kesihatan dan kecergasan fizikal

Author: estelle-cm-chun

Post on 03-Apr-2018

296 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  1/130

  1

  UNIT 1 - PENGENALAN KECERGASAN

  1.1 Konsep kecergasan keseluruhan atau kesejahteraan.

  Kecergasan keseluruhan adalah integrasi komponen-komponen mental,

  sosial, emosi, fizikal dan rohani. Kecergasan ini membolehkan individu memberi

  sumbangan yang bermakna kepada masyarakat. Kecergasan keseluruhan

  mencerminkan perasaan seseorang individu tentang kehidupan serta keupayaan

  diri berfungsi dengan lebih cekap dan berkesan.

  Kecergasan Fizikal

  Kecergasan fizikal adalah keupayaan individu untuk berfungsi secara

  berkesan untuk menghadapi cabaran dalam kerja fizikal harian dan

  menggunakan masa lapang dengan lebih efektif di samping mempunyai lebihan

  tenaga untuk tujuan kecemasan.

  Kecergasan Mental

  Kecergasan mental adalah keupayaan individu untuk berfikir dan

  menggunakan maklumat untuk meningkatkan kualiti hidup seharian dan

  berfungsi secara optimal.

  Kecergasan Sosial

  Kecergasan sosial adalah keupayaan individu untuk berinteraksi dengan

  orang lain bagi mewujudkan perhubungan yang bermakna supaya dapat

  meningkatkan kualiti hidup semua pihak yang terlibat dalam hubungan ini.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  2/130

  2

  Kecergasan Emosi

  Kecergasaan emosi adalah keupayaan individu menangani kehidupan

  harian serta perasaan kendiri secara membina, proaktif, dan optimistik.

  Kecergasan Rohani

  Kecergasan rohani adalah keupayaan individu untuk membentuk satu

  sistem nilai dan bertindak berlandaskan kepercayaan serta menetapkan dan

  melaksanakan matlamat kehidupan yang bermakna dan konstruktif.

  1.2 Kecergasan Fizikal

  Definisi

  Kecergasan fizikal adalah keupayaan individu untuk berfungsi secaraberkesan untuk menghadapi cabaran dalam kerja fizikal harian dan

  menggunakan masa lapang dengan lebih efektif di samping mempunyai lebihan

  tenaga untuk tujuan kecemasan.

  Kecergasan fizikal dikaitkan dengan keupayaan individu untuk bekerja

  dengan lebih efektif dan menikmati masa kesenggangan, rehat, menentang

  penyakit hipokinetik dan menghadapi kecemasan.

  Kecergasan fizikal yang optimal tidak mungkin dicapai tanpa senaman

  yang berterusan.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  3/130

  3

  Komponen kecergasan fizikal

  (a)Komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan adalah:

  i. Komposisi badan/kandungan lemak

  ii. Daya tahan kardiovaskular

  iii. Fleksibiliti

  iv. Kekuatan otot

  v. Daya tahan otot

  Setiap komponen ini berkait rapat dengan kesihatan yang baik serta

  mengurangkan risiko penyakit hipokinetik.

  (i) Komposisi badan/kandungan lemak

  Komposisi badan adalah kadar relatif otot, lemak, tulang dan tisu-tisu lain

  yang membentuk tubuh. Individu yang cergas mempunyai peratus kandungan

  lemak yang rendah, berkadar dengan berat badan dan ketinggian.

  (ii)Daya tahan kardiovaskular

  Daya tahan kardiovaskular adalah keupayaan sistem kardio-respiratori

  untuk melakukan kerja bagi satu jangka masa yang lama dan berterusan dengan

  intensiti kerja yang ringan atau sederhana.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  4/130

  4

  (iii)Fleksibiliti

  Fleksibiliti membenarkan sendi atau sendi-sendi bergerak dengan licin

  dengan rintangan yang minimum. Fleksibiliti dirujuk kepada julat pergerakansendi.

  (iv)Kekuatan Otot

  Kekuatan otot adalah keupayaan otot untuk mengatasi rintangan bagi

  menghasilkan daya (kerja).

  (v)Daya Tahan Otot

  Daya tahan otot adalah keupayaan otot untuk melakukan aktiviti fizikal

  yang berulang-ulang atau berterusan bagi satu jangkamasa yang lama dengan

  intensiti kerja yang ringan atau sederhana.

  (b). Komponen kecergasan fizikal berdasarkan lakuan motor.

  Bagi membolehkan individu terlibat secara cekap dan berkesan dalam

  aktiviti sukan terutamanya sukan

  kompetetif, komponen-komponen kecergasan fizikal berdasarkan lakuan

  motor diperlukan. Komponen-komponen ini adalah:

  (i) Kelajuan (Speed)

  Kelajuan adalah keupayaan untuk melakukan pergerakan dalam masa

  yang singkat. Kelajuan dirujuk kepada jarak pergerakan yang dicapai dalam satujangka masa yang diberi.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  5/130

  5

  (ii)Ketangkasan (Agility)

  Ketangkasan adalah keupayaan untuk mengubah arah pergerakan atau

  kedudukan badan dengan pantas dan tepat.

  (iii)Kuasa (Power)

  Kuasa adalah keupayaan untuk memindahkan tenaga kepada daya secara

  eksplosif. Kuasa dirujuk kepada gabungan kekuatan dan kelajuan pergerakan

  otot.

  (iv)Imbangan (Balance)

  Imbangan adalah keupayaan untuk mengekalkan kedudukan badan

  dengan teguh samada semasa melakukan pergerakan (dinamik) atau semasa

  pegun (statik).

  (v)Masa reaksi (Reaction Time)

  Masa reaksi adalah masa yang diambil oleh seseorang untuk bertindak

  setelah menerima rangsangan untuk berbuat demikian.

  (vi)Koordinasi (Coordination)

  Koordinasi adalah kebolehan menyelaras dan menyeragamkan pergerakan

  anggota badan untuk menghasilkan sesuatu tindakan tertentu.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  6/130

  6

  UNIT 2 PRINSIP LATIHAN FIZIKAL

  2.1 Prinsip lebihan bebanan

  Prestasi fizikal akan meningkat bila berlaku penambahan dalam beban

  kerja. Penambahan beban kerja perlu dilakukan secara progresif setelah badan

  atau sistem biologi dapat mengadaptasi kepada beban kerja yang dikenakan.

  Penambahan ini boleh dilakukan dengan memanipulasikan

  pembolehubah-pembolehubah berikut :

  (a)Intensiti latihan : iaitu kualiti kerja yang dikenakan seperti kelajuan

  larian atau ulangan maksima (RM Repitition Maximum).

  (b)Frekuensi latihan : iaitu kekerapan latihan dilakukan seperti 2 sesi

  sehari atau 5 sesi seminggu.

  (c)Jangkamasa : iaitu masa yang diambil bagi menjalankan sesuatu

  latihan seperti 1 jam sesesi atau 12 jam seminggu.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  7/130

  7

  2.2 Prinsip Perbezaan Individu

  Tidak semua individu mengalami kadar peningkatan prestasi yang sama

  bagi satu latihan fizikal yang dikenakan. Program latihan seharusnya dirancangkhusus untuk individu kerana terdapat perbezaan antara individu seperti

  matlamat, keupayaan fizikal dan tahap kecergasan fizikal.

  2.3 Prinsip Kekhususan

  Komponen-komponen fizikal atau sistem tenaga adalah berbeza antara

  satu sukan dengan sukan yang lain. Latihan fizikal yang dijalankan perlulah

  khusus kepada kehendak individu atau kehendak sesuatu sukan yang diceburi .

  Sekiranya individu lemah dalam daya tahan kardiovaskular, maka kaedah

  latihan yang dapat meningkatkan komponen ini perlulah diberikan.

  2.4 Prinsip Kebolehbalikan

  Kesan atau hasil latihan bukanlah sesuatu yang kekal. Sekiranya latihan

  tidak dilakukan secara berterusan, penurunan dalam prestasi akan berlaku. Pada

  umumnya penurunan dalam daya tahan mengambil masa yang lebih singkat

  daripada masa yang diambil untuk meningkatkannya. Prestasi fizikal akan

  menurun dengan ketara jika latihan tidak dilakukan lebih daripada 72 jam.

  2.5 Prinsip Kepelbagaian Latihan

  Program latihan perlu dipelbagaikan untuk mengekalkan minat individu

  dalam sesuatu aktiviti atau bagi mengelakkan kebosanan.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  8/130

  8

  UNIT 3 KAEDAH LATIHAN FIZIKAL

  3.1 Pengenalan

  Sejak seabad yang lalu, peningkatan dalam prestasi sukan banyak

  dipengaruhi oleh kaedah latihan fizikal yang lebih canggih dan sistematik yang

  telah diperkenalkan oleh para jurulatih dan diguna pakai oleh para atlit. Kaedah-

  kaedah latihan ini direka untuk membolehkan atlit mencapai kecergasan

  optimum dalam masa sesingkat mungkin dan apabila diperlukan, terutamanya

  dalam mencapai prestasi puncak. Kaedah latihan yang diaplikasikan disesuaikan

  dengan keperluan sesuatu jenis sukan dan keperluan atlit serta disusun rapi

  mengikut musim pertandingan dengan diasaskan kepada pengetahuan sains

  sukan.

  Kaedah latihan fizikal boleh diklasifikasikan mengikut penggunaan ataukeperluan sistem tenaga iaitu :

  (a)Kaedah Latihan Aerobik

  (b)Kaedah Latihan Anaerobik

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  9/130

  9

  3.2 Kaedah Latihan Aerobik

  Kaedah latihan aerobik adalah kaedah latihan yang diaplikasikan bagi

  membolehkan pelaku meningkatkan prestasi aerobik iaitu keupayaan untukmengambil, mengangkut dan menggunakan oksigen dengan cekap dan

  berkesan. Antara kaedah-kaedah latihan aerobik yang sering digunakan dalam

  latihan sukan adalah :

  A) Latihan Jarak Jauh Perlahan (Long Slow Distance)

  B) Latihan Fartlek

  C) Latihan Jeda Jarak Jauh

  Latihan Jarak Jauh Perlahan (Long Slow Distance)

  Latihan ini adalah latihan yang sering dipraktikkan oleh pelari maraton

  atau pelari jarak jauh. Sesuai dengan namanya, latihan ini memberi penekanan

  kepada tempoh masa larian dan bukannya kelajuan. Lebih lama seseorang itu

  dapat berlari berterusan, lebih baik kesannya terhadap sistem kardiovaskular.

  Objektif utama latihan ini adalah bagi meningkatkan daya tahan

  kardiovaskular. Kelajuan yang dicadangkan adalah antara dua ke tiga meter se

  saat (2-3m/s) dan diperkenalkan pada awal musim persediaan umum bagi

  semua jenis sukan.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  10/130

  10

  Gambar-rajah 1: menunjukkan latihan LSD sedang dijalankan.

  Tujuan:

  i. Membina sistem aerobik ataupun keberkesanan sistem kardio

  respiratori

  ii. Membina dayatahan kardiovaskular dan dayatahan otot kaki

  iii. Dapat menamatkan larian dalam jarak yang ditentukan tanpa

  mengira faktor kemenangan

  iv. Dapat menikmati keindahan alam semula jadi

  Prinsip Latihan:

  i. Menentukan intensiti jeda kerja

  ii. Memberi masa rehat dan masa pemulihan yang lebih

  pendek, termasuk jenis aktiviti ketika dalam pemulihan

  iii. Meningkatkan kekerapan (bilangan) latihan dalam seminggu

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  11/130

  11

  Latihan Fartlek

  Latihan Fartlek adalah berasal dari negara Sweden. Latihan ini dirancang

  bertujuan untuk membina daya tahan kardiovaskular dan daya tahan otot kaki.Latihan ini juga bermaksud sebagai speed play di mana ianya melibatkan larian

  yang laju diselangi dengan larian perlahan di atas permukaan tanah semulajadi.

  Di dalam menjalankan larian, individu akan menentukan kelajuan mengikut

  keadaan dan kemampuan diri sendiri.

  Tujuan:

  a. Membina keupayaan aerobik dan anaerobik

  b. Meningkatkan kepantasan

  c. Meningkatkan daya tahan kepantasan

  Sitem Tenaga:

  a. ATP PC

  b. Asid Laktik

  c. Sistem Aerobik

  Prinsip Latihan:

  Latihan fartlek merupakan satu corak latihan bebas di mana jarak dan

  masa tidak dipentingkan. Atlit adalah bebas untuk menentukan jarak dan kadar

  kederasan sendiri. Bagaimanapun kadar intensiti latihan mestilah ditingkatkan

  secara progresif dari satu masa ke semasa. Masa rehat untuk aktiviti lariankepantasan dipenuhi oleh rehat aktif seperti berjalan, jogging dan berlari

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  12/130

  12

  langkah panjang (striding). Aktiviti-aktiviti rehat aktif ini akan bermula kembali

  dengan memulakan larian kepantasan.

  Cara Melakukan:

  1. pastikan mengikut tatacara sebelum dan selepas melakukan daya tahan

  kardiovaskular.

  2. pilih laluan yang sesuai dan selamat seperti di padang sekolah atau di

  kawasan yang berdekatan dengan sekolah.

  3. mulakan latihan fartlek dengan pelbagai variasi larian seperti berlari perlahan,

  berjalan, berlari zig zag, lari pecut atau lari undur secara berterusan.

  4. lakukan aktiviti sama ada berdasarkan tempoh masa dan jarak.

  5. aktiviti ini boleh dilakukan secara individu, berpasangan atau berkumpulan.

  Membina Otot:

  a. Quadriseps

  b. Adductors

  c. sartorius

  d. Gastrocnemius

  e. anterior tibialis

  f. Hamstrings

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  13/130

  13

  Latihan Jeda Jarak Jauh

  Latihan Jeda yang mula diperkenalkan di Jerman oleh Dr. Woldmar

  Gerschler dan Hans Reindell pada awal tahun 30an adalah satu kaedah latihansaintifik yang mempunyai jeda kerja dan jeda rehat. Kaedah ini lazim digunakan

  dalam latihan olahraga dan latihan renang. Latihan jeda dianggap sebagai antara

  kaedah yang terbaik dan lazim diperkenalkan pada penghujung musim

  persediaan umum dan lebih kerap digunakan dalam musim persediaan khusus.

  Bagi latihan jeda jarak jauh, nisbah jeda kerja kepada jeda rehat adalahantara 1 : hingga 1: 1 bergantung kepada jarak larian atau masa yang

  diambil untuk menamatkan sesuatu larian. Contohnya adalah seperti berikut :

  Masa larian = 10 minit

  Masa rehat = 5 minit

  Nisbah jeda kerja kepada jeda rehat = 1 :

  Masa larian = 3 minit

  Masa rehat = 3 minit

  Nisbah jeda kerja kepada jeda rehat = 1: 1

  Ulangan yang dicadangkan adalah antara 2 hingga 3 ulangan bagi jarakyang lebih jauh dan antara 3 hingga 4 ulangan bagi jarak yang kurang daripada

  800 meter bagi satu larian (ulangan). Sementara itu, jumlah set yang

  dicadangkan adalah sama seperti jumlah ulangan, dan rehat antara set

  ditentukan oleh kadar denyutan nadi iaitu apabila kadar nadi turun kepada 120

  denyut seminit, barulah set kedua dimulakan.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  14/130

  14

  Preskripsi latihan jeda boleh ditulis seperti berikut :

  3 x 1500 meter x 2 set @ 8 minit (1:1/2 ), bermaksud :

  3 ulangan larian berjarak 1500 meter setiap larian, dibuat dalam 2 set, dengan

  jeda kerja selama 8 minit bagi setiap larian dan jeda rehat selama 4 minit.

  Tujuan:

  a. Meningkatkan daya tahan kardiovaskular

  b. Meningkatkan tahap ambang anaerobik

  c. Meningkatkan daya tahan otot

  d. Meningkatkan kemahiran atlit

  e. Meningkatkan ketangkasan, kelembutan,kekuatan dan koordinasi.

  f. Meningkatkan keupayaan anaerobik.

  Sistem Tenaga:

  a. ATP PC dan asid laktik(lebihan dominan).

  b. Asid Laktik dan Oksigen.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  15/130

  15

  Prinsip Latihan:

  Kaedah latihan Jeda ini berdasarkan prinsip-prinsip di antara masa dan

  masa rehat. Penggunaan lebihan beban digunakan dalam menentukan intensiti

  kerja yang diberi berdasarkan kepada angkubah-angkubah tertentu. Prinsip

  latihan hendaklah diberi penekanan kepada perkara-perkara berikut:

  i. kadar jarak dan jangkamasa kerja, ini ditentukan

  berdasarkan kadar nadi latihan dan jarak set.

  ii. masa rehat atau pemulihan

  iii. jenis aktiviti masa rehat

  iv. bilagan ulangan dan set setiap sesi latihan

  v. kekerapan latihan dan tempoh latihan dijalankan

  Cara Melakukan:

  Contoh latihan jeda permainan bola keranjang:

  PERKARA AKTIVITI 1 AKTIVITI 2 AKTIVITI 3 AKTIVITI 4

  KEMAHIRAN Menjaring Hantaran Mengelecek Jump shot

  JEDA KERJA 12 jaringan/10s 15 balingan 10s 10 meter/15s 12 jaringan/10s

  JEDA REHAT 30s 30s 45s 30s

  AKTIVITIREHAT

  Kelonggaran sendi Kelonggaran sendi Berjalan Kelonggaran sendi

  SET 3 3 2 3

  REHATANTARA SET

  2 minit 2 minit 2 minit 2 minit

  MASALATIHAN Jumlah kesemua 4aktiviti

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  16/130

  16

  3.3 Kaedah Latihan Anaerobik

  Kaedah latihan anaerobik adalah kaedah latihan yang berupaya

  meningkatkan kapasiti anaerobik iaitu keupayaan untuk bekerja dengan cekapdan berkesan tanpa oksigen. Latihan ini membantu untuk meningkatkan

  keupayaan tubuh untuk menghasilkan semula ATP dengan cepat semasa rehat

  antara kerja. Antara objektif latihan anaerobik ini adalah bagi meningkatkan

  komponen-komponen kecergasan berikut :

  a) kelajuan

  b) kekuatan otot

  c) daya tahan otot

  d) kuasa

  e) ketangkasan

  Antara latihan-latihan yang sering digunakan dan diklasifikasikan di bawah

  kaedah latihan anaerobik adalah :

  (a)Latihan jeda jarak sederhana dan jarak dekat

  (b)Latihan pecutan berulang

  (c)Latihan pliometrik

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  17/130

  17

  Latihan Jeda (jarak sederhana dan jarak dekat)

  Berbeza dengan latihan jeda jarak jauh, latihan ini memberi penekanan

  kepada keupayaan tubuh untuk bekerja secara anaerobik. Jeda rehat antaraulangan dan antara set memberi peluang kepada otot untuk menghasilkan

  semula ATP dan melambatkan fasa kelesuan. Tubuh dapat bekerja dalam satu

  jangka masa yang lebih lama dan kecekapan otot untuk penghasilan semula ATP

  meningkat.

  Latihan ini amat sesuai diaplikasikan kepada hampir semua jenispermainan seperti bola sepak, hoki, ragbi, badminton dan sepak takraw.

  Dicadangkan supaya latihan ini diperkenalkan pada pertengahan musim

  persediaan khusus sehinggalah ke penghujung musim .

  Nisbah jeda kerja kepada jeda rehat adalah antara 1 : 2 bagi jarak

  sederhana hingga 1 : 3, 1: 4 dan 1 : 5 bagi jarak yang lebih dekat.

  Contoh preskripsi latihan jeda jarak sederhana : 4 x 400 meter x 3 set @

  70 saat ( 1 : 2 ) Contoh latihan jeda jarak dekat 6 x 80 meter x 4 set @ 10 saat (

  1 : 4 )

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  18/130

  18

  Latihan pecutan berulang

  Latihan pecutan berulang adalah latihan pecutan yang diselang seli

  dengan jeda rehat bertujuan untuk meningkatkan kelajuan. Berbeza denganlatihan jeda, latihan ini memerlukan pelaku memecut dengan intensiti maksimum

  pada jarak yang lebih dekat, lazimnya 60 meter atau kurang. Selepas setiap

  ulangan pelaku akan berehat aktif secukupnya, iaitu sehingga kadar nadi turun

  kepada 120 denyut seminit atau kurang sebelum memulakan ulangan yang

  berikutnya. Latihan dikawal oleh kadar nadi pelaku dan masa larian terbaik

  yang dicatatkan. Latihan diberhentikan apabila masa yang dicatatkan jauh

  daripada masa sasaran atau kadar nadi melebihi kadar nadi maksimum, manayang terdahulu.

  Latihan Pliometrik

  Latihan Pliometrik adalah satu kaedah latihan yang baru diperkenalkan di

  Amerika Syarikat pada awal 90-an. Berasal daripada perkataan Greek, plio

  membawa maksud lebih atau meningkatkan dan metrik bererti jarak.

  Fred Wilt menterjemahkan pliometrik sebagai latihan-latihan yang

  menghasilkan pergerakan otot isometrik yang berlebihan yang menyebabkan

  refleks regangan dalam otot. Hari ini, pliometrik dirujuk kepada latihan yang

  menggunakan pergerakan otot-otot untuk bertindak balas ke atas beban dan

  menghasilkan kuasa atau kekuatan eksplosif.

  Latihan pliometrik hanya diaplikasikan selepas atlit mencapai tahap

  kekuatan optimum atau mencukupi bagi mengelakkan kecederaan terutamanya

  kepada tendon dan ligamen. Latihan dilakukan pada penghujung fasa persediaan

  khusus sehinggalah ke fasa pra pertandingan.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  19/130

  19

  Objektif utama latihan ini adalah bagi meningkatkan kuasa dan kekuatan

  eksplosif dan boleh dilakukan dengan menggunakan berat badan sendiri atau

  alatan seperti kotak pelbagai ketinggian dan bola segar.

  Contoh latihan pliometrik dengan menggunakan berat badan sendiri :

  a) Larian lutut tinggi bounding

  b) larian tendang pinggul (butt-kick) skip

  c) lompat sebelah kaki

  (a)bounding (b)butt kick (c)lompat sebelah kaki

  Contoh latihan pliometrik menggunakan bola segar :

  a) baling bola segar berpasangan paras dada dengan menggunakan satu

  tangan

  b) baling bola segar berpasangan paras dada dengan menggunakan dua

  tangan

  c) baling bola segar berpasangan dari atas kepala baling bola segarberpasangan melalui atas kepla dengan membelakangi pasangan

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  20/130

  20

  Contoh latihan pliometrik menggunakan kotak pelbagai ketinggian :

  a) susun kotak pelbagai ketinggian dalam satu litar

  b)jarak antara kotak ke kotak yang lain lebih kurang 10 meterc) pelaku berlari dalam litar dengan menaiki dan melompat turun dari

  kotak sepantas mungkin.

  d) Jumlah ulangan bergantung kepada preskripsi yang diberi

  Selain daripada alatan yang di atas, latihan juga boleh dibuat dengan

  menggunakan pagar dan bangku panjang.

  3.4 Kaedah Latihan Litar

  Latihan litar telah diperkenalkan di Universiti Leeds, England pada tahun

  1950-an oleh R.E.Morgan dan C.T. Adamson. Latihan ini mengandungi satu siri

  bateri latihan mengikut keperluan jenis sukan yang ditetapkan mengikut stesen.

  Setiap pelaku dikehendaki melakukan aktiviti yang telah ditetapkan sehingga

  tamat satu litar latihan atau satu set.

  Jumlah set ditentukan oleh jurulatih bergantung kepada objektif yang

  hendak dicapai.

  Sejak daripada mula latihan ini diperkenalkan, beberapa perubahan telah

  dibuat oleh jurulatih untuk menyesuaikan latihan ini dengan kehendak latihan

  dan objektif. Ada jurulatih yang menggunakan kemahiran teknikal yangberlainan

  sebagai aktiviti bagi setiap stesen dan ada pula yang menggunakan alat latihan

  bebanan seperti barbell dan dumb-bell.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  21/130

  21

  Umumnya, latihan litar adalah latihan dengan pelbagai aktiviti senaman

  yang disusun dalam satu litar. Setiap aktiviti senaman dikenal sebagai stesen.

  Lazimnya latihan litar mengandungi antara enam hingga 12 stesen. Jarak antara

  satu stesen dengan stesen yang lain adalah antara lima hingga 10 meter.

  Pemilihan aktiviti bagi setiap stesen bergantung kepada objektif yang

  hendak dicapai. Sekiranya objektif latihan adalah bagi meningkatkan

  ketangkasan, maka aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan ketangkasan

  perlulah dipilih. Begitu juga jika objektif latihan adalah untuk

  meningkatkankekuatan eksplosif, maka aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan

  kekuatan eksplosif perlulah dipilih. Kesesuaian masa bagi latihan ini diaplikasikandalam rancangan latihan tahunan bergantung kepada objektif latihan.

  Adalah diingatkan bagi satu latihan litar yang dipilih, jurulatih

  hanya menetapkan satu objektif sahajadalam aspek komponen fizikal

  yang ingin ditingkatkan supaya tidak melanggar prinsip kekhususan.

  Contoh preskripsi bagi satu sesi latihan litar adalah seperti berikut :

  Objektif latihan : Meningkatkan kekuatan eksplosif otot

  Bilangan set : 3 set

  Bilangan stesen : 8 stesen

  Masa kerja setiap stesen : 30 saat

  Jarak antara stesen : 5 meter

  Rehat antara stesen : 60 saat

  Rehat antara set : 3 minit

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  22/130

  22

  Aktivitiaktiviti :

  a) Burpee

  b) Bangkit tubic) Lompat lutut ke dada Tekan tubi

  d)Russian leap

  e) mendayung (seated rowing) alternate split jump

  f) leding belakang (back arch)

  Peringatan : elakkan daripada mengunakan otot atau kumpulan ototyang sama berturut-turut.

  Membina otot:

  a. Tekan tubi otot tangan (biceps dan triseps).

  b. lari ulang alik otot kaki (quadriseps, hamstrings dan gastrocnemius)

  c. bangun tubi otot bahagian abdomen (rectus abdominis, internal

  oblique, dan external oblique).

  d. burpee otot kaki (quadriseps, hamstrings dan gastrocnemius) dan

  otot lengan (biseps dan triseps).

  e. angkat kaki otot bahagian abdomen (rectus abdominis, internal

  oblique, dan external oblique).

  f. lompat selang seli otot bahagian bawah tubuh (quadriseps, glutus

  maximus, hamstrings, gastrocnemius)

  g. jack knife otot bahagian abdomen (rectus abdominis, internal

  oblique, dan external oblique).

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  23/130

  23

  h. skipping otot bahagian lengan dan bawah tubuh (biseps, triseps,

  wrist and finger flexors, adductors, sartorius, quadriseps, hamstring,

  gastrocnemius).

  Contoh borang rekod

  Nama K.Jantung Rehat Latihan

  Jantina Umur

  Stesen Jenis Senaman B.Ulangan K.Nadi

  1 Tekan tubi

  2 Lari ulang alik

  3 Bangun tubi

  4 Burpee

  5 Angkat kaki

  6 Lompat selang seli

  7 Jack knife

  8 Skipping

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  24/130

  24

  Contoh Gambar Aktiviti:

  Burpee

  Bangkit tubi

  Skipping

  Lari ulang alik

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  25/130

  25

  3.5 Kaedah Latihan Bebanan

  Latihan bebanan ini adalah latihan yang digunakan untuk meningkatkan

  kecergasan otot samada bagi meningkatkan kekuatan, kuasa atau daya tahan.

  Latihan ini juga diaplikasikan bagi meningkatkan saiz atau hipertropi otot.

  Bebanan dan ulangan yang dikenakan bergantung kepada objektif latihan.

  Untuk menjalani latihan bebanan, konsep Ulangan Maksimum (Repitition

  Maximum) atau ringkasnya RM perlu diketahui. RM adalah bilangan ulangan

  maksimum yang boleh diangkat oleh pelaku bagi satu beban yang dikenakan

  sehingga otot atau kumpulan otot yang bekerja mencapai tahap kegagalan otot

  sementara (temporary muscular failure).

  1RM adalah bebanan yang boleh diangkat sekali sahaja oleh pelaku

  sementara 2 RM adalah bebanan yang boleh diangkat dua kali sahaja oleh

  pelaku. Oleh itu, bebanan untuk 1RM adalah lebih berat berbanding 2 RM,

  bebanan untuk 2 RM adalah lebih berat berbanding bebanan untuk 3RM danseterusnya.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  26/130

  26

  Jadual di bawah boleh digunakan sebagai panduan latihan :

  Komponen FizikalUlangan

  Set Intensiti RehatMaksimum (RM)

  Kekuatan 1-2 RM 3 - 4 95100 % 2-5 minitmaksimum

  Kekuatan 3 6 RM 3 - 4 85-90 % 2-5 minit

  Hipertropi 8 12 RM 3 - 6 65 80 % 30-90 saat

  Daya tahan 15 50 RM 2 - 4 30 60 % 15-45 st.

  Beberapa peraturan juga perlu dipatuhi bagi memastikan latihan bebanan

  tidak mendatangkan masalah berpanjangan atau kecederaan kepada pelaku :

  Peraturan 1

  Lakukan latihan untuk meningkatkan fleksibiliti sendi sebelum meningkatkan

  kekuatan otot

  Peraturan 2

  Lakukan latihan untuk menguatkan tendon dan ligamen sebelum meningkatkan

  kekuatan otot

  Peraturan 3

  Lakukan latihan untuk meningkatkan kekuatan bahagian teras badan sebelum

  meningkatkan kekuatan kaki atau tangan

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  27/130

  27

  Peraturan 4

  Lakukan latihan untuk meningkatkan kekuatan otot-otot sinergi dan pengimbang

  sebelum otot-otot agonis.

  Tujuan:

  i. meningkatkan kekuatan otot

  ii. meningkatkan dayatahan otot

  iii. meningkatkan tahap kelembutan dan kepantasan

  iv. meningkatkan kuasa eksplosif

  Prinsip Latihan:

  i. Prinsip tambahan beban

  Berat bebanan pada permulaan hendaklah bersesuaian dengan kemampuan

  pelaku. Ulangan dan berat beban harus ditambahkan secara beransur-ansur

  supaya latihan ini berkesan.

  ii. Prinsip urutan latihan

  Otot besar dalam badan haruslah dilatih dahulu. Ini adalah kerana otot kecil

  akan mudah lesu jika dibandingkan dengan otot besar. Dua jenis latihan yangmelibatkan otot yang sama tidak digalakkan dan patut dielakkan.

  iii. Prinsip Spesifikasi

  Latihan yang diberi mestilah khusus kepada anggota tubuh badan yang terlibat

  dalam sesuatu permainan.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  28/130

  28

  iv. Prinsip kekerapan

  Latihan harus dijalankan berselang hari untuk memberi masa yang cukup untuk

  pemulihan. Jika tidak, akan terdapat masalah kelesuan dan ini akan

  mengganggu pencapaian yang optima.

  Prinsip latihan bebanan untuk meningkatkan kekuatan dan

  dayatahan otot:

  Cara melakukan:

  ANGKUBAH MEMBINA KEKUATAN MEMBINA DAYATAHAN

  Bebanan 80% x berat (maksimum) 50% x berat (sederhana)

  Set 3 3Ulangan 4 hingga 8 10 hingga 12

  Masa Latihan 3 x seminggu (6 minggu) 3 x seminggu (6 minggu)

  Penyesuaian Tambahan beban

  Tambahan ulangan

  Set ditetapkan

  Tambahan beban

  Tambahan ulangan

  Set ditetapkan

  BIL AKTIVITI OTOT TERLIBAT KEMAHIRAN

  1 Bench press Anterior deltoid

  Pectrolis major

  Triceps

  Menghantar

  Menggelicik

  2 Leg press Quadriceps

  Gluteus maximus

  Gasrocnemius

  Melompat

  Pecut

  Ketangkasan

  Koordinasi

  3 Triceps curl Triceps Menghantar

  4 Heel raise Gastrocnemius Melompat

  5 Bicep curl Biceps

  Brachio-radialis

  Menggelicik

  Menjaring

  Merebut bola

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  29/130

  29

  Otot yang Terlibat:

  Gambar Aktiviti:

  AKTIVITI OTOT TERLIBAT

  Bench press Anterior deltoid

  Pectrolis major

  Triceps

  Leg press Quadriceps

  Gluteus maximus

  Gasrocnemius

  Triceps curl Triceps

  Heel raise Gastrocnemius

  Bicep curl Biceps

  Brachio-radialis

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  30/130

  30

  3.6 Kaedah Latihan Tekanan

  Definisi

  Tekanan adalah gerakbalas atau kebangkitan yang memerlukan tenaga

  yang berlebihan daripada normal. Tekanan digunakan untuk mengenal

  rangsangan seperti tekanan alam sekitar, orang luar, dan pihak atasan.

  Sementara yang lain pula menggunakan tekanan untuk tindakbalas dengan

  seluruh keadaan. Hans Selye (1956) mentakrif tekanan sebagai satu

  penggunaan secara paksa atau sistem pemaksaan yang mendorong ketegangan

  tubuh.

  Tujuan:

  1. Untuk meningkat dan mengekalkan kemampuan anaerobik

  2. Untuk meningkatkan kelembutan, ketangkasan, kekuatan dan kelajuan

  secara keseluruhan.

  3. Untuk meningkatkan daya tahan otot tertentu

  4. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kemahiran dalam situasi permainan

  5. Untuk mempercepatkan lagi sistem tenaga dalam tubuh badan. Sistem

  tenaga yang dominan untuk latihan tekanan ATP PC.

  Sistem Tenaga:

  a. anaerobik dan aerobik

  b. ATPPC

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  31/130

  31

  Prinsip Latihan:

  Difahami bahawa sesuatu organisma tidak boleh meningkatkan prestasinya

  kecuali melalul satu peringkat latihan tekanan seperti berikut:

  I. menambahkan kecepatan perlakuan

  II. menambahkan had beban

  III. menambahkan had masa dalam satu latihan atau aktiviti

  Iv. menambahkan bilangan perbuatan dalam sesuatu aktiviti

  Cara Melakukan:

  Dalam memulakan rancangan latihan tekanan beberapa persediaan perlu

  dilakukan terlebih dahulu bagi mengkaji keperluan-keperluan penting dari segi

  tempat, peralatan dan jumlah ulangan, jadual latihan, bilangan peserta, corak

  latihan tekanan dan sebagainya. Persediaan ini adalah penting kerana

  penyusunan organisasi dan jadual latihan tekanan dapat dirangka dan menjamin

  latihan tekanan berjalan dengan lancar dan selamat. Antara faktor yang perlu

  diambil kina dalam persediaan latihan tekanan adalah seperti berikut:

  1. mengenalpasti tahap umur peserta dan jantina mereka

  2. mengetahui tahap kecergasan peserta

  3. mengetahul tahap kemahiran yang ada

  4. memastikan alat yang digunakan sesual dan selamat

  5. mengenalpasti tempat pelaksanaan aktiviti dari segi kesesuaiannya

  6. membuat penilaian keatas aktiviti

  7. menetapkan jangkamasa latihan dan ulangannya

  8. memastikan arahan adalah tepat dan jelas

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  32/130

  32

  9. menyediakan alat pertolongan cemas

  10. menyediakan alat yang sesuai mengikut umur dan saiz badan

  11. mengadakan tunjukcara yang betul

  Prosedur Latihan Tekanan:

  1. Aktiviti memanaskan badan perlu dilakukan sebagai persediaan latihan. De

  Vries (1966) berpendapat memanaskan badan akan dapat menaikkan suhu

  badan dan otot dan seterusnya meningkatkan prestasi. Ia juga dapatmengelakan daripada kecederaan dan kekejangan otot

  2. Pastikan aktiviti yang dipilih akan menghasilkan tekanan

  3. Gerak kerja aktiviti hendaklah dilakukan berterusan dengan ulangan yang

  telah ditetapkan

  4. Aktiviti boleh dijalankan dalam dua kumpulan atau lebih

  5. Tiap-tiap pelatih menjalani latib tubi tekanan berterusan secara bergilir-gilir.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  33/130

  33

  3.7 Kaedah Latihan Piramid

  Definisi:

  Latihan Piramid dikenali sebagai Latihan Segitiga. Latihan Piramid bermula

  dengan set latihan 10 - 12 pengulangan dengan rintangan yang rendah.

  Rintangan akan semakin bertambah sehingga pengulangan yang kerap sehingga

  hanya 1RM. Kemudian dengan set dan rintangan yang sama dalam pengulangan

  latihan, set terakhir berlaku 10 hingga 12 pengulangan semula. Latihan piramid

  banyak memerlukan tenaga dan kekeuatan untuk mencapai sasaran.

  Tujuan:

  i. Meningkatkan kekuatan otot.

  ii. Meningkatkan pembakaran kalori dalam badan.

  iii. mengawal atur kardovaskular

  iv. mengekalkan hemeostasis dalam badan

  v. mengelakkan diri dari kecederaan.

  Prinsip Latihan:

  1. Latihan ini dijalankan setiap minggu dengan setiap sesi latihan yang

  dijalankan perlu memberi kesan yang berbeza kepada sistem fisiologi atlit.

  2. Kekerapan latihan perlu dijalankan untuk mengekalkan hemeotasis atlit.

  3. Latihan piramid boleh sehingga 5 jenis 'workout'dengan peningkatan

  intensiti dan jumlah peratus setiap minggu.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  34/130

  34

  Cara Melakukan:

  Aktiviti Latihan Piramid

  i. Berbasikal

  ii. Berenang

  iii. Berlari jarak dekat dan jauh

  iv.Berjalan kaki jarak dekat dan jauh

  v. menaiki bukit

  Contoh : Contoh latihan

  1. Fasa teratas(Economy Training); Berjalan menaiki bukit sejauh 100 800

  meter dengan kelajuan yang maksimum.

  2. Fasa kedua(VO2 max training)-; Berjalankaki di antara 2 hingga 10 km

  selama 20-30 minit dengan masa pemulihan hanya 5 minit.

  3. Fasa Ketiga (Lactate turnpoint training); Berjalan sejauh 10km dengan

  pantas dengan masa pemulihan 10 15 saat berjalan perlahan.

  4. Fasa kelima (Distance training); Long Slow Distance iaitu berjalan sejauh

  10 15km tanpa berlumba-lumba tetapi perlu menamatkan larian dalam

  jangka masa yang ditetapkan.

  5. Fasa keenam (Rest/recovery workouts); melakukan aktiviti-aktiviti yang

  menyeronokkan seperti berbasikal, berenang.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  35/130

  35

  Membina Otot:

  Aktiviti Latihan Piramid

  i. Berbasikal ( otot kaki: rectus femoris, gracilis, & gastrocnemius)

  ii. Berenang (otot lengan dan kaki: deltoid, triseps & gastrocnemius)

  iii. Berlari jarak dekat dan jauh (otot kaki: rectus femoris, gracilis, &

  gastrocnemius)

  iv.Berjalan kaki jarak dekat dan jauh (otot kaki: rectus femoris, gracilis, &

  gastrocnemius)

  v. menaiki bukit (otot kaki: rectus femoris, gracilis, & gastrocnemius)

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  36/130

  36

  3.8 Kaedah Latihan Parlouf

  Definisi:

  Latihan parlauf atau lari berpasangan secara asasnya dikendalikan

  hampir sama dengan lari berganti-ganti. Dalam latihan ini apabila salah seorang

  daripada pasangan tersebut berlari, seorang lagi akan berehat secara aktif

  seperti berjogging. Latihan secara berpasangan ini akan menambahkan

  kerjasama antara pasangan ini atau kumpulan ketika melakukan latihan.

  Prinsip-prinsip Latihan Parlouf:

  Untuk memberikan kesan yang lebih baik supaya sesuatu program latihan

  kecergasan dapat dijalankan dengan lebih berkesan, prinsip-prinsip latihan

  kecergasan adalah seperti berikut ;

  1. Intensiti

  Keperluan latihan terhadap sesuatu sistem tubuh hendaklah diberi perhatian

  mengikut objektif. Bahagian-bahagian tubuh badan yang hendak diberi

  penekanan latihan itu akan diberi tekanan daya yang lebih daripada biasa.

  Penekanan ini kita kenali sebagai overload semasa penekanan diberi kepada

  bahagian anggota tersebut , proses adaptasi fisiologi akan berlaku. Proses

  tersebut akan menghasilkan kecergasan. Berat atau ringannya sesuatu intensiti

  latihan adalah berdasarkan keperluan sesuatu jenis kemahiran sukan.

  2. Ulangan

  Menentukan ulangan/ set dalam satu dos latihan. Semakin banyak ulangan

  diberi, semakin cepat dan berkesan sesuatu latihan. Dengan yang demikian,

  kesesuaian fisiologi akan dapat diperolehi dengan kadar yang cepat dalam

  jangka masa tersebut tahap kecergasan dapat dicapai.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  37/130

  37

  3. Kekerapan

  Kekerapan latihan adalah berdasarkan jumlah sesi dalam sehari, mingguan atau

  bulanan. Semakin kerap aktiviti itu dijalankan akan memberi kesan yang lebihbaik. Pertimbangan perlu diberi terhadap perkara ini. Latihan yang terlalu kerap

  akan menimbulkan rasa bosan. Ia juga adalah bergantung kepada tinggi atau

  rendah tahap intensiti. Sekiranya intensiti tinggi, kekerapannya perlu

  dikurangkan, supaya tidak mendatangkan kecederaan otot.

  4. Progres

  Mempunyai progres/ ansurmaju dan pertambahan yang menaik. Sama ada

  merancang untuk progres dari aspek intensiti, ulangan ataupun kekerapan.

  Segala pertambahan dalam latihan akan dapat membantu mencapai tahap

  kecergasan yang kita telah tetapkan pada peringkat awal.

  5. Pengkhususan

  Pengkhususan dalam merangka latihan hendaklah juga diambil perhatian yang

  tinggi. Pengkhususan hendaklah ditumpukan kepada keselarian dengan

  keperluan objektif yang hendak dicapai. Apakah jenis kemahiran yang hendak

  dicapai? Kumpulan otot manakah yang perlu diberi rangsangan? Kegagalan

  merangsang pengkhususan ini akan menyebabkan kegagalan mencapai

  pencapaian sepenuhnya.

  6.Variasi

  Oleh kerana sesuatu latihan adalah bersifat berterusan maka bentuk latihan

  berulang-ulang akan menimbulkan kebosanan dikalangan peserta. Apabila

  keadaan ini berlaku pembelajaran yang mendatar (plateau of learning), akan

  terjadi, yang boleh menjejaskan objektif. Oleh yang demikian variasi latihan

  perlu dibuat sama ada dari segi masa, tempat, ulangan atau kekerapan.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  38/130

  38

  7. Pengulangan

  Sesuatu jenis otot atau kumpulan otot yang telah diberi latihan atau rangsangan,

  kemudian diabaikan terlalu lama boleh menyebabkan penguncupannya tidak lagiketahap optima. Ia perlu diberi latihan pada masa yang lain dengan latihan jenis

  yang sama. Dengan cara ini, penguncupannya masih boleh berlaku sebagaimana

  yang dikehendaki.

  Cara Melakukan:

  LATIHAN KELAJUAN (SPEED TRAINING)

  Salah satu keupayaan biomotor yang amat penting yang diperlukan dalam

  sukan ialah kelajuan atau kapasiti individu / atlet untuk bergerak dengan pantas

  untuk bergerak secepat mungkin. Dari sudut mekanikal kelajuan ditakrifkan

  melalui nisbah antara ruang dan masa. Istilah kelajuan melibatkan tiga elemen

  iaitu :

  1. Masa reaksi

  2. Frekuensi pergerakan dalam per unit masa

  3. Kelajuan untuk bergerak bagi jarak yang diberikan.

  Kolerasi antara jenis sukan yang berkaitan dengan tiga elemen ini seperti

  acara pecut sama ada secara individu atau berpasukan. Sehubungan dengan itu,

  dalam acara pecutan, hasil akhirnya bergantung kepada reaksi atlet pada

  permulaan kelajuan pergerakan keseluruhan perlumbaan (iaitu daya populasi)

  dan frekuensi langkahnya.

  Oleh yang demikian latihan kelajuan perlu bagi acara sukan yang

  memerlukan kelajuan dalam melakukan sesuatu aktiviti atau latihan.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  39/130

  39

  Menurut Ozolin (1971) kelajuan dapat dibahagikan kepada dua jenis :

  1. Kelajuan umum di didefinisikan sebagai kapasiti keupayaan untuk

  melakukan pergerakan (reaksi motor) dalam keadaan pantas. Kedua-dua

  persediaan fizikal yang umum dan spesifik menggalakkan kelajuan umum.

  2. Kelajuan khusus pula merujuk kepada kapasiti untuk melaksanakan

  sesuatu latihan atau kemahiran pada kelajuan yang ditetapkan, dan

  biasanya pada tahap yang tinggi. Kelajuan khusus spesifik untuk sesuatu

  latihan dibentuk melalui cara yang spesifik yang diterangkan secara

  ringkas dalam tugasan ini. Apa saja kelajuan yang diperlukan pemindahan

  positif tidak boleh dijangka kecuali struktur pergerakan. Kinematik dan

  dinamik adalah menyamai corak kemahiran tersebut. Kelajuan maksimaseseorang pelari tidak dicapai secara mendadak tetapi selepas pecutan

  sekurang-kurangnya pada jarak 30 meter. Speedogram (presentasi

  grafikal kelajuan seseorang pada jarak yang diberikan) menunjukkan

  kelajuan maksima dicapai selepas jarak 40 meter atau 5 saat selepas

  permulaan ( Zatzoyrski 1980) dan boleh dikekalkan secara tetap sehingga

  jarak 80 meter. Dari jarak itu dan seterusnya, ia berkurangan disebabkan

  oleh kelesuan sistem saraf pusat ( Harre, 1982 ). Peningkatan seterusnya

  dapat dicapai hanya dengan memperbaiki kuasa, daya tahan kelajuan dan

  daya tahan kuasa.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  40/130

  40

  3.9 Perbandingan antara latihan aerobik dan latihan

  anaerobik

  Latihan Anaerobik Latihan Aerobik

  Anaerobik alaktik Anaerobik Laktik Sistem Oksigen[Sistem ATP-PC] [Sistem asid laktik]

  Aktiviti berintensiti tinggi kurang Aktivitiberintensisi tinggi Aktiviti berintensiti rendah yangdari 10 saat yang dijalankan dalam dilaksanakan dalam jangkamasa yang

  masa 10 saat ke 1 minit panjang (melebihi 3 minit)

  Sumber tenaga diperolehi Sumber tenaga Sumber tenaga diperolehi menerusidaripada simpanan ATP-PC diperolehi menerusi karbohidrat dan lemakdalam sel-sel otot glikolisis anaerobik

  Sistem ini boleh dilatih dengan Sistem ini boleh dilatih Untuk mendapatkan kesan latihanmenyusun berselang-seli antara dengan menyusun aerobik. Aktiviti perlu dijalankan

  jeda kerja maksimum dan jeda secara selang-seli sekurang-kurangnya 20 minitrehat penuh antara jeda kerja Intensiti kerja adalah antara 40 % - 70%Intensiti latihan adalah 100 % dengan jeda rehat keupayaan maksimum

  Intensiti senaman pada- lakuan kerja dengan tahap 80% - 90%

  intensiti maksimum dan keupayaan maksimumrehat sehingga kadar nadi - jeda kerja 10 saatbalik ke 120 denyut seminit - jeda rehat50 ke

  - lakuan kerja lazimnya 60 saatadalah kurang daripada 10 - jeda kerja 40 saatsaat - jeda rehat80 ke

  100 saat

  * Jeda kerja dan rehatbergantung kepadajarak kerja danintensiti

  Tahap ambang laktat dicapai Aktiviti ini menghasilkan Melambatkan kehadiran asid laktik disebaik sahaja asid laktik mula asid laktik, oleh itu rehat samping memperoleh tenaga yangterkumpul diperlukan (rehat aktif) berlebihan melalui penguraian

  semula asid laktik kepada tenaga

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  41/130

  41

  UNIT 4 PEMAKANAN SUKAN

  4.1 Definisi Pemakanan Sukan

  Pemakanan adalah kajian tentang makanan dan nutrien dan juga

  kesannya kepada kesihatan, tumbesaran dan perkembangan seseorang individu.

  Pemakanan sukan adalah bidang pengajian yang mengaplikasi strategi

  pemakanan untuk menggalakkan kesihatan, adaptasi kepada latihan, pemulihan

  segera dari sesi latihan dan prestasi optimal semasa pertandingan.

  Pemakanan sukan bagi individu yang aktif secara fizikal dilihat dari dua

  aspek iaitu pemakanan bagi pertandingan dan pemakanan bagi latihan.

  Kepentingan Pemakanan kepada Prestasi Atlit

  Prestasi fizikal yang cemerlang dalam sukan bergantung kepada dua

  faktor utama iaitu genetik dan status latihan.

  Pemakanan sukan mampu memberi kelebihan yang signifikan terhadap

  prestasi atlit. Apabila seorang atlit kekurangan nutrien tertentu, prestasi fizikal

  terganggu

  kerana bekalan tenaga tidak mencukupi, ketidakupayaan untuk menjanametabolisme secara optimal ketika bersenam serta kekurangan sintesis tisu

  badan dan enzim.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  42/130

  42

  4.2 Keperluan Nutrien dan Pemakanan Seimbang

  Definisi nutrien adalah bahan dalam makanan yang membekalkan tenaga,

  menggalakkan tumbesaran dan membaikpulih tisu dan menjana metabolisme.

  Terdapat enam kelas nutrien : karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan

  air.

  Konsep pemakanan seimbang merujuk kepada pemakanan pelbagai

  makanan yang merangkumi kesemua nutrien yang diperlukan untuk

  tumbesaran. Walaupun diet setiap individu memerlukan nutrien essential dan

  tidakessential, keperluannya berbeza mengikut umur dan tahap kehidupan.

  Contohnya seorang atlit marathon memerlukan diet yang berbeza dari

  rakan atlit yang terlibat dalam sukan memanah.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  43/130

  43

  Nutrien essential dan bukan essential

  Nutrien essentialadalah nutrien yang diperlukan oleh badan tetapi terlalu

  sedikit dihasilkan atau tidak boleh dihasilkan oleh badan. Karbohidrat dianggap

  sebagai nutrien essential kerana dietary fiber yang terdiri dari karbohidratdiperlukan untuk mengelakkan penyakit tertentu.

  Karbohidrat, lemak, protein, air dan beberapa mineral dan elektrolit

  dinamakan makronutrien kerana diperlukan dalam kuantiti yang banyak.

  Mikronutrien adalah nutrien yang diperlukan juga tetapi dalam jumlah yang

  kecil (ukuran dalam miligram dan mikrogram)

  Jadual 3.1 Nutrien Essentialbagi Manusia

  KarbohidratMakanan berserat (fiber)Lemak (Asid Lemak Esential)Asid lemak linoleikAsid lemak alfa linoleikProtein (Asid Amino Esential)

  Histidine PhenylalanineIsoleucine ThreonineLeucine TryptophanLysine Valine

  MethionineVitaminsLarut Air Larut LemakB1 (thiamin) A (retinol)B2 (riboflavin) D (kalsiferol)Noacin E (tokoferol)B6 (pyridoxine) KAsid pantothenicFolacinB12 (cyanocobalamin)Biotin

  C (asid askorbik)

  MineralUtama Trace/ SurihKalsium Boron ManganeseKlorida Kromium MolybedumMagnesium Kobalt NikelFosforus Kuprum SeleniumKalium Fluorine SilikonNatrium Iodine Vanadium

  Sulfur Ferum ZinkAir

  Sumber: Williams, (2002)

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  44/130

  44

  Nutrien bukan essentialadalah nutrien yang terdapat dalam makanan dan boleh

  juga dihasilkan oleh badan. Contohnya glukosa atau dikenali sebagai karbohidrat

  ringkas. Glukosa boleh didapati daripada makanan dan pada masa yang sama

  boleh dibentuk daripada penguraian lemak dan protein. Dalam aktiviti fizikal,

  glukosa diperlukan untuk membekalkan tenaga tetapi pengambilan glukosa

  dalam diet harian adalah tidak perlu.

  Jadual 3.2 Nutrien bukan essential

  Nutrien Bukan EssentialKarnitine

  Kreatin

  Gliserol

  Sumber: Williams, (2002)

  Dietary Reference Intakes (DRI)adalah rujukan bagijumlah nutrien

  yang setiap individu patut makan untuk hidup sihat dan mengelakkan

  daripada penyakit. Jumlah ini didapati melalui penyelidikan dan berubah

  mengikut semasa.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  45/130

  45

  Panduan Piramid Makanan

  Piramid makanan telah dibentuk sebagai rujukan kepada kepelbagaian makanan,jumlah kalori yang terdapat dalan setiap kumpulan makanan dan pengambilan

  lemak, minyak dan gula secara sederhana.

  Enam kumpulan makanan dalam Piramid Makanan termasuk roti, cereal,

  nasi dan pasta (6-11 hidangan), kumpulan sayuran (3-5 hidangan), kumpulan

  buah-buahan (2-4 hidangan), kumpulan terbitan susu seperti yogurt dan keju (2-

  3 hidangan), kumpulan daging, ikan, ayam, telur dan kekacang (2-3 hidangan)

  dan kumpulan lemak, minyak dan gula (berpada-pada).

  Rajah 3.1 Piramid Makanan

  Sumber: McArdle, Katch, W.D., F.I. & Katch., V.L. (2000) Essentials of Exercise Physiology,2nd

  ed.,Lippincott Williams & Wil kins

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  46/130

  46

  4.3 Tenaga bagi Manusia

  Dalam tubuh manusia, tisu badan menyimpan tenaga kimia yang bolehmenjana tenaga elektrik untuk menghasilkan impuls saraf, menghasilkan haba

  untuk menyelenggarakan suhu badan pada 37 C (98.6 F).

  4.4 Definisi dan Ukuran Tenaga

  Tenaga merujuk kepada kapasiti untuk membuat kerja. Kerja juga

  dikenali sebagai tenaga mekanikal. Contohnya apabila atlit merejam lembing,

  atlit tersebut telah melakukan kerja, pada masa yang sama menghasilkan tenaga

  mekanikal.

  Kerja merujuk kepada hasil kerja pada jarak yang dilakukan.

  Kerja = Daya x Jarak

  Apabila kita merujuk kepada kecepatan melakukan kerja, kita merujuk

  kepada Kuasa.

  Kuasa = Kerja / Masa

  Bagaimana kita mengukur tenaga dan kerja?

  Tenaga boleh diukur dengan Joules, kilogram-meters (KGM),

  Watts

  1 Joule = 0.102 KGM

  1 Watt = 1 Joule per saat

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  47/130

  47

  Contoh kiraan: Apabila atlit mengangkat berat sebanyak 10 kg dan menaiki

  tangga setinggi 50 m dan mengambil masa satu minit, maka atlit

  tersebut telah melakukan 500 KGM. Ini bermakna atlit tersebut

  telah melakukan

  sebanyak 4,901 Joule. Atlit tersebut juga telah menjana Kuasa

  sebanyak 81.7 Watt.

  Satu (1) kalori merujuk kepada ukuran tenaga haba. 1 gram kalori mewakili

  jumlah tenaga yang diperlukan untuk menaikkan suhu air sebanyak satu darjah

  celcius.

  1 kilokalori (kcal) = 1000 kalori (C)

  1 gram karbohidrat = 4.30 C

  1 gram lemak = 9.45 C

  1 gram protin = 5.65 C

  Peringatan: 6 jenis tenaga adalah mekanikal, kimia, elektrikal, haba, cahaya dan

  haba.

  Simpanan Tenaga dalam Badan

  Tenaga dalam badan yang boleh digunakan serta merta disimpan dalam

  bentuk adenosine trifosfat (ATP) dan fosfokreatine (PCr). Kedua-dua ATP dan

  PCr terdapat dalam tisu dalam jumlah yang sedikit dan mudah habis dalam

  beberapa saat sahaja. ATP dan PCr membekalkan tenaga utama bagi larian

  pecut seperti 100m. Oleh itu amatlah penting untuk memastikan simpanan ATP

  dan PCr dalam tisu badan mencukupi.

  Karbohidrat, lemak dan protein dalam badan boleh membentuk ATP dan

  PCr. Tenaga yang paling banyak disimpan dalam badan adalah dalam bentuk

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  48/130

  48

  lemak iaitu trigliserida dan asid lemak bebas (free fatty acid).

  Karbohidrat disimpan dalam bentuk glikogen dan glukosa. Protein

  disimpan dalam bentuk asid amino dalam tisu.

  Jadual 3.3. Simpanan Tenaga Utama dalam Tubuh Manusia

  Sumber Bentuk Tenaga Jumlah Kalori Jumlah kilo- Jarak yangTenaga Yang Disimpan dalam Badan Joule dalam boleh tercapai

  Badan

  ATP Tisu 1 4.2 17.5 ela

  PCr Tisu 4 16.8 70 ela

  Karbohidrat Serum Glukos 20 88 350 elaGlikogen Hati 400 1,680 8.8 kmGlikogen Otot 1,500 6,300 24 km

  Lemak Serum Asid 7 29.2Lemak Bebas

  Serum 75 315Trigliserida

  Trigliserida 80,000 336,000Tisu Adipos

  Protein Protein Otot 30,000 126,000

  Sistem Tenaga

  Terdapat tiga jenis sistem tenaga:

  1) Sistem ATP-PCr

  2) Sistem anaerobik glikolisis

  3) Sistem aerobik

  Sistem Tenaga membekalkan sumber tenaga dalam bentuk ATP

  (Adenosin Trifosfat). Apabila penguraian ATP berlaku maka tenaga akan

  dibebaskan. Tenaga ini digunakan untuk pergerakan otot. Sistem tenaga ATP-

  PCr dan sistem anaerobik glikolisis tidak memerlukan kehadiran oksigen bagi

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  49/130

  49

  penghasilan tenaga berbanding dengan sistem aerobik. Rajah 3.2.

  menunjukkan sistem tenaga dan peratus sumbangan sistem tenaga bagi

  beberapa acara sukan.

  Rajah 3.2 Sumbangan sistem tenaga anaerobik dan aerobik dalam

  sukan

  Sumber: Powers & Howley, (2002)

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  50/130

  50

  Metabolisme Semasa Rehat dan Senam

  Metabolisme merupakan jumlah perubahan fizikal dan kimia yang

  berlaku dalam badan seperti penukaran dari makanan kepada tenaga,pembentukan enzim dan hormon serta pembinaan tisu dan tumbesaran

  tulang.

  Tenaga adalah diperlukan untuk proses metabolisme berlaku.

  Semasa rehat, kadar metabolisme adalah rendah. Oleh kerana

  penggunaan otot adalah minimum semasa rehat, badan tidak perlu

  membentuk ATP dengan banyak dan cepat. Tenaga yang minimum itu hanya

  perlu bagi fungsi fisiologikal seperti pengepaman darah dan juga untuk

  menghasilkan haba badan.

  Aktiviti senam akan meningkatkan kadar metabolisme.

  Semakin tinggi intensiti serta semakin pantas kita melakukan aktiviti

  fizikal, maka semakin cepatlah berlakunya penguncupan otot. Ini akan

  meningkatkan penggunaan tenaga dan kalori. Jadual 3.4 di bawah

  menunjukkan contoh kalori yang digunakan bagi aktiviti tertentu.

  Jadual 3.4 Penggunaan Kalori Bagi Aktiviti

  Aktiviti Penggunaan Kalori seminitKadar Metabolik Semasa Rehat 1.0Duduk dan Menulis 2.0Berjalan 4.4 km per jam 3.3Berjalan 11 km per jam 9.4Berlari 31 km per jam 29.3

  Angkat berat (maksimum) > 90.0

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  51/130

  51

  4.4 Karbohidrat, Lemak dan Protein

  Karbohidrat

  Karbohidrat merupakan komponen makanan dalam diet Asia. Setiap satu

  gram karbohidrat adalah lebih kurang 4 kalori. Karbohidrat merupakan sumber

  utama tenaga. Dalam tubuh badan, karbohidrat disimpan dalam bentuk glukos

  (dalam darah) dan glikogen (dalam otot dan hati). 4.4.1.1 Jenis-jenis

  Karbohidrat

  Jadual 3.5 Jenis-jenis karbohidrat

  Jenis Nama ContohKarbohidrat Monosakarida: Glukosa, Fruktosa, Madu, Gula perang,Mudah Galaktosa jus buah-buahan

  Disakarida : Maltosa, laktosa,

  SukrosaKarbohidrat Polisakarida : A milopektin, A milos, Nasi, Kanji, Gandum

  Kompleks Glikogen

  Dietary Fiber Larut air : Gam, Pektin Didapati dalamTidak larut air :Selulosa hampir semua tumbuh-

  tumbuhan

  Fungsi Karbohidrat

  Karbohidrat yang dimakan akan diuraikan sehingga menjadi bentuk

  termudah seperti glukosa. Glukosa kemudian diserapkan ke dalam darah dan

  glukosa darah adalah penting untuk proses metabolisme. Tahap glukosa dalam

  darah normal adalah 80-100 miligram per mililiter darah.

  Insulin, sejenis hormon akan memastikan glukosa dalam darah sentiasa

  berada dalam tahap yang optimum. Glukosa darah berlebihan akan diserap

  semula ke dalam tisu.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  52/130

  52

  Keperluan Semasa Senam :

  Keperluan pengambilan karbohidrat berbeza bagi peringkat umur yang

  berbeza. Atlit mempunyai keperluan karbohidrat yang lebih tinggi dari individu

  bukan atlit untuk membekalkan tenaga semasa berlatih.

  Jadual 3.6 Keperluan Karbohidrat

  Peringkat Umur Keperluan Karbohidrat Kaloridalam diet harian

  Kanak-kanak lelaki50 60 % 1,4009 - 12 tahun

  12 - 15 tahun 50 60 % 1,550

  15 - 18 tahun 50 60 % 1,750Kanak-kanak perempuan

  50 60 % 1,1009 - 12tahun12 - 15tahun 50 60 % 1,300

  15 - 18tahun 50 60 % 1,250Dew asa 50 60 % 1,300

  Atlit dalam latihan 60 70 % 1,800Atlit berdaya tahan tinggi 60 70 % 2,450

  Lemak

  Lemak dalam diet kita adalah lipid, suatu bahan organik. Lipiddietary

  yang penting dalam diet kita adalah trigliserida, kolesterol dan fosfolipid. Lemak

  boleh didapati dalam daging, hasil tenusu dan kekacang.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  53/130

  53

  Jenis-jenis

  Kolesterol adalah lipid yang hanya didapati dari makanan berasaskan

  haiwan dan tidak didapati dari tumbuh-tumbuhan. Kolesterol penting untuk

  membentuk hormon seperti testosteron dan estrogen.

  Fosfolipid boleh didapati dari kuning telur, hati, kekacang dan lecithin.

  Fungsi Lemak

  Secara am, fungsi lemak adalah untuk membekalkan tenaga bagi proses

  metabolisme.

  Majoriti trigliserida disimpan dalam tisu adipos.

  Trigliserida akan diuraikan menjadi asid lemak dan gliserol yang dapat

  menghasilkan tenaga.

  Keperluan Semasa Senam:

  Semasa rehat, lebih kurang 60% dari tenaga kita dibekalkan oleh proses

  metabolisme lemak. Orang dewasa memerlukan 10-15% kalori yang berasaskan

  lemak. Atlit memerlukan 15-25% kalori dari lemak dalam diet harian sebagai

  simpanan tenaga semasa latihan.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  54/130

  54

  Protein

  Protein terdiri dari rantaian asid amino. Apabila dua asid amino

  bergabung, ia dikenali sebagai dipeptida dan jika lebih dari dua, dipanggilpolipeptida. Protein boleh didapati dari daging, hasil tenusu, kekacang dan juga

  tumbuhan seperti brokoli dan lobak merah.

  Keperluan Semasa Senam:

  Orang dewasa memerlukan lebih kurang 12-15% kalori yang berasaskan

  protein. Atlit memerlukan 15-20% kalori protein dari diet harian. Walaupun

  protein tidak merupakan sumber tenaga yang utama semasa senam,

  pengambilannya adalah penting untuk memastikan metabolisme tubuh seperti

  pembinaan tisu dan pembaikpulih sel tidak terganggu.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  55/130

  55

  4.5 Vitamin dan Mineral

  Vitamin adalah bahan organik yang esential. Ia hanya didapati melalui

  makanan sahaja. Mineral pula adalah bahan inorganik yang diperlukan olehtubuh badan seperti natrium, kalium, klorida, kalsium, magnesium, ferum dan

  sulfur.

  Jenis-jenis dan Keperluan

  Jenis Vitamin Keperluan dan Fungsi Sumber dari Makanan

  Larut Lemak;Vitamin A 5000 IU Hati, susu, karotenoid(menggalakkan pertumbuhan Keledektulang; mengelakkan rabun)

  Vitamin D 200 IU Hasil tenusu, margarin( berfungsi sebagai hormon Minyak ikanmenggalakkan penyerapankalsium dalam usus)

  Vitamin E 15 mg d-alpha Minyak sayuran, sayur-(antioksidan untuk lindung sayuran hijau, kuning telursel membran dari kerosakan)

  Vitamin K 80 mikrogram(membantu koagulasi darah) Hati, telur dan bayam

  Larut Air;90 mg(lelaki); 75 mg Buah-buahan sitrus,Vitamin C(wanita) Sayur-sayuran hijau(Bentuk kolagen; membantupenyerapan ferum)

  Vitamin B Kompleks 2.4 mikrogram Daging, ikan, ayam dan(membentuk koenzim bagi hasil tenusumembina DNA; bantupembinaan sel darah merah)

  Jenis Mineral Keperluan dan Fungsi Sumber dari makananKalsium 1000 mg Hasil tenusu, kuning

  (pembentukan tulang dan Telur, kekacanggigi; transmisi impuls saraf)

  Magnesium 400mg(Sintesis protein, pengecutan Kekacang, sayur-sayuranotot) hijau, buah-buahan

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  56/130

  56

  4.6 Air dan Elektrolit

  Air adalah cecair jernih, tiada rasa dan bau. Ia merupakan molekul yang

  ringkas (dua bahagian hidrogen dan satu bahagian oksigen H2O) tetapi elemenyang paling penting untuk kehidupan. Manusia boleh hidup tanpa air selama 7

  hari. Air tidak memberikan tenaga tetapi penting dalam proses metabolisme. Air

  amat penting bagi menyelenggarakan suhu badan. Kehilangan air dituruti

  dengan kehilangan elektrolit.

  Elektrolit (natrium, kalium klorida) adalah penting untuk beberapa fungsi

  fisiologikal seperti penguncupan otot dan keseimbangan cecair badan.

  4.7 Keperluan dan Kepentingan

  Orang dewasa memerlukan antara 2000-2800 ml air sehari untuk

  memastikan keseimbangan cecair badan. Atlit memerlukan pengambilan air yang

  lebih banyak terutamanya bagi menyelenggarakan suhu badan. Air boleh

  dibekalkan secara langsung melalui minuman (termasuk jus buahan, susu) dan

  juga melalui makanan. Proses metabolisme yang melibatkan penguraian

  karbohidrat, lemak dan protein juga akan menghasilkan air. 65% dari air dalam

  badan distor dalam sel (intrasel) manakala yang lain di luar sel seperti dalam

  pembuluh darah dan cecair serebrospinal (ekstrasel).

  Elektrolit adalah bahan, dalam bentuk cecair yang boleh

  mengkonduksikan arus elektrik. Cecair tersebut juga dikenali sebagai cecair

  elektrolit contohnya asid, bes dan garam. Elektrolit utama adalah natrium,

  kalium, klorida, bikarbonat, sulfat, magnesium dan kalsium.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  57/130

  57

  Rajah 3.3 Pengambilan dan kehilangan air dalam sehari

  Penyelenggaraan Suhu Badan

  Suhu badan dikawal oleh hipotalamus, satu struktur di otak yang

  merupakan sebahagian dari sistem saraf pusat. Contohnya, sekiranya kulit kita

  menjadi panas kerana cuaca panas atau demam, tubuh badan akan membuat

  penyesuaian untuk mengurangkan haba.

  Pertama, lebih darah akan mengalir berdekatan dengan kulit supaya haba

  dapat dibebaskan dengan lebih mudah melalui kulit.

  Kedua, perpeluhan akan bermula dan penyejatan peluh akan

  mengurangkan haba badan.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  58/130

  58

  Rajah 3.4 Sumber haba dan kehilangan haba semasa bersenam.

  4.7 Pemakanan Sebelum, Semasa dan Selepas Latihan dan

  Pertandingan

  Prestasi fizikal boleh ditingkatkan melalui pemakanan yang baik.

  Contohnya peningkatan pengambilan karbohidrat sebelum dan semasa latihan

  dapat meningkatkan kualiti latihan atlit. Atlit akan dapat berlatih dengan lebih

  lama dan melambatkan rasa kelesuan ketika latihan. Berikut adalah contoh

  pengambilan karbohidrat sebelum, semasa dan selepas latihan.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  59/130

  59

  Jadual 3.8 Pemakanan Sebelum, Semasa dan Selepas Latihan

  Latihan Jumlah perlu Bila? Contohdiambil Makanan

  (gram / kg beratbadan)

  Sebelum 4 - 5 4 jam sebelum Nasi, buah-

  latihan buahanSemasa 1.0 Setiap 15 20 Minuman

  minit selepas Berkarbohidrat

  latihan bermulaSelepas 1.0 Selew at-lewatnya 2 Nasi, kentang,

  jam selepas latihan roti, glukos

  tamat

  Semasa pertandingan, atlit akan menggunakan sumber tenaga dari sistem

  tenaga yang berbeza bergantung kepada jenis, intensiti dan jangkamasa aktiviti

  tersebut. Contohnya untuk aktiviti yang berintensiti tinggi dan tidak lebih dari 3

  minit seperti larian 200m, sumber tenaga akan dibekalkan oleh glukosa dalam

  darah dan glikogen otot. Apabila aktiviti tersebut melebihi 5 minit seperti

  permainan bolasepak, glikogen hati dan lemak pula akan mula membekalkan

  tenaga bagi aktiviti tersebut. Pada masa yang sama, ketiga-tiga sistem tenagaini juga memerlukan vitamin dan mineral tertentu untuk memastikan

  keberkesanan sistem tenaga ini. Semasa pertandingan, atlit patut mengambil

  cecair yang tinggi kandungan karbohidrat dan rendah kandungan lemaknya

  untuk mengelakan ketidakselesaan dalam perut.

  Atlit yang mengamalkan pemakanan yang optimum boleh melakukan

  kebanyakan aktiviti fizikal dengan menggunakan sumber tenaga yang disimpandalam tubuh badan.

  Adalah penting untuk atlit memastikan gaya pemakanan adalah

  bersesuaian dengan aktiviti yang dilakukan dan juga mempunyai kandungan

  kalori yang mencukupi. Contohnya seorang atlit berdaya tahan tinggi

  memerlukan sehingga 3,500 kalori sehari dengan 60-70% (karbohidrat): 20-

  30% lemak: 10-15% protein (termasuk asid amino esential).

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  60/130

  60

  Isu-isu pemakanan sukan : Female AthleteTriad, Vegetarianism

  Female Athlete Triad:

  Ia merujuk kepada gaya pemakanan disorder, ammenorhea dan

  osteoporosis merupakan suatu fenomena yang berlaku kepada atlet wanita yang

  menghadkan pengambilan makanan atau tidak cukup makan kerana sukan.

  Sukan jenis ini adalah yang memerlukan penjagaan berat badan seperti

  gimnastik atau sukan yang ekstrem seperti larian marathon.

  Pengambilan kalori yang berkurangan akan menyebabkan kandungan

  lemak berkurangan dan mengganggu fungsi hormon. Hormon estrogen mungkin

  berkurangan menyebabkan haid terhenti. Dalam atlit wanita, ia juga dikenali

  sebagai athletic amenorrhoeadan ini sering dikaitkan dengan osteoporosis.

  Vegetarianism:

  Atlit menjadi seorang vegetarian (tidak memakan hasil dari haiwan)

  disebabkan agama, mengurangkan berat badan, tidak suka daging dan sifat

  sayangkan haiwan. Atlit vegetarian perlu tahu alternatif yang boleh

  menggantikan protein dari haiwan seperti kekacang.

  Terdapat atlit vegetarian yang cemerlang di peringkat dunia. Walau

  bagaimanapun penyelidikan telah menunjukkan tiada peningkatan atau

  pengurangan prestasi fizikal dengan menjadi seorang vegetarian.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  61/130

  61

  4.8 Bantuan Ergogenik dalam Pemakanan

  Bantuan ergogenik adalah bahan atau fenomena yang boleh membantu

  meningkatkan prestasi fizikal dalam sesuatu acara sukan. Contohnya,

  pemakanan yang tinggi karbohidrat boleh menyimpan lebih banyak tenaga

  dalam tubuh; sokongan dari para penonton dapat memberi keyakinan kepada

  atlit; baju renang hidrodinamik yang mempunyai rintangan air yang rendah

  boleh meningkatkan kelajuan atau steroid anabolik yang boleh memberi

  kekuatan yang lebih bagi ahli angkat berat.

  4.9 Jenis-jenis Bantuan Ergogenik

  Terdapat bantuan ergogenik yang dapat membantu prestasi sukan. Tetapi

  lebih banyak yang memudaratkan atlit. Rajah di bawah menunjukkan jenis

  bantuan ergogenik serta kelebihan dan keburukannya.

  Jadual 3.9 Jenis-jenis Bantuan Ergogenik

  Jenis Kelebihan Keburukan Acara SukanKreatin Membantu Tiada diketahui Bola sepak, larian

  menyimpan lebih pecut

  ATP dalam sel ototBeta-Blockers Mengurangkan Mengurangkan Menembak, terjun

  perasaan gemuruh, tekanan darah;pening kepala bahaya bagi atlit

  kerana migrain yang berpenyakitasma

  Steroid Membesarkan otot Jantung rosak; alat Angkat berat;Meningkatkan kelamin menjadi Lari pecut, renang

  kekuatan kecil; ketagihBlood Doping Melambatkan Jangkitan kuman Lumba basikal;

  kelesuan, prestasi AIDS; tekanan Larian jarak jauh

  meningkat darah meningkatTokokan Meningkatkan Tiada di ketahui Bola Sepak, hoki,karbohidrat prestasi bola jaring

  Melambatkan rasa

  kelesuan

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  62/130

  62

  Tokokan karbohidrat

  Penambahan simpanan karbohidrat dalam glikogen otot dan hati dikenali

  sebagai tokokan karbohidrat atau kompensasi glikogen.

  Teknik ini biasanya digunakan untuk atlit acara tahan lasak seperti pelari

  marathon, lumba basikal lebuhraya dan triathlon. Bekalan glikogen ke otot dan

  hati boleh ditingkatkan dalam mengurangkan latihan dan pada masa yang sama

  menambahkan pengambilan makanan yang kaya dengan karbohidrat.

  Pengambilan karbohidrat yang berlebihan harus dijalankan selama

  seminggu sebelum hari pertandingan. Pengurangan isipadu dan intensity latihan

  sekurang-kurangnya 48 jam sebelum hari pertandingan membolehkan badan

  menyingkirkan sebarang hasil buangan metabolic yang mungkin menjejaskan

  prestasi atlit tersebut. Fasa tokokan karbohidrat ada tiga fasa iaitu :

  Fasa 1 (hari 1 2) : Latihan berintensiti tinggi, pengambilan

  karbohidrat normal.

  Fasa 2 (hari 3 5) : Latihan dikurangkan, peningkatan

  pengambilan karbohidrat (70%).

  Fasa 3 (hari ke 6) : Hari pertandingan, selepas pertandingan

  pemakanan seperti biasa kembali.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  63/130

  63

  UNIT 5 PERANCANGAN PROGRAM LATIHAN

  5.1 Periodisasi Latihan (Periodization)

  Periodisasi adalah proses pembahagian pelan latihan tahunan kepada

  beberapa fasa latihan dan bahagian-bahagian kecil bertujuan untuk:

  1 Memudahkan penyediaan program latihan.

  2 Lebih mudah untuk meramalkan hasil atau pencapaian matlamat.

  3 Dijadikan garis panduan bagi menentukan pencapaian puncak

  (peaking) yang betul dan tepat semasa fasa pertandingan utama.

  4 Membantu jurulatih dan atlit menjalani latihan dengan lebih

  teratur dan bersistematik.

  5 Memudahkan proses pemantauan dan penilaian.

  Periodisasi latihan dibahagikan kepada:

  (a)Fasa-fasa latihan.

  (b)Latihan mingguan.

  (c)Latihan harian.

  (d)Sesi latihan.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  64/130

  64

  5.2 Fasa-Fasa latihan

  Satu kalender sukan tahunan boleh dibahagikan kepada tiga fasa iaitu

  fasa persediaan, fasa pertandingan dan fasa transisi. Setiap fasa ini

  mempunyai ciri-ciri tertentu dan dibahagikan lagi kepada sub- fasa.

  Fasa Persediaan

  Fasa persediaan mempunyai kepentingan yang besar dalam

  keseluruhan program latihan yang dijalankan. Kekurangan tumpuan pada

  fasa ini menjejaskan persediaan fasa-fasa berikutnya, terutamanya fasa

  pertandingan. Fasa persediaan dibahagikan lagi kepada dua subfasa iaitu:

  a) Persediaan Umum

  ii) Memberi tumpuan kepada pembinaan kecergasan fizikal

  menyeluruh terutamanya dalam aspek daya tahan

  kardiovaskular, daya tahan otot dan kekuatan asas sebelum

  atlit menjalani latihan pembinaan komponen fizikal yang

  diperlukan oleh sesuatu jenis sukan yang diceburi.

  iii) Isipadu latihan adalah tinggi antara 85% hingga 100% dan

  intensiti latihan adalah sederhana antara 40% hingga 70%.

  iv) Bergantung kepada masa yang diperuntukkan, jangka masa

  bagi fasa ini adalah antara enam hingga 14 minggu.

  v) Kaedah-kaedah latihan seperti latihan jarak jauh perlahan

  (LSD), latihan Fartlek, latihan jeda jarak jauh dan latihan

  bebanan bagi adaptasi anatomikal dan hipertrofi otot

  dicadangkan.

  vi) Ujian pra kecergasan diperlukan.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  65/130

  65

  b) Persediaan khusus

  (i) Fasa ini memberi penekanan khusus kepada

  komponen-komponen fizikal yang lebih dominan

  dalam sesuatu sukan.

  (ii) Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan-sukan

  yang berasaskan daya tahan seperti acara 5000

  meter dalam olahraga, kayak jarak jauh dan

  renang jarak jauh, sementara intensiti latihan

  ditingkatkan sehingga 90%.

  (iii) Isipadu latihan diturunkan sedikit kepada 65%

  hingga 80% bagi sukan-sukan yang berasaskan

  kekuatan dan kelajuan, iaitu sukan yang sistem

  tenaga anaerobik adalah lebih dominan seperti

  bola sepak, hoki dan bola keranjang serta acara-

  acara pecut dalam olahraga, sementara intensiti

  latihan boleh ditingkatkan sehingga 95%.

  (iv) Bergantung kepada masa yang diperuntukkan,

  jangka masa bagi fasa ini adalah antara enam

  hingga 10 minggu.

  (v) Bagi sukan-sukan yang berasaskan daya tahan,

  kaedah-kaedah latihan seperti latihan LSD,

  latihan Fartlek, latihan jeda jarak jauh diteruskan,

  disamping latihan bebanan yang memberi

  tumpuan kepada daya tahan otot perlu

  diaplikasikan. Bagi sukan-sukan yang berasaskankelajuan dan kekuatan, kaedah-kaedah latihan

  seperti latihan jeda jarak sederhana, latihan jeda

  jarak dekat, latihan pecutan berulang, latihan litar,

  dan latihan bebanan bagi meningkatkan kekuatan

  dicadangkan.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  66/130

  66

  Fasa Pertandingan

  Fasa pertandingan dibahagi kepada dua subfasa iaitu:

  (a) Prapertandingan:

  (i) Fasa ini memberi penekanan khusus kepada komponen

  fizikal yang terdapat dalam sesuatu sukan yang dilatih.

  Berbeza daripada fasa persediaan khusus, latihan pada fasa

  prapertandingan ini bertujuan meningkatkan atau

  mengekalkan tahap kecergasan. Latihan dilakukan dalam

  situasi permainan kecil, permainan sebenar atau melalui

  simulasi permainan.

  (ii)Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan berasaskan daya

  tahan, sementara intensiti bergantung kepada keperluan

  sebenar sukan. Bagi sukan yang berasaskan kelajuan dan

  kekuatan, isipadu latihan adalah sederhana antara 60%hingga 70%, sementara intensiti latihan boleh ditingkatkan

  sehingga 100%.

  (iii)Selain daripada latihan khusus seperti dinyatakan diatas,

  kaedah-kaedah seperti latihan pecutan berulang, latihan

  jeda jarak dekat, latihan tekanan dan latihan pliometrik

  masih boleh diteruskan bagi sukan yang berasaskan

  kelajuan dan kekuatan. Latihan bebanan ditumpukan bagi

  meningkatkan dan mengekalkan kuasa. Bagi sukan yang

  berasaskan daya tahan, latihan jeda dan latihan jarak jauh

  laju adalah digalakkan. Latihan bebanan masih boleh

  diteruskan dan tumpuan diberikan kepada peningkatan dan

  pengekalan daya tahan otot.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  67/130

  67

  (iv)Bergantung kepada masa yang diperuntukkan, jangka masa

  bagi fasa ini adalah antara enam hingga lapan minggu.

  (v)Ujian pasca kecergasan diperlukan.

  (b) Pertandingan

  (i) Fasa ini memberi tumpuan kepada pengekalan kecergasan

  optimum yang diperlukan oleh sukan yang diceburi.

  Tapering off ubahsuai isipadu dan intensiti (lazimnya

  penurunan). Isipadu dan intensiti amat diperlukan pada fasa

  ini bagi memastikan atlit berada pada prestasi puncakterutamanya pada hari pertandingan sebenar. Kecergasan

  dikekalkan dan dinilai melalui permainan sebenar atau

  melalui ujian masa/jarak/ketinggian.

  (ii)Bagi semua sukan, isipadu dan intensiti latihan adalah

  sekurang-kurangnya sama dengan keperluan sebenar sukan

  tersebut.

  (iii)Kaedah-kaedah latihan seperti latihan bebanan untuk

  pengekalan daya tahan otot bagi sukan berasaskan daya

  tahan dan latihan bebanan untuk pengekalan kuasa bagi

  sukan berasaskan kelajuan dan kekuatan boleh diteruskan.

  Namun demikian, kekerapan latihan perlu dikurangkan.

  Kaedah-kaedah lain yang terdapat dalam fasa pra

  pertandingan boleh diaplikasikan tetapi dengan kekerapan

  yang berkurangan.

  (iv)Jangka masa fasa ini bergantung kepada format

  pertandingan.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  68/130

  68

  Fasa Transisi (peralihan)

  i) Mengambil masa lebih kurang enam hingga 10 minggu

  bertujuan untuk pemulihan fisiologi dan psikologi sepertirawatan kecederaan dan mengatasi kebosanan. Namun

  jangka masa fasa ini masih bergantung kepada format

  pertandingan.

  ii) Rehat aktif adalah amat digalakkan dalam fasa ini bagi

  mengelakkan penurunan kecergasan fizikal yang

  keterlaluan. Tahap kecergasan fizikal perlu dikekalkan

  sekurang-kurangnya antara 40% hingga 60%kemampuan maksimum.

  iii) Bertujuan untuk menilai prestasi diri dan keberkesanan

  program, seterusnya merancang sesi latihan yang akan

  datang.

  3.3 Pembolehubah-pembolehubah Periodisasi

  A. Isipadu

  Isipadu adalah prasyarat kuantitatif bagi meningkatkan faktor-faktor

  teknikal, taktikal dan fizikal dalam sesuatu latihan sukan.

  Isipadu merujuk kepada keseluruhan kuantiti aktiviti yang dilakukan

  semasa latihan atau sebagai jumlah kerja yang dilakukan dalam satu sesi atau

  satu fasa latihan. Isipadu adalah gabungan:

  - Jangka masa latihan.

  - Jarak yang diliputi atau beban yang diangkat.

  - Kekerapan sesuatu latihan.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  69/130

  69

  B. Intensiti

  Intensiti adalah komponen kualitatif kerja yang dilakukan oleh atlit bagi

  satu jangka masa yang diberi dalam sesuatu latihan sukan. Lebih banyak kerjayang dilakukan atlit dalam satu jangka masa yang diberikan, maka lebih tinggilah

  intensiti.

  Intensiti juga boleh dirujuk sebagai kelasakan sesuatu latihan yang

  diberikan. Intensiti boleh diukur melalui kadar kelajuan (meter per saat) bagi

  pencapaian jarak atau berat dalam kilogram bagi aktiviti melawan rintangan.

  Dalam sesuatu pertandingan sukan individu atau berpasukan pula, intensiti

  dilihat dari aspek rentak permainan.

  IntensitiPersentil

  Prestasi terbaik seorang atlit

  Maksimu m 95 100

  Sub maksimu m 85 94

  Tinggi 75 84

  Medium 6574

  Light/Ringan 50 54

  Rendah 30 - 49

  Prestasi

  Prestasi adalah tahap pencapaian perlakuan atau persembahan

  atlit dalam sesuatu pertandingan sukan. Prestasi atlit dikatakan mempunyai hubungan yang positif

  dengan intensiti yang dikenakan. Pembolehubah utama yang

  mempengaruhi prestasi atlit adalah intensiti. Intensiti

  ditingkatkan untuk meningkatkan prestasi. Walau

  bagaimanapun, peningkatan ini perlulah dilakukan secara

  beransur-ansur berlandaskan kepada prinsip-prinsip latihan

  sukan.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  70/130

  70

  Super Compensation

  Bila atlit didedahkan kepada sesuatu beban latihan dalam

  jangkamasa tertentu maka tubuh badan akan membuat

  penyesuaian terhadap beban latihan tersebut. Hasilnya badan

  akan mengalami kelesuan. Apabila beban latihan dihentikan

  maka terjadi proses pemulihan dari kelesuan dan penyesuaian

  terhadap beban latihan.

  Pemulihan dan penyesuaian ini mengakibatkan atlit itu

  mencapai tahap prestasi yang lebih tinggi. Tahap peningkatan

  ini dikenali sebagai super compensation (Rajah 5.1).

  Rajah 5.1. Super Compensation

  Rangsangan Super Compensation

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  71/130

  71

  5.4 Persediaan untuk Pertandingan

  Perancangan yang sistematik dan saintifik dapat membantu atlit bersedia

  dari aspek fizikal, mental, teknikal dan taktikal. Secara umum, program latihandisediakan oleh jurulatih untuk memperkembangkan dan meningkatkan potensi

  dan prestasi atlit ke tahap optimum.

  Komponen-komponen ini adalah satu keperluan dalam program latihan

  kerana komponen ini saling berkait antara satu sama lain.

  Persediaan Fizikal

  Aspek yang penting dalam sesuatu program latihan bertujuan untuk

  meningkatkan potensi atlit serta memperkembangkan keupayaan biomotor atlit

  ke tahap optimum.

  Persediaan Teknikal

  Kaedah spesifik untuk menguasai dan meningkatkan sesuatu kemahiran.

  Persediaan Taktikal

  Satu perancangan atau strategi yang akan digunakan semasa

  pertandingan. Penguasaan teknik yang baik dapat menentukan kejayaan sesuatu

  perancangan atau strategi (taktikal).

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  72/130

  72

  Persediaan Psikologi

  Persediaan atlit dari segi psikologi melibatkan kemahiran seperti

  penetapan matlamat, mengawal kebimbangan, motivasi, imageri dan simulasi.

  Persediaan mental atlit untuk pertandingan adalah satu prosedur saintifik

  dan sistematik yang membolehkan atlit membawa bersamanya persediaan

  fizikal, teknikal dan taktikal apabila menghadapi sesuatu pertandingan.

  Komponen-komponen yang harus diberi penekanan pada fasa-fasa

  latihan tertentu dalam satu program latihan adalah seperti berikut:

  Fasa [%]

  rogram erse aan erse aan ra

  Pertandingan TransisiUmum Khusus Pertandingan

  Fizikal 70 50 30 70 40

  Teknikal 20 30 30 10 -

  Taktikal - 10 30 40 -

  Psikologi 10 10 10 20 10

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  73/130

  73

  5.5 Merancang Sesi Latihan

  Sesi latihan adalah unit terkecil dalam perancangan latihan sukan

  tahunan. Satu sesi latihan sukan lazimnya memakan masa antara satu hinggatiga jam bergantung kepada objektif dan tahap latihan. Sesi ini merangkumi:

  Pengenalan dan memanaskan badan.

  Tumpuan utama iaitu objektif khusus latihan.

  Permainan kecil (jika perlu).

  Menyejukkan badan dan perbincangan.

  Pengenalan dan Memanaskan Badan

  A.Pengenalan (3 hingga 5 minit)

  Menjelaskan mengenai aktiviti yang akan dilakukan, kepentingannya kepada atlit

  dan objektif yang ingin dicapai.

  B.Memanaskan badan (10 hingga 30 minit)

  Bertujuan untuk menyediakan atlit secara fisiologi dan psikologi untuk

  menghadapi latihan yang lebih intensif berikutnya.

  Prosedur yang dicadangkan adalah seperti berikut:

  Membuat pergerakan aktif seperti berlari atau melompat

  bertujuan untuk meningkatkan suhu badan.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  74/130

  74

  Membuat aktiviti-aktiviti regangan dan kelonggaran

  mengikut tertib bertujuan untuk mengurangkan atau

  mengelakkan risiko kecederaan.

  Membuat pergerakan lebih aktif bagi meningkatkan semula

  suhu badan sehingga kadar nadi mencapai sekitar 120

  denyut seminit.

  Latihan ringan menggunakan pelbagai kemahiran teknikal

  bagi meraptai kemahiran-kemahiran yang akan dihadapi

  dalam permainan sebenar (jika diperlukan sahaja). Bagi

  persediaan fizikal, latihan ringan ini tidak diperlukan.

  C.Tumpuan utama (35 minit hingga 2 jam)

  Bertujuan untuk mencapai objektif latihan. Dalam aspek persediaan fizikal,

  prosedur yang dicadangkan adalah seperti berikut:

  Jurulatih menjelaskan kembali objektif yang ingin dicapai.

  Menjelaskan mengenai prosedur lakuan.

  Menunjuk cara jika perlu.

  Atlit menjalani aktiviti.

  Intensiti dan isipadu latihan dikawal atau dipantau melalui

  pengambilan kadar nadi dan/atau masa lakuan yang dijangkakan.

  Aktiviti diberhentikan apabila sasaran yang ditetapkan tidak dapat

  dicapai lagi atau diteruskan apabila pencapaian atlit melebihi

  sasaran.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  75/130

  75

  D.Menyejukkan badan (10 hingga 20 minit)

  Bertujuan untuk menurunkan suhu badan secara progresif dan mengurangkan

  risiko kejang otot akibat pengumpulan asid laktik yang berlebihan dalam darah.

  Prosedur yang dicadangkan adalah seperti berikut

  Pergerakan ringan seperti berlari anak untuk

  menurunkan suhu badan secara progresif.

  Regangan statik perlahan.

  E.Perbincangan (2 hingga 5 minit)

  Pemantauan latihan

  Intensiti latihan penting untuk menentukan bahawa kesan latihan yang

  diharapkan dapat dicapai. Intensiti latihan boleh dipantau melalui:

  A.Masa

  Pengurangan masa untuk sesuatu aktiviti akan meningkatkan intensiti. Misalnya

  jika masa aktiviti berlari 70m dikurangkan dari 9 saat kepada 8 saat, intensiti

  latihan dapat ditingkatkan.

  B.Peratusan kadar denyutan jantung (KDJ)

  Kadar denyutan jantung adalah satu penunjuk intensiti latihan yang baik. KDJ

  boleh dikira dengan meletakkan jari pada arteri karotid atau arteri radial.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  76/130

  76

  KDJ adalah kadar atau bilangan denyutan jantung seminit. KDJ rehat boleh

  ditentukan semasa atlit dalam keadaan rehat (biasanya selepas bangun dari

  tidur).

  KDJ maksimum boleh dikira dengan menggunakan rumus: 220 umur = KDJ

  mak

  Peratusan kadar denyutan jantung boleh ditentukan melalui contoh:

  Umur atlit = 20 tahun

  Rumus untuk mengira KDJmak Contoh

  220 umur = KDJ mak 220 20 = 200d.s.m.

  Rumus untuk mengira KDJlatihan Contoh

  KDJ mak X 80% = KDJlatihan 200 x 80% =160d.s.m.

  C.Peratusan daripada bebanan maksimum (1 RM)

  Intensiti latihan bebanan boleh dipantau dengan merujuk kepada

  peratusan daripada bebanan maksimum.

  Rintangan maksimum yang dapat diangkat atau digerakkan dikenali

  sebagai satu ulangan maksimum (1 RM Repetition Maximum). Peratusan 1RM

  yang digunakan semasa latihan bergantung kepada objektif latihan. Misalnya

  90% - 100% 1RM digunakan untuk meningkatkan kekuatan maksimum.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  77/130

  77

  UNIT 6 PENILAIAN KECERGASAN

  6.1 Ujian untuk komponen kecergasan fizikal

  Komposisi badan

  I) Indek jisim badan (body mass index)

  Ujian ini membandingkan berat badan dengan tinggi individu

  Indeks Jisim Badan = Berat badan (kg)

  Tinggi(m)2

  Peralatan dan kemudahan : mesin penimbang dan pita

  pengukur

  Pengkadaran berikut telah digunakan bagi Indeks Jisim Badan (Jequier,

  1987)

  Ideal 20 25

  Grade 1 obes 2529.9

  Grade 2 obes 30 - 40

  Obes > 40

  Carta Indeks Jisim Badan

  Ujian ini mudah dijalankan, tidak memerlukan perbelanjaan yang besar dan

  dapat dijalankan ke atas kumpulan peserta yang ramai.

  Kelemahannya, ujian ini tidak dapat mengukur kandungan lemak

  seseorang dengan tepat.

 • 7/29/2019 Kesihatan Dan Kecergasan Fizikal

  78/130

  78

  Jadual 6.1 Carta Indeks Jisim Badan

  Berat Tinggi (in.) Berat

  (lb) (kg)48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

  100 30.6 29.3 28.2 27.1 26.1 25.1 24.2 23.3 22..5 21.7 20.0 20.2 19.6 18.9 18.3 17.8 45.5

  105 32.1 30.8 29.6 28.4 27.4 26.3 25.4 24.5 23.6 22.8 22.0 21.3 20.5 19.9 19.2 18.6 47.7

  110 33.6 32.3 31.0 29.8 28.7 27.6 26.6 25.6 24.7 23.9 23.0 22.3 21.5 20.8 20.2 19.5 50.0

  115 35.2 33.7 32.4 31.2 30.0 28.8 27.8 26.8 25.8 24.9 24.1 23.3 22.5 21.8 21.1 20.4 52.3

  120 36.7 35.2 33.8 32.5 31.3 30.1 29.0 27.9 27.0 26.0 25.1 24.3 23.5 22.7 22.0 21.3 54.5

  125 38.2 36.7 35.2 33.9 32.6 31.4 30.2 29.1 28.1 27.1 26.2 25.3 24.5 23.7 22.9 22.2 56.8

  130 39.8 38.1 36.6 35.2 33.9 32.6 31.4 30.3 29.2 28.2 27.2 26.3 25.4 24.6 23.8 23.1 59.1

  135 41.3 39.6 38.0 36.6 35.2 33.9 32.6 31.4 30.3 29.3 28.3 27.3 26.4 25.6 24.7 24.0 61.4

  140 42.8 41.1 39.5 37.9 36.5 35.1 33.8 32.6 31.5 30.4 29.3 28.3 27.4 26.5 25.7 24.9 63.6

  145 44.3 42.5 40.9 39.3 37.8 36.4 35.0 33.8 32.6 31.4 30.4 29.3 28.4 27.5 26.6 25.7 65.9

  150 45.9 44.0 42.3 40.6 39.1 37.6 36.2 34.9 33.7 32.5 31.4 30.4 29.4 28.4 27.5 26.6 68.2

  155 47.4 45.5 43.7 42.0 40.4 38.9 37.5 36.1 34.8 33.6 32.5 31.4 30.3 29.3 28.4 27.5 70.5

  160 48.9 47.0 45.1 43.3 41.7 40.1 38.7 37.3 35.9 34.7 33.5 32.4 31.3 30.3 29.3 28.4 72.7

  165 50.5 48.4 46.5 44.7 43.0 41.4 39.9 38.4 37.1 35.8 34.6 33.4 32.3 31.2 30.2 29.3 75.0170 52.0 49.9 47.9 46.6 44.3 42.6 41.1 39.6 38.2 36.9 35.6 34.4 33.3 32.2 31.2 30.2 77.3

  175 53.5 51.4 49.3 47.4 45.6 43.9 42.3 40.8 39.3 37.9 36.7 35.4 34.2 33.1 32.1 31.1 79.5

  180 55.0 52.8 50.7 48.8 46.9 45.1 43.5 41.9 40.4 39.0 37.7 36.4 35.2 34.1 33.0 32.0 81.8

  185 56.6 54.3 52.1 50.1 48.2 46.4 44.7 43.1 41.6 40.1 38.7 37.4 36.2 35.0 33.9 32.8 84.1

  190 58.1 55.8 53.5 51.5 49.5 47.7 45.9 44.3 42.7 41.2 39.8 38.5 37.2 36.0 34.8 33.7 86.4

  195 59.6 57.2 55.0 52.8 50.8 48.9 47.1 45.4 43.8 42.3 40.8 39.5 38.2 36.9 35.7 34.6 88.6

  200 61.2 58.7 56.4 54.2 52.1 50.2 48.3 46.6 44.9 43.4 41.9 40.5 39.1 37.9 36.7 35.5 90.9

  205 62.7 60.2 57.8 55.5 53.4 51.4 49.5 47.7 46.1 44.5 42.9 41.5 40.1 38.8 37.6 36.4 93.2

  210 64.2 61.6 59.2 56.9 54.7 52.7 50.7 48.9 47.2 45.5 44.0 42.5 41.1 39.8 38.5 37.3 95.5

  215

  65.7

  63.1

  60.6

  58.2

  56.0

  53.9

  51.9

  50.1

  48.3

  46.6

  45.0

  43.5

  42.1

  40.7

  39.4