kibris türk edebİyati ve halk kültürü bİlİmsel eserler ... · pdf file5...

Click here to load reader

Post on 29-Aug-2019

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  FEN-EDEB�YAT FAKÜLTES�

  KIBRIS TÜRK EDEBİYATI VE

  HALK KÜLTÜRÜ BİLİMSEL ESERLER

  KAYNAKÇASI Hazırlayan:

  Prof. Dr. Metin Karadağ

  ve ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

  ÖĞRETİM ELEMANLARI

 • 2

  İÇİNDEKİLER Sunuş...........................................................................................................3 Genek kaynakça dizini...............................................................................5 Kitap Dizini...............................................................................................54

  Yeni kaynak bilidirimleri için: folkloredebiyat@ciu.edu.tr

 • 3

  SUNUŞ

  I. Kaynakçanın amacı: Kıbrıs Türk Edebiyatı, Halk kültürü (halk edebiyatı, gelenek/görenekleri/ el sanatları, inançları maddî kültür öğeleri vs) üzerine yazılmış ürünlerin genel bir bibliyografyasının bulunmaması, bu kaynakçanın planlanma sebeplerinin başında gelmekteydi. Öte yandan bir kaç sınırlı internet sitesinin dışında bu alanda geniş fikir verebilecek ve kaynakları tanıtabilecek bir olanağın bulunmayışı da, tarafımızdan önemli bir eksiklik olarak görülmekteydi. Bu noktadan hareket ederek kaynakçanın amaç ve hedeflerini belirledik. Kimlik ve tanınma çabaları içinde olan Kıbrıs Türk toplumunun asırlarla oluşmuş köklü ve etkileyici kültürüne ilişkin kaynakların bir araya getirilmesi, ulusal ve evrensel bir sorum uluk olarak gözükmekteydi. II. Kapsam: Kaynakçanın kapsamı Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Halk kültürü üzerinde yazılmış/basılmış kitap, ansiklopedi, bibliyografya, makale, araştırma ve incelemelerin bibliyografyasının hazırlanması; temel kaynak makalelerin /araştırmaların bir araya getirilmesi; internet ortamında dağınık olarak bulunan çeşitli kaynak niteliğindeki verileri bir araya getirmekle sınırlandırılmıştır. III. Hazırlama aşamaları: Konu ile ilgili daha önce yapılmış bibliyografya kaynakları incelenmiş, Mili Kütüphane başta olmak üzere, KKTC kütüphaneleri, başta Kıbrıs Araştırmaları Dergisi olmak üzere halkbilimi/edebiyat dergileri taranmış, üniversitelerin lisansüstü tezleri ele alınmış, sanal ortamdaki veriler toplanmıştır. Bu tarama yeni eklemeler sürecinde devam edecektir. IV. Sonuç: Olanaklar çerçevesinde Kıbrıs Türk Edebiyatı, Halk Kültürü ve edebiyatı alanındaki en geniş kaynakçanın oluşturulacağına inanmaktayız. Kuşkusuz hiçbir bibliyografik çalışma tamamlanmış sayılamaz. Temel çerçeveye sürekli olarak yapılacak eklemelerle, güncelleştirilmiş bir yapıyla yararlı bir tablo ortaya konulabileceği sanılmaktadır. Bu alanda emek vermiş -başta Sayın Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ve Harid Fedai olmak üzere- araştırmacıları şükranla anıyoruz. Öte yandan 24 derleme, 40 derleme/inceleme ve 31 adet incelemeden oluşan “Kıbrıs Türk Halkbilimi Bibliyografyası (1928-2002)” adlı eleştirmeli bibliyografya kitabının yazarı genç bilim insanı Zeki Akçam’ı özellikle anmak ve kutlamak isteriz. Bu tür çalışmalarla Kıbrıs Türk kültürü kaynaklarının bilimsel etkinliklerde kılavuz niteliği taşıyacağına inanmaktayız. Kaynakçamızın hazırlanmasında bilimsel yöntemler uygulanmış, ancak –maalesef- göremediğimiz kimi kaynakların künye bilgilerindeki eksiklikler kaçınılmaz olmuştur. Ancak tüm ulaşabildiğimiz kaynakların belirtilmesi gereğine inandığımızdan bu eksiklikleri olduğu gibi yansıtmayı uygun bulduk. Bibliyografyaların sürekli olarak güncelleştirilmesi gereği, bu eksiklikleri de zamanla ortadan kaldıracaktır. Bu amaçla internet sitemizi ziyaret eden konuyla ilgililerin eser/künye bildirimlerine açık oladuğumuzdan kaynakçanın güncelliği süreklilik kazanacaktır.

 • 4

  Araştırmamızın ilk bölümünü oluşturan kaynakçanın abecesel sıralanmasından sonra temel kaynak makaleler, Kıbrıs Türk edebiyatı ve halk kültüründe önemli yerleri olan kişilere ait özgeçmişler, kimi örnek ürünler hazırlanacak olan internet sitemizin verileri olarak araştırma dosyamızda yer alacaktır. Bu kaynakçanın hazırlanmasında yararlandığımız önceki çalışmaların sahiplerine ve özellikle de Kıbrıs Türk Edebiyatı ve kültürüne katkı yapmış tüm değerli yazar, şair, araştırmacı/incelemecilere; çalışmanın kitaplaşmasını sağlayan üniversitemiz Mütevvelli Heyeti Başkanı Sayın Mete Boyacı’ya, rektörümüz Sayın Prof. Dr.Halil Nadiri’ye; Türk Dili ve Edebiyatı bölüm başkanımız Doç.Dr. Gürkan Gümüşatam’a, Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç’a, Dr. Gülden Sarı Kanlıay’a, Arş.Gör. Zeynep Çolak’a içtenlikle teşekkür ederim. Lefkoşa 2017 Prof. Dr. Metin Karadağ DEKAN

 • 5

  KIBRIS TÜRK EDEBİYATI VE HALK KÜLTÜRÜ KAYNAKÇASI A Adalı, Kutlu, (2000) Nasrettin Hoca'dan Öyküler, Peyak Kültür Yayınları, Lefkoşa. Adalı, Kutlu (2000) Dağarcık. Lefkoşa. Işık Yayınları, 1997. 2. baskı: Lefkoşa. Adalı, Kutlu, Köy Raporları. KKTC Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Basın İrtibat Bürosu Yayınları 3. Lefkoşa. Adalı, Kutlu (1995) "İlk Karikatürcülerimizden: Rifat Efendiyi Anmak", "Yeni Düzen" Gazetesi, 19.12.1995, Lefkoşa. Adanır, Eralp (1997), Kıbrıslı Türklerde Müzik: Darülelhan ve 1955 – 1965 Müzik Toplulukları, Er Dörtrenk Matbaacılık Ltd., Lefkoşa. Adanır, Eralp (2005), “Kıbrıs Türk Ağıt Geleneğinde Müzikal Çeşitlilik”, Kıbatek - YDÜ XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni, Lefkoşa. Ahmet, Kemal (1973), Kıbrıs Türk Folkloru, İstanbul Üniversitesi Bitirme Tezi, İstanbul. Akalın, Şükrü Halûk(2003), “Diliyle, Edebiyatıyla, Kültürüyle Kıbrıs Türkü”. Türk Dili, nr.614, Şubat 2003. Ankara. Akalın, Şükrü Halûk (1998 ) “Saltuk-nâme'ye Göre XIII. Yüzyılda Kıbrıs ve Adalar”, II. Uluslar Arası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 24-26 Kasım 1998, Gazi Mağusa. Akar Metin (1998) “Kutup Osman Efendi Ve Kıbrıs’ta Bıraktığı İzler “I. Uluslararası Türk Dünyası Eren Ve Evliyaları Kongresi Bildirileri Ervak Yayınları Ss.29– 43. Ankara. Akar, Metin(2000) “Kıbrıs’ta İki Din Mensuplarınca Kutsal Sayılan, Ziyaret Edilen Mekânlar” II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir. Akar, Metin (2000) “Gazimağusa Kutup Osman Türbe Kitabesi ve Kitabe Metninin Problemleri” II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir. Akar, Rüştü (1987), “Halkbilimi Çalışmalarında Uluslararası İlişkilerin Yolu, Önemi”, V. Halkbilimi Sempozyumu, Lefkoşa. Akçam, Zeki (2002), “Dipkarpaz Köyü’nde Halk Meteorolojisi İle İlgili İnançlar Üzerine Bazı Tespitler, İnançlar Halk Hekimliği Kötü Sözler”, Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları, III. Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, s. 85 – 94. Gazimağusa.

 • 6

  Akçam, Zeki (2002) “Dipkarpaz Köyü’nde Halk Meteorolojisi İle İlgili İnançlar Üzerine Bazı Tespitler” İnançlar Halk Hekimliği Kötü Sözler . Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları III- Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları Ss.85-94. Gazimağusa. Akçam, Zeki (2007), Kıbrıs Türk Halkbilimi Bibliyografyası (1928-2002), İstanbul. Akengin Yahya (1999) “Kıbrıs Türk Kültürü’nden Şiir Dünyasına Yansımalar” İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi . Cilt III Türkçe Bildiriler Edebiyat- Sanat Daü Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları Ss.147-151. Gazimağusa.

  Akgün, Adnan, Meslekler Törenler Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları 2, DAÜ. Gazimağusa.

  Akilhoca, Fatma (2001), İstersem Güneşi Tutabilirim, DAÜ Basımevi, Mağusa. Akün, Erdinç (1987), Çocuk Oyunları, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Yayını, S. 87/3, Lefkoşa. Akün, Erdinç (1987), Tekerleme Çocuk Oyunları, Halkbilimi, Halk Sanatları Vakfı Yayını, S. 87/5, Lefkoşa. Akyıl, Mehmet (1985), Kıbrıs Batı Mesarya Köyleri Ağzı Ses ve Şekil Bilgisi, Hacettepe Üniversitesi Lisans Bitirme Tezi, Ankara. Alasya, Halil Fikret (1939), Kıbrıs Tarihi ve Belli Başlı Antikiteleri. Lefkoşa. Albrecht, Misli, (1994), Turkish Cypriot and Mediterranean Cookery, Havellia Publishing, London. Alicik, Hasan (1997), Kimlik Yabancılaşma Asimilasyon, Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa. Ali, Kemal M. (1967), Kıbrıs Klâvya (Alaniçi) Ağzı, DTCF Bitirme Tezi, Ankara. Ali, Nesim (1986), Kıbrıs Türk Edebiyatında Sosyal Konular.Lefkoşa. Ali, Zeki (1999), Sürüden Ayrılan Saman, Işık Kitabevi Yayınları, Lefkoşa. Alp, Konur (1966), Kıbrıs Anemonları, Lefkoşa. Alpay, Necmiye (1996), “Paradigmanın Gösterdikleri”, SOMBAHAR, S. 35, Mayıs-Haziran. Alptekin, Ali Berat- Saim Sakaoğlu (1985), “ Kıbrıs Türk Masalları” , Folklor ve Etnografya Araştırmaları, 1985, Anadolu Sanayi Yayınları, , s. 413. İstanbul Alptekin, A. Berat (1999), “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Anlatılan Hayvan Masalları Üzerine Bir Araştırma”, İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, C. IV Türkçe Bildiriler, Halkbilim – Çeşitli Konular, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbr

View more