ketogenička dijeta titan gym

Download Ketogenička dijeta Titan Gym

Post on 19-Jan-2016

11 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ketogenička dijeta (tzv. masna, anabolična) Titan Gym

TRANSCRIPT

  • KETOGENIKA DIJETA

    www.titangym.com za TITAN GYM izradio Vedran Preseki

    Primjerprehrane6danautjednuPrimjermeniabr1.Obrok140gPileihprsauovitkuodVindije23Cijelajajasumanjkom45kiselihkrastavaca1licalanenogulja(ilimaslinovog)3dlvodeVitaminC+MultivitaminiObrok280gBademaObrok3120gPileihprsaJunalicamajoneze45kiselihkrastavacaObrok47080gKikirikijaVeera1licamaslinovogulja20gGaude2CijelajajaZelenaSalataPrimjermeniabr2Obrok130gslanineilipruta23CijelajajasumanjcimaZelenasalatailikiselikrastavciilikiselozelje1licalanenogulja(ilimaslinovog)3dlvodeVitaminC+Multivitamini4x1000mgkapsularibljeguljaObrok22hrenovke(pazitinaugljikohidrate)1junalicamajoneze(NELightmajoneza)Obrok3Peenariba(nikadapohanasmrvicama!)Zelenasalata1licalanenogilimaslinovogulja

  • KETOGENIKA DIJETA

    www.titangym.com za TITAN GYM izradio Vedran Preseki

    Obrok420gproteinauprahu1licalanenoguljaObrok5120gjunetineilisvinjetineZelenasalata4x1000mgkapsularibljeguljaPrimjermeniaza7midanutjednu(cheatmeal)Doruak100gzobenihpahuljica30gcornflakesa30gproteinauprahuRuakPizzaObrokSendvichOsnovaketogenikeilimasnedijetejeprehranaiskluivomastimaiproteinimabezugljikohidrata.Dnevniunosugljikohidratanebitrebaoprelaziti30g.VeinaobrokatrebasesastojatiprvenstvenoodmastitakodasemoguKonzumiratioraastiplodovikaonpr.Badem(najidealniji),Orasi(sadreomegu3nomogupotaknutigaravicu),ljenjaciiliKikiriki.Tijekomdijetemogusekorisitinamirnicekaopunomasnamajoneza(Lightnekorisitijerimavieugljikohidrata),maslacodkikirikijanaturalbezeera,mogusekonzumiratinekesalame,prventvenoprutilislaninaumanjimkoliinama,kodhrenovkiisalamatrebapazitinaunosugljikohidratajersutoipakpreraevine.Mogusekonzumiratiicijelajajatesesvajelamogupeinamasti.Veinaobrokatrebabitisastavljenjakaouprilogunozavisnooteiniovijekaiindiidualnimparametrimatipaukupnamiinaitjelesnamasateaktivnostovijeka.Ukolikoseunesuugljikohidratidijetaodtogtrenutkapadauvoduikreeseizpoetka,dabitijelopaloustanjeketozetrebaobino2danauzovakvuprehranu.SvakisedmidanjeCheatdan,netrebapretjerivatinomogusekonzmiratipizze,hamburgeri,kolaiisl.TijekomdijetekakobiseeliminiralapotrebazaslatkimpreporuujesenprPepsilightiliproteinskiprakoviuprahusmanjimkoliinamaugljikohidrata.Tijekomdijetejepotrebnopitibar23literevode,unositisupplementetipaminerali,vitamini,ribljeuljeukapsulama,vitaminCvieputaudanuiskljuivoizaobroka.Ukolikoseputujeisl.Bilokojiobrokudanumoenadomjestiti80100gbademailikikirikija.Uzovudijetuobaveznojekonzumiranjezelenesalateiliunoenjevlakanazaprobavuuoblikuindijskogtrputcazvanogieng.psiliumhuskkojisemoenabavitiuprahuilikapsulamauljekarnama.NaimeovavlaknaosiguravajunormalanputHranekroznaacrijeva,masnahrananajeenemavlakanapaihjepotrebnounositinaovakavnain,salatatakoerMoepunopridonjeti.