kalİte kontrol ve standardİzasyon

of 50/50
KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

Post on 01-Jan-2016

43 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON. ŞİMDİYE KADAR, HEP KALİTENİN ÖNEMİNDEN, GEREKLİLİĞİNDEN , SEVİYESİNDEN, KALİTE SİSTEMLERİNİN DETAYLARINDAN BAHSETTİK. PEKİ, İŞLETMELERDE BU KADAR FAZLA YER TUTAN BU SİSTEM İLE İLGİLİ FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMENİN BİR BEDELİ YOK MUDUR ?. KALİTE MALİYETLERİ. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON MDYE KADAR, HEP KALTENN NEMNDEN, GEREKLLNDEN , SEVYESNDEN, KALTE SSTEMLERNN DETAYLARINDAN BAHSETTK. PEK, LETMELERDE BU KADAR FAZLA YER TUTAN BU SSTEM LE LGL FAALYETLER GEREKLETRMENN BR BEDEL YOK MUDUR ? KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON KALTE MALYETLER KALTENN MALYET KAVRAMINI LK OLARAK ORTAYA ATAN KDR.GETRD BR DER YEN KAVRAM SE : SIFIR HATA PRENSB DR.PHILIP CROSBY

KYS NDERLER 2

KALTE MALYET :CROSBYYE GRE UYGUNSUZLUK MALYETLERNN DZELTLMES, SADECE MTER LKLER ZERNDE DEL AMA AYNI ZAMANDA RETM YERNDE DE NEML OLUMLU ETKLERE SAHPTR.

KYS NDERLER 2

BU EREVEDE, ETME, HATALARI ORTADAN KALDIRACAK FAALYETLERE, ISKARTALARI AZALTACAK FAALYETLERE YATIRIM YAPILMALIDIR.

KYS NDERLER 2

Cost of quality is the expense of noncomformance the cost of doing things wrong.

Crosby, P. 1979, Quality is Free, McGraw-Hill, Toronto

CROSBY, KALTE MALYETLERNN, BR FRMANIN GELRLERNN %20 LA %40 INA ET OLDUUNU FADE ETMEKTEDR.

KYS NDERLER 2

KALTE MALYETNN KAYNAKLARI : -1. NLEME MALYETLER -2. LME VE DEERLENDRME MALYETLER -3. BAARISIZLIK MALYETLER -4. DI BAARISIZLIK MALYETLERLERLEYEN DERSLERDE KALTE MALYETLER KONUSUNU AYRICA LEYECEZ.

KYS NDERLER 2

Kalite maliyeti, mevcut kalitesizlikten ileri gelen ya da potansiyel kalitesizlii nlemek amacyla alnan nlemler dolaysyla ortaya kanmaliyettir.(WIKIPEDIA)

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

WIJIPEDIAYA GRE KALTE MALYET SINIFLARI :

nleme maliyetleri,Deerlendirme maliyetleri, baarszlk maliyetleri,D baarszlk maliyetleri.

KALTE MALYETLERNN TR KONUSUNDA FKR BRL MEVCUT OLMAYIP FARKLI SINIFLANDIRMALAR MEVCUTTUR.

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

1) Yatrm MaliyetleriMuayene ve deney cihazlar ile bina ve tesisata ait yatrmlarn faiz,tanmaz mallarn anmalarna karlk olarak yllk krdan ayrlan pay ve frsat maliyetleridir.2)Faaliyet Maliyetleriletme faaliyetleri sonucu ortaya kan kalite maliyetleridir. 3 grupta incelenirA.nleme MaliyetleriB.lme ve deerlendirme maliyetleriC.Baarszlk (hata) maliyetleria. baarszlk maliyetlerib.D baarszlk maliyetleri

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

1)KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

Kalitesizlik Maliyetlerinin Sonularletme prestij kaybeder.Mteri memnuniyeti azalr.Mteri gveni azalr.Mteri ikayetleri artar.letmenin pazar pay azalr.letme maddi ve manevi tazminatlar demek zorunda kalabilir.letme artan maliyet ve azalan mteriler neticesinde yok olur.KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

NLEME MALYETLERSistem gelitirmeKalite mhendisliiKalite eitimiKalite emberleristatistik kalite kontrol faaliyetlerinleyici faaliyetlerin denetlenmesi ve kontrolKalite verilerinin toplanmas, analizi ve raporlanmasKalite gelitirme projeleriTedarikilere teknik destek salanmasKalite sisteminin etkinliinin denetlenmesi

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

LME MALYETLERGelen malzemelerin test edilmesi ve incelenmesiYar mamllerin test edilmesi ve incelenmesiMamllerin test edilmesi ve incelenmesiTest ve inceleme malzemesiTest ve inceleme faaliyetlerinin kontrolTest ekipmanlarnn amortismanTest ekipmanlarnn bakmnceleme alanndaki tehizat ve donanmMteri nezdinde alan testi ve lm

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

BAARISIZLIK MALYETLERHurdann net maliyetiFirenin net maliyetiDzeltme retim iilii genel retim maliyetleriDzeltilmi rnlerin yeniden incelenmesiDzeltilmi rnlerin yeniden test edilmesiKalite sorunlar nedeniyle ortaya kan duraklamalarHasarl rnlerin elden karlmasretimdeki hatalarn nedenlerinin analiziHatal giriler nedeniyle verilerin yeniden girilmesiYazlm hatalarnn saptanmas

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

DI BAARISIZLIK MALYETLERAlan hizmet ve ikayet zmleme maliyetleriGaranti onarmlar ve deitirmeGaranti sresinden sonraki onarmlar ve deitirmelerrnlerin geri arlmasHasarl rnler nedeniyle ortaya kan ykmllklerKalite sorunlar nedeniyle ortaya kan iadeler ve geri demeler (tazminler)Kalite ddkl nedeniyle kaybedilen satlar

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

Kalite, kesinlikle daha fazla maliyet demek deildir.Daha kaliteli retmek; daha az fire, daha az hatal rn, daha az muayene ve daha az mteri ikayeti demektir.nk, kalite arttka verimlilik artar ve maliyetler azalr.KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

Kusur ve uygunluk riskini azaltmak, nlemek veya aratrmak iin yaplan tm faaliyetlerin maliyetleridir. Eer sz konusu maliyet, mteri memnuniyetini karlayamama riskini ortadan kaldryorsa, bu bir nleme maliyetidir.nemli olan, hatalar ortaya kmadan nce onlar engellemektir. Kalite; ilk defasnda, her defasnda ve zamannda doru retmektir.Bu tr maliyetler daha ok kalite planlamas, yeni retilen mamullerin gzden geirilmesi, kaliteye ilikin bilgilerin raporlanmas ile birlikte kaliteye ilikin eitim, kontrol ve raporlama faaliyetleri ile ilgili faaliyetler olarak karmza kmaktadr.

nleme MaliyetleriKALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

nleme MaliyetleriKalite planlama maliyetiKalite organizasyonu almalar maliyetiKalite kontrol ekipmanlarnn aratrma, gelitirme ve tasarm maliyetimalat aknn tanmlanmas ve deerlendirilmesi maliyetiKalite planlarnn hazrlanmas maliyetiAlnacak rnlerin numune testi maliyetirn iin kalite kontrol standart ve spesifikasyonlarnn belirlenmesi maliyetiKalite denetim organizasyonu maliyetiYan sanayi ve dier girdi salayan kurulularn deerlendirilmesi ve takibi maliyetiKalite eitimi ve bilinlendirilmesi maliyetiKalite raporlarnn tasarm maliyetiKalite bilgi sisteminin dzenli ileyiinin denetimi maliyetiKALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

nleme Maliyetleri rnekleriTasarm Gzden Geirme (tasarm)Tedariki Deerlendirmesi (satn alma)malat Yeterlilik almas (imalat planlama)alanlarn Eitimi (imalat)Mteri steklerinin Tam Tespiti (sat)KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

lme ve Deerleme MaliyetleriGiri kontrol maliyetiSrete kontrol maliyetiNihai kalite kontrol maliyetiDenetim maliyetiDeerlendirme testleri maliyetiTest cihazlarnn kontrol ve kalibrasyonu maliyetiKalite kontrol raporlar maliyetiKurulu dna yaptrlan muayene ve testlerin maliyetiKALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

Baarszlk Maliyetleri

Eer maliyet; uygun olmayan rn veya hizmetlerle ilgiliyse, bu maliyet bir baarszlk maliyetidir.BAARISIZLIK MALYETLER BAARISIZLIK MALYETDI BAARISIZLIK MALYETKALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

BaarIsIzlIk MaliyetiBu maliyet, rn veya hizmetin mteriye sunulmasndan nce gereklemise i baarszlk maliyetidir.Artk,fire, kusurlu mamul, yeniden test etme, yeniden muayene etme ve yeniden tasarmlamadan doan maliyetler ile kalite halkasnn herhangi bir aamasnda bulunan hatalar veya uyumsuzluklardan dolay bir iletmede ortaya kan maliyetlerdir.

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

BaarIsIzlIk Maliyetleri rnekleriHurda maliyetleriYeniden ileme ve tamir maliyetleriProblemlerin giderilmesi veya kusur / baarszlk analiziYeniden muayene ve yeniden testTaeron hatalarDzeltme izinleri ve imtiyazlarKazan kayplarDuru sreleriKALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

DI BaarIsIzlIk MaliyetiHatal mamullerin yenisi ile deitirilmesi, garanti kapsamndaki hizmetler ve tahakkuk eden cezalarn deerlendirilmesi sonucu mamullerin mteriye tesliminde sonra ortaya kan maliyetlerdir.

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

DI BaarIsIzlIk Maliyetleri rnekleriMteri ikayetleriGaranti istekleriReddedilerek geri dnen rnlerUzlamalarMteri (sat) kayp maliyetleriGeri arma maliyetirn sorumluluu

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

Kalite Maliyetleri Arasndaki likiKalite maliyetleri arasndaki ilikinin incelenmesi, bunlardan biri deitiinde, dier kalemlerde ne gibi bir deiiklik olacann belirlenmesi iin kullanlabilir.

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

Kalite Maliyetleri Arasndaki likirnein, baarszlk maliyetlerindeki dn, ne kadarnn nleme, ne kadarnn ise deerlendirme maliyetlerindeki arttan kaynakland bilinmek istenebilir. Benzer bir ekilde, baarszlk maliyetlerinde belirli bir dn salanmas iin, nleme maliyetlerinin ne kadar arttrlmas gerektii tespit edilebilir.

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

Kalite Maliyetleri Arasndaki likinleme faaliyetlerine yatrm yaplmas dier maliyet kalemlerinde bir azalma salayacaktr.

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

Uygunluk ve Uygunsuzluk Maliyetleri

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

Uygunluk ve Uygunsuzluk Maliyetleri

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

Kalite Maliyetlerinin llmesiKalite maliyetlerinin lmnde drt adet temel adm bulunmaktadr:Dk kaliteden kaynaklanan faaliyetlerin belirlenmesiDk kaliteyi yaratan faaliyetlere ait maliyetlerin nasl tahmin edileceine karar verilmesiVerilerin toplanmas ve maliyetlerin tahmin edilmesiSonularn analizi ve gelecekteki admlarn belirlenmesiKALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

Cost of Poor Quality (COPQ) KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON

KALTE KONTROL VE STANDARDZASYON