katic stilovi-ucenja

23
Ljiljana Katić, dipl. Učitelj OŠ Ivan Benković, Dugo Selo

Upload: zbornica

Post on 08-Jun-2015

7.193 views

Category:

Education


3 download

DESCRIPTION

Ljiljana Katić, OŠ Ivan Benković, Dugo Selo

TRANSCRIPT

Page 1: Katic stilovi-ucenja

Ljiljana Katić, dipl. UčiteljOŠ Ivan Benković, Dugo Selo

Page 2: Katic stilovi-ucenja

I. Učenje

… je promjena u ponašanju nastala na osnovi iskustava.

… je proces kojim iskustvo ili vježba proizvode promjene u mogućnostima obavljanja određenih aktivnosti.

Page 3: Katic stilovi-ucenja

Pravila za uspjeh

OpuštenostOtvorenost za novo i drugačijeZabavaRedovitost

Page 4: Katic stilovi-ucenja

Kvantno učenje (prema B. DePorter i M. Hernacki)

1. OKRUŽENJEA) Atmosfera: - pozitivna, sigurna i podržavajuća,

opuštena, objašnjavajuća, veselaB) Fizički uvjeti: - pokret, pauze, igre, fiziologija,

sudjelovanjeC) Okolina: - ugodna, dobro osvijetljena, glazba

Page 5: Katic stilovi-ucenja

Kvantno učenje (prema B. DePorter i M. Hernacki)

2. VRIJEDNOSTI I VJEROVANJA O vama ovisi možete li ili ne.

Page 6: Katic stilovi-ucenja

Kvantno učenje (prema B. DePorter i M. Hernacki)

3. RESURSIA) Interakcija:

- znanje, iskustvo, poveznice, inspiracijaB) Metode:

- modeliranje, igre, simulacije, metaforeC) Vještine učenja:

- pamćenje, čitanje, pisanje, izrada zabilješki,

kreativnost, stilovi učenja, komunikacija, odnosi

Page 7: Katic stilovi-ucenja

Etape učenja

1. Priprema2. Postavljanje pitanja3. Čitanje gradiva4. Ponavljanje i provjera naučenog5. Završni pregled

Page 8: Katic stilovi-ucenja

Mnemotehnike (Mentalne strategije za bolje pamćenje)

SkraćivanjePamćenje uz pomoć slika ili ključnih pojmovaSustav riječi – klinovi (rima)Metoda ključnih riječiAbecedni sustav pamćenjaBrojčani dijagramiBizarno predočavanjePovezivanje nizova riječi u priču

Page 9: Katic stilovi-ucenja

Koncentracija

… je naša sposobnost voljnog usmjeravanja misli u

željenom smjeru.Faktori utjecaja: - zainteresiranost, žeđ,

glad, prevelika količina

hrane, stres, umor, okolina

Page 10: Katic stilovi-ucenja

Poboljšanje pamćenja

Korištenje mnemotehnikaRazvijanje pozitivnog stavaUključivanje osjećajaSlušanje klasične glazbeUzimanje lagane hraneRedovito vježbanjeOdmaranje

Page 11: Katic stilovi-ucenja

II. Stilovi učenja

1. Kontekst učenja2. Senzorni modalitet3. Oblik obrade podataka4. Filteri koji utječu na odgovore

Page 12: Katic stilovi-ucenja

1. Kontekst učenjaA) Ovisni o polju: - zahvaćaju cjelinu obrađujući podatke - vole učiti u prirodnom okruženjuB) Neovisni o polju: - usmjeravaju se na detalje zanemarujući nebitno - vole učiti u izoliranoj sredini - lako prenose znanje u različite situacijeC) Fleksibilna okolina: - bolje uče kad imaju izbor i mogu samostalno određivati prostorne uvjete učenjaD) Strukturirana okolina: - bolje uče kad im se jasno odredi

što će i kako učiti - trebaju autoritet i skloni

poslušnosti - promjene su im teške

Page 13: Katic stilovi-ucenja

1. Kontekst učenja 2A) Ovisni: - najuspješniji kad uče s nekim u okolini u kojoj se nešto događaB) Neovisni: - najbolje uče i rade samiC) Pokrenuti odnosima: - važnije im je tko im prenosi znanje, nego sadržaj - najuspješniji su kad imaju izgrađen kvalitetan odnos

s učiteljemD) Pokrenuti sadržajem: - važniji im je sadržaj znanja od prenositelja - uspješni su i kod učitelja s kojim nemaju kvalitetan

odnos

Page 14: Katic stilovi-ucenja

2. Senzorni modalitetA) Vizualni – pri učenju se oslanjaju na vidB) Auditivni – oslanjaju se pri učenju na ono što čujuC) Kinestetički – pri učenju se oslanjaju na pokret i

činjenje

Page 15: Katic stilovi-ucenja

a) Vizualnimogući problemi ako samo čuju upututrebaju održavati kontakt očima s osobom s

kojom pričajuvažan im je osobni prostor za rad – blizina

drugih ih ometane smeta im bukaza razumijevanje informacija u glavi stvaraju

mentalne slike ili modelevole čitati i pisani materijaldobri u pravopisu, uredni, organizirani

Page 16: Katic stilovi-ucenja

b) Auditivnibuka ih ometapamte proceduru, razgovore, šalevole rasprave, priče i društvena događanjalakše uče naglas i kad ih se ispituje

redosljedom učenja gradivapovremeno glasno razgovaraju sa sobompomaže im kad ih se propita gradivone vole pravopis pa mogu imati teškoće s

pisanjem i matematikom

Page 17: Katic stilovi-ucenja

c) Kinestetičkihodaju tijekom učenjateško sjede na mjestu i slušajuuz slušanje često crtaju ili “cupkaju”vole isprobavatineorganiziran im je prostorpozitivan učinak ima fizička blizina učitelja,

pažnja i osobni kontaktteškoće ako uče na temelju slušanja i čitanja

Page 18: Katic stilovi-ucenja

3. Oblik obrade podatakaA) Globalni stil: - obrađuju informacije istovremeno i kontekstualno (cjelovita slika, smisao i važnost

te odnosi među sadržajima) - vole raznolikost - oslanjaju se na “osjećaj” pri ispitivanju - odgovara im učenje preko sličica, simbola i

tema - koncentriraju se prema van - oslanjaju se na rad desne moždane polutke

Page 19: Katic stilovi-ucenja

3. Oblik obrade podatakaB) Sekvencijalni stil: - informacije obrađuju linearno i detaljno - ne mogu istovremeno raditi više toga - žele znati zašto i kako nešto činiti - vole strukturu i red - oslanjaju se na detaljne upute - uspješniji su u matematici, jezicima,

informatici, znanosti… - koncentriraju se iznutra - oslanjaju se na rad lijeve moždane polutke

Page 20: Katic stilovi-ucenja

3. Oblik obrade podataka C) Apstraktni stil: - prednost daju knjigama, riječima,

računalima,

razmišljanjima i razgovorima

- ne vole fizički radD) Konkretni stil: - odabiru iskustveno učenje jer uče radeći i

manipulirajući konkretnim predmetima

- vole aktivnosti u kojima koriste tijelo

Page 21: Katic stilovi-ucenja

4. Filteri koji utječu na odgovore

A) Odnose se prema van: - pod utjecajem su društvenih normi i

pravila B) Odnose se prema unutra: - neovisni mislitelji ( imaju vlastita

očekivanja i pravila)

Page 22: Katic stilovi-ucenja

4. Filteri koji utječu na odgovore

C) Sparivači: - traže sličnosti - vole stalnost, red i navike - slijede pravila, skupinu i njihova očekivanjaD) Nesparivači: - traže razlike između novog i poznatog - vole varijacije, promjenu i eksperimentiranje - skloni suprostavljanju i neslaganju s

prijedlozima drugih

Page 23: Katic stilovi-ucenja

4. Filteri koji utječu na odgovore

E) Impluzivni: - odgovaraju na trenutni podražaj - usmjereni su na sadašnjostF) Analitički: - obrađuju informacije razmišljajući o njima - skloni promatrati zbivanja sa

strane - usmjereni na prošlost ili budućnost - vole razmišljati o mogućnostima