kanun ve y–netmel°kler°n l°stes° °‍ sa‍li‍i ve .41-...

Download KANUN VE Y–NETMEL°KLER°N L°STES° °‍ SA‍LI‍I VE .41- ELEKTR°K KUVVETL° AKIM TES°SLER° Y–NETMEL°‍° 42- Elektrik ... §al±malar±

Post on 04-Feb-2018

250 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KANUN VE YNETMELKLERN LSTES

  1- 6331 SALII VE GVENL KANUNU 2- 4857 KANUNU 1- Ulusal Sal ve Gvenlii Konseyi Ynetmelii 2- Sal ve Gvenlii Kurullar Hakknda Ynetmelik 3- Sal ve Gvenlii Hizmetleri Ynetmelii+(EK) 4- Sal ve Gvenlii Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakknda Ynetmelik 5- yerlerinde veren veya veren Vekili Tarafndan Yrtlecek Sal ve Gvenlii Hizmetlerine likin Y. 6- Gvenlii Uzmanlarnn Grev, Yetki ve Sorumluluk ve Eitimleri Hakknda Ynetmelik+(EK) 7- yeri Hekimi ve Dier Salk Personelinin Grev, Yetki, Sorumluluk ve Eitimleri Hakknda Y+(EK) 8- alanlarn Sal ve Gvenlii Eitimlerinin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik 9- Gebe veya Emziren Kadnlarn altrlma artlaryla Emzirme Odalar ve ocuk Bakm Yurtlarna Dair Y. 10- ocuk ve Gen ilerin altrlma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik 11- Kadn alanlarn Gece Postalarnda altrlma Koullar Hakknda Ynetmelik 12- Asker yerleri le Yurt Gvenlii in Gerekli Maddeler retilen yerlerinin Denetimi, Teftii ve Bu yerlerinde in Durdurulmas Hy 13- Asbestle almalarda Salk ve Gvenlik nlemleri Hakknda Ynetmelik 14- Balk Gemilerinde Yaplan almalarda Salk ve Gvenlik nlemleri Hakknda Ynetmelik 15- Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin nlenmesi Hakknda Ynetmelik 16- Byk Endstriyel Kazalarn nlenmesi ve Etkilerinin Azaltlmas Hakknda Ynetmelik+(EK) 17- Ekranl Aralarla almalarda Salk ve Gvenlik nlemleri Hakknda Ynetmelik 18- Elle Tama leri Ynetmelii 19- Gemi Adamlarnn kamet Yerleri, Salk ve aelerine Dair Ynetmelik+(EK) 20- Geici veya Belirli Sreli lerde Sal ve Gvenlii Hakknda Ynetmelik 21- Kanserojen veya Mutajen Maddelerle almalarda Salk ve Gvenlik nlemleri Hakknda Y. 22- Kimyasal Maddelerle almalarda Salk ve Gvenlik nlemleri Hakknda Ynetmelik 23- Kiisel Koruyucu Donanmlarn yerlerinde Kullanlmas Hakknda Ynetmelik+(EK) 24- Maden yerlerinde Sal ve Gvenlii Ynetmelii 25- Salk Kurallar Bakmndan Gnde Azami Yedi Buuk Saat veya Daha Az allmas Gereken ler H Y 26- Salk ve Gvenlik aretleri Y+(EK) 27- Tehlikeli ve ok Tehlikeli Snfta Yer Alan lerde altrlacaklarn Mesleki Eitimlerine Dair Y. 28- Tozla Mcadele Ynetmelii +(EK) 29- Yap lerinde Sal ve Gvenlii Ynetmelii 30- alanlarn Grlt ile lgili Risklerden Korunmalarna Dair Ynetmelik 31- alanlarn Patlayc Ortamlarn Tehlikelerinden Korunmas Hakknda Ynetmelik 32- alanlarn Titreimle lgili Risklerden Korunmalarna Dair Ynetmelik 33- Ekipmanlarnn Kullanmnda Salk ve Gvenlik artlar Ynetmelii 34- Hijyeni lm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakknda Ynetmelik 35- Sal ve Gvenlii Risk Deerlendirmesi Ynetmelii 36- yeri Bina ve Eklentilerinde Alnacak Salk ve Gvenlik nlemlerine likin Y. 37- yerlerinde Acil Durumlar Hakknda Ynetmelik 38- yerlerinde in Durdurulmasna Dair Ynetmelik 39- LKYARDIM YNETMEL 40- ELEKTRK LE LGL FEN ADAMLARININ YETK, GREV VE SORUMLULUKLARI H.Y. 41- ELEKTRK KUVVETL AKIM TESSLER YNETMEL 42- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Y 43- Elektronik Tebligat Yn 44- ELEKTRK TESSLER YNETMEL

 • KANUN VE YNETMELKLERN ZET

  1- 6331 SALII VE GVENL KANUNU

  Kapsam ve istisnalar (SORULDU) MADDE 2 (1) Bu Kanun; kamu ve zel sektre ait btn ilere ve iyerlerine, bu iyerlerinin iverenleri ile

  iveren vekillerine, rak ve stajyerler de dhil olmak zere tm alanlarna faaliyet konularna baklmakszn uygulanr.

  (2) Ancak aada belirtilen faaliyetler ve kiiler hakknda bu Kanun hkmleri +uygulanmaz: a) Fabrika, bakm merkezi, dikimevi ve benzeri iyerlerindekiler hari Trk Silahl Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli stihbarat Tekilat Mstearlnn faaliyetleri. b) Afet ve acil durum birimlerinin mdahale faaliyetleri. c) Ev hizmetleri. ) alan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabna mal ve hizmet retimi yapanlar.

  d) Hkml ve tutuklulara ynelik infaz hizmetleri srasnda, iyiletirme kapsamnda yaplan iyurdu, eitim, gvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

  Tanmlar MADDE 3- b) alan: Kendi zel kanunlarndaki statlerine baklmakszn kamu veya zel iyerlerinde

  istihdam edilen gerek kiiyi, c) alan temsilcisi: sal ve gvenlii ile ilgili almalara katlma, almalar izleme, tedbir alnmasn

  isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda alanlar temsil etmeye yetkili alan, ) Destek eleman: (SORULDU)Asli grevinin yannda i sal ve gvenlii ile ilgili nleme, koruma, tahliye, yangnla mcadele, ilk yardm ve benzeri konularda zel olarak grevlendirilmi uygun donanm ve yeterli eitime sahip kiiyi,

  e) Gen alan: Onbe yan bitirmi ancak onsekiz yan doldurmam alan, f) Gvenlii Uzman: Usul ve esaslar ynetmelikle belirlenen, i sal ve gvenlii alannda grev

  yapmak zere Bakanlka yetkilendirilmi, i gvenlii uzmanl belgesine sahip, Bakanlk ve ilgili kurulularnda alma hayatn denetleyen mfettiler ile mhendislik veya mimarlk eitimi veren fakltelerin mezunlar ile teknik eleman,

  g) kazas: yerinde veya iin yrtm nedeniyle meydana gelen, lme sebebiyet veren veya vcut btnln ruhen ya da bedenen engelli hle getiren olay, j) Konsey: Ulusal Sal ve Gvenlii Konseyini, k) Kurul: sal ve gvenlii kurulunu, 1) Meslek hastal: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya kan hastal,

  m) Ortak salk ve gvenlik birimi: Kamu kurum ve kurulular, organize sanayi blgeleri ile Trk Ticaret Kanununa gre faaliyet gsteren irketler tarafndan, iyerlerine i sal ve gvenlii hizmetlerini sunmak zere kurulan gerekli donanm ve personele sahip olan ve Bakanlka yetkilendirilen birimi,

  n) nleme: yerinde yrtlen ilerin btn safhalarnda i sal ve gvenlii ile ilgili riskleri ortadan kaldrmak veya azaltmak iin planlanan ve alnan tedbirlerin tmn,

  o) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayp, yaralanma ya da baka zararl sonu meydana gelme ihtimalini, ) Risk deerlendirmesi: yerinde var olan ya da dardan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu

  tehlikelerin riske dnmesine yol aan faktrler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlatrlmas amacyla yaplmas gerekli almalar,

  p) Tehlike: yerinde var olan ya da dardan gelebilecek, alan veya iyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

  ) yeri hemiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayl Hemirelik Kanununa gre hemirelik mesleini icra etmeye yetkili, i sal ve gvenlii alannda grev yapmak zere Bakanlka yetkilendirilmi iyeri hemirelii belgesine sahip hemire/salk memurunu,

  ifade eder. (2) veren adna hareket eden, iin ve iyerinin ynetiminde grev alan iveren vekilleri, bu Kanunun

  uygulanmas bakmndan iveren saylr.

  veren ile alanlarn Grev, Yetki ve Ykmllkleri

  verenin genel ykmll (SORULDU) MADDE 4 (1) veren, alanlarn ile ilgili salk ve gvenliini salamakla ykml olup bu erevede; a) Mesleki risklerin nlenmesi, eitim ve bilgi verilmesi dhil her trl tedbirin alnmas, organizasyonun

  yaplmas, gerekli ara ve gerelerin salanmas, salk ve gvenlik tedbirlerinin deien artlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyiletirilmesi iin almalar yapar.

 • b) yerinde alnan i sal ve gvenlii tedbirlerine uyulup uyulmadn izler, denetler ve uygunsuzluklarn giderilmesini salar.

  c) Risk deerlendirmesi yapar veya yaptrr. ) alana grev verirken, alann salk ve gvenlik ynnden ie uygunluunu gz nne alr. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dndaki alanlarn hayati ve zel tehlike bulunan yerlere girmemesi

  iin gerekli tedbirleri alr. (2) yeri dndaki uzman kii ve kurululardan hizmet alnmas, iverenin sorumluluklarn ortadan

  kaldrmaz. (3) alanlarn i sal ve gvenlii alanndaki ykmllkleri, iverenin sorumluluklarn etkilemez. (4) veren, i sal ve gvenlii tedbirlerinin maliyetini alanlara yanstamaz. +Risklerden korunma ilkeleri MADDE 5 (1) verenin ykmllklerinin yerine getirilmesinde aadaki ilkeler gz nnde

  bulundurulur: a) Risklerden kanmak. b) Kanlmas mmkn olmayan riskleri analiz etmek. c) Risklerle kaynanda mcadele etmek.

  ) in kiilere uygun hale getirilmesi iin iyerlerinin tasarm ile i ekipman, alma ekli ve retim metotlarnn seiminde zen gstermek, zellikle tekdze alma ve retim temposunun salk ve gvenlie olumsuz etkilerini nlemek, nlenemiyor ise en aza indirmek.

  d) Teknik gelimelere uyum salamak. e) Tehlikeli olan, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla deitirmek. f) Teknoloji, i organizasyonu, alma artlar, sosyal ilikiler ve alma ortam ile ilgili faktrlerin etkilerini

  kapsayan tutarl ve genel bir nleme politikas gelitirmek. g) Toplu korunma tedbirlerine, kiisel korunma tedbirlerine gre ncelik vermek. ) alanlara uygun talimatlar vermek.

  Soru No: 13 25.7.2015

  A)

  B)

  C)

  D)

  E) Cevap Anahtar: A

  Risk deerlendirmesi, kontrol, lm ve aratrma MADDE 10 (1) veren, i sal ve gvenlii ynnden risk deerlendirmesi yapmak veya yaptrmakla

  ykmldr. Risk deerlendirmesi yaplrken aadaki hususlar dikkate alnr: a) Belirli risklerden etkilenecek alanlarn durumu. b) Kullanlacak i ekipman ile kimyasal madde ve mstahzarlarn seimi. c) yerinin tertip ve dzeni. ) Gen, yal, engelli, gebe veya emziren alanlar gibi zel politika gerektiren gruplar ile kadn alanlarn

  durumu. (2) veren, yaplacak risk deerlendirmesi sonucu alnacak i sal ve gvenlii tedbirleri ile kullanlmas

  gereken koruyucu donanm veya ekipman belirler. (3) yerinde uygulanacak i sal ve gvenlii tedbirleri, alma ekilleri ve retim yntemleri; alanlarn

  salk ve gvenlik ynnden korunma dzeyini ykseltecek ve iyerinin idari yaplanmasnn her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmaldr.

  (4) veren, i sal ve gvenlii ynnden alma ortamna ve alanlarn bu ortamda maruz kald risklerin belirlenmesine ynelik gerekli kontrol, lm, inceleme ve aratrmalarn yaplmasn salar.

  kazas ve meslek hastalklarnn kayt ve bildirimi MADDE 14 (1) veren;

 • a) Btn i kazalarnn ve meslek hastalklarnn kaydn tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporlar dzenler.

  b) yerinde meydana gelen ancak yaralanma veya lme neden olmad halde iyeri ya da i ekipmannn zara

View more >