kepentingan ramalan cuaca

Upload: mexodeus-draxamus

Post on 04-Jun-2018

878 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 Kepentingan ramalan cuaca

  1/21

  CUACA

  Definisi keadaan udara (cahaya matahari, angin,

  hujan, tekanan udara) di sesuatu tempat pdsesuatu ketika tertentu

  Ramalan cuaca mengandungi :

  Suhu, kelembapan, angin, ketebalan awan,

  dan prospek untuk laut bergelora atauperubahan lain selama beberapa hariberikutnya

 • 8/13/2019 Kepentingan ramalan cuaca

  2/21

  PROSES MENGKAJI CUACA

  Pemantauan Pencerapan Satelit -

  Menentukan lokasi, jenis dan pergerakan

  awan hujan serta mengenal pasti kawasan

  tekanan rendah, lekukan tropika, ribut tropika,

  taufan serta arah pergerakannya.

  Pencerapan Radar - Menentukan lokasi dan

  pergerakan intensiti hujan.

  Pencerapan Udara Atas - Menganalisa arah

  dan kelajuan angin dan menentukan

  kestabilan atmosfera.

 • 8/13/2019 Kepentingan ramalan cuaca

  3/21

  Analisis - Menganalisa keadaan cuacayang lepas.

  Model Ramalan Angin - Meramalkankelajuan dan arah angin danmeramalkan kawasan-kawasan

  pencapahan dan penumpuan angin.

  Model Ramalan Cuaca Numerikal -Meramalkan keadaan cuaca, angin

  pada pelbagai paras ketinggian dansuhu untuk beberapa hari yang akandatang.

 • 8/13/2019 Kepentingan ramalan cuaca

  4/21

  Peralatan meramal cuaca

  Di angkasa

  lepas

  Di

  Bumi

 • 8/13/2019 Kepentingan ramalan cuaca

  5/21

  Peralatan meramal cuaca di angkasa

  lepas

  Dinamakan satelit

  Geostationary

  Meteorological

  Buatan Jepun

  Terletak 24,000 km dari

  permukaan bumi

 • 8/13/2019 Kepentingan ramalan cuaca

  6/21

 • 8/13/2019 Kepentingan ramalan cuaca

  7/21

  Peralatan meramal cuaca di bumi

  Di dalam adang itudiletakkan alat-alat kajicuaca iaitu:

  a) Termometer bebulikering dan basah,

  b) Termometer maksima,

  c) Termometer

  minimum,d) Termograf

  e) Higrograf.

 • 8/13/2019 Kepentingan ramalan cuaca

  8/21

 • 8/13/2019 Kepentingan ramalan cuaca

  9/21

  Tolok hujan

  Digunakan sebagai alat

  untuk menyukat

  tadahan hujan.

 • 8/13/2019 Kepentingan ramalan cuaca

  10/21

  Pengukur kelajuan dan arah angin

  Arah angin ialah arah dimana angin bertiup.

  Bilah kipas tidak bertindakbalas terhadapperubahan dalam arahangin apabilakelajuanangin ialah kurangdaripada satu meter

  sesaat. Kelajuan angin diukur dlm

  m/s

 • 8/13/2019 Kepentingan ramalan cuaca

  11/21

  Solarimeter

  Mengukur sinaran

  matahari yang biasanya

  terletak di kapal

  terbang ataupermukaan rata.

  Mempunyai elemen

  pengesan

  persimpangan

  termogandingan.

 • 8/13/2019 Kepentingan ramalan cuaca

  12/21

  Pengukur tekanan atmosfera

  Kapsul tekanan atau

  peranti kapasiti yang

  mengeluarkan voltanyang mana ditukar ke

  dalam secara digital

  mengekod nilai-nilai

  tekanan atmosfera.

 • 8/13/2019 Kepentingan ramalan cuaca

  13/21

  a) Memberi maklumatramalan cuaca untuk

  orang awam, penerbanganawam/tentera, nelayandan aktiviti marin.

  b) Menyediakan maklumatseismologi kepada

  pelbagai industrikejuruteraan awam danpembinaan.

  c) Menjalankan operasi

  pembenihan awan bagimeningkatkan sumber airuntuk pertanian danpelbagai tujuan lain.

  d) Memberi amaran awalkemungkinan kejadian cuaca

  buruk dan keadaan laut yangbergelora untuk orang awamdan agensi berkaitan yangterlibat dalam menanganibecana.

  Kenapa kitaperlu meramal

  cuaca?

 • 8/13/2019 Kepentingan ramalan cuaca

  14/21

  KEPENTINGAN MERAMAL CUACA

  It helps in following farm operation: To irrigate the crop or not When to apply fertilizer or not. Whether to start complete harvesting or to withhold

  it. helps in measures to protect livestock. helps in to take measures to fight frost. helps in transportation and storage of food grains. helps in management of cultural operations like

  plugging harrowing hoeing etc. it helps in measures to protect livestock

 • 8/13/2019 Kepentingan ramalan cuaca

  15/21

  1. Memberi Amaran Awal

  Memberi amaran kepada orang awam seperti

  para nelayan tentang keadaan laut yang

  bergelora.

 • 8/13/2019 Kepentingan ramalan cuaca

  16/21

  Persediaan awal dapat dilakukan untuk

  mengelakkan berlakunya kerugian harta

  benda dan pengorbanan nyawa. Contoh: Banjir, ribut taufan, dan tsunami.

 • 8/13/2019 Kepentingan ramalan cuaca

  17/21

  PERTANIAN

  Cuaca amat penting dalam bidang

  pertanian.

  Sebarang perubahan dalam cuaca

  boleh menjejaskan hasil-hasil

  tanaman, terutama perubahan yang

  drastik.

  Contoh- kemarau, hujan lebat

  Ramalan cuaca membantu para

  petani untuk memilih tanaman yang

  sesuai kepada perubahan cuaca.

  Contoh- tanaman padi

 • 8/13/2019 Kepentingan ramalan cuaca

  18/21

  Trafik udara

  - Membantu untukmemastikan perjalanan

  selamat/bersediamenghadapi sebarangkemungkinan.

  - Sekiranya cuaca buruk,aktiviti penerbanganhendaklah ditangguh.

  - Contoh, kilat, anginkuat, hujan batu dan

  letusan gunung berapi.

 • 8/13/2019 Kepentingan ramalan cuaca

  19/21

  Perkhidmatan

  Pembekalan elektrik

  - Penggunaan bekalan elektrik lebihmeningkat untuk meningkat suhu ataupencahayaan

  Sektor peniagaan

  - Dapat meningkatkan keuntungan danmengelakkan pembaziran. Contoh,pihak peniaga mengambil stokberdasarkan keperluan semasa dancuaca

 • 8/13/2019 Kepentingan ramalan cuaca

  20/21

  Keselamatan

  Memberi amaran awal

  - Seperti taufan, angin kuat, banjir,jerebu, dan siklon tropika.

  Trafik udara

  - Penting untuk penerbangan

  - Contoh, kilat, angin kuat, hujan batudan letusan gunung berapi.

 • 8/13/2019 Kepentingan ramalan cuaca

  21/21

  Hutan penting untuk mencegah dan mengawal

  kebakaran hutan. boleh jadi disebabkan oleh

  manusia/semula jadi.

  Syarikat swasta Untuk meningkatkan/mengelakkan

  keuntungan Mengubah tempahan stok dalam

  keadaan cuaca yang berbeza