Katalog dla Amberline

Download Katalog dla Amberline

Post on 24-Mar-2016

222 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lifting katalogu wizerunkowo - produktowego Amberline -2013

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Koobrzeska Fabryka Okien i Drzwi</p></li><li><p>swingline 70AD</p><p>ethos 70AD</p><p>alphaline 90MD</p><p>ethosonium 70AD</p><p>perfectline 70AD</p><p>softline 82MD</p><p>ciepe</p><p>fasady</p><p>zimne</p><p>ognioodporne</p><p>PCW</p><p>ALUMINIUM</p><p>Dlaczego okna i drzwi koobrzeskiego Amberline?</p><p>Dlatego, e AMBERLINE jako jedyny producent na rynku oferujewyposaenie ponadstandardowe ju w wersji podstawowej.Co oznacza, e kade! Produkowane przez AMBERLINE okno lub drzwi,speniaj ponadprzecitne normy bezpieczestwa,energooszczdnoci i ergonomii.</p><p>BEzPIECzEstwo</p><p>Aluminiowa klamka z funkcj Secustik, z jednokierunkowym sprzgem, chroniokno przed atwym dostpem od zewntrz pomieszczenia,natomiast w momencie obrotu klamki wydaje dyskretne, charakterystycznedwiki ostrzegajce o jej manipulacji.Dwa zaczepy antywywaeniowe przykrcane do stalowego wzmocnieniaocienicy utrudniaj podwaenie i oderwanie skrzyda od ramyza porednictwem np. omu.Specjalna blokada bdnego obrotu klamki z pozycji uchylnej do rozwiernejochroni przed niespodziewanym wypadaniem skrzyda z zawiasw.</p><p>ENERgooszCzDNo</p><p>Tzw. ciepa ramka dystansowa Swisspacer w pakietach szybowychzminimalizuje zuycie energii nawet do 5% i jest dostpna w wielu kolorach,aby Twoje okna jeszcze adniej wyglday.Dodatkowe funkcje, takie jak mikrorozszczelnienie poprawiaj wentylacjw Twoim domu bez ryzyka przecigw czy silnych podmuchw,a stopniowany uchy skrzyda, pozwoli na jeszcze lepsz kontrolprzewietrzania pomieszczenia.Specjalne profile potrzebne do montau parapetw maj wielokomorowypodzia zwikszajcy izolacj termiczn i s montowane u dou oknana caej szerokoci w jednym kawaku co dodatkowo chroniprzed przewiewami przy parapecie.</p><p>KoMFoRt, soLIDNo, EstEtYKA</p><p>Okna produkowane s z profili wycznie najwyszej klasy A.We wszystkich produkowanych oknach, Amberline uywa grubychi solidnych wzmocnie stalowych, ktre maj form wycznie zamknit w ramieco stanowi o absolutnym bezpieczestwie statycznym.Stal, ktra jest uywana w drzwiach ma otwory technologiczne na zamkii rygle wycinane laserowo przez producenta zbrojenia, bez zbytniego osabieniaprzekroju. Zastosowana stal jest zawsze w jednym kawaku.Amberline nie ingeruje w zbrojenie, kupuje stal odpowiednio laserowoprzygotowan do produkcji.Okna pokryte foliami kolorowymi, na rogach zgrzewane s natzw. nitk, co szczeglnie poprawia estetyk i utrzymanie czystoci.Zesp Amberline by prekursorem tej technologii i posiada ogromnedowiadczenie w dbaniu o wygld i jako wykonania zgrzeww.</p><p>stANDARDY AMBERLINE:Najbogatsze na rynku wyposaanie podstawowe.wysoka jako wykoczenia.Innowacyjne rozwizania.</p><p>efectline</p><p>danline 70MD</p></li><li><p>swingline</p></li><li><p>Swingline pzlicowany</p><p>Swingline niezlicowany (cofnity)</p><p>okno w systemie swinglineze szprosem wiedeskim</p><p>To atrakcyjne rozwizanie, zarwnodla kochajcych tradycj jak i dla preferujcychnowe techniki ksztatowania architektury.Ciekawie skomponowane okna ze szprosami nadajelewacji budynku efektowny wygld.</p><p>Swingline to profile o w peni zaokrglonych ksztatach,dostpne zarwno ze skrzydem pzlicowanymi niezlicowanym Swingline.Efektu dodaj szprosy wiedeskie.</p></li><li><p>ethos</p><p>okno w systemie Ethos,z gowicami i listwami ozdobnymi</p><p>Listwy ozdobne naklejane na okna, umoliwiaj odwieenie wygldu starychkamienic i budynkw zabytkowych, przy zachowaniu ich dawnego stylu.</p><p>Amberline dba o zabytki</p><p>Dekoracyjne zdobniki okienne zachwycaj ksztatem, efektownie stylizujcokno. Dla zachowania charakteru architektonicznego, przy pracach konser-watorskich w budynkach objtych ochron zabytkw, wykorzystywanes dekoracyjne gowice, ozdobne gzymsy, listwy zabytkowe.</p></li><li><p>Altdeutsch</p><p>Waterdrop</p><p>Chinchilla</p><p>Niagara</p><p>Delta mat</p><p>Crepi</p><p>Doskonae widoki na przyszo</p><p>Szyby to wany element konstrukcji okiennej.Przemylany i odpowiedni ich dobr pozwoli osign dany efekt.</p><p>szyby ciepochronne</p><p>Cienka powoka niskoemisyjna przepuszcza wiato i energi soneczndo wntrza, zapobiegajc jednoczenie przenikaniu ciepa z pomieszczeniana zewntrz. W przestrzeni midzyszybowej znajduje si gaz szlachetny,dodatkowo obniajcy wspczynnik przenikania ciepa.</p><p>Ciepa ramka dystansowa swIssPACER</p><p>Eliminuje niemal cakowicie, wystpujc w niektrych warunkachkondensacj pary wodnej na obrzeach szyb, dziki podniesioneji zrwnowaonej temperaturze na wewntrznej powierzchni szyb.Ramka dystansowa dostpna jest w wielu kolorach.</p><p>szyby bezpieczne</p><p>Zabezpieczaj przed wamaniami oraz ograniczaj ryzyko zranie.Szyby o zwikszonej odpornoci na wamania pozwalaj chroni obiektz jednoczesnym zachowaniem estetyki elewacji, dziki rezygnacjiz zabezpiecze zewntrznych, jak np. kraty czy rolety.Szyby bezpieczne chroni przed szkodliwym promieniowaniem UV,tumi haas. Znalazy take zastosowanie w przeszkleniach dachowychi wietlikach, balustradach, szklanych podogach, akwariach.</p><p>szyby dwikochonne</p><p>Zbudowane w oparciu o asymetri szyb oraz zastosowanie gazwtumicych w przestrzeni midzy szybami.W zalenoci od konstrukcji, szyby zespolone osigaj izolacyjnoakustyczn w granicach Rw=3053dB.</p><p>szyby przeciwsoneczne</p><p>Redukuj niepodane nagrzewanie si pomieszcze. Ze wzgldu nawygld szka i jego wpyw na redukcj promieniowania sonecznegodzielimy je na absorpcyjne (pochaniajce) barwione w masie(Antisol, Parsol) i refleksyjne (odbijajce) z warstw tlenkw metali napowierzchni (Stopsol, Antelio, Mirastar).Dostpne kolory: brz, szary, zielony i niebieski.</p><p>szko selektywne</p><p>Wielokrotnie powlekane tlenkami metalu w celu uzyskania waciwegoefektu odbicia, kontrolowania nasonecznienia pomieszcze, ograniczeniaprzenikania do nich energii sonecznej oraz zapewnienia wysokiej ciepo-chonnoci. Reguluje poziom energii sonecznej wnikajcej do wntrzabudynku, chroni przed racym wiatem, redukuje efekt cieplarnianyoraz ogranicza potrzeby w zakresie klimatyzacji.</p><p>szko ornamentoweJego zmniejszona przejrzysto wynika z rozproszenia promieniwietlnych na jego wzorzystej powierzchni.Przepuszcza wiato bdc jednoczenie nieprzezroczystym.</p><p>Master Carre</p><p>Tarassa</p></li><li><p>mwi, e pikno jest pojciem wzgldnym, wystarczy jednak jednospojrzenie, aby dostrzec pikno niezaprzeczalne, ukryte w ksztatach,kolorach to z tego powodu stworzylimy ETHOSONIUM.</p><p>ethosonium</p><p>Ekskluzywny pr</p><p>ofil</p><p>na wylacznosc A</p><p>MBERLINE</p><p>,</p><p>,,</p><p>,,</p></li><li><p>wyjtkowy profil Ethosonium</p><p>Pikno okien w kolorze bursztynu zobowizuje. Dlatego te, wymagauycia systemu rewolucyjnego, takiego jak Ethosonium.</p><p>Pasja tworzenia od zawsze powodowaa, e poszukiwalimy najlepszychrozwiza. Teraz zainspirowao nas pikno bursztynu, jego magiazaklta w tysicu kolorach, niezwyko podziwiana i wykorzystywanaprzez artystw od wiekw. Z myl o naszych Klientach, z myl o ichpotrzebach i oczekiwaniach.</p><p>Prezentujemy nasz autorski system o nazwie EthosoniumZapragnlimy ogrza bursztynowym ciepem wntrze kadego z domw.Tak powstaa unikalna kolekcja okien AmberLine. Ekskluzywno,ktra zachwyca cay wiat.Wyjtkowy design dostpny w szerokiej gamiekolorw VEKA oraz RAL.</p></li><li><p>okno w systemie Alphaline do domw energooszczdnych</p><p>Budowanie domw energooszczdnych to nie tylko moda.Dziki tej idei moliwe s ogromne oszczdnoci ciepa, mniejsze kosztyeksploatacji, ochrona rodowiska naturalnego.</p><p>Celem budowania energooszczdnego jest zminimalizowanie energiipotrzebnej do ogrzania budynku. Jego osignicie jest moliwe dzikiwyeliminowaniu mostkw termicznych z konstrukcji domu.</p><p>Odpowiednie i waciwe okna do domw energooszczdnych powinnyposiada niski wspczynnik przenikania ciepa. Ten warunek speniajokna w systemach Alphaline, przy zastosowaniu dwukomorowych pakietwszybowych dla caego okna, osigalny jest wynik Uw0,8 W/m2K.</p></li><li><p>alphaline</p><p>Presti</p><p>Zoty Medal Midzynarodowych Targw Poznaskichza okno AMBERTERM.</p><p>Innowacyjne okno zostao wykonane z profili do domwenergooszczdnych o wspczynniku przenikaniaUf=1,0 [W/m2K] oraz dwukomorowego szkleniawypenionego kryptonem o wspczynniku przenikaniaUg=0,4 [W/m2K], dziki czemu udao nam si uzyskafantastyczny wspczynnik przenikania, wynoszcyzaledwie Uw=0,7 [W/m2K] dla caej konstrukcji.</p><p>Kr</p><p>Kr</p><p>Kr</p><p>Kr</p><p>Kr</p><p>Kr</p><p>Kr</p><p>Kr</p><p>szko oat z magnetronowpowok termoizolacyjn</p><p>szko oat szko oat z magnetronowpowok termoizolacyjn</p><p>krtkofalowepromieniowanie soneczne(darmowa energia zim)</p><p>sito molekularne(pochaniacz wilgoci)</p><p>ramka dystansowauszczelnienie</p><p>A+</p><p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>F</p><p>gNAJMNIEJ EFEKtYwNE ENERgEtYCzNIE</p><p>NAJBARDzIEJ EFEKtYwNE ENERgEtYCzNIE</p><p>0,8</p><p>0,9</p><p>1,0</p><p>1,1</p><p>1,2</p><p>1,3</p><p>1,4</p><p>1,5</p><p>A+</p></li><li><p>softline 82</p><p>A+</p><p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>F</p><p>gNAJMNIEJ EFEKtYwNE ENERgEtYCzNIE</p><p>NAJBARDzIEJ EFEKtYwNE ENERgEtYCzNIE</p><p>0,8</p><p>0,9</p><p>1,0</p><p>1,1</p><p>1,2</p><p>1,3</p><p>1,4</p><p>1,5</p><p>A+</p><p>Jako pierwsi moemy si pochwali dostpnoci tego systemu Softline 82.Doskonao wykonania okien w tym systemie gwarantuje naszej firmie SzwedzkiTechniczny Instytut Badawczy SP, ktry wyda nam certyfikat P-MARK.Zalet systemu jest moliwo wykonania energooszczdnych okien i drzwi.W tym systemie zastosowanie maj pakiety dwukomorowe oraz dodatkoweuszczelki rodkowe. Specjalny system takich uszczelek zapewnia wysokszczelno okna oraz ochron domownikw przed haasem, a take przedzimnem i wilgoci.</p><p>W tym systemie zastosowaniemaj pakiety dwukomoroweoraz dodatkowe uszczelki rodkowe.</p><p>ZALECANE DO BUDYNKOW</p><p>ENERGOOSZCZEDNYCH</p><p>,,</p></li><li><p>-30%</p><p>ciana / okno</p><p>piwnica</p><p>-25%</p><p>-45%</p><p>dach</p><p>Roczne straty ciepaPrzykad domu jednorodzinnego</p><p>Nowe energooszczdne oknaAMBERtERM ...i znw jestemy dalejprzed innymi!!!</p><p>AMBERTERM w najnowszej swojej odsoniezbudowane jest w systemie Softline82 MD, posiadawzmocnienie THERMO-STAHL ocieplone czerwonpian, w wyniku czego wspczynnik przenikaniadla ramy osignito na poziomie U=0,90 [W/m2K]oraz wspczynnik przenikalnoci liniowej=0,029 [W/mK].</p><p>W oknie zastosowano pakiet 3-komorowyUg=0,3 [W/m2 K] z ciep ramk SWISSPACER Vwypeniony gazem Kryptonem.wiadectwo Bada Wstpnych dla konstrukcji1,23 m x 1,48 m wydane przez LaboratoriumTechniki Budowlanej potwierdza wspczynnikprzenikania dla caej konstrukcji:</p><p>Uw=0,58 [W/m2K]</p><p>Przez okna w cigu roku tracimy nawet do 45%energii grzewczej.Innowacyje okna Amberline, Alphaline bdSoftline82 (PCW) oraz MB86 (ALU), chroni przedutrat ciepa i jednoczenie za pomoc specjalniedobranych szyb umoliwiaj one lepsz absorbcjenegrii z zewntrz.</p><p>okna Amberline w systemachAlphaline oraz softline82to dodatni bilans energetycznytwojego domu</p><p>W bardzo dobrze zaizolowanym domu, wyposaonymw wentylacj mechaniczn z rekuperatorem,udzia zyskw ciepa przez zastosowanie okienenergooszczdnych moe stanowi nawet poowzapotrzebowania na energi do ogrzania caego domu.</p><p>REwoLUCJA NA RYNKUoKIEN ENERgooszCzDNYCH!</p></li><li><p>perfectline</p><p>Perfectline</p><p>Efectline</p><p>Perfectline i Efectline 70 mm</p><p>To 5 komorowe systemy o 70 mm gbokoci zabudowyo bardzo podobnej geometrii w przekroju. Efectline jestdostpny tylko w kolorze biaym i posiada ekstrudowaneuszczelki EPDM.Perfectline jest dostpny w penej palecie oklein VEKAoraz moe by lakierowany na dowolny kolor palety RAL.</p><p>okna Amberline w systemie Perfectlineto najbogatsze wyposaenie na rynkuju w wersji podstawowej:- aluminiowa klamka z funkcj Sekustic- dwa zaczepy antywywaeniowe przykrcane na 4 wkrty- blokada obrotu klamki- w szybach ciepa ramka SWISSPACER- mikrorozszczelnienie i stopniowany uchy</p></li><li><p>okiennice</p><p>Ochrona domu przed socem czy wcibskimokiem podgldaczy to nieodzowny problem wieluz nas. Okiennice peni funkcj dekoracyjn,nadajc elewacji budynku wyjtkowyi indywidualny charakter.Okna mog by wyposaone w okiennice ze staymi,lub ruchomymi lamelami, ktre umoliwiajdowoln regulacj intensywnoci dowietlenia.</p><p>Od wewntrz kwadratowe, przyszybowe listwyokien Perfectline i Efectline, doskonale nadaj sido montau roletek materiaowych.</p><p>w wiecie barw i kolorw</p><p>Rnorodno systemw okiennych i kolorw stay sidla projektantw i architektw twrcz inspiracj.</p><p>Decydujc si na okna z PCW moemy by pewninajlepszego wyboru. Profile okleinowane s odpornena cieranie i niszczce dziaanie warunkwatmosferycznych. Speniaj wszelkie kryteriaekologiczne i s przyjazne dla rodowiska.</p></li><li><p>Aluprof MB 70</p><p>Jestemy autoryzowanido produkcji stolarkiognioodpornejw systemie MB 78 El.</p><p>Okna aluminiowe to nowoczesna technologia. Zaletami stopw s:lekko, dobra plastyczno, wytrzymao oraz odporno na korozj.Do zabudowy wewntrznej produkujemy w systemach zimnychtj. bez przekadki termicznej.</p><p>Aluminium ciepe to profile z wbudowan przekadk termiczn.Okna w takich systemach stosowane s w budownictwie mieszkaniowymoraz budynkach uytecznoci publicznej, czyli wszdzie tam,gdzie okno ma ochroni budynek przed utrat ciepa.Najpopularniejszymi systemami ciepymi oferowanymiprzez nas s MB 86 i MB 70 Aluprof oraz Imperial Aliplast.</p><p>Aluprof MB 70HI Aluprof MB-SR50N EFFECT Aluprof MB-SR50 EFFECT</p></li><li><p>Realizujemy projekty w systemach fasadowych. Na zdjciu budynek siedzibyAmberline ciana supowo-ryglowa MB SR-50 EFFECT.</p><p>MB-86 AREOTO JEDYNY NA WIECIEsystem aluminiowych okien, w ktrymzastosowany zosta aeroel materiao doskonaej izolacyjnoci termicznej,pozwalajcy na konstruowaniealuminiowych okien energooszczdnych.</p><p>U ju od 0,5 W/m2K</p><p>Energooszczdne okna aluminioweZALECANE DO BUDYNKOW</p><p>ENERGOOSZCZEDNYCH</p><p>,,</p></li><li><p>NA WYLAC</p><p>ZNOSC</p><p>DLAAMB</p><p>ERLINE</p><p>, ,</p><p>,,EKSKLUZY</p><p>WNEDRZW</p><p>I</p><p>Najmodniejsze drzwi Europy!</p><p>Drzwi zewntrzne AMBERLINE z wypenieniami od firmy Adecoto wysokiej jakoci produkt dedykowany tym, ktrzy ponad wszystkoceni sobie wyjtkow elegancj i indywidualny styl wejcia do domu.Dziki penej elastycznoci w doborze kolorw i form kade wejciowedrzwi AMBERLINE cechuje wyrafinowane i modne wzornictwo.Dodatkowo, w zalenoci od potrzeb zabudowy, wszystkie drzwiAMBERLINE mog spenia rne wymagania pod wzgldemenergooszczdnoci, dwikochonnoci i bezpieczestwa.</p><p>W 2013 r. AMBERLINE wprowadzio na rynek ekskluzywny modeldrzwi wejciowych, rekomendowany osobom, poszukujcym drzwiktre zdecydowanie wyrniaj si wzornictwem.PURE EXCLUSIVE Amberline to unikatowy model produkowanyna bazie wypenienia, ktre ADECO zaprojektowao jako wzrzastrzeony na wyczno AMBERLINE. Model ten jest niedostpnyu adnego innego producenta stolarki drzwiowej.</p></li><li><p>Amberline najwysza jako w budownictwie</p><p>Niezalena instytucja monitorujca rynek pod patronatemMinisterstwa Budownictwa uhonorowaa Amberline za najwyszjako produkcji okien, opart na najnowszych technologiach,wykwalifikowanej kadrze pracownikw oraz konsekwentnejrealizacji polityki strategii przedsibiorstwa.</p><p>Europejski Certyfikat Jakoci Q-zert</p><p>wiadectwem najwyszej jakoci okien i drzwi jestw Instytucie IFT w Rosenheim w Niemczech, certyfikat.Stolarka okienna i drzwiowa produkowana jest zgodniez now norm europejsk EN 14351-1:2006.</p><p>technologia lakierowania profili z PCw</p><p>Dostpno okien wykonanych z profili okleinowanych,odzwierciedlajcych naturaln struktur drewna jest powszechna.Dziki technologii lakierowania powierzchni profili z PCW moliwejest wykonanie okien we wszystkich kolorach z palety RAL.</p><p>Daje to nowe moliwoci przy projektowaniu elewacji i aranacjiwntrz w obiektach mieszkalnych oraz uytecznoci publicznej.</p><p>biay brz srebrny F1 tytanowy F9 stare zoto F4</p><p>DOSTPNE KOLORY</p><p>R</p><p>Nowa generacja klamek inteligentnych firmy Hoppeo nazwie sECUstIK</p><p>W klamkach tych po raz pierwszy zastosowano mechanizmblokujcy obrt klamki, ktry zabezpiecza okno przed prbamiwamania przez przesunicie elementw ryglujcych okuciaz zewntrz podczas wamania.Obrotowi klamki SECUSTIK towarzyszy ponadto charakterystycznyodgos, ktrego zadaniem jest ostrzeganie domownikw, gdy ktomanipuluje przy oknach. Dwik, jaki wydaje obracajca siklamka, daje nam poza tym pewno, e kady ruch klamki zostaprawidowo wykonany. Model ATLANTA montowany standardowodo okien z okuciem Activ...</p></li></ul>