kerja kursus geografi pmr 2009

of 28 /28

Upload: abangafiq

Post on 11-Jun-2015

2.350 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kerja Kursus ini dibuat oleh Are-Fiq

TRANSCRIPT

Page 1: Kerja Kursus Geografi PMR 2009
Page 2: Kerja Kursus Geografi PMR 2009

BIL PERKARA HALAMAN

1.0 Penghargaan

2.0 Pendahuluan

3.0 Objektif Kajian

4.0 Kawasan Kajian

5.0 Kaedah Kajian

6.0 Dapatan Kajian

6.1 Jenis dan Pola Petempatan

6.2 Faktor yang Mempengaruhi Petempatan

6.3 Fungsi Petempatan

6.4 Masalah Petempatan

6.5 Langkah Mengurangkan Masalah Petempatan

7.0 Rumusan

8.0 Lampiran

9.0 Rujukan

Page 3: Kerja Kursus Geografi PMR 2009

Saya ………………………………………. ingin merakamkan setinggi-tinggi

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pengetua, Puan Fuziah binti Mahmood

yang telah memberi kebenaran kepada saya menjalankan kerja kursus ini. Saya juga ingin

mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru Geografi saya, Puan Mahani binti SaiAbu

Seman, yang telah memberikan bimbingan dan tunjuk ajar hingga kajian ini selesai.

Jutaan terima kasih saya juga ditujukan khas kepada kedua ibu bapa saya yang tersayang

yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan sepanjang kajian ini dijalankan.

Ucapan terima kasih saya juga ditujukan kepada semua responden yang telah

memberikan kerjasama dalam menyiapkan tugasan ini. Juga tidak lupa kepada rakan-

rakan yang banyak membantu.

Page 4: Kerja Kursus Geografi PMR 2009

Saya telah memilih tajuk “Kajian Petempatan dan Perkembangannya di Kawasan

Persiaran Multimedia, Cyberjaya dan Perbandingannya dengan Negara Kanada” untuk

Kerja Kursus Geografi PMR 2009. Saya mengkaji tentanag aspaek-aspek jenis dan pola

petempatan, faktor yang mempengaruhi petempatan dan masalah petempatan.

Saya telah memilih kawasan Persiaran Multimedia, Cyberjaya sebagai kawasan

kajian kerana kawasan ini berhampiran dengan sekolah saya. Ini memudahkan saya dan

rakan-rakan mengumpul maklumat. Tempoh saya menyiapkan kajian ini ialah lebih

kurang lapan minggu iaitu mulai bulan Mac hingga Jun.

Page 5: Kerja Kursus Geografi PMR 2009

Objektif kajian saya ialah :

3.1 Mengenalpasti jenis dan pola petempatan di kawasan kajian dan di negara bandingan.

3.2 Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan di kawasan kajian dan

di negara perandingan.

3.3 Mengenalpasti fungsi petempatan di kawasan kajian dan di negara perbandingan.

3.4 Menjelaskan masalah petempatan di kawasan kajian dan di negara perbandingan

3.5 Mengenalpasti langkah-langkah mengurangkan masalah petempatan di kawasan

kajian dan di negara perbandingan

Saya sebagai pengguna di kawasan Persiaran Multimedia berasa bangga dan

bersyukur kerana pelbagai kemudahan yang terdapat di sini seperti kedai alat tulis, kedai

makan dan kedai runcit. Saya akan bekerjasama memlihara alam sekitar di kawasan

kajian.

Page 6: Kerja Kursus Geografi PMR 2009

Kawasan kajian saya ialah kawasan Persiaran Multimedia yang terletak di

Cyberjaya. Bandar Cyberjaya ialah sebuah bandar baru dengan keluasan kira-kira 7000

ekar. Ia telah dibangunkan secara terancang oleh syarikat Malaysia, Setia Haruman Sdn.

Bhd. untuk menjadi sebuah bandar pintar berasaskan teknologi maklumat dan

multimedia. Cyberjaya merupakan tulang belakang Koridor Raya Multimedia (MSC) di

Malaysia. Cyberjaya terletak di daerah Sepang, Selangor dan terletak kira-kira 30 km di

selatan Kuala Lumpur dan bersebelahan Putrajaya.

Pembangunan yang terdapat di pinggir Persiaran Multimedia ialah seperti

Universiti Multimedia Malaysia (MMU), kawasan perumahan, terminal bas dan teksi,

perkedaian, syarikat korporat dan sekolah. Bentuk muka bumi Cyberjaya adalah beralun

yang asalnya merupakan kawasan penanaman kelapa sawit dan getah.

Page 7: Kerja Kursus Geografi PMR 2009

Kuala Selangor

Hulu Selangor

Sabak Bernam

Gombak

Klang

Petaling

Kuala Langat

Hulu Langat

Sepang

Petunjuk :

Sempadan Negeri

Sempadan Daerah

Kawasan Kajian,

Bandar Cyberjaya

Tajuk : Daerah-daerah di Selangor

Page 8: Kerja Kursus Geografi PMR 2009

Kanada ialah negara perbandingan saya untuk kajian ini. Kanada adalah sebuah

negara di benua Amerika Utara dan merupakan negara kedua terbesar di dunia. Ibu

negara Kanada ialah Ottawa.

Page 9: Kerja Kursus Geografi PMR 2009

5.1 Pemerhatian : Saya memerhati jenis-jenis petempatan di Cyberjaya

5.2 Kaedah temu bual : Kaedah ini digunakan ketika menemubual 3 orang responden

5.3 Rujukan : Saya membuat rujukan di internet.

Page 10: Kerja Kursus Geografi PMR 2009

6.1 Jenis dan Pola Petempatan

Jenis petempatan di Persiaran Multimedia, Cyberjaya ialah bandar. Bandar

Cyberjaya dibina secara terancang untuk menjadikan sebuah bandar pintar yang

berasaskan teknologi maklumat dan multimedia. Pola petempatannya ialah berpusat.

Pusat aktiviti yang terdapat sepanjang di Persiaran Multimedia ialah sekolah, terminal

bas, MMU dan kompleks perdagangan.

Di Bandar Ottawa, Kanada, jenis petempatan juga jenis bandar. Pola petempatan

adalah berpusat. Pusat aktiviti yang terdapat di Bandar Ottawa ialah kompleks

perdagangan, Universiti Ottawa dan taman rekreasi.

Saya rasa berbangga dengan pembangunan petempatan berpusat di kawasan

kajian yang terancang dengan baik. Pola berpusat memudahkan saya dan rakan saya

untuk menggunakan kemudahan yang ada.

Page 11: Kerja Kursus Geografi PMR 2009

6.2 Faktor yang Mempengaruhi Petempatan

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Petempatan

Sumber Sejarah

Darjah Ketersampaian Bentuk Muka Bumi

Dasar Kerajaan Kegiatan Ekonomi

Page 12: Kerja Kursus Geografi PMR 2009

Kegiatan Ekonomi

Kegiatan ekonomi di Persiaran Multimedia mempengaruhi perkembangan dan

petempatan Cyberjaya. Kegiatan utama ialah perkhidmatan berasaskan teknologi

maklumat dan multimedia. Syarikat korporat yang terdapat di sini ialah BMW, FUJITSU,

DHL, HSBC dan sebagainya.

Kegiatan ekonomi kedua ialah perniagaan. Daripada pemerhatian, kami

mendapati bahawa terdapat 13 buah kedai di kawasan kompleks perdagangan di

Persiaran Semarak Api.

Kegiatan ekonomi ketiga ialah pendidikan. Terdapat sebuah universiti MMU yang

sebahagian besar pelajar dari luar negara.

Page 13: Kerja Kursus Geografi PMR 2009

Saya telah mengumpul maklumat tentang jenis perniagaan yang terdapat di

kompleks perdagangan tersebut. Saya telah menyusun maklumat dalam bentuk jadual dan

graf.

Jenis perniagaan Jumlah

Pelbagai barangan 2

Perkhidmatan 3

Makanan 8

Jumlah 13

Jadual : Jenis Perniagaan di Kompleks Perdagangan Persiaran Semarak

Jenis Perniagaan

Bilangan Kedai (buah)0 2 4 6 8 10

Makanan

Perkhidmatan

Pelbagaibarangan

Page 14: Kerja Kursus Geografi PMR 2009

Darjah Ketersampaian

Kedudukan Cyberjaya bersebelahan dengan Putrajaya menyebabkan kawasan

kajian mudah dihubungi dari pelbagai arah. Pengguna dari Putrajaya boleh menggunakan

Persiaran Selatan atau Persiaran APEC. Jarak kawasan kajian ke Putrajaya hanyalah 10

km. Faktor ini menyebabkan pembangunan di Persiaran Multimedia cepat membangun.

Pengguna dari Puchong dan Dengkil boleh menggunakan Lebuh raya JKR15

untuk ke Cyberjaya. Pengguna dari Kuala Lumpur boleh menggunakan Lebuh raya KL-

Putrajaya untuk ke Putrajaya dan Cyberjaya.

Pengguna boleh menggunakan bas atau teksi untuk ke kawasan kajian.

Perkhidmatan bas dikendalikan oleh syarikat Rapid KL. Kekerapan laluan ialah 15 minit.

Di Bandar Ottawa, Kanada, petempatan dan perkembangannya juga di pengaruhi

faktor kegiatan ekonomi dan darjah ketersampaian. Pelbagai jenis kegiatan perkhidmatan

dan perdagangan dijalankan di Bandar Ottawa. Bandar Ottawa mempunyai darjah

ketersampaian penduduk yang tertinggi kerana terdapat jalan raya dan lebuhraya yang

lebar dan padat. Dua jenis pengangkutan awam utama di Bandar Ottawa ialah

perkhidmatan Bas Rapid dan perkhidmatan keretapi elektrik yang dikenal sebagai O-

train.

Saya berasa bangga dengan kemajuan ekonomi di kawasan kajian. Sebagai

pelajar, saya akan belajar bersungguh-sungguh untuk menjadi warganegara yang dapat

menyumbang kepada pembangunan ekonomi di kawasan kajian.

Page 15: Kerja Kursus Geografi PMR 2009

6.3 Fungsi Petempatan

Bandar Cyberjaya dibangunkan secara terancang untuk menjadi pusat bagi

pembangunan teknologi maklumat dan multimedia. Cyberjaya adalah hub kepada

Koridor Raya Multimedia (MSC). Sehubungan itu, kawasan kajian menjadi tumpuan

syarikat korporat berasaskan teknologi maklumat dan multimedia.

Selain itu, kawasan kajian juga berfungsi sebagai kawasan pendidikan tinggi

dengan adanya Universiti Multimedia Malaysia (MMU) yang menjadi tumpuan pelajar

tempatan dan luar negara.

Bandar Ottawa adalah ibu negara Kanada berperanan sebagai kawasan

pentadbiran. Selain itu, terdapat pelbagai jenis perniagaan dan perdagangan. Juga turut

menjadi bandar pendidikan dengan adanya Universiti Ottawa.

Sebagai pelajar, saya berasa bangga dapat belajar di SMK Cyberjaya yang

dilengkapi dengan kemudahan ICT. Sekolah saya menjadi anak angkat Suruhanjaya

Komunikasi dan Multimedia (SKMM) kerana terletak di Cyberjaya.

Page 16: Kerja Kursus Geografi PMR 2009

6.4 Masalah Petempatan

Kawasan kajian adalah kawasan petempatan yang baru berusia 7 tahun. Masalah

petempatan adalah hampir tiada. Walaubagaimanapun terdapat dua masalah iaitu

penghuni Kondominium Cyberia dan Pelajar MMU meletakkan kenderaan di tepi

Persiaran Multimedia menyebabkan gangguan kepada lalulintas. Masalah kedua ialah

kekurangan rumah kos rendah dan kos sederhana rendah.

Daripada pemerhaitan, lalulintas berhampiran MMU dan Cyberia terganggu

disebabkan banyak kereta diletakkan di tepi jalan. Dianggarkan pada waktu pagi lebih

kurang 130 buah kenderaan diletakkan di kiri dan kanan jalan. Kejadian kemalangan

jalan raya juga direkodkan meningkat di persimpangan berhampiran Cyberia.

Daripada pemerhatian, di kawasan kajian tidak terdapat rumah kos rendah atau

sederhana rendah dibina. Ini mungkin menybabkan golongan berpendapatan rendah tidak

berupaya memiliki rumah mampu milik di kawasan kajian. Mungkin strategi pemasaran

lebih menumpoukan kepada rumah kos tinggi yang dilengkapi dengan jalur lebar untuk

akses internet. Sebagai pelajar, saya berpendapat pembinaan rumah mampu milik dapat

meringankan beban pelajar MMU yang terpaksa menyewa.

Page 17: Kerja Kursus Geografi PMR 2009

Berbeza dengan Bandar Ottawa, Kanada, masalah petempatannya adalah banyak

dan pelbagai seperti masalah pengangkutan awam, pencemaran udara dan kesesakan

lalulintas. Bandar Ottawa adalah bandar yang padat dengan bangunan. Jumlah penduduk

sekitar 820 orang.

Sebagai pelajar, saya bersyukur dapat belajar di SMK Cyberjaya yang terletak

dalam petempatan yang aman damai dan tenang. Saya akan turut membantu memelihara

alam sekitar supaya kekal bersih.

Page 18: Kerja Kursus Geografi PMR 2009

6.5 Langkah Mengurangkan Masalah Petempatan

Langkah Mengurangkan Masalah Petempatan

Menguatkuasa undang-undang

Menambah kemudahan infrastruktur

Manaik taraf jalan raya

Menaik taraf kemudahan

pengangkutan awam

Membina rumah kos rendah / mampu

milik

Melebarkan jalan raya

Page 19: Kerja Kursus Geografi PMR 2009

Menguatkuasa Undang-undang

Untuk mengatasi masalah penghuni Cyberia dan pelajar MMU yang meletakkan

kereta di tepi jalan sehingga menyebabkan gangguan kepada lalulintas, saya

mencadangkan langkah menguatkuasakan undang-undang yang lebih tegas. Daripada

kajian, saya mendapati telah ada rondaan polis trafik di kawasan tersebut. Pemilik

kenderaan diberikan amaran dan saman. Namun begitu masalah tetap berterusan.

Tindakan merantai tayar mungkin sesuai dijalankan. Langkah kedua yang boleh diambil

ialah menyediakan lebih banyak tempat letak kereta supaya pengguna tidak meletakkan

kereta di tepi jalan.

Membina Rumah Kos Rendah dan Sederhana Rendah

Dengan membina rumah kos rendah, lebih ramai pekerja di kawasan kajian dapat

tinggal berhampiran dengan tempat kerja. Pelajar MMU dapat mengurangkan kos sara

hidup. Kos yang dapat dijimatkan boleh digunakan untuk membeli buku.

Di Kanada, kerajaan Kanada telah mewujudkan Sistem Trafik Pintar bagi

mengatasi masalah kesesakan lalulintas. Sistem ini terbukti dapat mengawal lalulintas

supaya tidak terlalu sesak di waktu puncak. Jumlah kekerapan laluan bas dan keretapi

pula telah dipertngkatkan. Ini bagi memudahkan pengguna untuk melakukan tugas

harian.

Saya berasa gembira kerana lalulintas di kawasan kajian secara keseluruhannya

adalah tenang dan lancar. Saya akan turut menjadi pengguna yang berhemah.

Page 20: Kerja Kursus Geografi PMR 2009

Surat pengenalan diri murid

Surat kebenaran membuat kajian

Surat makluman kepada ibu bapa

Page 21: Kerja Kursus Geografi PMR 2009

Abdul Rahim M.d Nor, Geografi Tingkatan 3 KBSM 2007, Cerdik Publications

Sdn. Bhd. Selangor.

Goh Cheng Leong, 2003. atlas Eksplorasi Geografi KBSM, Penerbitan Fajar

Bakti Sdn. Bhd. Selangor.

Chong Mui Sen, 2006. Ulangkaji Total Geografi, Sasbadi Sdn. Bhd. Selangor.

http://en.wikipedia.org/wiki/Transportation_in_Canada