KG eko bilten broj 27

Download KG eko bilten broj 27

Post on 21-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

U dvadesetsedmom broju kragujevakog ekolokog biltena moete pogledati izvetaje u kojima su podaci vezani za rezultate merenja i praenja monitoringa ivotne sredine koje radi Institut za javno zdravlje u Kragujevcu, za maj 2012. godine: AEROZAGAENJE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA IZVETAJ O MERENJU KOMUNALNE BUKE AEROPALINOLOKI IZVETAJ ZA GRAD KRAGUJEVAC

TRANSCRIPT

 • G o d i n a 3 . B r o j 2 7 m a j 2 0 1 2 .

  Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

  udru`enje gra|ana

  ekolo{ki e-magazin

  2012.

 • Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu maj 2012. 2

  2012. 10

  5 2012.

  2012. 14

 • Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu maj 2012. 3

  161718

 • 4 Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu maj 2012

  e

  2012 .

  Institut za javno zdravqe

  Kragujevac

 • Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu maj 2012 5

  , 24 GVI 125 g/m. 13 g/m, "" 17.05.2012. " ", 03.04.2012.

  , 24 GVI 50 g/m "". 31 g/m 30.05.2012., "", 25 g/m.

  2012.

  SO2, , NO2( ) 2012.

  * ( )

  S O 2 2 4 1 2 5 g / m

  S O 2 5 0 g / m

  2 4 , . 5 0 g / m

  N O 2 2 4 8 5 g / m

  , 24 ( ) GVI 85 g/m. 72 g/m 24.05.2012., " ", 40 g/m.

  (24 h )

  SO2g/m3

  g/m3

  NO2g/m3

  SO2g/m3

  g/m3

  NO2g/m3

  SO2g/m3

  g/m3

  NO2g/m3

  6 16 32 13 31 69

  4 12 41 9 25 72

  4 9 21 9 20 45

  .. 4 7 24 7 11 56

  4 9 32 8 16 67

 • Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu maj 2012. 6

  mg/m2/ g/m2/ g/m2/

  . 97,97 24,46 73,50

  . "" 138,27 35,39 102,88

  .. " " 112,38 62,91 49,47

  48,66 14,42 34,18

  - 252,83 72,08 180,75

  85,73 15,73 70,01

  402,35 40,41 361,94

  .. " " 7,54 3,49 4,04

  1145,67 268,89 876,77

  143,21 33,61 109,60

  2012.

  4 5 0 m g / m 2 /

 • Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu maj 2012. 7

  (, ) GVI .

  250 g/m2/ 5 g/m2/ 400 g/m2/

  . 1,20 0,16 10,42

  1,62 0,12 16,18

  - 1,00 0,30 8,30

  1,35 0,10 4,20

  5,17 0,68 39,10

  1,29 0,17 9,77

  (, , ) 2012. , . .

  GVI 1 g/m3 0.01 g/m3

  .

  .

  .

  0,18 0,25

 • Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu maj 2012. 8

  120 g/m3 5 g/m3 85 g/m3 50 g/m3

  .

  .

  .

  .

  .

 • Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu maj 2012. 9

  2012. .

  , .

  .

  .

  120 g/m3 5 g/m3 85 g/m3 50 g/m3

  .

  .

  .

  .

  .

 • Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu maj 2012. 1 0

  2012.

  2012. 10.05. 11.05.2012. , , .

  : , , , (". ", . 75/10), SRPS ISO 1996-2 , , (". ", . 36/09).

  1 .

  , . ( ),

  .

  2 .

  , 15 . , , , .

  .

  3 . . 3, .

  .

  4 . " "

  , 20 . , ,

  .

  5 . ""

  , . . " ".

  .

  6 . "" , . .

  .

 • Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu maj 2012. 1 1

  .

  NOR-SONIC NOR 118. . .

  , , : , , ,

  1,2m 1,5m , 3,5m . 1 2m .

  .

  09- 12 h 13 16 h 18 21 h 23 02 h 03 06 h

  ( m / s ) 0,2 0 0 0 0

  ( C ) 18 27 23 15 12

  % 56 34 41 62 88

  ( m b a r ) 1004 1008 1010 1007 1002

  a 2012.

  .

 • Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu maj 2012. 1 2

  09-12 h 13-16 h 18-21 h

  23-02 h 03-06 h

  52 52 55 50 58 47 40

  60 61 63 60 56 52 50

  48 48 55 55 41 34 45

  . " " 63 63 66 65 54 51 55

  "" 62 61 65 60 53 52 50

  "" 56 58 55 60 46 48 50

  : ) ( ) 50 d,

  40 d , ("

  ", . 72/10), (". ", . 36/2009) JUS U.J6. 205 2007, SRPS ISO 1996-1 1: SRPS ISO 1996-2 2:

  ) ,

  Lreq d()

  4 ( , ). . . 3 ( ). . . . 1 ( , , ). . . . 2, 5 6 ( , ) 2 5, 6. 5, 2 6. 2 5, 6

 • Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu maj 2012. 1 3

  : , , ,

  , 50 d, 40 d. , 50 d, 45 d. , , , ,

  , 65 d, 55 d , 60

  d, 50 d. 55 d, 45 d. ,

  1 , ,

  , FAST , . 52 dB, 55 dB, 47 58 dB. . 342 / 10 .

  2

  , , , FAST , . 60 dB 61 dB, 63 dB, 52 56 dB. . 532 / 50 .

  3

  , , , FAST , . 48 dB, 55 dB, 34 41 dB. . 26 / 1 .

  4

  , , , FAST , . 63 dB, 66, 51 54 dB. . 1251 / 190 .

  5

  , , , FAST , . 61 62 dB, 65, 52 53 dB. . 563 / 43

  6

  , , , FAST , . 56 58 dB, 55 dB , 46 48 dB. . 29 / 0 .

  L eq, dB SRPS ISO 1996 -1 1: SRPS ISO 1996 -2 2: .

  .

 • Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu maj 2012. 1 4

  2012.

  2012.. :a , e e, og a, e, a, , a, a, , .

  .

  (01.05 02.05).2012. . .

  , (01.05 02.05).2012. . , (03.05 04.05).2012. . .

  , , 02.05.2012. . .

  , (02.05 03.05).2012. . .

  .

  , , (01.05, 02.05 03.05).2012. . .

  , , 02.05.2012. . .

  , (01.05 02.05)2012. . .

  , , ( 03.05, 07.05, 09.05, 10.05, 11.05, 12.05 13.05).2012. .

  , , (09.05, 10.05 11.05). 2012. . .

 • Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu maj 2012. 1 5

 • 1 6 Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu maj 2012

  '''' .. '''' - ,

  .

  '''' . .. '''' '''' . '

  - '''' - .

  '''' , , . '

  - , , , . - - .

  '''' .

  , '' ''.

  4.

 • Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu maj 2012 1 7

  11.

  - . , , , . 2000 . , , - . , .

  . , , , .

  - BIO-RESCUE, . ,

  , - - . .

 • 1 8 Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu maj 2012

  16.

  , .

  , , 18. 2012. . .

  - . , , , - . .

 • Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu maj 2012 1 9

  -. , - , - . , -, , , .

  , . , , , .

  - . - . , .

 • ,

  334000

  ,

  :

  3034/306-178

  www.kragujevac.rs

  , ,

  ,

  ,

  ,

  2012.

  14 08. 2012.

  : ,

  :

  : ,

  ( ) - ,

  - .

  , a , .