ki-kare - anadolu Ünİversİtesİ eczacilik … 13... · spss’de 2x2 tablolarda ki-kare...

Click here to load reader

Post on 31-Jan-2018

234 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ki-Kare

  Bamszlk

  Analizi

  Dr. Erturul OLAK

  Eskiehir Osmangazi niversitesi

  Tp Fakltesi

  Biyoistatistik Anabilim Dal

 • Kikare bamszlk analizi, isimsel ya da sral

  lekli tablolatrlm verilerde, bamszlk

  analizleri yapmaya yarayan yntemdir.

  Tablo, iki deikene oluturulan ve frekanslar

  ieren apraz bir tablodur.

  Ki-Kare Bamszlk Analizi

 • Bu analizde test edilen hipotezler aadaki gibi

  kurulur.

  H0: Satr ve Stun Deikenleri Bamszdr

  H1: Satr ve Stun Deikenleri Bamldr

  Ki-Kare Bamszlk Analizi

 • Kikare bamszlk analizleri

  2x2

  rxc (r>2 ya da c>2)

  boyutlu tablolarda olmak zere iki ana balk

  altnda yer alrlar.

  Ki-Kare Bamszlk Analizi

 • kili kategorilere sahip iki deikenin alt

  kategorilerinin birlikte gzlendii birim saylarn

  gsteren apraz tabloya 2x2 tablo denir.

  Her bir gze iin hesaplanan teorik frekanslara

  gre kullanlacak yntem deiebilmektedir.

  2x2 Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

 • En kk teorik frekansa gre;

  En kk teorik frekans > 25 ise Pearson Kikare Test

  5

 • rnek: 1319 ocuk zerinde yaplan bir aratrmada

  ocuklarda ksrk yks ile bronit olup olmamas

  arasndaki bamllk test edilmek isteniyor. Elde edilen

  veriler aadaki tabloda verilmitir.

  SPSSde 2x2 Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

  Bronit (+) Bronit (-)

  ksrme (+) 26 44

  ksrme (-) 247 1002

 • apraz tablo eklinde verilen veriler aadaki gibi SPSS

  veri akranna girilir.

  SPSSde 2x2 Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

  Bronit (+) Bronit (-)

  ksrme (+) 26 44

  ksrme (-) 247 1002

 • Frekanslar

  Data -> Weight Cases

  ile arlaklandrlr.

  SPSSde 2x2 Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

 • Alan pencerede Weight cases by seenei

  iaretlenerek Frekans bu alana tanr ve OK tklanr.

  SPSSde 2x2 Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

 • Analyze -> Descriptive Statististics -> Crosstabs seenei tklanr.

  SPSSde 2x2 Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

 • Alan pencerede Row(s) alanna ksrme, Column(s) alanna Bronit

  deikenleri alnr. Statistics.. Dmesi tklanr.

  SPSSde 2x2 Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

 • Alan pencerede Chi-square seilir. Sonra Continue ve OK ile sonular

  elde edilir.

  SPSSde 2x2 Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

 • Sonular aadaki gibi elde edilir.

  SPSSde 2x2 Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

 • Analiz sonucunda en kk teorik deer 14.49

  olduundan Yates kikare (continuity correction)

  test sonucunu kullanmamz gerekmektedir.

  2 = 11.145, = 1, = 0.001

  Bu sonulara gre ksrme yks ile bronit

  arasnda bir bamlln bir ilikinin olduunu

  syleyebiliriz.

  SPSSde 2x2 Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

 • Eer veriler aadaki ekilde elde edilmi olsayd

  hangi analiz yntemini kullanmamz gerekir?

  SPSSde 2x2 Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

  Bronit (+) Bronit (-)

  ksrme (+) 83 44

  ksrme (-) 190 1002

 • Analiz sonular aadaki gibi elde edilir.

  SPSSde 2x2 Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

 • Analiz sonucunda en kk teorik deer 26.29

  olduundan Pearson kikare test sonucunu

  kullanmamz gerekmektedir.

  2 = 170.743, = 1, < 0.001

  SPSSde 2x2 Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

 • Eer veriler aadaki ekilde elde edilmi olsayd

  hangi analiz yntemini kullanmamz gerekir?

  SPSSde 2x2 Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

  Bronit (+) Bronit (-)

  ksrme (+) 3 2

  ksrme (-) 5 35

 • Analiz sonular aadaki gibi elde edilir.

  SPSSde 2x2 Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

 • Analiz sonucunda en kk teorik deer 0.89

  olduundan Fishers Exact sonucunu kullanmamz

  gerekmektedir (p=0.033).

  Fishers Exact test sonucu sadece p deerini verir.

  SPSSde 2x2 Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

 • kiden fazla kategoriye sahip iki deikenin alt

  kategorilerinin birlikte gzlendii birim saylarn

  gsteren apraz tabloya rxc tablo denir.

  Hesaplanan teorik frekanslarn 5den kk

  olanlarn saysnn toplam iindeki oranna gre

  kullanlacak yntem deiebilmektedir.

  rxc Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

 • Her bir gze iin hesaplanan teorik frekanslar iinde

  5den kk olanlarn yzdesi %20den kkse,

  Pearson ki-kare testi, eer %20den bykse exact

  yntem kullanlmaldr.

  rxc Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

 • rnek: 12 ya ocuklarda sigara ime alkanl ile

  ebeveynlerinin sigara ime alkanl arasndaki

  bamll test etmek amacyla 2847 ocukta ve

  ebeveynleri zerinde bir aratrma yaplyor.

  SPSSde rxc Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

 • Elde edilen veriler aadaki tabloda verilmitir.

  SPSSde rxc Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

  Ebeveynler

  ocuk kiside imiyor Biri iiyor kiside iiyor

  Hi imiyor 480 432 391

  Gnde bir adet 256 393 327

  Gnde be adet 90 147 159

  Gnde beten fazla 22 59 91

 • Veri girii 2x2 tablolar ile benzerdir. Veriler SPSS veri

  sayfasna aadaki gibi girilir.

  SPSSde rxc Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

 • Frekans deikeni arlklandrlr.

  SPSSde rxc Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

 • SPSSde rxc Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

  Analyze -> Descriptive Statististics -> Crosstabs seenei tklanr.

 • SPSSde rxc Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

  Alan pencerede Row(s) alanna ocuk, Column(s) alanna ise

  Ebeveyn deikeni alnr. Sonra Statistics dmesi tklanarak alan

  pencerede Chi-square seenei iaretlenir.

 • SPSSde rxc Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

  Analiz sonular aadaki gibi elde edilir.

 • SPSSde rxc Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

  Bu sonulara gre teorik deeri 5den kk gze saysnn oran

  %0 olarak bulunuyor. Bu durumda Pearson ki-kare istatistiinin

  sonular kullanlr. 2 = 85.931, = 6, < 0.001

 • rnek2: Hindistanda yaplan bir almada, corafi

  blgeler ile oral lezyonun lokalizasyonu arasndaki iliki

  aratrlmtr. Corafi blge olarak 3 blge seilmi,

  lokalizasyon iin ise 9 kategori saptanmtr.

  SPSSde rxc Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

 • Elde edilen

  veriler orijinal

  ekli ile yanda

  verilmitir.

  SPSSde rxc Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

 • Bu rnekte lezyon lokalizasyonu ile corafi blge

  arasndaki bamll Pearson ki-kare analiz ile

  test edersek aadaki sonular elde ederiz.

  SPSSde rxc Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

 • Bu sonu incelendiinde Pearson ki-kare istatistiine

  gre 2 = 22.099, = 16, = 0.140 lezyon

  lokalizasyonu ile blgeler arasnda bir iliki olmad

  grlr.

  SPSSde rxc Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

 • Ancak, analiz sonu tablosunun da alt ksmnda belirtildii zere

  teorik deeri 5den kk gze saysnn oran %92.6 olarak

  bulunmutur ve bu oran %20yi gemesinden dolay Pearson ki-

  kare test sonucu gvenilir deildir.

  SPSSde rxc Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

 • Bu durumda exact test kullanlmaldr. Bu aamada Crosstabs penceresinde Exact dmesi

  tklanr. Alan pencerede Exact seenei iaretlenir. Continue ve OK tklanr sonular elde edilir.

  SPSSde rxc Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi

 • Analiz sonularna gre exact test sonucu elde edilen p deeri 0.027

  bulunmutur. Ancak Pearson ki-kare sonucuna gre elde edilen p deeri 0.140

  olarak hesaplanmt. Bu sonuca oral lezyon lokalizasyonu ile corafi blge

  arasnda bir iliki vardr.

  SPSSde rxc Tablolarda Ki-Kare Bamszlk Testi