kanatl± hakk±nda hurafelere cevap

Download Kanatl± hakk±nda hurafelere cevap

If you can't read please download the document

Post on 06-Dec-2014

320 views

Category:

Health & Medicine

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kanatlı eti ve yumurta hakkında söylentilere yanıtlar VESBA 14 Sunusu

TRANSCRIPT

  • 1. Prof.Dr.Mustafa TAYAR

2. 54321 3. Bir yemein bedeli lm 4. BM Nfus Fonu Yusuf Efe zkan 5. KRESEL GIDA SORUNLARI KLM DEKL Ya rejimi deiiklii Sel ve su basknlar KURAKLIK Scaklk art lleme SU YNETM Havza ynetimi Modern sulama sistemleri GIDA GVENCES Arz talep dengesizlii Fiyat artlar GIDA GVENL Halk sal Gvenli gda tketimi SALGIN HASTALIKLAR Ku Gribi,Domuz gribi,BSE Snr aan hastalklar 6. Two families Almanya: Melander Ailesi (Bargteheide) Haftalk gda harcamas: 500.07$ ad: Aboubakar Ailesi (Breidjing Kamp) Haftalk gda harcamas: $1.23 http://www.humanespot.org/node/2885 7. Dnyada alk snrnn altnda 8950.000.000 insan olduu biliniyor. Bir gnde alktan len ocuk says ise ortalama 35.000 Yani sadece Amerika bir gnlk atklarnn % 15i ile, len tm ocuklarn hayatn kurtarabilir.. 8. Bu adam 1 kutuda 5 Kta 60 lke 35 rn getirir. 9. Hepsi bir pizada! Hamur Fransa ngiltere Polonya ABD Maya ngiltere rlanda Almanya Tuz ngiltere Fransa in eker Brezilya Edonezya Jamaika ngiltere Domates salas talya spanya Yunanistan Fransa Hollanda Baharat Yunanistan, Italya spanya, Kenya, Uganda, Tanzanya, Fas Dier rnler Peynir: svire, rlanda, Fransa , Italya spanya, ngiltere,Hollanda; Salam rlanda, Hollanda, Almanya , ngiltere, ili, Brezilya, Belika; Pili, Brezilya, rlanda, ngiltere, Hollanda, Almanya ; Ac biber Afrika, Asya, Gney Amerika; Balk Falkland Adalar; spanya; Izlanda, Danimarka; Pepperoni Polonya , talya, rlanda, ngiltere Denmark, ABD; Sebze (sarmsak, mantar, biber, soan, zeytin Akdeniz lkelerinden; Zetinya talya, Yunanistan, spanya 10. Yediklerimiz yaam kalitesi ve salkla yakndan ilgilidir. 11. What are some of the dangers associated with DHMO? Death due to accidental inhalation of DHMO, even in small quantities. Prolonged exposure to solid DHMO causes severe tissue damage. Excessive ingestion produces a number of unpleasant though not typically life-threatening side-effects. DHMO is a major component of acid rain. Gaseous DHMO can cause severe burns. Contributes to soil erosion. Leads to corrosion and oxidation of many metals. Contamination of electrical systems often causes short-circuits. Exposure decreases effectiveness of automobile brakes. Found in biopsies of pre-cancerous tumors and lesions. Given to vicious dogs involved in recent deadly attacks. Thermal variations in DHMO are a suspected contributor to the El Nino weather effect. Despite the known dangers of DMHO, it continues to be used daily by industry, government, and even in private homes! as an industrial solvent and coolant, in nuclear power plants, in the production of Styrofoam, in biological and chemical weapons manufacture, in the development of genetically engineering crops and animals, as a spray-on fire suppressant and retardant, in so-called "family planning" or "reproductive health" clinics, as a major ingredient in many home-brewed bombs, as a byproduct of hydrocarbon combustion in furnaces and air conditioning compressor operation, historically, in Hitler's death camps in Nazi Germany, and in prisons in Serbia, Libya, and Iraq in DAYCARE CENTERS, purportedly for sanitary purposes 12. Bilim nedir? Bilim basite bilgi retme etkinlii olarak tanmlanr. nsanolunun doasnda olan merak, bilimin douundaki esas kaynaktr. Bilim yenilik, geliim, deiim, neden bulma ve sonulandrma basamaklarn ierir. 13. Olgularn izlenmesi ve problemin belirlenmesi Sorular sormak, gzlem yapmak ve veri toplamak Sorulara olas bir yant bulmak (hipotez kurmak) Kontroll deneyler gerekletirmek Teori oluturmak Bilim nasl geliir 14. Efsanelere inanrz. 15. Kanatl hakknda 10 Efsane Efsanelerin ynettii biri olma! 16. Efsane 1 17. Gerek 1 18. Efsane 2 TYSZ TAVUK YETiTiRDiLER TRKiYEYE SATMAYA ALIIYORLAR 19. Gerek 2 20. Efsane 3 Yediimiz hayvanlar tavuk deil. 21. Gerek 3 22. Tanmlar 23. Efsane 4 Gnde iki- defa yumurtlatabilmek iin tavua mutlaka bir ey yapmak zorundasnz. TAVUU GNDE KEZ YUMURTLATMAYA BALADILAR". 24. Tavuk doas gerei bir yumurtay ortalama 24-26 saatte retir. Gerek 4 25. Efsane 5 Eskiden tavuklar 1 ylda yetitirilirdi. Kuluka suresi 17 gne indirildi. 26. Gerek 5 27. Yksek verimli rklara ait bireylerin seilerek onlardan elde edilen yksek verimli rklarla devam eden uzun bir srecin sonunda genetik seimle salanan yksek verimli rklar, yksek kaliteli yem hammaddeleri kullanlarak en gelimi bilgisayar formlleri ile optimize edilmi yemlerle beslenmekte ve yaamalar iin en uygun s, k ve evre koullarnda yetitirilmektedirler. 28. Efsane 6 Yumurta ocuk beslenmesinde nemli bir gda deildir? 29. 77 Gerek 6 30. Yumurtann besleyici zellii 6% Enerji 20% protein 53% esansiyel aa 30% Riboflavin 12% vitamin A 16% vitamin B12 12% folat 12% vitamin D 16% phosphorous 8% vitamin B6 34% Selenyum 8% Demir 8% inko 6% vitamin E ki yumurta= 155 kalori 31. Bebek beslenmesi Barker Hipotezi: Dk doum arl ileri yalarda kronik hastalklarn (diabet, obezite, yksek tansiyon ..) ortaya kma riskini arttrmaktadr. Anne adaynn hayvansal proteinlerden eksik beslenmesi bebein dk canl arlkta domasna neden olmaktadr. [Godfrey ve ark. 1996 BMJ 312, 410-4] Egg good for your Egg . Dr. David Barker, 23 September 2003 32. Efsane 7 Tavuklar tarladaki patatesler gibi hi kprdamadan yetitiriliyor. Braksanz bile kprdayamyorlar. 33. Hayvan refah tzne gre m3 bana 35 kg canl arlk olacak ekilde dzenleme yaplr ve hayvanalar sahiptir ve tm kmeste serbeste dolaabilirler. Gerek 7 34. Efsane 8 Kanatl retiminde hormon, antibiyotik kullanlmaktadr. 35. Gemiten gnmze kanatl yetitiriciliinde antibiyotik kullanmn bir deerlendirmeye aldmzda 1950li yllarda antibiyotiklerin kanatllarda bymeyi tevik edici zellie sahip olduu ortaya konulmu, o gnden sonra yaklak 50 yl sresince antibiyotikler bymeyi tevik edici olarak kullanlmtr. Ancak antibiyotikleri diren antibiyotiklere kar diren zellii tespit edildikten sonra 2006 ylnda antibiyotik kullanm tavuk yemlerinde kesinlikle yasaklanm bu gn tm lkemizde 2006 ylndan beri kanatl yemlerinde antibiyotik kullanm sz konusu deildir. Gerek 8 36. nsan salna zarar olmad saptanm bir takm yem katk maddeleri ve antibiyotik kkenli byme uyarclarn kullanm ABde olduu gibi 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren lkemizde de yasaklanm, bunlarn yerini tketici salna zarar olmayan doal rnler almtr. te yandan, etlik pililerin ok ksa srede bymeleri nedeniyle srekli speklasyona neden olan hormon konusu da sektr rahatsz etmektedir. nk tavukulukta kesinlikle HORMON KULLANILMAMAKTADIR. Gnmz ticari etlik pili retiminde, ne lkemizde ne de baka bir lkede hormon kullanldna dair bir kayt bulunmamaktadr. Ticari bir faaliyet iinde hormon kullanm gibi pratik ve ekonomik olmayan bir uygulamann yaplmas da zaten mantkl deildir. 37. YIL LKE KARAR 1969 sve Antibiyotik bytme faktrleri blmsel olarak yasakland 1970 Avrupa Birlii Antibiyotik bytme faktrlerinde geici snrlandrmalar balad 1970 ngiltere Penisilin ve tetrasiklin yasakland 1971 Avrupa Birlii Tetrasiklin yasakland 1971 sve tetrasiklin ve Antibiyotikbytme faktrlerinin bir ksm yasakland 1986 sve Antibiyotik bytme faktrlerinin tm yasakland 1997 Avrupa Birlii Avoparcin yasakland 1998 Hollanda Olaquindox yasakland 1998 Danimarka Virginamycin ve Antibiyotik bytme Faktrlerinin tm yasakland 1998 svire Antibiyotik bytme faktrlerinin tm yasakland 01-01- 2006 Avrupa Birligi Antibiyotik bytme faktrlerinin tm yasakland 21-01- 2006 Trkiye Antibiyotik bytme faktrlerinin tm yasakland 38. Kanunlar 39. Ynetmelikler 40. Genelgeler 41. Efsane 9 42. Tavuun ya ve beslenme biimi etinin kalitesine etki eder. Pililerde ya daha az ve eti daha lezzetli olur. Yumurtalar iin beslenen tavuklarla, eti iin yetitirilen tavuklarn etleri arasnda lezzet ve yumuaklk fark olur. Yumurtas iin yetitirilen tavuklarn eti daha az ve daha lezzetsiz olur. Gerek 9 43. Efsane 10 Kanatl rn Tketmek kanser riskini arttrr? 44. Gerek 10 MZ DORU YAPARSAK KORKMAYA GEREK YOK 45. Yumurta Yzeyinde Kf Mantar Oluumu (Nem Ve Yem Tozu Kaynakl) Yumurta kabuk yzeyinde yem tozunun kalmas ve yumurtalarn nemli/scak ortamlarda beklemesi ile meydana gelen kf oluumudur. Kflenme zellikle yem tozunun olduu blgelerde pamuksu yap eklinde kendini gstermektedir. Bu oluumu engellemek iin en etkili yntem yumurtalarn nemli ve scak ortamlarda depolanmamasdr. 46. Yumurta Yzeyinde Kf Mantar Oluumu (Yumurta Kr Kaynakl) Yumurta kabuk yzeyinde kf oluumu her zaman d ortam neminden kaynakl olmayabilir. Viol ierisinde krlan yumurtadan aa kan nem dier yumurta yzeylerini adeta kaplayarak, ortam artlar uygun (souk ortam) olsa bile kf oluumuna neden olabilir. Ortam artlar uygun deil (scak ve nemli ortam) ise bu oluum ok hzl meydana gelir. Bu oluumu engellemek iin yumurtalar tama sevkyat srasnda darbelerden korunmal ve rnler uygun depolama artlarnda depolanmaldr. Bu tip kf oluumu viollerin ar nemli oluundan da kaynaklanmaktadr. Violdeki nem yumurta yzeyinde iz miktarda da bulunan organik kalntlar ile bir araya gelir ve buradaki mikroorganizmalarn geliimi hzlanr. Yine bu durum pamuksu kf oluumu ile kendini gsterir. 47. 3. YUMURTADA KARARMA Yumurtada kararma ikayeti zellikle yaz dnemlerinde karmza kan bir durumdur. Yaplan denemelerde oluum kendini zellikle gizli atlak yumurtalarn shrink ile temas etmesi eklinde kendini gstermektedir. Bunun dnda gizli atlak olmasa da yumurta ile shrink malzemesinin temas ettii alanda meydana gelen nemlenmenin (viollerin nemli olmas) yine bu oluuma sebebiyet verdii grlmtr. Shrink sat yetkililerinin verdii bilgiye gre bu oluumun poliofenil malzeme ve denize yakn(nemli) blgelerde daha fazla meydana geldii belirtilmitir. Oluumun shrink ile yumurta arasnda hava ile temasn kesilmesi, nem ve organik maddelerin bu alanda birikmesi ve havasz ortamlarda faaliyet gsteren mantarlarn remesi ile kendini gsterdii tahmin edilmektedir. Bu oluumun oluumunun engellenmesi iin yumurtann hava ile temasnn kesilmemesi(Kapakl shrinkli rnler tercih edilmeli) ve yumurta rnlerinin uygun artlarda depolanmas ge