004) Kıbrıs Masalları: Beşi Bir Yerde. Gokada Yayınları ve Rüstem Kitabevi. Lefkoşa. Sağlam, Feyyaz (1997) Kıbrıs Türk Edebiyatı’nda Köroğlu’ya Adanmış Bir Şiir Kitabı, KAD (Kıbrıs Araştırmaları Dergisi) c. 3 s. Gazimağusa. Sakaoğlu Saim (1983) Kıbrıs Türk Masalları, 1. baskı: Ankara , 2. baskı:1986, Ankara. Sakaoğlu, Saim (1984) "Bir Kıbrıs Masalının Motif Yapısı", Journal of Turkish Studies 7 (2), 357368. (ABD). Sakaoğlu Saim (1981), “Kıbrıs Bibliyografyası”. Türk Folkloru Araştırmaları 1981/2 Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ss.101-102 Ankara. Sakaoğlu, Saim (2003), “Kıbrıs Türkleri İle Türkiye Türklerinin Halk Edebiyatındaki Ortaklıklar”. Türk Dili dergisi. C. LXXXV. Şubat 2003. Ankara. Sami, Hasan (1972) Kıbrıs Limasol Ağzı. Ed.Fak Lisans bitirme tezi.Erzurum. Saracoğlu, Erdoğan (1966) Oydaşlar (Şiir Kitabı), Yakın Yayınları,Lefkoşa. Saracoğlu, Erdoğan(1972) Kıbrıs’ın Küçük Kaymaklı Ağzı. Ankara Üniversitesi DTCF lisans bitirme tezi. Ankara. Saraçoğlu, Erdoğan (1977) 'Zaman” (Kıbrıs Türk Basın Tarihçesi ile ilgili ) Kaynak, Kültür ve Araştırma Dergisi, Mart , Lefkoşa. Saraçoğlu, Erdoğan (1983) “Çeşitli Özellikleriyle Kıbrıs Manileri” Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Sempozyumu 7-9 Mayıs. Eskişehir. Saracoğlu, Erdoğan (1985) “Kıbrıs’ta Köy Düğünleri Ve Düğün Mânileri Türk Halk Edebiyatı Ve Folklorunda Yeni Görüşler “ I Konya Kültür Ve Turizm Derneği Yayınları Ss.173 - 188 , Ankara. Saraçoğlu, Erdoğan (1986) 1571'den 1964'e Kıbrıs Türk Edebiyatı'nda Gazavetname, Destan, Efsane, Kahramanlık Şiiri / Ulus Ofset. Saraçoğlu, Erdoğan (1987) “Bir Kıbrıs Masalına Görülen Kıbrıs Ağzı’nın Belirgin Fonetik Özellikleri Üzerine” III. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Ss.343 – 353 Eskişehir. Saraçoğlu, Erdoğan (1987)” Kıbrıs’ta Dünürcülük Ve Kına Gecesi Mânileri”, II. Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Ss.301-309, Eskişehir.

 • 42

  Saracoğlu, Erdoğan (1987)” Kıbrıs’ta Doğumla İlgili Gelenek-Görenek Ve İnançlar”, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri IV. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ss.329-341, Ankara. Saracoğlu, Erdoğan (1988) Kıbrıs Ağzı, 1. Baskı 1980, 2. Baskı 1992, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları, Lefkoşa. Saracoğlu, Erdoğan (1989)” Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru”-Bildiriler-1. Baskı 1989, 2. Baskı 1996, Lefkoşa. Saracoğlu, Erdoğan (1989) “ Kıbrıs'ın Siyasal Yaşamını Yansıtan Halk Edebiyatı Ürünlerimiz “. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri, 11-12 Mayıs. Eskişehir. Saracoğlu, Erdoğan(1993) “Anadolu Manilerinin Kıbrıs'taki Varyantları”, Uluslararası Ahmet Yesevi ve Türk Halk Edebiyatı Semineri, 7-10 Mayıs, Lefkoşa. Saracoğlu, Erdoğan (1994)” Halk Kültürü ve Turizm İlişkileri” YDÜ Halk Kültürü ve Turizm Paneli. Lefkoşa. Saracoğlu, Erdoğan(1996) “ Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Folkloru”, (Bildiriler) YDÜ yayınları Kültür dizisi 1. Lefkoşa. Saracoğlu, Erdoğan (1997) “Folklor ve Turizm”, Kıbrıs Gazetesi, 17 Aralık 1997, Lefkoşa. Saracoğlu, Erdoğan (1999) “Bir Kıbrıs Masalında Kıbrıs Ağzının Fonetik Özellikleri”, İnsan Zaman Mekan, Düşün Sanat ve Yazın Dergisi, Şubat , Lefkoşa. Saracoğlu, Erdoğan ,(2004) Kıbrıs Ağzı, Lefkoşa. Saracoğlu, Erdoğan (2006) “Kıbrıs’ta Dünürcülük ve Kına Gecesi Manileri”, LAÜ, VII. Lefke Edebiyat Buluşması (20-21 Nisan 2006), Lefke. Sayı, Altay (2002), “Geçmiş Yıllarda Dini Günlerimizde Kutlama ve Şenlikler”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Yayını , 50. sayı, Lefkoşa. Sayın, Mustafa Kemal (2000) Deli Gardaş İle Akıllı Gardaş’ın Meselidir. Girne. Sayın, Mustafa Kemal (2003) Kıbrıs’ın Eski Masalları, Şadi Kültür ve Sanat Yayınları. Sayın, Mustafa Kemal (2003) Efsane Toprakları. Kıymet Kültür Sanat Yayınları. Lefkoşa. Serdar, Gülgün (1986) 1571’den 1964’e Kıbrıs Türk Edebiyatında Gazavatname-Destan-Efsane- Kahramanlık Şiiri. Lefkoşa Serdar, Gülgün (1987), “Anonim Destan ve Destanımsı Öyküler”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı dergisi, Lefkoşa

 • 43

  Serdar, Gülgün (1987), “Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu’na Bağlı Bulunduğu 1571-78 Dönemi’nde Yer alan Anonim Destan ve Destanımsı Öyküler”, V. Halkbilimi Sempozyumu. Lefkoşa. Serdar, Gülgün, (1992) "Kıbrıs Türk Edebiyatı", Türk Dünyası El Kitabı, c. III, Ankara. Serdar, Gülgün (1993) Kıbrıs Türk Edebiyatında Kaynak Eserler, KKTC Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları 32. (Bayrak Tv deki programlarla oluşturulan yayın). Lefkoşa. Serdar, Gülgün (2006) Şairlerimiz- Şiirlerimiz. Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türk Şiiri. Lefkoşa. Serdar, Gülgün (2004 ve 2005) Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği 50. Yıl Armağanı. Lefkoşa. Serdengeçti, M. (1986), “Yakın Geçmişteki Folklor Çalışmalarımıza Bakış”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı dergisi, s. 86/1. Lefkoşa. Serter, Vehbi Zeki (2006) “Kıbrıs’ta Sünnet Düğünleri”, LAÜ, VII. Lefke Edebiyat Buluşması (20-21 Nisan 2006), Lefke. Seyis, Batu - Hasan Kalkanlı (2003) “Gazimağusa ve Güzelyurt’ta Kına Yakma” Meslekler Törenler, Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları II - Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları Ss.47-51. Gazimağusa. Siber, Hasan Rıfat: Kıbrıs Türklerinin Tarımsal Folkloru. 1983. Halkın Sesi Matbaası. Lefkoşa. Sonia Halliday and Laura Lushington, A Photographer's Eye View of the Flowers of Northern Cyprus, SHP - Sonia Halliday Photographs publications, ISBN 0 9513844 0 6. London Sümer, Canan (2000), “Masalın Evrimi ve Efsane İle İlişkisi”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı dergisi, s. 48, Lefkoşa.

 • 44

  Ş Şahin, Mehmet (2002), “Kıbrıs Türk Halk Kültüründe Dua ve Bedduanın Yeri”, İnançlar, Halk Hekimliği, Kötü Sözler, Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları, III. Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, s. 151-159, Gazimağusa. Şeşen, Ramazan- Mustafa Haşim Altan- Cevat İzgi (1995) (hazırlayanlar), Kıbrıs İslam Yazmaları Kataloğu (Eski Yazı) [Hazırlayanlar:, 86+630+Tıpkı S., İslam Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı: 2. Şimşek, Esma (1991) (A. B. Alptekin ile birlikte)., “Kıbrıs Türk Masallarının Motif, Tip ve Formel Yapısı”, Türk Dünyası Araştırmaları (74), Ekim, 63-137, Şimşek, Esma (2001), “Kıbrıs’ta Anlatılan ‘Zengininan Fukara’ Adlı Masal Üzerine Bir İnceleme”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar, S. 11, 191-202, II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, C. IV, Türkçe Bildiriler.Gazimağusa.

 • 45

  T Taner, Yılmaz – Mahmut İslamoğlu (1979), Kıbrıs Türküleri ve Oyun Havaları, Yarın Ofset, Lefkoşa. Taşçı, Yıltan (2005), Kıbrıs Ağzı Dil Özellikleri, Akar Yayıncılık, 2. Baskı, Lefkoşa. Tatar, İsmet (2001), Kıbrıs Sandıkları, Dowry Chest of Cyprus, Mega Basım, Lefkoşa. Tavkul, Ufuk – Ayşe Şentürk – Bilge Medayi (2000), Kıbrıs Türkleri Bibliyografyası I, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 21, Ankara. Tekerek, Öykü (2003), Kıbrıs Ağzında Seslenmedeki Vurgu Değişmeleri, Tez, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa. Tekin, Havva (1997), Yazılmasın Ayrılık, Ürün Yayıncılık, Ankara. Tekin, Havva (2005), “Kıbrıs Türk Romancılığında Sosyo-Kültürel Yapı ve Dil”, Kıbatek-YDÜ XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni, Lefkoşa. Tör Nükhet (1998) “Türk ve Rum Kültürlerindeki Nasreddin Hoca Fıkra ve Tiplerinin Karşılaştırılması”, II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Gazi Mağusa Tör Nükhet (1998) “Namık Kemal’in Özel Mektuplarındaki Halk Edebiyatı Unsurları”, Doğu Akdeniz Üniversitesi I. Namık Kemal Sempozyumu, Gazi Mağusa. Tör, Nükhet (1999), “Türk ve Rum Kültürlerindeki Nasrettin Hoca Fıkra ve Tiplerinin Karşılaştırılması”, II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, C. IV, Türkçe Bildiriler Halkbilim - Çeşitli Konular, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, s.1-17, Gazimağusa. Tör Nükhet (2002) “Siz Kimlerdensiniz veya Soyadlarımızın Hikâyesi”, IV. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi bildirisi, Gazi Mağusa, Töre, Elmaziye (1989), Kıbrıs Türk Kültüründe İnanç Kurumu, Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Tuğlu, Baykal (1979), Mağusa Ağzı, İstanbul Üniversitesi Lisans Bitirme Tezi, İstanbul. Turan Metin (2005) “Çağdaş Kıbrıs Türk Şiiri”. Littera 17 Aralık. Türkay, Osman (1999), Piramit Üçlüsü (Sandıkta Ölüm – Bir Kozmik Psikodram – Kıyametten Sonra Da Savaş), KKTC MEB Yayınları, Lefkoşa. Türkay, Osman (1993), Edebiyat Eleştiri ve Dil Üzerine Düşünceler. KKTC MEB Yayınları-33, Lefkoşa. Türkay, Osman, (1997), Roaming About Universe, Biramo Books, Australia.

 • 46

  Türkay, Osman (1999), Ölümsüzlük Acısı, KKTC MEB Yayınları-47, Lefkoşa. Tolgay, Ahmet, (1996), 1958'in Belgesel Öyküsü: Şahinler Yılı, Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği Yayını, No. 2, Lefkoşa. Journal for Cypriot Studies, Eastern Mediterranean University, Gazimağusa. Türker, Edibe (1974), Kıbrıs Ağzı ve Grameri, İstanbul Üniversitesi Lisans Bitirme Tezi, İstanbul.

 • 47

  U Ulaşdağlı, Uğur, Kıbrıs Sokaklarında Mimariye Yaşama ve Çevreye Dair. Işık Kitabevi. Lefkoşa. Uğuzman, Tülay (2000) “Gazi Üniversitesi'nde Öğrenim Gören KKTC Uyruklu Öğrencilerin Öğrenim Süreçlerindeki Sosyal İlişkileri, Beklenti ve Sorunları", III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirisi, Düzenleyen: Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Gazi Magusa:13–17 Kasım 2000, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları: 16,Gazi Mağusa: 2000, Cilt IV, Halkbilimi ve Çeşitli Konular, 381–392. s. Gazi Mağusa. Umar, Semih S. (1993), İnsan ve Evren, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayını. Lefkoşa. Uysal, Ahmet E. (1993), “Hellim Peyniri”, Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Türk Halk Kültürü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları, s. 71-73, Ankara. Urgucuoğlu, Müge (2002), “Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında İnançların Yeri ve Önemi” İnançlar, Halk Hekimliği, Kötü Sözler, Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları, III. Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, s. 159-168, Gazimağusa.

 • 48

  V Vaiz, Murat (2002), “K.K.T.C.’de Halk Hekimliği ve Buna Bağlı Olarak İnançlar”, İnançlar, Halk Hekimliği, Kötü Sözler, Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları, III. Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, s. 101-126, Gazimağusa. Vaiz, Murat (2003) “ Dünürcülükte Söylenen Mâniler”, Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları II. DAÜ yayınları Sayı 5, sayfa 47. Gazimağusa. Vehbi, Vesile (1991), KKTC'nin Yaban Çiçekleri ve Tıbbi Bitkiler, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı. Lefkoşa. Veliyeva, Fatma Hanım (2000), “Kıbrıs Masalları Üzerine”, III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, s. 41-51, Gazimağusa.

 • 49

  Y Yağlı, Hasan Hüseyin (1963), Kıbrıs Küfez Köyü Monografisi, İstanbul Üniversitesi, Lisans Bitirme Tezi, İstanbul. Yaldızkaya, Ömer Faruk (2000), “Kıbrıs Ağıtları ile Anadolu Türkmen Ağıtları”, III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, s.19-, Gazimağusa Yangullis, K. (1994), Leksiko Etimologiko ke Erminevtikotis Kibriakis Dialekton, Lefkosia. Yardımcı, Mehmet (1999), “Kıbrıs ve Diğer Türk Ülkelerinde Ortak Ninni ve Tekerlemeler”, II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, C. IV, Türkçe Bildiriler, Halkbilim - Çeşitli Konular Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, s. 177-197, Gazimağusa. Yaşın, Mehmet (2000), Step-Mothertongue: From Nationalism to Multiculturalism, Literatures of Cyprus, Greece and Turkey, Middlesex University Press, ISBN 1898253307. London. Yaşın, Mehmet (2002) 'Kıbrıslı Türk Edebiyatında Kimlik Sorununun Tarihsel Toplumsal Nedenleri' , Edebiyatta Kıbrıslı Türk Kimliği, Varlık yay. s. 38-39, İstanbul. Yaşın, Mehmet (2002) Kozmopoetika, YKY. s.65 İstanbul. Yaşın, Mehmet (2005), Kıbrıs Şiiri Antolojisi, Adam Yayınevi. İstanbul. Yaşın, Neşe (1989) Edebiyatta Kıbrıslı Türk Kimliği- Varlık Yayınları, İstanbul. Yaşın, Neşe (1990) Turkish Cypriot Identity in Literature-araştırma- FATAL Yayınları, Londra. Yaşın, Özker (1953), Bayraktar Destanı. Lefkoşa. Yaşın, Özker (1959), Bayraktar Türküsü, Lefkoşa.. Yazıcı, Vedat, “Çağdaş Kıbrıs Türk Şiirinde Barış İzleği”, III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirisi .Gazimağusa. Yeniasır, Mustafa (2005), “Kıbrıs Türk Edebiyatında Öykü ve Roman”, Kıbatek-YDÜ XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni, Lefkoşa. Yeşilada, Ekrem (2001), Kıbrıs’ta Geleneksel Türk Muzigi (Traditional Turkish Music in Cyprus), English-Turkish, 2 volumes/cilt. Yeşilada, Ekram (2006), “Gelenek ve Göreneklerimiz Arasında Köy Düğünlerimiz”, LAÜ, VII. Lefke Edebiyat Buluşması (20-21 Nisan 2006), Lefke. Yetiş, Kazım (2001), “Tarih İçinde Kıbrıs-3”, Türk Edebiyatı, nr.327, Ocak 2001, s.20-21.

 • 50

  Yetiş, Prof. Dr. Kâzım (2003) , “Kıbrıs Türkleri Edebiyatında Sosyal ve Siyasî Olaylar” Türk Dili, nr.614, Şubat 2003. Ankara. Yıkıcı, İhsan (1993), “Mehmetçik ve Dillirga’da Düğün”, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Yayını, S. 93/2, Lefkoşa. Yıkıcı, Özkan (1992), “Kıbrıs’ta Evlilik Gelenekleri”, Halkbilimi,