karaciğer fonksiyon testleri

Click here to load reader

Post on 09-Jan-2016

196 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Karaciğer Fonksiyon Testleri. Prof. Dr. Teslime ATLI Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı. Karaciğer fonksiyon testleri aslında çok tanısal değil Çok ciddi karaciğer hastalığında normal olabilir Karaciğer hastalığı olmayan durumlarda anormal olabilir - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Karacier Fonksiyon Testleri Prof. Dr. Teslime ATLIAnkara niversitesi Tp FakltesiGeriatri Bilim Dal

 • KC fonksiyon testleri Karacier hastal varlAyrc tanKaracier hastalnn derecelendirilmesiTedaviye cevabn takibiKaracier fonksiyon testleri aslnda ok tansal deilok ciddi karacier hastalnda normal olabilirKaracier hastal olmayan durumlarda anormal olabilirTek tetkik istemektense bir batarya olarak deerlendirilmelidir.

 • Karacier Fonksiyon TestleriALTASTTotal Bilirubin, Direk BilirubinAlkalen Fosfataz AlbuminPTZVe GGT (AP yksekliinin karacier kkenli olup olmadnn deerlendirilmesinde)

 • Vaka 115 yanda erkek Aktif ikayeti yokBtn tetkiklerini bir isteyelim demiler!!!AP: 600U/L

  Dahiliyede alan hemire akrabalar karacier hastal olabileceini, acilen deerlendirilmesi gerektiini sylemi.

 • Sorun: zole AP yksekliiHasta acil midir?Ek tetkik isteyelim mi?Ne isteyelim?

  Vaka 1

 • Alkalen Fosfataz (AP)Karacier, kemik, plasenta, ince barsakta var.

  Yal yemeklerden sonra intestinal AP artarKrklarn iyilemesi srasnda, ocuklarda ve genlerde kemik AP yksektirGebelikte 3. trimasterda plasental AP ykseklii olur

  Eer saptanan tek biyokimyasal bozukluk AP ykseklii ise izoenzim bakmak gerekir.

 • Hepatik nedenler KolestazPrimer bilier sirozSklerozan kolanjitis,Parsiel ekstrahepatik safra obstruksiyonu

  Hepatik infiltrasyon (tmr/granloma)

  Karacier veya kemik tmrleriGranlamatz karacier hastalHepatik apse

  Ekstra hepatik nedenlerHodgkin hastalnflamatuar barsak hastalKonjestif kalp yetmezliiHipertiroidizmDiyabetHzlanm kemik turnoveri olan hastalklarKaracier ve kemik tutulumu olmakszn malignansiler

  zole alkalen fosfataz ykseklii Transaminazlar ve bilirubin normal

 • Alkalen Fosfataz:0-16 ya:< 640 U/L16-18 ya:< 480U/L>18 ya: 38-155U/L

  Vakamz 15 yanda ve AP: 600U/LTANI: Normal AP dzeyleri

 • Vaka 218 yanda erkek hasta.Annesi sarlk olduunu fark etmi ve tetkiklerde T. Bilirubin:4.0 mg/dLDirek bilirubin: 0.4mg/dL

  Olas tannz nedir?

 • BilirubinHemoglobin ykm rndr.Direk (konjge), ndirek (unkonjge) formlar varSarlk olmas iin bilirubin dzeyinin >2.5 mg/dL olmas lazm.Direk hiperbilirubinemi varsa hemen her zaman karacier veya safra yollar hastaln dndrr. Genelde hem direk hem indirek fraksiyon ykselmitir.Bilirubin yksek ve
 • HPERBLRUBNEM ndirekt HiperbilirubinemiDirekt%15Bilirubin yapmnda art HemolizEritrosit anomalileri sferositoz,G-6-PD yetmEkstraselller anomali hipersplenizm immnohemolitik anemineffektif hematopoe talasemiHematom rezorpsiyonu Bilirubin klerensinde azalma Neonatal hiperbilirubinemi AlkFamilial glukuronil transferaz yetm Crigler-Najjar sendromu Gilbert sendromu

  Bilier obstruksiyonKoledekolitiazisTmrKoledok kistBilier striktrBilier atrezi

  Parankimal kc hst /kolestazisViral hepatitAlkolik hepatitSirozSepsislalar

  Metabolik kc hstGebelik kolestazisDubin Johnson sendrRotor sendr

 • Vaka 2 (Tan)18 yanda erkek hastaAnnesi hafif sarl olduunu fark etmi ve yaplan tetkikler srasnda T. Bilirubin:4.0 mg/dLDirek bilirubin: 0.4mg/dL

  TANI: GLBERT SENDROMU

 • Vaka 3

  ALT: 300 U/LAST: 250 U/LT. Bil: 12 mg/dLD. Bil: 5 mg/dLAP: 600 U/LGGT:400 U/LHastada olas tan nedir?

  Kolestaz (tipi???)

 • Kolestaz enzimleri (AP, GGT, 5 Nkleotidaz)Kolestazda ykselirlerAP ykseklii her zaman kolestaz anlamna gelmez. Her trl KC hastalnda 3 katna kadar artabilir. Karacierin tmral veya granlomatz infiltrasyonunda, ayrca Hodgkin hastal, DM, hipertiroidizm ve KKYde izole AP ykseklii olur.AP yksekliinin derecesine bakarak intrahepatik kolestaz (ilalara bal hepatit, primer biliyer siroz, transplant rejeksiyon, alkolik hepatosteatoz) veya ekstrahepatik kolestaz (kanser, ta, sklerozan kolanjit, bilier striktr ) ayrc tans yaplamaz.

 • Vaka 460 yanda erkek2-3 gndr devam eden halsizlik, ikinlik, efor dispnesi, ortopne, dem ikayetleri ile bavuruyor KC 5 cm yumuak palpableALT:110 U/LAST:90 U/LAP:250 U/L

  Olas tannz nedir?

 • Transaminazlar (ALT-AST)Hepatosit hasarn gsterirALT (alanin aminotransferaz): Karacierde bulunurAST (aspartat aminotransferaz): Karacier, kalp kas, iskelet kas, bbrek, beyin, pankreas, akcier, lkosit ve eritrositlerde bulunur (azalan srayla).Karacier hcre membran geirgenlii arttnda kana salnrlar. llede hepatosit nekrozu gerekmez. Hepatosit hasarnn derecesi ile direk korelasyon gstermez. Bu nedenle prognostik deeri yoktur.

  Transaminazlar (ALT-AST)

 • Vaka 4 (Tan)60 yanda erkek2-3 gndr devam eden halsizlik, ikinlik, efor dispnesi, ortopne, dem ikayetleri ile bavuruyor KC 5 cm yumuak palpableALT:110 U/LAST:90 U/LAP:250 U/L

  TANI:Kalp yetmezliine bal KC konjesyonu

 • Vaka 5

  ALT, AST dzeyleri >1000 olan hasta

  n tanlarnz nedir?

 • Her trl karacier hasarnda dzeyleri artar. 300 U/L ye kadar ykseklikler nonspesifik,>1000U/L ise ileri-yaygn karacier hasarnn olduu durumlar:Viral hepatitskemik karacier hasar (hipotansiyon, akut kalp yetmezlii vb)Toxin veya ilalara bal karacier hasarHepatoseller hastalklarda ALT her zaman AST den yksek veya eittir . AST/ALT>2 phelendirir, AST/ALT> 3 alkolik karacier hastaln dndrr. Alkolik karacier hastalnda AST 300U/L yi gemez, ALT genelde normaldir.Obstrktif sarlk durumunda transaminazlar genelde fazla ykselmez. Ancak safra yollarnn tala tkanmasnda ok erken dnemde 1000-2000 U/L dzeylerine kadar ykselebilir. Ancak hzla der.

 • Vaka 6AST: 120ALT: 30 olan hastada

  Tannz nedir?

 • Her trl karacier hasarnda dzeyleri artar. 300 U/L ye kadar ykseklikler nonspesifik,>1000U/L ise ileri-yaygn karacier hasarnn olduuViral hepatitskemik karacier hasar (hipotansiyon, akut kalp yetmezlii vb)Toxin veya ilalara bal karacier hasarHepatoseller hastalklarda ALT her zaman AST den yksek veya eittir . AST/ALT>2 phelendirir, AST/ALT> 3 alkolik karacier hastaln dndrr. Alkolik karacier hastalnda AST 300U/Lyi gemez, ALT normal olabilir.Obstrktif sarlk durumunda transaminazlar genelde fazla ykselmez. Ancak safra yollarnn tala tkanmasnda ok erken dnemde 1000-2000 U/L dzeylerine kadar ykselebilir. Ancak hzla der.

 • Vaka 7ALT: 90 U/LAST:65 U/LT. Bil:2 mg/dLAP: 350 U/LGGT: 250 U/L

  n tannz nedir?

 • Her trl karacier hasarnda dzeyleri artar. 300 U/L ye kadar ykseklikler nonspesifiktir>1000U/L ise ileri-yaygn karacier hasarnn olduuViral hepatitskemik karacier hasar (hipotansiyon, akut kalp yetmezlii vb)Toxin veya ilalara bal karacier hasarHepatoseller hastalklarda ALT her zaman AST den yksek veya eittir . AST/ALT>2 phelendirir, AST/ALT> 3 alkolik karacier hastaln dndrr. Alkolik karacier hastalnda AST 300U/L yi gemez, ALT normaldir.Obstrktif sarlk durumunda transaminazlar genelde fazla ykselmez. Ancak safra yollarnn tala tkanmasnda ok erken dnemde 1000-2000 U/L dzeylerine kadar ykselebilir. Ancak hzla der.

 • Kolestaz enzimleri (AP, GGT, 5 Nkleotidaz)Kolestazda ykselirlerAP ve 5 Nkleotidaz, GGT den daha spesifik olarak kolestaz gsterirler.AP ykseklii her zaman kolestaz anlamna gelmez. Her trl KC hastalnda 3 katna kadar artabilir. Daha nadiren tmr veya granloma infiltrasyonunu akla getirir. Ayrca Hodgkin hastal, DM, hipertiroidizm, KKY de izole AP ykseklii yaparAP yksekliinin derecesi ile intrahepatik(ilalara bal hepatit, primer biliyer siroz, transplant rejeksiyon, alkol-induced hepatosteatoz) veya ekstrahepatik kolestaz (Kanser, ta, sklerozan kolanjit, bilier striktr ) arasnda bir iliki yok.

 • Vaka 7Yeni balayan iddetli karn ars

  ALT: 1200 U/LAST: 1000 U/LT.Bil:7 mg/dlD.Bil: 2 mg/dL

  Ne dnrsnz?

 • Her trl karacier hasarnda dzeyleri artar. 300 U/L ye kadar ykseklikler nonspesifiktir>1000U/L ise ileri-yaygn karacier hasarnn olduuViral hepatitskemik karacier hasar (hipotansiyon, akut kalp yetmezlii vb)Toxin veya ilalara bal karacier hasarHepatoseller hastalklarda ALT her zaman AST den yksek veya eittir . AST/ALT>2 phelendirir, AST/ALT> 3 alkolik karacier hastaln dndrr. Alkolik karacier hastalnda AST 300U/L yi gemez, ALT normaldir.Obstrktif sarlk durumunda transaminazlar genelde fazla ykselmez. Ancak safra yollarnn tala tkanmasnda ok erken dnemde 1000-2000 U/L dzeylerine kadar ykselebilir. Ancak hzla der.

 • Yeni balayan iddetli karn ars

  ALT: 120 U/LAST: 100 U/LT.Bil:7 mg/dlD.Bil: 2 mg/dL

  Ne dnrsnz?Vaka 8

 • Her trl karacier hasarnda dzeyleri artar. 300 U/L ye kadar ykseklikler nonspesifiktir>1000U/L ise ileri-yaygn karacier hasarnn olduuViral hepatitskemik karacier hasar (hipotansiyon, akut kalp yetmezlii vb)Toxin veya ilalara bal karacier hasarHepatoseller hastalklarda ALT her zaman AST den yksek veya eittir . AST/ALT>2 phelendirir, AST/ALT> 3 alkolik karacier hastaln dndrr. Alkolik karacier hastalnda AST 300U/L yi gemez, ALT normaldir.Obstrktif sarlk durumunda transaminazlar genelde fazla ykselmez. Ancak safra yollarnn tala tkanmasnda ok erken dnemde 1000-2000 U/L dzeylerine kadar ykselebilir. Ancak hzla der.

 • Vaka 919 yanda erkek hasta. Halsizlik, itahszlk, bulant, sarlk, idrar renginde koyulama var.la hikayesi yok, baka ikayeti yokALT: 2200 U/LAST:1900 U/LT. Bil:5 mg/dLTannz nedir?

  TANI: Viral Hepatit

 • Her trl karacier hasarnda dzeyleri artar. 300 U/L ye kadar ykseklikler nonspesifiktir>1000U/L ise ileri-yaygn karacier hasarnn olduuViral hepatitskemik karacier hasar (hipotansiyon, akut kalp yetmezlii vb)Toxin veya ilalara bal karacier hasarHepatoseller hastalklarda ALT her zaman AST den yksek veya eittir . AST/ALT>2 phelendirir, AST/ALT> 3 alkolik karacier hastaln dndrr. Alkolik karacier hastalnda AST 300U/L yi gemez, ALT normaldir.Obstrktif sarlk durumunda transaminazlar genelde fazla ykselmez. Ancak safra yollarnn tala

View more