kariyer yönetimi araçları olarak mentorluk ve koçluk

Click here to load reader

Post on 14-Feb-2017

228 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TC ANKARA NVERSTES

  SOSYAL BLMLER ENSTTS NSAN KAYNAKLARI YNETM VE KARYER DANIMANLII

  ANABLM DALI TEZSZ YKSEK LSANS PROGRAMI

  KARYER YNETM ARALARI OLARAK MENTORLUK VE KOLUK

  Dnem Projesi

  Nezihe Yaar Palankk

  Proje Danman: Yrd. Do .Dr. Metin Pikin

  Ankara-2004

 • ZET

  Dnem Projesi

  KARYER YNETM ARALARI OLARAK MENTORLUK VE KOLUK

  Nezihe Yaar PALANKK

  Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits

  nsan Kaynaklar Ynetimi ve Kariyer Danmanl Anabilim Dal

  Danman: Yrd. Do. Dr. Metin PKN

  Bu almann amac, kariyer ynetimi aralar olarak koluk ve mentorluu incelemektir. Koluk ve mentorluk kavramlarnn bugnk anlamn kazanana kadarki geliimi ncelikle aratrlmtr. Dolaysyla, koluk ve mentorluk ilkelerinin ynetimin farkl alanlarndaki uygulamalar, bylece elde edilen yararlar ve koluk ve mentorluk srecinde taraflarn rolleri ele alnm ve rneklenmitir.

  st dzey yneticiler ve zellikle insan kaynaklar yneticileri, yalnzca ie alma, eitim, oryantasyon, performans deerlendirme ve sosyal haklara

  eilmekle kalmyor, kariyer geliiminin karmak sorunlarna, i doyumuna ve yetersiz ve dk dzeydeki performansn altnda yatan nedenlere de eiliyor. Bu balamda, koluk yaklamlar genellikle performans sorunlarnn zm ile st dzey yneticilerin kariyer danmanl iin kullanlrken; mentorluk

  yaklamlar ynetici yetitirmek, takm kurmak ve yeni gelenlerin yeteneklerini gelitirmek iin kullanlmaktadr.

  Sonu olarak koluk ve mentorluk, iletmenin amalarn gerekletirmesi ynnde insan kaynaklarn desteklemekte ve bylece

  iletmenin insan kaynaklarnn verimliliini arttrmaktadr. Verimlilikteki art da iletmenin rekabet gcnn artmasna nclk etmektedir.

  2004, 71 sayfa

  Anahtar Kelimeler: Kariyer ynetimi, kariyer ynetimi aralar, koluk, insan

  kaynaklar, mentorluk.

  KARYER YNETM ARALARI OLARAK MENTORLUK VE KOLUK

 • GR .................................................................................................................................................... 4

  I. BLM: KARYER YNETM .................................................................................................. 6

  1.1. KARYER YNETM ARALARI ...................................................................................... 9 1.1.1. Kariyer Haritalar................................................................................................................ 9 1.1.2. Kariyer Rehberlii ............................................................................................................. 10 1.1.3. Kariyer Danmanl ........................................................................................................ 10 1.1.4. Kariyer Geliim Merkezleri ............................................................................................... 11 1.1.5. Kariyer Geliim Programlar ............................................................................................ 12 1.1.6. Yedekleme .......................................................................................................................... 12 1.1.7. Rotasyonu ...................................................................................................................... 12 1.1.8. Zenginletirme ............................................................................................................... 13 1.1.9. Koluk ve Mentorluk ......................................................................................................... 13

  II. BLM: MENTORLUK............................................................................................................. 14

  2.1. MENTORLUK KAVRAMININ GELM......................................................................... 14 2.2. KAVRAMSAL EREVE..................................................................................................... 17 2.3. MENTORLUUN YARARLARI.......................................................................................... 19 2.4. MENTORLUUN ETLER ............................................................................................ 22 2.5. MENTORLUU ETKL BR EKLDE UYGULAYABLMENN LKELER............ 23

  2.5.1 Baarl Bir Mentorluk likisi in Bir Mentorda Bulunmas Gereken zellikler ......... 26 2.5.2. Baarl Bir Mentorluk Uygulamas in nsan Kaynaklar Birimine Den Grevler.. 28

  2.6. KARYER GELM SRECNDE YNETCNN MENTORLUK ROL .................. 29 2.7. KARYERE UYARLI MENTORLUK (CAREER-ORIENTED MENTORING) ............. 31

  III. BLM: KOLUK.................................................................................................................... 36

  3.1. KAVRAMSAL EREVE..................................................................................................... 36 3.2. KOLUUN YARARLARI .................................................................................................. 40 3.3 KOLUUN ETLER ...................................................................................................... 45 3.4. YNETC KOLUU ......................................................................................................... 47 3.5. KOLUU ETKL BR EKLDE UYGULAYABLMENN LKELER .................... 52

  3.5.1 Baarl Bir Koluk likisi in Bir Kota Bulumas Gereken zellikler........................ 55

  IV. BLM: MENTORLUK, KOLUK VE DANIMANLIK KAVRAMLARININ LKLER ....................................................................................................................................... 58

  SONU................................................................................................................................................ 61

  KAYNAKA ...................................................................................................................................... 63

 • KARYER YNETM ARALARI

  OLARAK MENTORLUK VE KOLUK

  GR

  20. Yzylla beraber iletiim ve bilgisayar teknolojilerinin bulumas sonucu

  bilgi ak hz dnyada katlanarak artmtr. Bu da pek ok toplum bilimciye gre,

  uygarln tarm ve ngiliz sanayi devrimlerinden sonra 3. dneme, Enformasyon

  ana giriini simgelemektedir. Toplumun enformasyon ya da bilgi ana ne

  kadar evrildii tartmas bir yana, gelien teknoloji ve iletiim olanaklarnn, artan

  bilgi ve enformasyon paylamnn kresellemeyi hzlandrd bir gerektir. Artan

  kreselleme ve enformasyon ve bilgi paylam, ilerleyen teknoloji ve iletiim

  olanaklar tm dnyay etkiliyor, deitiriyor ve gelitiriyor1. yaamnda ise

  gelien teknoloji, kreselleme ve dnyann herhangi bir yerindeki bir bilgiye her an

  eriebilme olana; salad kolaylklarn yannda belirsizlik, risk ve srekli bir

  rekabet getirmektedir.

  alma yaamnda gittike artan belirsizlik, risk ve rekabet beraberinde moral dkln ve rgtsel balln azalmasn getirmekte, gene artan rekabet cretlerin dmesi ynnde bask yapmakta (Erdl, 2000), ayrca bunlara i yerinde kadn alanlar ve aznlklarn sosyal statsnn deimesi, kariyer planlamasna ve daha yetkin liderlere duyulan gereksinimin artmas (Wild, Shambaugh, Isberg ve Kaul, 1999) da eklenince ynetim biimlerinde, rgtlerin tm dier blmleri gibi insan kaynaklarnda (Erdl, 2000) ve alma yaamnda da kanlmaz olarak, deiimler yaanmaktadr. rgt iindeki rol ve sorumluluklarn paylam deimi (Erdl, 2000); bilgi, beceri ve yetenee dayal birok alanda uzmanlamaya dayal yeni kariyer modelleri (esnek kariyer, snrsz kariyer, a tipi kariyer ve ift basamakl kariyer) ortaya kmtr (Ayta, 2002). Bu deiimler, rgtlerde kariyer ynetiminin, kariyer ynetimi aralarnn ve tabii bu aralardan formel mentorluk ve koluk ilikilerinin geliimini etkileyen en nemli faktrler arasnda deerlendirilmektedir. Gnmzde birok rgt, entelektel sermayenin paylamn salayarak birey ve rgt zerinde derin etkiler yaratan mentorluk ve koluk ilikilerini kefetmitir. Sonu olarak, rgtlerde geleneksel mentorluk ilikileri deiime urayarak, ok ynl kariyer geliimini ve psikolojik geliimi arttrma potansiyeline sahip olan, srece dayal fonksiyonlara gre zelletirilmi olarak bireye sunulan ve her iki tarafn da geliimine katkda bulunan kariyere uyarl mentorluk ve koluk ilikileri gelitirilmitir.

  1 Nezihe Yaar Palankk, Enformasyon, Enformasyon Toplumu, Enformasyon Ak ve Enformasyonun nemi adl almas, Ankara niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits, rgtsel letiim Dersi, 2003-2004 Gz Dnemi.

 • Bu almann amac rgtlerde nemi gittike artan mentorluk ve koluk uygulamalarn incelemektir ve alma 4 blmden olumaktadr. Bu balamda, 1. blmde mentorluk ve koluu da kapsamna alan kariyer ynetiminin ne olduu, nemi ve hangi noktalar gznnde bulundurularak gerekletirilebilecei ve gelitirilebilecei genel bir erevede anlatlmtr. Kariyer ynetimini gerekletirirken kullanlan kariyer ynetimi aralar da genel hatlaryla 1. blm iinde ele alnmtr.

  2. blmde ise kariyer ynetimi aralarndan mentorluk ayrntl olarak incelenmitir. Mentorluk kavramnn daha iyi irdelenmesi amacyla ncelikle, mentorluun tarihesine deinilmi, sonra mentorluk kavramnn anlam zerinde durulmutur. 2. blm kapsamnda; mentorluk uygulamalarnn rgte, bireye ve mentora kazandrdklar, mentorluun eitleri ele alnmtr. Ayrca, mentorluu etkili bir ekilde uygulayabilmenin ilkeleri ve baarl bir mentorluk ilikisinin nasl kurulaca da bu blmn kapsam altndadr. 2. blmde son olarak, bireyin deiik kariyer aamalarnda yneticilerin bir mentor olarak danmanlk rol ve ksa vadeli, srece dayal fonksiyonlara gre zelletirilmi, ok ynl geliimsel bir iliki olan kariyere uyarl mentorluk anlatlmtr.

  3. blmde ise koluk kavram incelenmitir. Bu balamda mentorluun bir paras olan koluun anlam, iyi bir kota bulunmas gereken yetkinlikler ve koluk srecinin ileyii anlatlmtr. Bu blmde son olarak koluun eitleri ve etkili ve baarl bir koluk ynetimi iin neler yaplmas, hangi ilkelere uyulmas gerektiine deinilmitir.

  4. ve son blmde ise ince bir izgiyle birbirlerinden ayrlan mentorluk, koluk, danmanlk kavramlarnn ilikileri ve farkllklar incelenmitir.

 • I. BLM

  KARYER YNETM

  Gnmzn insan kaynaklar ynetiminde kariyer kavram giderek

  nemini arttrmaktadr. rgte balln azald yeni alma biimi ve endstri

  ilikilerinde zellikle nitelikli igrenleri elde tutmann en etkili yolu kariyer

  ynetimi olmaktadr. nk, pek ok alan iin kariyerinde ilerleyebilme yoludaki

  beklentiler karsnda cret greli olarak nemini yitirmektedir (Erdl, 2000).

  letmeler rekabet glerini arttran en nemli kaynaklarndan nitelikli insan gcn

  elde tutmak iin kariyer ynetimine younlamlardr. Ayrca bireylerin ilgi, istek

  yetenek ve deerleri gznnde bulundurularak gerekletirilen kariyer ynetimi

  motivasyonu arttracandan iletmelerin ynetim ilevi kolaylar (Erdl, 2000).

  Bireylerin kariyer planlarn altklar rgtlerin kariyer gelitirme

  programlaryla kesitirmesine, rgtlerin de bireylerin kariyer planlarn

  desteklemesine kariyer ynetimi denir. Yani, kariyer ynetimi birey ve rgtn

  amalarn ortak kazanlar dahilinde birbirlerine uygunlatrmas srecidir (Ayta,

  1997; DeCenzo ve Robbins, 1999; www.insankaynaklari.com, 2001). Bir dier

  tanmla kariyer ynetimi, bir alann bulunduu konumun farknda olmas, kendisi

  iin bir sonraki admda neyin olduunu bilmesi, i geleceini ngrmesi, gelime

  seyrine uygun hazrlklar yapabilmesi ksacas kendisini gelecee hazrlamasdr

  (Davidson, 1989; www.insankaynaklari.com, 2002; Fndk, 2003).

  Barutugil (2004) kariyer ynetiminin; insan kaynaklar planlar ile sistemin

  btnletirilmesi, kariyer yollarnn belirlenmesi ve kariyer bilgisinin arttrlmas iin

  ak ilerin duyurulmasn, alanlarn performanslarnn deerlendirilmesini, astlara

  http://www.insankaynaklari.com/http://www.insankaynaklari.com/

 • kariyer danmanl yaplmasn, i deneyimlerinin arttrlmasn ve eitim

  programlarnn dzenlenmesini kapsadn belirtmektedir.

  Kariyer ynetimi, bir rgtte insan kaynann gelitirilmesini ieren belirli sre ve almalardan

  oluur (DeCenzo ve Robbins, 1999). Kariyer ynetiminin bir sre olduundan yola klarak

  kariyer ynetimi ile ilgili u tanm da yaplabilir: Kariyer ynetimi alann, kariyerini hem

  rgtn gereksinimlerine hem de kendisinin tercihlerine ve yeteneklerine uygun olarak

  planlamasna ve ynetmesine olanaklar salayan rgtsel bir srecin tasarlanmas,

  yaplandrlmas ve uygulanmasdr (zden, 2001; www.mcozden.com). Kariyer ynetimi birey ve

  rgtn gereksinimlerinin ve amalarnn kesitii yerde balar. rgt, alann kendisini

  gelitirmesine uygun bir ortam yaratarak kariyer ynetimi srecinin bir tarafnda yer alr. rgt

  bireye i ve kariyer geliimi frsatlar hakknda bilgi salar ve uygun kaynaklar sunar. Kariyer

  ynetimi srecinin bir paras olan rgt iin en kritik nokta alanlarna kariyer geliim ve i

  olanaklar sunarken eit, tarafsz ve adil uygulamalar yapmasdr (www.insankaynaklari.com,

  2001).

  Bireyin kariyer ynetiminde ataca ilk adm kendisini tanmas, yeteneklerini, ilgi ve isteklerini,

  ile ilgili gereksinimlerini, deerlerini belirlemesidir. Bu bilgiler nda kariyer yapmak istedii

  alanlar, nasl bir ite almak istediini belirler; yani, esnek, gelecee dnk bir kariyer

  planlamas yapar. Yaplan kariyer plan mutlaka; allyorsa rgtn, i aranyorsa i piyasasnn

  gereklerine uygun olmaldr (DeCenzo ve Robbins, 1999; Wallis, 2001; Pikin, 2003; Barutugil,

  2004).

  Yunan dnr Aristotales'in mesleiniz yetenekleriniz ile evrenin ihtiyalarnn kesitii

  yerdedir sz kariyer ynetiminin temelini ifade etmektedir (Wallis, 2001). Kariyer ynetimi

  gnmzn iletmeleri tarafndan, sadece insan kaynaklarnn temel grevlerinden biri olarak

  grlmemekte, stratejik ynetim erevesinde ele alnmaktadr (Walker, 1980; Barutugil, 2004).

  letmeler alanlarn rettii deerleri iletme iin verimli bir ekilde kullanmay istemektedirler.

  Kariyer ynetimi ile rgtler bireysel farkllklardan yararlanarak yksek performans ve rekabet

  http://www.insankaynaklari.com/

 • stnl elde etmeyi amalarlar. nsan kaynaklarnn iletme ynetiminde daha etkin bir stat

  kazanmasyla birlikte insan kaynaklar da stratejik bir yaplanmaya gitmitir (Barutugil, 2004).

  nsan kaynaklarnn rgt iinde nem kazanmasyla, stratejik bir karar mekanizmas haline

  gelmesiyle beraber insan kaynaklarnn operasyonel ilerinde d kaynak kullanmna (outsource)

  gidilmeye balanm ve kariyer ynetimi gibi iletmeler iin stratejik nemi olan almalar

  zerinde younlalmtr.

  Yzylmzda yzlerce i kolu ve binlerce meslek olduu iin bireyin kariyer ynetimi srecinde

  kullanaca aralar belirlemeden nce kendisi ile ilgili birtakm almalar yapmas gerekir.

  Gelimi ve karmak i dnyasnda yalnzca i yeteneklerini, becerilerini dikkate alarak bir

  kariyer plan oluturmak bireyleri baarl ve mutlu bir i yaamna gtrmemektedir. Bunun

  yerine kariyer ynetiminin balarken noktaya dayal bir kendini tanma sorgusu

  gerekletirilebilir (Burack ve Mathys, 1988; DeCenzo ve Robbins, 1999; Wallis, 2001; Pikin,

  2003):

  Yetenekler ve Beceriler: Birey hangi ilerde iyi olduunu, hangi ilerde kt

  olduunu bilmelidir.

  lgiler ve gereksinimler: Birey iin nemli olan ne? Bireyin istedikleri nedir?

  Bireyin ncelikleri neler? (para, stat, rekabet, elence, yaratclk, bamsz

  alma vs.) Hangi i ve meslekler bireyin nceliklerini karlayabilir?

  Deerler: Ne tr bir rgtte almak onu mutlu eder? Kendi hedef ve

  amalarna, yaam biimine hangi i, meslek ve rgtler uygundur?

  Kendini, potansiyelini ve beklentilerini tanyan, nasl bir ite almak istediine

  karar veren birey, piyasa gereklerini, eilimlerini de gznnde tutarak bir kariyer

  plan yapar. Kariyer plann etkin bir ekilde iinse birey kariyer ynetimi aralarna

  gereksinim duyar. Bu aralarn bir ksm irket tarafndan saland gibi, alan

  kendi olanaklar ile de kariyer ynetimi aralarndan yararlanabilir.

 • Kariyer ynetimi, bireylerin mesleklerinde ilerleyebilmeleri, kendilerini

  gelitirebilmeleri amacyla rgtlerin belirli yntemleri kullanmasdr. Zaten kariyer

  ynetiminin baarl olmas iin kesinlikle rgt tarafndan desteklenmesi

  gerekmektedir. Bu aamada rgtler alanlarn ykselme olanaklarn ve kariyer

  yollarn belirlemeli, alanlarna kariyer danmanl yapmal, eitim programlar

  ile alanlarn desteklemeli, alanlarnn i deneyimlerini ve kariyer bilgilerini

  arttrmal, performans deerlendirmeleri yapmal ve rgtte motivasyonu

  arttrmaldr. Bu amalarla kullanlan kariyer ynetimi aralarnn amac, alanlarda

  bulunan potansiyeli en st seviyeye getirip hem kariyer srelerinde onlara yardmc

  olmak hem de ayn zamanda rgtsel amalara ulamaktr (Ayta, 1997; Wallis,

  2001; www.insankaynaklari.com, 2001; www.insankaynaklari.com, 2002).

  1.1. KARYER YNETM ARALARI

  1.1.1. Kariyer Haritalar

  Kariyer haritalar alanlarn rgt iinde bir iten dierine ilerleyebilecei

  kariyer yollarn belirlemek zere kullanlan bir tekniktir (Acar, 2000; zden, 2001;

  www.mcozden.com). Bir anlamda rgt iindeki tm pozisyonlar ieren,

  pozisyonlar arasnda gei yollarnn net olarak belirtildii bir rgt emasdr. Bu

  emada hangi pozisyondan sonra hangi pozisyonlara geilebilecei ve bunun iin

  gerekli deneyim ve yetkinlikler aka belirlidir. Bir alann ne kadar sre iinde

  bir st dzeye ya da greve gelebilecei, dikey ve yatay kariyer yollar kariyer

  haritalar aracl ile alanlara iletilir. Dikey hareket, alann ynetim

  kademelerinde ileri doru hareketini, ykselmesini belirtir. Yatay hareket ise

  alann rgtte ayn seviyede farkl i ve birimlere doru geiini belirtir (zden,

  2001).

  Kariyer haritalar hazrlanmas ve uygulanmas, rgt gereksinimlerinin hzla

  deimesi yznden, pek kolay olmayan bir almadr. zellikle de birbirinden

  farkl sektrlerde faaliyet gsteren ayn gruba bal irketler arasndaki dikey ve

  http://www.insankaynaklari.com/http://www.insankaynaklari.com/

 • yatay geilere olanak salayacak kariyer haritas oluturmak zordur. Byle

  durumlarda kariyer yollarn kullanmak daha verimli olabilir. Kariyer yollar,

  alanlarn yaptklar ilerin aklamas yaplarak ve alanlarn ileride yer

  alabilecekleri i ve pozisyonlar gereki bir ekilde sralanarak belirlenir. Hem

  kariyer haritalarnda hem de kariyer yollarnda i ve pozisyonlarn gereklilikleri daha

  nceden belirlenmitir. Pozisyon iin gereken yetkinlikler, deneyim ve dier

  zorunluluklar gsterilmitir. Kariyer haritalar ve kariyer yollarn oluturmann ana

  amac bireye rgtte ykselebilecei pozisyonlar aklamaktr. Bu, alan bireye

  sz konusu bilgileri kullanarak bireyin kariyerini ynetme yolunda salkl admlar

  atmasn salar (zden, 2001; www.mcozden.com). Ayrca, kariyer haritalar ve

  kariyer yollar i ve pozisyon geilerini nesnel gerekliliklere baladklar iin rgt

  ii huzursuzluklar azaltr ve motivasyonu arttrr.

  1.1.2. Kariyer Rehberlii

  Kariyer rehberlii rgtlerin genellikle, insan kaynaklar blmleri tarafndan

  alanlarn kariyer geliimine katkda bulunmak iin alanlara salanr. Kariyer

  rehberlii bir anlamda, bireysel kariyer ynetimi desteinin rgt dndan alnmas

  yerine rgt iinden alnmasdr. alanlarn kariyer hedeflerine ulamalar iin

  gerekli yeteneklerin oluturulmasnda seenekler sunan, profesyonel yetkinliklerin

  kazanlmasn hedef alan bir almadr. Kariyer rehberlii alann beklentileri ve

  rgt gereksinimlerini kesitirerek alan iin gereki hedefler ortaya koyar.

  alann bu hedeflere ulamak iin nasl bir yol izlemesi gerektii konusunda ona

  yardmc olur. Bu adan mentorlar da rencilerine kariyer rehberlii yapmaktadr

  (zden, 2001; www.mcozden.com).

  1.1.3. Kariyer Danmanl

  Byk rgtlerde, iletmelerde i aileleri ve bunlara bal pozisyonlarn

  says artmakta; bundan dolay, kariyer yollar ve kariyer haritalar

  karmaklamakta, kariyer rehberlii yetersiz kalmaktadr. Kariyer rehberliinin

  yetersiz kald durumlarda kariyer danmanlna bavurulur. alanlar kariyerleri

  ile ilgili olarak sistemli admlar atmak, ilerleyebilme frsatlarn deerlendirmek ve

 • geliim ve renim olanaklarn bilebilmek iin kariyer danmanlna gereksinim

  duyarlar (Palmer, 1993; zden, 2001).

  Kariyer danmanl rgt iinden salanabilecei gibi bu konuda hizmet

  veren profesyonel kariyer danmanl firmalarndan da salanabilir. Mentorlar da

  rencilerinin kariyer danmandrlar.

  1.1.4. Kariyer Geliim Merkezleri

  Kariyer geliim merkezleri rgt iinde alann yetkinliklerini gelitirmesi

  iin kurulan eitim ve alma merkezleridir. alanlara bu merkezlerde birey veya

  takm halinde, yetenek ve i gelitirici birtakm eitim ve gelitirme programlar

  uygulanr. alanlarn kariyer ynetimi ile ilgili kaynaklara ulamas salanr.

  alanlara beceri ve yetenek testleri uygulanr. Bu merkezler kariyer danmanl

  ve kariyer rehberliinin; gelimi, ilevsel hizmetler stlenmi ve kurumsallam

  eklidir. Bu yzden de ancak ok byk rgtlerde bu merkezlere rastlanr (zden,

  2001; www.mcozden.com).

  Kariyer merkezleri ayn zamanda kariyer bilgi sistemleridir. rgtte bir i

  a meydana geldiinde bu, ilk olarak rgte kariyer merkezleri araclyla

  duyurulur. Kariyer merkezinde bulunan igrenler hakknda bilgiler, ak ilerin

  zellikleri ile karlatrlr (zden, 2001; www.mcozden.com).

  Deerlendirme merkezleri ise bireyin performans ve i yap ekli ile ilgili

  olarak bireye ve iletme ynetimine geribildirim salar. alanlarn performanlar

  karlatrlr ve kariyer geliimi iin uygun eitimler belirlenir. Kariyer geliim

  merkezleri ve deerlendirme merkezleri bir bakma kariyer uygulamalarnn

  gerekletirildii, danmanlk atlyeleridir (zden, 2001; www.mcozden.com).

 • 1.1.5. Kariyer Geliim Programlar

  Kariyer geliim programlar ile rgtsel, bireysel ve takmsal renme

  salanr; bu yzden, kariyer geliim programlar kariyer ynetiminde bireyin

  gereksinim duyaca en nemli aralardan biridir.

  alanlar, kariyer geliim programlar sayesinde hem rgt iinde hem de

  dnda kariyerleriyle ilgili karar verme becerilerini, bilgi, beceri ve yetkinliklerini

  gelitirebilirler. Bireysel geliim gibi bireysel programlarn yannda, ynetici

  gelitirme programlar ad altnda daha kapsaml, spesifik eitim programlar da

  uygulanabilir (www.mcozden.com).

  1.1.6. Yedekleme

  Gnmzn rekabet koullarnda iletmeler st ynetim ve kritik pozisyonlar iin doru adaylar

  bulmakta zorlanmaktadrlar. letmeler bu zorluun stesinden gelmek iin yedekleme sisteminden

  faydalanrlar. Yedekleme belirli kritik pozisyonlar ya da st ynetim pozisyonlar iin en uygun

  adaylarn nceden belirlenmesi ve yeni pozisyonlarna hazrlanmas srecidir. Yedekleme

  ynteminde i analizleriyle, pozisyonun yetkinlikleri belirlenir ve bu yetkinliklere sahip,

  performanslar yksek adaylar seilerek ileriki dnemler iin bir aday havuzu hazrlanr. Daha

  sonra bu adaylarn yneticilik iin gerekli olan iletiim, liderlik becerileri eitimler, koluk ve

  mentorluk uygulamalar ile gelitirilir; rgt kltr bu adaylara benimsetilir (Barutugil, 2004;

  www.mcozden.com).

  1.1.7. Rotasyonu

  rotasyonu bulunduu pozisyondan memnun olmayan veya yeterli

  performans gsteremeyen, yapt iten tatmin olmayan, monoton bir ii olan

  alann belirli bir plan dahilinde, dier grevlere geiinin salanmasdr. Bylece

  alan farkl bir grevde baarl olabilir; kendini gelitirebilir; alann

  motivasyonu arttrlabilir (zden, 2001; www.mcozden.com; Barutugil, 2004).

  zellikle yetenekleri st ynetim tarafndan fark edilen, kaybedilmesi istenmeyen

  http://www.mcozden.com;/

 • alanlar iletmede tutmada i rotasyonu etkili bir insan kaynaklar almasdr.

  Ayrca, i rotasyonuyla alan deiik yetenek ve beceriler gerektiren ilere,

  pozisyonlara hazrlanr (zden, 2001; www.mcozden.com; Werther ve Emeritus,

  1993).

  rotasyonu iletmenin ve alann gereksinimlerine gre birka haftadan

  birka yla kadar srebilmektedir.

  rotasyonun modern uyarlamalar proje takmlarnda grlebilir. Belirli bir

  sre ve ama iin iletmenin farkl birimlerinden gelen, farkl yetenek ve

  yetkinliklere sahip alanlar bir araya gelere i rotasyonu rnei olutururlar

  (DeCenzo ve Robbins, 1999).

  1.1.8. Zenginletirme

  zenginletirme, iin ieriinin alanlara; baar, kiisel geliim ve

  tannma olana salayacak ve onlara daha ok sorumluluk ykleyecek, ilerin daha

  anlaml ve ekici hale getirecek biimde deitirilmesidir Baz alanlar kendilerine

  verilen ileri yeterli grmezler ve st ynetimden ilerini zenginletirmelerini

  isterler. Ynetim alana daha fazla grev ykleyerek iini zenginletirir.

  zenginletirmenin baarya ulaabilmesi iin alana daha fazla sorumluluk ve

  zgrlk ve ii zerinde denetim hakk verilmesi gerekir. Aksi halde, i doyumuna

  ulaamayan alann zamanla yetenekleri krelebilir ve performans debilir.

  Sorumluluu baaryla yerine getirme alana baar duygusunu verir. Rutin i ak

  dnda alana verilecek bir proje alann iine ve iletmeye olan balln ve

  katksn arttrr (Walker, 1980; DeCenzo ve Robbins, 1999; zden, 2001;

  www.mcozden.com;).

  1.1.9. Koluk ve Mentorluk

  Kariyer rehberlii ve danmanl ile yetinmek istemeyen alanlar daha

  kapsaml ve genelde, rgt d kariyer hizmetlerine ynelirler. Kariyer ynetim

  tekniklerinin en ok ilgi grenleri ve en nemlileri olduklar iin koluk ve

  mentorluk bu almann ana konusunu oluturmaktadr.

  http://www.mcozden.com;/http://www.mcozden.com;/

 • II. BLM

  MENTORLUK

  2.1. MENTORLUK KAVRAMININ GELM

  Mentorluk neredeyse 3500 yllk bir kavramdr ve mentorluun kkeni

  Yunan mitolojisine dayanr. Yunanl kr ozan Homerosun anlatt Odyssey

  Destanna gre Mentor; Ithaca Kral Odysseusun Truva savalarna giderken, evini

  ve varisi Telemachusu emanet ettii sadk ve gvenilir bir aile dostudur. Ithaca

  Kral Odysseus, Truva savanda iken olunun eitimi ile Mentor ilgilenecektir.

  Mentora verilen grev Telemachusu eitip bilgilendirmek ve Ithaca Kral olarak

  yetitirmektir. Yllar sonra mentor, koruyuculuk grevinin tesine geerek,

  Telemachusun zel retmeni ve gvenilir bir akl hocas konumuna gelmitir

  (Starcevich, 1997). Ve Mentor zamanla adn rgte destekleyici, retici ve

  dinleyen olarak bireyin rgte kazandrlmas ve kariyer geliimine yardmc

  olunmas konusunda danmanlk yapan, ona rehber olan kiiye vermitir. Mentor

  terimi; deneyimini, uzmanln ve bilgisini paylaan insan tanmlamak iin

  kullanlmtr. Ortaada mentorluk, retmen-renci ilikisine benzer ekilde

  yorumlanmtr. renci, mentorun deneyimlerinden yararlanmakta; mentor ise,

  onun geliimini salamakta ve onu cesaretlendirmektedir (Thomson, 1993).

  Mentor kavramnn tarihesine, mentorluun ne ifade ettii konusunda yol

  gsterici olduu iin deinilmitir. Mentorluk ncelikle, yetitiriciliin, bilgi ve

  deneyimleri gen nesile aktarmann miras zelliinin altn izmektedir. Odysseus

  gibi liderler, kendinden sonra bir deer brakmak gerektiini bilir. Mentorluk

  deneyimle bilgelii birletirmektedir. Mentor, gen Telemachusa krallk becerilerini

 • kazandrma abalarnda bilgeliini ve deneyimlerini ortaya koymutur (Bell, 1998;

  Ceylan, ).

  Uygulamalar ok eski tarihlere kadar uzanan mentorluk zamanla deimi, yeni ehreler kazanm

  ve uygulayclarna yepyeni bak alar kazandrmtr. 1970lerin banda dnyada yaanan

  ekonomik kriz irketleri, ayakta durmak ve rekabet gcn korumak iin yeni ynetim stratejileri

  retmeye zorlamtr. Bir kariyer ynetimi yaklam olarak mentorluk daha fazla uygulama alan

  bulmu, zellikle verimlilii arttrmaya dnk olarak da performans sorunlarna bir zm olarak

  sunulmutur. 2000lerin mentorluk yaklam ise 1970ler ve 1980lerden farkldr. 2000li yllarda

  mentorluk, performans ilgili sorunlarn zmlenmesinden ve iyiletirilmesinden ok; takm

  kurma, lider gelitirme ve kariyer ynetimi gibi konulara odaklanmaktadr (Ceylan, 2004). nk,

  performansla ilgili sorunlarn koluk yaklamyla daha etkili bir ekilde zld ve ynetildii

  ortaya kmtr (Ceylan, 2004; Barutugil, 2004).

  Bir eit sk bir usta rak ilikisi olan mentorluk, hem yeni balayan

  alanlarn rgte kazandrlmalar, rgt tanyp bilgi edinmeleri, rgt kltrn

  benimsemeleri amacyla kullanlmaktadr hem de gelecek vaat eden, ynetici olma

  potansiyeline sahip alanlarn rgt bnyesindeki deneyimli yneticilerin yol

  gstermesi ile sahip olduklar bilgi, beceri ve yetenei deneyimin olgunluuyla

  birletirmelerinde de rol oynamaktadr (Dnya Gazetesi, 2003). Aslnda, bir rgtte

  mentorluk uygulamalarnn olmas rgtn alanlarna verdii deeri

  gstermektedir.

  Gnmzn rgtlerinde rgt apnda yaplandrlm formel koluk ve

  mentorluk sistemlerinin katks olmadan, alanlarn yetenek ve potansiyelinden

  yeterince yararlanlamayaca anlalmtr. Son yllarda Amerikada her sektrden

  rgtn mentorluk sistemi kurma abalarnda olaanst bir art yaanmaktadr

  (Wild, Shambaugh, Isberg ve Kaul, 1999). zellikle 1980li yllardan bu yana,

  mentorluk konusunda verilen konferanslarda aratrmaclar ve uygulamaclar bir

  araya gelerek yaklamlarn paylamakta ve bu yaklamlar iletmelere uyarlamaya

  almaktadrlar. Artk mentorluk ilikileri daha fazla deer kazanmakta ve birok

 • meslek dalnda mentorlar, ie yeni balayan yneticileri gelitirmeyi amalamaktadr.

  Giderek daha ok sayda iletme, orta kademe yneticilerin uzmanlk dzeyini

  arttrmak ve st dzey ynetici yetitirmek amacyla mentorlara gereksinim

  duymaktadr (California Commission on the Teaching Profession, 1998). Mentorluk

  ve koluk zerine yaplan akademik yaynlarn yan sra, popler yaynlarda

  yaplmakta ve mentorlarn ve kolarn bireysel kariyer geliiminde oynadklarn rol

  irdelenmektedir. Kr amac gtmeyen rgtlerde de personel destek sistemi olarak

  koluk ve mentorluk uygulamalarnn tevik edilmesi gerektii vurgulanmaktadr

  (Kutilek ve Earnest, 2001).

  Bu alanda yaplan almalar ve uygulamalarla beraber mentorluk kavram

  yeni boyutlar kazanmaktadr. Gemite kadn alanlar ve aznlklar, bir mentor

  bulmakta glk yaar ve bu yzden de kariyerlerinde ilerlerken sk sk glklerle

  karlarlard. Gnmzde bu gruplar iin zel mentorluk programlar

  gelitirilmekte, hatta apraz-cinsiyet (cross-gender) mentorluk uygulamalar tevik

  edilmektedir (DeCenzo ve Robbins, 1999). 1990 ylnda, New Yorkta

  Commonwealth Fund tarafndan yaplan bir aratrma apraz-cinsiyet mentorluk

  uygulamalarnn ne kadar baarl olduunu gstermektedir. Bir mentorun

  danmanl altndaki ou siyah ve spanyol asll, 400 Amerikal lise rencisine

  mentorluktan ne kadar memnun kaldklar, ne kadar yararlandklar sorulmu. Bu

  rencilerden % 55i niversite eitimi almaya karar verdiini sylemi.

  rencilerin % 64 mentorunun kendisini niversite eitimi almas iin

  cesaretlendirdiini, % 59u mentorunun notlarn ykseltmesinde kendisine yardmc

  olduunu ifade etmi. rencilerin % 90 bu uygulamadan memnun kaldn, %

  86s tekrar bir mentorla almak istediini belirtmi. Mentorlar asndan bu

  almann sonularna baklacak olursa gene arpc sonular grlecektir. Bu

  rencilere mentorluk yapan 400 mentorun ancak yars siyah mentordur; geri

  kalanlar ise beyaz mentorlardr. Bu mentorlardan % 92si lise rencilerine

  mentorluk yapmann onlar ok megul ettiini, % 64nn rencileri ile akraba

  gibi yakn olduklarn, % 45i bu almann kendi yeteneklerini gelitirdiini,

  sorumluluk duygularn glendirdiini ifade etmi (McCortie, 1991).

 • Geleneksel mentorluk ilikilerinin teknolojiyle entegrasyonu sonucunda

  gelitirilen Elektronik Mentorluk (E-Mentorluk) sistemleri, sosyal nyarglardan

  bamsz, sanal ortamlarda bireysel kariyer geliimine katkda bulunan ilikilerin

  kurulmasn kolaylatrmas ve farkl bir etkileim yntemi yaratarak yaanan

  sorunlar ortadan kaldrmas nedeniyle nerilmektedir (Hamilton ve Scandura, 2003).

  2.2. KAVRAMSAL EREVE

  Mentor teriminin szlk anlam, akll ve gvenilir retmen veya klavuz

  dur (Redhouse English-Turkish Dictionary, 1990: 614). Mentorluk ise; danman

  (advisor), destekleyici (sponsor), retmen (tutor), avukat (advocate), ko (coach),

  koruyucu (protector), rol modeli (role model) ve rehber (guide) grevlerini kapsayan

  akl retici ilikiler btndr (Starcevich, 1997). Mentorluk; koluk,

  destekleyicilik ve rehberlik araclyla rgtn deneyimli bir yesi ile deneyimsiz

  yesi arasnda yaanan, bireysel ve profesyonel geliim salamay amalayan birebir

  ilikidir (Harvey ve Bowin, 1996; Mullen, 1998). Mentorluk, bir alana onun

  alma yaamnda yneticisinin rehberlik yapmas, bu yolla onun alma

  yaamnda etkili olmas (DeCenzo ve Robbins, 1999) ve onu rgte kazandrmasdr.

  Bunun iin mentor deneyimini ve bilgisini deneyimsiz alanla paylar. Mentor

  alan yetenekleri dorultusunda ynlendirir. Mentor-renci ilikisi uzun sren bir

  ilikidir ve renci tarafndan tm alma yaam boyunca temel alnan geliimdir.

  Mentorluk, hem ynetici aday olarak yetitirilmesi planlanan kiilere hem yeni

  balayan alanlara, onlarn rgte kazandrlmalar, rgt tanyp bilgi edinmeleri

  iin, hem de alt kademelerde alan yneticilere aktif bir ekilde rehberlik yapmaktr

  (Singer, 1990; DeCenzo ve Robbins, 1999).

  Andrica (1996) mentorluun hem sorumluluk hem sanat hem de mentor ve

  rencisi arasnda yaanan bir paylam ilikisi olduunu syleyerek mentorluk

  kavramnn ne kadar geni bir perspektifte deerlendirilmesi gerektiini

  vurgulamaktadr.

 • Aslnda iyi yneticiler alanlarna bir dereceye kadar mentorluk yaparlar,

  kendi haleflerini yetitirirler; ama, yneticilerin tm alanlarna eit zaman

  ayrmalar zordur. Ayrlan zamann eit olmamas alanlarn motivasyonunu

  bozabilir (Dnya Gazetesi, 2003; Barutugil, 2004). Ayrca alanlar iin

  yneticileriyle ak ak konumak, sorunlarn tartmak da zor olabilir. Bu nedenle

  yneticinin mentor olarak alanlaryla iliki kurmas, her zaman kendi bana

  yeterli olmayabilir; ynetici ve alan arasnda etkin bir mentorluk ilikisi

  gereklemeyebilir. alann kariyeri ile ilgili bir konuda kendisine danacak ya da

  deneyimlerinden faydalanabilecei birini aramasyla mentorluun en sk gerekleen

  eidi ortaya kar. Mentor rgt iinden veya dndan olabilir (Dnya Gazetesi,

  2003). Akl hocas yani mentor, destekleyici, olumlu dnebilen, retici ve

  dinleyici gibi rolleri stlenerek bireyin rgte kazandrlmas ve kariyer geliimine

  yardmc olunmas konusunda danmanlk yapar.

  Mentor araclyla yetitirilen kiiyi ifade etmek iin en yaygn olarak

  kullanlan terim, protg dir. Protg teriminin szlk anlam ise, etkili ve

  nemli bir insann patronluu, rehberlii ve himayesi altnda bulunan kii dir. Bu

  terimle hemen hemen ayn anlam tayan baka ifadeler de kullanlmaktadr: rak

  (apprentice), renci (student), vesayet altndaki kii (pupil), asistan (understudy),

  ortak (partner) ve mentee, vb. (Starcevich, 1997).

  Mentorluun rgt kltrne kar duyarllk oluturmay, hedef ve deerlere

  ballk yaratmay, daha proaktif bir ekilde kariyer hedefleri belirlemeyi ve daha

  gl ast-st ilikileri yaratmay amalayan ilevleri vardr (Kinlaw, 1989).

  yaamnda mentorluk ilikilerinin sklkla, daha yal ve deneyimli yneticiler ile

  daha gen ve kariyerine yeni balayanlar (ast veya gen bir ynetici) arasnda

  gerekletii grlmektedir. Yetitirilen bireyler, mentorun deneyimlerinden

  etkilenerek, paylalan alanda gelimek iin merak, enerji ve gayret gstermektedir;

  bununla beraber, her iki tarafn da ortaklk ilikisi ierisinde hareket etmesi gerektii

  unutulmamaldr. Mentor bilgiyi aktaran kiidir. Verimli bir mentorluk ilikisinin

  en temel gstergesi, her iki tarafn da farkl konularda mentorluk ilikisini

  srdrmesidir (Dorval, Isaksen ve Noller, 2001).

 • rgtlerde eer uygun bir rgt kltr oluturulmusa, deiik roller ve statlerle rgtte

  bulunan kiiler bilerek ya da bilmeyerek mentorluk yapabilirler. rnein; rol model olarak alnan

  giriimci i sahipleri ya da st dzey yneticiler, baarl alanlar, eitimciler, danmanlar, rgt

  psikologlar ve tp uzmanlar, deneyimli i arkadalar, takm liderleri ve kolar mentorluk srecine

  isteyerek veya istemeyerek girebilirler ve mentor roln oynayabilirler (Barutugil, 2004).

  2.3. MENTORLUUN YARARLARI

  Mentorluun yararlarna deinmeden nce irketlerin, rgtlerin insan

  kaynaklar ynetimi kapsamnda mentorluk programyla ilgilenmelerinin ve bu

  programlara nem vermelerinin nedenlerini incelemek yerinde olacaktr. rgtler ve

  irketler aada sralanan sebeplerden dolay mentorlua bavurmaktadr

  (Barutugil, 2004):

  Mentorluk, i ortamnda iletiimi gelitirdii ve gven duygusunu

  destekledii iin performans ve verimlilik art salar.

  rgt kltrnn yerlemesini ve gelimesini kolaylatrr.

  st dzeyde teknik eitim ve ynetici becerilerini gelitirme frsatn

  yaratr.

  Yeni yeteneklerin doru bir ekilde seimini ve gelitirilmesini salar.

  Gelecein liderlerinin yetitirilmesini destekler.

  st dzeyde deneyimi ve bilgisi olan insanlarn ie alnmas ve elde

  tutulmas iin nedenler ve frsatlar yaratr.

  Kariyer platosuna, yani duraklama evresine ulam yneticilerin

  kendilerini gelitirmeleri iin frsatlar ve olanaklar yaratrlar.

 • alanlarn igc devir hzn, yani iten ayrlmalar azaltr. Yetimi

  igcnn karlmasn engeller. Btn bunlarn yan sra mentorluk

  program iinde bir mentorla alanlar, irketin felsefesi, i politikas,

  g dengeleri, insan ilikileri gibi dier eitim biimleriyle renilmesi

  kolay olmayan konularda daha derin bilgi sahibi olurlar.

  Btn bu nedenlerle, alanlarnn i doyumunu, performansn, iletiimini,

  gven duygusunu, liderlik becerilerini, i ve rgt bilgisini ve rgt kltrn

  (Barutugil, 2004) gelitirmek isteyen insan kaynaklar yneticileri ve st dzey

  yneticiler tarafndan biimsel mentorluk programlar tasarlanr ve uygulamaya

  konur.

  Mentorluk sisteminin hem rgt hem renci hem de mentora sunduu birok yarar vardr.

  Mentorluun rgt asndan yararlar

  Mentorluun rgt asndan yararlar yle sralanabilir (Sperry, 1993; Gilley ve Boughton, 1996; McCortie, 1996; Borkowski, 2001; Barutugil, 2004):

  Artan verimlik retimi ve kaliteyi ykseltir.

  Gelecein liderlerinin yetimesine olanak tanr.

  rgt iinde kariyer planlama, kariyer rehberlii uygulamalar geliir. Bu

  uygulamalar alanlarn rgte balln, motivasyonunu, rgte olan gvenini

  ve verimliliini arttrr; ayn zamanda da rgt yedekleme yapma olanaklarn elde

  eder.

  Mentorluk yoluyla ie yeni balayanlarn irket politikalarn anlamalar ve bu

  ynde almalar salanr.

  Mentorluk rgt ii iletiimi gelitiririr.

  rgt iliki ynetimlerini etkili bir ekilde gerekletiren yneticiler kazanr.

 • rgtn bilgi birikimi ve bilgilerin rgt iindeki akkanl artar.

  Ynetim seviyeleri arasnda daha rahat geiler olabilmesi rgte esneklik

  kazandrr.

  Mentorluun renci asndan yararlar

  Mentorluun renciye kazandrdklar yle sralanabilir (Sperry, 1993; Gilley ve Boughton, 1996; McCortie, 1996; Borkowski, 2001; Barutugil, 2004):

  rencinin bilgi dzeyi artar ve yetenekleri geliir.

  renci rgt iinde nasl konumlandn ve rgt iin nemini daha iyi anlar. Bu

  rgtteki geleceini ekillendirmesi, ya da baka bir rgte ynelmesi, asndan

  nemlidir.

  zgveni ve profesyonel gveni, yani iini ustalkla gerekletirmek konusundaki

  gveni, geliir.

  Artan bilgisini ve gelien yeteneklerini, mentorun olgunluu ve deneyimleri ile

  birletiren renci daha rahat ykselme olanaklar elde eder.

  Mentorluun mentor asndan yararlar

  Bu ilikinin kukusuz mentora da katklar olacaktr. Mentorun elde ettii yararlar yle sralanabilir (Sperry, 1993; Gilley ve Boughton, 1996; McCortie, 1996; Borkowski, 2001; Barutugil, 2004):

  Mentor deneyimli bir alan olarak rgt iindeki roln yenileyecek, verimliliini

  ve baarsn arttracaktr.

  Yeni fikirler gelitirmenin bu fikirleri test etmenin sorumluluunu stlenecek,

  kendini de gelitirecektir.

 • Taze bak alarn grecek ve henz rgtn bir paras olmayan bu bireylerle

  tartmalara girerek ieriden net gremedii noktalar daha berrak olarak

  alglayabilecektir.

  Bir insann geliimine katkda bulunmann manevi doyumunu yaayacaktr.

  2.4. MENTORLUUN ETLER

  Mentorluk program; gnll fakat biimsel olmayan ve biimsel fakat gnll olmayan

  mentorluk eklinde iki farkl yaklamla oluturulabilir. Biimsel olmayan, gnll mentorluk,

  daha etkilidir; ama, gnll mentorluun denetlenmesi daha zordur ve duygusal sorunlar yaratma

  olasl daha yksektir. Cinsiyet, etnik kken, kltr, ya ve meslek farkllklarnn youn olduu

  byk rgtlerde mentorluk uygulamas daha kolay ve etkili olmaktadr (Barutugil, 2004).

  Kk rgtlerde alanlar ya da kendi ilerini ynetenler iin mentor

  bulmann zorluu, profesyonel danmanlardan veya uzmanlardan destek alnarak

  alabilir. Bu durumda bir grup olarak ya da bireysel olarak mentorluk alma sz

  konusu olabilir (Barutugil, 2004).

  Byk rgtlerde ise, belirli kiilik ve davran zellikleri gsteren yneticiler ve alanlar arasndan mentorlar seme olana bulunabilir. Ancak, istenirse seilen baz kiiler de mentorluk yetkinliklerini kazandrmak iin eitilebilirler (Barutugil, 2004). Yahut rgt, mentorluk desteini dardan almay tercih edebilir.

  A) Ynetsel Mentorluk

  Tm iyi yneticilerin alanlarna bir dereceye kadar yapt mentorluk bu tanmn kapsam altndadr. Ancak, yneticinin yapt mentorluk yalnzca o anki grev tanmlaryla snrldr. Yneticilerin tm alanlarna eit zaman ayrmalar zordur. Ayrlan zamann eit olmamas alanlarda motivasyon kaybna yol aabilir. Ayrca alanlar iin kendi yneticileri karsnda konumak ve drst olmak kolay olmayabilir. Bu yzden, yneticinin mentor olarak alanlaryla iliki kurmas, yani rgt iinde ynetsel mentorlua bavurulmas, her zaman kendi bana yeterli ve etkin olmayabilir (Polater, 2003).

  B) Durumsal Mentorluk

 • Rehberlie gereksinimi olan bireye doru zamanda yaplan, genellikle ksa sreli ve acil yardm durumsal mentorluk olarak adlandrlr. rnein; bir alann ofis iinde kullanlmaya balanan yeni bir bilgisayar programn ya da bir bro makinasnn kullanmn alma arkadana anlatmas durumsal mentorluktur. Bu tr mentorluk ksa zamanda ve belirli bir ama dorultusunda gereklese de daha uzun sren ve daha geni kapsaml bir iliki haline getirilebilir (Polater, 2003).

  C) Formel Mentorluk

  Formel mentorluk rgt gereksinimleri dorultusunda oluan, mentor ve rencisinin belirli bir amac gerekletirmek iin eletii, her iki tarafn da rgt tarafndan belirlendii, retkenlii llebilir ve geleneksel yapya sahip, balangc ve bitii belirli olan bir sretir. Bu sre iinde mentor ve rencisi birka kez biraraya gelip programn hedefleri ve sreci ile ilgili grp, ulalmas beklenen rgtsel ve bireysel hedeflere odaklanrlar (Polater, 2003).

  D) Enformel Mentorluk

  Mentorluun en sk gerekleen eidi olan enformel mentorluk, alann kariyeri ile ilgili bir konuda danacak ya da deneyimlerinden yararlanabilecei birini aramasyla ortaya kar, mentorun ynlendirmesi ile devam eder ve uzun srer, gelimeye ak ve ok etkilidir. Ancak formel bir sistemin paras deildir (Polater, 2003).

  2.5. MENTORLUU ETKL BR EKLDE

  UYGULAYABLMENN LKELER

  Mentorluun etkili bir ekilde uygulanabilmesi aada sralanan ilkelerin gerekletirilmesine

  baldr (Dnya Gazetesi, 2003; Barutugil, 2004).

  1. Pozitif bir ortam yaratlmaldr

  Mentorun mentorluk yapt bireyi doru ynlendirebilmesi iin temel

  gereksinmesi onu iyi tanmasdr. Bireyin kendisini, beklentilerini, gl ve zayf

  ynlerini ortaya koyabilmesi iin ise pozitif bir ortama gereksinimi vardr.

  2. rencinin kiiliini gelitirmesine yardm edilmelidir

  Mentor, rencinin yalnzca yeteneklerini gelitirmesine yardm etmekle

  kalmamal, zihinsel ve etik zelliklerini de gelitirmesine destek olarak pozitif bir

  kiilik yaratmaldr.

 • 3. Salkl bir iletiim ortam salanmaldr

  Mentor ve renci, dinlemeyi ve bilgi alveriini dengelemelidir. Doru

  kararlar ancak birbirini dinleyerek ve konuarak ortaya kabilir. Deneyimlerini

  paylamak iin ok gnll olmak mentorluk iin gerekli ama, yeterli deildir. yi bir

  mentor olmak iin gereken en nemli zellik dzenli, istikrarl, anlayl ve sabrl bir

  dinleyici olmaktr.

  4. renen kii bamsz klnmaldr

  renen kii mentora baml olmamaldr. Mentor deneyimlerini paylar,

  farkl bak alar nerir, hedeflerin ve hayallerin resmedilmesi ve bunlara

  ulalmas iin renciyle birlikte dnr; ancak, mentor rencinin kendi

  yorumlarn, kendi yaratcln ortaya koymasn salanmaldr. renen kii ancak

  kendi kiiliini ortaya koyarak zgn olabilir, aksi halde mentorun kopyas olur;

  geliemez.

  5. Mentor-renci ilikisi monoton, skc bir iliki olmaktan

  kurtarlmaldr

  Mentor-renci ilikisi ne kadar keyifli ve tekdzelikten uzak olursa, mentor

  ve rencinin paylamlar ve paylamak istedikleri eyler de o kadar ok olacaktr.

  6. renciye sorumluluk verilmelidir

  Mentor rencisine kar sorumludur; ama, onun sorumluluklarn mentorun

  stlenmesi onun geliimi konusunda ciddi bir hata olur. Ancak kendi sorumluluunu

  stlendiinde verdii kararlarn ve att admlarn sonularnn farknda olabilir.

  7. Hata yapmann korkulacak bir ey olmad renciye gsterilmelidir

 • En yaratc irketler yaplan hatalarn en iyi eitim yatrm olduunu

  dnrler. Hata yapmann korkulacak bir ey olmadn renciye gstermek

  gerekir. Hatalar da tpk baarlar gibi paylalmaldr.

  8. Mentor ve rencisinin birlikte planlad amalar olmaldr

  Mentorun ve rencisinin birlikte gidecei yolun haritas izilmelidir.

  Mentor-renci ilikisis iinde birlikte belirlenmi hedeflerin olmas ilikiyi daha

  gl klar.

  9. rencinin aratrma yapmas salanmaldr

  Tartma, eletiri yapc olduu srece performansn arttrlmas iin gerekli

  olan unsurlardr. Birlikte potansiyel olaylar tartlmal, eletirilmeli ve

  incelenmelidir.

  10. rencinin geliiminde kk basamaklar kullanlmaldr

  Byk baarlara ulamada kk basamaklar kullanlmaldr. rencinin

  kazand kk baarlar mentor tarafndan desteklenmelidir.

  11. Mentor gerektiinde talimat vermelidir

  Mentor gerektiinde renciye talimat vermelidir; nk, renirken talimat

  vermek seenekleri sunmak kadar nemlidir.

  12. rencinin risk almas salanmaldr

  Yaratclk ancak risk alarak olanakl klnabilir. renci korktuu srece risk

  alamaz ve adm atamaz. Mentor ve renci mentorun yaratt tartma ortam ile

  frsatlar ve tehlikeleri, rencinin verecei kararlarn sonularn tartmal.

 • Belirsizlikleri azaltmasna yardmc olunmal. Ancak bu arada mentorun da her

  zaman en doruyu bilemeyecei unutulmamaldr.

  13. Mentor ve rencisi birbirini korumaldr

  Her iki taraf da iliki srecinde paylatklar hereyin gizlilik prensibi iinde

  olmasna dikkat etmeli ve birbirlerinin karlarn korumaldr. Bu iliki tipik

  grmelerin ve geleneksel eitimin tesinde bir ilikidir.

  14. Mentor ve rencisi birbirlerine bal olmaldr

  Mentorluk ilikisi 60 dakikalk tipik grmelerin ve geleneksel eitimin

  tesinde bir ilikidir. renciye rehberlik etme, kariyer planlamasnda ve belirlenen

  hedeflere ulamasnda yardmc olma srecidir.

  15. Mentor bu ilikiyi esiz bir deneyim olarak alglamaldr

  Mentor, rencisinin kariyerinde ilerlemesine yardmc olurken ayn zamanda

  kendi yaamnda da farkl bir dneme gemektedir. Bu sre ve iliki kendisine de

  ok ey retecek ve geliimine yardmc olacaktr.

  2.5.1 Baarl Bir Mentorluk likisi in Bir Mentorda Bulunmas Gereken zellikler

  Bir mentorun genellikle u yetkinliklere sahip olmas beklenir (Barutugil,

  2004):

  nsan odakl olmak, insanlar sevmek, kendisiyle ve insanlarla bark olmak.

  Belirsizliklere ve hatalara hogryle yaklamak.

 • irketine ve iine deer vermek.

  Kendine gvenmek, zgvenini sergilemek ve baar duygusu alamak.

  alanlara, astlarna sayg ve gven duymak, onlarn gereksinimlerine kar

  duyarl olmak.

  Esnek ve yaratc olmak.

  letiim ve zellikle aktif ve empatik dinleme becerilerine sahip olmak.

  yi bir mentor rencisini yarglamamaldr. nk, yarglamak son karar

  verecek olan kiiyi gereksiz yere savunmaya ve saldrya geirir; kiiyi ilerletmez.

  Mentor katld konularda geribildirimde bulunmal; ama, fakl dnd

  konulardaki yarglama gibi bir tutum iinde olamamaldr. lgisizlik, deiken bir ruh

  hali, kendisine gelen bir geribildirime kar savunmada kalmak, daha st konumdan

  otoriter davranmak ve gereksinim duyulan zamanda kst yaratmak iyi bir mentor

  iin sz konusu olmamaldr (Yaargil, 2003).

  Bu zelliklere sahip bir mentorla alan kiinin byle bir ilikiden en yksek

  fayday salayabilmesi iin; iletiim becerilerinin yksek olmas, yeni deneyimler

  kazanmaya, renmeye ve kendini gelitirmeye ilgi duymas, zaman ayrmas ve

  aba gstermesi gerekir.

  Dikkatli bir gzlemci, iyi bir dinleyici olmayan, risk almaktan, kendini

  kefetmekten korkan ve beynini kullanmaktan kanan bir kii ne kadar iyi bir

  mentorla alrsa alsn bu ilikiden bir yarar salayamaz (Barutugil, 2004).

 • 2.5.2. Baarl Bir Mentorluk Uygulamas in nsan Kaynaklar Birimine Den Grevler

  Baarl bir mentorluk programnn tasarlanmas ve uygulanmas iin insan kaynaklar

  yneticilerinin bilmesi ve dikkat etmesi gereken baz nemli noktalar vardr (Barutugil, 2004):

  Mentorluk program, kurum kltrne ve i ortamnn zelliklerine

  uygun olmal, kltrel uyum salanmaldr.

  Programn hedefleri net ve ak olmaldr. Amalarn neler olduu ve

  programn baarl olmas durumunda hangi sonularn elde edilecei

  aklkla belirlenmelidir.

  Mentorluk ilikisinin taraflar dikkatli bir ekilde seilmelidir.

  Eletirmenin temel kriteri taraflarn birbirini anlayabilmesi ve birbirlerini

  anlamak istemesi olmaldr.

  Mentorluk srecinde taraflarn ilikiden yarar saladndan emin

  olunmaldr. Bu nedenle, ilikinin dzeyi ve salad gelime yakndan

  izlenmelidir.

  Mentorluk programna alnacak gen alanlarn gerekte neye

  gereksinim duyduklarn anlamak iin ciddi bir ihtiya analizi

  yaplmaldr.

  Mentor olarak grev alacak kiilerin de bu sreten yarar

  salayacaklarn, ayrdklar zaman iinde kendilerinin de gelieceini

  bilmeleri salanmaldr.

 • 2.6. KARYER GELM SRECNDE YNETCNN

  MENTORLUK ROL Bireyin yaam dnemleri iinde yaad kariyer geliimi srecinde birey her

  aamadaki gereksinimlerini karlayabilmek ve kariyerini gelitirebilmek iin gerek

  bireysel, gerekse rgtsel abalarla baz destek hizmetlerinden, kariyer gelitirme

  programlarndan yararlanr. Kariyer gelitirme programlarndan biri de, rgt

  iindeki kariyer danmanldr. rgt iindeki kdemli yneticiler mentor olarak

  kariyer danman yaparlar (Ayta, 1997). Bu yneticiler bireyin kariyerinin

  ilerlemesinde sreklilik arz eden bir danman niteliindediler. Danmanlk yapan

  mentorlar aada belirtilen, kariyer geliim sreci aamalarnda farkl roller

  oynamaktadr (Bkz.Tablo 1).

 • Tablo 1: Kariyer Geliim Sreci ve rgtsel Kariyer Gelitirme Programlar

  KARYER GELM SREC

  BREYSEL KARYER GELTRME HTYALARI

  RGTSEL KARYER GELTRME

  PROGRAMLARI

  KARYER BALANGICI

  lk Uygun Deien ler Beceri Gelitirme Geri Bildirim

  Gereki Alternatifleri Kariyer Yollar Koluk ve Geribildirim

  KARYER ORTASI

  Deitirme Arzusu Kefetme ve Grme -Sosyal Yaam Dengesi

  Deien Anlamalar Mentorluk ve Destekleyicilik Deerlendirme Merkezleri ift Kariyerlilik Programlar

  KARYER SONU

  zerklik Dierlerini Gelitirme Frsatlar Yeniden Rol Tanm

  Gelitirme Programlar Mentorluk Rotasyonu

  KARYERDE D

  Deneyim ve Bilgelikten Yararlanma Bo Zamanlar Deerlendirme

  Danmanlk Emeklilie Hazrlk

  Kaynak: Cummins ve Worley, Organization Development and Change, 1993, s.435.

  Kariyer Balangc: Ynetici; koluk, geri bildirim ve iba eitim

  yntemleriyle kariyerin kurulmasn kolaylatrc bir rol oynar. Bylelikle alann,

  kariyer gelitirme gereksinimlerini karlarken, i performans da art gsterir

  (Cummins ve Worley, 1993). Kendinden sonra geleceklere deneyimlerini, bilgilerini

  aktarma amacyla gen astlara veya yeni ie balayanlara koluk yapmak, yneticiler

  asndan kariyer ortas dnemde ok nemlidir (Ayta, 1997).

  Kariyer Ortas: Kariyer ortas dnemini yaayan bireylere yardmc olmak

  iin bavurulacak en faydal yollar arasnda mentorluk ve destekleyicilik saylabilir.

  Destekleyici mentor roln oynayan ynetici, bireyin ilerleme frsatlarn elde

  etmesini salayan bilgi, beceri ve deneyimi bireye kazandrr (Cummins ve Worley,

  1993). Kariyer sonu dnemini yaayan yneticiler, kariyer ortasndaki bireylere

  mentorluk ve destek hizmetleri verebilir. Bylece kaliteli bir igc portfy

 • oluturarak, rgte yeni liderler ve yeni mentorlar kazandrabilirler (Van ve Shimon,

  1998).

  Kariyer Sonu: Bu dnemde rgt, kariyer sonunu yaayan bireylerin

  grevsel ve duygusal gereksinimlerini karlayan kariyer gelitirme ve eitim

  programlar sunmal ve alma biiminde yeni dzenlemeler yaparak destekleyici

  bir rol oynamaldr. nk kariyer sonunda birey, sadece deneyimlerinden

  yararlanarak kazand bilgiyi dierlerine retmeye alr, lider rolnden

  mentorluk ve danmanlk rolne gei yaar ve baarl olanlar belirleyerek onlar

  gelitirir. Gen alanlar tarafndan sayg grd zaman zevk alr ve gurur duyar

  (Cummins ve Worley, 1993).

  Kariyerde D: Bu dnemde baz bireyler emeklilik plan yaparken,

  zellikle birok deneyimli tepe yneticisi rgtten ayrlmayp danmanlk yaparak

  deneyimlerinden rgtn yararlanmasn ister (Ayta, 1997). rgt, emeklilik ncesi

  kariyer danmanl programlar amal, yallarn kariyer planlamasna yardm iin

  merkezler oluturmaldr.

  2.7. KARYERE UYARLI MENTORLUK (CAREER-ORIENTED MENTORING)

  Literatrde mentorluk ilikileri geleneksel ve kariyere uyarl mentorluk

  olmak zere iki farkl boyutta deerlendirilmektedir. Geleneksel mentorluk ilikisi;

  uzun vadeli, ounlukla zel ve bireyin bir st dzey yneticiden psikolojik yardm

  ald geliimsel bir ilikidir. Kariyere uyarl mentorluk ise; ksa vadeli, srece dayal

  fonksiyonlara gre zelletirilmi olarak bireylere sunulan, ok ynl geliimsel bir

  ilikidir. Kariyere uyarl mentorluk, dier blmlerin yneticilerinden ve/veya daha

  st dzey yneticilerden yneticilere sunulan mentorluktur (Whitely, Dougherty ve

  Dreher, 1992).

  Mentorlukla ilgili yaplan aratrmalarda; ya, cinsiyet ve sosyo-ekonomik

  faktrler gibi demografik deikenler ile ie ballk, stat gibi ile ilgili

  deikenlerin (Noe, 1988; Whitely, Dougherty ve Dreher, 1992; Mullen, 1998;

  Neumark ve Gardecki, 1998) mentorluk ilikilerine etkileri incelenmitir. Aratrma

 • sonularna gre, kiilik zellikleri mentorluk ilikisine girme giriimini etkilemekte,

  bireyin ald mentorluk dzeyinin nemli bir belirleyicisi olmakta ve bireysel

  kariyer geliimini attrmaktadr (Turban ve Dougherty, 1994). Mentorluk ilikisine

  giren kadn yneticilerin daha fazla zgven kazandklar, farkndalklarnn ve

  becerilerini kullanma dzeylerinin artt da gzlemlenmitir. Erkek arlkl

  mesleklerde ise kadn mentor saysnn yetersiz olmasnn altnda yatan nedenlerin,

  ynetim kademelerinde kadn ynetici saysnn az olmas ve erkeklerin kritik

  pozisyonlarda kadnlardan daha fazla yer almalar olduu ortaya kmtr. Sonu

  olarak; bu tr mesleklerde erkek mentorun, kadn mentora gre, daha fazla gce

  sahip olabilecei, gereki kariyer hedefleri belirleyebilecei, daha deerli

  kaynaklara ulaabilecei dnlebilir. rgtlerde bilgi alarna ulama,

  mhendislik gibi erkek arlkl geleneksel meslekler, cinsiyete bal karakteristik

  zellikler, rgtsel sosyalizasyon uygulamalar, normlar ve etkileme kaynaklarnn

  kadn mentorluk ilikilerinin geliiminde engel oluturan faktrler olarak incelenmesi

  gerektii belirlenmitir (Noe, 1988). Whitely, Dougherty ve Dreher (1992) gen

  alanlar ve st dzey yneticiler arasnda kurulan mentorluk ilikisinde daha fazla

  etkileim olduunu belirtmektedir. Bireyin ya ile ald mentorluk dzeyi arasnda

  negatif ynde bir iliki bulunduu belirlenmi; ie ballk ile alnan mentorluk

  arasnda ise, pozitif ynde bir iliki grlmtr. Mentorluun fonksiyonlarn

  belirleyen eitli lekler gelitirilmitir. almalar sonucunda, mentorluk

  fonksiyonlarn Burke (1984) boyutlu (kariyer gelitirme, psiko-sosyal ve rol

  modeli fonksiyonlar); Kram ve Isabella (1985) iki boyutlu (kariyer koluu, psiko-

  sosyal fonksiyonlar) ve Noe (1988) iki boyutlu (kariyer ve psiko-sosyal

  fonksiyonlar) olarak snflandrmtr. Kram (1983) ise, mentorluk ilikisinin kariyer

  geliimini ve psikolojik geliimi arttrma potansiyeline sahip bir iliki olduunu

  dnmektedir. Kariyer fonksiyonlar olarak tanmlanan; destekleyicilik, tannma-

  grnrlk, koluk, koruma ve meydan okuma araclyla, gen bir ynetici

  rgtteki alma dzenini renme ve ilerleme frsatlarnn elde edilmesi konusunda

  yardm alr. Bu fonksiyonlar, kariyer geliimini arttran bir ilikinin eitli ynlerini

  gsterir. Ynetici aday psiko-sosyal fonksiyonlar olan rol modeli, kabul etme-

  onaylama, danmanlk ve arkadalk araclyla ise, bulunduu ynetsel pozisyonda

  yetkinlik, zgven ve etkenlik dzeyini arttrma konusunda destek alr.

 • Kram (1983), bir mentorluk ilikisinin aamalarnn kariyer fonksiyonlar ve

  psiko-sosyal fonksiyonlarn etkisiyle rgtsel ve psikolojik faktrleri ne ekilde

  etkilediini ve her bir yneticinin bu ilikiyi nasl deneyimlediini gsteren bir

  model gelitirmitir (Bkz. ekil 1 ve Tablo 2). Balatma aamas, mentorluk

  ilikisinin balad ve her iki ynetici iin de nem tad dnem; yetitirme

  aamas, kariyer fonksiyonlar ve psiko-sosyal fonksiyonlarn en yksek dzeye

  ulat dnem; ayrlma aamas, rgtsel koullarda deiimler ve/veya bir ve iki

  tarafl psikolojik deiimlerin yaand dnem; yeniden tanmlama aamas ise

  ilikinin sona erdii veya onu daha ok i arkadal ilikisi yapan ve ilikiyi farkl

  zelliklere tad dnemi kapsamaktadr. Model, mentorluk ilikisi ile her iki

  tarafn geliimini arttrmay amalamaktadr.

  ekil 1: Mentorluk likisi Modeli Kaynak: Kram, Phases of the Mentor Relationship, Academy of Management Journal, 26(4), 1983.

 • Tablo 2: Mentorluk likisinin Evreleri

  Evreler Tanmlar Dnm Noktalar

  Balatma 6 aydan 1 yla kadar sren bu evre hem mentor hem rencisi iin ok nemlidir; nk, tanma ve tanma dnemidir.

  Hayaller somut beklentilere dnr. Beklentiler karlanr. Mentor koluk, danmanlk yaparken, renci mentora teknik asistanlk yapar. le ilgili grevler gerekletirilirken iletiim frsatlar doar.

  Yetitirme 2 yldan 5 yla kadar sren bu dnemde mentor, renciye hem kariyer hem de psikososyal destek salar.

  Her iki tarafta bu ilikiden kazanmlar elde eder. letiim artar. likinin duygusal boyutu derinleir, dostluk artar.

  Ayrlma Bu dnem 6 ay il 1 yl srer. Mentor-renci ilikisinin rol ve/veya duygusal yapsnda nemli bir deiim gerekleir.

  renci artk bir rehber istemez, tek bana olmay tercih eder. Mentor, mentorluk ilevini eskisi kadar verimli yerine getiremez. rotasyonu gibi uygulamalar iletiimi azaltr. likinin psikososyal ilevi azalr. letiim frsatlarnn azalmas kopua yol aar. Arada dmanlk olabilir.

  Yeniden Tanmlama Bu son devre sresizdir. Mentorluk ilikisi tamamen bitmi ya da iliki bambaka bir boyut kazanmtr.

  Ayrlmann getirdii stres azalr, yeni ilki frsatlar doar. Bir nceki gibi bir mentorluk ilikisine gereksinim duyulmaz.

  Kaynak: Kram, Phases of the Mentor Relationship, Academy of Management Journal, 26(4), 1983, s. 622.

  Mullenin (1998), Kramin iki boyutlu mentorluk fonksiyonu modelini temel

  alarak yapt bir almann sonularna gre; mentorluk ilikisini balatan, rgte

  dayal zsayg dzeyi daha yksek olan, yetitirdii kiiyi yetenekli olarak alglayan,

  bu kiinin etki yaratmasna izin veren ve onunla daha fazla zaman geiren deneyimli

  mentorlar, yetitirilen yneticiler tarafndan kariyer fonksiyonlarn ve psiko-sosyal

  fonksiyonlar daha fazla yerine getirdii ynnde alglanmaktadr. Bulgular, rgtn

  desteiyle mentorlarn her iki fonksiyonu da sergileyebileceini ve formel mentorluk

  sistemi kurma yaklamlarnda faydal olabileceini gstermektedir. Formel

  mentorluk sistemi, rgtn stratejik hedeflerine uygun bir ekilde yaplandrlmaldr.

 • Bu srete rgt gereksinimlerinin ve mentorluk amalarnn belirlenmesi, tepe

  ynetimin desteinin alnmas, hat yneticilerinin katlmnn salanmas,

  katlmclarn belirlenmesi, zenli bir ekilde mentor-mentee, mentorun yetitirdii

  kii, eletirmesinin yaplmas (Messmer, 1998), mentorlarn eitime tabi tutulmas

  ve mentorluk performansna dayal bir dl sisteminin kurulmas (Thomson, 1993)

  gerekmektedir. Bunlara ek olarak, bir de deerlendirme yntemi belirlenmelidir. Bu

  yntem her iki tarafn gelime dzeyini tartmas , yetitirilen kiinin alt dier

  yneticiler tarafndan deerlendirilmesi veya eitli zamanlarda formel komite

  deerlendirmelerinin yaplmas eklinde olabilir (Harvey ve Bowin, 1996). Yeterli

  zaman ve kaynaklarn verimli kullanm ile uygulanan mentorluk programlar, rgt

  baarya ulatran entelektel sermayenin geliimini arttracaktr (Messmer, 1998).

 • III. BLM

  KOLUK

  3.1. KAVRAMSAL EREVE

  Ko kavramnn kullanm ngilizcede 1500l yllara kadar uzanmaktadr. Bu dnemde bir binek arabasn sren hayvana ya da yolcu vagonunu eken lokomotife ko denilmekteydi. Bu anlamn bugn de koruyan kolua zamanla yeni anlamlar da yklenmitir. Koluk, gnmzde ounlukla bir kimseyi olduu yerden olmak istedii yere gtrme anlamnda kullanlmaktadr (Witherspoon ve White, 1996).

  Ko, bireysel kariyer planlama uzmandr. Bireyin kariyerini etkileyebilecek tm faktrler ile ilgili fikirler gelitirir (Barutugil, 2004). Kolar, dananlar iin bir retmen deil, daha yksek performans iin yeni frsatlar, meydan okumalar ve davranlarla tantran bir partnerdirler (Witherspoon ve White, 1996). alann performansn ve imajn gelitirici almalar yapar. Etkili bir ko tpk bir ajanda gibidir. Bireyin yeteneklerini kefetmesini salar, gl yanlarn ve gelitirmesi gereken zelliklerini bireye bildirir. Kolar, insanlarn bulunduklar yerlerden olmak istedikleri yerlere gitmelerine yardmc olurlar. Ancak bunu yaparken, cezalandrma ve tehdit etme yerine cesaretlendirme, zendirme ve bilgilendirme yolunu kullanrlar (Barutugil, 2004).

  Ko, danann gemite nerede olmu olduunu, bugn nerede olduunu, nereye gitmek istediini ve bunun iin nasl yol izlenmesi gerektii konusunda danann bilgilendirir (Morris III, 2000). Ko, performans gelitirmeye odaklanarak danannn en iyi aba ve performans elde etmesi iin ona ilham ve cesaret verir. Sorumluluk almaya zendirir, kendine gvenmesini salar. Ko, gerektiinde i bilgisini ve gerektiinde insan ilikileri becerisini, yerinde ve dengeli bir ekilde kullanarak danannn kiisel ve profesyonel geliimini destekler (Barutugil, 2004). Ko, kiisel ve profesyonel i yaam arasnda sinerji yaratlmasna yardmc olur (ONeill ve Broadbent, 2003).

  Koluk, bireysel ynetim danmanl olarak da adlandrlr ve farkl yntemlerle bireysel ve rgtsel deiimin planl, derin ve kalc olarak gereklemesini salayan dnyadaki en etkili modellerden biridir. Ynetsel bir eylem olarak, bireyleri ve takmlar sonulara ulatrmak iin yetkilendiren,

 • gelitiren ve cesaretlendiren uygun ortam ve koullar yaratr (www.mentor-tr.com). Aslnda koluk, btn hayatmz boyunca grdmz ve deneyimlediimiz bir danma ilikisidir. Koluk Ahit kadar eski, millenyum kadar yeni, uygulamalar bir finansal ynetim plan kadar esnek bir kavramdr (Morris III, 2000).

  Koluk, bireylerin beceri ve yetkinliklerini maksimum seviyede kullanmalarn salayarak, onlarn baars zerinden rgtlerin baarya ulamasn salamaya yardmc olur (Gilley ve Boughton, 1996; Benton, 1999). Koluk ayn zamanda, yneticilerin karlatklar zorluklarda onlara elik ederek sahip olduklar bilgiyi i sonularna dntrmeyi esas alan bir sretir (Barutugil, 2004).

  Koluk, rgtler ve rgtlerdeki birimler, gruplar ve yneticiler iin her

  danana zel tasarlanan, gizlilik ve etik prensiplere bal kalarak allan liderlik,

  performans ve bireysel geliim aracdr ve iletmeler iin kanlmaz bir strateji ve

  taktik durumundadr. Hatta, koluk rgtler iin o kadar nemli olmaya balamtr

  ki pek ok rgt bir alann rgt iinden deneyim sahibi bir mentorla elemesini

  beklememekte, bunun yerine alan deneyim sahibi, uzman bir koa

  ynlendirmektedir (Hill, 1992). Koluk, her yneticinin gnlk hayatnn paralar

  olarak grnen, konuulan, ynetilmesi gereken ama znde ciddi davransal,

  bilisel, sistemsel ve duygusal unsurlar tayan kavramlarn farkl bir modelle

  alma yntemidir (www.mentor-tr.com). Aslnda, koluk zaman ve enerjiyi en iyi

  biimde kullanmay rettii iin gelecee dnk bir yatrmdr (ONeill ve

  Broadbent, 2003).

  Koluk geliigzel ileyen, basit bir grev verme sreci deildir; gl bir

  nsezi, iyi bir planlama ve srece etkili bir katky gerektirir (Sidler ve Lifton, 1999).

  Koluk srecinin ileyii bireylerin, rgtlerin gereksinim ve koullarna bal olarak

  deimekle birlikte srecin ileyii ile ilgili olarak genel bir ereve izilebilir.

  Koluk srecinin ileyii, planlama, koluk ve kontrol olmak zere aamadan

  oluur (Sidler ve Lifton, 1999). Planlama aamasnda, danana gereksinimlerine,

  isteklerine ve alt pozisyona gre, 360 derece geribildirim, kiilik testleri,

  liderlik envanterleri uygulanr ve derinlemesine grme teknii ile danan

  hakknda ayrntl bilgiler elde edilir. Danan, kendisiyle ilgili yaplan 360 derece ve

 • dier deerlendirmeler ile ilgili geri bildirimler alr, ama ve hedeflerini, zmek

  istedii problemlerini, yaad skntlar, yeni ve alternatif olanaklar bunlar

  danmanyla tartr, danan ve danman bireysel ve rgtsel hedeflerini belirleyip

  buna uygun hareket plan hazrlar. Koluk aamasnda, tek tek bu planlar zerinden

  allrken danann, farkndalk, sorunlarn stesinden gelebilme, iletiim ve

  kiileraras ilikileri alanlarnda geliimi desteklenir. Ko ve danan her

  grmelerinde bir yandan bu plan zerinden alrken, dier yandan yneticinin

  yaad ve hedeflerine ulamasna engel tekil eden problemler ve glkler ve

  bunlarn isel ve evresel faktrler zerinde allrlar (Gilley ve Boughton, 1996;

  Benton, 1999; ONeill ve Broadbent, 2003; www.mentor-tr.com). Kontrol

  aamasnda ise; ko, danannn nerileri ve zm yollarn uygulayp

  uygulamadna, srecin etkili olup almadna bakar. Srecin yanl ileyen

  ksmlarn dananyla birlikte dzeltir; gerektiinde danan dllerle desteklenir

  (Sidler ve Lifton, 1999).

  ONeill ve Broadbentin (2003) aktard bir aratrma dananlarn kolarna

  pek ok rol bitiklerini gstermektedir. Bunlar:

  Koluk dananlarnn % 50.5i kolarn mentor,

  % 46.7si i danman,

  % 41i retmen,

  % 30.5i kendilerine angarya ykleyen biri,

  %29.5i rehber olarak grdklerini ifade etmilerdir.

  Koluk erken kariyer aamasndaki alanlar iin ok nemli bir destektir. t vermek, moral ve

  motivasyonu artrmak, cesaretlendirmek, uyarmak, bilgilendirmek, deneyimlerden yararlandrmak

  http://www.mentor-tr.com)/

 • anlamnda biimsel olmayan bir ekilde verilen eitim ve yetitirme desteidir (www.mentor-

  tr.com).

  Koluk verimli almak, yksek performans dzeylerine sahip olmak,

  dolaysyla piyasalardaki rekabet gcn arttrmak isteyen tm rgt ve iletmeler

  iin gereklidir. rnein; yneticiler, ounlukla dk performansn sonularyla

  ilgilenirken bunun nedenlerini gz ard ederler. Dk performansn nedenlerinin

  belirlenmesi, koluk srecinin en temel boyutlarndan biridir. Koluk srecinin iki

  nemli aamas olas performans sorunlarn ngrmek ve varolan sorunlar analiz

  etmektir. Bunun iin ko ve alan arasnda ok etkin bir iletiim olmas gerekir. Bu

  iletiim srecinde konumak, dinlemek ve zellikle geri bildirim almak ve vermek

  byk nem tar. Taraflar birbirlerini birer ortak olarak grdkleri iin drst, ak,

  etkili iletiim salamak genellikle kolaydr. Kolar, olumlu ve olumsuz olmak zere

  iki ekilde geri bildirim verebilirler. Olumlu geri bildirim, performansn beklentiyi

  karladn veya getiini gsteren, takdir ve tannma, vg ve yceltmedir.

  Olumsuz geri bildirim ise, performansn beklentileri karlamadn ortaya koyan

  yergi, knama, uyar ifade ve davranlardr (Barutugil, 2004).

  Baz yneticiler beklentileri karlandnda, iler yolunda gittiinde herhangi

  bir geri bildirimde bulunmazlar. Bunu yaptklarnda alann maraca veya ek

  taleplerde bulunaca endiesini tarlar. Oysa, bu olumlu geribildirimin davrann

  hemen arkasndan ve olabildiince bakalarnn yannda yaplmas olumlu etkiyi

  daha da arttracaktr. Olumsuz geribildirimin de yine hemen fakat bu kez

  bakalarnn olmad bir yerde yaplmas ve zellikle duygularn ifade edildii bir

  iki dakikay gemeyen bir konuma ile snrl kalmas gerekir (Barutugil, 2004).

  Koluk uygulamalar dardan, bu alanda hizmet veren profesyonel bir firmadan salanabilecei

  gibi, rgt iindeki yneticilerin alanlarna koluk yapmas ile de salanabilir. Ayn zamanda

  yetenekli bir ko olan ynetici; yksek iletiim becerilerine sahip, duygu ve dncelerini aklkla

  ifade edebilen, alak gnll, esnek, uyumlu, zeki, alanlarna ve takm yelerine saygl, ak ve

  drst, kendisini iine, rgtne ve alanlarna adayan bir kiidir. Duruma gre sonuca ve srece

 • odaklanmay bilen, olumlu ilikilerin gcn kullanan, cezalardan ok olumlu pekitirelerle

  alanlarn etkileyen bir liderdir. Duygusal olarak dengeli, kendisini ve karsndakini iyi tanyan

  ve yneten bir kiidir.

  3.2. KOLUUN YARARLARI

  Danmanla bire bir gerekletirilen, zamana yaylm ve kiiye zel

  tasarlanm bir alma yntemi olan koluk ile koluk danmannn, danann ve

  alt rgtn birtakm yararlar elde edecei kesindir.

  ONeill ve Broadbentin aktard aratrmann (2003) katlmclar

  koluktan elde ettikleri yararlar yle sralamlardr:

  % 67.6s kendilerini farkndalk dzeylerinin arttn,

  % 62.4 kendileri iin daha iyi hedefler koyabildiklerini,

  % 60.5i i yaamlar ile zel yzamlar arasndaki dengeyi dah iyi

  kurabildiklerini,

  % 57.1i stres dzelerinin dtn,

  % 52.9u kendilerini kefetme isteklerinin arttn,

  % 52.4 bakalarna kar gven duygularnn arttn,

  % 43.3 yaam kalitelerinin ykseldiini,

  % 39.5i iletiim becerilerinin gelitiini,

 • % 35.7si projelerini tamamlama konusunda daha baarl olduklarn,

  % 33.8i genel salk dzeylerinin iyiletiini,

  % 33.3 alma arkadalar ile daha iyi ilikiler kurduklarn,

  % 33.3 aileleri ile daha iyi ilikiler kurduklarn belirtmilerdir.

  Koluk ilikisi ile danan, rgt ve koluk danman birok yarar elde eder.

  Koluun rgt asndan yararlar

  Koluk ilikisinin finansmann salayan rgtn koluktan elde ettii yararlar (Gilley ve Boughton, 1996; Witherspoon ve White, 1996; Barutugil, 2004; Homan ve Miller, 2002; www.mentor-tr.com):

  Koluk rgtsel ve formel yap iinde kiiler aras yazl ve szl iletiimini daha

  verimli hale getirir.

  Danann performansnn ve verimliliinin arttrlmas ile rgtn retkenlii,

  verimlilii ve yaratcl artar.

  rgt iindeki sorunlar su yzne kar, bu sorunlar iin zm yollar

  gelitirilebilir.

  rgt zaman ve personel ynetimi konusunda esneklik kazanr.

  Koluun danan asndan yararlar

  Koluk danann koluk yoluyla elde ettii yararlar (Gilley ve Boughton, 1996; Witherspoon ve White, 1996; Barutugil, 2004; Homan ve Miller, 2002; www.mentor-tr.com):

  Koluk danan liderlik becerilerini ve davranlarn gelitirebilir.

 • Koluk ile danan, bir hedef belirleyerek buna odaklanmay ve

  alanlarn bu hedefe yneltmeyi renir.

  Danan amalarn ve rollerini netletirir. Ko, danann bugn

  bulunduu yeri ve gelecekte bulunmak istedii yeri karlatrarak

  gereki amalar belirlemesine yardmc olur.

  Koluk, danann farkl insanlarla daha etkili iletiim kurmasn salar.

  Danan deien durumlara daha hzl uyum gsterme yntemlerini

  renir.

  Koluk, tam zamanl renmeyi salayarak, danann mevcut iinde daha

  yksek performans gstermesine destek olur.

  Danan kendi SWOT (strengths, weakness, opportunities and threats)

  analizinini yaparak kendi gl ve zayf ynlerini, evresindeki frsat ve

  tehditleri ortaya karr. Bylece zayf ynlerini gelitirebilir, frsatlar

  deerlendirebilir.

  Danann bal olduu yneticinin, kendisine bal alanlarnn

  performanslarn dzenli izleyebilmesini ve geri bildirim vererek yol

  gstermesini salar.

  Danann alt rgte bireysel katksnn artmasn ve bunun rgt

  tarafndan alglanmasn salar.

  Danann profesyonel alanda nasl alglandn, i yaamnda nasl

  deerlendirildiini gsterir.

 • Danann yetenekleri, istekleri ve becerileri dorultusunda

  ynlendirilebilmesine, yaratcln ve yenilikiliini ortaya

  karabilmesine yardmc olur.

  rgt iinde ve dnda kiisel network oluturmasna, enformel gruplara

  dahil olmasna olanak tanr.

  atma ynetimi tekniklerini renip evresindeki atmalarda kendi

  roln farkllatrabilmesine, atmalardan hem rgt hem de kendisi

  iin yararl sonular karabilmesine olanak tanr.

  Hem ynetsel hem de dier ilikilerinde daha esnek, lml bir tutum

  kazanmasn salar.

  rgt iinde baarl bir takm oluturmasn ve ynetmesini salar.

  Danann problem zme tekniklerini gelitirmesini salar.

  Danann mzakere tekniklerini daha etkili kullanmasn salar.

  Danann zaman planlamas skntlarn gidermesini salar. Danana

  zaman ynetimi tekniklerinin nasl kullanlacan, bu teknikleri kendi

  yaamna nasl uyarlayacan gsteririr.

  Danann hedefledii kariyer yolunda daha st basamaklara nasl daha

  hzl kabileceini gsterir.

  Danann kariyer ve zel yaam arasndaki dengeyi kurabilmesinin ve

  koruyabilmesinin yollarn danana gsterir.

 • Danann kariyeri ile ilgili proaktif yaklaml bir strateji sahibi olmasn

  salar.

  Danann hareketleri, kararlar ve bunlarn sonular ile ilgili

  sorumluluunu farketmesini salar.

  Danann hatalarndan tr kendisine zarar vermek yerine onlar bir

  renme yntemi olarak kullanabilmesine olanak tanr.

  Danann profesyonel ve sosyal hayattaki grevlerini bulmasna ve

  yerine getirmesine yardmc olur.

  Danann stresle etkili bir ekilde baedebilmesi iin danan stres

  ynetimi teknikleri ile tantrr.

  Danann i arkadalarna, astlarna kar tolerans gelitirebilmesini

  salar.

  Danann kendine gvenini etkileyen evresel ve isel faktrleri

  farketmesini ve olumsuz etkilerle ba etmesini salar.

  Danann yaam kalitesini arttrmasn salar. Danann daha ok tatmin

  olduu ve bunun sonucu daha verimli alt bir ortam yaratmasna

  olanak tanr.

  Danana belirsizliklerle, belirsiz durumlarla baa kabilme yntemlerini

  gsterir.

 • Danann profesyonel, sosyal ve zel hayatnda arzu ettii farkll

  yaratmasn salar. Farkllk danan dier alanlardan, insanlardan bir

  adm ne geirecektir.

  Koluun ko asndan yararlar

  Koluk yalnzca rgtn ve danann geliimini salamaz. Koluk yapan

  danman da bundan yarar salar.

  Koluk danan yeni bak alar, deneyimler kazanarak kendisini

  gelitirir (Gilley ve Boughton, 1996; Witherspoon ve White, 1996;

  Barutugil, 2004; Homan ve Miller, 2002; www.mentor-tr.com).

  3.3 KOLUUN ETLER

  Koluk Morris tarafndan (Morris III, 2000) 7 eide ayrlmtr. Aslnda eit says arttrlabilir.

  Ancak, bu eitler en ok ilgi gren, uygulanan koluk eitleri olduu iin deerlendirilmitir.

  A) Kiisel Koluk/ Yaam Koluu: Kolar dananlarnn yalnzca profesyonel yaam ile ilgilenmez. Dananlarnn tm yaam ile, gizlilik esasna dayal olarak, ilgilenirler.

  Danann i yaamndaki enerjisinin azalmasna yol aan yaamndaki bir dnem ya da

  bir stres kaynann, koun yardmyla sona erdirilmesi yaam koluudur (Reiss, 2004).

  rnein, danann ailesi ile yaad sorunlarn profesyonel yaamn etkilemesi yaam

  koluu ile giderilebilecek bir sorundur. Ko, byle bir sorunla kar karya kalan

  danannn iletiim becerilerini gelitirmesini, daha etkili iletiim kurmasn salamaya

  dnk danmanlk yapabilir.

  B) Geliimsel Koluk: Aslnda insanlarn en ok bavurduu koluk uygulamalarndan biri olan geliimsel koluk, bir yetenei gelitirmeye ya da bir davran deitirmeye

  dnktr.

 • C) Ynetici Koluu: Profesyonel yneticilerin hem alma hem zel yaamlarndaki sorunlarnn zm iin bavurduklar bu koluk, gnmzn en ok tartlan koluk

  kavram olduu iin bu almada, ayr bir balk altnda incelenmitir.

  D) Koluu: Bu koluk eidinde ko, danann profesyonel i yaam ile ilgili konularda, stlenilen yahut verilen bir grev ya da iin yaplmasnda danana

  danmanlk yapar.

  E) Yardm Amal Koluk: Ko bu eit bir danma ilikisinde danann i yaamnda ve /veya kariyerinde karlat sorunlar, zorluklar iin zm yollar retmesine, bu

  alanlarda yaad kayplar telafi etmesine yardmc olur.

  F) Deiim Koluu: nsanlarn en ok bavurduu dier koluk eidi deiim koluudur. Deiim koluu, bir durumu ya da bir ilikiyi sonlandrmaya dnk

  uygulamalar ierir.

  G) Kariyer Koluu: Meslek kariyerini deitirmek, gelitirmek isteyen dananlar bu tr koluu tercih etmektedirler.

  Tablo 3: Ne eit bir kolua gereksinim var?

  Deiimsel

  Kariyer

  / Meslek Kariyeri

  Deiimi

  Yaam

  Yaam eklinde Deiim,

  Corafik Deiimler,

  Partnerin Deiimi

  Geliimsel

  Yardm

  Yaamsal Hedeflerin

  Baarlmas

 • Kaynak: Morris III, Coaching Rebirth of an Age-Old Remedy,Career Management, 2000,

  s. 36.

  Koluk davranlar destekleyici ve yetkilendirici olmak zere iki ana grupta toplanabilir

  (Barutugil, 2004);

  Destekleyici davranlar: Bu davranlar ilgi gstermek ve kabullenmek

  eklindedir ve ilikilerdeki gerginlii azaltr, daha ak bir iletiim salar. En nemli

  destekleyici davranlar; sorun zme ve karar alma srecinde izleyicininin katksn

  zendirmek, gereksinim duyduunda ona yardmc olmak, kiisel ve profesyonel

  amalaryla ilgilenmek ve empatik iletiim iinde olmaktr. alann deerini ve ie

  katksn takdir etmek, alann ie katksn aklkla ifade etmek, kararlarnn ve

  eylemlerinin sorumluluunu paylamak ve onun duygularn rahatlkla ifade

  etmesine izin vermek de destekleyici davranlar arasndadr.

  Yetkilendirici davranlar: Yetkilendirici davranlar alann, iin

  gereklerini yerine getirme konusunda alan karar almaya ve inisiyatif kullanmaya

  zendirir. Koun kararlarn ve uygulamalarn geribildirimini zamannda ve drst bir

  ekilde yapmas ve alann beklentilerini netletirmesi yetkilendirici bir davrantr.

  Ayrca, koun danannn zmler retmesine ve deiiklikler planlamasna izin

  vermesi, kararlarn uygulamasna olanak salamas, sonular kendisinin

  deerlendirmesini ve raporlamasn istemesi yine yetkilendirici davranlar

  arasndadr.

  3.4. YNETC KOLUU

  Hzla deien i dnyas yneticilerden bu deiime ve rekabet ortamna

  uyum salamalarn, kendilerini gelitirmelerini, rgtlerine ve alanlarna yeni

  stratejiler belirlemelerini ve onlar deerlendirmelerini beklemektedir. st dzey bir

  ynetici; gnlk sorunlarn stesinden daha kolay gelebilmek, kariyerine daha iyi

  odaklanabilmek ve salkl bir i-yaam dengesi kurabilmek iin sorunlarn

  dinleyecek, gerektiinde onu eletirecek ve onun doru karar almasnda yardmc

 • olacak birine gereksinim duymaktadr (Skiffington ve Zeus; Gilley ve Boughton,

  1996). Yneticilerin bu zel gereksinimlerini karlamak koluun bir paras olan

  ynetici koluuna dmektedir. Ynetici koluu, yneticilerin i yaamlarnda

  karlatklar zorluklarla baedebilmelerini, yetersiz ynlerini belirleyerek

  gelitirmelerini, kapasitelerini en iyi ekilde kullanarak maksimum performans ile

  sonuca ulamalarn salayan bir ara olarak tanmlanabilir. Ynetici kolar,

  yneticilere srekli ve gvenilir bir destek salayarak onlarn performanslarn en st

  dzeye tamalarna ve personellerini ynetmelerine ve yneltmelerine yardmc

  olurlar (Reiss, 2004). Ynetici koluu, bireylerin, takmlarn, blmlerin ve

  rgtlerin daha iyi ve hzl bir ekilde sonu almalarna yardmc olur.

  Deiim srekli gerekleen ve gnmzde de gelien enformasyon alar ve

  teknolojileri yznden ba dndrc bir hza ulaan bir kavram olduu iin ynetici

  koluunun da esnek, deiime ve karmak i dnyasna uyum gsterme

  yeteneinin yksek olmas gerekmektedir (Olesen, 1996). Ynetici koluu bir

  bakma gelecei ngrme sanatdr.

  Ynetici koluu ile yneticiler hem kendilerinin hem de rgtlerinin

  gereksinim ve amalarn belirlerler. Bylece kendileri ve rgtleri iin geliimin

  srekli olmas salanr (Witherspoon ve White, 1996).

  yerindeki herhangi bir alann insan kaynaklar biriminden alabilecei bu

  destei; ynetici, rgt ii birinden alma konusunda kayg duyabilmektedir.

  Ynetici, konumu yznden birlikte alt insanlardan yardm istemekte

  zorlanabilir. Yahut ynetici, kendi rgtnn salayamayaca profesyonel bir

  destee gereksinim duyabilir ve bunun iin rgt d bir kaynaa, rgt dndan bir

  koa, ynetici kouna, bavurur.

  Tm dier danmanlk ilikilerinde olduu gibi ynetici koluu da etik ve gizlilik esasna

  dayanr. Salkl bir koluk ilikisinde danan-danman ilikisi, karlkl gvene dayaldr.

  Karlkl gvenin olmad bir danma ilikisinde belirlenen hedef ve amalara ulalamaz. yi bir

 • ynetici kou, ncelikle yneticiyle arasndaki ilikinin snrlarn belirlemelidir (Gilley ve

  Boughton, 1996; Witherspoon ve White, 1996; Thach ve Heinselman, 1999; Miller ve Homan,

  2002; www.insankaynaklari.com, 2002; Reiss, 2004; Barutugil, 2004; Skiffington ve Zeus).

  Gvene dayal ilikinin kurulmasndan sonraki sre, amalarn

  saptanmasdr (Gilley ve Boughton, 1996; www.insankaynaklari.com, 2002; ONeill

  ve Broadbent, 2003; Reiss, 2004; Barutugil, 2004). Bu amalar yneticinin kiisel

  geliim alanlar, gl ve zayf olduu ynler gznnde bulundurularak saptanr

  (Witherspoon ve White, 1996; Sidler ve Lifton, 1999; www.insankaynaklari.com,

  2002; Barutugil, 2004); yani, yneticinin SWOT analizi yaplarak bu amalar

  saptanr. Eksiklikleri tamamlamak ya da gl ynleri pekitirerek n plana

  kartmak bir ama olabilir (www.insankaynaklari.com, 2002; Barutugil, 2004).

  Daha sonra, bu amalara ulalmas iin yaplmas gereken grevler dizisi belirli bir program

  sahilinde uygulanr. nceden belirlenmi programlara bavurmak yerine, bireyin gereksinimlerine

  ynelik, kiiye zel bir program yaratlmas uygundur (www.insankaynaklari.com, 2002;

  Barutugil, 2004; www.mentor-tr.com, 2004).

  Bir sonraki aamada ise saptanlan art ve eksilerin gerekliini lmek zere

  360 geribildirim, amalara gre deerlendirme gibi eitli performans lmleri

  uygulamaktr. Geribildirim sonrasnda ko ve ynetici saptadklar kriterler

  erevesinde geliim seeneklerini belirlemektedirler (Thach ve Heinselman, 1999;

  www.insankaynaklari.com, 2002; www.mentor-tr.com, 2004).

  Ynetici kolarnn yaklak olarak 1-2 saatten oluan youn seanslar

  (www.insankaynaklari.com, 2002; www.mentor-tr.com, 2004) boyunca gznnde

  bulundurmalar gereken birtakm konular bulunmaktadr:

  ncelikle koluk, kontrol ya da ynetme anlamna gelmemektedir.

  Koluk bir danma ilikisidir; ko, danan karar alrken, harekete

  http://www.insankaynaklari.com/http://www.insankaynaklari.com/http://www.insankaynaklari.com/http://www.insankaynaklari.com/http://www.insankaynaklari.com/http://www.mentor-tr.com/http://www.insankaynaklari.com/http://www.mentor-tr.com/http://www.insankaynaklari.com/http://www.mentor-tr.com/

 • geerken danana rehberlik eder (Gilley ve Boughton, 1996;

  www.insankaynaklari.com, 2002; Barutugil, 2004).

  Ko, birey ve rgt iin doru olabilecek seenekleri sunabilir, yanl

  olduunu dnd konularda fikir belirtebilir; ama, karar verme

  sorumluluu her zaman kiiye aittir. Ko, danan yerine karar veremez.

  Ko, danmanlk ilikisi iinde yol gstericilik, sorunlar belirleme ve bu

  sorunlara zm nerileri sunma grevlerini stlenir. nerileri

  uygulamak ve ilgili kararlar almak danann sorumluluundadr (Gilley

  ve Boughton, 1996; Morris, III, 2000; www.insankaynaklari.com, 2002;

  Barutugil, 2004; www.mentor-tr.com, 2004; Skiffington ve Zeus).

  Dier danma modellerine gre uzun sre devam edecek bu bire bir

  ilikinin verimli sonular dourmasn salayacak en nemli faktrler:

  danmann ilk seanstan itibaren dikkatli bir dinleyici ve gzlemci olmas,

  danann kendisini ak ve drst bir ekilde ifade edebilmesi uygun bir

  ortam yaratmas, net ve ak ifadeler kullanmas, saygl ve anlayl

  olmas, dananyla empati kurmasdr (Sidlor ve Lifton, 1999;

  www.insankaynaklari.com, 2002; ONeill ve Broadbent, 2003; Reiss,

  2004; Barutugil, 2004).

  Ko, yneticinin karlat sorunlar, gereksinimlerini ve zayf

  taraflarn en iyi ekilde tanmlayabilmek iin, onun ifade ettiklerine ek

  olarak ifade edemediklerini de anlayabilmelidir. Yneticinin

  syleyemedikleri mimiklerinden, jestlerinden ses tonundan ve beden

  dilinden anlalabilecei gibi, sorulan ak ulu sorular da kolar doru

  yantlara gtrecektir. Tm bunlar dikkate alan zmler retmek,

  sonuca daha hzl ulalmasn salayacaktr (Thach ve Heinselman, 1999;

  www.insankaynaklari.com, 2002; Barutugil, 2004). Bunu

  gerekletirebilmek iin ynetici kounun ayn zamanda psikoloji ve

  davran bilimleri birikimi olmas gerekmektedir (Thach ve Heinselman,

  1999; www.insankaynaklari.com, 2002).

  http://www.insankaynaklari.com/http://www.insankaynaklari.com/http://www.mentor-tr.com/http://www.insankaynaklari.com/http://www.insankaynaklari.com/http://www.insankaynaklari.com/

 • Karar aamalarnda, yneticinin olas senaryolar arasndan doru seenei

  kendisinin bulmasna izin vermek, karar benimsemesini ve rahatlkla

  uygulamaya gemesini salayaca gibi, kendine olan gvenini de

  arttracaktr (www.insankaynaklari.com, 2002).

  Koun bilmedii bir konu zerine yorum yaparak yneticiyi yanl

  kararlar almaya ynlendirilmesindense, drst bir ekilde konuya hakim

  olmad ve bu konu ile ilgili aratrma yaparak gerekli verilere

  ulalacann belirtmesi yerinde olur (www.insankaynaklari.com, 2002).

  Ko, yneticinin liderlik geliim stratejisi ile btnleemiyorsa yneticiyi

  bir baka koa ynlendirmelidir; yneticinin yanl bir kola

  eletirilmesine kar taraflar dikkatli olmaldr (Thach ve Heinselman,

  1999; www.insankaynaklari.com, 2002).

  Thach ve Heinselman (1999) ynetici koluunu 3 temel snfa ayrmlardr:

  a) Geribildirim koluu: Ynetici koluunun bu eidi yaklak olarak 1 il 6 ay srer.

  Yneticinin spesifik gereksinimlerini karlamaya dnk olarak bir geliim plan oluturulur.

  Ko, yneticinin geliimi salamak iin verileri zmleme, gl ve zayf ynleri ve frsatlar

  belirleme srecine yardm eder. Yneticiyi geribildirimlerle besler. Ynetici ve ko yz yze,

  telefonla, video-konferans ya da web yoluyla grmelerini yaparlar.

  b) Temel geliim koluu: Bu koluk 6 il 12 srer ve ynetici ile koun daha yakn ve kapsaml

  bir ilikisi vardr. Ko yalnzca yneticiyle yz yze iletiimde bulunmakla kalmaz, yneticinin

  danmanlar, astlar, stleri, ynetici ile ayn konumdaki alanlar ve hatta gerekliyse,

  mteriler, tedarikiler ve yneticinin ailesi ile de iletiime geer. Bazen de yneticinin

  toplantlarn, brifinglerini izler. Sonraki aamada ko ve ynetici bir araya gelerek sonularn

  zmlemesini yaparlar. Genel olarak da bunu izleyen 2 gn boyunca karlkl olarak youn

  geribildirimlerde bulunurlar. Sonuta ko ve ynetici bir geliim plan yapar ve uygulamaya

  http://www.insankaynaklari.com/http://www.insankaynaklari.com/http://www.insankaynaklari.com/

 • koyarlar. Plann ileyiinin kontrol iin ko, yneticiyi ayda en az 1 kere 2 il 4 saat ziyaret eder.

  Geliim plan salkl bir biimde ilemeye baladnda ve ynetici hedeflenen yetkinlik

  dzeyine ulatnda bu sre sona erer.

  c) erik koluu: Bu yneticilik koluu eidi finans,