karayolu staj defteri - yusuf yildiz

of 51 /51
YILDIZ TEKNIK Ü NIVERSITESI STAJ DEFTERİ ÖĞRENCİNİN : Bölümü : İnşaat Mühendisliği Adı Soyadı : Yusuf YILDIZ Website : www.yyildiz.com

Author: yusuf-yildiz

Post on 30-Nov-2014

7.988 views

Category:

Education


43 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde yapılmış, örnek ulaştırma staj defteridir.

TRANSCRIPT

 • 1. YILDIZ TEKNIK NIVERSITESI STAJ DEFTER RENCNN : Blm : naat Mhendislii Ad Soyad : Yusuf YILDIZ Website : www.yyildiz.com
 • 2. KISIM: Aratrma Bamhendislii YAPRAK NO: 1 YAPILAN : Laboratuvar ve ler Hakknda Bilgi TARH: 04.07.2011 Karayollar 1. Blge Mdrlnde balayacam stajmn ilk haftasn Yap leri Ba Mh. Cem DABAKn direktifleri dorultusunda laboratuvarda geirip, burada yaplan deneyler ve almalar takip edeceim. Bugn laboratuvarlar hakknda genel bilgilendirme yapld ve test aletlerinin kalibrasyonlar yaplmakta olduundan yarn laboratuvar almalar takip edilecek. Aratrma Bamhendisliinin ierisinde 3 adet laboratuvar bulunmakta. Bunlar: Toprak leri Laboratuvar Bitm Karmlar Laboratuvar Beton Laboratuvar Bu laboratuvarlarda hem karayollarnn kendi ilerinden gelen numuneler hem de eitli zel ilerden gelen numuneler ile ilgili deneyler gerekletiriliyor. KONTROL SONUCU:
 • 3. KISIM: Aratrma Bamhendislii YAPRAK NO: 2 YAPILAN : Elek Analizi, Yasslk ndeksi Tayini, Soyulma Deneyi TARH: 05.07.2011 Bitm Karmlar Laboratuvar Genel bir temizlik ve yaplacak deneyler iin hazrlklar yapld. Daha nceki deneylerde kullanlan bitm bulam aletler trikloretilen ile temizlendi. ELEK ANALZ Saray Asfalt Betonu antiyesinde kullanlacak agregalar iin elek analizleri yapld. Yaplan bu elek analizleri binder asfalt betonu dizayn iin kullanlacak. Elek analizinde 0-5, 5-12, 12-19, 19-25 mm aralklarnda 4 farkl agrega kullanld. ri agregalar sarsak elek vastas ile, ince agregalar ise el eleklerinde elendi. Daha sonra teknik artnamede verilen kriterler dorultusunda kontroller yapld ve agregalarn uygun olduu grld. Agregalarn elek analizi kriterlerini salamamalar durumunda ta ocaklarna geri gnderilerek yeniden krm yaplyor. Boyutlarna gre ayrlan agregalar daha sonra 110 Cde etvde kurumaya brakld. Etvde kuruyan agregalar mhendis tarafndan hazrlanan binder asfalt betonu dizayn deerlerine uygun olarak tartlarak tekrar etve konuldu. Yarn yaplacak binder dizaynna kadar etvde kalacaklar. Resim 2.1 Mhendis tarafndan hazrlanan binder asfalt betonu dizayn deerleri. KONTROL SONUCU:
 • 4. KISIM: Aratrma Bamhendislii YAPRAK NO: 3 YAPILAN : Elek Analizi, Yasslk ndeksi Tayini, Soyulma Deneyi Resim 3.1 Sarsak Elek Resim 3.3 Sarsak Elekten Elenen Agregalar KONTROL SONUCU: TARH: 05.07.2011 Resim 3.2 El Elekleri Resim 3.4 Agregalar Etve Yerletiriliyor
 • 5. KISIM: Aratrma Bamhendislii YAPRAK NO: 4 YAPILAN : Elek Analizi, Yasslk ndeksi Tayini, Soyulma TARH: 05.07.2011 Deneyi YASSILIK NDEKS TAYN Hasyol antiyesinde bitml scak temel tabakasnda kullanlacak olan agregalar iin yasslk indeksi tayini yapld. 19, 12,5, 9,5 ve 6,5 mmlik elekler arasnda kalan agregalarn ilgili aptaki yasslk eleklerinden geip gemedii el ile teker teker denendi. Daha sonra eleklerden geen yass agrega danelerinin arlklar tartld. Son olarak agregalarn yasslk indeksi elekten geen yass agrega danelerinin arlnn, toplam numune arlna oran ile belirlendi. Belirlenen yasslk indeksi teknik artnamede verilen deerler ile karlatrlarak uygunluu teyit edildi. izelge 4.1 Yasslk ndeksi Snr Deerleri Bitml Temel Yasslk ndeksi (%) Binder Tabakas Anma Tabakas 35 35 30 Yaplan bu deney yolun hizmet mr ve kalitesi asndan nem ihtiva etmektedir. nk yass danelerden oluan bir yol yaps trafik yk altnda kolaylkla krlr ve dolaysyla mukavemeti azalr. Resim 4.1 Laboratuvarda Kullanlan rnek Bir Yass Elek KONTROL SONUCU:
 • 6. KISIM: Aratrma Bamhendislii YAPRAK NO: 5 YAPILAN : Elek Analizi, Yasslk ndeksi Tayini, Soyulma TARH: 05.07.2011 Deneyi SOYULMA DENEY Karakaya Ta Ocandan gelen agregalar iin soyulma deneyi iin karmlar hazrland. Bu deney agrega yzeyindeki bitm filminin su iindeki mukavemetini tayin etmek iin, agregann bitm ile kaplanmas ve statik olarak suya daldrlmas yntemi ile yaplr. Bylece hangi durumda bitmn agregaya daha iyi tutunduu belirlenir. Agrega numunesinin 9,5 mmlik elekten geen ve 6,5 mmlik elein zerinde kalan ksmndan 3 farkl DOP (Soyulma mukavemetini arttran bir tr katk malzemesi) markas iin yaplacak deneylerde kullanlmak zere her bir deney iin 300 gr agrega alnd. Deneyde hazrlanacak her karm iin 60 gr olan agrega miktarnn %5i kadar DOP + Bitm karm kullanlmakta. 5 adet kaba 100 gr bitm ve bitmn 1-5 aralnda DOP kondu. Bunlar homojen bir karm haline getirildi. Daha sonra etvde kurutulmu olan agregalar ile karmlar hazrlanarak petri kaplarna yerletirildi. Souduktan sonra su iine konarak 60 Cde 24 saat beklemek zere etve yerletirildi. Bir gn sonra karlp mhendis eliinde kontrolleri yaplarak ideal DOP oran belirlenecek. Resim 5.1 DOP ve Bitm Karm Hazrlanyor KONTROL SONUCU: Resim 5.2 Kat haldeki bitm. Etve konarak sv hale getiriliyor.
 • 7. KISIM: Aratrma Bamhendislii YAPRAK NO: 6 YAPILAN : Soyulma Deneyi, Binder Dizayn, Vialit Deneyi, Kaliforniya Deneyi, Kvam Limitleri, Standart Proktor TARH: 06.07.2011 Bitm Karmlar Laboratuvar SOYULMA DENEY Bir nceki gn hazrladmz soyulma deneyi numuneleri bugn saat 17:00da etvden karlp incelendi. Ondan nce Kean Asf. Bet. antiyesi iin hazrlanan numuneler etvden karld ve mhendis tarafndan k altnda, plak gz ile tutunma oranlar belirlendi. Burada iki farkl DOP markas iin hazrlanm numuneler bulunmakta. Bu iki farkl soyulma deneyi iin elde edilen sonular aadaki resimlerde yer almakta. lk deney ( 2 farkl DOP iin): KONTROL SONUCU:
 • 8. KISIM: Aratrma Bamhendislii YAPILAN : Soyulma Deneyi, Binder Dizayn, Vialit Deneyi, Kaliforniya Deneyi, Kvam Limitleri, Standart Proktor YAPRAK NO: 7 TARH: 06.07.2011 kinci deney ( Karakaya T.O. iin bizim hazrladklarmz. 3 farkl DOP iin.): KONTROL SONUCU:
 • 9. KISIM: Aratrma Bamhendislii YAPRAK NO: 8 YAPILAN : Soyulma Deneyi, Binder Dizayn, Vialit Deneyi, Kaliforniya Deneyi, Kvam Limitleri, Standart Proktor Resim 8.1 Soyulma Deneyi Numuneleri TARH: 06.07.2011 Resim 8.2 Numuneleri nceliyoruz BNDER DZAYNI Elek analizini daha nce yaptmz ve binder dizayn iin mhendisten deerlerini aldmz agregalar binder dizayn iin briket hazrlamak zere, verilen arlklarda tartarak 18 adet karm hazrlamtk. Bu karmlara %3,5 - %4,0 - %4,5 - %5,0 - %5,5 - %6,0 oranlarnda bitm katarak, her bir bitm yzdesi iin 3 adet briket hazrladk. Daha sonra hazrlanan bu karmlar 135 C scakla ayarlanm etve atlarak gerekli scakla ulamalar beklendi. Daha sonra karmlar 4 inlik kaplara konarak 75 tokmak st, 75 tokmak alt olmak zere Marshall Tokma ile sktrld. Marshall Tokmann arl 4,5 kg ve serbest d yaparak numuneleri sktryor. Bu aamada hazrlanm olan briketler souduktan sonra kaplardan karld ve Marshall Deneyinin tamamlanmas iin numaralandrlarak bir gn dinlenmeye brakld. Resim 8.3 - Marshall Tokma KONTROL SONUCU: Resim 8.4 Hazrlanan Briketler
 • 10. KISIM: Aratrma Bamhendislii YAPRAK NO: 9 YAPILAN : Soyulma Deneyi, Binder Dizayn, Vialit Deneyi, Kaliforniya Deneyi, Kvam Limitleri, Standart Proktor TARH: 06.07.2011 VALT DENEY Bu deney zellikle sathi kaplama mcr olarak kullanlacak agregalar ile balayc (bitm) arasndaki tutunmann su etkisi altndaki durumunu incelemek iin yaplmaktadr. 20 mmlik elekten geip 9,5 mmlik elek zerinde kalan agregalar iyice ykanp, etvde kurutulduktan sonra zellikle kbik halde olanlar 200x200 mmlik mcr sercisi zerindeki kafeslere yerletirildi. Mcr sericisi zerinde 10x10=100 adet kafes bulunmakta. Daha sonra etvde stlm levhann zerine yine 140-150 Cde etvde stlm 40 gr bitm spatula yardm ile levhann her tarafna eit bir ekilde yayld. Daha sonra levha mekanik sericiye yerletirilerek mcrlarn zerinde bulunduu ara levha sratle ekilerek agregalarn bitml levha zerine serbest d yapmalar saland. Daha sonra hazrlanan bu levhalar silindirlemeye uygun olmas asndan 2-3 dakika bekletildi. Uygun hale geldikten sonra iki dorultuda 3 pas olmak zere silindir ile zerinden geildi. Oda scaklnda 1 saat boyunca bekleyen silindirlenmi deney levhalar, 35 Cye ayarlanm olan su banyosuna koyarak 24 saat boyunca bekleyecek. Yarn bu numuneler karlarak deneyin devam gerekletirilecek. Resim 9.1 Mekanik Serici Resim 9.3 Silindirleme lemi Yaplyor KONTROL SONUCU: Resim 9.2 Deney Levhalar Resim 9.4 Su Banyosu
 • 11. KISIM: Aratrma Bamhendislii YAPRAK NO: 10 YAPILAN : Soyulma Deneyi, Binder Dizayn, Vialit Deneyi, Kaliforniya Deneyi, Kvam Limitleri, Standart Proktor TARH: 06.07.2011 Toprak leri Laboratuvar KALFORNYA TAIMA ORANI TAYN (Numune Hazrlanmas) Toprak leri Laboratuvarnda Kaliforniya Tama Oran (CBR) deneyi iin daha nceden Standart Proktor ve Modifiye Proktor ile optimum su yzdeleri belirlenmi numuneler hazrland. Bu deney ile su etkisi altnda daneler aras kayma direnlerinin belirlenmesi amalanyor. 4 gn sonunda su banyosundan karlacak numunelerin deneylerinin yapm srasnda detaylar grlecek. Optimum su yzdeleri tayin edilmi numunelerden bir miktar alnarak tartld ve optimum su miktarlar belirlenerek karmlar hazrland. Daha sonra standart proktor ile optimum su yzdeleri tayin edilen numuneler 6 inlik kaplara 3 katman halinde yerletirilip sktrld. Bu numunelerin sktrlmas srasnda her katmanda 2,5 kg arlndaki tokmak 30,48 cm ykseklikten braklarak yapld. Modifiye proktor ile optimum su yzdesi belirlenen numuneler iin yine 6 inlik kaplarda, 5 katman halinde sktrma yapld. Her katmanda 4,5 kg arlndaki tokmak 47,5 cm ykseklikten serbest d ile braklarak sktrma yapld. Hazrlanan bu numuneler alt temel tabakas iin kullanlacak malzemeler iin. Hazrlanan sktrlm numunelerin zerlerine 5 kglk arlklar yerletirildi ve tripod vastas ile ykseklikleri lld ve not edildi. Sonra numuneler su banyosuna kondu. Su banyosuna konan numunelerden krmata (kum ve silt karm) olanlarn zerlerine 5 kg daha arlk kondu. Numuneler burada 4 gn bekledikten sonra karlarak CBR deneyinin devam gerekletirilecek. Resim 10.1 Sktrma ilemi yaplrken KONTROL SONUCU: Resim 10.2 Hazrlanan numunelerin lmleri
 • 12. KISIM: Aratrma Bamhendislii YAPRAK NO: 11 YAPILAN : Soyulma Deneyi, Binder Dizayn, Vialit Deneyi, Kaliforniya Deneyi, Kvam Limitleri, Standart Proktor TARH: 06.07.2011 STANDART PROKTOR DENEY leden sonra 4,75 mmlik elekten geen krmata iin optimum su yzdesini belirlemek amacyla standart proktor deneyi yapmna baland. Bu deneyde danelerin boyut dalmlarna gre kuru birim arlk su ierii arasndaki iliki belirleniyor. lk nce numuneler bir kaba alnarak gz karar bir miktar su eklendi ve kartrld. Ardndan 4 inlik sktrma kabna 3 katman halinde konarak 2,5 kg arlndaki tokmak ile 30,48 cm ykseklikten 25 adet serbest d yaplarak sktrld. Ardndan sktrlm bu numuneden ieriin tamamn temsil edecek ekilde bir miktar alnd ve daha nceden daras alnm kaba kondu; arl tartld ve 16 saat beklemek zere etve yerletirildi. Bu ilem en az 5 deer verecek ekilde tekrarland. Daha sonra etvden karlacak numuneler tartlarak su yzdeleri ve kuru birim arlklar hesaplanr. Bu deerlerden su yzdeleri yatay eksene, kuru birim arlklar dey eksene yerletirilerek her bir nokta belirlenir. Bu noktalardan geecek dzgn bir eri izilerek tepe noktas belirlenir. Bu nokta bize maksimum kuru birim arl ve buna denk gelen optimum su yzdesini verir. Resim 11.1 Sktrma ilemi yaplyor KONTROL SONUCU: Resim 11.2 Alnan numuneler ve tartm ilemi
 • 13. KISIM: Aratrma Bamhendislii YAPRAK NO: 12 YAPILAN : Soyulma Deneyi, Binder Dizayn, Vialit Deneyi, Kaliforniya Deneyi, Kvam Limitleri, Standart Proktor TARH: 06.07.2011 KIVAM LMTLER Bu deneyler ile topraklarn likit limit, plastik limit deerleri ve plastisite indeksi bulunur. Likit Limit: 0,425 mmlik elekten elenen ve 60 Clik etvde kurutulmu numuneler porselen pota ierisine yerletirildi. Daha sonra deneyin yaplaca Casagrande aleti karlarak dzgn alp almad kontrol edildi. Bu kontrol srasnda oyuk ama ba Casagrande aletinin pirin kabnn altna koyarak 1 cmlik serbest dme mesafesi ayarland ve kolu birka tur evrilerek dzgn alt teyit edildi. Porselen pota ierisindeki topraa 10-20 cc arasnda su konarak iyice kartrlp, homojen bir amur haline getirildi. Daha sonra Casagrande aletinin pirin kabna fazla bastrmadan dzenli bir ekilde yerletirildi. Kabn derinlii 1 cmdir. Yukardan aaya doru oluk ama ba ile oluk ald ve saniyede 2 tur olacak ekilde aletin kolu evrildi. 20 ve 30 dte alan oyuun 12,7 mmlik kapanmas gerekleene kadar ilem tekrarland. 12,7 mmlik kapanmann saland numune Casagrande kab ierisinde 3 paraya ayrlarak orta ksm alnarak kaplara yerletirildi. Ya toprak arl tartld. Daha sonra 110 Clik etve konarak kurumaya brakld. Ardndan kuru toprak arl da tartlarak not edilir ve su yzdesi belirlenir. Daha sonra akma erisi izilerek 25 darbeye denk gelen su yzdesi numunenin likit limiti olarak belirlenir. Resim 12.1 Casagrande Aleti ve Numuneler KONTROL SONUCU: Resim 12.2 Yerletirilmi ve oyuk alm numune
 • 14. KISIM: Aratrma Bamhendislii YAPRAK NO: 13 YAPILAN : Soyulma Deneyi, Binder Dizayn, Vialit Deneyi, Kaliforniya Deneyi, Kvam Limitleri, Standart Proktor TARH: 06.07.2011 Plastik Limit Likit limit deneyinde kullanlan toprak numuneleri alnarak avu iinde skldnda kolayca bir top haline getirilebilecek kvama gelinceye kadar damtk su ile kartrld. Ardndan bu amurdan bir miktar alnarak cam zerinde avu ii ile bir iplik eklinde yuvarland. Yuvarlanan numunenin 3 mm kalnlna geldii anda zerinde atlamalarn balamas amaland. Bu duruma gelinceye kadar deney tekrarland. 3 mm kalnlnda iplik haline geldiinde zerinde atlamalar balayan numuneler plastik hale gelmi demektir ve bu numuneler alnarak rutubet kaplarna kondu. Kapla beraber arlklar tartlarak not edildi. Daha sonra 110 Cde etve konarak kurumas salanr ve kuru arl da tartlr. Her iki deneyde de numuneler etvde 910 saat bekletilir. Likit limiti ve plastik limiti belirlendikten sonra bu iki deerin fark olarak plastisite indeksi elde edilir. Resim 13.1 Numuneler iplik haline getiriliyor Resim 13.2 Elde edilen numuneler Resim 13.3 Gelen BSK Numuneleri Ayrca bugn Tekirda il snrndan karot numuneler ve bitml scak karmlar gerekli testler yaplmak zere geldi. Bu numunelerin younluk, bitm yzdesi ve elek analizi kontrolleri yaplacak. KONTROL SONUCU:
 • 15. KISIM: Aratrma Bamhendislii YAPRAK NO: 14 YAPILAN : Marshall Deneyi, Elek Analizi, Soyulma Deneyi, Vialit Deneyi TARH: 07.07.2011 Bitm Karmlar Laboratuvar MARSHALL DENEY Bir nceki gn hazrlanan binder asfalt betonu dizaynlar iin Marshall Deneyi yaplacak. Bitml scak karmlarda bu deney: - Salam bir st yap elde etmek iin optimum bitm yzdesinin belirlenmesi - Tabaka iinde fazla hava ve rutubet barndrmayacak yeteri kadar boluk ieren yapnn elde edilmesi - Meydana gelecek skmalar kusma, akma ve stabilite bozukluu meydana gelmeden karlanmas - Trafik ykleri altnda deformasyon yapmayan gerekli dayanmn salanmas - Uygun ilenebilirlie sahip karmn oluturulmas amalar ile yaplr. ncelikle hazrlanan briketler spatula yardm ile dzeltildi ve kumpas yardm ile 3 farkl noktadan lmleri yaplarak not edildi. lm tamamlanan numunelerin havadaki arlklar tartld. 25 C scakla ayarlanan su banyosuna tm numuneler kondu ve yarm saat burada bekletildi. Su banyosundan karlan numunelerin su iindeki arlklar ve yzeyleri bir havlu yardm ile kurulanarak doygun arlklar tartld. Daha sonra kapal su banyosu 60 Cye ayarland ve numuneler burada da yarm saat bekletildi. Yarm saat sonunda numuneler su banyosundan karlarak Marshall Test Cihaz ile ykleme yapld. Stabilite ve akma deerleri okunarak Marshall Deneyi iin hazrlanm olan Excel alma sayfasna girildi. Testi tamamlanan 18 numunenin Marshall Test Cihazndan elde edilen stabiliteleri ve akma deerleri aadaki gibidir: Numune Numaras Stabilite (Kg) Akma (mm) 1 1167 03,06 2 1516 05,03 3 1180 03,50 4 1441 04,15 5 1127 03,28 6 1240 04,33 KONTROL SONUCU:
 • 16. KISIM: Aratrma Bamhendislii YAPRAK NO: 15 YAPILAN : Marshall Deneyi, Elek Analizi, Soyulma Deneyi, Vialit Deneyi TARH: 07.07.2011 7 1123 03,63 8 1205 05,37 9 1102 05,33 10 1380 04,50 11 1179 06,57 12 1121 03,04 13 1253 04,29 14 1073 05,25 15 1007 03,70 16 1266 05,60 17 1116 03,55 18 1054 06,40 Excel alma sayfasna ilenen deerler sonucunda maksimum younluk, maksimum stabilite, ADB% (Asfalt Dolu Boluk), Boluk% optimum deerlerini veren bitm yzdeleri teknik artnamedeki snrlar da gz nne alnarak belirlendi. Elde edilen sonular: Bitm Yzdesi Max. Stabilite 5 Max. Younluk 6 ADB% 4,70 Boluk% 4,40 Ortalama= 5,03 Elde edilen ortalama bitm yzdesine (%5,03) gre izilen grafikler yardm ile aadaki deerler tekrar belirlenerek raporlanacak ve ilgili birimlere iletilecek. - Maksimum Stabilite - Maksimum Younluk - ADB% - Boluk - Akma - VMA% (Agregalar aras boluk oran) KONTROL SONUCU:
 • 17. KISIM: Aratrma Bamhendislii YAPRAK NO: 16 YAPILAN : Marshall Deneyi, Elek Analizi, Soyulma Deneyi, Vialit Deneyi Resim 16.1 Numaralandrlm Numuneler TARH: 07.07.2011 Resim 16.2 Kumpas ile lmleri yaplrken Resim 16.3 Havadaki arlk tartm Resim 16.4 Sudaki arlk tartm Resim 16.5 - 60Clik su banyosuna konarken Resim 16.6 Marshall Test Cihaz ile test edilirken KONTROL SONUCU:
 • 18. KISIM: Aratrma Bamhendislii YAPRAK NO: 17 YAPILAN : Marshall Deneyi, Elek Analizi, Soyulma Deneyi, Vialit Deneyi TARH: 07.07.2011 Bugn ayrca Bitm Karmlar Laboratuvarnda DOPsuz ve 1-5 aras DOP ieren bitml karmlar hazrland ve su ierisinde etve kondu. Daha sonra bu numunelerin soyulmaya kar mukavemetleri belirlenecek. -------------------------Makyol naat antiyesinde yaplacak tamastik (Stonemastic) asfalt iin kullanlacak olan Alyans (vezli) T.O.dan gelen agregalarn elek analizleri yapld. Agregalarn uygun olduu grld. Tamastik asfalt iin 0-5, 5-12, 12-19 mm aras agregalarn karmlar kullanlyor. Daha sonras entegre filler malzeme gnderilecek ve o da karmlara eklenecek. Tamastik asfalt zellikle tat trafiinin youn olduu yollarda kullanlyor. Burada kullanlan kaba mcrlar dolays ile daha fazla boluk oluuyor. Bu boluklar ise ince agrega, filler, bitmn akmasn engelleyen filler vb. malzemeler ile dolduruluyor. u anda tamastik asfalt yeni yeni anma tabakas yerine kullanlmaya balanm. Yksek dayanm, tekerlek izine kar diren, kaymaya kar diren, ses absorbe edici zellii ve uzun hizmet mr salamas nemli avantajlar. -------------------------Vialit Deneyi iin hazrlanm olan deney levhalar 24 saat bekledii su banyosundan karld ve deneyin aletinin zerine agregalar altta kalacak ekilde yerletirildi. 50 cm ykseklikten 500 gr arlndaki elik bilye serbest d ile levhann zerine brakld. Bu ilem 10 saniye aralklarla 3 defa tekrarland ve den agregalarn says not alnd. Deney sonucu ise den agregalarn toplam agregalara oran olarak ilendi. Lleburgazdan gelen numuneler iin hazrlanan bu plakalardan birincisinde %11, ikincisinde %11 den agrega oranlar elde edildi ve teknik artnamede yer alan %12 snr koulunun saland grld. Resim 17.1 Vialit Deney Aleti ve deneyde kullanlan elik bilye (Bilye ap 50 mm, Arl 500 gr 5) KONTROL SONUCU:
 • 19. KISIM: Aratrma Bamhendislii YAPRAK NO: 18 YAPILAN : Ekstraksiyon Deneyi, Basn Dayanm Deneyleri TARH: 08.07.2011 Bitm Karmlar Laboratuvar EKSTRAKSYON DENEY (Bitm Yzdesi Tayini) stanbul-ile yolundan alnan karot numunelerin bitm yzdeleri tayin edildi. Bu deney ile imalat esnasnda kullanlan bitm yzdesinin analizlerle tayin edilmi dizayn bitm yzdesine uygun olup olmad ve karmdaki agrega gradasyonu belirlenebiliyor. Gelen karot numunelerde anma tabakas ve binder asfalt betonu tabakas beraber bulunuyordu. Bu iki tabaka birbirinden ayrlarak, dzeltildi ve 11 adet numune hazrland. Kaplara yerletirilen numuneler 160 Cde etve atlarak zld. Etvden karlan numuneler iyice ayrtrlp nceden daras alnm analizatr kaplarna kondu. Daha sonra bu ekildeki arl tartld. Daha sonra ekstraksiyon makinesinin bir gzne analizatr kab, dier gzne filler malzemelerin birikecei bo kap konuldu. Ekstraksiyon makinesinde trikloretilen yardm ile 45 dakika boyunca agregalar bitmden ayrtrld. Tekrar numune tartlarak aradaki fark ile bitm miktar tayin edildi. rnek bir karot numunenin analiz sonular aadaki gibidir: Anma tabakas iin: Kap Daras (gr) 3987,8 Bitml Karm + Kap (gr) 5371,9 Bitmsz Karm + Kap (gr) 5315,3 Bitml Karm (gr) 1384,1 Bitmsz Karm (gr) 1327,5 Bitm Miktar (gr) / Bitm Oran (%) 56,6 / 4,26 Binder asfalt betonu iin tabakas iin: Kap Daras (gr) 3979,2 Bitml Karm + Kap (gr) 5840,7 Bitmsz Karm + Kap (gr) 5776,3 Bitml Karm (gr) 1861,5 Bitmsz Karm (gr) 1797,1 Bitm Miktar (gr) / Bitm Oran (%) 64,4 / 3,58 Agrega gradasyonu iin ise elde edilen agregalar ykanarak elek analizleri yaplr. KONTROL SONUCU:
 • 20. KISIM: Aratrma Bamhendislii YAPRAK NO: 19 YAPILAN : Ekstraksiyon Deneyi, Basn Dayanm Deneyleri TARH: 08.07.2011 Resim 19.1 Tabakalarna ayrlm numuneler Resim 19.2 znm numune ve analizatr kab Resim 19.3 Analizatr kab konurken Resim 19.3 Filler malzemenin birikecei hazne Resim 19.4 Ayrm agrega karm KONTROL SONUCU: Resim 19.5 Ayrm filler malzeme
 • 21. KISIM: Aratrma Bamhendislii YAPRAK NO: 20 YAPILAN : Ekstraksiyon Deneyi, Basn Dayanm Deneyleri TARH: 08.07.2011 Beton Laboratuvar Bitm Karm Laboratuvarnda ekstraksiyon deneyleri dier numuneler iin devam etti. Bu srete Beton Laboratuvarna geildi. Beton laboratuvarnda D-100 ayrm atalca-Suba yolu 0+00 10 + 030 arasndaki 4+247 tabliye menfez betonundan alnm 150x150 mmlik, C25/30 dayanm snfndaki numunelerin basn dayanm deneyleri yapld. Deneyde 7 dn suda bekletilmi numuneler kullanld. Kp numunelerin ardndan gnderilen parke talarnn yarma deneyleri yapld. Her 6 numunede bir raporlar kt olarak alnd. Her iki deneyde de tm veriler direkt olarak bilgisayar programna aktarlarak raporland. Resim 20.1 Kp numune teste tabi tutulurken Resim 20.2 Parke yarma deneyi yaplrken Resim 20.3 Deneyler ve raporlamalar bilgisayar destekli olarak gerekletiriliyor. KONTROL SONUCU:
 • 22. KISIM: Aratrma Bamhendislii YAPILAN : Bitm Deneyleri, Kaliforniya Deneyi, Metilen Mavisi Deneyi YAPRAK NO: 21 TARH: 11.07.2011 Toprak leri Laboratuvar Kaliforniya deneyi numuneleri su banyosundan karld ve ime miktarlar llerek, ime yzdeleri bulundu. Bulunan deerleri deney fylerine ilendi. Daha sonra test makinesine yerletirilen numuneler stten sabitlenerek, alttan basn uyguland. Bu ilem srasnda su banyosunda iken zerlerinde ne kadar arlk varsa o arlklar da numunelerin zerine eklendi. Test verileri direkt olarak bilgisayara aktarlarak Gerilme kme grafikleri izildi ve 2,5 mm ile 5 mm kme deerlerindeki %CBR deerleri okunarak deney fylerine ilendi. Daha sonra bu numunelere ait topran nerelerde kullanlabileceine dair karmlar yaplacak. Resim 21.1 Teste tabi tutulacak numuneler Resim 21.2 Kaliforniya Deneyi Makinesi Bitm Karmlar Laboratuvar AS Elmaslar n. in hafta sonu yaplm olan binder dizaynlarnn Marshall deneyleri yapld. Bugn Bitm Karmlar Laboratuvarnda ayrca bitm zelliklerini belirlemek zere deneylerin yapmna baland. Deneye tabi tutulan bitm Kean Asfalt antiyesinden gelen B 50/70 penetrasyon deerine sahip TPRA meneli bitmd. Bizden aadaki bitm zellikleri deneylerinin yaplmas istendi: 1. Penetrasyon (25C), 0,1 mm KONTROL SONUCU:
 • 23. KISIM: Aratrma Bamhendislii YAPRAK NO: 22 YAPILAN : Bitm Deneyleri, Kaliforniya Deneyi, Metilen Mavisi Deneyi TARH: 11.07.2011 2. Yumuama Noktas (C) 3. nce Film Halinde Istma Deneyi (163Cde 5 saat) 3.1 Ktle Deiimi, % 3.2 Kalc Penetrasyon, % 3.3 Yumuama Noktas (C) 3.4 Yumuama Noktas Ykselmesi (C) 4. Parlama Noktas (C) lk bata bitmn yumuama noktasndan 90 Cden fazla olmamak zere etvde 18 adet bitmn bulunduu koliden alnan 4 adet numune zld. (Her 10 adete 2 adet numune) Daha sonra bunlar gerekli deneylerin kaplarna yerletirildi ve 1 saat boyunca dinlenmeye brakld. PENETRASYON DENEY Penetrasyon deneyi ile asfalt imentolarnn sertlik veya kvamllklar llr. Asfalt imentolarnda kvamn balama yetenei ve balayclk gc asndan nemlidir. 1 saat boyunca dinlenmeye braklan penetrasyon deneyi numuneleri daha sonra 25 C scaklktaki su banyosunda 1,5 saat boyunca bekletildi. Daha sonra her bir bitm numunesini temsil eden 2 adet penetrasyon numunesi su ii dolu kaba kondu; penetrasyon aletine yerletirilerek penetrasyon deerleri lld. Bu lmde arl ile beraber 100 gr olan penetrasyon inesi bitm yzeyine deecek kadar yaklatrld; ardndan kendi arlnda 5 saniye boyunca bitm iine girdii mesafe 3 farkl noktadan aletten okundu ve bunlarn ortalamalar alnarak penetrasyon deeri belirlendi. Resim 22.1 Penetrasyon Numuneleri KONTROL SONUCU: Resim 22.2 Penetrasyon Deneyi yaplyor
 • 24. KISIM: Aratrma Bamhendislii YAPRAK NO: 23 YAPILAN : Bitm Deneyleri, Kaliforniya Deneyi, Metilen Mavisi Deneyi TARH: 11.07.2011 YUMUAMA NOKTASI TAYN Yumuama noktas su banyosu ierisine yerletirilmi, zerine bilye konmu bitm numunesinin belirli bir hzla stlmas ile yumuamas sonucu tabana dedii andaki scaklk deeridir. Daha nce yumuama deneyi iin halkalarn iine yerletirilmi numunelerimizin taan ksmlar scak bir spatula vastas ile traland. Ardndan numuneler 5C scaklktaki saf su ierisinde 15 dakika bekletildi. Ardndan deneyin yaplaca makineye ait mekanizmann ierisine 2 adet numune yerletirildi ve bu mekanizma su dolu beherin iine konarak, test makinesine yerletirildi. Numuneler tabandan 2.5 cm yukarda konumlandrld. zerlerine daha sonra elik bilyeler yerletirildi ve 3 dakika bekletildikten sonra scakl dakikada 5C ykselecek ekilde stlmaya baland. Bilyenin halkann ierisinden geerek tabana ulamasnn ardndan deney aleti her iki numune iin scaklk deerlerini ve ortalama deerleri verdi. Elde edilen deerler not edildi. Bylece numunenin yumuama noktas elde edildi. Resim 23.1 Deney numuneleri (Tralanmam) Resim 23.2 Yumuama deneyi makinesi NCE FLM HALNDE ISITMA DENEY Bu deney ile snn ve havann yar kat asfaltik malzemeler zerindeki etkileri llr. Elde edilen sonular beton asfalt tesislerinde karmlar hazrlanrken asfaltta meydana gelecek sertlemenin derecesi hakknda fikir verir. 1 cm yksekliinde ve 14 cm apndaki deney kaplarna 48-50 gr aralnda scak bitm kondu ve tamamen kaba dzgn bir ekilde yaylmas saland. Ardndan 1 saat boyunca souyup, dinlendikten sonra arlklar llerek not edildi. Her bir bitm temsilen 2 kap numune hazrland. Numuneler daha sonra 163 Cdeki dner etve yerletirildi. Numuneler burada 5 saat boyunca bekleyecek. KONTROL SONUCU:
 • 25. KISIM: Aratrma Bamhendislii YAPRAK NO: 24 YAPILAN : Bitm Deneyleri, Kaliforniya Deneyi, Metilen Mavisi Deneyi TARH: 11.07.2011 Etvden karldktan sonra numunenin oda scaklna kadar soumas beklenir ve 0,01 gr duyarllkta tekrar tartlr. Bylece her numune iin arlk kayplar hesaplanm olur. Daha sonra bu numuneler tekrar 163 Clik etvde stlarak kartrlr. Bundan sonra numune iin istenen penetrasyon ve yumuama deneyleri tekrar yaplr. Bylece numunelerin kalc penetrasyonlar ve yumuama noktas ykselmeleri belirlenir. Resim 24.1 Dner tablal etve yerletirilmi numuneler Beton Laboratuvar METLEN MAVS DENEY MAK-YOL n. antiyesi iin kullanlacak olan agrega iin Metilen Mavisi Deneyi ile kil yzdesi tayini yapld. 10-0 numaral elekler arasnda kalan 200 gr numune alnarak 500 cc saf su ierisine kondu. 600 devir/dakika hzla 5 dakika boyunca kartrld. Daha sonra bu karma daha nceden hazrlanm metilen karmndan 5 cc eklendi ve 1 dakika boyunca kartrld. Daha sonra cam baget ile leke kartuuna 1 damla damlatld ve ak mavi renk yakalanana kadar bu ileme devam edildi. Bu renk yakalandktan sonra be damla ile daha rengin kontrol yapld. Ak mavi renk 55 ccde yakaland. Bu deer (55 cc) malzeme miktarna (200) blnerek MBF deeri elde edildi ve artnamede verilen deerlere uygunluuna bakld. KONTROL SONUCU:
 • 26. KISIM: stanbul ile Blnm Yolu YAPRAK NO: 25 YAPILAN : Plentmiks Temel ve Asfalt Serimi TARH: 12.07.2011 stanbul - ile Blnm Yolu Km:16+500 - 62+500 arasnda MAKYOL n. tarafndan stlenilmi toprak ileri, sanat yaplar, styap ve kpr ileri ikmal inaat antiyesinde sabah mesaisi ile beraber saha stajna baland. ef Azmi Bey tarafndan antiyenin genel durumu hakknda bilgiler alnd ve sahaya kld. 29 + 530 kilometrelik ksmn st blmndeki yaklak 100 metrelik serilmi Plentmiks temel tabakas havalandrld ve ardndan tekrar sktrld. Fazla sulama yaplmas sebebiyle zeminin stabil halde sktrlmas salanamadndan zemin tekrar kaldrlarak havalandrld. Ardndan tekrar silindir vastas ile sktrld. Gradasyonu bozulan kesimler ise kaldrlarak yerine yeni malzemeler dkld. Plentmiks temel krlm akl, cruf, krmata ve ince malzemelerin artnameye uygun, en az iki farkl dane boyutu grubunu ieren gradasyonda hazrlanan ve yeterli alt temel tabakas zerine bir veya birden fazla tabaka halinde serilen tabakadr. Burada serilecek st yap kalnlklar ise yle: - Alt Temel 20 cm - Plentmiks Temel 20 cm - Bitml Scak Temel 10 cm - Binder Asfalt Betonu 10 cm - Anma Tabakas 4 cm Sktrma ileminde 20 tonluk elik bandajl, vibrasyonlu silindir kullanlyor. Havann scak olmas sebebiyle sktrma ilemi srasnda tam olarak istenilen skmann salanmas iin sulama yaplyor. Ayrca bugn iki yolun balant noktasndan eski asfalt yol getiinden, bu iki yolu balamak amacyla mekanik malzemeler kullanlmakszn 20er cmlik tabakalar halinde asfalt serimi yapld. Burada en yksek kesimde 80 cm kalnlnda asfalt tabakas bulunacak. Serim ilemi srasnda 150 C olarak gelen scak karmn 120 Cyi gemeden serilmesi ve 80 Cnin altna dmeden sktrlmasnn tamamlanmas gerekiyor. Her bir tabaka serimi arasnda 5 saat beklenmesi gerekiyor. KONTROL SONUCU:
 • 27. KISIM: Gebze-zmit kmal ve Yapm naat YAPRAK NO: 26 YAPILAN : Toprakarme Duvar naat, Binder Asfalt Betonu Serimi TARH: 13.07.2011 Gebzede ikamet ettiimden ve stanbul ile yol inaat antiyesine ulammn zor olmas sebebiyle GLSAN naata ait Gebze-zmit kmal ve Yapm naat iinin yer ald antiyeye gei yaptm. 21 km uzunluunda ve 2x2 erit dzeninde yer alan yol styap iyiletirme almalar yaplyor. Bu iyiletirme almalarnn byk bir blm tamamlanm durumda. Burada Muallimky ve Dilovas Kprl Kavak almalarn takip edeceim. Muallimky Kavanda kprnn otoban tarafndaki giri ksmnda toprakarme duvar almas yaplyor. lk nce plakalar vin yardm ile yerletiriliyor. Plakalarn birbirleri ile etkileimlerini nlemek amacyla plakalar arasna kpk konuyor. Daha sonra statik hesap sonucu uzunluu, kalnl ve adedi belirlenen halatlarn montajlar yaplyor. Son olarak ise ta ocaklarndan getirilen toprak ile duvarn arkas dolduruluyor. Duvarn arkasnda su birikmesini ve bunun olumsuz etkilerini nlemek amacyla suyun daha iyi drene olabilmesi iin hemen plakalarn arka ksmna granler malzeme yerletirliyor. Bu ksm el vibratr ile dier toprak ksmlar ise silindir vastas ile sktrlyor. Birinci kprnn D-100 karayolu birleim ksmnn son kesimine eski asfaltn zerine 8 cm (10 cm seriliyor ve 2 cm skyor) kalnlnda binder asfalt betonu serildi. Aralarn kaca ksmlar trmk ile dzeltilerek aralar iin uygun hale getirildi. Serim gerekletirilmeden nce eski asfalt ile tutunmann salanmas amacyla eski asfalt zerine emisyon srld. Daha sonra ise wabble ve silindir yardm ile binder tabakas sktrld. KONTROL SONUCU:
 • 28. KISIM: Gebze-zmit kmal ve Yapm naat YAPRAK NO: 27 YAPILAN : Dolgu ve Kazk almas TARH: 14.07.2011 Dilovas Kavanda Dil Deresi zerine yaplacak kprnn yolu zerinde zeminin zayf olmas sebebiyle dolgu almas yaplyor. Terasman kotuna kadar dolgu yaplp sktrlacak bu zemine kprnn tamamlanmasnn ardndan st yaps serilecek. Ta ocandan gelen kire talar ilk nce dozer yardm ile krlp, seriliyor. Ardndan ise 35 tonluk silindir ile sktrlyor. Dolgu kalnl kprye yaklatka ykselerek devam edecek. Her bir dolgu tabakas 25 30 cm yksekliinde serilerek sktrlyor. Bu noktadaki dolgular bittikten ve kpr tamamlandktan sonra 35 cm kalnlnda temel tabakas ve zerine 10 cm bitml scak temel, 10 cm binder asfalt betonu, 5 cm anma tabakas serilecek. Daha ncede belirttiim zere bu blgedeki zemin zayf olduundan kpr ayaklarnn oturaca blgeye kazk almas yaplyor. Burada toplam 41 kuyu alacak ve her bir kuyuya 30 m (2x12 m + 1x10 m) yksekliinde kazk yerletirilecek. 3 para halinde hazrlanan kazk donatlar bindirmeli olarak kuyuya yerletiriliyor. Alan her bir kuyunun ap 1 m ve 5er cm pas pay konacak. Dolays ile hazrlanan fretli donatlarn ap 90 cm. KONTROL SONUCU:
 • 29. KISIM: Gebze-zmit kmal ve Yapm naat YAPRAK NO: 28 YAPILAN : Kaz ve Dolgu leri TARH: 15.07.2011 Muallimky Kavann Muallimky yoluna balanan ksmnda sandk yarma ilemleri yaplyor. lk nce Toporaf tarafndan ev kazklar aklyor ve buna uygun olarak 1:1 ev eiminde yarma ilemi yaplyor. Eer kaz ilemlerinin yaplaca gzergah zerinde aa ve kk vb. eyler varsa bunlar nceden temizlenir. Beko yardm ile ev eimleri dzeltildi. Yine beko ve dozer yardm ile yarma fazlas topraklar evre dzenlemesinde kullanlmak zere kamyonlara yklenerek kavan ilgili kesimlerine serildi. Terasman kotuna gre 20 cm civarnda toprak kaldrlarak artnamede istenen uygun skma deerlerine sktrld. Yarma ksmnda baz blgeler volkanik tf olan zayf zeminlerdi. CBR deeri %6dan (2,5 mm iin) daha dk olduundan dolay 35 cm kalnlnda ta dolgu yaplyor. Bylece srarj ile su da zeminden uzaklatrlarak, oturmas tamamlanm ve istenilen kayma dayanmna sahip zemin elde edilmi oluyor. Karayollar Teknik artnamesine gre zayf zeminin zellikleri ise yle: Deney Limit Standart Likit Limit TS1900 / AASHTO T-89 Plastisite ndeksi TS1900 / AASHTO T-89 Maks. Kuru Birim Hacim Arlk TS1900 / AASHTO T-89 KONTROL SONUCU:
 • 30. KISIM: Gebze-zmit kmal ve Yapm naat YAPRAK NO: 29 YAPILAN : Alt Temel + PMT Serimi (Plent-miks Alt Temel) TARH: 18.07.2011 Muallimky Kavanda bir nceki gn yarma ilemleri yaplan blgede tamamlanm ksmlara alt temel ve plentmiks temel malzemeleri kark olarak seriliyor. lk nce Finisher iin kot kazklarna teller gerildi. Daha sonra finisher yardm ile malzeme 45 cm kalnlnda olacak ekilde serilip sktrld. Sktrma ilemi ise yine wabble ve vibrasyonlu silindir aracl ile yapld. Alt temel malzemesi artnamede verilen gradasyon deerlerine uygun olarak srekli gradasyon gsterecek ekilde hazrlanan ve belirlenen optimum su yzdesine sahip malzemedir. Ayrca yine artnamede verilen dier yasslk vb. gibi zellikleri de salamaldr. Sktrma ilemi malzeme nemli iken yaplr. Gerekli durumlarda sulanarak sktrma ilemine devam edilir. Bu alt temel malzemesi daha nce tesviyesi ve sktrlmas tamamlanm olan terasman kotundaki zeminin zerine serilir. Serme ilemi bir veya birden fazla tabaka halinde yaplabilir. Sktrma ileminde ise en az %10 bindirme yaplmasna zen gsterilir. Bylece sktrlan zeminin bir btn halinde almas salanm olur. Ayrca mekanik malzemenin en sonunda meydana gelecek bozulmalar nlemek iin son yarm ila bir metre kala silindirin vibrasyonu durdurulur. Bir pas tamamlanmadan dierine geilmez. Finisher ile serim ilemi yaplrken ykseklik srekli olarak kontrol edilerek olas hatalarn olumas nlenmi oldu. Ayrca bahsettiim zere burada plent-miks temel malzemesi ile alt temel malzemesi kartrlarak seriliyor. Bu durumda bu temellere Plent-miks Alt Temel ad veriliyor. Plent-miks Alt Temelin artnamede Tip B gradasyon limitlerini salamas gerekmektedir. KONTROL SONUCU:
 • 31. KISIM: Gebze-zmit kmal ve Yapm naat YAPILAN : Plent miks Alt Temel, Ta Oca ve Asfalt antiyesi ncelemesi, Asfalt Kotu Atamas YAPRAK NO: 30 TARH: 19.07.2011 Muallimky Kavanda Plent miks Alt Temel serimine devam edildi. Baz blgelerde nemin fazla olmas sebebiyle bu blmler kaldrlarak havalandrlp, tekrar sktrlyor. Bugn ayrca kot demirlerine nivo aracl ile asflat kotlar iaretlendi. Sonraki gnlerde buraya Plent miks Alt Temelin zerine 25 cm kalnlnda asfalt tabakas serilecek. antiyede benzer ilerin tekrar etmesi sebebi ile asfalt ve dolgu malzemelerinin geldii Ayhanlar Asfalt antiyesi ve Ta Ocana giderek Ahmet Beyden ileyi hakknda bilgiler alnd. Burada yer alan laboratuvarlar ve yaplan deneyler grld. Ta ocandan kalker ve doromit olarak iki trl ta karlyor. Daha sonra bunlar konkasrler ile muhtelif boyutlarda krlarak silolarda depolanyor. Daha sonra plentte gerekli gradasyonlarda malzeme ve uygun yzdede bitm kartrlarak bitml scak karmlar elde ediliyor. Bitmler TPRAtan geliyor. Ayrca bir adet beton santrali ve emisyon hazrlama tesisi bulunuyor. KONTROL SONUCU:
 • 32. KISIM: Gebze-zmit kmal ve Yapm naat YAPRAK NO: 31 YAPILAN : Alt Temel Serimi, Bitml Scak Temel Serimi, Kum Konisi Deneyi, Kpr almalar TARH: 20.07.2011 Muallimky Kavanda tamam 45 cm kalnlnda olacak Plent-miks alt temelin ikinci katmannn serimleri tamamland. Daha sonra kum konisi yntemi ile skma oranlarna bakld. Birden fazla tabaka halinde serimlerde her tabaka birbirine eit kalnlkta serilmeli ve bir tabaka istenilen skma deerini salamadan zerine dier tabaka serilmemelidir. Maksimum skm tabaka kalnl 20 cmyi gememelidir; fakat makinelerin kapasitesi yeterli olursa 30 cmye kadar serim yaplabilir. Kum Konisi Deneyi Bu deney ile sktrlm zeminin skma oran tayin edilir. Biz burada plent-miks alt temel kullandmz iin ve bu tip alt temel Tip-B snfna girdiinden minimum %97 skma orann salamas gerekmekte. Deneyde kullanlan konisinin ap 6 tir. Bu deney maksimum dane boyutu 50 mm ve daha kk olan malzemeler iin yaplr. lk nce 6 apnda ve 15 cm derinliinde bir ukur alr. Mekanizma ukurun zerine yerletirilir ve 7 kg arlnda kuru birim hacim arl bilinen kum (10 mm ile 40 mmlik elekler arasnda kalan kum) hazneye konur ve vana alarak kum ak balatlr. Kum ak durduktan sonra alet ierisindeki kum miktar tartlarak belirlenir ve ukura dolan kum miktar bulunur. Buradan ukurun hacmi hesaplanr. Daha sonra ise ukurdan kan malzemenin su ierii dikkate alnarak kuru arl bulunur ve ukurun hacmine oran ile kuru birim hacim arl elde edilir. Daha sonra hedeflenen kuru birim arla blnerek yzde cinsinden artnamede istenen deerleri salayp salamad saptanr. -------------------------Kamulatrma sorunlarndan dolay 2. Kprnn sanayi blgesindeki yol kesimi 5 m kaydrlyor. Bunun iin kaz almalar balatld ve gerekli kotlar veriliyor. KONTROL SONUCU:
 • 33. KISIM: Gebze-zmit kmal ve Yapm naat YAPRAK NO: 32 YAPILAN : Alt Temel Serimi, Bitml Scak Temel Serimi, Kum Konisi Deneyi, Kpr almalar TARH: 20.07.2011 2. Kprnn dolgu ileri devam eden ksmnda genleme derzleri 18.07.2011 tarihinde yerletirilmiti. Genleme derzi kpr demirlerine kaynaklanr ve betonu dklmek sratiyle kprye monte edilir. Bu derzler sayesinde meydana gelecek deplasmanlarda kprde oluabilecek hasarlar nlenmi olacak. Ayrca kpr birleim noktasna ta dolgu ilemi yapld. Son katmanda zerine ince granler malzeme serilerek gei plakasnn alt betonu dkld. Resim 32.1 Genleme Derzi Resim 32.2 Gei plakas alt betonu dklyor -------------------------- leden sonra 15:30 civarnda skma deerlerinin yeterli olduu grlen Muallimky yolu balantsnda bitml scak temel serimine baland. Burada sktrlm bitml scak temelin kalnl 12 cm olarak projelendirilmi. KONTROL SONUCU:
 • 34. KISIM: Gebze-zmit kmal ve Yapm naat YAPILAN : Alt Temel Serimi, Bitml Scak Temel Serimi, Kum Konisi Deneyi, Kpr almalar YAPRAK NO: 33 TARH: 20.07.2011 Bitml scak temel serimine balanmadan nce plent-miks alt temelin zeri tekrar kontrol edilerek, artk madde vb. maddelerden temizlendi. Ardndan elektronik duyarga kumandal finier yardm ile elik tel ile belirlenmi offset hatt takip edilerek serim ilemine baland. Serim ilemi srasnda finierin hz sabit kalmal ve serim olabildiince srekli olmaldr. Ayrca kreki ve trmklar yardm ile de serimin istenilen ekilde yaplabilmesi saland. Ayrca makine ile serimin mmkn olmad balant ksmnn dar blgelerinde serim el ile yapld. Sktrma ilemi ise wabble ve elik bandajl vibrasyonlu silindir yardm ile yapld. Serim ve sktrma sresince scaklk kontrol edildi. nk sktrlmaya balandnda scakln 135 Cnin altna dmemi olmas gerekiyor. Tamamen sktrma ilemi bittiinde ise karmn scaklnn 80 Cnin altna dmemi olmas gerekmekte. lk silindiraj wabble tarafndan yapld. Silindiraj ilemleri kenardan balanarak ortaya doru yaplr. Deneyler iin ise yeni tamamlanm yoldan alnmak suretiyle her 500 tonluk retim iin en az bir ift, eer yol ksa ve paral ise her bir blm iin gnde en az bir ift karot numune alnmaktadr. Ayrca ekstraksiyon ve gradasyon iinde scak karm numuneleri alnr. Burada kullanlan bitml scak temelin bitm yzdesi ise %3,90. KONTROL SONUCU:
 • 35. KISIM: Gebze-zmit kmal ve Yapm naat YAPRAK NO: 34 YAPILAN : Dolgu almalar, Gei Plakas, Asfalt Betonu Binder Serimi TARH: 21.07.2011 Kamulatrma sorunu nedeniyle ekseni kaydrlan yolda ta dolgu almas yapld. Ta ocandan getirilen kire ta vb. ta dolgu malzemeleri dozer yardm ile serildikten sonra silindirlenerek sktrld. Daha sonra ise tresman kotuna gre sfrlanmas yapld. Bir nceki gn bitml scak temeli serilen Muallimky yolu balants kesimine asfalt betonu binder tabakas serimine baland. Bu tabakann projelendirilmi kalnl 8 cm. Serime balanmadan nce yaptrc olarak CRS 1 tipi emisyon kullanld. Bu yaptrcnn pskrtme scaklnn 50-85 C arasnda olmas gerekiyor. Karmn serilecei yzey temizlenip, emisyon srldkten sonra serim ilemlerine baland. Yine serim srasnda 5 metre aralklarla dikilen offset kazklarna elik tel gerildi ve serim finier ile yapld. Ayrca bugn ikinci bir finier getirilerek imalat iki finier yardm ile yapld. Sktrma ilemi ise wabble ve vibrasyonlu silindir ile yapld. Burada scakln sktrmaya balandnda 130 C ve sktrma bittiinde 80 C olmasna dikkat edilmelidir. Silindiraj srasnda silindirin tekerlekleri yapmay engellemek iin su ile slatlyor. Renk fark, ta krlmalar ve teker izleri bulunmayana kadar silindiraj ilemine devam edilir. Ayrca yapmay nlemek iin su dnda baka bir malzeme kullanlamaz. Numune almnda ise yine bitml scak temelde olduu gibi teknik artnamedeki kurallara uyulur. Numune alnan ksmlar hemen ayn malzeme ile doldurulur. Asfalt betonu binder tabakasnda kullanlan bitm yzdesi %4,25 KONTROL SONUCU:
 • 36. KISIM: Gebze-zmit kmal ve Yapm naat YAPRAK NO: 35 YAPILAN : Dolgu almalar, Gei Plakas, Asfalt Betonu Binder Serimi TARH: 21.07.2011 Bugn takip ettiim bir dier imalat ise kpr gei plakasnn yapmyd. 20 cm kalnlnda projelendirilen gei plakas daha nce burada dolgu yaplan kesime dklm olan alt beton tabakasnn zerine yaplyor. Burada yaplacak olan gei plakas ile ani kmeler nlenmi olacak. Betonu dklp, prizini aldktan sonra st kaplamaya kadar dolgu ile zeri doldurulacak. KONTROL SONUCU:
 • 37. KISIM: Gebze-zmit kmal ve Yapm naat YAPRAK NO:36 YAPILAN : Anma Tabakas Serimi, Kpr almalar, Su Kanallar ve Otokorkuluk TARH: 22.07.2011 Asfalt betonu binder tabakasnn serilmi olduu Muallimky Kavandaki yol imalatlarnn anma tabakalarnn serimlerine baland. Anma tabakas seriminde de yine binder tabakasnn seriminde dikkat edilmesi gereken hususlara uyuluyor. Serilen anma tabakasnn kalnl 5 cm ve bitm yzdesi %5. Ayrca yine anma tabakas ile binder tabakasnn birbirine tutunmas iin CRS1 tipi emisyon kullanlyor. Kpr genleme derzleri yerletirildi. Bu genleme derzleri elik profil ve kauuk contal olup; genleme-bzlme etkileri sonucu ortaya kan deplasmanlarn kprye zarar vermesini nlemek amacyla yerletirildi. Burada derz boluuna doldurulan betonlarn dayanm snf ise kpr tabliye betonunun dayanm snfnn en az bir snf stnde olmaldr. Muallimky Kavanda otokorkuluklarn montajlar yaplyor. Makineyle dikmeler akldktan sonra raylar yerletiriliyor. Raylarn yerleimi srasnda bindirmeler yaplyor. Bir ucu kprde dier ucu akta bulunduundan dolay artnamede yer ald zere otokorkuluklarn imalatna kprden baland. Ayrca su kanallarnn imalat devam etti. Su kanallarnda C20 dayanm snfna sahip beton kullanlyor. KONTROL SONUCU:
 • 38. KISIM: stanbul ile Blnm Yolu YAPRAK NO: 37 YAPILAN : BSK Serimi, Skma Testi TARH: 25.07.2011 Gebze-zmit yolunda aktif almalarn azalmas sebebiyle tekrar stanbul-ile Blnm Yolunda stajma devam edeceim. stanbul-ile Blnm Yolunun 16+500 62+500 kilometreleri arasnda arlkl olarak dolgu almalar ve bitml scak karm serimi imalatlar yaplmakta. 53+100 ile 53+500 kilometreleri arasnda gerekli dzeltme ilemleri yapldktan sonra bitml scak karm serimine baland. Burada mekanik malzeme olarak 70 cm malzeme serilmi durumda. 51+600 kilometresinde yer alana Silta Kavanda PMT tabakasnda kum konisi yntemi ile skma testi yapld. Bilindii zere PMT serimi iin uygun artlar ya, don ve kar olmayan hava artlardr. ok scak havalarda ise sktrma boyunca nemin korunmas amac ile sulama yaplmaktadr. nk en iyi skma belirlenen optimum su yzdesinde salanabilir. Arazide PMT tabakalar halinde seriliyorsa bir nceki tabaka gerekli skma artlarn salamadan dier tabakann serimine geilmez. Gerekli skmann tm silindiraj ilemlerine ramen salanmamas durumunda ise gerekli blgeler kaldrlarak yerine yeni malzemeler doldurulup sktrma ilemine devam edilir. Plent-Mikst Temel iin sktrma kriterleri ise aadaki gibidir: 100 Modifiye Proctor TS 1900 Minimum Skma (%) ASHTO T-180 97 Titreimli Tokmak TS 1900 BS 1377 Optimum Su erii (Wopt-1)-Wopt Modifiye Proctor (%) Wopt0,5 Titreimli Tokmak KONTROL SONUCU:
 • 39. KISIM: stanbul ile Blnm Yolu YAPILAN : Yan Yol almas, Hendek Kaplama, Bitml Temel Serimi YAPRAK NO: 38 TARH: 26.07.2011 27 + 900 kmde merli Bat yan yol almalar yaplyor. Daha nce bu blgede mevcut bir yan yol yoktu. Bu almalar ile yeni bir yan yol yaplacak. 53 + 000 ile 53 + 800 kmleri arasnda bitml scak temel serimi imalat yapld. Bitml alt temel ile projeye uygun ekilde deverin dzeltimi de gerekletirildi. Orta refjde hendek almalar yaplyor. Bu almalar 53 + 800 ile 55 + 350 kilometreleri arasnda devam ediyor. Daha sonra bu hendeklerin kaplama ilemi bittikten sonra beton kalplar hazrlanarak beton dkm gerekletirilecek. Bylece yol zerine den yamur sular bu hendekler sayesinde uzaklatrlacak ve drene edilecek. Ayrca bugn Jandarma Karakolu nnde yaplacak olan duvar inaatna balanld. KONTROL SONUCU:
 • 40. KISIM: stanbul ile Blnm Yolu YAPRAK NO: 39 YAPILAN : Ta Duvar malat, Bitml Scak Temel Serimi TARH: 27.07.2011 Bitml scak temel serimi gerekletirildi. Serim srasnca scaklk kontrol edildi. Malzemenin gerekli skmay salayabilmesi iin scaklk deerlerinin verilen artlara uygun olmas gerekmektedir. Scaklk 120 Cnin altna dmeden serimi, 80 Cnin altna dmeden de sktrlmas tamamlanmaldr. Karayollar Teknik artnamesine gre plentten kan bitml scak temel minimum olarak aadaki scaklklarda serimine balanmaldr: Hava Scakl (Glgede) Karmn Scakl (Minimum) 5 15 C arasnda 155 C 15,1 30 C arasnda 145 C 30 C den yukars iin 140 C Jandarma Karakolu nndeki ta duvar imalatna devam edildi. Bu tip duvarlar har kullanlp kullanlmasna gre harl duvarlar ve kuru duvarlar olmak zere iki eittirler. Kullanlan talarda ise rk damarlar ve atlaklar olmamaldr. KONTROL SONUCU:
 • 41. KISIM: stanbul ile Blnm Yolu YAPRAK NO: 40 YAPILAN : Ta Dolgu, Trimer Kaz almas, Binder Asfalt Betonu Serimi TARH: 28.07.2011 39 + 500 ile 39 + 600 kilometreleri arasnda vezli blgesinde ta dolgu almas yapld. Bylece zeminin slah tamamlandktan sonra mekanik malzeme serimine balanabilecek. Dolgularda kullanlan malzemelerin teknik artnamede yer alan kriterleri salamas gerekmektedir. Bu sebeple dolgu malzemesi ierisinde aadaki malzemeler bulunmamaldr: Bitkisel toprak Aa, al, kk vb. organik malzemeler Kmr tozu benzeri iten yanma ihtimali bulunan malzemeler Bataklk veya suya doygun hale gelmi killi ve marnl zeminler Enkaz benzeri artk malzemeler Toksit madde ieren endstriyel malzemeler Karl, buzlu ve donmu topraklar ile suyla kolayca ufalanarak oturabilecek malzemeler Arlka %20 den fazla znebilen madde ieren topraklar ve ayrtnda kil davran gsterecek topraklar 46 + 000 ile 50 + 500 kilometreleri arasnda trimer kaz almalar yaplyor. Bu alma ile mevcut styapnn yzeyi kaznarak yeni serilecek styap iin uygun bir sr yzeyi elde ediliyor. Kaznma ilemi tamamlandktan sonra yzey sprlerek temizlenir. Kaznm yzeyde kaznan kaplamadan kalan ince artk ksmlar bulunmamaldr. Kaznan bu malzemeler daha sonra geri dntrlmek iin kullanlmakta. Bu yeniden kullanm ile elde edilen scak karmlar yzey tabakas yapmnda kullanlamamaktadr. Ayrca hazrlanacak scak karmlarda arlka %25den fazla miktarda kaznm malzeme kullanm teknik artname ile kstlanmtr. Kaznan yzeylerde ukur, tmsek vb. hasarlarn bulunmamas gerekmektedir. Ayrca kaznan kaplamann yzey dzgnlnn kontrol asndan deforme olmayan minimum 3 metre uzunluundaki mastarlar ile kontrol edilmelidir. KONTROL SONUCU:
 • 42. KISIM: stanbul ile Blnm Yolu YAPILAN : Binder Asfalt Betonu Serimi, Alt Temel Serimi, Grovak Malzeme Serimi YAPRAK NO: 41 TARH: 29.07.2011 53 + 000 ile 53 + 690 kilometreleri arasndaki binder asfalt betonu serimi tamamland. Finier yardm tek tabaka halinde serilen binder tabakas daha sonra wabble aracl ile yourulduktan sonra, elik bandajl vibratrl silindir ile sktrlmas tamamland. Ayrca 51 + 600 kilometrede yer alan Silta Kavanda bitml scak karm serimi yapld. Burada serim greyder ve silindir yardm ile gerekletirildi. Bugn ayrca 39 + 500 ile 40 + 100 kilometreleri arasnda grovak malzeme ile dolgu yapld ve 40 + 200 ile 40 +600 kilometreleri arasnda alt temel malzemesi serildi. Alt temel malzemesi finier yardmyla serildikten sonra wabble ve elik bandajl silindir araclyla sktrld. Burada dolgu iin kullanlan grovak dier adyla kum ta kum danelerinin fiziksel basn altnda skmas sonucu oluan bir ta trdr. Kolay ekil alabilirler ve hava koullarna kar dayankldrlar. Bu sebeple dolgu malzemesi olarak kullanlmak iin uygundurlar. Serilen dolgu malzemelerinin silindir ile sktrlmasnn ardndan terasman kotuna kadar bu blge doldurulacak ve zerine st yap gelecek. KONTROL SONUCU:
 • 43. KISIM: stanbul ile Blnm Yolu YAPRAK NO: 42 YAPILAN : Reglaj, Kum Konisi Deneyi, Binder ile Dever TARH: 01.08.2011 Dzeltimi Bugn vezli blgesinde 39 + 500 ile 40 + 100 kilometreleri arasnda alt temel ncesi, 40 + 200 ile 40 + 640 kilometreleri arasnda ise plent miks alt temel sktrma ilemleri sonras reglaj almalar yapld. Reglaj almas, toprak ilerinin serilme ve sktrma ilemleri nemli lde tamamlandktan sonra yol yzeyi, hendek, dolgu ve yarma evlerinde yaplan ince tesviye ileridir. Bu belirtiler yzeyler ekil, boyut ve kotlara uygun olarak greyder veya dier bakl tesviye makineleri ile dzeltilerek uygun hale getirilir. Toprak yarmalarda reglaj ilemi yaplyorsa taban topra en az 20 cm kadar kaldrlarak, gerekli sulama veya kurutma ilemleri yapldktan sonra istenilen kuru birim hacim arlk elde edilinceye kadar sktrlr. Yamur yamas vb. gibi durumlar meydana geldiinde ise ince tesviyesi yaplan ksm tam olarak istenilen artlara tekrar getirilmeden alt temel veya temel serimine ise balanamaz. Plent miks alt temelin sktrma ve rehlaj ilemi tamamen bittikten sonra kum konisi yardm ile skma testi gerekletirildi. Ayrca 50 + 000 ile 50 + 500 kilometreleri arasnda binder asfalt betonu tabakas ile dever dzeltme ilemleri gerekletirildi. Bylece deverin proje artlarna uygun hale getirilmesi tamamlanm oldu. KONTROL SONUCU:
 • 44. KISIM: stanbul ile Blnm Yolu YAPILAN : Grovak Dolgu, BSK Serimi, Hendek Kaplama, Yatay aretleme YAPRAK NO: 43 TARH: 02.08.2011 39 + 800 ile 40 + 200 kilometreleri arasnda grovak dolgu almalar yaplyor. 40 + 500 ile 48 + 000 kilometreleri arasnda ise BSK serimi ve dzeltme imalatlar yaplyor. 53 ile 54 kilometreler arasnda ise hendek kanallarnn betonlar dklyor. Bu hendek kanallar aracl ile yol yzeyine den yalar ilgili uzaklatrma kanallarna iletilecek. Ayrca bugn yatay iaretleme yapld. Yatay iaretleme ilemleri genel olarak: trafik gvenliinin salanmas amacyla erit ve kenar izgilerinin izilmesi, yaya geitlerinin belirlenmesi, kavak yaklamlarnda kullanlacak uygun eridi gsteren ok iaretlerinin izilmesi, bordrlerin gece grnmlerini kolaylatrmak iin boyanmas, park yerlerinin izilmesi, katlma ve ayrlma eritlerinin izilmesi vb. ileri kapsar. aretlemede kullanlan boyann testlerle onaylanan parlama noktas, szma dayanm vb. gibi deneyleri salamas gerekmektedir. Ayrca iaretlemeler teknik artnamede belirtilen minimum izgi kalnlklarn ve garanti srelerini de salamaldr. KONTROL SONUCU:
 • 45. KISIM: stanbul ile Blnm Yolu YAPILAN : Grovak Dolgu Serimi, Binder Asfalt Betonu Serimi, Menfez Radye Betonu Dkm YAPRAK NO: 44 TARH: 03.08.2011 39 + 800 ile 40 + 200 kilometreleri arasndaki grovak dolgu imalat devam etti. 49 + 500 ile 50 + 450 kilometreleri arasnda ise binder asfalt betonu serimi yapld. Daha nceden trimerle kaznm yol zerine bu serim gerekletirildi. Finier yardm ile serilen binder asfalt betonu tabakas wabble aracl ile yourulup, sktrldktan sonra elik bandajl vibratrl silindir aracl ile sktrlmas tamamland. 30 + 580. Kilometrede yer alan menfezin radye temel betonu dkld. Burada kullanlan betonun dayanm snf C25 olup, toplamda 35 metrekp beton kullanld. Menfezler, srekli akan ya da yalar sonucu oluan kk akarsularn sularn yol gvdesinin bir tarafndan dier tarafna ileten hidrolik sanat yaplardr. Kesitlerine gre boru, kutu, kemerli menfezler vb. ekilde eitlere ayrlrlar. KONTROL SONUCU:
 • 46. KISIM: stanbul ile Blnm Yolu YAPILAN : Karot Numune Alm, Grovak Dolgu ve BSK Serimi YAPRAK NO: 45 TARH: 04.08.2011 Bitml scak karm serimi yapld. Aralarnda mesafe bulunan iki adet finier ile hazrlanan scak karmlarn serimleri yaplarak, wabble ve elik bandajl vibratr ile sktrlmas yapld. Sktrma ilemleri yzeyin btn halinde almas amacyla bindirmeli olarak yaplmaktadr. 49 + 830 ile 50 + 460 kilometreleri arasndan 8 adet karot numune alnd. Bu numuneler daha sonra laboratuvara gnderilerek ekstraksiyon deneyleri yaplacak. Karot numunelerin ortalama younluunun laboratuvarda hazrlanan younluun en az %98i kadar olmas gerekmektedir. Karot numuneler gnn serin saatlerinde mevcut yapnn paralanmas nlenerek alnmaldr ve hemen ardndan ayn malzeme ile doldurulup, sktrlmaldr. 39 + 800 ile 40 + 200 kilometreleri arasnda grovak dolgu serimi ve terasmana hazrlk almalar yaplyor. Dolgularn sktrlmasnda elik bandajl vibratrl silindirler kullanlyor. Aynen bitml scak karmda olduu gibi dolgu almalarnda da sktrma ilemi bindirmeli olarak yaplmaldr. Karayollar Teknik artnamesine gre bu bindirme boyu en az silindi geniliinin %10 u kadar olmaldr. Zayf zeminlerin kaldrlp yerine dolguya uygun malzemelerin doldurulmas ile yaplan bu zemin slah almalarnda artnamede istenilen skma deerlerinin salanmas gerekmektedir. Tm dolgu ilemleri bitip, gerekli bu artlar salandktan sonra tesviye ilemlerine balanr ve zemin mekanik malzemenin serimine uygun hale getirilir. Terasman kotuna kadar yaplan bu almalardan sonra zerine mekanik malzeme serimine balanr. KONTROL SONUCU:
 • 47. KISIM: stanbul ile Blnm Yolu YAPRAK NO: 46 YAPILAN : Kaz ve Dolgu almalar, Hendek Kaplama TARH: 05.08.2011 Bugn geen gnlerde yaplan ilere paralel almalar devam etti. 27 + 900 kilometrede stanbul-ile ynnde yan yol yapm iin kaz almalar yaplyor. Ayrca bir nceki gn devam eden grovak dolgu ve terasmana hazrlk almalar da devam ediyor. Bu almalarn yannda orta refjde hendek kaplama almalar yaplyor. rnek styap Kesiti: Bir esnek styap, anma tabakas, temel tabakas ve alttemel tabakalarndan oluur ve styapnn st ksmndan taban zeminine inildike, tabakalarda kullanlan malzemelerin mekanik zellikleri, kaliteleri der. Bir esnek styapda en stteki tabaka kaplama tabakasdr. Bu tabaka anma ve binder olarak iki ksmdan oluur. Bu tabakann trafii emniyetli ve konforlu bir ekilde geirebilmesi iin yeterli przllkte niform bir yuvarlanma yzeyine sahip olmas gerekir. Ayrca anma tabakalarnn, tatlardan su sramasn ve yol yzeyindeki kk havuzcuklarn olumasn nlemek iin drenaj tesislerine de sahip olmas gereklidir. Anma tabakasnn altnda, styapnn oturduu doal zemin olan taban zeminin koruyan temel tabakas bulunur. Temel tabakas bir veya birden fazla tabakadan oluabilir. Temel tabakasnn asl grevi tatlarn geilerinden dolay gerilmeleri taban zemininin tama gc snrlar iinde yaymaktr. Temel tabakasnn altnda alttemel tabakas bulunur. Alttemel tabakasnn esas grevi, bitml tabakalarn inas iin alma platformu oluturmaktr. Bu tabakada kullanlan malzemeler genel olarak temel tabakasna gre daha dk kalitededir ve granler malzemedir. Taban zemini, sktrlm doal zeminden oluur. Yapsal olarak en nemli tabakadr. styap yk son olarak bu tabakaya iletilir. Bu tabakann esas grevini iyi yapabilmesi iin iyi bir drenaja ihtiyac vardr. KONTROL SONUCU:
 • 48. KISIM: stanbul ile Blnm Yolu YAPILAN : Reglaj, Alt Temel Serimi, Yanyol Kaz almalar YAPRAK NO: 47 TARH: 08.08.2011 39 + 400 ile 40 + 000 kilometreleri arasnda reglaj almalar yapld. Hazrlanan bu ince tesviye yzeyinin drenajnn salanmas grevini iyi bir ekilde yerine getirmesi asndan nemlidir. Bu amala yol boyunca yaplm olan drenajlar ve hendekler iyi durumda olmal ve bakmlar yaplmaldr. nce tesviye yzeyinde yaplacak her trl ilemden sonra ortaya kan baka bozukluklar olursa bunlar da dzeltilmeli ve gerektii taktirde tekrar sktrlmaldr. 39 + 400 ile 39 + 640 kilometreleri arsnda reglaj almas tamamlanan yol kesinlerine 15 cm kalnlnda alttemel malzemesi seriliyor. Alttemel malzemesi serilirken bir tabakann skm kalnl 20 cmyi gememelidir. Ancak sktrma makinelerinin kapasiteleri yeterli ise bu kalnlk 30 cmye kadar karlabilir. ayet birden fazla tabakal serim yaplyorsa her tabakann kalnl birbirine eit olacak ekilde serim yaplmaldr. Tabakal serimlerde dikkat edilmesi gereken nemli husus ise bir tabakann tamamen istenilen skmay salamasndan sonra ikinci bir tabakann serilmesidir. Alttemelin sktrma ilemleri elik bandajl vibratrl silindir ile bindirmeli olarak yaplmaktadr. Sktrma ilemi srasnda scaklk nedeniyle malzemenin nem ieriinin bozulmas durumunda sulama yaplmaktadr. Sktrdktan sonra alttemel tabakasnn kalnl projede belirtilen kalnln %10nun daha fazla olursa malzeme yzeyi kabartlarak, malzeme karp, eklenmesi vb. ilemler yaplarak tekrar sktrlmaldr. Sktrma ileminin tamamlanmasndan sonra ise yzeyin dzgnl 4 metre uzunluundaki esnek olmayan mastarla yaplmaldr. Temel tabakasnn serimine balanncaya kadar alttemel tabakasnn mevcut dzgn yapsnn korunmas ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Gerekli skma deerlerinin kontrol iin ayrca numuneler alnarak, deneyler de yaplr. Bugn ayrca stanbul ile ynndeki yanyol almalar devam etti. KONTROL SONUCU:
 • 49. KISIM: stanbul ile Blnm Yolu YAPRAK NO: 48 YAPILAN : Alt Temel Serimi, Dolgu almalar TARH: 09.08.2011 Bugn de rutin almalardan olan alttemel serimi ve dolgu almalar devam etti. Finier yardm ile serilen alttemel tabakas, wabble ve elik bandajl vibratrl silindir ile sktrld. Zemin slah iin grovak dolgu malzemelerinin serimi ve sktrlmas yaplyor. Esnek styaplarda kullanlacak agregalar aadaki zelliklere sahip olmaldrlar: Tekerlek statik yklerine kar koyabilmeli Tekerlerin dinamik darbeleri altnda kolayca krlarak ve toz haline gelerek yol yzeyinde kayganlk meydana getirmemeli Bitmle iyi bir aderans salamal ok bitm alma zelliine sahip olmal Hava artlarna, iklim deiikliklerine, rutubetteki art veya azalmaya kar dayankl olmal Dinamik etkilere ve srtnme etkilerine kar dayankl olmal Donma ve znmeden etkilenmeyip, krlmamal ve atlamamal zellikle k aylarnda don etkisinde kalan agregalar, tekerleklerin dinamik etkilerinden dolay atlamaktadrlar. Bu atlamalardan dolay zellikle yal havalarda anma tabakasnda balayarak alttemele doru su szmalar meydana gelmektedir. Bu sularda donma-zlme etkilerine maruz kalarak styapda hasarlara sebep olmaktadr. Bu sebepler yksek bakm-onarm maliyetleri meydana gelmektedir. Bu almalarda nemli olan bir nokta da alttemele suyun geiiini nlemektir. Aksi taktirde trafik ykn tabii zemine yayan alttemel tabakasnda bozulmalar meydana gelecektir. Bu da yapda telafisi daha g olarak hasarlara sebep olur. KONTROL SONUCU:
 • 50. KISIM: stanbul ile Blnm Yolu YAPRAK NO: 49 YAPILAN : Menfez almalar, PMT Serimi, Skma Testi TARH: 10.08.2011 Bugn menfez almalar gzlendi. Menfez inasnda kalplar aklyor. 39. Kilometreden itibaren plent-mikst temel serimi yaplyor. Finier ile serilen malzemeler, wabble ve silindir yardmyla sktrlyor. styapda kullanlan eit temel bulunmaktadr. Bunlar: Granler Temel (GT) Plent-Miks Temel (PMT) imento Balaycl Granler Temel (BGT) Granler temel tabakas; akl, krlm akl, krlm cruf veya krmata ile ince malzeme kullanlarak teknik artnamede verilen gradasyon deerlerine gre hazrlanr. Su ile kartrlm belirli gradasyona sahip temel malzemesi alttemel veya tabana serilip, sktrlr. Plent miks temel; akl, krlm akl, krlm cruf veya krmata ile ince malzeme kullanlarak verilen gradasyon limitleri arasnda sreklilik gsteren ve kaba ile ince olmak zere en az farkl tane boyutu gurubunun uygun oranda su ile bir plentte kartrlmasyla hazrlanan malzemenin serilip, sktrlmasyla oluur. imento balaycl granler temel; akl, krlm akl, krlm cruf veya krmata ile ince malzeme kullanlarak verilen gradasyon limitleri arasnda sreklilik gsteren malzemenin uygun oranlarda imento ve su ile bir plentte kartrlmasyla hazrlanan malzemenin serilip, sktrlmasyla oluur. Ayrca bugn hazrlanm olan alttemel tabakalarnda kum konisi metoduyla skma testleri yapld. Uygun olduu grlen alttemel tabakasnn zerine dier tabakalarn serimine balanabilecek. KONTROL SONUCU:
 • 51. KISIM: stanbul ile Blnm Yolu YAPILAN : Hava muhalefeti dolaysyla byk almalar olmad YAPRAK NO: 50 TARH: 11.08.2011 12.08.2011 11.08.2011 Perembe gn ile 12.08.2011 Cuma gnlerinde hava muhalefeti nedeniyle byk apl almalar olmad. Yaplabilecek kk ilere devam edildi. Bylesi yal gnlerde yolun drenajnn iyi yaplm olmas gerekmektedir. Genel itibariyle yol almalarnda yaplan drenajlar ikiye ayrlr. Bunlar: Yzeysel drenaj Yzey alt drenajdr. Yzeysel drenaj: yol zerine den yalar ile yola gelen yzey sularn almak ve sularn yol st yapsna ve yol gvdesine zarar vermeden uzaklatrlmasn salamak zere yol gzergah boyunca yaplan drenaj ileridir. Yzey alt drenaj: proje veya idare tarafndan belirtilen yer, eim, dorultu, aklk ve derinlikte yaplacak yzey alt drenaj ilerini kapsar. Orta refj ve yarma hendei altnda sznt sularn almak ve yeralt su seviyesini drmek amacyla yaplrlar. Bylece bir haftasn laboratuvar almalaryla geirdiim stajmn antiye alannda takip ettiim almalarnn da sonuna gelerek stajm bitirdim. KONTROL SONUCU: