kasım-aralık 2010

of 68 /68
ÖNCE YIL: 20 SAYI: 148 6,50 TL KASIM-ARALIK 2010 ISSN 1301-4978 2010 Yılı Kalite Şampiyonları Bilim İlaç: Mükemmellikte Süreklilik Ödülü İGDAŞ: Büyük Ölçekli İşletmeler Kategorisi Ulusal Kalite Başarı Ödülü İDO: Büyük Ölçekli İşletmeler Kategorisi Ulusal Kalite Büyük Ödülü Coca-Cola İçecek A.Ş. Ankara Fabrikası: Operasyonel Birim Kategorisi Ulusal Kalite Başarı Ödülü Barem Pazar Araştırma: KOBİ Kategorisi Ulusal Kalite Başarı Ödülü

Upload: kalder-tuerkiye-kalite-dernegi

Post on 25-Mar-2016

236 views

Category:

Documents


9 download

DESCRIPTION

2010 Yılı Kalite Şampiyonları

TRANSCRIPT

Page 1: Kasım-Aralık 2010

ÖNCE

YIL: 20 SAYI: 148 6,50 TL KASIM-ARALIK 2010

ISSN 1301-4978

2010 Yılı Kalite Şampiyonları

Bilim İlaç: Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

İGDAŞ: Büyük Ölçekli İşletmeler KategorisiUlusal Kalite Başarı Ödülü

İDO: Büyük Ölçekli İşletmeler KategorisiUlusal Kalite Büyük Ödülü

Coca-Cola İçecek A.Ş. Ankara Fabrikası:Operasyonel Birim KategorisiUlusal Kalite Başarı Ödülü

Barem Pazar Araştırma: KOBİ KategorisiUlusal Kalite Başarı Ödülü

Page 2: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

Page 3: Kasım-Aralık 2010

3Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

Neslihan [email protected]

Kurumsal Sponsorlar

EDİTÖRDEN

2010 senesini bitiriyoruz. Yeni bir yıl, yeni hedefler, yeni beklentiler ile yaşa-mımıza devam ediyoruz. Yeni bir yılın başlangıcında her sektörün, her kuru-luşun ve hatta her bireyin kendi beklentisi, hedefi ve öncelikleri olduğu tüm kuruluşlara bu hedeflerine ulaşma yolunda başarılar diliyoruz.

Bu yıl da Kalite Ödülleri sahiplerini buldu. Değerli kuruluşlarımızı birkez daha tebrik ediyor, kendileri ile yaptığımız röportajları sizlere sunuyoruz .

“Görüş” köşesinde Yönetim Kurulu Başkanımız A.Hamdi Doğan’ın Kalite Kongresi açılış konuşmasını özetledik. Doğan KalDer’in geçmiş 20 yılda ülkeye ve kuruluşlarımıza sağladığı katkıları ve birikimlerini anlattıktan sonra, Dünya Ekonomik Forumu’nun uluslar arası rekabet sıralamasında yeterli görmedi-ğimiz yerimizden sözetti ve özellikle yenileşim boyutundaki eksikliklerimizin giderilmesi doğrultusunda önerilerini sıralayarak, “yenileşim Türkiye’nin ön-celiği olmalıdır” mesajını verdi.

TÜSİAD Başkan Yardımcısı Tayfun Bayazıt da konuşmasında yenileşime dayalı rekabet gücü kazanmak için makroekonomik politikaların yanında iş dünyasının yenilikçilik kültürüne yönelik bir dönüşüm gerçekleştir-mesi gereğinin altını çizdi. Kongre’yi özet-leyen İrfan Onay’ın “Kongre’nin ardından” yazısı ile , “Sayılarla Kalite Kongresi”, kong-remizi değerlendiren değerli kongre katılım-cılarımızın yorumları, kongre’de gerçekleşti-rilen çalıştaylar gibi haber ve yazılarımızı da keyifle okuyacağınızı düşünüyoruz.

Ulusal Kalite Hareketi köşemizde ise, “Ama-cımız; turizm sektöründe öncü olabilmek”yazısı ile Özaltın Otel İşletmeleri A.Ş., Gloria Verde Resort Genel Müdürü Cüneyt Çakalel ile yaptığımız röpor-tajı sizlere sunuyoruz.

KalDer “ÜniKalite Mükemmellik Platformu”-Yerel Kalkınma ve Mükemmellik Yolculuğu toplantı dizisinin ilki Düzce Üniversitesi’nde, Düzce Üniversitesi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile gerçekleşti. Haberin ayrıntılarını içe-riki sayfalarda bulabilirsiniz.

Bir sonraki Yerel Kalkınma ve Mükemmellik Yolculuğu Toplantısı 20 Ocak 2011’de Çerkezköy’de gerçekleşiyor olacak.

Son olarak, “Kişisel hedefler ve yaşam kalitesi, koçluk perspektifinden bir ba-kış” yazısı ile Yaşam Koçu Tunçel Gülsoy’un değerli yazısını yaşamda kalite köşemizde okuyabilirsiniz.

Herkese başarılı ve sağlıklı bir 2011 yılı diliyorum.

Kalite Ödülleri sahiplerini buldu. Kuruluşlarımızı tebrik ediyoruz...

Page 4: Kasım-Aralık 2010

4 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

içindekiler

YAŞAMDA KALİTE

56 Kişisel hedefler ve yaşam kalitesi, koçluk

perspektifinden bir bakış Tunçel GÜLSOY CPCC/PCC,Yöneticive yaşamkoçu

GÖRÜŞ

8 90'larda başlayan yolculuk devam ediyor

A. Hamdi Doğan KalDer YönetimKuruluBaşkanı

ÖNCE

YIL: 20 SAYI: 148 6,50 TL KASIM-ARALIK 2010

ISSN 1301-4978

2010 Yılı Kalite Şampiyonları

Bilim İlaç: Büyük Ölçekli İşletmeler KategorisiUlusal Kalite Büyük Ödülü

İGDAŞ: Büyük Ölçekli İşletmeler KategorisiUlusal Kalite Başarı Ödülü

İDO: Büyük Ölçekli İşletmeler KategorisiUlusal Kalite Büyük Ödülü

Coca-Cola İcecek A.Ş. Ankara Fabrikası:Operasyonel Birim KategorisiUlusal Kalite Başarı Ödülü

Barem Pazar Araştırma: KOBİ KategorisiUlusal Kalite Başarı Ödülü

2010 Yılı Kalite Şampiyonları

19. KALİTE KONGRESİ

10 Yenileşime dayalı rekabet gücü için

Tayfun Bayazıt TÜSİADYönetimKurulu BaşkanYardımcısı

ŞUBELERLER HABERLER - İZMİR

55 “Ege'nin En İyileri" için  KalDer kolları sıvadı

İzmir Güvenli Gıda Günleri

ŞUBELERLER HABERLER - ESKİŞEHİR

54 Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'na UKH tanıtımı

ŞUBELERLER HABERLER - BURSA

53 4. Dönem UKH Pilot Okullar EFQM Mükemellik Modeli Eğitimi Bursa’da yapıldı

Bursa’dan UKH’ye Yeni Kuruluşlar Katıldı

KalDer’DEN HABERLER

48 Doğu Marmara Kalkınma

Ajansı (Marka) UKH'ye katıldı

50 Yerel Kalkınma ve Mükemmellik Yolculuğu

51 KalDer’in Kayseri ziyaret programı…

İstikbal, çalışanlarını 5 yıldız anısına ödüllendirdi

ULUSAL KALİTE HAREKETİ

44 Amacımız; turizm sektöründe öncü olabilmek

Cüneyt Çakalel ÖzaltınOtelİşletmeleriA.Ş.,

GloriaVerdeResortGenelMüdürü

KalDer’DEN HABERLER

52 “KalDer & TGSD Kalite ve Verimlilik Çalışma Grubu” oluşturuluyor

Page 5: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 5Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

KalDer Adına SahibiA. Hamdi Doğan

Genel Yayın Yönetmenive Sorumlu Yazı İşleri MüdürüNeslihan Cingi

Yayın KuruluA. Hamdi DoğanProf. Dr. Ali Rıza KaylanAlp Halil YörükCem KütükErdal Elbayİrfan OnayÖzlem YüzakDr. Ümit Özen

EditörAyşe [email protected]

Teknik YönetmenTevfik Fikret Çalış[email protected]

2. EditörBurçin Yeş[email protected]

İdare MerkeziTürkiye Kalite Derneği (KalDer)Centrum İş Merkezi, Aydınevler Sanayi Cad. No: 3 Küçükyalı 34854 İstanbulTel: 0 216 518 42 84Faks: 0 216 518 42 86

www.kalder.org [email protected]

Yapım

Mavi Tanıtım ve İletişimRasimpaşa Mah. Ayrılıkçeşme Sok. No:122 Yeldeğirmeni Kadıköy İstanbulTel: 0 216 418 59 31 pbx

www.mavitanitim.com.tr

BaskıÖzgün Ofset. Tic. Ltd. Şti.Yeşilce Mah. Aytekin Sok. No: 214. Levent 34418 İstanbul

Tel: 0 212 280 00 09

Önce Kalite Dergisi, Türkiye Kalite Derneği tarafından ayda bir yayınlanır.Ulusal-Türkçe-Aylık-İlmiISSN: 1301-4978

EĞİTİMLER

KURULUŞLARDAN HABERLER

64 KalDer Merkez ve Şubeler Ocak 2011

Genel Katılıma Açık Eğitim Programı

66 Omsan'ın başarısı

66 9. Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu

KÜLTÜR VE SANAT

62 İstanbul’un en güzel fotoğrafları

“Bu Şehr-i İstanbul” Sergisinde

YÖNETİCİ KİTAPLIĞI

60 Yönetim Odasında Savaş

Sosyal Medya Pazarlaması

12 Kongrenin Ardından İrfan Onay KalDerBaşkanDanışmanı

18 Sayılarla Kalite Kongresi

20 Üyelerimiz Kalite Kongresi'ni değerlendiriyor...

22 Kongre Çalıştayları 2010

ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ

26 En büyük güç Yenilikçilik Dr. Erhan Baş BilimİlaçGenelMüdürü

30 Değişim yönetimini başarıyla hayata geçirdik Dr. Ahmet Paksoy İstanbulDenizOtobüsleriA.Ş.

GenelMüdürü

32 Sektörümüzün kalite bilincini artırdık Pervin Olgun BaremPazarAraştırmaveÖzel

EğitimMerkeziLtd.Şti.GenelMüdürü

34 Geleceğe giden yol, yenilikçi ve çevreci bir iş

modelinde Coca-Cola İçecek A.Ş. Ankara

Fabrikası

40 Ödül süreci memnuniyeti ve başarıyı beraberinde getirdi

Bilal Aslan İGDAŞGenelMüdürü

Page 6: Kasım-Aralık 2010
Page 7: Kasım-Aralık 2010
Page 8: Kasım-Aralık 2010

8 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

GÖRÜŞ

K alDer Yönetim Kurulu Başkanı A. Hamdi Doğan, 19. Kalite Kongresi’nin açılış konuşmasında, 2010 yılının KalDer ve kalite dünyası için önem-li bir yıl olduğundan söz etti.

Doğan, “KalDer 20. yılını kutluyor. 1990 yılında başlayan yolculuk arkasında güçlü bir birikimi oluşturarak günümü-ze taşımıştır. Birazdan paylaşacağım veriler öylesine güçlü ki herkesin yüksek kabul değerleri içinde yer alacak taraf-sız göstergelerdir” dedi.

“Bir STK olarak yirmi yılı geride bırakmak aslında başlı başına takdir edilmesi gereken bir performansdır.”

A. Hamdi Doğan, KalDer’in 20. kuruluş yılına ilişkin; “Bu kutlamayı 19. Kalite Kongresi ile başlatacağız.

Her yıl birbiri ardına yaşanan ve yaşatılan heyecan ve bilgi yoğunlaşması Kalite Kongre ve Ödül törenlerimiz Türkiye’nin ve Avrupa’nın en seçkin kalite paylaşım ortamı olma özelliğine taşımıştır .Bu süreci bu yıl’da geliştirerek yaşatmak onuru yönetimimize nasip oldu.En iyisini yapa-bilmek tutkusunu yaşamazsanız TKY yaklaşımınızda “iyi-

leştirmeye açık alanınız” var demektir. Bizler de size en iyiyi sunabilmek çabası ve kaygısı ile hazırlandık.” açıkla-masında bulundu.

Kongre’lerin başladığı 1992 yılından bugüne değin yak-laşık 40 bin kişi kongrelerimizi izlemiştir.

Bu yıl 19.’uncusu düzenlenen Kalite Kongresi’ne ilişkin ise, “Ödül süreçleri 1992 de TÜSİAD ile işbirliği çerçevesinde başlatıldı. Bu yıla değin 225 kuruluş ödül sürecine başvurdu.EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında 25 Ulusal Kalite Büyük Ödülü, 39 Başarı Ödülü, 4 Mükemmellikte Sürekli-lik Ödülü verildi.Ödül kategorilerine zamanla, KOBİ, Kamu, STK katıldı. KalDer yalnızca sanayi ve ticareti değil diğer sektörleride rekabet ortamına hazırlamada adımlar atıldı.Bu KalDer’in Türkiye’nin Yaşam Kalitesi’nin yükseltilmesin-de yüklendiği önemli vizyonunda başlangıcı oldu” değer-lendirmesinde bulundu.

Türk kuruluşlarının ulusal ve uluslararası başarılarına de-ğinen Doğan, “KalDer, uluslararası podyumda işletmeleri-mizin ve kuruluşlarımızın başarı göstergelerini de yukarıya taşıyan bir performansın sürükleyicisi oldu. EFQM Avrupa

90'larda başlayanyolculuk devam ediyor

A. Hamdi Doğan KalDerYönetimKuruluBaşkanı

Page 9: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 9Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

Kalite Ödüllerinde 7 kuruluşumuz büyük ödül, 11 kuruluşu-muz başarı ödülü kazandı” dedi.

Türkiye halen Avrupa Kalite ödülleri sıralamasında büyük ödül kazanan kuruluşlar içerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Uluslararası rekabet endeksinde ise 133 ülke arasında 61. sıradayız.

Ülkemizin rekabet gücüne değinen KalDer Yönetim Ku-rulu Başkanı A. Hamdi Doğan; “Böylesi büyük hedeflere ulaşılabilmesi ve sürdürülebilir başarının yakalanması için ekonominin ve sosyal göstergelerin süzgeçten geçirilme-sini gerektirmektedir.Ekonomideki büyüme isteği kaldıraç olabilecek yeni bir araç ihtiyacını gündeme taşımaktadır. “Yenileşim” bu kaldıracın adıdır.

Artık günümüzde maliyet tek başına bir rekabet belirleyicisi olmaktan çıkmıştır. Hatta teknoloji ve kalite pek çok kuru-luşun erişebildiği standart haline gelmiştir. Ülkeler az ge-lişmiş, gelişmekte ve gelişmiş diye gruplanırken artık üre-tim faktörü odaklı, verimlilik odaklı, yenileşim (inovasyon) odaklı diye gruplamaktadırlar. Tahmin edeceğiniz gibi kişi başı milli gelir 17 bin dolar üstü ülkeler yenileşim odaklı ül-kelerdir. WEF raporuna göre Türkiye yenileşim sıralama-sında 69. sıradadır. Türkiye verimlilik ile inovasyon arası geçiş sürecinde olarak değerlendirilmektedir.

İnovasyon kapasitesinin, bilimsel araştırma kurumu, bilim

adamı ve mühendis sayısının, Patent sayısının arttırılması, entellektüel sermayenin korunması, Ar-Ge’ye yapılan şirket harcamalarının arttırılması ve diğer başlıklar ele alınarak geliştirilmek durumundadır.” açıklamasını yaptı.

KalDer 19. Kalite Kongresi’nde yine en önemli uzmanları, uygulayıcıları, bilim adamlarını katılımcılar ve kalite profes-yonelleriyle buluşturdu.

Doğan, Kongre’ye ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Beklen-timiz kelebek etkisi yaratmaktır. 9-10 Kasım’da Kongre merkezindeki yoğunlaşmanın tüm işletmelerimize ya-yılması ve ülkemizde fırtına olmasa da güçlü bir rüzga-rın esmesidir.

“Yenileşim Türkiye’nin Önceliği Olmalıdır”

KalDer’in 20. yılının ve Yenileşim Yönetimi temalı kong-remizin yeni açılımlar getirmesini diliyor, ödül kulvarında yarışan tüm finalistlerimize başarılar diliyorum.

Kalite, gelecek 20 yıllarda da hep sizinle olsun” dedi.ç

Page 10: Kasım-Aralık 2010

10 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

19. KALİTE KONGRESİ

Y irminci yüzyılın sonlarında iş dünyasında öne çı-kan kavramlar kalite, yenileşim ve sürdürülebilir büyüme oldu. Artık ekonomik büyümeden bah-sederken mevcut kaynakları tüketmeden, gelecek

nesillere yüksek yaşam standardı sunabilecek bir büyüme-den bahsediyoruz. İstikrarlı, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomi için de bilime, teknolojik gelişime ve yenileşime dayalı bir büyüme şart. Başarılı bir yenileşim sürecinin, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesiyle yeni piyasalara ivme- hareketlilik kazandırdığı ve girişimler için büyüme imkânları yarattığı genel kabul gören bir gerçek.

Öte yandan yenileşiminin mümkün ve yaygın olacağı bir ortam için istikrarlı bir ekonomik ve sosyal yapı gerekmek-te. Girişimciliğe fırsat veren, yüksek katma değerli üretimi odak noktası yapan, teknoloji ve yenileşim gibi riskli görü-lebilecek yatırımları teşvik eden ve koruyan bir ekonomik yapı... Elbette ekonomik yapı kadar sosyal bilinç ve farkın-dalık da diğer temel öğeler.

Yenileşim, ancak yeni fikirlere açık, araştırmadan uygu-lamaya geçişi mümkün kılan ortamlarda var olabilmekte.

Hataya müsamaha gösteren ve risk almayı teşvik eden bir kültürün yanı sıra yaratıcılığı özendiren bir eğitim sistemi, yenilikçi iş dünyasının gereksinimi olan insan kaynağını da hazırlayacaktır. İster teknolojik inovasyon, ister hizmet ala-nında yenileşim olsun; araştırmacı, araştırdığını geliştirebi-len, bunu da uygulamaya dönüştüren zihinlere bugün daha fazla ihtiyaç var.

TÜSİAD’ın çeşitli platformlarda vurguladığı gibi Türkiye’nin genç nüfusuna iyi bir eğitim verebilmesi ve okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim sisteminin her kademesinde araştırmayı ve yenilikçiliği ön plana çıkaracak bir reformu gerçekleştirmesi, yenileşim politikalarının amacına ulaşma-sı için vazgeçilmez. Yenileşim ve onu destekleyen bilim ve teknoloji yeteneği, merak eden; merak ettiğini sorgulayan; yaratıcılığı geliştiren bir bakış açısıyla eğitilen bir toplumda mümkün olabilir ancak... Gençlerin yanı sıra işgücü piya-sasında şu an çok düşük düzeyde katılımı olan kadınların da inovasyon potansiyelinin harekete geçirilmesi ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacaktır.

Türkiye’nin yenileşim dayalı rekabet gücü açısından yetkin

Yenileşime dayalırekabet gücü için

Tayfun BayazıtTÜSİADBaşkanYardımcısı

Page 11: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 11Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

bir ülke olabilmesi ve bu alanda ileri ekonomilerle yarışabil-mesi için önemli adımlar atılması gerekli. Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan rekabet gücü bağlamındaki ölçütlere göz attığımızda Türkiye’nin “inovasyon kapasite-si” açısından 2009 yılında 133 ülke arasında 46. sıradayken, 2010 yılında 139 ülke arasında 55. sıraya gerilediğini gö-rüyoruz. Geçmiş yıllara göre ülkemizde önemli gelişmeler kaydedilmekle beraber, verdiğim rakamlardan hareketle, rakip ekonomilerdeki inovasyon ile ilgili gelişmelerin ivme-sinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

İnovasyon açısından makro politikaların öneminin yanı sıra iş dünyasının da yenilikçilik kültürüne yönelik bir dönüşüm gerçekleştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Şirket içerisinde başarılı bir inovasyon yönetimi, kaynakların etkin kullanıl-masını mümkün kılarak yüksek potansiyele sahip inovasyo-nu hızlandıracak ve böylece rekabet avantajı sağlayacaktır. İnovasyon, bir deneme yanılma yöntemi ile tamamen ya-pılandırılmış, öngörülebilir kurallara bağlanmış bir yönetim anlayışının bir arada olabilmesini gerektirir. Sürdürülebilir rekabet avantajı için inovasyon sürecinin yönetimi, iyi ta-nımlanmış kalıplar gerektirirken, aynı zamanda bu kalıplar değişen şartlara da hızla uyum sağlayabilmelidir.

Yenileşim bundan 20-30 sene öncesinde şirketlerin labora-

tuarlarında Ar-Ge odaklı yeni ürün geliştirmeyle bağdaştı-rılırken, bugün artık laboratuarlardan dışarı çıkmış, pek çok aktörün dahil olduğu bir kavram haline gelmiştir… Örneğin artık inovasyon deyince, üretici ve müşteri kavramları de-ğişerek, bu iki taraf “ortak” haline gelmektedir. Hatta artık şirketler, yenilikçi ürünler için rakipleriyle dahi ortak olup proje geliştirebiliyor.

Yenileşim, yeni ürün geliştirmeyle sınırlı olmayıp, şirket içerisinde süreç, yönetim, hizmet ve pazarlama gibi alanlar-da da gerçekleşmektedir. Tasarım, insan kaynakları, tedarik zinciri yönetimi ve benzeri alanlar da laboratuarların dışın-da gelişen yenilikçi projelerin önemli kaynaklarıdır. Bütün bu konuları tartışmaya açan 19. Kalite Kongresinin, iş dün-yasında “inovasyon yönetimi”nin her yönüyle ele alınacağı bir platform sunmasını diliyorum.

TÜSİAD olarak, 19 sene önce, KalDer ile birlikte, Türk sana-yisinin rekabet gücünü artıracak ve bu gücü sürdürülebilir hale getirecek kapsamlı bir çalışmanın temellerini atmak-tan büyük mutluluk duyuyoruz. Kalite Kongreleri ve Ödül-leri, sanayimizde kalite anlayışını güçlendirecek pek çok konunun gündeme gelmesine vesile oldu.ç

TÜSİAD olarak, 19 sene önce, KalDer ile birlikte, Türk sanayisinin rekabet gücünü artıracak ve bu gücü sürdürülebilir hale ge-tirecek kapsamlı bir çalışmanın temellerini atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kalite Kongreleri ve Ödülleri, sanayimizde kalite anlayışını güçlendirecek pek çok konunun gündeme gelmesine vesile oldu.

Page 12: Kasım-Aralık 2010

12 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

19. KALİTE KONGRESİ

Kongrenin Ardındanİrfan OnayKalDerBaşkanDanışmanı

Bu yıl 8-10 Kasım 2010 tarihlerinde İstanbul, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen 19. Kalite Kongresi, “Yenileşim Yönetimi” ana temasıyla, farklı yönleriyle değerlendirilerek, konunun uzmanları tarafından tartışıldı.

K alite Kongresi “Yenileşim Yönetimi” ana te-ması ile gerçekleşti. Son yıllarda ülkemizde de yöneticilerin gündeminin ön sıralarına yükse-len yenileşim konusunda uluslar arası ve ulusal

kuruluşlarımızın deneyimlerinin aktarıldığı oturumlarda KalDer’in özendirdiği “sürekli iyileştirme ile mükemmelliği arama” yaklaşımı doğrultusunda sunumlar ve tartışmalar gerçekleşti.

Çok sayıda paralel oturumla kapsayabildiğimiz program-daki sunumlara http://www.kalitekongresi2010.org/pa-ralel_oturumlar.html adresinden erişilebilir olsa da katıla-mayanlar için konuşmalar hakkında kısaca bilgi aktarmak istiyoruz.

Ana temaya ilişkin oturumlar yanında KalDer’ in Ulusal Ka-lite Hareketi (UKH), TMME, Kurumsal Performans Değer-lendirmesi , Yönetim Kadının Hakkıdır, Ulusal Kalite Ödül-leri gibi temel programlarındaki gelişmeleri uygulayıcılar ve yararlanıcılar tarafından aktarılırken düzenlenen 14 ça-lıştayla birçok yeni yönetim yaklaşımı etkileşimli öğrenme ortamlarında küçük ilgi gruplarına tanıtıldı.

Ana Oturum Konuşmacıları

Doing Both (İkisi Birden ) kitabının da yazarı olan Inder Sid-

hu (CİSCO) sürekli ve çığır açan yenileşim, günlük işlerde

mükemmellik, ve insan kaynakları açısından farklı yakla-

şımlardan birini seçmek yerine , duruma uygun olarak nasıl

bir arada kullanılabileceklerini değişik alanlardan çok sayıda

örnekle anlattı.

Inder Sidhu

Page 13: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 13Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

Robert B. Tucker

Robert B. Tucker (Innovation Resources) ise 20 yılı aşkın bir süredir yenileşimde öncü bilinen şirketlerde yaptığı araş-tırmalara dayanarak gözlediği en iyi uygulamaları 5 başlık altında örneklerle aktardı;

l Yenileşimi sistemli bir süreç haline getirmek,

lÖneri yönetim sistemi,

lMüşteri ve tedarikçilerle işbirliği,

lYenileşim kültürü geliştirmek,

lKuruluştan herkesin katılımı.

Yenileşim Politikaları, Ar-Ge, ve Destek Yapıları

Bu gruptaki 3 oturumdan 1A oturumunda ABD Rekabet Konseyi Başkan Yardımcısı W. Bates ulusal düzeyde re-

Ersin Özince

William Bates

kabet, girişimcilik, risk alabilme alanlarındaki eğilimleri ve imalat sanayindeki ilk on rekabet unsurunu (ilki yetenekle-re dayalı yenileşim) yorumladı. AB Komisyonu’nda Jost An-gerer henüz 28. 10. 2010’da tamamlanmış “AB üye Ülkeleri Rekabet Performansı ve Politikaları” başlıklı raporun bulgu-larını Türkiye’den de verilerle izleyicilerle paylaştı. Prof. Dr. Cemil Arıkan ise Dünya Ekonomik Forumu ve Avrupa Yeni-leşim Karnesi verileri ışığında yenileşim unsurları, araştırma değer zinciri modeli ve Avrupa İşletmeler Ağı’nın Teknoloji Aktarma yöntemi hakkında bilgi verdi.

Page 14: Kasım-Aralık 2010

14 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

19. KALİTE KONGRESİ

Ar-Ge ve Yenileşim (2A) oturumunda TUBİTAK, ve KOSGEB’in Ar-Ge’ye dayalı yenileşimi destekleyen politika ve uygulamaları yanında kararlı biçimde yenilikçi ürünler geliştiren TEKNODRAM’ın başarılarını izledik.

Yenileşim İçin Destek Yapıları ve Kurumlar (1B) başlığında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, ODTÜ Teknokent ve In-ventram yöneticileri yeni fikirlerin iş fırsatlarına dönme-sindeki katkılarını anlattılar.

Yenileşimle İlgili Süreçler

Bu gruptaki 5 oturumda temel yenileşim süreçlerindeki yaklaşımlar ve uygulamalar sunuldu.

Açık Yenileşim (1C) oturumunda Suat Baysan (TELPA) ve Gülcan Demirkol (XEROX) özgün açık yenileşim de-neyimlerini sunarken Prof. Dr. Şirin Tekinay Özyeğin Üniversitesi’nin 3 yıldır sürdürdüğü girişimcilik yarışması-nın kazanımlarını sundu.

“Yenileşim İklimi ve Kültür” (3A) oturumunda Prof. Dr. Handan K. Sinangil’in çizdiği kurumsal çerçeve sonrası Se-len Kocabaş (Peryön) ve Lami Yağcılarlıoğlu (BOSCH) yeni-leşimci ortamın gerektirdiği insan kaynakları yaklaşımlarını ve şirketlerdeki uygulamalarını yorumladılar.

Fikirleri ürün haline getirme süreçleri ise 3C oturumunun konusu idi. A. Gundy ürün yönetimi döngüsünün, özellikle belirsizliklerin yoğun olduğu başlangıç aşamasındaki zor-luklardan söz ederken İffet Yenigün Meydanlı, Serhat De-mir ve Elif Öztin başarılı sonuçlarını gördüğümüz Arçelik, Kordsa ve TEİ deki süreçlerini katılımcılarla paylaştılar.

Tasarım kapasitesinin caydırıcı olmaktan çok fırsat yaratıcı olması için Prof. Dr. Alpay Er’in (İTÜ) önerileri çerçevesin-de şekillenen oturumda (2C) üç değişik sektörden ilginç uygulamalar tanıtıldı.

“Ölçmeden Yönetemezsiniz” ilkesi uyarınca yenileşim öl-

Cemil Arıkan

Dilek Sabancı

Mustafa Yılmaz

Agah Uğur

Page 15: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 15Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

çütleri 4B oturumunun konusu idi. Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Yenileşim Çerçevesi’nin bütünsel değerlen-dirme modeli yanında, Sabancı Üniversitesinden Dr. Kemal Kılıç şirketlerde yenileşim politikaları oluşturacak yönetici-ler için geliştirilen karar destek modelini tanıttı. Ata Selçuk ise şirketlerinde geliştirdikleri yenileşim performansı ölçüm yaklaşımlarını ve öğrendikleri doğrultusunda önerilerini paylaştı.

Sektörler ve Yenileşim

Kongrenin doğrudan uygulamalarla ilgili, sektörel özellikleri de yansıtan oturumları enerji, sağlık, otomotiv, lojistik, gıda ve inşaat sektörlerindeki başarılı uygulamaların sunulduğu oturumlardı. İlgili derneklerin katkıları ile bir araya gelen konuşmacıların yeni fikirlerle katılımcılara cesaret ve esin verdiklerini düşünüyoruz.

Ortak bir alan olan hizmet sektöründe yenileşim ise 2B

oturumunda kapsandı. Roger LaSalle’ın (Innovation Center of Victoria)’ın sektörün özellikleri doğrultusundaki fırsat yaratma yaklaşımları yanında, iletişim (Turkcell), finansal hizmetler (Ata Online) ve sağlık (Kadıköy Şifa Hastanesi) alanlarındaki uygulamaları paylaştık.

Şirketlerimizdeki kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin yükselmesi sonucunda önemli bir stratejik konu durumu-na gelen sosyal yenileşimi ise Dilek Sabancı, Barış Özistek, Necip Özçer ve Halil Kulluk 4F oturumunda farklı açılardan ilginç örneklerle kapsadılar.

Kongre’nin iki ilginç oturumu ise her sektörü ilgilendiren, iki ana konuda gerçekleşti;

Yenileşim Yönetimi: Bilişim ve İnternetin Rolü;

Bilişim ve iletişimin hem başlı başına bir yenileşim alanı olarak, hem de tüm kuruluşların geleceğinde çok boyutlu etkiler yaratacağı görüşü ile Vedat Çakmak’ın (G.S. Üniver-

Jost Angarer

Erkan Ayan

Tınaz Titiz

A. Gundy

Page 16: Kasım-Aralık 2010

16 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

19. KALİTE KONGRESİ

sitesi) görüş ve önerileri doğrultusunda düzenlenen panel-de semantik web, bulut iletişim gibi teknolojik gelişmelerin yanı sıra bu değişimlerin yakın gelecekte iletişim, bilgilen-me, düşünme ve karar verme biçimlerimizi nasıl değiştire-cekleri konuşuldu.

Kurumlarda Sorun Çözme Kapasitesi Yaratmak ve Geliştirmek:

Sorun, istenmeyen bir duruma yol açan nedenlerin ve/veya istendik bir durum karşısındaki engellerin oluşturduğu durum olarak tanımlanabilir. Yenileşim ve yenilikçi yakla-şımlar bu açıdan sorun çözme kapasitesi ile doğrudan iliş-kilendirilebilirdi. Bu nedenle KalDer ve Beyaz Nokta Ge-lişim Vakfı’nın yaptıkları uzun dönemli işbirliği protokolü doğrultusunda konuyu gündeme taşımak için bu oturum tasarlandı.

Oturum Tınaz Titiz’in sorun çözme kapasitesinin unsurları, karmaşıklığın yönetimi gibi temel kavramları açıklayan ve ülkemizden de örnekler aktaran sunumundan sonra, Sn. Os-man Arolat “Zenginlik Üretimine Yeni Bakış” başlığı altında işleyen kurumlar yaratmanın öncelikli başarı unsuru olduğu savından yola çıkarak, KOBİ’lerimizin ölçek ve devamlılık sorunları karşısında birlikte çalışmayı öne çıkaran bir yöne-tim anlayışının önemine değindi ve İŞGEM’lerin potansiye-

lini vurguladı. İş dünyası bakış açısını yansıtan Agah Uğur ise önce iş yaşamının geleceğini şekillendirecek güçlerden söz ederek mega eğilimleri nasıl izleyip, etkilerini değer-lendirdiklerini ve şirket olarak ne yapacaklarına karar ver-diklerini anlattı. İnsan kaynakları yönetimi, stratejik plan-lama, ve verimlilik/yalın 6 Sigma konularında kazandıkları deneyimlerden sonra yaratıcılık konusunun öne çıktığını ve sabırlı fonlar, inovasyon fakültesi yaklaşımları ile bu alanda da başarılı olacaklarına inandığını belirtti.

Umuyoruz ki sorun çözme ve karmaşıklığı yönetme konu-sunda önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz çalışma-larla ülkemizin kamu ve özel kesim kuruluşlarına çağın zor-ladığı sorunlara hızlı ve etkili çözümler üretilmesinde yol gösterici olabileceğiz.

Buluşma Noktaları

Kongremizin bu yılki değişikliklerinden birisi de özel ilgi gruplarını sohbet ortamlarında bir araya getirmek idi. Sn. Cem Denizli’ nin evsahipliği ile “Yalın Altı Sigma Uygu-layanlar ve Uygulamayı Düşünenler”, Prof. Dr. Şule Işın-su Özmen’in evsahipliğinde “E-leşin, Eskimeyin” başlık-lı buluşmalarla katılımcılar karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.ç

İrfan Onay Salih Arıman, Carla Guerra

Page 17: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

Page 18: Kasım-Aralık 2010

18 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

19. KALİTE KONGRESİ

Gösterge 2010 GerçekleşmeKongrekatılımcısayısı 1475Ödültörenikatılımcısayısı 932Çalıştaylarkatılımcısayısı 277Toplamkatılımcısayısı 2.684Oturumsayısı 3özeloturum,24paraleloturumÇalıştaysayısı 14Kongrekonuşmacısayısı 104Kongreyabancıkonuşmacısayısı 9ÇalıştayveOÇPmoderatörsayısı 19Toplamkonuşmacısayısı 132Konuşmacı ProfiliYKBaşkanıveÜyesi,CEOveGenelMüdürsayısı

39

ÜstdüzeyKamuYöneticisi 31Rektör 2Akademisyen 4Toplamsunumsüresi 2.400dakika/40saatBüyüködülkazanankuruluşsayısı:1 İşletmeler Kategorisinde

İstanbulDenizOtobüsleri(İDO)A.Ş.

Başarıödülükazanankuruluşsayısı:3

İşletmelerKategorisinde İGDAŞ(İstanbulGazDağıtımA.Ş.)KOBİKategorisinde BAREMPazarAraştırmaOperasyonelBirimKategorisinde CocaColaİçecekA.Ş.AnkaraFabrikasıMükemmellikteSürekliliködülükazanankuruluşsayısı:1

BilimİlaçA.Ş.

MükemmellikAşamalarıbelgesikazanankuruluşsayısı

31

MükemmellikteYetkinlik(5YıldızBelgesi):4 Kuruluş

lCocaColaTürkiyeGenelMüdürlükMarmaraSatışBölgeMd.veÇorluFabrikası,lİstikbalMobilyaSan.veTic.A.Ş.,lOpetPetrolcülükA.Ş.,lFarbaA.Ş.

Sayılarla Kalite Kongresi

Page 19: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 19Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

MükemmellikteYetkinlik(4YıldızBelgesi):10 Kuruluş

lArasCargoYurtiçiYurtdışıTaşımacılıkA.Ş.,lCünoTekstilKonf.San.VeTic.Ltd.Şti,lT.C.TarsusBelediyesi,lTürkHavaYollarıTeknikA.Ş.,lXeroxBüroAraçlarıTicaretveServisA.Ş.,lT.C.SağlıkBakanlığıKarabükDevletHastanesi,lT.C.MilliEğitimBakanlığıÖzelKültürFenLisesi,lT.C.MilliEğitimBakanlığıZübeydeHanımKızTeknikveMeslekLisesi,lBeşsanMakarnaGıdaSan.A.Ş.,lAktaşHavaSüspansiyonSistemleriSan.VeTic.A.Ş.

MükemmellikteYetkinlik(3YıldızBelgesi):9 Kuruluş

lFilloKargoA.Ş.,lKYKYapıKimyasallarıSanayiveTicaretLimitedŞirketi,lSertransUluslararasıNakliyatveTicaretA.Ş.,lT.C.MilliEğitimBakanlığıŞeyhliİlköğretimOkulu,lT.C.MilliEğitimBakanlığıÜsküdarIMKBKızTeknikveMeslekLisesi,lKalekimKimyeviMaddelerSanayiveTic.A.Ş.,lT.C.MamakBelediyeBaşkanlığı,lMarportLimanİşletmeleriSan.VeTic.A.Ş.,lMakbuleAtadanAnaokulu

MükemmellikteKararlılık:8 Kuruluş

lİstanbulBüyükşehirBelediyesiGelirlerMüdürlüğü,lBorusanOtomotivZehraNurhanKocabıyıkİlköğretimOkulu,lBorusanAsımKocabıyıkTeknikveEndüstriMeslekLisesi,lODTÜGeliştirmeVakfıÖzelMersinİlköğretimOkulu,lMepsanPetrolCihazlarıSan.Tic.A.Ş.,lDengeKimyaveTekstilSan.Tic.A.Ş.,lEflatunÖzelEğitimÖzelSağlıkSporTurizmİnşaatSan.VeTic.AnonimŞirketi,lT.C.BağcılarKaymakamlığı

Basınkatılımı 77Medyahabersayısı 125Röportaj 24TVcanlıyayınsüresi 200dakikaTÜRKSATCanlıYayın 750dakikaResmisponsorsayısı 11Kongresponsorusayısı 17Oturumsponsorusayısı 5Hizmetsponsorusayısı 3İletişimsponsorusayısı 11İkramsponsorusayısı 5Toplamsponsorsayısı 52Sergikatılımcıkuruluşsayısı 51Organizasyondaçalışantoplamkişisayısı 183adam/gün

Page 20: Kasım-Aralık 2010

20 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

19. KALİTE KONGRESİ

Üyelerimiz Kalite Kongresi'ni değerlendiriyor...

“Kongre içinde seçilmiş konular ve konuşmacıları çok başarılı buldum. Oturumlarda konuşmacılar ve katılımcılar arasında gerçekleşen soru/cevap kısımları bir çok açıdan fayda sağladı. Sunulan sunumlarda farklı çalışmaların katılımcılara fikir sağladığına, farklı sektörlerin aynı bakış açısında buluşmasına olanak sağladığına inanıyorum. Her Kalite Kongresinin odak konulara ışık tuttuğunu ve katılımcılara yön verdiğini düşünüyorum ve önümüzdeki yıl düzenlenecek kongrenin de yeni odaklar / sistemler için yol göstereceği kanısındayım.”

Nihal YücelSCHOTTOrimKaliteSistemleriYöneticisi

“Yenileşim Yönetimi teması ile gerçekleşen 19. Kalite

Kongresi’nin gelecek dönemde kendini ve çalıştığı şirketi

fark yaratır bir duruma getirme düşüncesi ile yola çıkarak

inovasyonu benimseyen kişiler adına önemli örnekler verdiğine

ve ipuçlarını yakalamamızı sağladığına inanıyorum. Davetli

konuşmacıların anlatımları bu temelde dikkat çekici ve yol

göstericiydi. Her yıl kendini yenileyen bir organizasyon olmasını

dilediğim kalite kongresinin gelecek yıl da bu seneki başarısını

sürdürürken, organizasyon konusunda daha üst seviyelere

ulaşacağını düşünüyorum.”

Yasemin Kısacık

DuravitYapıÜrünleri

San.veTic.A.Ş.

Ar-GeŞefi

“Kalite Kongresine son 4 yıldır kesintisiz katılmaktayım.

Firmamızdan katılımcı sayısı 2 iken bu yıl 5 e çıktı ve bunu

ileride daha da arttırmayı planlıyoruz. Özellikle uluslarası

şirketlerin konuşmacıları katılanlar üzerinde olumlu etkiler

bırakmakta. Marka olmuş birkaç yabancıyla takviye etmek

daha heyecanlı hale getirecektir. Burada izlediklerimiz bizlerin

vizyonunu açmakta ve iş ortamında bizlere olumlu katkılar

sağlamakta. Organizasyonu başarılı olduğu konusunda

şüphem yok. Önerim oturum sayısını azaltmak ve oturumları

daha rahat izlenebilir salonlara kaydırmak.”

Erol FikretoğluTürkPirelliLasti

kleriA.Ş.

KaliteDirektörü

“Bu senenin konusu olan ‘’Yenileşim’’, iş dünyasında son zamanlarda en fazla öne çıkan kavram oldu. Bu amaçla KalDer’in oturumlar ve çalıştaylar ile bilgilendirme ve paylaşım yapması günceli yakalamak adına oldukça faydalıydı.Uluslar arası ölçekteki şirketlerin üst düzey yöneticilerinin sunumları, özellikle Cisco Systems’den Inder Sidhu’nun sunumu etkileyiciydi. Türkiye’nin uluslararası arenada rekabet edecek güce ulaşması için daha fazla yenilikçi ve fırsatçı olması gerekliliği motive olmamız için yeterli olacaktır. Katılımcı sayısının daha yüksek seviyede olmasını beklerdim. Nice “Kaliteli” Günlere.”

M. Veysi OruçFreshCakeGıdaSan.veTic.A.Ş.FabrikaMüdürü

Page 21: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 21Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

“Kalite Fark Yaratır, Farkı Kalite Yaratır”HepimizdahaiyibirDünya,kalkınmışbirTürkiyeiçinçalışıyor,ürünler,hizmetler sunan zincirlerde değer yaratıyoruz. Her kesimden kuruluşiçinkalıcıbaşarılar;bizibenzerlerimizdenayırtedeceközelliklerimizintasarlanması,sunulmasıvesürekligeliştirilmesinebağlı...

Sanayi çağında rekabetinoluşmayabaşlaması ileürün kalitesi olarakalgıladığımızşartnamelereuyum,dayanırlılık,kullanımkolaylığı,bakımkolaylığıgibikaliteunsurlarıfarkyaratıyordu.

Küreselleşmenin etkisi ve kullanıcıların seçeneklerinin çoğalması ilepaydaş beklentilerinin de sürekli arttığını gördük. Artık tercih edilenkuruluşlar, doğaya saygılı olmak, etik davranış, çalışanlarını gözetme,ilişkikalitesi,hizmetkalitesi,yenileşimci(inovatif)olmagibiözelliklertaşıyor.Mükemmellikyaklaşımıtamdabunedenlepaydaşbeklentileri-nisüreklidahaiyikarşılamayaçalışmayı,buyöndesistemliyaklaşımlargeliştirmeyikapsıyor.

Çağdaşyönetimdefarkıyaratanherunsuru“kalite”olaraktanımlıyoruz.28 -30Kasım2011 tarihlerinde İstanbul’dagerçekleşecek20.KaliteKongresi’ndekalitekavramınınserüvenine,mükemmellikçabalarınıko-laylaştıranaraçvetekniklerine,busüreçteöğrendiklerimizeyakındanbakmakistiyor,buçabayabirikimlerinizlekatkısağlamanızıbekliyoruz.

Lütfenajandalarınızda20.KaliteKongresi’neyerveriniz...

20.Kalite Kongresi

28-30 Kasım 2011

AJANDANIZA

ŞİMDİDEN

KAYDEDİN!

Page 22: Kasım-Aralık 2010

22 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

19. KALİTE KONGRESİ

Süreç Olgunluk Seviyesi (SOS) Araçları Çalıştayı

Sunuş Atölyesi Çalıştayı

EFQM Mükemmellik Modeli Tanıtımve Özdeğerlendirme Çalıştayı

La Salle Matrisleri ve Serviste Yenileşim İçin Fikir Üretilmesi Çalıştayı

Stratejik Planların Bireysel Hedeflere İndirgenmesi ve Çalışanların Performanslarının Değerlendirilmesi Çalıştayı

Kongre Çalıştayları 20102009 yılında 18. Kalite Kongresi öncesinde 6 konu başlığı ve 133 kişinin katılımıyla gerçekleşen çalıştaylar, 2010 yılında 19 . Kalite Kongresi öncesinde 14 konu başlığında ve 277 kişinin katılımıyla gerçekleşerek bir rekor kırılmıştır.

Yarım ve tam günlük olarak gerçekleştirilen çalıştay konularına yönelik 2011 yılı içinde Genel Katılıma Açık ve Kuruma Özel formatta eğitimler düzenlenecektir.

20. Kalite Kongresi öncesinde gerçekleştireceğimiz çalıştaylarımızda da etkileşimli bir ortam ile çok geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemekteyiz.

Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederiz.

Page 23: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 23Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

Kurum Karnesi Modeli ileHedeflerle Yönetim Çalıştayı

ISO 31000 İle Kurumsal Risk Yönetimi ve Sistem Kuruluşu Çalıştayı

Kurum Kültürü Çalıştayı

İş GeliştirmeDeğer Yaratma Çalıştayı

Maki Gami Çalıştayı

Ürün Geliştirme Sürecinde İyi Uygulamalar Çalıştayı

Page 24: Kasım-Aralık 2010

24 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

2010 Yılı Kalite Şampiyonları Belli Oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da katıldığı törende ödüller, KalDer Yöne-tim Kurulu Başkanı A. Hamdi Doğan ve Kalite Ödülü Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Durman tarafından sahiplerine verildi.

U lusal Kalite Ödülü, toplam kalite uygulamala-rında kuruluşlara sadece referans değil, ulusal, bölgesel ve küresel pazarlarda da rakiplerine oranla farklılaşma yaratacak temel noktala-

rı öne çıkarmada en önemli yol göstericidir. Küreselleşen dünyada rekabetin en temel unsur olduğu düşüncesinden hareketle, Ulusal Kalite Ödülü, kuruluşlara farklılaşmada öncelik kazandıran etkendir.

Ulusal Kalite Ödülleri’nin, kalite alanında Türkiye’nin en büyük ve itibarlı etkinliği olduğunu belirten Kalite Ödülü Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Durman “Kalite Ödülleri, kurum ve kuruluşların yönetsel yeterlilikleri ile ürün ve hizmetlerini sunmada ulaştıkları kalite ve mükem-mellik düzeyini ölçen, kalite kültürünün bir yaşam biçimi olarak yaygınlaşmasına önemli katkı sağlayan, mükem-

melliği özendiren ve ödüllendiren süreçlerdir.

Bu süreçlerde yer alan veya ödül sürecine başvuran tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür etmek isterim. Önemli olan mükemmellik yolculuğuna çıkmak ve sürekli iyileş-meyi bir yaşam tarzı olarak benimsemektir. Bu kurum ve kuruluşlarımız, ülkemizde mükemmellik kültürünün öncü-leri olarak, her zaman takdirle hatırlanacaktır” dedi.

Ödül Süreci

Büyük Ölçekli İşletmeler Kategorisi’nde finale kalan İs-tanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) ve İstanbul Gaz Da-ğıtım A.Ş. (İGDAŞ), Operasyonel Birim Kategorisi’nde fi-nale kalan Coca-Cola İçecek A.Ş.Ankara Fabrikası , KOBİ Kategorisi’nde finale kalan Barem Pazar Araştırma saha zi-yaretlerinde EFQM Mükemmellik Modeli kriterlerine göre değerlendirildiler.

Ödüle hak kazanan kuruluşlar, akademisyenler ve toplam kalite yönetimi uygulayan kuruluşların üst düzey yönetici-lerinden oluşan ödül jürisi tarafından kararlaştırıldı. ç

MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU

KalDer ve TÜSİAD tarafından bu yıl 18’in-cisi düzenlenen ‘Ulusal Kalite Ödülü’ töre-ninde, Mükemmellikte Süreklilik Ödülü’nü Bilim İlaç, ‘Büyük Ölçekli İşletmeler Kategorisi’nde Ulusal Kalite Büyük Ödülü’nü İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) aldı.

Başarı Ödüllerini ise; Büyük Ölçekli İşletme-ler Kategorisi’nde İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ) Operasyonel Birim Kategorisi’nde Coca-Cola İçecek A.Ş Ankara Fabrikası, KOBİ Kategorisi’nde Barem Pazar Araştırma ka-zandı.

Page 25: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

Page 26: Kasım-Aralık 2010

26 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU

Bilim İlaç’taki yenileşim çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz? İlaç sektöründe Ar-Ge çalışmaları ül-kemizde ve dünyamızda nasıl gelişiyor? Bilim İlaç bu konuda nasıl bir çalışma yürütüyor?

O cak ayında Deloitte, Türkiye ve dünya ilaç sa-nayisinin gelişim eğilimlerinin ele alındığı “Türkiye’de ve Dünyada İlaç Sanayi: Geliş-me Potansiyelleri” başlıklı bir rapor yayımla-

dı. Rapor Türkiye’de ilaç sektörünün Ar-Ge konusunda kat etmesi gereken daha çok yolu olduğunu gösterdi. Rapora göre; Türkiye dünyanın en önemli 15 ilaç pazarından biri olmasına karşın, ilaç endüstrisinin gelişimi henüz istenen düzeyde değil.

Cirosunun yüzde 16’sını Ar-Ge faaliyetlerine ayıran ilaç sektörü bu oranla, Ar-Ge’ye en fazla harcama yapan sektör unvanını kazanıyor. Dünyadaki toplam Ar-Ge harcamaları-nın yüzde 18,5’i yenilikçi ilaç sanayi tarafından gerçekleşti-riliyor. İlaç sanayi esas katma değerini Ar-Ge faaliyetleri ve yeni buluşlarla kazanırken, rapora göre, Türk ilaç endüstrisi bu alanda hayli geride kalmış durumda. Yenilikçi ilaç sanayi Ar-Ge faaliyetlerine her yıl 90-100 milyar dolar arasında yatırım yapıyor. Türkiye’nin ilaç Ar-Ge’sine katkısı (klinik araştırmalara harcanan miktar) ise 2007 yılı itibariyle sade-ce 38 milyon dolar, bir başka deyişle ilaç sanayinin toplam Ar-Ge harcamasının 10 bin’de 4’ü düzeyinde bulunuyor.

Geleceğe çok önem veren kurumumuzun Ar-Ge yönetimi

sektörümüzde örnek gösterilmektedir. İlaç geliştirme konu-sunda ciddi bir kararlılık taşıyan Bilim İlaç; 4.500 metrekare laboratuar alanıyla Türk ilaç sektörünün en büyük Ar-Ge Merkezlerinden birine sahiptir. 15 milyon dolarlık yatırım ile kurulan Ar-Ge Merkezi’mizde 110 bilim insanı çalışıyor. Son üç yılda Ar-Ge bütçemizde yüzde 275’lik bir artış gös-terdik. ArGe Merkezi’mizde, üstün teknolojilere sahip 200’ü aşkın makine ve ekipman, yetkin bilim insanlarının yöneti-minde daha güzel bir gelecek için çalışıyor.

Kendi Ar-Ge laboratuarlarımızda geliştirdiğimiz ve ruhsatı-na sahip olduğumuz 150’den fazla ürün ile Türk ilaç paza-rında lider konumdayız. Ar-Ge çalışmalarımızla tüm dünya-da hastaların daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlayacak etkin, güvenli, kaliteli, inovatif, yan etkileri az ve hasta uyumu yüksek eşdeğer ürünler geliştirerek yaşama değer katmayı amaçlıyoruz.

Ar-Ge Merkezimizde patent tarama ve değerlendirme ça-lışmaları, etken madde değerlendirme, analiz ve onay ça-lışmaları, formülasyon ve analitik metod geliştirme, labo-ratuar ve pilot ölçekte üretimler, proses ve analitik metod validasyonları, klinik çalışmalar, ürün iyileştirme çalışmala-rı, yeni ürün stabilite çalışmaları, ruhsat dosyalarının CTD formatında hazırlanması çalışmaları QbD (Quality by De-sign) anlayışı ile yürütülmektedir.

Araştırma geliştirme çalışmalarımız sonucu piyasaya sür-düğümüz yeni ürünlerimizle yurt içi satışlarımızın yanı sıra

En büyük güçYenilikçilik

Dr. Erhan BaşBilimİlaçGenelMüdürü

18. U

LU

SAL KALİTE ÖDÜLÜ

Mükemmellikte

Süreklilik

Ödülü Sahibi

Bilim İlaç

Page 27: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 27Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

yurt dışı satışlarımızda da büyüyoruz. Hedefimiz ihracatta sürdürülebilir büyümeyi devam ettirmektir. Ar-Ge çalış-malarımız sayesinde; geliştirdiğimiz ve ruhsatına sahip ol-duğumuz ürünlerle bugün 48 ülkeye ihracat yapmaktayız. 2011 yılında ihracat hedefimiz 35 milyon dolar. Bilim Geb-ze tesisimizde dünyanın en önemli sağlık otoritelerinden biri olan İngiltere Sağlık Bakanlığı (MHRA) onayını aldık. Bu onayla birlikte AB ülkelerine ihracat hacmimiz de artacak. Avrupa’da yerleşik firmalar için 4 adet ürün geliştirme ça-lışması gerçekleştirdik. Birkaç önemli ürünümüzü referans üründen önce Türk hekim ve eczacılarının hizmetine sun-duk.

Ar-Ge merkezi olarak, patent risklerinin fırsata dönüştürü-lebilmesi, üretilen “bilgi birikiminin” korunması ve ülkemi-ze katma değer yaratılması amacıyla; 4 ayrı formülasyon patentine başvuruda bulunduk. Ülkemize katma değer ya-ratan kuruluşların araştırma geliştirme çalışmalarını teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK tarafından organize edilen sanayi Ar-Ge projeleri destekleme programı aracılığıyla bugüne kadar 11 adet farklı projemiz onaylandı, desteklendi ve des-teklenmeye devam ediyor.

Hedefimiz;

l Gelecek dönemlerde değer katılmış eşdeğer ürünler (VAG) geliştirmek

lVar olmadığımız farklı tedavi alanlarında ürün geliştir-mek

lPazara ilk çıkan eşdeğer ilaçlara sahip olabilmek amacıy-la pazarda bulunan birçok yeni ilacın eşdeğerini çok hızlı bir şekilde geliştirmek

lVar olan ürünlerin kombinasyonlarını geliştirmek

lVar olan ürünlerin farklı dozaj şekillerini geliştirmektir.

Uzun vadeli stratejilerimiz arasında biyotek ve nanotek ürünlere yönelik fırsatları değerlendirmek de var. Bu alan-larda dünyanın gidişatını izleyip Bilim İlaç olarak yapabile-ceklerimizi ortaya koyacak, sanayi ve üniversite işbirlikleri yaparak bir bilgi birikimi oluşturmaya çalışacağız.

Toplumsal yatırım projelerinden söz edebilir misi-niz?

Gelecek nesillere bırakılacak sürdürülebilir bir dünya için kurumsal sorumluluk çalışmalarına önem veriyor ve bu doğ-rultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurumsal sorumluluk çalışmalarımızın temelinde sürdürülebilirlik bakış açımız var. Bu doğrultuda Türk ilaç sektöründe gerçekleştirdiğimiz ilklerimizden bahsedebilirim; Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni ilk imzalayan, Kurumsal Sorumluluk Raporu’nu ilk yayınla-

yan, Karbon Ayak İzi’ni ilk hesaplatan ve iyileştirme planını hazırlayan şirket biz olduk. Sürdürülebilirlik çalışmalarını üç ana boyutta ele alıyoruz; sosyal, ekonomik ve çevre… Gerçekleştirdiğimiz toplumsal yatırım projeleriyle sosyal boyuta değer katıyoruz. Bu amaçla, Bilim İlaç Toplum Gö-nüllüleri platformumuzu 2005 yılında oluşturduk. Gönül-lü çalışanlardan oluşan bu platformun ana amacı, bireysel yetkinliklerini, entelektüel sermayesini, zamanını, emeğini ve tecrübesini, ihtiyacı olan kişilerle paylaşmak olarak özet-lenebilir. Bilim İlaç Toplum Gönüllülerimiz, bugüne kadar 748 aktif gönüllüsüyle uyguladığı 153 aktiviteyle 17 bin-den fazla çocuk ve gencin geleceğini aydınlatmak için ışık oldu. Gönüllülerimiz mesai saatleri içinden haftada iki saat gönüllü çalışmalara katılabiliyor. Turuncu saat olarak adlandırdığımız gönüllü çalışma saatleri bugüne kadar 15.230 saati buldu.

Bilim İlaç’ın Gerçekleştirdiği Toplum Gönüllüleri Projeleri:

1. Engelleri Kaldırın; Engelli çocukların sosyal hayata daha yoğun katılımını sağlamayı hedefliyor.

2. Bilim’in Kardeşleri; Bir şemsiye olarak konumlandırılan

Toplam Kalite Yönetimi ve Mükemmellik

Modeli konusunda yapılan her çalışma

sadece kurumumuzun değil, ülkemizin

de yarınları için gereklidir. Bunun için bu

yolculuğa çıkanların durmaksızın ilerle-

mesini, başlamayanların da bir an önce

başlamasını öneriyoruz.

proje ile ihtiyacı olan okullarda, ilköğretim çocuklarının hem kişisel hem de eğitim ortam ve olanaklarının gelişi-mini hedefliyor.

Bilim’in Kardeşleri Okulda, ilköğretim okullarında eğitim ortam ve olanaklarının gelişimini hedefliyor.

Bilim’in Kardeşleri Meraklı Kitaplar, Yaratıcı Okuma, il-köğretim çocuklarına yaratıcılıklarını ve meraklarını gelişti-rerek kitap okumayı sevdirmeyi hedefliyor.

Bilim’in Kardeşleri Diş Dostu, ilköğretim çocuklarına diş fırçalama alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.

Bilim’in Kardeşleri Tiyatroda, sahnelen çocuk oyunuyla

Page 28: Kasım-Aralık 2010

28 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ

ilköğretim çocuklarının sosyal yaşamlarına ve kişisel geli-şimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. “Alaaddin’in Sihirli Lambası” adlı oyun 07–12 yaş arasındaki ilköğretim ço-cuklarına ücretsiz olarak sahneleniyor. Gönüllülerin hedefi; Samsun, Sivas, Tokat, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop illerin-de oyunu sahneleyerek 5.000 çocuğa ulaşmak.

3. Kariyerimin Kontrolü Bende, üniversite öğrencilerinin kişisel gelişimlerine ve kariyer gelişimlerine katkı sağla-mak amacıyla 4 günlük, 10-12 farklı tam günlük eğitim içeren bir kongre... Eğitimler Türkiye’de iş dünyasına eği-tim veren profesyonel gönüllü eğitmenler tarafından ve-riliyor. Şu ana kadar Erzurum Atatürk, Eskişehir Anadolu ve Kayseri Erciyes Üniversitelerinde kongreler düzenlen-di.

4. Hayat Kurtar, AB destekli bir proje… Kaza öncesi ön-lemlerin alınması ve kaza sonrası ilk yardım bilincinin kazandırılmasını hedefliyor.

5. Tohumlar Fidana Fidanlar Ağaca, çocuklara doğa sev-gisi kazandırmayı hedefliyor.

İlaç sektörünün öncülerinden biri olarak hastalıklara karşı toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu alanda yaptığı-mız önemli toplumsal yatırım projelerimizden biri “Gerçek-ler Maskelenmesin”… Türkiye’de yaklaşık 700.000 şizofreni hastası var. Gerçekler Maskelenmesin projemizle şizofreni hastalığına dikkat çekerek hastalıkla ilgili yanlış bilinenleri değiştirmeyi, hastaların olanak sağlandığında neler yapabi-leceğini göstermeyi ve toplum tarafından şizofreni hasta-sı ve hasta yakınlarına uygulanan damgalamanın ortadan kalkmasına destek olmayı hedefliyoruz. Bu yıl üçüncüsünü hayata geçirdiğimiz öykü yarışmamız, dereceye girenlerin öyküleriyle hazırlanan iki öykü kitabımız, dünyaca ünlü piyanist-şizofreni hastası David Helfgott’un Türkiye kon-serleri Gerçekler Maskelenmesin projemiz kapsamında ger-çekleştirildi.

Bir diğer toplumsal yatırım projemiz ise Alzheimer için… Türkiye’de yaşamın uzamasıyla birlikte yaşlılığa bağlı ola-rak Alzheimer hastalığının giderek artması söz konusu. Bunama olarak bilinen Alzheimer hastalığı konusunda top-lumu bilinçlendirmek istiyoruz. Dünya genelinde yaklaşık 35 milyon olan hasta sayısının önümüzdeki yıllarda hızla artacağını görerek bugünden harekete geçmek gerektiğini düşündük. Genç nüfusa sahip Hindistan ve Türkiye’nin ge-lecekte en fazla yaşlı nüfusa sahip ülkeler olacağı öngörülü-yor. Bu sebeple, her iki ülke nüfusunun da 65 yaş ve üstünde (65 yaş üstü 100 kişiden 8’inde Alzheimer hastalığı görül-mektedir) Alzheimer hastalığına yakalanma riski yüksek. Bu önemli öngörüden yola çıkarak; Alzheimer hastalığı ile ilgili bilinçlendirici çalışmalar yaparak, konuyu gündemde

tutmak ve hastalığa yakalanma riskini azaltma konusunda destek olmak istiyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’nin ilk Alz-heimer Çağrı Merkezi’ni hayata geçirdik. Çağrı merkezimiz ile amacımız, hasta yakınlarının yaşam kalitesini artırmak.

“En Rekabetçi Şirket Ödülü” ve “Mükemmellikte Süreklilik Ödülü”nü peşi sıra aldınız. Değişim yö-netimi, kalite ve iş mükemmelliği çalışmalarınızı en başından bugüne nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sü-reci kısaca bize aktarabilir misiniz?

İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren zor ve hassas bir sek-törün içinde bulunuyoruz. Ürün kalitesi zaten her şeyin önünde… Bilim İlaç olarak bütün bunların bilincinde olarak, kuruluşumuzdan bu yana kaliteyi hep ön planda tuttuk ve bir yaşam felsefesi olarak benimsedik.

Başarılı kuruluşlar, paydaşları (hissedarlar, çalışanlar, müş-teriler, tedarikçiler ve toplum) için olağanüstü sonuçlar yaratma ve bunları sürdürme becerisine sahip olanlardır. Ancak giderek artan küresel rekabetin, hızlı teknolojik ge-lişmelerin, durmadan değişen iş süreçlerinin, ekonomik ve sosyal ortamlardaki, müşteri kitlelerindeki hızlı değişimle-rin söz konusu olduğu bir dünyada bu sonuçları sürdürebil-mek daha da zor bir hale geldi.

Toplam Kalite Yönetimi uygulamasına başlangıcımız da buna yönelik bir soru ile gerçekleşti: “Dünyadaki değişim bu denli süratliyse, bu denli tehlike ve fırsatları içinde ba-rındırıyorsa, acaba mevcut iş yapma alışkanlıklarımızla var-lığımızı sürdürebilir miyiz?”

Biz de, bu değişime ayak uydurabilmek için bir seferberlik başlattık. Tüm paydaşlarımızı ve toplumu mutlu edecek so-nuçlar almak ve sektörümüzde kalite yolculuğunda öncü-lük yapmak için 1998 yılında EFQM Mükemmellik Modeli’ni benimsedik ve o yıldan bu yana da çalışmalarımızı model kapsamında sürdürüyoruz.

İlaç satışında üçüncü, reçeteye girme konusunda ise ikinci sırada yer alan bir ilaç firması olarak sektörümüzü gelişti-rerek rekabet etmeyi daha anlamlı buluyorum. Ar-Ge çalış-malarımızla fark yaratıyoruz ve şirketimizin en büyük gücü-nün yenilikçilik olduğuna inanıyorum. Gelişmiş ülkelerden çok gelişmekte olan ülkelerin öneminin arttığı bir dünyada

Çıktığımız yolculuğun bir varış noktası yok. Bu yolculukta, ne olursa olsun, çabalarımızın boşa gitmeyeceğinin, mutlaka sonuç alınaca-ğının bilincindeyiz. Ayrıca istenirse ve uygun ortamlar bulunursa neler yaratılabileceğini biliyoruz. Biz böylece sürekli gelişmeyi gü-vence altına almak ve tüm paydaşlarımızı başarıya ortak ederek yolculuğumuza devam etmek azmindeyiz.

Page 29: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 29Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

yaşıyoruz. Türkiye’de ilk defa verilen “Yılın En Rekabetçi Şirketi Ödülü”ne bu yıl biz layık görüldük. Bu ödülün Türk firmalarının dünyada yer almalarını sağlamak konusunda önemli bir girişim olduğuna inanıyorum.

EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında yaptığımız çalış-malar önce 2004 yılında Mükemmellikte Yetkinlik, ardın-dan 2006 yılında Ulusal Kalite Büyük Ödülü ve ardından bu yıl Mükemmellik Modeli’nin en prestijli aşaması olan Mü-kemmellikte Süreklilik Ödülü’ne layık görüldü. Söz konu-su başarılar Türk ilaç sektörünün ilk ve tek başarıları olma özelliğine sahip… “Mükemmellikte Süreklilik Ödülü” uzun süredir sürdürdüğümüz uygulamalarımızdaki kararlılığımı-zın bir göstergesidir.

Yakın geçmişte yaşadığımız küresel krizde Bilim İlaç yüzde 273 büyüme ile atlattı. Bu başarının sırlarını, mükemmellik yolculuğunuzla ilişkisini bizlere akta-rabilir misiniz?

Bilim İlaç’ta uygulamakta olduğumuz Toplam Kalite Yöneti-mi uygulamalarının şirketimize sağladığı fayda, şirketimizin performans göstergelerindeki iyileşmelerde görülmektedir. Uyguladığımız bu çalışmalar neticesinde; çalışanlarımı-zın, müşterilerimizin, hissedarlarımızın, tedarikçilerimizin, işbirliği yaptığımız kuruluşların, toplumun yani tüm pay-daşlarımızın memnuniyetinde yıldan yıla artan bir gelişme görüldü. Bu da bizi doğru yolda yürüdüğümüz konusunda cesaretlendirmektedir.

Mükemmellik Modeli’ne uygun olarak oluşturduğumuz yönetim sistemlerinin kurumumuzun finansal sonuçlarına yansıması da olumlu oldu. Türk ilaç sektöründeki 300 ku-ruluş içinde 3. sırada yer alan Bilim İlaç, her zaman pazarın üzerinde bir büyüme gerçekleştirerek büyümeye devam et-mektedir. Özellikle 2004 yılından itibaren büyümemiz ve pazar payındaki artış hızımız belirgin bir ivme kazanmıştır. Finansal yapımız daha da güçlenmiş ve karlılık göstergele-rimizde önemli iyileşmeler gerçekleşmiştir. Operasyonel karlılıklar, aktiflerin büyümesi ve verimliliği, istihdamdaki nicelik ve niteliksel artış, şirket değerinin çok büyük oranda yükselmesini sağlamıştır.

Kalite yolculuğuna çıkan kuruluşlar için, bu uzun sü-reçte, Bilim İlaç olarak neler önerirsiniz?

Bilim İlaç olarak Mükemmellik Modeli’ni benimsemekle, tüm paydaşlarımıza sonu olmayacak bir yolculukta azimle ilerleyeceğimizi taahhüt ettik. Bu yüzden sorumluluğumu-zun her gün daha da arttığının bilincindeyiz.

Çıktığımız yolculuğun bir varış noktası yok. Bu yolculukta, ne olursa olsun, çabalarımızın boşa gitmeyeceğinin, mut-

laka sonuç alınacağının bilincindeyiz. Ayrıca istenirse ve uygun ortamlar bulunursa neler yaratılabileceğini biliyoruz. Biz böylece sürekli gelişmeyi güvence altına almak ve tüm paydaşlarımızı başarıya ortak ederek yolculuğumuza de-vam etmek azmindeyiz.

Kendi içimizde yarattığımız bu olumlu havayı geliştirerek yaygınlaştırmak, gerek sektördeki gerekse sektör dışında-ki kuruluşlara örnek olmak, yol gösterici rolü üstlenmek ve böylece misyonumuzu gerçekleştirmek istiyoruz.

Toplam Kalite Yönetimi ve Mükemmellik Modeli konusun-da yapılan her çalışma sadece kurumumuzun değil, ülke-mizin de yarınları için gereklidir. Bunun için bu yolculuğa çıkanların durmaksızın ilerlemesini, başlamayanların da bir an önce Toplam Kalite Yönetimi ve Mükemmellik Modeli yolcuğuna başlamasını öneriyoruz.

Avrupa İş Ödüllerinde Türkiye’yi temsil ettiniz. Kü-resel pazarlarda ülkemizin kuvvetli ve zayıf yönleri-ni nasıl değerlendiriyorsunuz?

Firmalarımızın her geçen gün sınırları zorladıklarını ve ulus-lararası alanda boy göstermeye başladıklarını görüyorum. İhracattaki artış çok sevindirici ve umut verici bir gelişme. Bu dönemde global bir firma olma sürecinde yaşanan en önemli zorlukların başında marka olmak geliyor. Uluslara-rası alanda başarılı olmanın, sadece firmaların marka olma-larına değil, aynı zamanda ülkemizin markasının da güçlü olmasına bağlı olduğu aşikar. Bu amaçla hepimiz ülke mar-kası için de uğraş vermeliyiz düşüncesindeyim.

İkinci önemli konu ise ülkemizdeki Ar-Ge çalışmalarının henüz yeterli düzeyde olmaması ve yetişmiş insan kaynağı eksikliği olarak görülüyor. Devletin Ar-Ge teşviklerini art-tırması firmaların bu konuya yatırım yapmalarını arttıra-caktır. Bu yatırımın sadece cihaz ve ekipman olarak değil, yetkin bilim insanları yetiştirilmesi amacıyla yapılması ge-rekiyor. Özellikle üniversiteler ile özel sektör iş birliklerinin arttırılması yenileşim çalışmalarına büyük katkı ve hız ge-tirecektir.

2011 yılı ülkemize neler getirecek?

Ülkemiz nüfus yoğunluğu, içinde bulunduğu coğrafik bölge, atak bir genç nesle sahip olması ve potansiyeli ile birçok uluslararası firma için çok önemli bir ülke haline geliyor. Özellikle son dönemlerdeki ekonomik bazda yaşanan dü-zelmeler ve başta bankacılık sektörü olmak üzere birçok sektördeki gelişmeler bizi 2011’e olumlu bir şekilde baktırı-yor. 2011 yılının ülkemiz için krizden uzak bir yıl olacağını tahmin ediyorum.ç

Page 30: Kasım-Aralık 2010

30 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

İDO’nun iş mükemmelliği sürecini bize aktarabilir misiniz?

İ DO olarak iş mükemmelliği sürecine öncelikle Top-lam Kalite Yönetimi çalışmalarıyla 2000 yılında baş-ladık. Müşteri merkezli yönetim anlayışı ile yönetim sistemimizi oluşturarak, 2001 yılında ISO 9001 Ka-

lite Yönetim Sistemi belgesini aldık. ISO standartlarındaki gelişmelere paralel olarak kuruluş içinde uyum çalışmaları sürekli geliştirilerek en son güncellenen ISO 9001: 2008 versiyonu kurumumuza kazandırıldı.

Seyir güvenliğinin sağlanması ve çevre kirliliğinin önlenme-si için denizcilik işletmeciliğinin uluslararası standardı olan Uluslararası Emniyetli Yönetim Sistemi (ISM code), uygula-ması zorunlu olmamasına rağmen, 2002 yılında gemileri-mizde uygulamaya alınmıştır.

2006 yılında süreçlere sistemsel bakış açısı ile sürekli iyileş-tirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirmelerle sürekli dinamik kalmak gibi ihtiyaçlara cevap verebilecek EFQM Mükemmellik Modelini tercih ettik. Modelin uygulaması hakkında Kalder ile işbirliğine başladık ve gerekli eğitimleri alarak öz değerlendirmemizi yaptık. Değerlendirme sonu-cunda elde edilen iyileştirmeye açık alanları gidermek için projeler geliştirdik ve hayata geçirdik. İş mükemmelliğinde önemli olan sürekli iyileştirme, biz de bu doğrultuda aldı-ğımız dış değerlendirmeler sonucunda 2008 ve 2009 yılla-rında Ulusal Kalite Başarı ödülü, 2010 yılında Ulusal Kalite Büyük ödülü almaya hak kazandık.

İDO’da değişim nasıl başladı, bugün nerelere geldi?

İDO’daki kalite anlayışının oluşması ve bu konuda yürütü-len çalışmaların ilk adımları 2005 yılında başladı. Rakibimiz olmamasına karşın kurumun vizyonundaki “daha iyi hiz-

met” odaklı değişimle birlikte kalite çalışmalarına start ver-dik. Bu konuda yol arkadaşımız olan KalDer ile uzun soluklu bir çalışma sürecine girdik.

Tüm İDO kadroları olarak hem işletim, hem yönetim siste-matiğimizi bir disiplin içine alabilmek için adeta gece gün-düz çalıştık. Yıllar süren bu samimi çabanın sorunda, önce Başarı Ödülü ardından da Ulusal Kalite Büyük Ödülü’nü kazandık.

Bu sonuç bizim için iki açıdan özel anlam ifade ediyor. Birin-cisi tüm kadrolarımızla içtenlikle inandığımız kalite yaklaşı-mıyla hayata geçirdiğimiz, değişim yarattığımız bir siste-min başarısının, vardığı noktanın takdir görmesi. İkincisi ise kamu hizmeti veren bir kurum olarak İDO’nun, büyük özel sektör işletmeleriyle yarışarak, onların adeta önüne geçerek Türkiye’nin kalitede büyük ödülünü almasıdır. Bu yanıyla İDO’nun başarısı kamuda da istenir ve inanılırsa, başarıya ulaşılabileceğinin kanıtı, İDO’nun bu alandaki öncülüğünün göstergesidir.

Dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul’da müşteri memnuniyetini nasıl yönetiyor-sunuz?

Müşterinin öneminin artık şirketlerinin en önemli odak nok-tası haline geldiği ve varolmak için gelmek zorunda olduğu günümüz pazar koşullarında artık ürünler müşterilerin bek-lentilerine göre şekillenmeye başladı.

Biz de müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunmak ve müşteri beklentilerini maksimum ölçüde karşılayabilmek için yıllık olarak müşteri memnuniyeti araştırmaları , marka bilinirlik ve imaj anketleri yanında “gerçek zamanlı” olarak sürekli takip ettiğimiz müşteri geri bildirim yönetim sistemi ile var olan hizmetlerde sürekli iyileştirme ve yeni hizmet

ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ

18. U

LU

SAL KALİTE ÖDÜLÜ

Büyük Ölçekli

İşletmeler Kategorisi

Büyük Ödül Sahibi

İDO

Değişim yönetiminibaşarıyla hayata geçirdik

Dr. Ahmet Paksoy İstanbulDenizOtobüsleriA.Ş.GenelMüdürü

Page 31: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 31Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

ve ürün çeşitlendirme çalışmalarını aralıksız olarak sürdü-rüyoruz .

İDO’nun dünya lideri olmasındaki dönüm noktaları şehir hatlarının 2005 yılında İDO’ya devri ile iskelelerin ve vapur-ların yenilenmesi, yeni yolcu vapurlarının ve araba vapurla-rının İstanbulluların hizmetine sunulması ve 2006 yılından itibaren şirketin tüm süreçlerinin EFQM Mükemmellik Mo-deli doğrultusunda yönetilmeye başlamasıdır. İDO’nun bundan sonraki hedef ve projelerinden söz edebilir misiniz?

Son 6 yılda İDO olarak pek çok önemli projeye imza attı. Geride bıraktığımız dönem yoğun bir yatırım süreciydi ve geri dönüşünü de hem müşteri memnuniyeti hem de eko-nomik değerimiz açısından alıyoruz. İstanbul’a kazandırdı-ğımız 7 ayrı tipte gemi, hayata geçirdiğimiz proje ve yatı-rımların en önemli yansımasıdır.

İDO olarak kazandığımız Ulusal Kalite Büyük Ödülü, İstan-bullara vermekte olduğumuz hizmet açısından bizlere yeni bir motivasyon kaynağı yaratmıştır. Kentimize verdiğimiz kaliteli ve konforlu hizmetin takdir edildiğini görmek, bu alandaki çabamızın inanarak artmasını sağladı. 2011 yılında da yine aynı anlayışla, hizmet süreçlerimizde, var olan tüm artı değer ve uygulamaları maksimum düzeyde gözeterek ve geliştirerek çalışmalarımızı, İstanbul halkına verdiğimiz samimi hizmeti sürdüreceğiz.

Size göre diğer kuruluşlara örnek olması için; müşte-ri ve çalışan memnuniyeti, liderlik, toplumsal sonuç-lar neleri ifade ediyor. Başarılı ve lider bir kuruluş olmanın sırları nelerdir?

Aslında tüm bu değer ve kavramları lider kurum kavramı altında değerlendirmek, örnek kurum olma hedefini de bir bütün olarak görmek açısından daha sağlıklı olacaktır. Şöyle ki; yakın geçmişe kadar kişi özelinde ele alınan “Lider olma” kavramı, küresel ekonomik değerlerin farklılaşmasıy-la, ülkeler, kurumlar ve sektörler düzeyine taşındı. Bugün denizcilikte “lider şirket” olgusunun altına imza atabilmiş olmamızın temelinde, “değişim yönetimi” kavramının te-mel parametrelerini başarıyla hayata geçirmemizin bulun-duğuna inanıyorum.

Bu değişim yönetimi yaklaşımında, kurumların öncelikle bir “iddiası” olması gerekiyor. Hedef olarak da tanımlanabile-cek bu olgunun gerçekleşebilmesi için, sadece yöneticinin bireysel inancı değil, kurum çalışanlarını da bu hedefe inan-dırılması, bu yönde motive edilmesi ve bunu sonucunda alınan aksiyonlara içtenlikle katkı yapmalarının sağlanması gerekir.

Özetle, lider kurum yaratmanın temelinde “hedefler ve in-sanlar” yer alıyor; kritik başarı faktörü; hedefleri ve insan-ları bir motivasyon üzerinde buluşturabilmek.ç

Bu sonuç bizim için iki açıdan özel anlam ifade ediyor. Birincisi tüm kadrolarımızla iç-tenlikle inandığımız kalite yaklaşımıyla ha-yata geçirdiğimiz, değişim yarattığımız bir sistemin başarısının, vardığı noktanın takdir görmesi. İkincisi ise kamu hizmeti veren bir kurum olarak İDO’nun, büyük özel sektör iş-letmeleriyle yarışarak, onların adeta önüne geçerek Türkiye’nin kalitede büyük ödülünü almasıdır.

Page 32: Kasım-Aralık 2010

32 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ

İş mükemmelliği sürecini bizlere aktarabilir misiniz?

İ ş mükemmelliği süreçlerimiz, sürekli değişen dünya-da müşterilerimizin kaliteli bilgi ihtiyaçlarını en derin, en hızlı ve en ekonomik olarak karşılamaya odaklı. Tüm işlerimiz için pazar analizleri, iyi uygulamalar,

çalışanlar, müşteriler gibi çeşitli kaynaklardan gelen bilgi ve geri bildirimleri değerlendirerek, oluşan ve gelecekte olu-şabilecek sorunlar için düzenleyici ve önleyici faaliyetler sürecimiz var. Süreç tanımladıktan sonra gereken kişilere süreç esaslı eğitim veriyoruz, süreç performanslarını ölçü-yor ve izliyoruz. Tüm bu işlemleri, firmamızda, bize uygun olarak geliştirilen bir ofis otomasyon programı ile paylaşı-yor olmamız da işimizi daha verimli ve keyifli hale getiriyor.

Ödül süreci sizlere ne kazandırdı?

Barem Research olarak biz bu ödülü, EFQM modeli ile tanış-tığımız 2004 yılında başlayan çabalarımızın bir yan ürünü olarak görüyoruz. Esas amacımız bir aile şirketi olan firma-mızı kurumsallaştırarak ikinci 25 yılına hazırlamaktı. Geçen 6 yılda ne kadar geliştiğimizi gördük. EFQM kurumsallaş-mamıza katkıda bulundu. Altyapımızın modernleşmesinde

yön gösterdi, işlerimizi hızlandırmamıza yardımcı oldu. Ça-lışanlarımızın eğitim ve kariyer planlarını geliştirdi. Kısaca bir bütün olarak işimizi daha iyi yapmamızı sağladı.

Terzi kendi söküğünü dikemez derler ya, bir dikiyoruz. Ken-dimizi sürekli ölçüyoruz. Yaptığımız araştırma sonuçlarına göre aksiyon alarak, başta müşterilerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın memnuniyetini artırıyo-ruz. Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, hatta saha çalışmalarımıza veya grup toplantılarımıza katılan tüketicilerde bile çok yüksek, % 90 civarında memnuniyet oranları yakaladık.

Özetlemem gerekirse EFQM desteğiyle yaratıcı çalışanları-mız ve yenilikçi yöntemlerimizle müşterilerimiz ve kendi-miz için sürekli gelişim yolunda hızla ilerliyoruz.

Yaptığınız işin özelinde nasıl bir yenileşim çalışması yürütüyorsunuz?

Yenileşim zamanımızda her alanda olduğu gibi bizim işi-mizde de olmazsa olmaz. Hepimizin bildiği gibi günümüzde teknoloji çok hızlı değişiyor. Bu sayede bütün dünya bir-birine değiyor, herkes birbirini etkiliyor. Değişim; insana,

18. U

LU

SAL KALİTE ÖDÜLÜ

KOBİ Kategorisi

Başarı Ödülü Sahibi

BAREM PAZAR

ARAŞTIRMA

Sektörümüzün kalitebilincini artırdık

Pervin OlgunBaremPazarAraştırmaveÖzelEğitimMerkeziLtd.Şti.GenelMüdürü

Page 33: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 33Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

tüketiciye, topluma çok hızlı yansıyor. Eğilimler, davranış-lar, alışkanlıklar çok hızlı değişiyor. Ürün ve hizmetlerin bu değişimi yakalaması, hatta önünde gitmesi firmaların ticari başarısında en önemli faktör.

Barem Research olarak bizim işimiz bu hızlı değişen ortam-da pazarlama yapan şirketlere pazar ve tüketiciyle ve on-lardaki değişimle ilgili güvenilir bilgileri vererek doğru karar almalarını sağlamak. Ancak bilgi derken sayılar, oranlar, grafikler yığınından bahsetmiyoruz. Doğru bilginin işlen-mesiyle elde edilen süzülmüş öz bilgiden, içgörü’den bah-sediyoruz. Bu herkesin peşinde olduğu değerli öze ulaşmak için kimsede olmayan yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi çok önemli.

Biz Research International’dan ayrıldıktan sonra kendi yenilikçi araştırma yöntemlerimizi geliştirdik: i-screentm, f2basetm, mednographytm, satisfaction optimazertm, image optimazertm, ad optimazertm, price optimizertm.

Yenilikçilik çalışmaları için ön koşul insan kalitesi ve bil-gi birikimi, sonra da doğru metot. Bizim müşterilerimize de uyguladığımız bir İnovasyon Atölyesi yöntemimiz var. Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesinde, zor sorun-larla karşılaştığımızda ve yenilik ihtiyacı belirdiğinde bu yönteme başvuruyoruz. 90’lardan beri sürekli geliştirerek kullandığımız özel bir atölye bu. Araştırmacı bakış açısıyla tüm bilgiyi toplayıp, süzüp, paylaşıp ortak akılla çözümler aradığımız bir yöntem. Her çalışma sonucu çıkan yüzlerce fikir değerlendirilip önlerindeki engeller kaldırılıyor. Sonraki adımlar, ortaya çıkan fikirlerin anlamlı ifadelere dönüşmesi ve araştırmalarla en güçlülerin seçilmesi.

Bir araştırma kuruluşu olarak ülkemizde kalite ve mükemmellik gibi çalışmaları nasıl değendiriyorsu-nuz?

Barem Research olarak, 2004 yılında KalDer Kalite Hare-ketine katıldığımızda hiç bir araştırma şirketi bu yolda bir adım atmamıştı. Aradan geçen yıllarda sektörümüzün bu konuya ilgisi arttı. Araştırmacılar Derneği GAB adıyla ye-rel bir standart geliştirirken katkıda bulunduk. Dünyada ilk kez araştırma sektörüne yönelik standart 2006 yılı sonunda oluşturuldu, ISO 20252:2006. Biz bu belgeyi Türkiyede ilk, dünyada ilklerden biri olarak aldık. Bugün Türkiye’de GAB belgesi sahibi 8 araştırma şirketi var. Bunların içinden 4’ü daha sonra ISO 20252:2006 standartdını da aldı. Tüm bun-ları araştırma sektörü adına çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz ve sektörün kalite bilincini artırdığımıza inanarak mutlu oluyoruz.

Dünyada EFQM modeli ile bizim seviyemize gelmiş ilk ve tek araştırma firmasıyız. Umarız bu alanda yalnız Türkiye’de

değil dünyada da öncü oluruz ve küresel araştırma sektörü-nün kalitesine katkıda bulunuruz.

Kuruluşunuzu bize tanıtabilir misiniz?

Barem Research’ü, istatistik alanındaki akademik kariye-rimin ardından 1982 yılında, ortaklarımla birlikte kurduk. Sektöre bilimsel ve etik bakış açısı kazandırdığımızı düşü-nüyoruz. Kuruluduğumuzdan beri Kalite kavramı ile özdeş-leştik. Çok sayıda yeniliğe imza attık.

Dünyanın en büyük araştırma gruplarından biri olan Rese-arch International (RI) ile 1994-2009 yılları arasında serma-yesiz ortaktık. 2009 yılında küresel firma satışları nedeniyle gruptan koparak kendi ayaklarımız üstünde durmaya karar verdik. Yalnızca kendimize güvenerek. Yalnızca kalitemi-ze, insan kaynağımıza, kurumsal değerlerimize güvenerek

Barem Research olarak biz aldığımız ödü-lü, EFQM modeli ile tanıştığımız 2004 yı-lında başlayan çabalarımızın bir yan ürü-nü olarak görüyoruz. Esas amacımız bir aile şirketi olan firmamızı kurumsallaş-tırarak ikinci 25 yılına hazırlamaktı. Ge-çen 6 yılda ne kadar geliştiğimizi gördük. EFQM kurumsallaşmamıza katkıda bu-lundu. Altyapımızın modernleşmesinde yön gösterdi, işlerimizi hızlandırmamıza yardımcı oldu. Çalışanlarımızın eğitim ve kariyer planlarını geliştirdi. Kısaca bir bütün olarak işimizi daha iyi yapmamızı sağladı.

%70’ini küresel araştırma şirketlerinin paylaştığı bir pazar-

da varlığımızı gelişerek sürdürebileceğimize inancımız tam.

Buna başkaları da inanıyor ki dünya bağımsız araştırma ku-

ruluşları ağı olan WIN grubu (Worldwide Independant Net-

work of Market Research) eski ortağımızdan ayrılmamızın

hemen ardından bizi üyeliğe davet etti. WIN her ülkeden

tek bir bağımsız, kaliteli ve büyük araştırma şirketini içi-

ne alıyor. Türkiye’den bizi seçtiler. Biz de önerilerini kabul

ederek 60’a yakın ülkede araştırma yapabilme ve bu ülke-

lerdeki yaratıcı araştırma şirketleriyle know-how paylaşımı

olanağına kavuştuk.ç

Page 34: Kasım-Aralık 2010

34 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ

İş mükemmelliği sürecini bizlere aktarabilir misiniz?

T üm dünyadaki Coca-Cola Sistemi’nin 5. büyük şi-şeleyicisi olarak bugün, 10 ülkede 20 fabrikamız ve 9000 çalışanımız ile 350 milyonluk tüketici kitlesine hizmet veriyoruz.

Türkiye gibi büyük bir pazarı başarıyla geliştirip, büyüttük-ten sonra 2005 yılında bölgesel satın almalarla uluslararası pazarlara açıldık. Önce Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Ürdün ve Irak’ı ardından da Suri-ye ve Pakistan’ı bünyemize kattık.

Türkiye’de kurulu, hisselerinin yüzde 80’i Türk sermayedar-lara ait ve halka açık bir şirket olarak, bugün ülkemizin bay-rağını 10 ülkede gururla dalgalandırıyoruz.

Bunu yaparken de etik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilke-lerini ön planda tutuyoruz. Accountability 2008 Türkiye değerlendirmesinde ülkemizin hesap verilebilirlikte bir nu-maralı şirketi olduk. Sürdürülebilirlik raporlamasının altın standardı olarak kabul edilen GRI ilkelerine göre Türkiye’de ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladık. Bununla da kalma-dık, bu raporda üretim tesislerimizin karbon emisyonlarını

18. U

LU

SAL KALİTE ÖDÜLÜ

Büyük Ölçekli Kuruluşlar

Operasyonel Birim Kategorisi

Başarı Ödülü Sahibi

COCA-COLA İÇECEK

ANKARA

FABRİKASI

Geleceğe giden yol, yenilikçi ve çevreci bir iş modelinde

Büyük Ölçekli Kuruluşlar, Operasyonel Birim Kategorisi'nde Başarı Ödülü alan Coca-Cola İçecek A.Ş. Ankara Fabrikası yöneticileri ile görüştük.

Page 35: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 35Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

kamuya açık olarak paylaşarak yine Türkiye’de bir ilke imza attık.

Biz çevre ve toplumun sürdürülebilirliğinin işimiz için öne-minin farkındayız. Bizim için iş mükemmelliğinin temelini paydaş dengesini de göz önüne alarak daha az kaynak tü-ketip daha çok üretim gerçekleştirmek oluşturmaktadır. Bu çalışmaların sonucunu da fazlasıyla almaktayız. Örneğin gururla belirtmek isterim ki Ankara fabrikası olarak özellik-le su yönetimi konusunda istisnai başarılara imza attık. Bu çalışmalarımız kapsamında 2003 yılında WWF tarafından ekosisteme yaptığımız katkılardan dolayı takdir beratıyla ödüllendirildik. Tüm dünyadaki Coca-Cola tesislerinde 1 litre ürün üretmek için ortalama 2,43 litre su kullanılırken biz yaptığımız çalışmalarla bu oranı 1,25’e kadar düşürdük. Bu konuda yılmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Kurulduğu yıldan beri kaliteli ürün çıkartmayı prensip edin-miş şirketimizde; Ankara fabrikası olarak kalite yönetim sistemleri yolculuğuna 1998 yılında başladık. 1998 yılında, ISO 9002 Kalite Yönetim Belgesi’ne sahip olduk. 2001 yı-lında ise, TCCQS adı verilen, şirketin gereklilikleri ile ISO gerekliliklerinin entegre edildiği kalite sertifikasını dünya üzerindeki 2500’den fazla Coca-Cola fabrikası içinde doku-zuncu sırada almaya hak kazandık.

Yine Ankara fabrikamızda 2002 ve 2004 yılları arası yük-sek kalite bilincine sahip her gıda işletmesinde olması arzu edilen, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Güvenliği ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Sertifikalarını aldık ve süreç yönetimine başladık. Hatta, 2003 yılında TSE’nin ilk OHSAS 18001 sertifikasını, dönemin Sanayi Bakanı Ali Coşkun ve TSE Başkanı’nın katıldığı, fabrikamızda düzenle-nen bir törende aldık.

12 yıllık kalite yolculuğumuz boyunca, SPC (İstatistik-sel Proses Kontrol), TPM (Toplam Verimli Bakım), Yalın 6 Sigma, OE (Operasyonel Mükemmellik), MEX (Bakımda Mükemmellik), Risk Analizleri, Management Cockpit (Fab-rikalar arası süreç başarı faktörleri kıyaslama veri tabanı) Müşteri ve Çalışan Memnuniyet Anketleri, BSC (Balanced

Score Card), SWOT analizleri gibi pek çok yönetim aracı kullandık, pek çok şirket içi ve dışı ödüle layık görüldük.

Kalite yolculuğumuz süresince mükemmelliği arayışımız şirketimizin 3 yıl önce EFQM mükemmellik modeli ile bu-luşmasını sağladı. Bursa fabrikamızla 2009 yılında Yerel Başarı Ödülü ve 4 yıldızlı Mükemmellikte Yetkinlik, ulusal kategoride ise Coca-Cola İçecek Türkiye Genel Müdürlüğü ve Çorlu fabrika olarak 2010 yılında 5 yıldızlı Mükemmel-likte Yetkinlik Belgesi aldık.

Son olarak, Ankara fabrikamız 2010 yılı Ulusal Kalite Ödülü’nde Operasyonel Birim kategorisinde Başarı Ödülü kazandı.

Ödül süreci sizlere neler kazandırdı?

EFQM Mükemmellik Modeli ile tanıştığımızda benimsediği-miz mevcut yönetim modelimizin Mükemmellik Modeline çok yakın olduğunu, pek çok yapı taşını bulundurduğumu-zu ve takip edildiklerini gördük. EFQM modelini kullanarak hali hazırdaki yapımızdan daha anlamlı bir bütün, bir yapı oluşturduk.

EFQM mükemmellik modeli, strateji, politika ve liderlik yaklaşımıyla; süreçler, çalışanlar, müşteriler, toplum, işbir-likleri ve sonuçlar arasındaki mükemmel dengeyi oluştur-maya çalıştığı için; bizim gibi kalite sistemleri ve yönetim araçlarını kullanan işletmelerde dengeli bir yapı oluşturma-ya yardımcı olmaktadır.

Bu modelin yaygınlaşması, kuruluşların sadece ürün kalite-sine ve maliyete odaklanmasının dışına çıkıp, daha bütün-leşik bir yapıya sahip olmasına, çalışanlarına, müşterilerine, işbirliklerine ve topluma daha fazla pozitif katkı sağlaması-na, kıyaslamalarla işini geliştirmesine ve daha başarılı so-nuçlara ulaşmasına neden olacaktır.

Coca-Cola İçecek çalışanları mucit yarışmasına katıl-dı. Bu süreci ve sonuçlarını bize aktarabilir misiniz?

İş dünyasının uzun dönemindeki başarısı çevrenin ve top-lumun sürdürülebilirliği ile bağlantılıdır. Hem şirketlerin, hem toplumun hem de çevrenin kazandığı bir geleceğe gi-den yol, yenilikçi ve çevreci bir iş modelinin kurulmasından geçiyor. CCİ olarak bu iş modelini kurmak için sürekli çalı-şıyor ve çalışanlarımızı yenilikçi ve çevreci projeler geliştir-meleri için sürekli teşvik ediyoruz. CCİ Mucit Yarışması da bu projelerin hayata geçirilmesini sağlayan bir mekanizma olarak 2009 yılında başlatıldı. Türkiye’de bulunan 8 fabri-kamızda çalışan hat operatörleri, formenler ve mühendis-ler tüm yıl boyunca geliştirdikleri inovasyon ve replikasyon (daha önce yapılan uygulamanın başka sistemlere adapte edilmesi) projeleri ile mucit yarışmasına katıldılar. Projele-

İş dünyasının uzun dönemindeki başarısı

çevrenin ve toplumun sürdürülebilirliği ile

bağlantılıdır. Hem şirketlerin, hem toplu-

mun hem de çevrenin kazandığı bir geleceğe

giden yol, yenilikçi ve çevreci bir iş modeli-

nin kurulmasından geçiyor.

Page 36: Kasım-Aralık 2010

36 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

rin merkezinde yaratıcılık, uygulanabilirlik, kazanç ve doğal kaynaklardan tasarruf yatıyor. Mucit yarışmasıyla teşvik et-tiğimiz bu projeler üretim süreçlerimizi daha verimli, daha az doğal kaynak kullanan ve daha çevreci süreçler haline getiriyor. 2009 yılında 211 proje ürettik ve bu projelerin sonuçlarında 750.000 kWh enerji tasarrufu elde ettik. Bu değer 270 adet evin 1 yıllık enerji tüketimine denk bir de-ğerdir. Bu çevreci kazanca ilave olarak da 4 milyon TL daha az harcama yapmış olduk.

Coca-Cola İçecek Ankara Fabrikası’nın yenileşim ça-lışmalarından söz edebilir misiniz?

Yenileşim çalışmalarımızın temelini, 1998 yılında ilk adım-larını attığımız Toplam Kalite uygularımız, TPM, MEX, Yalın Altı Sigma ve OE (operasyonel mükemmellik) oluşturmak-tadır. Gerçekte yenileşim çalışmalarımız teknik değişimle-rin de ötesinde olarak tüm uygulamalarımızda, süreçlerimi-ze, çalışanlarımıza, topluma, müşterilerimize ve diğer tüm paydaşlarımıza değer katmaya yönelik olarak gerçekleş-mektedir. Bu kapsamda fabrikamızda yaptığımız çalışmala-ra aşağıdaki faaliyetlerimizi örnek olarak verebiliriz;

l 2009 yılında yapılan OE projesi ile doğal gaz tüketiminin %23 azaltılması.

l2010 yılında yapılan OE projesi ile elektrik enerji maliye-tinin 720,000 TL azaltılması.

l2008-2010 yılları arasında verilen MEX eğitimleri ile 40 operatörün bakım mükemmelliği konusunda eğitilmesi.

l2006-2010 yılları arasında yurt dışı CCİ tesislerimizden gelen 100’ün üzerinde operatör, mühendis ve yönetici-

nin, İleri Üretim Yönetimi teknikleri konusunda eğitim alması.

lSosyal sorumluluk ilkemizin bir gereği olarak Saray Belediyesi’nin eski ve kanserojen asbest içeren içme suyu hattının projelendirilmesi ve 350 bin dolarlık bir yatırım-la yenilenmesi.

lTopluma yönelik katkımızın bir parçası olarak fabrika ya-kınındaki köyde Atatürk Ormanı oluşturulması.

lTPM iyileştirmeleri kapsamında tüm hatlarda toplam üretim kapasitesinin ortalama %15 arttırılması.

lEntegre operatör ve TPM yaklaşımı ile otonom bakıma geçip, tüm operatörlerin aynı zamanda kendi makinaları-nın bakımını yapacak şekilde yetkilendirilmesi.

lÇalışan memnuniyetini sürekli ölçerek, yapılan sosyal aktivitelerle çalışan bağlılığı ve motivasyonunun arttırıl-ması.

lSürekli çalışmakta olduğumuz yerel ve küçük tedarikçi-lerin yürütülen ortak projeler vasıtasıyla teşvik edilerek, ISO 9001 ve OHSAS 18001 kalite belgelerini almalarının sağlanması.

lMüşterilerimizle ilgili ilişkilerimiz kapsamında, bayileri-miz için Ambar Yönetimi El Kitabı ve Ambar Bina / Yerle-şim tasarım projelerinin kendileri ile paylaşılması.

Gelecek için hedef ve projeleriniz neler?

Sürdürülebilir kalite, gelişim ve başarılarımız doğrultusunda Avrupa Kalite Ödülü’ne ulaşmak öncelikli hedef ve projele-rimizin başında gelmektedir.ç

ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ

Page 37: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

Page 38: Kasım-Aralık 2010
Page 39: Kasım-Aralık 2010
Page 40: Kasım-Aralık 2010

40 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ

İGDAŞ ‘ın iş mükemmelliği çalışmalarından söz ede-bilir misiniz?

İ GDAŞ olarak, kurulduğumuz günden beri “hedeflerle yönetim” anlayışını ilke edinmiş bir şirketiz. Hedef-lerle yönetim anlayışını; işleri planlayan, yöneten, yaptıklarını gözden geçiren ve sürekli iyileştiren bir

yapıyla bütünleştirdik. Yaptığımız büyük altyapı çalışmaları ve sektöre kattığımız değerlerle, Türkiye’de doğalgaz ko-nusunda referans şirket haline geldik. Bu nedenle mevcut birçok uygulamayı gerçekleştirerek yerinde öğrendik. Öğ-renme sürecinde güvenliği hep ön planda tuttuk, çünkü biz, Türkiye’nin doğalgaz okuluyuz ve bu nedenle sorumluluk-larımız var. İstanbul’a doğalgaz ilk kez 1992 yılında veril-di ve bu tarihten beri yaptığımız tüm faaliyetlerde, planlı ilerlemeyi ön planda tuttuk. İlk günden beri yıllık hedefler doğrultusunda birim bazlı hedef takibi ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.Kalite Yönetim Sistemi standartlarının 2003 yılında devre-ye girmesiyle, şirketimizin koyduğu ana hedefler üzerinden takip yapılmaya başlandı ve Aralık 2007 ‘de KalDer (Kali-te Derneği) ile İyi Niyet Bildirgesi’ni imzaladık. İyi Niyet Bildirgesi’nin gerekliliği olan İş Mükemmelliği Modeli uy-gulamasıyla, yeni ve uluslararası literatüre uygun bir sayfa açmış olduk.

EFQM Mükemmellik Modeli, tüm parametreleri ile iş mü-kemmelliğine odaklanmış, uluslararası bir yönetim modeli-dir. Bu doğrultuda, 2006 yılında başlamış olduğumuz stra-tejik plan çalışmalarını, “2007-2011 Stratejik Planı Kitabı” olarak yayınladık ve sonrasında, modele göre revize ettik.

Buna göre oluşturulan 2009 - 2013 Stratejik Planı, EFQM çalışmaları kapsamında 2010 - 2014 Stratejik Planı şeklinde güncellendi. Stratejik amaç ve onu destekleyen stratejiler doğrultusunda; kritik başarı faktörü, kilit performans gös-tergeleri ve stratejik faaliyetleri oluşturduk ve yönetim mo-delimizi aynı zamanda EFQM modelinin 2010 versiyonuna da uygun hale getirmiş olduk.

İş mükemmelliğini sağlamak amacıyla şirketimizde birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. İşletme Yönetim Sistemi, Boru Hatlarının Bütünselliği Yönetimi gibi modellemeler ile de mükemmellik yolculuğumuza devam edeceğiz.

İGDAŞ müşteri memnuniyetini nasıl yönetiyor?

4 milyonun üzerinde İGDAŞ abonesine hizmet veriyoruz ve müşterilerimizin memnuniyeti konusunda titiz davra-nıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyetini arttırmak için kullanmamız gereken tüm kanalları kullanıyoruz. Örneğin en son yaptığımız çalışma, ISO 10002 Müşteri Şikayetleri

18. U

LU

SAL KALİTE ÖDÜLÜ

Büyük Ölçekli

İşletmeler Kategorisi

Başarı Ödülü Sahibi

İGDAŞ

Ödül süreci memnuniyeti ve başarıyı beraberinde getirdi

Bilal AslanİGDAŞGenelMüdürü

Page 41: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 41Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

Yönetim Sistemi’ni belgelendirmek oldu. Bu uygulamaya daha büyük ölçekli şirketler bile tereddütle yaklaşıyorlar. Bu çalışma ile İGDAŞ olarak yine bir ilke imza atmış olduk. Ülkemizde belgelendirilen kuruluşlar içerisinde de ilk sıra-larda bulunuyoruz.

Yıl içerisinde yaptığımız çalışmaların etkilerini müşterile-rimiz bazında ölçümleyebilmek için EFQM mükemmellik modelinin tüm parametrelerini karşılayan müşteri memnu-niyeti anketleri yapıyoruz. Bu anketlerden edindiğimiz so-nuçlara göre bir sonraki yıl için hedeflerimizi belirliyoruz ve bir önceki yıla göre müşteri memnuniyetini arttırmak için çalışmalar yapıyoruz.

Müşteri memnuniyetini ölçümleyebilmek için yaptığımız bir diğer uygulama ise Gizli Müşteri Araştırması. Bu uygu-lama sayesinde, faaliyetlerimizi müşterilerimizin gözüyle görüyor ve İGDAŞ algılarını empatik bir yaklaşımla takip edebiliyoruz. Araştırma sonucunda çıkan verilere göre yap-mamız gerekenleri görüyor ve uyguluyoruz.

Memnuniyeti sadece müşterilerimiz nezdinde değerlendir-miyoruz. Kurumsal itibar anketi ile tedarikçilerimiz, işbirliği yaptığımız kuruluşlar, üniversiteler vb. kuruluşların mem-nuniyet ve beklentilerini ölçümlüyoruz.

İGDAŞ birçok ülkedeki benzer kuruluşlar ile kıyas-lama çalışması yürütüyor. Burada hangi sonuçlar çı-kıyor, paylaşabileceğiniz sonuçları bize aktarabilir misiniz?

İGDAŞ olarak, kıyaslama faaliyetlerinde; dünyadaki yenilik ve gelişmeleri sürekli takip etmenin gerekli olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. EFQM mükemmellik modelinin bir gereği olarak şirketimizin uzun vadeli stratejik projeksiyon-ları için veri topluyoruz. Stratejik amaç, vizyon ve hedef-lerimize hizmet etmeyi amaçlıyoruz. İyileştirme gereken

uygulamalarımızı, yurtiçi ve yurtdışı diğer gaz dağıtım şir-ketlerindeki en iyi uygulamalara sahip olanlarla kıyaslıyo-ruz. Belirlediğimiz en iyi uygulamaları şirketimizin yapısına uyarlayarak, alanında her zaman önde olmayı öngören ve bu döngüyü sürekli hale getirmeyi amaçlayan yönetsel bir yapıyı amaçlıyoruz.

Kıyaslama çalışmalarımız, süreç bazlı bir eksen üzerine oturtulmuştur. Şirketimizin ana süreçlerinden; müşteri odaklı süreç, yönetsel süreç ve destek süreçlerini ilgilen-diren alanlarda kıyaslama faaliyetlerini yürüterek zayıf ve güçlü yönlerimizi belirleme imkânını elde ediyoruz. Orta-ya çıkan kıyaslama sonuçlarının, fayda-maliyet analizlerini yaparak, ilgili süreç sahibi departmanların uygulamasına imkân veriyoruz. Bu durum, şirketimizin verimli çalışması-na ve mevcut kaynaklarının daha iyi yönetilmesine önemli katkılar sağlıyor.

Müşteri memnuniyeti anketlerinin içe-riğini, hedef kitlesini ve bölgesel kırı-lımlarını artırarak daha fazla iyileştirme fırsatının belirlenmesini sağladık. Ayrıca müşteri memnuniyeti de bu durumdan olumlu yönde etkilendi. 2006 yılında ya-pılan anketlerdeki genel müşteri mem-nuniyeti anket sonucu % 86.8 iken 2010 yılında bu değer % 91’e yükseldi.

Yaptığımız kıyaslama çalışmalarının sonuçlarını ana baş-lıkları ile şöyle sıralayabiliriz: Kurumsal kaynak yapısını güçlendirecek “ERP uygulaması”, “doğalgaz talep tahmini” için ekonometrik modelleme yapılması, Call-Center Detay Uygulamaları, “On-line Tahsilat” projesi, sanayi ve büyük ticari abonelerimize hizmet veren “Sanayi Müşteri Hattı” kurulması, müşteri hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıy-la “Gizli Müşteri Uygulaması”, Online Koku Ölçümü, bölge istasyonlarının SCADA sisteminden takibi projesi, altyapı kazı izinleri ve kazı çalışmalarının on-line takibi gibi.

Ödül süreci sizlere ne kazandırdı?

Şirketimizin ilk yıllarında tek düşüncemiz “işimizi nasıl yap-malıyız ki; kesintisiz ve güvenli gaz arzı sağlansın” idi. Kalite yönetim sistemlerinin devreye girmesiyle, Hedeflerle Yö-netim Modeli’nin temellerinin atıldığı bir süreç yaşamaya başladık.

Page 42: Kasım-Aralık 2010

42 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

Hedeflerle Yönetim Modeli’nden önce, süreç iyileştirmeler birimler bazında gerçekleştiriliyordu. O dönemde yaşadığı-mız sıkıntı; iyileştirme amacının, hedeflerinin ve getirileri-nin yeterince takip edilememesiydi. Modelin uygulanmaya başlamasıyla birlikte, süreç iyileştirme fırsatlarını belirledik ve öncelikli konuları netleştirdik. İyileştirmeleri; amacı, hedefi, mali getirileri ve performans göstergeleri ile takip etmeye başladık. Süreç iyileştirmelerinin daha sistemli bir şekilde yürütülebilmesi için bir yazılım hazırladık. Süreç iyi-leştirmelerde dış paydaşlarımızdan da fikir almayı sağlaya-cak ortamlar oluşturduk. Dış paydaşlarla ortak geliştirilen iyileştirme faaliyetlerini arttırdık.

Yenilikçi fikirlerden en iyi şekilde yararlanmayı sağlamak için bir inovasyon sistemi kurduk.

Genelde; anket çalışmaları raporlanarak, sadece veri olarak kullanılıyordu. Model ile birlikte tüm anket çalışmalarının sonuçlarını analiz ederek iyileştirme fırsatlarını belirledik ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağladık.

Toplumun, İGDAŞ ve hizmetleri hakkındaki algısını pek çok açıdan ölçmeyi sağlayacak anket uygulamasını başlattık.

Kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde; eğitim, sağlık, spor, kültürel ve sosyal faaliyetlere ve yardımlaşma aktivi-telerine katılım arttırılarak şirketimizin tanıtımı konusunda pozitif yönde gelişmeler sağladık.

Müşteri memnuniyeti anketlerinin içeriğini, hedef kitlesi-ni ve bölgesel kırılımlarını artırarak daha fazla iyileştirme fırsatının belirlenmesini sağladık. Ayrıca müşteri memnu-niyeti de bu durumdan olumlu yönde etkilendi. 2006 yılın-da yapılan anketlerdeki genel müşteri memnuniyeti anket sonucu %86.8 iken 2010 yılında bu değer %91’e yükseldi.

2007 yılında kurulan çağrı merkezi faaliyetlerimizi, 2008 yılında yaptığımız dış değerlendirme sonrasında yeniden ele alarak düzenledik böylece şikâyetler, model kapsamın-da sınıflandırılmış ve CRM sisteminde köklü değişiklikler yapılmış oldu.

Sonuç olarak; EFQM Mükemmellik modelinin uygulanma-ya başlamasından sonra şirketimizde hedefler bir stratejik amaç doğrultusunda toplanıp, şirketin genel stratejilerine bağlı stratejik faaliyetler vasıtasıyla alt kırılımlı olarak takip edilmeye başlanmıştır. Hedefler belirlenirken geriye dönük minimum 4 yıllık performanslar, müşteri memnuniyeti an-ket sonuçları, çalışan memnuniyeti anket sonuçları, gizli müşteri araştırma sonuçları, kurumsal itibar anket sonuç-ları gibi verilerimiz dikkate alındığı için tüm sonuçlarımızda gözle görülür bir artış söz konusudur.

Ödül sürecini her zaman, başarıyı taçlandıran bir araç ola-rak düşündük. Bu da doğal olarak memnuniyeti ve başarıyı beraberinde getirdi. Çalışanlarımızın yönetime katılması açısından da çok önemli bir araç oldu. Aslında yaptığımız, hatta çok iyi yaptığımız bazı faaliyetlerin bile bizim için ne kadar rutin prosedürler olduğunu görmüş olduk. Bu anlam-da EFQM Mükemmellik Modeline ve KalDer’e teşekkür edi-yoruz.

İGDAŞ’ın önümüzdeki dönem hedef ve göstergeleri nedir?

Şirketimiz artık üst düzey şirketlerin yönetim performan-sına ulaşmış durumdadır. Yönetim mantığımızı daha da üst düzeye çıkararak, strateji ve hedeflerimize Kurumsal Risk Yönetimi sistemini entegre etmeyi hedefliyoruz. Bu sistemler ve düzenlemelerle sektörümüzde öncü olan ku-rumumuzu, Avrupa’da, daha sonra da dünyada tanınan bir şirket haline getirmek istiyoruz. ç

ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ

Page 43: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

Page 44: Kasım-Aralık 2010

44 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

ULUSAL KALİTE HAREKETİ

Kalite yönetim çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

E konomik ve teknolojik alanda hızlı bir değişim ve gelişim sürecinin yaşandığı günümüzde, işletme-ler rekabet gücünü korumak için çeşitli yönetim, yapılanma ve kalite tekniklerini uygulamak zo-

rundadırlar.

Dünyada ve ülkemizde özellikle son yıllarda kalite, kaliteli hizmet, kalite güvencesi, kalite halkası, kalite kontrol çem-beri, kalite yönetimi, yüksek kalite sistemleri gibi. kavram-larla sık sık karşılaşılmaktadır. Bütün bu kavramlar “kalite” üzerinde odaklaşmakta; kalitenin çok önemli bir etken ol-duğunu göstermekte ve çeşitli yönlerini tanımlamaktadır.

Bu düşüncelerden hareket ile Özaltın Otel İşletmeleri A.Ş-Gloria Hotels & Resorts olarak kalite çalışmalarımıza 2004 yılında Toplam Kalite Yönetimi felsefesini benimseyerek başladık.

ISO Standartlarına göre yönetim anlayışımızla birlikte hiz-met verdiğimiz her alanda sürekli iyileştirme mantığıyla, müşteri ve çalışan memnuniyeti odaklı bir yönetim siste-mini benimsedik. Bu anlayış tesislerimizde hızla yayıldı ve

sunduğumuz hizmetlerimizin standartlara uygunluğunu 2005 yılında akredite bir kurum aracılığıyla belgelendi-rerek tescilledik. Tesislerimizin hepsi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001: 2007 ve ISO 22000:2005 en-tegre yönetim sistemi belgelerine sahiptir.

Toplam Kalite Yönetimi felsefesini benimseyen Gloria Ho-tels & Resorts Kalite konusunda önemli aşamalar katetti. Eylül ayında başlayan KalDer üyeliğimiz ile birlikte Toplam Kalite Yönetiminin bir modeli olan EFQM Mükemmellik Modeli doğrultusunda çalışmalarımıza başladık.

Ulusal Kalite Hareketi’ne katılma fikri nasıl doğdu?

Günümüzde gittikçe hız kazanan çağdaş, kaliteli yöne-tim arayışları gerek işletmelerin rekabet gücünün arttırıl-ması gerekse toplam kalitenin artması bakımından genel anlamda fayda sağlamaktadır. Bu bağlamda 2004 yılında başlayan, Toplam Kalite Yönetimi felsefesini benimseyen grubumuzda bir değişim, yenileşim ihtiyacı içine girdik. Bu ihtiyaç değişimi etkin olarak yönetme isteğimizle birleşin-ce bizi Ulusal Kalite hareketine katılıma götürdü. Modelle tanışmamızın başarımızın temelini oluşturacağı bilinciyle

Amacımız; turizm sektöründe öncü olabilmek

Cüneyt ÇakalelÖzaltınOtelİşletmeleriA.Ş.,GloriaVerdeResortGenelMüdürü

Page 45: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 45Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

KalDer’ le 15 Eylül 2010’ da İyi Niyet Bildirgesi’ni imzaladık.

Kalite yolculuğunda geçirdiğiniz evreleri ve kayde-dilen aşamaları anlatır mısınız?

Toplam kalite yönetimi felsefesinin başarılı olabilmesi için öncelikle tüm yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın davranış ve calışma biçimlerini değiştirmeleri, yenileşmeye açık hale gelmeleri en önemli ve zorlu evreydi. Değişim kültürünün kurumumuzda yerleşik hale gelmesi için sabırla ve özenle çalışmaya devam ediyoruz.

Bu aşamadan sonraki amacımız huzurlu çalışma ortamının yaratılmasıydı. Oluşan olumlu atmosfer sonraki evreler olan sürekli iyileştirme ve çalışanların katılımını teşvik etti.

Bulunduğumuz noktada Ulusal Kalite Hareketi’nde çok yeni olmamıza rağmen Toplam Kalite Yönetimi bize ya-bancı bir kavram olmadığı için kısa sürede büyük adımlar atacağımıza inanıyoruz. Tüm yönetim ekibi model eğitimi aldı. Önümüzdeki günlerde yapacağımız özdeğerlendirme ile belirleyeceğimiz iyileştirmeye açık alanlarımızı güçlen-direrek mükemmelllik yolculuğunda hızlı ve emin adımlarla ileryeceğimize inancımız sonsuz. Vizyon sahibi liderlerimiz ve toplam kalite bilincine sahip çalışanlarımızla 2011 yılı sonunda Mükemmelikte Kararlılık basamağını atlayarak

Değişim olgusunun tartışılmaz bir gerçek

olduğu günümüz dünyasında, şirketlerin

etkinliği ve karlılığı insan kaynaklarının

yetkinliği ve etkinliği ile doğru orantı-

lıdır. Teknoloji ve mali güç şirketler için

tartışmasız önemlidir. Ama bu iki gücü

performansa ve etkinliğe dönüştürecek

olan insan kaynaklarıdır.

Mükemmellikte Yetkinlik başvurumuzu yapmayı planlıyo-ruz. Mükemmellik yolculuğunda emin adımlarla ilerleyerek 2013’ de Ulusal Kalite Ödülü’ ne aday olmayı hedefliyoruz.

KalDer’in çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?

KalDer gönüllülük esasını temel alarak kaliteyi bir yaşam biçimi haline dönüştürmeyi hedefleyen, vizyon sahibi, pro-fesyonel, deneyimli ve bilgili, tecrübelerini, bilgilerini pay-

Page 46: Kasım-Aralık 2010

46 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

ULUSAL KALİTE HAREKETİ

laşmaktan asla çekinmeyen, ülkemizde Kamu’dan KOBİle-re, hizmet sektöründen üretime kadar uzanan çok geniş bir platformda hizmet veren bir kurumdur.

Mükemmellik yolculuğumuzda KalDer ile yaptığımız iş bir-liğimizle EFQM Mükemmellik Modeli çalışmalarımızı önce Ulusal Kalite Ödülü, sonrada Avrupa Kalite Ödülü ile taç-landırarak Turizm sektöründe öncü olmak amacındayız. Bu sayede KalDer’ in misyonuna Gloria Hotels & Resorts ola-rak elimizden gelen katkıyı da sağlayacağımızı düşüyoruz.

Ülkemizde kalite anlayışının gelişmesi için verece-ğiniz tavsiyeler var mı?

Değişim olgusunun tartışılmaz bir gerçek olduğu günümüz dünyasında, şirketlerin etkinliği ve karlılığı insan kaynakla-rının yetkinliği ve etkinliği ile doğru orantılıdır. Teknoloji ve mali güç şirketler icin tartışmasız önemlidir. Ama bu iki gücü performansa ve etkinliğe dönüştürcek olan insan kay-naklarıdır.

Bu bağlamda şirketler, daha geniş anlamda ise ülke politi-kalarımız insanımıza çağımızın gerektirdiği eğitimi vermek doğrultusunda olmalıdır. Ülkemizde kalite anlayışının geliş-mesinin yegane yolu budur.

Sektörünüzdeki kalite anlayışının gelişmesi için ne-ler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Tüm Sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de acımasız bir rekabet var. Bunun yanında turizm sektörü imalat sek-törü gibi münferit bir sektör de değildir. Turizm sektörünun herhangi bir işletmesinde yapılacak bir kusur bütün ülkenin imajına gölge düşürebilmektedir. Örneğin ülkemizde tatili-ni geçiren turistlerin karışacağı bir trafik kazası tüm sektörü olumsuz etkilemekte, ülkemizin yurt dısında algısına nega-tif etki yapmaktadır. Bütün yıl boyunca ülkemizde yapacak-ları tatili düşünen bu insanlara, ücretini ödedikleri ve satın aldıkları hizmetleri vermeli, mutlu ve huzurlu bir şekilde ülkelerine geri göndermeliyiz.

Toplam Kalite yönetimi, turizm sektöründe gerçekten ina-nılarak uygulanırsa , değişime açık,eğitimli ve dinamik ekip-lerden oluşan kurumsallaşmış işletmelerde başarılı olur.Geleneksel yönetim biçimini benimseyen işletmelerde bu yönetim biçiminin başarılı olması beklenemez.

Bu yönetim anlayışında temel ilkelerden biri katılımcı yö-netim anlayışının olmasıdır. Misafir odaklı olmak aynı za-mandan çalışan odaklı olmayı gerektirir. Doğal kaynaklar, tarih ve kültürel değerleri zengin olan ülkemizde turizmde başarı imkanları çok geniştir. Bu imkanlara rağmen, rekabet üstünlüğü malesef sadece düşük fiyat politikaları ile elde edilmeye çalışılmaktadır. Rekabet üstünlüğünü hizmet ka-litesi ile elde etmek; verilen hizmetleri çeşitlendirmek ve kaliteyi kurumsallığın ayrılmaz bir parçası haline getirmekle mümkündür.ç

Page 47: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

Page 48: Kasım-Aralık 2010

48 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

KalDer’DEN HABERLER

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (Marka)Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı

K alDer tarafından 1998’de, ulusal “kalite” bilin-cinin yaratılması, geliştirilmesi ve toplam kalite yönetimi ile Mükemmellik Modeli uygulama-larının yaygınlaştırılması amacı ile başlatılan

Ulusal Kalite Hareketi, yeni katılımcılarla birlikte bir çığ gibi büyümeye devam ediyor. Sektör ya da ölçek gözetmeksi-zin, tüm kurum ve kuruluşlara açık bir sivil toplum hareketi olan Ulusal Kalite Hareketi, son olarak DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI’nın da katılımıyla daha da güçlendi.

İyiniyet Bildirgesi İmza Töreni Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erkan Ayan ve KalDer Yönetim Ku-rulu Başkanı A. Hamdi Doğan’ın katılımıyla, Kocaeli Sanayi Odası’nda 24 Kasım 2010 tarihinde gerçekleşti.

Ulusal Kalite Hareketi ile ilgili bilgi veren Doğan; “Ülkenin rekabet gücü, ülkedeki kuruluşların rekabet güçlerine göre belirlenmekte, dolayısıyla küreselleşen dünya ekonomisin-de yaşam kalitemiz, kuruluşlarımızın rekabet güçlerine bağ-lı olmaktadır. Ülkede sağlıklı işleyen pazar ekonomisine ve ülke dahilindeki tüm organizasyonlarda sürekli daha iyiyi hedefleyen yönetim yaklaşımlarına ihtiyaç vardır. Yaşam kalitemizin iyileştirilmesinde, ülke genelinde, holdingler-den kobilere, üretimden hizmete, eğitimden sağlık ve diğer kamu hizmetlerine, yerel yönetimlere, Sivil Toplum Kuru-luşlarına kadar toplumumuzda her alan ve kişinin sorumlu-

luğu vardır. Mükemmellik modelinin tam anlamıyla benim-senmesi ve kurumsal kültürün bir parçası olması, kurumun sürdürülebilir rekabet gücü için gerçek bir güvencedir. Mo-del kullanımı yaygınlaştıkça, daha çok kuruluş sürekli öğre-nen ve gelişen kurumlara dönüşecek ve Türkiye’nin gelece-ği daha sağlam temellere oturacaktır” dedi.

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Genel Sekreteri Er-kan Ayan ise Ulusal Kalite Hareketi’ne katılmalarından duy-duğu mutluluğu dile getirerek konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bugün Mükemmellik yolundaki ilk adımımızı atarak “sür-dürülebilir” bölgesel kalkınma ile “sürdürülebilir kalite”nin bir arada gerçekleştirmemize imkan verecek “Mükem-mellik Yolculuğu’nun ilk adımını atıyoruz. “Ulusal Kali-te Hareketi”ne katılarak Avrupa Kalite Yönetim Vakfı’nın uluslararası kabul görmüş EFQM Mükemmellik Modeli’ni kurumumuza uygulamak için çalışmalara başlamış bulunu-yoruz. Böylece Mükemmelliğin temel kavramlarını benim-seme ve yaşama geçirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ifade etmiş oluyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki kalite olmadan mükemmellik olmaz ve bölge olarak dünyada is-tediğimiz ölçüde rekabet edemeyiz. Bölgemizdeki KOBİ’leri diğer kurum ve kuruluşları da bu hareketin içine çekme gay-retinde olacağız. Küresel rekabette lider ve MARKA bölge olabilmek için kalite kavramını bölgemizin tüm kesimlerine benimsetmeye çalışacağız.

Bu süreçte tüm arkadaşlarımızın etkin bir şekilde görev al-malarını çalışmanın başarısı açısından çok önemli buluyo-ruz. KalDer ile etkin bir işbirliği yapmaktan memnuyetimizi belirterek hayırlı olmasını diliyor hepinizi saygıyla selamlı-yorum.” ç

Türkiye Kalite Derneği KalDer’in öncülüğünde yürü-tülen Ulusal Kalite Hareketi (UKH), Türkiye’nin kendi alanında öncü kuruluşlarının katılımı ile hızla büyü-yor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, düzenlenen tö-renle Ulusal Kalite Hareketi’ne katıldı.

Page 49: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

Page 50: Kasım-Aralık 2010

50 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

KalDer’DEN HABERLER

Yerel Kalkınma ve Mükemmellik Yolculuğu9 Aralık 2010

K alDer, Düzce Üniversitesi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile gerçekleştirilen “Üni-Kalite” Mükemmellik Platformu-Yerel Kalkınma ve Mükemmellik Yolculuğu toplantı dizisinin ilki

Düzce Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi

Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya Düzce Üniversi-tesi Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Büyük, KalDer Yönetim Ku-rulu Başkanı A. Hamdi Doğan, davetliler, öğretim görevli-leri, öğrenciler katıldı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Düzce Üniversitesi hakkında bil-giler verdi.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı A. Hamdi Doğan ise, ge-nel olarak gelişmişlik konusunda Türkiye’nin ve Düzce’nin durumlarını değerlendirerek, “Anadolu’yu gezme ve KOBİ’lerle bir araya gelme kararı aldık. Türkiye’de yaşanan ilerlemeleri de izliyoruz. Türkiye şu anda Dünya’nın 165. en büyük ekonomisine sahip. 2023 yılında ilk 10 büyük eko-nomi içine girmeyi hedefliyor. Fakat Türkiye’nin ekonomisi

bu kadar iyi haldeyken rekabet sıralamasında ise 61. sırada. Bu yüzden daha çok yenileşmeye ihtiyacımız var. Düzce ise URAK rakamlarına göre 63. sırada. Beşeri sermayeye göre 65, markalaşmada 45, ticaret becerisinde 73, erişebilirlikte ise 48. sırada yer alıyor. Yeni projeler üreterek sanayinin gelişimine katkıda bulunarak bu rakamlar arttırılabilir” dedi.

Konuşmaların ardından oturum başkanlığını Düzce TSO Yö-netim Kurulu Başkanı Metin Büyük’ün yaptığı panel başladı. Panelin sonunda Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Me-tin Büyük ve konuşmacılar Borusan Lojistik Genel Müdürü Kaan Gürgenç, Viko Elektrik Teknik Direktörü Orhan Ünal, Anlaş Anadolu Lastik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Eray Sav-cı ve Marka Genel Sekreteri Erkan Ayan’a Düzce Üniversite-si tarafından plaketler verildi. ç

KalDer’in ülke çapında gerçekleştireceği ÜniKalite Mükemmellik Platformu - Yerel Kalkınma ve Mükemmellik Yolculuğu Top-lantı Dizisi’nin ilki Düzce Üniversitesi’nin ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbir-liğiyle Düzce Üniversitesi’nin ev sahipliğin-de gerçekleşti.

Page 51: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 51Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

KalDer’in Kayseri ziyaret programı…

İstikbal, çalışanlarını 5 yıldız anısına ödüllendirdi

KalDer 2-3 Aralıkta Kayseri’de kuruluşlara ziyaretlerde bulundu.KalDer’in stratejik hedefleri doğrultusunda, tüm Türkiye’de yayılımı sağlamak amacıyla kuruluşlarla yakın temasları devam etmektedir. 2-3 Aralık 2010 tarihinde Kayseri’de İstikbal Mobilya, Kayserigaz, Merkez Çelik, Mondi, Hes Kab-lo ve Boyteks kuruluşlarına ziyaretler yapıldı. 2010 Kalite

Kongresi’nde Mükemmellikte Yetkinlik 5* belgesini alma-yı hak etmiş olan İstikbal Mobilya’da yapılması planlanan TPM Projesi Dış Değerlendirme Hizmeti için tüm üretim tesisi incelendi. Kuruluşu başarılarından dolayı kutluyoruz.

Kayseri’de bulunan kuruluşlara KalDer’e göstermiş oldukla-rı yakın ilgiden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. ç

İ stikbal Mobilya 2010 Ekim ayında KalDer Dış Değer-lendirme sonucuna göre EFQM Mükemmellikte Yet-kinlik 5 Yıldız Belgesi almaya hak kazandı. Bu başarı-nın mimarı olarak çalışanlarını gören ve başarıyı hep

birlikte kutlamak isteyen İstikbal Mobilya 5 yıldızın anısına EFQM Madalya Töreni düzenledi. Bu büyük başarıyı temsil etmesi ve hatıra kalması amacıyla her çalışana kendi adını taşıyan EFQM 5 Yıldız Madalyası yaptırıldı. Madalyalar, 1-2 Aralık 2010 tarihlerinde bütün çalışanların katıldığı iki ayrı tören ile Genel Müdür Mesut Yiğit tarafından çalışanlara takdim edildi. Törende başarının ekip çalışmasının sonucu olduğunu vurgulayan Yiğit “Bugün bizim gurur günümüz, Avrupa’da mobilya sektöründe bu belge ile bir ilki başarma-nın gururunu yaşıyoruz. Bu belge ürün kalitemiz ile pazarda lider olmamızın yanı sıra yönetim sistemlerimiz ile de lider olduğumuzun bir ispatıdır. Bugün itibarı ile bölgemizde ve sektörümüzde örnek olma yükümlülüğünü taşımaktayız. Lider ruhlu çalışanlardan oluşan güçlü ekibimiz ile çalışma-larımıza daha da hız vererek bundan sonraki hedefimiz olan Ulusal Kalite Ödülü’ne ulaşacağımıza olan inancım tamdır. Çünkü mükemmellik kültürünü bir yaşam ve çalışma tarzı olarak benimsemiş durumdayız. Bu başarıya ulaşan ekibin bir parçası olarak burada bulunmaktan mutluluk duyuyo-rum. Başarımızın artmasında ve hedeflerimize ulaşmada

bize her zaman destek olan ekip arkadaşlarıma tek tek gö-nülden teşekkür ediyorum” dedi.

Törende KalDer Eğitim Yöneticisi Nezahat Eren, KalDer eğitmen kadrosundan Selami Güven Antal, Mustafa Toka ve Kadriye Hangül Aymelek katılarak İstikbal çalışanla-rına madalyalarını takdim ettiler. Eren ise konuşmasında, İstikbal’in mükemmellik yolculuğunda başarılarının devam edeceğine gönülden inandıklarını ve böyle bir özel günde İstikbal ekibiyle birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.ç

Page 52: Kasım-Aralık 2010

52 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

KalDer’DEN HABERLER

“KalDer & TGSD Kalite ve Verimlilik Çalışma Grubu” oluşturuluyor

1 Aralık 2010 tarihinde KalDer ile TGSD işbirliğine yönelik 2. toplantı KalDer ofiste gerçekleştirdi. Kal-Der ile TGSD arasında planlanan işbirliği ile sektöre yönelik bir çok etkinlik ve verimliliği arttırıcı çalış-

malar yapılacaktır.

Ocak ayı içerisinde TGSD ve KalDer üyelerinin içinde bulu-nacağı “KalDer & TGSD Kalite ve Verimlilik Çalışma Grubu” oluşturulacak. Toplantı sonucunda ortak bir üye ile pilot çalışma yapılması ve uygulama örneği olması planlanmak-tadır. Şubat veya Mart ayında Adıyaman ve K.Maraş’ a Road Show’lar düzenlenecektir. Bu pilot çalışma geliştirilerek KA-LİTE kongresinde sektöre özel bir çalıştay veya özel bir otu-rum organize edilebilecektir.

KalDer aracılığı ile kamu sektöründe bulunan atölyelere destek verilmesi, sektördeki iyi uygulama örneklerinin pay-

laşımını sağlamak adına çeşitli kuruluşlar ziyaret edilerek, konfeksiyon üretim süreçleri konusunda eğitim organi-ze edilebilecektir. ç

KalDer'in sektörlere yönelik yayılımı2011yılındaTürkiyeKaliteDerneğiolaraksektörelaçılımstratejisiçerçevesindesektöranalizleriyapıl-mışolup,önceliklendirilensektörelderneklerilegörüşmeleryapılarak,ihtiyaçvebeklentileriçerçeve-sindesektörelhizmetler,ortakprojeveetkinliklergerçekleştirilmesiamacıileçalışmalarabaşlanmıştır.

Sektörel dernekler ile oluşturulacakolan faaliyetplanı çerçevesindeyıl içi yapılacakolan toplantılar,çalıştaylargibiyapılacakpilotprojelergeliştirilecek,sektörelraporlar,panellerveKaliteKongresi’ndekiortakoturumlarilesektörüyelerininbilgilerinesunulacaktır.

Sektörlere Yönelik Araştırmal Sektörcirolarıvebüyümehızları

l Yıllarbazındadeğişiklikler,sektörlerinyenileri,sektörliderleri

l Sektörünrekabetunsunları

l İllerbazındasektörleregöredağılım

Sektörel Dernekler İle İşbirlikleril Ziyaretler

l SektörelKalDerüyelerininişbirliğivedesteği

l Anket,toplantıgibibilgitoplama,planhazırlanması

l Ortakbirpanel,konferans

l Sektörelyayılım

l Sektördenuzmanlarilesektörelürünlervehizmetlergeliştirme

*Birçok sektör derneği ile buluşmalarımız devam etmektedir.

Page 53: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 53Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

ŞUBELERDEN HABERLER-BURSA

YalınSoftware UKH İyi Niyet Bildirgesini imzaladı

7 Ekim 2010 tarihinde Yalın Software Yönetim Ku-rulu Üyeleri Yağmur Melih Gürtunca, Ertan Yılmaz, Ali Diniz, KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Baş-kanı Emin Direkçi, KalDer Bursa Şubesi Genel Sek-

reteri Aykan Kurkur, KalDer Bursa Şubesi Kalite Ödülü ve Uzmanlık Grupları Sorumlusu Ebru Yalçın ve çalışanlarının katılımı ile Yalın Software Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi” ni imzaladı.

Prestij Yazılım UKH İyi Niyet Bildirgesini imzaladı

5 Kasım 2010 tarihinde Prestij Yazılım Genel Müdürü İb-rahim Uzun, KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi, KalDer Bursa Şubesi Genel Sekreteri Aykan Kurkur, KalDer Bursa Şubesi Kalite Ödülü ve Uzmanlık Grup-

Bursa’dan UKH’ye Yeni Kuruluşlar Katıldı

ları Sorumlusu Ebru Yalçın ve tüm çalışanlarının katılımı ile Prestij Yazılım Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi”ni imzaladı. KalDer Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi; kalitenin yaygınlaştırılması konusunda en önemli araçlarından biri olan Ulusal Kalite Hareketi ile Toplam Ka-lite Yönetimi ve Mükemmellik anlayışının ülkemiz genelin-de bir yaşam biçimi ve yönetim aracı olarak yaygınlaşabil-mesi için çalıştıklarını, başarılı uygulamaların ülke çapında paylaşılabilmesi ve ülkemizin uluslararası alanlarda daha etkin ve saygın konuma gelmesi doğrultusunda çalışmalar yaparak bu kararlılığı gösteren kuruluşlara, Mükemmellik Yolculuğunda, eşlik ettiklerini ve rekabette üstünlük sağ-lamaları için destek olacaklarını belirterek bu kararlarından dolayı katılan kuruluşları kutladı. Yeni katılan kuruluşlarla Bursa’dan Ulusal Kalite Hareketi’ne katılan kuruluş sayısı 77 oldu.ç

4. Dönem UKH Pilot Okullar EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi Bursa’da yapıldı

Pilot Okullar Milli Eğitim Bakanlığı Yılın Kaliteli Okulu Ödülü Başarıları l2006 Türkiye Birinciliği - Bursa Tophane Endüstri Meslek

Lisesil2007 Türkiye Birinciliği - Bursa İnegöl Vehbi Koç İ.Ö.O. l2008 Türkiye Birinciliği - Bursa Anadolu Lisesil2009 Türkiye Birinciliği - Bursa İnegöl Gazipaşa İ.Ö.O. l2010 Türkiye Birinciliği - Bursa Zübeyde Hanım Kız

Meslek Lisesi Pilot Okullar Bursa Kalite Ödülü Başarıları l 2005 Jüri Eğitimde Kalite Teşvik Ödülü - Bursa Tophane

Endüstri Meslek Lisesil2006 Jüri Eğitimde Kalite Teşvik Ödülü - Bursa Anadolu

Lisesil2007 Jüri Eğitimde Kalite Teşvik Ödülü - Bursa

Necatibey Kız Meslek Lisesil2007 Bursa Kalite Büyük Ödülü - Bursa Anadolu Lisesil2008 Bursa Kalite Başarı Ödülü - Bursa Hürriyet

Endüstri Meslek Lisesil2008 Bursa Kalite Başarı Ödülü - Bursa M.Kemal

Coşkunöz Endüstri Meslek Lisesil2009 Jüri Eğitimde Kalite Teşvik Ödülü - Bursa Makbule

Atadan Anaokulul2009 Bursa Kalite Başarı Ödülü - Bursa Zübeyde Hanım

Kız Meslek Lisesi

16-17 ve 23-24 Ekim 2010 tarihlerinde Bursa Cumhuriyet Lisesi Salonu’nda 4. Dönem UKH (Ulusal Kalite Hareketi) Pilot Okullar EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi yapıldı. Tuğrul Çelebi tarafından verilen eğitime Bursa Cumhuriyet Lisesi, Bursa İnegöl 100. Yıl İ.Ö.O., Bursa Nosab İ.Ö.O. tem-silcileri katıldı.

EKG (KalDer Bursa Şubesi Eğitimde Kalite Uzmanlık Grubu) tarafından; UKH’de yer alan, pilot olarak seçilen okulları ödül süreçlerinde örnek olarak çıkabilmek amacı ile kalite alt yapılarını sağlayacak eğitimler ile desteklemek, rehber-lik etmek amacıyla düzenlenen eğitimler önümüzdeki ay-larda da devam edecek. ç

BURSA ŞUBESİ

Page 54: Kasım-Aralık 2010

54 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

ŞUBELERDEN HABERLER-ESKİŞEHİR

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'na UKH tanıtımı

B aşkan Nafi Güral’ın önderliğindeki KUTSO yö-netiminin desteği ve katkıları ile EFQM Mükem-mellik Modeli 2010 tanıtım ve eğitim programı 2 Kasım 2010 tarihinde gerçekleşti.

Açılış konuşmasını KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Enver Özer’in yaptığı program KalDer Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Erdinç’in bu yıl Avrupa Kalite Başarı Ödülü almış Eskişehir Kadın Doğum Hastanesi’nin başhe-kimi olarak ödül sürecini anlattığı sunumu ile devam etti.

Programda, KalDer Ulusal Kalite Ödül Sekreteri Fahri Özok EFQM Mükemmelik Modeli’ni tanıttı ve modelle ilgili genel bilgiler paylaştı.

Programda modeli uygulayan ve aldıkları ödüllerle başarı-larını taçlandırmış olan kurumlarımızdan Kütahya Porselen Genel Müdürü Gültekin Sağlam, Bosch A.Ş. İş Mükemmel-liği Yayılım Uzmanı Haluk Gözüyılmaz ve Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi Müdürü İsmail Eryılmaz modelin kurumlarına kattıkları, modeli kendi kurumların-da uygularken yaşadıkları gelişimler ve ödül süreci ile ilgili

deneyimlerini aktardılar. Tüm sunumların ardından prog-ramda emeği geçen ve katkısı bulunanlara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Burak Erdinç tarafından teşekkür belgeleri taktim edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Burak Erdinç’in katkılarından dola-yı özellikle teşekkür ettiği Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası adına teşekkür belgesini oda Genel Sekreteri Salih Nafi Alıç aldı. ç

ESKİŞEHİR ŞUBESİ

Page 55: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 55Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

ŞUBELERDEN HABERLER-İZMİR

“Ege'nin En İyileri" için KalDer kolları sıvadı

İzmir Güvenli Gıda GünleriKalDer İzmir Şubesi’nin Bornova Belediyesi ile bir-likte düzenlediği Güvenli Gıda Günleri kapsamında “Gıda Güvenliğinde Yeni Yasal Düzenlemeler” sem-pozyumunu 20 Aralık 2010 tarihinde Bornova Bele-diyesi Nikâh Sarayı’nda gerçekleştirdi.

K alDer KalDer İzmir Şubesi Gıda Komitesi’nin düzenlediği sempozyum yeni gıda yasası ko-nusundaki sorulara cevap verdi. Özellikle gıda sektörü çalışanlarının, gıda güvenliği konusunda

yakından takip ettikleri yasal düzenlemeler ve bu düzenle-melerin sektörel olarak değerlendirildiği sempozyuma 350 kişi katıldı.

Yaptığı açılış konuşmasında bu sempozyumların her ay tek-rarlanacağı müjdesini veren KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hocalar, sempozyuma destek veren Bornova Belediyesi, Argefar, Özsüt ve Pınar’a birer fidan he-diye etti.

Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ise

KalDer İzmir Şubesi tarafından 12 yıldır düzenle-nen Yerel Kalite Ödülleri süreci başladı. Kazananlar, 2011 yılı Mayıs ayında düzenlenecek Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nda ilan edilecek.

Ü lkemizde ve Ege Bölgesi’nde kalite bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması, kuruluşların çabalarının özendirilmesi ve ödüllendirilmesi amacıyla 2002 yılından bu yana düzenlenen

“Ege Bölgesi Kalite Ödülü” ile kuruluşların süreçlerinde iyi-leştirmeye açık alan olarak belirledikleri konularda yaptık-ları ekip çalışmalarının değerlendirildiği “Yılın Başarılı Ekibi Ödülü”ne başvuru süresi sona erdi.

Kuruluşlar ve ekipler özel eğitim alacak değerlendiricilerin gönüllü olarak çalışacağı üç buçuk aylık bir süre zarfında değerlendirilecekler. 2011’de on ikincisi düzenlenecek olan Mükemmelliği Arayış Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2011 ta-rihlerinde gerçekleştirilecek. Ege Bölgesi’nde faaliyet gös-teren tüm kurum ve kuruluşların başvurabildiği bu iki ödül, Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nun son günü sahiple-rini bulacak.

Ödüle Başvuran Kuruluşlar

Ege Bölgesi Kalite Ödülü: DB SCHENKER ARKAS

Yılın Başarılı Ekibi Ödülü

Kamu Kategorisi: Denizli Devlet Hastanesi – Umut Işığı ve Oksijen, Denizli Servergazi Devlet Hastane-si - Empati ve Atmosfer, İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu - F1 Ekibi, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi - Kırıl-ma Noktası, Çivril Devlet Hastanesi - El Bebek Gül Bebek, Dr. Abdullah Sayıner Buldan Göğüs Hastalık-ları Hastanesi - Ekip Fıs Fıs.

Özel Sektör: Tat Konserve Sanayi Sek Süt İşletmesi – Grup Önlem ve Grup Fark. ç

yeni yasal düzenlemelerin eksiklikleri üzerinde dururken özellikle Bornova’da düzenlenen sempozyuma gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlk oturumda yer alan Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, Tarım İl Müdürlüğü Gıda Denetçisi Hatice Ulu, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Gıda Birimi Müdürü Yusuf Vangöl Yeni Yasal Düzenlemelerin ne gibi değişiklikler getirdiğini anlatırken, oturum başkanlığını yürüten Tarım İl Müdürlüğü Koruma Kontrol Şube Müdürü Muharrem Özdestan ise ilk ağızdan katılımcıların denetim-lerle ilgili sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Aydın Ural’ın oturum başkanı olduğu 2. Oturum-da ise Gıda Mühendisleri Odası Ege Bölgesi Yönetim Ku-rulu Başkanı Hülya Yılmaz, Pınar Et Toplam Kalite Müdürü Yüksel Soyubelli, Özsüt Teknik Direktörü Adnan Peynirci ise değişikliklerin sektöre etkileri konusundan bahsetti.

Sempozyumda bir sonraki ayın konusunun “Gıdalardaki Görünmeyen Tehlikeler” olduğu ve 20 Ocak 2011 tarihinde yine Bornova Belediyesi Nikâh Sarayı’nda gerçekleştirilece-ği duyuruldu.ç

İZMİR ŞUBESİ

Page 56: Kasım-Aralık 2010

56 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

YAŞAMDA KALİTE

Y aşam kalitesi deyince benim aklıma bir çok şey geliyor, örneğin iyi bir müzik setinde müzik dinle-mek benim için kaliteli yaşam kavramının olmaz-sa olmaz bir şartıdır. Ama I-Phone’dan müzik din-

leyip bundan çok keyif alan ve kendi yaşamında bunu kalite göstergesi olarak gören bir çok insan görüyorum.

Peki hangisi gerçek yaşam kalitesini temsil eder? Neden müzik dinleme aracı iki ayrı insan için iki ayrı kalite farkını temsil ediyor. Acaba kim müzikten daha çok zevk alıyor.

Kalite kavramı eskiden beri kusursuzluğa erişme ve mü-kemmeli yakalama olarak algılanıyor. Ama zaman içerisin-de dünya geliştikçe, teknoloji ilerledikçe, ekonomik büyü-menin artması ile birlikte kavramın kendisinin de geliştiğini görüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada ise ülkelerin geliş-mesi “yaşam kalitesi” ile belirleniyor. Uzmanlar bu kalite kavramını çok boyutlu bir yapı içerisinde somutlaştırmışlar ve bunları da Psikolojik Esenlik, Fiziksel Esenlik, Sosyal ve Bireysel Esenlik olarak belirlemişlerdir. Bu alanlarda değer-lendirmeler yaparak da toplam yaşam kalitesini değerlendi-riyorlar. Bugün benim bildiğim dünyada yaklaşık 200 dev-let var, bazıları çok küçük, bizim Bakırköy ilçesinden ufak, bazıları çok büyük, içlerinde bir çok farklı kültür yaşıyor ve diller konuşuluyor. Dinleri farklı, dünyayı algılama mercek-

leri farklı. Kuveyt’te yaşayan bir kadın ile Güney Afrika’da yaşayan bir kadın aynı mesleği yapıyor olsalar bile değişik esenlik kavramlarını aynı şekilde algılarlar mı?

Peki bütün ülkeler için yaşam kalitesi kavramı aynı olabilir mi? Acaba hangi ülkelerin insanları daha mutlu, istatistik verileri insan ruhunun derinliklerindeki farklılıkları algılaya-bilir mi?

İkinci konumuz ise yaşamımızdaki kişisel hedefler. Her ne kadar kişisel hedefler kavramı tıpkı bir parmak izi gibi kişi-den kişiye değişse de günümüzün egemen kültüründe biz-lere empoze edilen bazı hedefler var. İş hayatında başarılı olmak, para kazanmak, güzel şeyler tüketmek, karşı cinsle iyi bir ilişki veya ilişkiler serisi oluşturmak, güzel çocuklar yetiştirmek, arkamızda dikili bir ağaç bırakmak…

Hep aklıma küçük bir balıkçı köyünde uyuyan balıkçıya işini büyütmesi için akıl veren zengin iş adamı geliyor. Balıkçı adamın işini daha da büyütüp daha çok para kazanmak için yaptığı her önerisini dinledikçe “neden?” diye soruyor, son kısımda zengin adam balıkçıya “zengin olunca da yan ge-lir yatarsın” diyor, balıkçı da “e peki şimdi ne yapıyorum?” diye soruyor. Hikayenin bana göre can alıcı noktası hepimi-zin yeterince uzun gidersek aynı noktaya varacağımız olu-

Kişisel hedefler ve yaşam kalitesi,koçluk perspektifinden bir bakış

Tunçel GÜLSOYCPCC/PCC,Yöneticiveyaşamkoçu

Page 57: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 57Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

yor, hatta bundan daha da ilerisi var, Zincirlikuyu Mezarlı-ğının kapısında son nokta bize hatırlatıyor; Her canlı ölümü tadacaktır.

Kısacası önce yaşamımızda kalite kavramını oluşturan değerler nedir? diye sorgulamalıyız, sonra da o değerleri hatırlayıp veya bulup onlardan hareketle neyin bizim için önemli ve öncelikli olduğunu, yani kişisel hedeflerimizi ortaya koymalıyız. Benim kişisel görüşüm bu süreçten ge-çilmeden özgün kişisel hedefler ve yaşam kalitesinden bah-setmenin mümkün olmayacağıdır.

Peki bu konuda nereden başlayarak yola çıkabiliriz?

KOÇLUK, KALİTE VE HEDEFLER

Bu noktada size koçluk kavramından bahsetmek istiyorum:

Profesyonel koçluk, danışanlarının özel ve mesleki yaşam-larında hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak üzere ta-sarlanmış, sürekli ve yaratıcı bir ortaklıktır.

Koçlar birlikte çalıştıkları kişilere performanslarını ve yaşam kalitelerini arttırmaları için yardımcı olurlar.

Koçluk alan kişiler kişisel meselelerine çözüm ararken yep-yeni perspektifler ve fırsatlar keşfedebilirler. Daha bilinçli ve etkin kararlar alırlar, kişisel iletişim becerileri gelişir, hem kendilerine olan güvenleri artar hem de seçtikleri yaşama daha hızlı ve kolay olarak yönelebilirler.

Koçluk ilişkisinde koç birlikte çalıştığı kişiye kendi kişisel düşüncelerinden ve duygularından arınmış bir görüşle yak-laşarak onun kendisi ile ilgili olan farkındalığını artırır, ona kendisini görebileceği bir ayna sunar. Ona kendisi ile ilgili meseleler hakkında düşünmesinde, çözümler üretmesinde ve o çözümlere ulaşabileceği planları yapmasında destek olur.

Koçluk benzeri olarak algılanan, terapi, mentorluk ve da-nışmanlık gibi kavramlardan farklıdır:

l Koçluk geleceğe yön vermek için yapılan bir çalışmadır.

lTerapi ise geçmiş piskolojik travmaları ve onlardan kay-naklanan acıları, takıntıları tedavi eder.

lDanışmanlar özel uzmanlık bilgileri ile kişilere veya ku-rumlara istedikleri konularda analiz yaparak çözüm öne-rileri sunarlar.

lKoçlar kişilerin kendi problemlerine ait cevapların kendi-lerinde olduğuna inanırlar, onlara çözümler önermezler, kendi çözümlerini üretmelerine destek

lMentorluk bir insanın karşısındaki insanın sorunlarına kendi kişisel deneyimlerinden hareket ederek nasihat vermesidir, çoğu zaman koçluk ile karıştırılabilir.

lKoçluğun temel varsayımı her insanın bir bütün olarak doğru, yaratıcı ve zengin olduğudur.

lKoçluk insana dünyada neler olup bittiğinin geniş halk kitleleri tarafından daha iyi anlaşılmasında aydınlanma ve farkındalık yaratabilirler.

En önemlisi ise koçluk son tahlilde insana kendi öz değer-lerini keşfetmesi, kendisi için neyin daha önemli olduğunu fark etmesi için destek olur, kişiyi kendi öz varlığına daha yakınlaştırır, yaşamındaki farklı seçenekleri görmesine des-tek olur.

ÜSTAT ULAŞ BIÇAKÇI’DAN ÖĞRENDİKLERİM

Çok beğendiğim değerli eğitmen Ulaş Bıçakçının yaşam ka-litesi ile ilgili söylediği sözleri kendisi ile yapılan bir röpor-tajda okudum. Burada söylediği şeyleri özetleyerek sizlerle paylaşmak istiyorum:

Yaşam kalitesinin asıl belirleyicisinin kullandığımız şeylerin daha pahalı olması ya da kültürel farklılıklar olduğunu sa-nanlar bana göre yanılıyorlar.

“Paranın ne önemi var” diyecek kadar da saf değilim şu alemde. Paranın amaç değil araç olması gerektiğini düşü-nüyorum sadece..

Kıpkırmızı gelinciklerle sapsarı papatyaların açtığını daha kaç kez göreceksiniz diye sorasım geliyor içimden.

Yaşam kalitesi diyince aklıma geliveren ilk şeyler, şimdi, artık sadece yol kenarlarında açan kıpkırmızı gelinciklerle sapsarı papatyalar oluyor.

Yaşasak yaşasak kaç yıl yaşarız ki? 50 mi, 60 mı, 80 mi yok-sa 90 mı? İşte o kadar göreceğiz onları. Bir ömür boyu ya 50, ya 80 ya da 90 kere. Hepsi o kadar.

Öğrendim artık. Can Yücel’in deyimi ile “sardunyalar gibi konuşkan” olan kıpkırmızı gelincikler ve sapsarı papatyalar-la sessiz sessiz konuşabiliyorum.

Koçluk çoğu zaman sanıldığının aksine sorunlu kişileri tedavi etmek veya prob-lemlerini çözmek için kullanılan bir kav-ram değildir, koçluk kendi içindeki zen-ginliği keşfederek yaşamınızda bir üst seviyeye çıkmak isteyen insana bu yolcu-luğunda destek olmaktır.

Page 58: Kasım-Aralık 2010

58 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

YAŞAMDA KALİTEYAŞAMDA KALİTE

Bir şeyler var, duyuyor, anlıyor,

Orhan Veli'nin dediği gibi, "anlatamıyorum."

Sadece kısa bir denemedir benimkisi, anlatmayı.

Paradigma ve yaşam kalitesi

Temel düşüncem şu: İnsanın paradigması yaşam kalitesini olumlu ya da olumsuz yönde etkiler.

Paradigma nedir?

Rastladığım genişçe bir tanım şöyle idi: “Paradigma, bireyin iç ve dış dünyasını (kendisini ve etrafını) yorumlama, algılama ve bilme süreçleriyle ilgili tüm etkenlerin yarattığı örgütlü ve di-namik düşünsel sistem, düzenektir.”

Paradigma’ya tam uyan Türkçe bir sözcük henüz oturtulama-dı. Ben, “yaşamı algılama biçimi” şeklinde kullanıyorum.

Ya, yaşam kalitesi nedir?

Açıklamaya çalışmak gerek çünkü zamanımızda çok sıklıkla kullanılmaya başlanan yaşam kalitesi kavramı maalesef, evi-mizin metre karesi, sahip olduğumuz otomobil, TV, telefon, beyaz eşya adedi gibi ölçülerle ilgilenen yaşam standardı kav-ramı ile karıştırılıyor.

Oysa bence, yaşam kalitesi, yaşamı yorumlayış ve algılayışta kendi tarzımızı (paradigmamızı) geliştirmek ve onunla şekil-lendirdiğimiz bir yaşam felsefesi, dünya görüşü, değerler, he-defler, ilkeler, inançlar, tutkular, duygular, yürek ve mantıkla yaşayabilmektir.

Yaşamı, ona baktığımız gözlüklerden içeri aldıklarımızla yo-rumlar ve algılarız. Bence yaşam kalitemiz bu yorum ve algıla-maların ürünüdür. Bu yorum ve algılamalar sonucunda kendi yaşam felsefemizi, dünya görüşümüzü, değerlerimizi, hedef-lerimizi, ilkelerimizi, inançlarımızı, tutkularımızı, duygularımı-zı, yüreğimizi ve mantığımızı şekillendiririz.

Ve onlar da iki şeyi belirlerler; iç huzurumuz ve davranışlarımız. Basit bir terminoloji ile bunlara iç kalite veya içe dönük kalite ve dış kalite veya dışa dönük kalite demek de mümkündür.

Ki, bu ikisinin toplamı yaşam kalitemizi oluşturur.

Paradigmamız ya da yaşamı algılama biçimimiz yaşam ka-litemizi işte böyle etkiler ve onun içindir ki, yaşamsal önemi vardır. Paradigmamızın farkında olsak ve onu yönlendirebilsek yaşamı daha gerçekçi bir şekilde yorumlayabilir, algılayabilir, açıklayabilir, kavrayabilir dolayısı ile yaşam kalitemizi olumlu yönde etkileyebiliriz.

Belki de yaşam kalitesi hayatı anlamlı kılmaktır kendimize.

Ben Ulaş Bıçakçı’yı tanıma ve dinleme, ondan ışık alma mutluluğunu almış bir insanım, bugün de onun düşünceleri ile kendi düşüncelerim arasında ortak bir platform buldum.

Şöyle demiştik: Önce bizim için kalite kavramını oluştu-ran değerleri bulalım, oradan hareketle neyin bizim için önemli ve öncelikli olduğunu, yani kişisel hedeflerimizi ortaya koyalım. Bunun için paradigmamızı nasıl değiştire-ceğiz veya geliştireceğiz. Benim bildiğim ve üstada önere-ceğim bir yol var, dünyada birçok insan onun desteği ile paradigmalarını sorguluyorlar.

Bana göre böyle bir yaklaşımın en etkin aracı koçluk olabilir; Koçluk çoğu zaman sanıldığının aksine sorunlu kişileri tedavi etmek veya problemlerini çözmek için kul-lanılan bir kavram değildir, koçluk kendi içindeki zenginliği keşfederek yaşamınızda sizin için anlamlı bir üst seviyeye çıkmak isteyen insana bu yolculuğunda destek olmaktır.

Eğer dikkatle bakarsanız bunun aynı zamanda bir kalite ge-liştirme ve kişisel hedefleri belirleme ve oraya doğru ilerle-me süreci olduğunu görebilirsiniz.

Bu şekilde belirlenmiş bir yaşam kalitesi anlayışı millet-ler, kültürler ve dinler arasındaki derin farkları azaltarak yavaşça ortak bir insani değerler çerçevesinde toplanma-larını sağlayabilir. Balıkçı yan gelip yatarken zengin adam ona kendi kişisel hedeflerini empoze etmenin anlamsızlığı-nın bilinciyle yaklaşır, ben evde müzik dinlerken i pod dan müzik dinleyen insanın kendimden daha az keyif aldığını düşünmem.

Sonra hep beraber üstat Ulaş Bıçakçı’nın sorusunu birbi-rimize sorarız; Eğer yaşamda görebileceğimiz kıpkırmızı gelinciklerin sayısı sınırlı ise bu dünyada en anlamlı kalite nedir? Böyle bir kalite kavramının bizi gösterdiği kişisel hedefler ne olabilir? Hadi gelin, bugün yaşam kalitesi ve kişisel hedefleriniz meselesine farklı bir gözlükle bakın, ra-kamlardan kopun; gelincikleri hayal etmenize destek olacak bir çok koç olduğunu fark edeceksiniz.ç

Profesyonel Koçluk, danışanların özel ve mesleki yaşamlarında hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış, sürekli ve yaratıcı bir ortaklıktır.

Page 59: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

Page 60: Kasım-Aralık 2010

60 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

Yönetim Odasında SavaşAl Ries ve Laura Ries

Mediacat Yayınları, 2010, 204 Sayfa, ISBN:978-605-5755-45-6

Marka Yaratmanın 22 Kuralı, Markaların Evrimi, Focus, Büyük Markalar Büyük Hatalar gibi Bestseller kitapların yazarı Al Ries ve Laura Ries Yönetim ve Pazarlama arasındaki savaşı çok zengin marka ve şirket örnekleriyle, tüm ayrıntılarıyla anlatıyorlar. Çözümün ne düşündüğümüzle değil, nasıl düşündüğümüzle ilgili olduğunu kanıtlıyorlar.

Sol Beyinli Yöneticiler Sağ Beyinli Pazarlamacılara Karşı

Eğer büyük bir şirketin CEO’suysanız, büyük ihtimalle sol beyninizi kullanıyorsunuz.

Kararlarınızı; gerçeklerle, şekillerle, pazar verileriyle müşteri araştırmalarıyla desteklemek istersiniz. Zaten asıl konunun, kesin ölçümler ve hisseler olduğu bir dünyada başka türlü başarılı olamazsınız.

YÖNETİCİ KİTAPLIĞI

Sosyal Medya PazarlamasıErkan Akar

Efil Yayınevi, 2010, 216 Sayfa, ISBN:6054334193

Patlama yapan sosyal medya ve sosyal ağlar günümüzün en çok dikkat çeken konuların başında gelir. Sosyal medya ve sosyal ağlar ile pazarlama arasındaki bağın kurulması, doğal olarak genç kuşak pazarlama akademisyenleri tarafından gerçekleşebilir.Bu kitap, alanında öncü ilk kitaplardan biri olmasına karşın, konuya teorik açıklamalar ve pratik yaklaşımlarla ve nelerin, nasıl olduklarına ağırlık vermekle özgün bir nitelik kazanmaktadır. Kitabın içerdiği ve dile getirdiği konuların pratik ve yararlı olması, bunun yanında okunması kolay ve okuyucunun ilgisini çekecek bir tarzda olması, her kuruluşun pazarlama çalışmalarında yaşama geçirilebilecek uygulanabilir önerilerle dolu olması, bu kitabın mutlaka okunmasını gerekli kılıyor.

Yeniden DoğuAsya Çağında Küresel Ekonomi

Andre Gunder Frank

İmge Yayınevi, 2009, 440 Sayfa, ISBN:9789755336190

1960’larda geliştirilen ve azgelişmişliğin, gelişmiş kapitalizme doğru giderken uğranılan bir durak değil, kapitalist ülkelerin gelişmişliğinin kaynağı olduğunu savunan Bağımlılık Teorisi’nin kurucusu sayılan Andre Gunder Frank, bütün akademik yaşamı boyunca emeğin, ezilenlerin, zayıfların safında yer aldı. Kitap daha çok Asya’nın doğusunda dolaşsa da, Batılıların hiç göstermediği yüzüyle Osmanlı İmparatorluğu’nu da o zamanki dünya ekonomisinin önemli bir parçası olarak görüyor. Yeniden Doğu, olgu ve verilerin alt alta sıralandığı bir iktisadî tarih değil. “Bütüncü” bakış açısıyla, bütünü kavrayıp parçaları onun yardımıyla anlama çabası içinde, hem bütüne hem parçalara yakından bakarak gerçekleştirilen alternatif bir tarih yazımı önerisi.

Page 61: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 61Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

Toyota Tarzı14 Yönetim İlkesi

Jeffrey K. Liker

Optimist Yayın Dağıtım, 2010, 382 Sayfa, ISBN:6055655471

Toyota, yerkürenin çeşitli yerlerine dağılmış fabrikalarında imalat, ürün geliştirme ve süreç iyileştirme konularında çıtayı sürekli yükseltmesiyle tanınmıştır. Bunun sonucu hayranlık verici bir başarı öyküsüdür: Toyota pazar payını kârlarını sürekli arttırabilmekte ve gerek tüketicilerin gerekse iş dünyasının özgüsünü kazanmaktır. Profesör Jeffrey Liker yaklaşık yirmi yıl boyunca Toyota firmasını incelemiş Japonya'da ve Amerika'daki fabrikaları defalarca ziyaret etmiş, şirket yöneticileri ve çalışanlarıyla ayrıntılı görüşmeler yapmıştır. Sonuçta, ünlü otomobil imalatçısının "yalın üretim" olarak bilinen imalat sisteminin temelinde yatan 14 Yönetim İlkesini bütünsel bir şekilde açığa çıkarmıştır.

Büyük Düşünmenin BüyüsüDr. David J. Schwartz

Sistem Yayıncılık, 2009, 296 Sayfa, 9757397717

Bütün dünyada milyonlarca insan "Büyük Düşünmenin Büyüsü"nü okuyarak yaşamlarını geliştirmişlerdir. Dr. David J. Schwartz, size daha iyi satış yapmak, daha iyi yönetmek, daha çok para kazanmak ve hepsinden önemlisi de daha büyük mutluluk ve zihin dinginliği bulmak konularında yardımcı oluyor.Büyük Düşünmenin Büyüsü size yararlı yöntemler sunuyor. Dr.Schwartz işinizden, evliliğinizden, aile yaşamınızdan ve çevrenizden alabileceğinizin en iyisini almanızda yardımcı olmak üzere dikkatle tasarlanmış bir program sunmaktadır. Büyük başarı ve doyum elde etmek için entelektüel veya üstün zekalı olmanızın gerekmediğini kanıtlar. Ancak sizi hedefe götürecek biçimde düşünme ve davranma alışkanlığına sahip olmanız gerekir.

Yaratıcı Motivasyon Teknikleri Patrick Forsyth

Resital-Kaizen Yayıncılık, 2009, 151 Sayfa, 9944969192

Başarı baskısı altındaki bir yönetici olarak, alabileceğiniz her desteğe gereksinim duyduğunuzu hissedebilirsiniz. Aslında böyle bir destek hemen yanı başınızda; yapmanız gereken tek şey, onun tam potansiyelini ortaya çıkarmak. Nedir bu? Elemanlarınız.Yöneticiler, diğer insanlar aracılığıyla ulaştıkları sonuçlara göre değerlendirilirler. Ekibinizdeki herkes, en yüksek etkinliğe ulaşacak şekilde çalışıyorsa, başarı her zaman sizi bekliyor olacaktır. Ancak elemanlarınız, sadece sizin istediklerinizi yapabiliyor olmamalı, bunları isteyerek yapmalıdır. Bu kitap, performansı maksimize etmek için elemanları motive etmenin temel ilkelerini ele almaktadır. İyi motive edilmiş bir ekibin mükemmel sonuçlara ulaşması; verimliliği, üretkenliği ve kaliteyi artırması tesadüf değildir.

Page 62: Kasım-Aralık 2010

62 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

KÜLTÜR VE SANAT

Kitapta yer alan 40 fotoğraftan oluşan Bu Şehr-i İstanbul sergisi, 8 Aralık’ta Taksim Fotoğrafevi’nde kapısını araladı. Bu Şehr-i İstanbul sergisi, 6 Ocak 2011 tarihine kadar tüm sanatseverleri bekliyor.

Shell & Turcas İcra Kurulu Başkanı George Spanoudis serginin tüm sanatseverlere açık ve ücretsiz olduğunu vurgulayarak, “Shell & Turcas olarak, dünyanın en güzel ve en etkileyici kentlerinden biri olan İstanbul’u betimleyen bu fotoğraf derlemesini sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Şirket kuruluş öykümüzün başladığı İstanbul bizim için özel bir anlam

S hell & Turcas; tarihi, kültürel ve sanatsal projelere verdiği desteğe “Bu Şehr-i

İstanbul” kitabıyla bir yeni eser daha ekledi. Çağlar boyu farklı kültürlere ev sahipliği yapmış olan İstanbul’un, fotoğraf sanatçısı Tahsin Aydoğmuş’un objektifinden 105 adet siyah-beyaz kareyle anlatıldığı ‘Bu Şehr-i İstanbul’ kitabı hem Türkçe hem de “Istanbul: A Timeless Journey” isimli İngilizce bölümleriyle Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da katıldığı bir kokteyl ile sanatseverlerin beğenisine sunulmuştu.

İstanbul’un en güzel fotoğrafları“Bu Şehr-i İstanbul” SergisindeZaman, deniz ve insan üçlemesi şeklinde İstanbul’un en güzel fotoğraflarından oluşan “Bu Şehr-i İstanbul”da yer alan 40 fotoğraf, 8 Aralık 2010 – 6 Ocak 2011 tarihleri arasında Taksim Fotoğrafevi’nde sergilenecek.

Page 63: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 63Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

taşıyor. ‘Bu Şehr-i İstanbul’ kitabıyla İstanbul’a, tarihine ve kültürüne farklı açılardan bakan fotoğrafları daha çok insanla buluşturmak amacıyla düzenlediğimiz sergiyi İstanbul aşıklarının ve tüm sanatseverlerin ziyaret etmesinden mutluluk duyacağız."

“Bu Şehr-i İstanbul” kitabında 105 fotoğraf bulunuyor. Her bölümde yaklaşık 35 fotoğraf yer alıyor. Kitabı oluşturan fotoğrafların tamamı siyah beyaz.

Tahsin Aydoğmuş; objektifini doğrulttuğu tarihi sokak aralarında çektiği fotoğraflarla şehrin gizemini yansıtmayı amaçlıyor. Arşival baskı tekniğiyle basılan fotoğraflardan oluşan ‘Bu Şehr-i İstanbul’ kitabında 3 bölüm bulunuyor.

İlk bölüm ‘Zaman’ adını alıyor. “Zaman” bölümünde, dünyanın farklı bölgelerinden her sene milyonlarca turistin ziyaret ettiği İstanbul’un tarihi sokaklarında bir yolculuğa çıkıyoruz. Anemas Zindanları, Rumeli Hisarı, Kapalıçarşı, Kariye,

surlar, Haydarpaşa, Sultanahmet, Yoros kalesi gibi İstanbul’un tarihine tanıklık etmiş mekanların fotoğrafları bulunuyor.

2. bölümün teması “Deniz”. Deniz bölümünde; İstanbul’a kendine has güzelliğini bahşeden denize ait fotoğraf kareleri yer alıyor. Bu bölümde; vapur, balıkçılar, boğaz, deniz keyfi, deniz kıyısında piknik

yapan insanlar, Haliç, batık tanker fotoğrafları görülüyor.

3. bölüm ise “İnsan” adını alıyor. Bu bölümde yer alan fotoğraflarda ise İstanbul şehrinin eşsizliğini tamamlayan insan manzaraları, anlar, sokak sohbeti yapan insan fotoğrafları yer alıyor.

Kitapta Shell & Turcas İcra Kurulu Başkanı George Spanoudis, Tahsin Aydoğmuş, Burhan Doğançay ve Ara Güler’in ön yazıları da yer alıyor.ç

Page 64: Kasım-Aralık 2010

64 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

EĞİTİMLER

KalDer MERKEZ OCAK 2011 GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİM PROGRAMI

Eğitimler Gün Sayısı OCAK Üyeler İçin Ücret - TL(+ %18 KDV)

Üye Olmayanlar İçin Ücret - TL

(+ %18 KDV)

6SİLEKAYIPGİDERME 1 11 200 250

ISO9001:2008KALİTEYÖNETİMSİSTEMİ 2 11-12 260 320

SÜREÇYÖNETİMİveİYİLEŞTİRİLMESİ 2 13-14 380 480

MAKİGAMİ 1 18 200 250

TOPLAMÜRETKENYÖNETİM 2 19-20 380 480

TOPLAMKALİTEYÖNETİMİ 1 25 150 180

EFQMMÜKEMMELLİKMODELİ:TANITIM 1 26 260 320

360DERECELİDERLİK 2 27-28 540 650

ISO9001:2008KURULUŞİÇİKALİTEDENETÇİSİ  3 27-28-29 490 600

KalDer ANKARA ŞUBESİ OCAK 2011 GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİM PROGRAMI

Eğitimler Gün Sayısı OCAK Üyeler İçin Ücret - TL(+ %18 KDV)

Üye Olmayanlar İçin Ücret - TL

(+ %18 KDV)

ISO9000:2008KALİTEYÖNETİMSİSTEMİ 2 6-7 380 480

DUYGUSALZEKALILİDERLİK 2 6-7 380 480

ISO14001ÇEVREYÖNETİMSİSTEMLERİ 2 13-14 380 480

KALİTEÇEMBERLERİ 2 14-15 380 480

EKONOMİKKRİZORTAMINDAİNSANKAYNAKLARIYÖNETİMİ:ALTERNATİFSTRATEJİ&UYGULAMALARI 2 20-21 380 480

İSTATİSTİKSELPROSESKONTROL 2 21-22 490 600

2010EFQMMÜKEMMELLİKMODELİ:TANITIM 1 21 260 320

OHSAS18001ÇALIŞANSAĞLIĞIveGÜVENLİĞİYÖNETİMSİSTEMİ 2 21-22 380 480

SÜREÇYÖNETİMİveİYİLEŞTİRİLMESİ 2 27-28 380 480

TOPLAMKALİTEYÖNETİMİ 1 29 150 180

KalDer BURSA ŞUBESİ OCAK-HAZİRAN 2011 GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİM PROGRAMI

Eğitimler Gün Sayısı TARİH Üyeler İçin Ücret - TL(+ %18 KDV)

Üye Olmayanlar İçin Ücret - TL

(+ %18 KDV)

ÜretimPlanlamaÇalıştayı 1 22Ocak2011 200 250

YalınÜretimdeHızlıTipDönmeÇalıştayı 1 29Ocak2011 200 250

DepoYönetimiÇalıştayı 1 12Şubat2011 200 250

DeğerAkışıHaritalamavePlanlamaÇalıştayı 1 19Şubat2011 200 250

İşveZamanEtüdüÇalıştayı 1 26Şubat2011 200 250

ÇevreMevzuatındaAtıkYönetimi 1 5Mart2011 200 250

KaizenÇalıştayı 1 12Mart2011 200 250

PokaYoke 1 19Mart2011 200 250

FMEA 1 30Nisan2011 200 250

YalınÜretimSimülasyonu 1 7Mayıs2011 200 250

StokYönetimi 1 14Mayıs2011 200 250

EkipmanYönetimiveBakımSüreçleri 1 28Mayıs2011 200 250

LojistikYönetimi 1 3Haziran2011 200 250

ZorİnsanlarınYönetimiveNegatifDuygularlaBaşetmeÇalıştayı 1 10Haziran2011 200 250

Page 65: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010 65Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

KalDer ESKİŞEHİR ŞUBESİ OCAK 2011 GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİM PROGRAMI

EFQM Mükemmellik Modeli: Tanıtım27 Ocak 2011

EFQM Mükemmellik Modeli yıllar süren deneyimler sonu-cu düzenli olarak güncellenmektedir. Temel Kavramlar, 9 Kriter ve RADAR değerlendirme ve yönetim aracı çerçeve-sinde güncellenen modelin 2010 sürümü ülkemizde 2011 yılı itibariyle Ulusal Kalite Ödülü sürecinde uygulamaya alınacaktır.

Önemli Notlar:l Güncel eğitim programı için lütfen www.kalder.org adresini ziyaret ediniz.lEğitim ücretlerine %18 KDV dahil değildir.lEğitimlerde uygulanan indirim oranları aşağıdaki gibidir. Aynı kurumdan gelen katılımcılara tek indirim uygulanır. nAynı kuruluştan 3 ve 4 kişinin katılımında % 10, 5 kişi ve üstü katılımda % 20 nKamu, Sivil Toplum Kuruluşu çalışanları ve öğrencilere %25

Ulusal Kalite Hareketi’ne (UKH) yönelik temel bilgilerin de paylaşıldığı bu eğitimde özdeğerlendirme çalışmalarını baş-latmayı, Ulusal Kalite Ödülü ve/veya Avrupa Kalite Ödülü süreçlerinde yer almayı planlayan kurum ve kuruluşların yönetici ve çalışanlarına EFQM Mükemmellik Modeli’nin temel kavramları, model kriterleri, RADAR puanlama yön-temi tanıtılacaktır.

KalDer İZMİR ŞUBESİ OCAK 2011 GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİM PROGRAMI

6 – 7 Ocak 2011

ISO27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Katılımcılar, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması ve iyileştirilmesi ile ilgili bilgileri öğrenip uy-gulayabileceklerdir.

6 – 7 Ocak 2011

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

Katılımcılar süreç yönetiminin temel öğeleri olan süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması, süreç hedefleri ile şirket hedef-leri arasında paralellik sağlanması, süreçlerin performansla-rının ölçülmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi konusunda bilgilendirilecektir.

7 Ocak 2011

TOPLAM VERİMLİ BAKIM

Katılımcılara performans arttırma çalışmalarının ölçülebilir sonuçlar getirmesini sağlamak için yapılması gerekenleri ve sistematik yaklaşımı açıklanacak, bu çalışma için yol hari-tasını verilecek, performans arttırma çalışmalarının kurum-sallaştırılması sağlamaya yönelik yöntemleri açıklanacaktır.

11 Ocak 2011

ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ANALİZİ

Hedef, Ölçme yöntemleri konusunda çalışan personele ölçüm sistemleri analizinde kullanılan istatistik teknikleri-ni tanıtmak ve uygulama alanlarını katılımcılara aktarmak, kuruluşlarında uygulamalarını sağlamaktır.

12 Ocak 2011İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLKatılımcılar, İstatistiksel Proses Kontrol hedefleri doğrul-tusunda, kontrol diyagramlarının hazırlanması ve kullanıl-ması, proses yeterlilik analizi konularında bilgi sahibi ola-bilecekler.

17 Ocak 2011KALİTE FONKSİYON YAYILIMIÜrün tasarımının müşteri gereksinimleri ve kuruluşun ye-tenekleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi için gerekli olan çalışmaları tanıtmaktır. Edinilen bilgiler katılımcıların aktif katılımı ile gerçekleştirilecek, grup çalışmalarıyla ve tartışı-lacak uygulama örnekleriyle pekiştirilecektir.

20 – 21 – 22 Ocak 2011AB VE KALKINMA AJANSLARI HİBE PROGRAMLARINA PROJE HAZIRLAMAKatılımcılar, Türkiye’ye sağlanan AB Mali Yardımlarını, Av-rupa Birliği tarafından Türkiye’ye sağlanan mali yardımları, Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan destekleri, AB Mali Yardımları ve Kalkınma Ajansı desteklerinin nasıl takip edi-leceğini, hangi kuruluşların mali yardımlardan faydalana-bileceğini konusunda bilgilendirilecekler ve AB Hibe Prog-ramlarına proje hazırlama adımlarını öğrenecektir.

Page 66: Kasım-Aralık 2010

66 Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

Omsan'ın başarısı

T ürkiye’nin aylık ekonomi dergisi Capital’in “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” araştırması-nın sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre OMSAN, lojistik firmaları arasında en beğenilen

üç firma arasında ikinci oldu.

Capital’in, GFK Türkiye araştırma şirketi ile birlikte gerçek-leştirdiği araştırmasında en beğenilen ilk 20 şirket her sek-törden 1321 yöneticinin oyları ile seçilirken, sektörlerinin en beğenilen şirketleri ise ilgili sektörün profesyonellerinin görüşleri alınarak belirlendi. OMSAN, aynı zamanda araştır-mada tek Türk sermayeli şirket olarak göze çarpıyor.

OMSAN, 2009 yılında da, Capital ve İngiliz araştırma şirketi Brand Finance işbirliği ile gerçekleştirilen “Türkiye’nin En Değerli 100 markası” araştırması sonuçlarına göre 47’inci sırada yer alarak lojistik sektörünün en değerli markası ol-maya hak kazanmıştı.

“Başarılarının, Capital gibi saygın bir ekonomi dergisi tara-fından yapılan araştırma sonuçlarına göre ilan edilmesinin kendilerini gururlandırdığını ifade eden OMSAN Lojistik

Genel Müdürü; Osman Küçükertan, OMSAN’ın, başarısını 32 yılı aşan sektör tecrübesi ile kurumların memnuniyetine odaklı anlayışına, ulusal ve küresel ölçekte tedarik zinciri çözümleri oluşturan ve etkin teknoloji sistemleri kullanarak müşterilerine hizmet sunan bir şirket olmasına bağladığını sözlerine ekledi. ç

OMSAN, ekonomi dergisi Capital tarafından ger-çekleştirilen “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” araştırması sonuçlarına göre lojistik sektörünün en beğenilen firmaları arasında yerini aldı.

9. Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu

T ÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından bu yıl 9’ncusu düzenlenen “Teknoloji Ödülleri” dü-zenlenen ödül töreni ile sahiplerini buldu. Bu yıl 4 farklı firma ölçeği ve 2 farklı kategoride

belirlenen 27 finalist arasında büyük ödüle VSY Varlı-başlar Sağlık Yatırımları layık görüldü. Mikro Ölçekli Ürün Kategorisi’nde Digital Planet-D.T.P. Bilgi İşlem İle-tişim, Küçük Ölçekli Ürün Kategorisi’nde Baykar Maki-ne, Küçük Ölçekli Süreç Kategorisi’nde Sobee Yazılım, Orta Ölçekli Ürün Kategorisi’nde Anadolu Motor, Orta Ölçekli Süreç Kategorisi’nde Teknodrom Robotik ve

TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından ile bu yıl 9’uncusu düzenlenen “Teknoloji Ödülle-ri” 17 Aralık 2010 tarihinde İstanbul’da sa-hiplerini buldu.

Otomasyon, Büyük Ölçekli Ürün Kategorisi’nde Arçelik ve Büyük Ölçekli Süreç Kategorisi’nde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları ödüllendirildi.

9. Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Cebeci ise bu yıl rekor sayıda başvuru yapılan Teknoloji Ödülleri ile ilgili rakamsal değerlendirme-lerde bulundu. İlk 8 Teknoloji Ödülleri’ne toplam 261 başvurunun yapıldığına dikkat çeken Cebeci, bu yıl ise 221 katılımcı olduğunu kaydetti. Eskiden Marmara Bölgesi’nden yoğun başvuru yapıldığına, bu yıl Ankara, İzmir, Manisa, Gaziantep, Malatya gibi şehirlerden de başvuru geldiğine dikkat çeken Cebeci, “Makine sektörü önde idi. Bu sektörümüzü elektrik elektronik, metalurji, tarım, gıda gibi sektörler izledi” dedi. Bu yıl 103 hake-min finalistleri yerinde incelediklerini vurgulayan Cebe-ci, “Buradaki başarı hepimizin” ifadesini kullandı. ç

KURULUŞLARDAN HABERLER

Page 67: Kasım-Aralık 2010

Önce Kalite’148 Kasım-Aralık 2010

Page 68: Kasım-Aralık 2010