kamu özel ortakliĞi - dünyada ve türkiye’de kamu-özel İbirliği...

Click here to load reader

Post on 09-Mar-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ŞEHİR HASTANELERİ

 • • Kamu Özel Ortaklığı kamu hizmetlerinin özel

  kişilere gördürülmesidir.

  • Sermayeye kaynak transferinde başvurulan yeni

  bir yöntemdir.

  • Kamu hizmetlerinin örgütlenmesinde ve

  finansmanında sözleşme usulü geçerlidir.

  • Özel hukuk hükümlerine tabidir.

  KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI

 • • Kamu-Özel Ortaklığı (KÖO), Türkiye’deki en

  güncel özelleştirme modelidir.

  • Satış, kiralama, işletme devir hakkı, gelir ortaklığı,

  mülkiyetin gayri-ayni haklar tesisi olarak bildiğimiz

  özelleştirme modellerinin dışında, KÖO, dünyada

  ve Türkiye’de yeni bir alışveriş mantığının

  sonucudur.

 • Özel sektör ve kamunun finansman, işgücü, planlama, Ar-Ge

  gibi ayrı ayrı özelliklerini birleştirerek toplumu ilgilendiren

  projelerde risklerin “minimum seviyeye indirileceği” iddia

  edilmektedir.

  Özel sektörün işletme, yönetim, fayda-maliyet analizi anlayışı

  ile kamu sektörünün hizmet kitlesi, arazi tahsisi, vergi indirimi,

  teşvikler gibi ekonomik “avantajlarının” ortaklaştırılmasının

  “kamu yararına” olacağı iddia edilmektedir.

 • SAĞLIKTA KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI

  • KÖO ilk kez sağlıkta uygulama alanı

  bulmuştur.

  • KÖO’nun sağlık sektöründe uygulanma

  nedeni, 2002 yılında hükümet tarafından

  başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Projesidir (SDP).

  • SDP ile birlikte, yasalarla, yönetmeliklerle,

  performans kriterleriyle sağlık hizmetlerinden

  yararlanan devasa bir “tüketici” kitlesi

  yaratılmıştır.

 • • Ülkemizdeki yıllık kişi başı poliklinik başvuru

  sayısı 8.3’tür. Bu başvuru sayısı, Sağlıkta

  Dönüşüm Programının “başarı”sıdır.

  • Türkiye acil servis başvurusunun toplam nüfusun

  üzerinde olduğu tek OECD ülkesidir. Bu olgu,

  kışkırtılmış sağlık hizmeti talebi aracılığıyla

  yaratılan “tüketici profili”nin de belgisi

  niteliğindedir.

 • • Projelerin gerçekleştiği illerde kamu

  hastanelerinin kapatılarak kampüslerin içine

  taşınması hedeflenmektedir. Şehir hastaneleri

  tamamlandıkça sağlıkta tekelleşme süreci de

  tamamlanacaktır.

  • Her proje özel sektörün devletten 25 yıl süreyle

  “kira” yani yüklü ödemeler almasını

  öngörmektedir.

 • Bu kiralara ilaveten projelerin tamamlanması ile bina ve

  arazi hizmetleri, olağanüstü bakım ve onarımlar, ortak

  hizmetler, mefruşat hizmetleri, yer bahçe bakım,

  görüntüleme ve morg gibi diğer tıbbı destek hizmetler ya

  ihaleyi alan ortaklar ya da taşeron şirketlerine havale

  edilecektir.

  Bu durum “ödenek yetersizliği nedeni ile 8–10 yılı bulan

  bina yapım sürelerinin kısaltılması”, “sağlık tesisi

  faaliyete geçirilinceye kadar kamu adına herhangi bir

  maliyet üstlenilmemesi” yönündeki KÖO propagandasını

  boşa düşürmektedir.

 • PROJE SAYILARI • Sözleşmesi imzalanmış toplam 21

  • Nihai teklif sürecinde 2

  • İhale hazırlık süreci devam eden 2

  • YPK’nda onay bekleyen 4

  • Ön fizibilite çalışması devam eden 1 şehir

  hastanesi projesi bulunuyor.

  http://www.saglikyatirimlari.gov.tr/B%C4%B0R%C4%B0MLER/Kamu%C 3%96zel%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9FiDaireBa%C5%9Fkanl%C4%B1%C 4%9F%C4%B1.aspx

  http://www.saglikyatirimlari.gov.tr/B%C4%B0R%C4%B0MLER/Kamu%C3%96zel%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9FiDaireBa%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.aspx http://www.saglikyatirimlari.gov.tr/B%C4%B0R%C4%B0MLER/Kamu%C3%96zel%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9FiDaireBa%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.aspx http://www.saglikyatirimlari.gov.tr/B%C4%B0R%C4%B0MLER/Kamu%C3%96zel%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9FiDaireBa%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.aspx

 • YATAK SAYILARI

  Toplam 30 projenin hedeflendiği gibi hayata geçirilmesi

  durumunda –Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye

  İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüsü dışında-

  • 41 bin 91 yeni yatak kapasitesi elde edilecek. Bu

  sayıya eski modelle ihalesi yapılan ve inşaatı devam

  eden 27 bin yataklı hastane projeleri de

  eklendiğinde

  • Toplam 68 bin 91 yeni yatak sayısına ulaşılıyor. http://www.saglikyatirimlari.gov.tr/B%C4%B0R%C4%B0MLER/Kamu%C3 %96zel%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9FiDaireBa%C5%9Fkanl%C4%B1%C4 %9F%C4%B1.aspx

  http://www.saglikyatirimlari.gov.tr/B%C4%B0R%C4%B0MLER/Kamu%C3%96zel%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9FiDaireBa%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.aspx http://www.saglikyatirimlari.gov.tr/B%C4%B0R%C4%B0MLER/Kamu%C3%96zel%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9FiDaireBa%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.aspx http://www.saglikyatirimlari.gov.tr/B%C4%B0R%C4%B0MLER/Kamu%C3%96zel%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9FiDaireBa%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.aspx http://www.saglikyatirimlari.gov.tr/B%C4%B0R%C4%B0MLER/Kamu%C3%96zel%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9FiDaireBa%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.aspx

 • MEVZUAT

  • 2010 yılında çıkarılan 4749 sayılı Kanunla kamu-özel ortaklığı

  modeliyle yaptırılacak işlerde Hazine’nin borç üstlenme taahhüdü

  vermesine olanak sağlayan bir düzenleme yapıldı.

  • Yalnızca yetki niteliği taşıyan bu düzenlemenin ardından 2013

  yılında aynı kanuna ek yapan 6456 sayılı Kanunla verilecek

  garantinin çerçevesi belirlendi.

  • Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan yönetmeliklerle

  mevzuat altyapısının tamamlanmasıyla birlikte 2013 ve 2014

  yıllarında rekor sayıda proje sözleşme bağıtlandı.

  • İstanbul 3.Havalimanı ve şehir hastaneleri bu portföyde ağırlık

  oluşturdu.

 • KAMU ÖZEL ORTAKLIĞINDA SEKTÖREL DAĞILIM

  • Karayolları

  • Havaalanları

  • Şehir Hastaneleri

 • Dünyada KÖO eğilimi tersine döndü ama bizde tam bir

  salgın halinde.Grafik Türkiye’deki KÖO proje yatırım

  tutarlarını (milyon Dolar cinsinden) kümülatif olarak

  gösteriyor. 2016 sonu itibariyle proje sayısı bakımından

  sağlık ilk sırada yer alıyor.

 • İngiltere’de ve kıta Avrupasında ise söz konusu model yarattığı borçluluk

  krizi nedeniyle terkediliyor

 • • İngiltere’de KÖO borçlanma faizleri hükümetin

  borçlanma faizlerinin iki katı.

  • 1992’den bugüne KÖO projelerinin toplam yatırım

  değeri 71 milyar doları bulurken hükümet bu

  kurumları kullandığı sürece şirketlere bunun beş katı

  kadar kullanım ücreti sözü verdi.

  http://haber.sol.org.tr/toplum/sehir-hastanesi-kiminin-

  ruyasi-kiminin-ranti-memleketin-cilesi-210634

  http://haber.sol.org.tr/toplum/sehir-hastanesi-kiminin-ruyasi-kiminin-ranti-memleketin-cilesi-210634 http://haber.sol.org.tr/toplum/sehir-hastanesi-kiminin-ruyasi-kiminin-ranti-memleketin-cilesi-210634 http://haber.sol.org.tr/toplum/sehir-hastanesi-kiminin-ruyasi-kiminin-ranti-memleketin-cilesi-210634 http://haber.sol.org.tr/toplum/sehir-hastanesi-kiminin-ruyasi-kiminin-ranti-memleketin-cilesi-210634 http://haber.sol.org.tr/toplum/sehir-hastanesi-kiminin-ruyasi-kiminin-ranti-memleketin-cilesi-210634 http://haber.sol.org.tr/toplum/sehir-hastanesi-kiminin-ruyasi-kiminin-ranti-memleketin-cilesi-210634 http://haber.sol.org.tr/toplum/sehir-hastanesi-kiminin-ruyasi-kiminin-ranti-memleketin-cilesi-210634 http://haber.sol.org.tr/toplum/sehir-hastanesi-kiminin-ruyasi-kiminin-ranti-memleketin-cilesi-210634 http://haber.sol.org.tr/toplum/sehir-hastanesi-kiminin-ruyasi-kiminin-ranti-memleketin-cilesi-210634 http://haber.sol.org.tr/toplum/sehir-hastanesi-kiminin-ruyasi-kiminin-ranti-memleketin-cilesi-210634 http://haber.sol.org.tr/toplum/sehir-hastanesi-kiminin-ruyasi-kiminin-ranti-memleketin-cilesi-210634 http://haber.sol.org.tr/toplum/sehir-hastanesi-kiminin-ruyasi-kiminin-ranti-memleketin-cilesi-210634 http://haber.sol.org.tr/toplum/sehir-hastanesi-kiminin-ruyasi-kiminin-ranti-memleketin-cilesi-210634 http://haber.sol.org.tr/toplum/sehir-hastanesi-kiminin-ruyasi-kiminin-ranti-memleketin-cilesi-210634 http://haber.sol.org.tr/toplum/sehir-hastanesi-kiminin-ruyasi-kiminin-ranti-memleketin-cilesi-210634 http://haber.sol.org.tr/toplum/sehir-hastanesi-kiminin-ruyasi-kiminin-ranti-memleketin-cilesi-210634 http://haber.sol.org.tr/toplum/sehir-hastanesi-kiminin-ruyasi-kiminin-ranti-memleketin-cilesi-210634 http://haber.sol.org.tr/toplum/sehir-hastanesi-kiminin-ruyasi-kiminin-ranti-memleketin-cilesi-210634 http://haber.sol.org.tr/toplum/sehir-hastanesi-kiminin-ruyasi-kiminin-ranti-memleketin-cilesi-210634

 • DÜNYA SIRALAMASINA GÖRE

  Dünya Bankası’nın 139 gelişmekte olan ülkeyi

  kapsayan 2014 Küresel Kamu-Özel Sektör Yatırımları

  başlıklı raporuna göre Türkiye 2014 yılında 12.5

  milyar dolarla Brezilya’nın ardından kamu-özel

  işbirliğinde en çok