kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

41
KERTAS KERJA TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS SESI 2013 / 2014 TARIKH 23-30 MAC 2014 TEMPAT KOLEJ KERIS MAS, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA ANJURAN TIMBALAN KETUA EKSEKUTIF II MAJLIS EKSEKUTIF PELAJAR (MEP) KOLEJ KERIS MAS SESI 2013 / 2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA ”BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA”

Upload: intansyahirais

Post on 03-Jul-2015

226 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

KERTAS KERJA

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS

SESI 2013 / 2014

TARIKH

23-30 MAC 2014

TEMPAT

KOLEJ KERIS MAS,

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

ANJURAN

TIMBALAN KETUA EKSEKUTIF II

MAJLIS EKSEKUTIF PELAJAR (MEP)

KOLEJ KERIS MAS

SESI 2013 / 2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

”BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA”

Page 2: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA |TG2KM 2013/2014 1

KERTAS KERJA

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS(TG2KM)

SESI 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

1.0 TUJUAN

Pengusulan kertas kerja ini adalah bagi tujuan memohon pertimbangan dan kerjasama

serta bantuan kewangan daripada pihak tuan untuk mengadakan program Temasya

Gemilang Kolej Keris Mas sesi 2013/2014.

2.0 PENGENALAN

Temasya Gemilang Kolej Keris Mas atau lebih sinonim dengan panggilan TG2KM

merupakan sebuah acara yang penuh gilang gemilang. Program ini juga menjadi program

tahunan sambutan hari keluarga dikolej ini. Acara ini dianjurkan oleh Timbalan Ketua

Eksekutif II Majlis Eksekutif Pelajar (MEP) Kolej Keris Mas bersama ahli jawatankuasa

khas yang dilantik di bawahnya. Temasya Gemilang yang sudah berusia sedekad dan

mencecah usia 12 tahun. Kepelbagaian aktiviti yang akan dianjurkan lebih tertumpu

kepada aktiviti-aktiviti yang melibatkan golongan belia iaitu Kesukarelawan, Kesenian

Dan Kebudayaan, Keusahawanan, Kesenian Islam, Lestari Bumi dan melibat program

berkaitan dengan Aktiviti Tahun Melawat Malaysia 2014. Program ini menjadi platform

bagi para pelajar khususnya warga kolej bagi mengasah bakat kerja individu dan

berkumpulan serta kemahiran berkomunikasi dengan pihak luar disamping mengeratkan

hubungan persaudaraan antara warga Kolej Keris Mas sendiri.

Bersesuaian dengan hasrat Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) yang ingin

melahirkan mahasiswa/i yang berketrampilan, berilmu serta mampu bersaing dalam arus

globalisasi, maka program seperti ini mampu untuk merealisasikan impian tersebut.

Melalui pengalaman yang bakal diperoleh sepanjang melaksanakan program ini,

mahasiswa/i akan mendapat manfaat yang menjadi bonus kepada mereka apabila

menceburi alam pekerjaan kelak selain mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik.

Kolej ini telah ditubuhkan pada tahun 1998 dan dikenali dengan nama Kamsis Alumni.

Kemudian, kolej ini diubah namanya kepada Kolej Keris Mas bersempena nama

Sasterawan Negara, Allahyarham Kamaludin bin Haji Muhammad. Kolej Keris Mas

merupakan kolej kediaman universiti yang kedua terbesar dan mempunyai bilangan

penghuni seramai 2300 orang; terdiri daripada pelbagai bangsa, agama dan warganegara.

Kolej ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan prasarana seperti dewan besar,

gimnasium, Pusat Wacana Ilmu, pusat komputer dan internet, bilik karaoke, bilik kuliah,

bilik seminar dan banyak lagi.

Setelah tiga belas tahun berdiri utuh dan megah, kolej ini telah membuktikan

keupayaannya merealisasikan hasrat melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai

kejayaan cemerlang, gemilang, terbilang dalam bidang akademik serta ko-kurikulum

yang meliputi pelbagai cabang profesionalisme.

Page 3: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA |TG2KM 2013/2014 2

Pada tahun ini sambutan Temasya Gemilang Kolej Keris Mas mengunakan tema

“Belia Meraikan Kepelbagaian Malaysia”. Perkara ini diharapkan akan membina

semangat kekitaan dan kekeluargaan warga Kolej Keris Mas termasuk pihak pengurusan

dan kakitangan kolej akan terus melebar seterusnya bersama-sama memartabatkan moto

kolej, iaitu “Bersatu Membina Kecemerlangan”. Temasya pada kali ini akan diadakan

pada 23 Mac 2014- 30 Mac 2014, yang akan dipenuhi dengan pelbagai aktiviti-aktviti

yang menarik yang mempunyai unsur Ketrampilan diri, Keusahawan, Kekeluargaan dan

Kemasyarakatan. Jesteru itu, program ini akan melibatkan penghuni Kolej Keris Mas

serta penghuni kolej lain, juga orang awam luar dan dalam universiti.

3.0 OBJEKTIF

Selari dengan lapan (8) Garis Panduan Pelaksanaan Kokurikulum Berkredit Berasaskan

kontrak Pembelajaran, pihak jawatankuasa pelaksana menggariskan beberapa objektif

yang perlu dicapai

5.1 Melatih para pelajar dalam kemahiran sosial dan kebertanggungjawaban

(HPP1). Tingkah laku bertanggungjawab terhadap diri dan orang lain, kepekaan

kepada alam sekitar dan kepekaan dan kebertanggungjawaban terhadap situasi

sosial seperti perpaduan dan kemiskinan.

5.2 Memperkemaskan lagi kemahiran komunikasi (HPP2). Menunjukkan

kemahiran bukan lisan yang berkesan (gerak tubuh, nada suara), menyampaikan

idea secara lisan dan bertulis dengan berkesan, menunjukkan kebolehan

berinteraksi secara berkesan dan mampu berintekasi menggunakan bahasa

antarabangsa.

5.3 Memupuk kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang

hayat (HPP3). Merancang strategi untuk mendapatkan pengetahuan dan

kemahiran, meneroka isu/masalah yang memerlukan penyelesaian masalah secara

kendiri dan mengumpul maklumat secara kendiri.

5.4 Melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran nilai, sikap, etika dan

profesionalisme (HPP4). Menunjukkan tingkah laku profesional sesuai dengan

etika kerjaya, melaksanakan tanggungjawab dengan integriti dan amanah dan

menunjukkan sikap kesukarelawanan.

5.5 Mencungkil kemahiran pemikiran kiritkal, penyelesaian masalah dan

pendekatan saintifik(HPP5). Mengenal pasti masalah tersurat dan tersirat,

mengenal pasti dan mensintesiskan masalah dengan tepat dan menilai pelbagai

pilihan dan membuat keputusan berdasarkan maklumat yang tepat.

5.6 Mendedahkan kepada pelajar kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan

(HPP6). Menjadi pemimpin atau pengikut sesuai dengan konteks, membina kerja

berpasukan untuk mencapai maklumat yang disepakati dan membantu rakan-

rakan secara proaktif.

5.7 Memupuk kemahiran pengurusan dan keusahawanan (HPP7). Mencambah

idea/cadangan/perancangan setelah meneliti pelbagai pilihan, menetapkan

matlamat masa depan dengan menjajarkan perancangan, mempamerkan

Page 4: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA |TG2KM 2013/2014 3

kemampuan untuk, melaksana, memantau dan menilai aktiviti secara sistematik

dan menyerahkan/menyahkan autoriti dan kebertanggungjawaban kepada individu

lain.

5.8 Melahirkan generasi yang mempunyai kemahiran kreatif dan inovatif (HPP8).

Sentiasa meneroka idea baru, melahirkan idea kreatif/berinovasi yang menambah

nilai dan sentiasa merentas halangan dan merebut peluang.

4.0 TEMA

“BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA ”

“Belia Meraikan Kepelbagaian Malaysia”. Tema ini amat bersesuaian pada TG2KM

pada tahun ini kerana ia berkaitan dengan tahun melawat Malaysia 2014 dan program-program

yang akan dianjurkn berkait rapat dengan promosi Malaysia dengan lebih jitu kepada warga

Universiti Kebangsaan Malaysia malah kepada warga asing yang sedang menuntut di Universiti

Kebangsaan Malaysia. Di samping memperkenalkan nama Kolej Keris Mas diluar daripada

kampus Universiti Kebangsaan Malaysia. Pemilihan Tema ini sendiri berkait rapat dengan

keunikan Malaysia yang berbilang bangsa,kaum dan agama. Secara tidak langsung hubungan

1Malaysia akan terus dipupuk dengan program-program yang akan dijalankan.

Sejajar dengan itu pemilihan tema ini juga dapat memberikan kekuatan dan pengalaman

warga Kolej Keris Mas dan Universiti Kebangsaan dalam merialisasikan visi Universiti iaitu

Mengilhamkan Harapan Mencipta Masa Depan. Tema ini juga turut menekan eleman-

elemen Gagasan 1 Malaysia yang diterapkan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Najib

Tun Abdul Razak .Maka dengan pemilihan tema ini akan menghidupkan dan menyemarakkan

lagi perkembangan minda mahasiswa kepada negara bagi meningkatkan sosioekonomi

masyarakat serta negara agar dapat melahirkan masyarakat Malaysia Kelas Pertama.

5.0 ANJURAN

Timbalan Ketua Eksekutif II

Majlis Eksekutif Pelajar

Kolej Keris Mas

Sesi 2013/2014

Universiti Kebangsaan Malaysia

6.0 TARIKH DAN MASA

Program ini dicadangkan untuk diadakan pada:

Tarikh : 23 Mac - 30 Mac 2014

Hari : Ahad - Ahad

Masa : 8.00pagi -11.00 malam

Page 5: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA |TG2KM 2013/2014 4

7.0 TEMPAT PROGRAM

Tempat program akan dijalankan ialah di kawasan sekitar Kolej Keris Mas dan

Bangunan Pusanika Universiti Kebangsaan Malaysia.

8.0 PUBLISITI

Publisiti bagi temasya ini adalah dicadangkan dilaksanakan seluruh Universiti

Kebangsaan Malaysia, Bangi, Kajang, Hulu Langat, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka

menerusi

Poster

Bunting

Flyers

Kain rentang

Laman web rasmi kolej (www.ukm.my/kkm)

Blogspot rasmi kolej (http://kkm0730.blogspot.com)

Facebook rasmi (klik carian “Temasya Gemilang”)

Blogspot rasmi temasya (http://tg2km.blogspot.com)

E-pelajar (www.ukm.my/e-pelajar)

E-warga (www.ewarga.ukm.my)

Siaraya ( Hotfm & radio Midas UKM )

Mewujudkan satu sudut info temasya di kawasan kafetaria

Bagi strategi publisiti Temasya Kolej Keris Mas, poster akan ditampal di setiap blok

kediaman dan di bangunan pentadbiran. Bunting dan kain rentang akan digantung di

sekitar kolej, kawasan kampus induk UKM serta sekitar Bangi. Selain itu, pada setiap

minggu akan diadakan program di bawah anjuran sekretariat TG2KM bagi memberi

publisiti awal kepada warga kolej Keris Mas mengenai TG2KM. Sudut info akan

diletakkan di kafeteria kolej bertujuan untuk membekalkan serba sedikit maklumat

penting kepada penghuni seperti tarikh berlangsungnya TG2KM, program yang bakal

dijalankan, nama perasmi dan sebagainya. Pengagihan Flyers mengenai TG2KM

Jawatankuasa pelaksana juga bercadang mempaparkan program ini menggunakan skrin

digital yang terletak di hadapan pintu masuk utama Universiti Kebangsaan Malaysia, di

dalam portal e-pelajar,e-warga seminggu sebelum majlis ini berlangsung. Publisiti

program dirancang akan mula dijalankan seawal tiga bulan sebelum program bermula.

Ianya akan dijalankan secara berperingkat, iaitu tiga hingga bulan sebelum program ini

berlangsung, publisiti hanya akan dijalankan di sekitar kolej sahaja, kemudian sebulan

sebelum program ini berlangsung, publisiti akan dilakukan di sekitar UKM Bangi. Bagi

hebahan melalui radio Hotfm dan Midas, hebahan akan dilakukan dua minggu sebelum

progran bermula. Selain dari itu, pihak penganjur TG2KM sendiri mempunyai inisiatif

sendiri mengadakan ruangan rasmi blog serta facebook TG2KM yang telah mempunyai

pengunjung setia melebihi seribu pelajar

Page 6: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA |TG2KM 2013/2014 5

9.0 CADANGAN PERASMI

1. Perasmian Pembukaan

a. Yab Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin Bin Yassin

Menteri Pendidikan

b. YBhg. Prof. Datuk Dr. Noor Azlan Ghazali Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia

c. Y.Bhg. Prof. Datin Noor Aziah binti Mohd Awal

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), UKM

2. Perasmian Penutup

a. YB Dato' Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz

Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia

b. Y.Bhg Prof. Dr. Rahmah Mohamed

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Penyelidikan & Inovasi), UKM

c. Dr. Ruslin bin Amir Pengetua Kolej Keris Mas, Universiti Kebangsaan Malaysia

10.0 PENGLIBATAN AHLI-AHLI PROGRAM

Jumlah peserta

(anggaran; pengisian/acara/pertandingan dalam program adalah secara terbuka)

Melebihi 400 orang

Jumlah juri bagi pertandingan-pertandingan yang bakal diadakan :

15 orang

Jumlah urusetia :

200 orang

Jumlah pengunjung (anggaran) :

5000 orang

11.0 STRUKTUR ORGANISASI

Rujuk Lampiran A

Page 7: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA |TG2KM 2013/2014 6

12.0 TENTATIF PROGRAM

Rujuk Lampiran B

13.0 PERINCIAN PROGRAM

13.1 KARNIVAL KEBUDAYAAN DAN PERPADUAN KAUM

Pertandingan Tarian Kontemporari IPTA

Tarian kontemperari merupakan tarian moden yang mempunyai kepelbagaian dari segi

konsep dan budaya. Pertandingan tarian kontemporari ini diadakan bertujuan

menyatukan bakat menari bukan sahaja daripada mahasiswa UKM malah mahasiswa

daripada IPTA lain di samping saling bertukar pandangan berkenaan dengan kesenian

dan kebudayaan.

Karnival Silang Budaya

Karnival Silang Budaya adalah program yang melibatkan kaum Melayu, Cina, India dan

lain-lain. Karnival ini diajalankan untuk menyemarakkan semangat perpaduan dalam

kalangan mahasiswa pelbagai kaum. Konsep yang ditekankan dalam karnival ini adalah

konsep 1Malaysia iaitu sesuatu kaum menerima keunikan kaum lain seadanya agar kita

dapat hidup bersama dalam keadaan aman,damai dan harmoni. Antara pertandingan

yang dijalankan dibawah Karnival Silang Budaya adalah pertandingan tarian 1Malaysia.

Melalui pengalaman yang bakal diperoleh sepanjang karnival tersebut dijalankan,

mahasiswa dapat mengukuhkan lagi kefahaman tentang kaum-kaum yang ada di

Malaysia.

Pesta Pantun Inter-Varsiti

Pesta Pantun Inter-Varsiti ialah pertandingan yang julung kalinya diadakan di Kolej

Keris Mas. Pertandingan ini akan menampilkan pertandingan pantun antara universiti-

universiti yang menghantar wakil.

Kugiran Rentak Juara

Kugiran rentak juara lebih dikenali sebagai „Battle of The Bands‟. Kugiran rentak juara

ni merupakan pertandingan kugiran yang terbuka kepada orang ramai termasuk ;uar

daripada UKM. Pertandingan ini dianjurkan bagi mengasah bakat orang ramai dan

secara tidak langsung dapat memperkenalkan kumpulan kugiran masing-masing kepada

orang ramai.

Page 8: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA |TG2KM 2013/2014 7

13.2 PROGRAM TAHUN MELAWAT MALAYSIA 2014

Pameran Mini Malaysia

Pameran ini mempamerkan keunikan dan identiti Malaysia yang mana kita akan

menyediakan pameran yang berkenaan makanan dan permainan tradisional serta budaya

setiap negeri. Selain itu, di dalam pameran mini Malaysia. Setiap pameran negeri akan

disusun mengikut peta Malaysia.

Pertandingan Kereta Berhias

Pertandingan ini melibatkan persatuan-persatuan anak negeri yang terdapat di dalam

Universiti Kebangsaan Malaysia. Kereta yang dihias adalah berdasarkan tema dan

budaya negeri masing-masing. Objektif utama adalah untuk memperkenalkan budaya

setiap negeri.

Pertandingan Replika Bangunan

Pertandingan ini akan melibatkan mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia dalam

mereka bentuk bangunan-bangunan yang terdapat di dalam Malaysia mengunakan

barangan terbuang dan replika tersebut akan dipamerkan sepanjang Temasya Gemilang

Kolej Keris Mas.

13.3 KARNIVAL KESENIAN ISLAM

Pertandingan Tulisan Khat

Pertandingan tulisan khat ini diadakan bagi mendedahkan kepada mahasiswa tentang

keindahan seni islam. Selain itu, pertandingan tulisan khat ini akan mencungkil bakat

mahasiswa dalam bidang kesenian islam tersebut.

Forum Bicara Cinta

Forum bicara cinta ini akan berkongsi pendapat soal cinta daripada panel-panel yang

dijemput. Panel-panel terdiri daripada artis-artis tanah air yang dijemput khas untuk

berkongsikan pendapat mereka mengenai cinta.

Pertandingan Lagu Ketuhanan

Pertandingan lagu ketuhahan ini terbuka kepada semua IPTA. Pertandingan ini

berkonsepkan islamik. Lagu yang dibawa bebas sama ada lagu sendiri mahupun lagu

yang sedia ada.

Page 9: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA |TG2KM 2013/2014 8

13.4 KARNIVAL USAHAWAN BELIA

Seminar Keusahawanan Muda

Objektif utama seminar ini adalah untuk mendedahkan kepada peserta terutamanya

kepada para belia mengenai peluang-peluang yang mampu diterokai untuk mengubah

gaya hidup mereka di samping dapat mengubah persepsi sebahagian masyarakat

yang berpandangan bahawa kerja makan gaji sahaja dapat menjamin kelangsungan

hidup mereka. Seterusnya, seminar ini juga bertujuan untuk menyuntik semangat

para belia bagi menceburkan diri dalam bidang perniagaan bersesuaian dengan hadis

Rasulullah s.a.w yang menjelaskan bahawa 9/10 daripada sumber rezeki adalah

datangnya daripada aktiviti perniagaan.

Medan Selera@ TG2KM

Medan selera TG2KM ini memberi peluang kepada usahawan usahawan untuk

menjalankan aktiviti perniagaan mereka berdekatan dengan tapak TG2KM. Medan

selera ini akan menyediakan juadah juadah yang beraneka untuk mahasiswa

terutamanya mahasiswa yang menetap di kolej Keris Mas.

Downtown @TG2KM

Downtown TG2KM menyediakan prasarana kepada peniaga-peniaga malah

mahasiswa yang berminat dalam aktiviti perniagaan.

Minggu Cari Duit (McD)

Minggu mencari duit menyediakan tapak gerai untuk disewa kepada orang ramai

yang ingin berniaga. Tapak gerai juga akan dibuka kepada semua Majlis Eksekutif

Pelajar setiap kolej .

13.5 KARNIVAL SUKARELAWAN,KANAK-KANAK DAN KERJAYA

Program Gelandangan

Program gelandangan ini akan dijalankan luar daripada kampus Universiti Kebangsaan

Malaysia dan melibatkan ahli jawatankuasa TG2KM sesi 2013/2014. Program ini

bertujuan untuk mendekatkan masyarakat sekeliling yang kurang kasih sayang serta

perhatian kepada orang ramai agar mereka lebih dihargai. Masyarakat gelandangan

merupakan masyarakat yang terbiar yang serba kekurangan terutamanya dari segi

keperluan hidup.

Hari Kanak-kanak

Hari kanak-kanak diadakan bagi menghargai kanak-kanak sedunia. Dalam program

yang dianjurkan ini kanak-kanak dari pelbagai sekolah rendah serta prasekolah

dijemput hadir dan menyertai beberapa aktiviti yang melibatkan kanak-kanak. Dengan

adanya program seperti ini program TG2KM akan tampak lebih meriah dengan

kehadiran anak-anak kecil keriangan.

Page 10: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA |TG2KM 2013/2014 9

13.6 KARNIVAL APRESIASI WANITA(KASWITA)

Program Kesihatan

Semua siswi kolej keris mas diwajibkan untuk menyertai senam sihat siswi. Mereka

dikehendaki untuk memakai pakaian yang telah diberikan yang mempunyai lambang

warna yang simbolik dengan kanser servik & barah payudara. Program ini bertujuan

untuk meningkatkan lagi kesedaran kepada siswi untuk menjaga kesihatan secara

berterusan. Senamrobik ini akan berjalan selama 1 jam dengan memuatkan pelbagai jenis

senamrobik seperti senam seni.

Program Kecantikan

20 terawal akan menerima goodies bag berisi alat kecantikan wajah. Program bermula

dengan slot „know your skin‟ yang bertujuan untuk mengenal jenis-jenis bentuk muka ,

mengetahui punca dan cara mengatasi kulit berminyak dan panduan untuk menjaga kulit.

Slot ini akan berlangsung selama satu jam. Slot kedua ialah slot tata rias muka „wakeup

makeup‟ yang memberi peluang kepada para peserta untuk mencungkil bakat mereka

dalam menata rias wajah dan pemenang bakal muncul dalam majalah komersial. Slot

yang ketiga ialah slot penggayaan tudung dan rambut yang sesuai, menarik dan

„trending‟.

Program Peragaan Pakaian

Seramai 15 orang peserta akan memperagakan pakaian tajaan mengikut tema yang telah

ditetapkan. Peserta akan dinilai berdasarkan tahap keyakinan dalam sesi soal jawab dan

gaya persembahan. Peserta juga dikehendaki mempersembahkan sesuatu mengikut daya

kreatiiviti mereka seperti syair , sajak atau menyanyi selama 2 minit.

Program Pertandingan Memasak

Peserta terdiri daripada 2 atau 3 orang dalam satu kumpulan. Peserta dikehendaki

memasak mengikut bahan-bahan yang telah disediakan. Masa yang biberikan ialah 1 jam.

Peserta akan dinilai mengikut kreativiti dan rasa masakan. Peserta juga dibenarkan untuk

membawa barang-barang masakan sendiri. Program ini bertujuan untuk mencungkil

bakat masakan dan memupuk kerjasama dalam kumpulan

Page 11: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA |TG2KM 2013/2014 10

14.0 LANGKAH KESELAMATAN

Langkah keselamatan akan dikawal sepenuhnya oleh Exco Keselamatan dan

Pengangkutan Sekretariat Temasya Gemilang Kolej Keris Mas sesi 2013/2014 dan

dipantau oleh Felo Penasihat Sekretariat.

15.0 BELANJAWAN

Rujuk Lampiran C

16.0 PAKEJ PENAJAAN KEWANGAN

Rujuk lampiran D

17.0 PAKEJ PENAJAAN BARANG

Rujuk lampiran E

18.0 PEJABAT URUSAN

Sebarang maklumat lanjut, penerangan, pertanyaan dan urusan serta surat menyurat,

Sila hubungi :

Pejabat Pengurusan Kolej,

Aras 3, Pusat Kemudahan Kolej,

Kolej Keris Mas,

Universiti Kebangsaan Malaysia,

43600 UKM Bangi,

Selangor Darul Ehsan.

(u/p : MOHD. ZULFIQAR MOHD. NOR-0126295843)

Tel : 03 89214010

Faks : 03 89214009

E-mel : [email protected]

Page 12: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA |TG2KM 2013/2014 11

19.0 PENUTUP

Adalah menjadi harapan agar kertas kerja ini dapat dipertimbangkan sebaik mungkin dan

seterusnya mendapat sumbangan dari pihak tuan. Semoga program Temasya Gemilang

Kolej Keris Mas sesi 2013/2014 yang bakal dijalankan akan dapat memberi manfaat

kepada semua pihak terutamanya mahasiswa/i Kolej Keris Mas. Tanggungjawab dan

harapan yang diamanahkan akan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan dedikasi

agar program ini dapat dijayakan sepenuhnya demi menjunjung aspirasi dan citra

universiti untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dan seimbang bagi segenap aspek

Disediakan oleh

MOHD ZULFIQAR MOHD NOR

Ketua Pengarah

Temasya Gemilang Kolej Keris Mas

Sesi 2013/2014

Universiti Kebangsaan Malaysia

Disokong oleh

NUR FATIN ADILIN BT MOHAMED

ASHRI

Felo Penasihat

Temasya Gemilang Kolej Keris Mas

Sesi 2013/2014

Universiti Kebangsaan Malaysia

Disahkan oleh

DR. RUSLIN BIN AMIR

Pengetua

Kolej Keris Mas

Universiti Kebangsaan Malaysia

No. Tel: 03-8921 4009 (pejabat) ;

019 26886865 (tel. Bimbit)

Page 13: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 12

LAMPIRAN A

STRUKTUR ORGANISASI

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS

SESI 2012/2013

Penaung

YBhg. Prof. Datuk Dr. Noor Azlan Ghazali

Naib Canselor, UKM

Pengerusi

Y.Bhg. Prof. Datin Noor Aziah binti Mohd Awal

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), UKM

Penyelaras

Tuan Haji Musa Zainal Abidin Othman

Timbalan Pendaftar, Jabatan Perkhidmatan Pelajar UKM

Penasihat Utama

Dr. Ruslin Amir

Pengetua Kolej Keris Mas, UKM

Penasihat

En Ishak Abdul Rahman

Timbalan Pengetua Kolej Keris Mas, UKM

En. Md Yusuf Bin Achin

Pengurus Kolej Keris Mas, UKM

En. Mahadi Bin Long

Penolong Pengurus Kolej Keris Mas, UKM

Felo

Muhammad Hafiz Bin Saad

Felo Kanan Kolej Keris Mas, UKM

Fatin Adilin bt Mohamed Ashri

Felo Penghuni Kolej Keris Mas, UKM

Airee Afiq bin Abdul Rahman

Felo Penghuni Kolej Keris Mas, UKM

Page 14: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 13

Ex-Efficio

Muhammad Farid Bin Ibrahim

Ketua Eksekutif

Majlis Eksekutif Pelajar (MEP)

Kolej Keris Mas

Sesi 2013/2014

Ketua Pengarah Eksekutif

Mohd Zulfiqar Bin Mohd Nor

FEP/ 3

A136096

012-6295843

Pengarah Eksekutif I

Ainur Syakirah Binti Muhd Hissam

FSSK/ 2

A141028

0125462840

Pengarah Eksekutif II

Muhammad Aliff Bin Azmi

FSSK/ 2

A140138

016-5115862

Pengarah Eksekutif III

Iza Rozwan Iskandar Bin Zakaria

FKAB/ 2

A141204

017-2116711

Setiausaha Kehormat

Noreen Fazila Binti Razak

FST/ 2

A141260

017-7824687

Setiausaha I

Izhani Farhana Binti Nor Azam

FPEND/ 1

A143828

014-2340419

Timbalan Setiausaha

Fatin Nor Alia Binti Zolfan

FUU/ 1

A146462

017-3019846

Page 15: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 14

Bendahari Kehormat

Siti Norhalijah Binti Yusop

FEP/ 2

A139782

017-9899263

Timbalan Bendahari I

Siti Nurul Aisyah Binti Rosli

A144293

Timbalan Bendahari II

Mohamad Mustaqim Bin Abas

A 146083

Eksekutif Program : Muhammad Fithri Bin Ismail (A141083)

Marina Binti Izham (A143327)

Eksekutif Perolehan & Penajaan : Syahirah Binti Omar (A145373)

Nur Afiqah Binti Ahmad (A143554)

Eksekutif Publisiti dan Penerbitan : Mohammad Afiq Bin Zainddin (A144108)

Nor Izyani Binti Ismail (A146344)

Eksekutif Jamuan : Sumirah Binti Makhtar (A139615)

Nur Shazwanie Bt Rosehan (A 145269)

Eksekutif Teknikal & Logistik : Wan Nurashikin Binti Wan Khairuddin

(A140866)

Mohammad Syafiq Bin Rosman(A143832)

Eksekutif Tugas-tugas Khas : Abdul Raof Bin Hasan (A144263)

Afandi Bin Safi (A141506)

Intan Nor Shalily Binti Shamsuddin

(A144256)

Eksekutif Keselamatan & : Mohammad Abdin Syakirin (A140581)

Ibrahim Bin Abdullah (A145890)

Pengangkutan

Eksekutif Sijil & Cenderamata : Siti Arfaf Bt Othman (A140021)

Wan Norrazariah Binti Abdul Razak

(A139705)

Page 16: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 15

Eksekutif Persembahan dan Sambutan : Nur Faizah Bt.Sun‟ani (A140130)

Liya Saffura Binti Roeslan (A145618)

Eksekutif Perhubungan Awam Dan

Koprat : Muhammad Salihin Bin Jaafar (A141372)

Siti Khafizah Binti Khalid (A142206)

Ahmad Akram Zaki Bin Ahmad TarmizI

(141497)

Eksekutif Pameran Dan Jualan : Nur Izzati Bt Khairi (A 143415)

Syaqila Athirah Binti Tahir (A146076)

Eksekutif Sukan : Tun Muhammad Zharif Bin Amiruddin

(A146245 )

Faezatul Hasliana Binti Hasim (144743 )

Eksekutif Kerohanian : Muhamamad Azamuddin Bin Mohd Ali (A 142108) Nor Ashikin Bt Alias (A 145050)

Eksekutif Siswi : Noor Shahidah Bt Hassan (A 140246)

Nur Hayati Bt Saleh (A140197)

Eksekutif Karnival Silang Budaya : Siti Nurfatihah Bt Rahman (A145691)

Divyamalar A/P Lengatharan

Eksekutif Akademik dan Inovasi : Raja Ezzurien Bt Raja Ishak(A 144763)

Nurul Ain Fatin Bt Muhammad Radzi

(A 146086)

Eksekutif Kebajikan : Saidatul A‟syah Bt Ahmad Shukri

(A142045)

Nur Syuhada Binti Md Zain (A143307)

Siti Maryam Binti Johan (A140772)

Page 17: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 16

JawatanKuasa Pelaksana:

Nor Sholehah Bt Muhammad Rosdi

Nabilah Binti Miat

Haslina Binti Jaafar

Izzaty Shaharina Binti Ismail

Muhammad Aizuddin Bin Azman

Nabihan Asyraf Bin Mahmud Zuhudi

Nur Atikah Binti Mohd Khairuddin

Nor Khaleda Bt Mohd Yusof

Khairul Nizam Bin Awang Kechik

Nor Alizah Binti Amirul

Norashikin Bt Md Ridzuan

Mohamad Najmi Bin Shafee

Rubie Atul Adawiah Binti Ibrahim

Munirah Binti Mohamed

Vinotini A/P Genason

Cinthu A/P Selvarao

Siti Maizatul Syafinaz Binti Mohd Shahadin

Tee Siok Kian

Woi Pui Teen

Tham Yong Wen

Kaviinnaa A/P Unni Krishnan

Adeline Shoba

Hephzibah Ruth A/P Kunasekar Palras

Aliffia Rachman

Tan Kong Ying

Lee Siew Yong

Chong Shing Tong

Ooi Ong Kit

Lam Katie

Nurul Hidayati

Ng Ai Lee

Chong Hao Ann

Nor Elly Amira Binti Zainuddin

Iva Lee Ke Ting

Wong Shi Yi

Chan Qin Mi

Kan May Yuen

Noor Asdayanti Binti Abu Bakar

Lovina A/P Yogarajan

Noor Hidayah Binti Hasbullah

Noor Hafida Bt Zainudin

Izzati Sahira Binti Hasanuddin

Nurul Sofiavie Binti Nadzri

Nur Ain Amirah Binti Mohamad Kanapiah

Nurul Shuhada Binti Rasid

Page 18: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 17

Halimatun Saadiah Binti Ali

Rahwani Zayani Binti Puslan

Farizah Hazwani Bt Mohd Nazari

Nur Zud ' Ain Bt Mahad Azam

Humaira' Binti Ghazali

Nur Syuhadda Bt Sai'an

Nurhazarifah Bt Che Hashim

Noorasliza Binti Zaman

Fatin Inani Binti Ahmad Zailani

Nur Adila Binti Nazaruddin

Nik Hadini Aisya Bt. Nik Ahmad Nasruddin

Nurul Fateha Bt Ramlan

Nurul Nadiya Bt Mursidi

Adawiyah Binti Ahmad Azmi

Nurfariha Binti Mohd Kamal

Noor Amira Aini Binti Noor Anwar

Nurain Akmal Khairunnisa Binti Amir Hamzah

Nur Adibah Farisah Binti Narawi

Mohd Nor Sohlihin Bin Ismail

Zaki Amiril Adinda

Nur Sahiraz Izzaty Binti Razah

Siti Nursa`Idah Binti Jantan

Suzaine Binti Samad

Intan Syahira Binti Mohamed Hazanee

Mhd Ridzwan Bin Jemaan

Muhamad Arif Bin Bakar

Muhamamad Ruzaini Shahrin Bin Mohd Radzi

Nur Hamizah Bt Mohammad Hamdan

Syuhada Amirah Bt Rozman

Asneta Majus

Mohd Azman B Samer

Mellissa Marlinny Anak Usop

Mismah Semion

Fatin Amirah Bt Abdul Hadi

Nurul Hafizah Bt Sabtu

Masnawiyah Bt Masra

Ahmad Zamri B Mohamed Nasir

Mohd Hasif B Mohd Latfi

Nur Amira Bt Rusli

Siti Nor Ain Bt Zanowi

Jocephine Anak Jonip

Amellyinn Sindot Selumin

Megat Ahmad Asyraf B Megat S‟adan

Anis Bt Yusof

Nur Hazim Binti Amat Simin

Norfathirah Binti Ziadi

Nur Ain Syafiqah Binti Mohd Musleh

Mohammad Syahrul Azha Bin Sooed

Page 19: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 18

Nursyuhada Borhanodin

Norhayati Bt Abd Razak

Arizan Binti Masli

Sumatra Bt Kaman

Tuan Nor Aziela Binti Tuan Ismail

Siti Soleha Bt Muhammad Nizam

Raihan Najihah Bt Ahmad Razid

Nur Farhana Bt Mohd Nazir

Nor Khairil Azanil B Kamaruddin

Mohd Syafiq B Mat Isa

Syed Uzair Al-Asyraf B. Syed Mohammad Redza

Tengku Fariqul Haq

Muhammad Nafizi Bin Ab Ghani

Farhan Bin Zulkifli

Asyraf Bin Aman

Muhammad Firdaus Bin Abu

Wan Nur Sahira Bt Wan Mohamed Zuri

Wan Nurul Amirah Bt Wan Mohd Nor

Nur Faridatul Adiba Bt Mohammad Zaini

Aida Nuraini Bt Adnan

Asma Binti Adb Hamid

Muhammad Hamiduddin Bin Saat

Wan Mohd Amiruddin Bin Wan Yusof

Mohd. Nabil Bin Zakaria

Fikri Akbar Yasin

Preeyaa A/P Singanarelu

Nurizzat Faiq Bin Zilkifli

Mohd. Azli Bin Sidek

Indra Islami

Muhammad Hafiz Bin Abu Yazid

Muhammad Azhar Bin Shahrul

Muhammad Faizal Bin Mohamed Kassim

Muhammad Ichsan

Muhamad Akhiruddin Bin Ahmad

Nurul Nadia Binti Zamri

Amalina Binti Mohd Hashim

Nur Siti Fatimah Binti Mohamad Jamil

Nur Athira Shahirah Binti Ab Rahman

Noor Elly Nadhirah Bt Hamdan

Azlyn Izzati Binti Adinie

Siti Noor Azlien Binti Abas

Siti Nor Fatihah Bt Salbinih

Maisarah Bt Mohd Shahrain

Fadhilah Bt Mat Rodzi

Nur Adlin Munirah Bt Misrol

Nur Aidasyakirah Bt Mohd Tahir

Rahwani Zayani Bt Puslan

Muzdalifah Bt Abdul Manaf

Page 20: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 19

Che Suhaida Bt Che Rahim

Nor Hazirah Bt Harif

Tengku Shamira Adila Bt Tengku Rosdi

Noor Fatimah Jaini Bt Salihatun

Saidatul Eliya Bt Rasman

Siti Zakiah Bt Lazat

Nor Liyana Syaza Bt Nor Azman Shah

Siti Nazariah Bt Mohd Nasil

Nur Radhiah Bt Rahmat

Sri Nooridayu Bt Salleh

Rosnahni Bt Ahmad

Nurul Syahirah Bt Abdul Halim

Nor Fariha Bt Mustapha

Adibah Binti Ahamad Muzakir

Norhafizah Binti Isa

Sazlin Nafiera Binti Mat Nudin

Sarah Syahirah Binti Mohamad Daud

Nurul Darliana Binti Darwis

Nurul Amira Binti Ishak

Rozaini Binti Abd Latif

Nuurzalifah Binti Mohd Ghazali

Nor Intan Azlina Bt Abdul Aziz

Noor Safenah Sholehah Binti Mohd Harun

Nurul Fatihah Binti Yusof

Nurul Atikah Binti Yahya

Mohd Amir Bin Mohd Mazuki

Hadi Farhan Bin Hassim

Mohammad Azam Bin Abdul Hamid

Nurul Atiqah Binti Zulkepli

Haslinda Binti Sahman

Nurfatin Izzati Binti Mat Repin

Nadiah Azimah Binti Md Sohani

Noor Shuhada Amyira Binti Zamli

Marsya Fakhira Binti Mohamed Fahlavei

Nazatul Shahira Binti Mat Isa

Nurul Khadijah Binti Abdullah

Noor Hidayah Binti Mohd Halir

Nur Amalina Bt Ahmad Yamin

Ramania Binti Mustapa

Nurul Hidayah Binti Pauzi

Rozaimah Binti Kasah Hamid

Muhammad Mumtaz Bin Mohd Nor

Noorathika Binti Mohd Madzlan

Ratih Wulandari Binti Barata

Norainsyaliaty Binti Fuad

Hazwan Izani Bin Zainal Abidin

Siti Norfaizura Binti Seri

Nazrin Arsraf Bin Zahrin

Page 21: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 20

Muhammad Ubaidah Syafiq Bin Mustafa

Nurul Farhana Binti Hassan

Nuramirah Binti Ruah

Nuraini Binti Haji Ahmad

Amah Binti Abd Malik

Siti Muthmainnah Binti Osman

Noor Farahin Binti Supaat

Hazirah Binti Khaidir

Muhammad Azhar Bin Akbar Batcha

Mohd Syafiq Bin Hamzah

Mohd Syahril Bin Edeh

Siti Amira Binti Md Shah

Rafikah Binti Nordin

Nur Syuhada Binti Mohd Gani

Najihah Binti Mohd Nor

Rozie Binti Adenan

Nor Adila Binti Ramli

Noor Atiqah Binti Zainon

Majidah Binti Mohamed

Noor Fara Fatehah Binti Roselan

Nor Asikkin Binti Amaran@Amran

Nur Wahyuni Binti Aziz

Nur Shahirah Farhana Binti Mohamed

Page 22: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 21

LAMPIRAN B

ATURCARA PROGRAM

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS 2013/2014

AHAD, 23 MAC 2014

ISNIN, 24 MAC 2014

MASA PROGRAM TEMPAT

12.00 pagi – 3.00 pagi

7.00 pagi – 12.00 tengahhari

9.00 pagi-11.00 malam

10.00 pagi-11.00 malam

3.00 petang-6.00 petang

8.00 malam-11.00 malam

Program Gelandangan ke KL

Larian Amal TG2KM

Pameran Mini Malaysia

Pameran Silang Budaya

Minggu MencariDuit

Pertandingan Kain Rentang

“MY MALAYSIA”

Majlis Perasmian TG2KM

Sekitar Kuala Lumpur

Pentas Utama TG2KM,

Kawasan UKM dan

sekitar Bangi.

Ruang legar kafe KKM

Sekitar KKM

Ruang legar kafe KKM

PentasUtama

MASA PROGRAM TEMPAT

9.00 pagi - 11.00 malam

5.00 petang - 11.00 malam

8.30 malam - 11.00 malam

Pameran Mini Malaysia

Pameran Silang Budaya

Minggu Mencari Duit

Forum Bicara Cinta

Ruang legar kafe KKM

Sekitar KKM

Pentas Utama

Page 23: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 22

SELASA, 25 MAC 2014

MASA PROGRAM TEMPAT

9.00 pagi - 11.00 malam

5.00 petang - 11.00 malam

8.30 malam - 11.00 malam

Pameran Mini Malaysia

Pameran Silang Budaya

Minggu Mencari Duit

Pesta Silang Budaya

Pertandingan Khat

Ruang Legar Kafe KKM

Sekitar KKM

Pentas Utama

Bilik Konvensyen

RABU, 26 MAC 2014

MASA PROGRAM TEMPAT

9.00 pagi - 11.00 malam

5.00 petang - 11.00 malam

8.30 malam – 11.00 malam

Pameran Mini Malaysia

Pameran Silang Budaya

Minggu Mencari Duit

Pertandingan Tarian Kreatis

IPTA

Ruang Legar KKM

Sekitar KKM

Pentas Utama

KHAMIS, 27 MAC 2014

MASA PROGRAM TEMPAT

9.00 pagi - 11.00 malam

2.00 petang - 5.00 petang

5.00 petang - 11.00 malam

8.30 malam – 11.00 malam

Pameran Mini Malaysia

Pameran Silang Budaya

Seminar Kerjaya

Minggu Mencari Duit

Pertandingan Lagu Ketuhanan

Ruang Legar KKM

Pentas Utama

Sekitar KKM

Pentas Utama

Page 24: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 23

JUMAAT, 28 MAC 2014

MASA PROGRAM TEMPAT

9.00 pagi – 11.00 malam

8.00 pagi – 12.00 tengah

hari

9.00 pagi – 1.30 petang

3.00 petang – 5.00 petang

5.00 petang - 11.00 malam

8.30 malam - 11.00 malam

Pameran Mini Malaysia

Pameran Silang Budaya

Kejohanan Badminton Piala

Pengetua KKM 2104

Program Kecantikan

Race of TG2KM

Minggu Mencari Duit

Malam Apresiasi Wanita

Pertandingan Peragaan Pakaian

Ruang Legar kafe KKM

Dewan Besar KKM

Bilik Konvensyen

PentasUtama

Sekitar KKM

Sekitar KKM

Pentas Utama

SABTU, 29 MAC 2014

MASA PROGRAM TEMPAT

9.00 pagi – 11.00 malam

10.00 pagi – 11.00malam

8.00 pagi – 12.00 tengah

malam

8.00 pagi – 12.45 tengah

hari

8.00 pagi – 12.00 tengah hari

9.00 pagi – 5.00 petang

3.00 petang - 5.00 petang

8.00 malam - 12.00 malam

Pameran Mini Malaysia

Pameran Silang Budaya

Minggu Mencari Duit

Kejohanan Badminton Piala

Pengetua KKM 2104

Hari Kanak- kanak

Sukan Rakyat

Pertandingan Catur Cina Piala

Xuan Wu ke-7

Autoshow

Ketuk – ketuk Keris Mas

Kugiran Rentak Juara

Ruang Legar kafe KKM

Sekitar KKM

Dewan Besar KKM

Pentas Utama

Gelanggang KKM

Bilik Konvensyen

Sekitar KKM

Pentas Utama

Pentas Utama

Page 25: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 24

AHAD, 30 MAC 2014

MASA PROGRAM TEMPAT

9.00 pagi – 11.00 malam

10.00 pagi – 11.00 malam

9.00 pagi – 10.00 pagi

10.00 pagi – 12.30 pagi

8.00 pagi – 12.00 tengah hari

8.00 pagi – 12.00 tengah hari

3.00 petang – 5.00 petang

8.00 malam - 11.00 malam

Pameran Mini Malaysia

Pameran Silang Budaya

Minggu Mencari Duit

Senam Sihat Siswi

Seminar Kesihatan MAKNA

Penutupan Karnival Siswi

Kejohanan Badminton Piala

Pengetua KKM 2104

Futsal Piala TNC Hepa

Voice of TG2KM

Majlis Perasmian Penutupan

TG2KM

Ruang Legar Kafe KKM

Sekitar KKM

PentasUtama

PentasUtama

Dewan Besar KKM

Gelanggang KKM

Pentas Utama

PentasUtama

Page 26: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 25

LAMPIRAN C

BELANJAWAN

Anggaran Pendapatan

PERKARA RM

1. Sumbangan

Pihak Penaja Rasmi

Pihak Bersama

2. Peruntukan Jabatan Perkhidmatan Pelajar

3. Perasmi

4. Tabung Pengetua

5. Yuran Program-Program

6. Gerai

*Persendirian

*Makanan

*Pameran

*Pelbagai

15,000

3,000

5,000

14,000

8,000

1,000

5,000

JUMLAH PENDAPATAN KESELURUHAN 50,000

Page 27: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 26

Anggaran Perbelanjaan

BIL PERKARA RM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pentadbiran / Pengurusan

a) Peralatan alat tulis

i.) Kertas A4(RM 12 x 50 reams)

ii.) Fotokopi

iii.) Toner ink (RM 200 x 5)

b) Kad Ring-Ring (RM10 x 50 keping)

c) Kebajikan AJK (RM 10 x 200 orang)

Perasmian dan Sambutan

Publisiti

a) Kain Rentang 8‟x 4‟ (RM 100 x 15 keping)

b) Bunting 2‟ x 5‟ (RM 40 x 50)

c) Poster A3 (RM 5 x 50 keping)

d) Poster A4 (RM 2.50 x 200 keping)

e) Flyers (RM 0.75 x 1000 keping)

Pengangkutan

a) Sewa Kenderaan (RM 150 x 5 hari)

b) Minyak kenderaan

c) Kecemasan & Penyelenggaraan

Sijil dan Cenderamata

a) Sijil (RM 1.50 x 600 keping)

b) Hamper (RM 30 x 300 buah)

c) Cenderamata Perasmi (RM 200 x 5)

d) Hadiah VIP (RM 100 x 5)

e) Hadiah Hakim dan Juri (RM 20 x 30)

Peralatan Pameran dan Jualan

a) Sewa standboard (RM 60 x 30)

Teknikal

a) Penyelenggaraan

b) Tool box (RM 50 x 2)

1500

600

1500

1000

500

2000

2,500

1,500

2,000

250

500

800

750

550

2000

850

9000

1000

500

600

3,000

500

100

Page 28: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 27

8.

9.

10.

11.

12.

Persembahan dan Program

a) Karnival Kesenian Islam

b) Karnival Kebudayaan

c) Karnival Sukan

d) Karnival Apresiasi Wanita

e) Karnival Usahawan, Kerjaya dan Kanak-kanak

Buku Cenderamata dan Brosur

Pakaian Rasmi (RM10 x 250)

Kebajikan

a) Peralatan perubatan Bulan Sabit Merah Malaysia

(BSMM)

Rencam

1,900

1,500

1,500

1,500

750

2,000

2,500

2,000

2,900

JUMLAH PERBELANJAAN KESELURUHAN 50, 000

Page 29: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 28

LAMPIRAN D

PAKEJ PENAJAAN KEWANGAN

PENAJA PLATINUM EMAS PERAK GANGSA

FAEDAH

PENAJA

1. Pengecualian

cukai pendapatan

2. Logo dan nama

syarikat akan

dimuatkan pada

buku cenderamata,

banner dan

pamplet TG2KM.

3. Mendapat sijil

dan cenderamata

penghargaan dari

pihak penganjur.

4.Jemputan ke

majlis perasmian

penutupan

TG2KM bersama

VIP.

5.Pihak syarikat

akan diberikan

sebuah tapak gerai

percuma sepanjang

TG2KM.

1. Pengecualian

cukai pendapatan

2. Logo dan nama

syarikat akan

dimuatkan pada

buku cenderamata,

banner dan

pamplet TG2KM.

3. Mendapat sijil

dan cenderamata

penghargaan dari

pihak penganjur.

4. Jemputan ke

majlis perasmian

penutupan

TG2KM bersama

VIP.

5. Pihak syarikat

akan diberikan

sebuah tapak gerai

percuma selama 5

hari.

1. Pengecualian

cukai pendapatan

2. Logo dan nama

syarikat akan

dimuatkan pada

bukucenderamata,

banner dan

pamplet TG2KM.

3. Mendapat sijil

dan cenderamata

penghargaan dari

pihak penganjur.

4. Jemputan ke

majlis perasmian

penutupan

TG2KM bersama

VIP.

5. Pihak syarikat

akan diberikan

sebuah tapak gerai

percuma selama 3

hari.

1. Pengecualian

cukai pendapatan

2. Logo dan nama

syarikat akan

dimuatkan pada

buku cenderamata,

banner dan

pamplet TG2KM.

3. Mendapat sijil

dan cenderamata

penghargaan dari

pihak penganjur.

Page 30: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 29

6.Logo syarikat

akan dimuatkan

pada t-shirt rasmi

TG2KM.

7.Jemputan ke

Majlis Makan

Malam Amal

Tahunan Kolej

Keris Mas

2013/2014

6.Logo syarikat

akan dimuatkan

pada t-shirt rasmi

TG2KM.

7.Jemputan ke

Majlis Makan

Malam Amal

Tahunan Kolej

Keris Mas

2013/2014

JUMLAH

RM 10,000

RM 6,000

RM 4,000

RM 1,000

Page 31: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 30

PAKEJ PENAJA KEWANGAN : PENAJA PLATINUM

Penaja utama ialah pihak yang menyumbang dalam jumlah RM 10,000 ke atas. Antara faedah-

faedah yang diterima daripada sumbangan pihak anda adalah:

1. PENGECUALIAN CUKAI

Semua sumbangan dalam bentuk wang tunai akan dikecualikan dari pembayaran cukai. Setiap

sumbangan mestilah ditulis kepada : “Bendahari UKM- Temasya Gemilang KKM”

MAJLIS PENUTUPAN TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS

Seorang wakil dari syarikat Tuan juga akan diberi penghargaan untuk menghadiri majlis rasmi

penutupan program hari keluarga Temasya Gemilang Kolej Keris Mas.

2. JEMPUTAN MAJLIS MAKAN MALAM AMAL TAHUNAN KOLEJ KERIS

MAS 2013/2014

Dua orang wakil dari syarikat Tuan akan dijemput untuk menghadiri Majlis Makan Malam

Tahunan Kolej Keris Mas 2013/2014 pada 2 Mei 2014 di Dewan Canselor Tun Abdul Razak

(DECTAR) UKM.

3. LOGO DAN NAMA SYARIKAT DI BACKDROP, PAKAIAN JAWATANKUASA,

BUKU CENDERAMATA, KAIN RENTANG, BUNTING, POSTER, MAJALAH

KOLEJ

Logo syarikat tuan akan dipaparkan pada backdrop, pakaian ahli jawatankuasa (AJK), buku

cenderamata, kain rentang, bunting, poster dan majalah Tinta Mas, majalah tahunan kolej. Nama

syarikat anda juga akan dipaparkan dalam setiap promosi dan publisiti program yang dijalankan.

Perkataan penaja juga akan digunakan pada setiap jenis publisiti seperti “Penaja Platinum” dan

dinyatakan dalam teks Pengerusi Majlis.

4. IKLAN PERCUMA SEPANJANG TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS

2013/2014

Pihak jawatankuasa melalui Post Publisiti dan Media akan menyediakan satu iklan mengenai

syarikat tuan disiarkan pada papan digital UKM yang terletak di pintu masuk utama UKM

sebagai penaja platinum bagi Temasya Gemilang Kolej Keris Mas.

Page 32: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 31

5. PEMBERIAN BOOTH PERCUMA SEPANJANG TEMASYA GEMILANG

KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 BERLANGSUNG

Pihak syarikat juga akan disediakan sebuah tapak gerai tanpa sebarang bayaran sepanjang

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS 2013/2014 berlangsung untuk mempromosikan

dan menjual produk-produk dari syarikat tuan.

6. SIJIL DAN CENDERAMATA PENGHARGAAN

Sebagai tanda penghargaan, pihak tuan akan menerima sijil dan cenderamata eksklusif daripada

pihak Temasya Gemilang Kolej Keris Mas.

PAKEJ PENAJA KEWANGAN : PENAJA EMAS

Penaja utama ialah pihak yang menyumbang dalam jumlah RM 6,000 ke atas. Antara faedah-

faedah yang diterima daripada sumbangan pihak anda adalah:

1. PENGECUALIAN CUKAI

Semua sumbangan dalam bentuk wang tunai akan dikecualikan dari pembayaran cukai. Setiap

sumbangan mestilah ditulis kepada : “Bendahari UKM- Temasya Gemilang KKM”

2. JEMPUTAN MAJLIS MAKAN MALAM AMAL TAHUNAN KOLEJ KERIS

MAS 2013/2014

Dua orang wakil dari syarikat Tuan akan dijemput untuk menghadiri Majlis Makan Malam

Tahunan Kolej Keris Mas 2013/2014 pada 2 Mei 2014 di Dewan Canselor Tun Abdul Razak

(DECTAR) UKM.

3. LOGO DAN NAMA SYARIKAT DI BACKDROP, PAKAIAN JAWATANKUASA,

BUKU CENDERAMATA, KAIN RENTANG, BUNTING, POSTER, MAJALAH

KOLEJ

Logo syarikat tuan akan dipaparkan pada backdrop, pakaian ahli jawatankuasa (AJK), buku

cenderamata, kain rentang, bunting, poster dan majalah Tinta Mas, majalah tahunan kolej. Nama

syarikat anda juga akan dipaparkan dalam setiap promosi dan publisiti program yang dijalankan.

Perkataan penaja juga akan digunakan pada setiap jenis publisiti seperti “Penaja Emas” dan

dinyatakan dalam teks Pengerusi Majlis.

4. IKLAN PERCUMA SEPANJANG TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS

2013/2014

Pihak jawatankuasa melalui Post Publisiti dan Media akan menyediakan satu iklan mengenai

syarikat tuan disiarkan pada papan digital UKM yang terletak di pintu masuk utama UKM

sebagai penaja emas bagi Temasya Gemilang Kolej Keris Mas.

Page 33: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 32

5. PEMBERIAN BOOTH PERCUMA SELAMA 5 HARI TEMASYA GEMILANG

KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 BERLANGSUNG

Pihak syarikat juga akan disediakan sebuah tapak gerai tanpa sebarang bayaran sepanjang 5 hari

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS 2013/2014 berlangsung untuk mempromosikan

dan menjual produk-produk dari syarikat tuan.

6. SIJIL DAN CENDERAMATA PENGHARGAAN

Sebagai tanda penghargaan, pihak tuan akan menerima sijil dan cenderamata eksklusif daripada

pihak Temasya Gemilang Kolej Keris Mas.

PAKEJ PENAJA KEWANGAN : PENAJA PERAK

Penaja utama ialah pihak yang menyumbang dalam jumlah RM 4,000 ke atas. Antara faedah-

faedah yang diterima daripada sumbangan pihak anda adalah:

1. PENGECUALIAN CUKAI

Semua sumbangan dalam bentuk wang tunai akan dikecualikan dari pembayaran cukai. Setiap

sumbangan mestilah ditulis kepada : “Bendahari UKM- Temasya Gemilang KKM”

2. LOGO DAN NAMA SYARIKAT DI BACKDROP, PAKAIAN JAWATANKUASA,

BUKU CENDERAMATA, KAIN RENTANG, BUNTING, POSTER, MAJALAH

KOLEJ

Logo syarikat tuan akan dipaparkan pada backdrop, pakaian ahli jawatankuasa (AJK), buku

cenderamata, kain rentang, bunting, poster dan majalah Tinta Mas, majalah tahunan kolej. Nama

syarikat anda juga akan dipaparkan dalam setiap promosi dan publisiti program yang dijalankan.

Perkataan penaja juga akan digunakan pada setiap jenis publisiti seperti “Penaja Perak” dan

dinyatakan dalam teks Pengerusi Majlis.

3. PEMBERIAN BOOTH PERCUMA SELAMA 3 HARI TEMASYA GEMILANG

KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 BERLANGSUNG

Pihak syarikat juga akan disediakan sebuah tapak gerai tanpa sebarang bayaran sepanjang 3 hari

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS 2013/2014 berlangsung untuk mempromosikan

dan menjual produk-produk dari syarikat tuan.

Page 34: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 33

4. SIJIL DAN CENDERAMATA PENGHARGAAN

Sebagai tanda penghargaan, pihak tuan akan menerima sijil dan cenderamata eksklusif daripada

pihak Temasya Gemilang Kolej Keris Mas.

5. JEMPUTAN MAJLIS MAKAN MALAM AMAL TAHUNAN KOLEJ KERIS

MAS 2013/2014

Dua orang wakil dari syarikat Tuan akan dijemput untuk menghadiri Majlis Makan Malam

Tahunan Kolej Keris Mas 2013/2014 pada 2 Mei 2014 di Dewan Canselor Tun Abdul Razak

(DECTAR) UKM.

PAKEJ PENAJA KEWANGAN : PENAJA GANGSA

Penaja utama ialah pihak yang menyumbang dalam jumlah RM 1,000 ke atas. Antara faedah-

faedah yang diterima daripada sumbangan pihak anda adalah:

1. PENGECUALIAN CUKAI

Semua sumbangan dalam bentuk wang tunai akan dikecualikan dari pembayaran cukai. Setiap

sumbangan mestilah ditulis kepada : “Bendahari UKM- Temasya Gemilang KKM”

2. LOGO DAN NAMA SYARIKAT DI BACKDROP, PAKAIAN JAWATANKUASA,

BUKU CENDERAMATA, KAIN RENTANG, BUNTING, POSTER, MAJALAH

KOLEJ

Logo syarikat tuan akan dipaparkan pada backdrop, pakaian ahli jawatankuasa (AJK), buku

cenderamata, kain rentang, bunting, poster dan majalah Tinta Mas, majalah tahunan kolej. Nama

syarikat anda juga akan dipaparkan dalam setiap promosi dan publisiti program yang dijalankan.

Perkataan penaja juga akan digunakan pada setiap jenis publisiti seperti “Penaja Gangsa” dan

dinyatakan dalam teks Pengerusi Majlis.

3. SIJIL DAN CENDERAMATA PENGHARGAAN

Sebagai tanda penghargaan, pihak tuan akan menerima sijil dan cenderamata eksklusif daripada

pihak Temasya Gemilang Kolej Keris Mas

Page 35: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 34

LAMPIRAN E

PAKEJ PENAJA BARANGAN

PENAJA

PERKAKASAN

PEJABAT

PAKAIAN AHLI

JAWATANKUASA

CENDERAMATA/

HADIAH

FAEDAH

PENAJA

1. Pengecualian cukai

pendapatan

2. Logo dan Nama

Syarikat akan

diletakkan di dalam

buku cenderamata,

banner, bunting, poster

dan majalah Tinta Mas

3. Tapak booth

percuma selama 2 hari

Temasya Gemilang

Kolej Keris Mas

(TG2KM) 2013/2014

berlangsung

4.Mendapat sijil dan

cenderamata

penghargaan dari pihak

penganjur

1. Pengecualian cukai

pendapatan

2. Logo dan Nama

Syarikat akan diletakkan

di pakaian ahli

jawatankuasa, buku

cenderamata, banner,

bunting, poster dan

majalah Tinta Mas

3. Tapak booth percuma

selama 2 hari Temasya

Gemilang Kolej Keris

Mas (TG2KM)

2013/2014 berlangsung

4. Mendapat sijil dan

cenderamata

penghargaan dari pihak

penganjur

1. Pengecualian cukai

pendapatan

2. Logo dan Nama

Syarikat akan

diletakkan di

cenderamata, buku

cenderamata, banner,

bunting, poster dan

majalah Tinta Mas

3. Tapak booth

percuma selama 2 hari

Temasya Gemilang

Kolej Keris Mas

(TG2KM) 2013/2014

berlangsung

4. Mendapat sijil dan

cenderamata

penghargaan dari

pihak penganjur

CONTOH

BARANGAN

Mana-mana dua (2)

barangan di bawah:

1. Kertas A4

2. Pencetak

3. Alat Tulis

4. Komputer

5. Telefon/ Mesin Faks

6. Mesin Fotostat

Mana-mana tiga (3)

barangan di bawah:

1. Kemeja Formula One

2. Vest/ Jaket

3. T-shirt

4. Topi

5. Beg

Mana-mana dua (2)

barangan di bawah:

1. Cenderamata

perasmi dan tetamu

kehormat.

2. 25 Hadiah cabutan

bertuah

3. 50 Hadiah

pertandingan

4. Door Gift

Page 36: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 35

PAKEJ PENAJA BARANGAN : PENAJA PERKAKASAN PEJABAT

Penaja perkakasan pejabat ialah pihak yang menyumbang keperluan pejabat untuk kegunaan

pengurusan program. Antara faedah-faedah yang diterima daripada sumbangan pihak anda

adalah:

1. PENGECUALIAN CUKAI

Semua sumbangan dalam bentuk wang tunai akan dikecualikan dari pembayaran cukai. Setiap

sumbangan mestilah ditulis kepada : “Bendahari UKM- Temasya Gemilang Kolej Keris Mas

Sesi 2013/2014”

2. LOGO DAN NAMA SYARIKAT DI BACKDROP, PAKAIAN JAWATANKUASA,

BUKU CENDERAMATA, KAIN RENTANG, BUNTING, POSTER, MAJALAH

KOLEJ

Logo syarikat tuan akan dipaparkan pada backdrop, pakaian ahli jawatankuasa (AJK), buku

cenderamata, kain rentang, bunting, poster dan majalah Tinta Mas, majalah tahunan kolej. Nama

syarikat anda juga akan dipaparkan dalam setiap promosi dan publisiti program yang dijalankan.

Perkataan penaja juga akan digunakan pada setiap jenis publisiti seperti “Penaja Platinum” dan

dinyatakan dalam teks Pengerusi Majlis.

3. PEMBERIAN BOOTH PERCUMA SELAMA 2 HARI TEMASYA GEMILANG

KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 BERLANGSUNG

Pihak syarikat juga akan disediakan sebuah tapak gerai tanpa sebarang bayaran sepanjang 2 hari

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS 2013/2014 berlangsung untuk mempromosikan

dan menjual produk-produk dari syarikat tuan.

4. SIJIL DAN CENDERAMATA PENGHARGAAN

Sebagai tanda penghargaan, pihak tuan akan menerima sijil dan cenderamata eksklusif daripada

pihak Temasya Gemilang Kolej Keris Mas.

Page 37: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 36

PAKEJ PENAJA BARANGAN : PENAJA PAKAIAN AHLI

JAWATANKUASA

Penaja pakaian ialah pihak yang menyumbang dalam mana-mana tiga (3) barangan daripada

senarai untuk kegunaan ahli jawatankuasa sepanjang program berlangsung. Antara faedah-faedah

yang diterima daripada sumbangan pihak anda adalah:

1. PENGECUALIAN CUKAI

Semua sumbangan dalam bentuk wang tunai akan dikecualikan dari pembayaran cukai. Setiap

sumbangan mestilah ditulis kepada : “Bendahari UKM- Temasya Gemilang KKM”

2. LOGO DAN NAMA SYARIKAT DI BACKDROP, PAKAIAN JAWATANKUASA,

BUKU CENDERAMATA, KAIN RENTANG, BUNTING, POSTER, MAJALAH

KOLEJ

Logo syarikat tuan akan dipaparkan pada backdrop, pakaian ahli jawatankuasa (AJK), buku

cenderamata, kain rentang, bunting, poster dan majalah Tinta Mas, majalah tahunan kolej. Nama

syarikat anda juga akan dipaparkan dalam setiap promosi dan publisiti program yang dijalankan.

Perkataan penaja juga akan digunakan pada setiap jenis publisiti seperti “Penaja Platinum” dan

dinyatakan dalam teks Pengerusi Majlis.

3. PEMBERIAN BOOTH PERCUMA SELAMA 2 HARI TEMASYA GEMILANG

KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 BERLANGSUNG

Pihak syarikat juga akan disediakan sebuah tapak gerai tanpa sebarang bayaran sepanjang 2 hari

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS 2013/2014 berlangsung untuk mempromosikan

dan menjual produk-produk dari syarikat tuan.

4. SIJIL DAN CENDERAMATA PENGHARGAAN

Sebagai tanda penghargaan, pihak tuan akan menerima sijil dan cenderamata eksklusif daripada

pihak Temasya Gemilang Kolej Keris Mas

Page 38: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 37

PAKEJ PENAJA BARANGAN : PENAJA CENDERAMATA/ HADIAH

Penaja cenderamata/ hadiah ialah pihak yang menyumbang dalam bentuk mana-mana dua (2)

barangan daripada yang disenaraikan. Antara faedah-faedah yang diterima daripada sumbangan

pihak anda adalah:

1. PENGECUALIAN CUKAI

Semua sumbangan dalam bentuk wang tunai akan dikecualikan dari pembayaran cukai. Setiap

sumbangan mestilah ditulis kepada : “Bendahari UKM- Temasya Gemilang KKM”

2. LOGO DAN NAMA SYARIKAT DI BACKDROP, PAKAIAN JAWATANKUASA,

BUKU CENDERAMATA, KAIN RENTANG, BUNTING, POSTER, MAJALAH

KOLEJ

Logo syarikat tuan akan dipaparkan pada backdrop, pakaian ahli jawatankuasa (AJK), buku

cenderamata, kain rentang, bunting, poster dan majalah Tinta Mas, majalah tahunan kolej. Nama

syarikat anda juga akan dipaparkan dalam setiap promosi dan publisiti program yang dijalankan.

Perkataan penaja juga akan digunakan pada setiap jenis publisiti seperti “Penaja Platinum” dan

dinyatakan dalam teks Pengerusi Majlis.

3. PEMBERIAN BOOTH PERCUMA SELAMA 2 HARI TEMASYA GEMILANG

KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014 BERLANGSUNG

Pihak syarikat juga akan disediakan sebuah tapak gerai tanpa sebarang bayaran sepanjang 2 hari

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS 2013/2014 berlangsung untuk mempromosikan

dan menjual produk-produk dari syarikat tuan.

4. SIJIL DAN CENDERAMATA PENGHARGAAN

Sebagai tanda penghargaan, pihak tuan akan menerima sijil dan cenderamata eksklusif daripada

pihak Temasya Gemilang Kolej Keris Mas.

Page 39: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 38

LAMPIRAN F

(TG2KM/BORANG G/001)

Mohd Zulfiqar bin Mohd Nor

Ketua Pengarah Eksekutif

Temasya Gemilang Kolej Keris Mas

Kolej Keris Mas

Sesi 2013/2014

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 UKM Bangi

Selangor Darul Ehsan

Tel : 03 89214010

Faks : 03 89214009

E-mel : [email protected]

Tuan,

PERSETUJUAN MEMBERI SUMBANGAN KEWANGAN DAN PENAJAAN

Nama Syarikat : ________________________________________________________________

Alamat : ________________________________________________________________

________________________________________________________________

No Tel : _________________________ Faks : ________________________

PENAJA KEWANGAN

1. Platinum : RM 10 000 ke atas ( )

2. Emas : RM 6 000 ke atas ( )

3. Perak : RM 4 000 ke atas ( )

4. Gangsa : RM 1 000 ke atas ( )

PENAJAAN BARANGAN

Jenis Barangan Kuantiti

_______________________________________ ( )

_______________________________________ ( )

_______________________________________ ( )

Page 40: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 39

IKLAN BUKU CENDERAMATA

Eksklusif Berwarna Tidak Berwarna

Halaman Kedua A5 RM 900 -

Halaman Tengah A4 RM 1500 -

Halaman Belakang A5 RM 400 -

Kulit Muka Belakang A5 RM 700 -

Premium Berwarna Tidak Berwarna

¼ muka surat A7 RM 100 RM 50

½ muka surat A6 RM 150 RM 100

1 muka A5 RM 250 RM 180

*Tandakan ’X’ pada yang berkenaan JUMLAH :_________________

Sumbangan Peribadi : RM _________________

Ringgit Malaysia (dalam perkataan) ______________________________

____________________________________________________________

Dengan sebesar hatinya, seperti butiran diri di atas, BERSETUJU untuk menyumbangkan

kepada penganjuran TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS SESI 2013/2014

mengikut pakej yang ditawarkan dan dipersetujui.

Page 41: Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014

TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS (TG2KM) 2013/2014

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 MAC 2014 – 30 MAC 2014

BELIA MERAIKAN KEPELBAGAIAN MALAYSIA|TG2KM 2013/2014| 40

Bersama-sama ini disertakan bersama wang tunai/ cek/ kiriman wang pos/ draf bank

bernombor : ______________ yang berjumlah RM ________________ RINGGIT MALAYSIA

______________________________________________________________________________

Ditulis atas nama :

“BENDAHARI UKM - TEMASYA GEMILANG KOLEJ KERIS MAS SESI 2013/2014”

Tandatangan : Cop Rasmi:

Pengesahan Penganjur :

Nama :

Tarikh :