kansainvälinen toiminta 2016 hallinto... · pdf file tav. tot. tav. tot. tav. tot....

Click here to load reader

Post on 05-Sep-2020

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KA N

  SA IN

  VÄ LI

  N EN

  T O

  IM IN

  TA

  20 16

 • 2

  JEDUn kansainvälinen toiminta 2016

  Kansainvälinen toiminta lähti keväällä käyntiin hitaam- min kuin edellisenä vuotena ja sama tahti jatkui syk- syllä.

  Opiskelijoita kävi ulkomailla työssäoppimassa ja muilla opintoihin liittyvillä matkoilla yhteensä 164, kun vuosi sitten luku oli 188. Tavoite ylittyi Haapajärvellä, Oulai- sissa, Ylivieskassa ja Nivalassa, tavoitteesta jäivät Haa- pavesi, Kalajoki ja Piippola. Kokonaisuudessa lähte-

  neiden opiskelijoiden määrässä tavoite ylitettiin 24 opiskelijalla. Viikoissa tavoitteesta jäätiin 12 viikon ver- ran, mikä selittyy sillä, että toteutuneissa ulkomaan- jaksoissa oli useita noin viikon kestäviä opintomatkoja.

  Opiskelijoiden ulkomaanmatkat hajautuivat varsin voimakkaasti eri kohdemaihin. Eniten matkoja tehtiin Viroon, yhteensä 49. Seuraavaksi eniten opiskelijoita kävi Kyproksella, Espanjassa, Kreikassa ja Kroatiassa.

  Pisimmät liikkuvuusjaksot toteutuivat kuitenkin Slove- niassa (10 viikkoa) ja Espanjassa, jossa kaksi opiskelijaa olivat molemmat 9 viikkoa. Kuuden viikon työssäop- pimisjaksoja toteutui yhteensä 33 ja niistä Espanjaan 11, Iso-Britanniaan 9 ja loput jakautuivat tasaisesti Itä-

  vallan, Kyproksen, Viron, Unkarin, Puolan, Ruotsin ja Saksan kesken. Lyhyet puolen viikon ja viikon matkat kohdistuivat Viroon, Venäjälle, Kreikkaan, Liettuaan ja Latviaan.

  HAAPAJÄRVI HAAPAVESI KALAJOKI NIVALA OULAINEN PIIPPOLA YLIVIESKA JEDU/ hallinto JEDU

  yhteensä Viikot

  Tavoite 14 23 14 36 26 11 16 140 420 vk Toteutuma 30 6 6 37 54 2 29 164 408 vk Tavoite 3 3 2 5 7 3 10 33 230 vk Toteutuma 6 0 2 3 12 17 47 87 229,5 vk

  Tavoite 5 8 4 10 6 5 4 3 45 70 vk Toteutuma 6 4 5 3 12 7 16 6 59 60 vk Tavoite 4 4 2 4 6 5 15 2 42 35 vk Toteutuma 3 1 1 4 3 8 8 0 28 42 vk

  Toteutuma 6 40 19 6 0 21 8 100

  Tavoite

  Toteutuma

  Tavoite 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Toteutuma 1 1 1 3 2 8

  KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN TOTEUTUMINEN JEDUSSA JA TAVOITTEET VUODELLE 2016 Opiskelijavaihdon määrä, tavoite 5 % koko opiskelija- määrästä, JEDUssa yhteensä 140/420 ov

  Lähteneet opiskelijat

  Saapuneet opiskelijat

  Henkilöstövaihdon määrä, tavoite 10 % henkilöstömäärästä , JEDUssa yhteensä 80 ov

  JEDUn henkilöstö

  JEDUssa vierailleet

  Ulkomaalaistaustaiset opiskelijat

  JEDUn yhteiset kansainväliset hankkeet, kattaa 80 % vaihdoista

  2 opiskelija- ja henkilöstöhanketta

  2 opiskelija- ja henkilöstöhanketta Ammattiopistojen/hallinnon KV-hankkeet, kattaa 20 % vaihdoista

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot.

  Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola Ylivieska JEDU yhteensä

  14 30 23

  6 14

  6

  36 37 26

  54

  11 2

  16 29

  140

  164

  Lähteneiden opiskelijoiden määrä, tavoite 5%  opiskelijamäärästä 1‐12 2016

 • 3

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  450

  Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tav. Tot.

  Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola Ylivieska JEDU yhteensä

  24 14 42

  86 114

  16

  112

  420 408

  Lähteneiden opiskelijoiden viikkojen määrä 1‐12 2016

  Kuvista: Ensimmäisen kuva on Kaisa Paavolan työssäoppimisjaksolta päiväkodista Bilbaosta, Espanjasta. Senja Marjamaa oli työssäoppimassa Amabi -ravintolassa Iso-Britanniassa Isle of Wightilla. Alimmaisessa kuvassa Laura Veikkola on työssäoppi- massa matkailuyrityksessä Unkarissa. Opiskelijoiden raportit ovat luettavissa kokonaisuudessaan JEDUn kotisivuilla.

 • 4

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot.

  Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola Ylivieska JEDU hallinto

  JEDU yhteensä

  5 6 8

  4 4 5 10

  3 6

  12

  5 7 4

  15

  3 6

  45

  58

  Lähteneen henkilöstön määrä, tavoite 10% henkilöstönmäärästä  1‐12 2016

  Henkilöstön osalta liikkuvuuksien määrä oli korkeampi kuin viime vuonna. Ulkomailla kävi työelämäjaksoilla ja työmatkoilla yhteensä 58 työntekijää.

  Tavoitteet on henkilökunnan osalta ylitetty 13 ulko- maanjaksolla, viikoissa tavoitteesta kuitenkin jäätiin kymmenellä, sillä ulkomaille suuntautuneet matkat olivat aiempia vuosia lyhyempiä. Henkilöstön ulko- maanjaksojen keston lyhenemiseen osattiin jo varau- tua aiempien vuosien perusteella ja uusissa hankkeissa haettiin apurahoja kahden viikon työelämäjaksoille entisen neljän viikon sijaan.

  Lisäksi Erasmus + -ohjelmasta haettiin myös täyden- nyskoulutusapurahoja seitsemän vuorokauden pitui- sille koulutusjaksoille. Suurin osa eli 27kpl näistä 58 liikkuvuudesta kesti viikon, alle viikon matkoja oli 20 ja kahden viikon tai pitempiä matkoja kertyi vuodessa 11 kpl.

  Eniten henkilöstöä kävi Virossa ja seuraavaksi eniten Espanjassa, Kiinassa, Alankomaissa ja Venäjällä. Näi- den lisäksi opettajia ja muita asiantuntijoita kävi Itä- vallassa, Kyproksella, Kreikassa, Kroatiassa, Islannissa, Italiassa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Nepalissa.

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tav. Tot.

  Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola Ylivieska JEDU hallinto JEDU yhteensä

  3 2,5 4 3,5

  14,5

  7,5

  20

  5

  70

  60

  Lähteneen henkilöstön viikkojen määrä 1‐12 2016

 • 5

  JEDUun vierailulle saapuneiden opiskelijoiden määrä oli vuoden 2016 aikana poikkeuksellisen suuri, koko vuodelle asetettu tavoite ylitettiin jo ennen viimeistä vuosi neljännestä. Vierailijoita kävi yhteensä 115 joista 87 opiskelijaa ja 28 opettajaa tai asiantuntijaa. Saapu- neiden opiskelijoiden tavoite (33) ylitettiin siis monin- kertaisesti.

  Eniten vierailijoita saapui Kiinasta, josta JEDUssa vie- raili yhteensä 22 henkilöä. Seuraavaksi eniten JEDUssa vieraili ranskalaisia ja unkarilaisia sekä espanjalaisia. Pisimpään, yli 3kk, JEDUssa vieraili espanjalainen apu- opettaja ja toiseksi pisimpään intialainen apuopettaja. Molemmat apuopettajat olivat pääsääntöisesti Oulais- ten ammattiopistolla mutta vierailivat myös muissakin ammattiopistoissa.

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot.

  Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola Ylivieska JEDU yhteensä

  3 6

  3 0 2 2

  5 3 7

  12

  3

  17

  10

  47

  33

  87

  Saapuneiden opiskelijoiden määrä 1‐12 2016

  Ylivieskan ammattiopistolla vieraili 2.‐10.5.2016 kroatialaisten, ranskalaisten ja italialaisten opiskelijoiden ryhmä (19 opisk + 6 opettajaa). Projekti oli nimeltään Huomisen eurooppalaiset yrittäjät.

 • 6

  Henkilöstöä vieraili vuoden aikana JEDUssa 28, mikä jäi 14 henkeä alle tavoitteen. Saapuneiden opiskeli- joiden osalta viikkomäärissä jäätiin tavoitteesta vain puolella viikolla, kun taas henkilöstön osalta viikkota-

  voite ylitettiin 7 viikolla, vaikka vierailijoiden määrässä tavoitetta ei saavutettu. Edelliseen vuoteen verrattuna vierailijoita oli vuoden 2016 aikana kaksinkertainen määrä.

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tav. Tot.

  Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola Ylivieska JEDU yhteensä

  12 0

  6 6,5 15,5 17

  172,5

  230 229,5

  Saapuneiden opiskelijoiden opintoviikot 1‐12 2016

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot.

  Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola Ylivieska JEDU hallinto

  JEDU yhteensä

  4 3 4

  1 2 1

  4 4 6

  3 5

  8

  15

  8

  2 0

  42

  28

  Saapuneen henkilöstön määrä 1‐12 2016

 • 7

  Ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita JEDUssa oli 31.12. kirjoilla 100, mikä on 7 opiskelijaa vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Ulkomaalaistaus- taisten opiskelijoiden määrälle ei ole asetettu tavoit- teita tai rajoitteita, JEDUssa seurataan heidän osaltaan ainoastaan toteutumaa.

  Eniten ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita on Venäjältä, 60 opiskelijaa, ja seuraavaksi eniten eli yhdeksän opis-

  kelijaa on Ukrainasta sekä seitsemän Serbiasta. Yksit- täisiä tai muutamia opiskelijoita on mm. seuraavista maista: Afganistanista, Kiina, Etiopia, Ghana, Indone- sia, Iran, Kosovo, Kenia, Namibia, Puola, Thaimaa ja Sambia.

  Tässä tilastossa ovat ne ulkomaalaistaustaiset opiske- lijat, jotka ovat suorittamassa tutkintoon johtavaa tai valmistavaa koulutusta.

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  Tot

View more